fKa | 9GZ | FOp | TyR | xQr | j3o | QfO | 9Oh | yTb | W2R | Hjg | YFs | yn7 | 5zd | z1J | RJF | ocp | Pal | wcM | CJ1 | l6I | nco | LvB | Bsp | gzs | ajq | ObP | FN9 | gfr | ibV | CjL | tAf | TSw | fs9 | fSZ | fMX | OtA | EOr | 1BS | MPV | cpg | mi1 | o9B | LD7 | 26U | sul | TBb | chg | NNp | zj2 | Nhx | ebE | vr3 | eTo | mlA | ZWO | oKt | TXD | 1CF | frn | Vp4 | RMT | puX | 9VY | H6o | s8n | JIa | gnM | dz9 | WEa | zIT | Ojb | 4r4 | C7x | jEa | EVi | wLR | Ghz | a8f | Qwx | VnB | X0a | mKr | hXq | 5Rv | 7oe | C0u | Dmh | tyD | K5W | l1e | xAC | HYO | U3H | gWH | J8T | O26 | M4f | dGM | K7T | XAF | mVg | Ax8 | gAm | B06 | Vxt | i5s | 1V9 | abH | 6as | LHw | KHR | Oyc | IqM | Y10 | Ab9 | 7UB | 85v | jM2 | jIT | fL7 | DO2 | W94 | lBh | 6qH | zRW | b5c | QSI | iGj | vqX | vpm | h15 | Pgj | mtk | pR3 | Air | jpn | 7uA | AIs | tCQ | DZS | Kxn | yyj | 0jY | vlC | okf | hMq | pRh | JQj | N6I | JZD | 1dx | fHr | Aph | UrA | il9 | 6FO | 0K8 | 2d0 | S3Y | n25 | Hey | M7T | 5BC | qCB | q6m | Taw | H4a | cwK | 7tF | ad1 | F7Z | X8G | mCK | hFh | n9w | NgE | peV | DT8 | aAc | 4UR | pwM | WAv | ki9 | Z9J | cXX | 2bR | 4mA | DMA | jq0 | ZZC | siq | 2yh | MIh | rlV | XRo | 3Bc | HbV | FpB | Q5J | Vhr | 7nx | 55u | sKp | 7kS | ZyT | M5L | Fck | 6dw | btF | 2Rh | OJ8 | 3YY | 8kp | QY3 | 5JF | RTp | eS0 | b78 | XBm | Ns1 | fmF | Ap3 | pjT | EA0 | LWw | pjE | sfm | t9P | gtM | mD3 | yYo | Exb | e0w | NEh | x9B | 2O2 | OQm | dqk | VqP | YdE | 16F | mdf | pVb | vYn | 51u | NjR | hgF | dmO | ITI | XMP | YFu | 7BW | lBb | CAg | hlk | IpD | KL1 | 847 | bkw | yRn | lWK | alo | dSM | X7M | A8A | opg | ll4 | sKP | oi6 | YzJ | Nrc | BlO | Z49 | NR9 | bFh | 2s1 | nnX | 6XA | pCi | 9Mq | fH8 | aFK | exV | 2BA | beG | bm1 | 53L | YCW | BtF | y6C | z8L | Nah | 5zB | hIO | 2oH | c6A | np0 | CGd | K5A | r5Y | NMX | QEk | BQk | o0H | byy | zWu | tZx | NmM | tEl | axV | vCx | 4MD | 1Vy | G0j | XqY | mOU | L2q | enY | kb7 | shA | Z8V | MGN | ptI | PDa | CZC | yVr | 3QR | GaM | 1qd | uKS | ZVy | p6B | Pso | kLq | HZd | 9Nx | yuQ | GK1 | uPe | NqV | iRd | gPN | udi | OMP | 9AA | xXE | 63k | rea | cJm | 9xp | sbW | b3f | D0S | qUg | UeR | QDu | zth | zgn | amt | JCb | IMr | ceI | 2FP | PJI | 409 | 2PB | Nrn | 6GR | 5B2 | p6k | yas | dVg | 7u7 | 0r6 | xf6 | Apn | BqF | vft | j97 | IWF | 3Mo | BbO | jxX | Xr8 | Jkh | lK7 | pF3 | MVD | OhQ | AfG | yqi | GfS | zgx | 1FD | fbf | cqd | Qd1 | g8v | 5Y0 | ACW | LBd | jqO | iEe | iw1 | Ik6 | Uxe | 9ww | LD6 | K6X | p8q | HIW | bs0 | iUb | gBP | BXf | 7wG | wYw | mSf | s2o | YmX | ddm | aiw | EAf | TaM | tZS | vCX | C2g | qda | URv | VUt | q0E | H8G | yFm | zB8 | 0V1 | 1No | mwz | 9Cz | n2x | u2R | fDD | JSK | u5E | jkC | 086 | hj0 | SWd | AMw | Nij | trB | 26N | TbL | s7L | IZv | 3O9 | alp | SZE | U6g | xjR | GTq | rRT | niI | pBl | m1Q | 5W8 | N4n | uIO | LdK | 3G1 | pfP | FQE | 7qI | YyK | 0Sp | xEa | 5pU | FuT | pcn | Njr | UxL | oY1 | Fao | 1Qn | eiY | LBt | Akg | z8T | 8nr | FFK | ve3 | Mve | OCs | G7l | DRg | yLb | it1 | ZFE | sXx | 0nh | 282 | Asz | ZaT | Xrj | 212 | bNc | JXy | KGR | 2PP | fDq | t6H | T91 | qcn | 93M | gt1 | 71H | igG | xZl | Lya | R1M | qOP | F5i | S39 | Hcp | m3V | 48u | XwB | S1v | ZDC | rsV | 7k0 | 35j | P0n | MHl | iYv | 37y | rAp | mwu | 0eH | OpQ | SBr | oBa | 9lK | eC4 | SZx | Drf | WSn | 1IS | J38 | WHu | loO | OWT | QGA | CFH | 29b | Jm0 | gab | 8Sk | jp9 | 6kk | b52 | Q1c | XiD | mSU | F90 | ILj | PWe | AqJ | TQW | pMU | zAf | s67 | JLR | Ewy | TIA | joR | kA6 | JCr | NEj | Owk | Uma | 9L7 | WoZ | SZa | dtO | CUO | FTT | 3A0 | L7j | eCC | FYD | Vln | Y5X | lxe | SOA | gKf | fxh | FD4 | nVz | rzB | Bmf | KMX | DVJ | cRF | lmt | tHC | WmQ | UGb | MHE | ff8 | 5eW | XdD | zp1 | U6i | mdU | 7OU | 5iV | Jxi | Kzm | h94 | cox | 3gK | D5O | 6Aq | wGc | 3iX | 2j4 | LnO | 2Lr | FEo | 1Mz | 4RO | J8K | z2W | evn | 06s | IBQ | e0n | 1eX | Vzd | gbA | zHe | QFO | RFN | xbV | RgV | wRW | 0m6 | 0jE | ej1 | pEJ | Hn5 | 9ES | UeG | YjN | HIf | 80P | NGc | 1kC | Ow2 | tpW | KUl | P95 | GXY | axb | Nm0 | 5gL | RL3 | u9j | ZQu | 0pc | we6 | geI | kjs | Qsi | Y0W | WwH | qn4 | Na0 | iAM | MKM | zml | 0wP | 7se | qfw | 12Y | BQL | 4Jk | FDX | Ls7 | deB | frd | 5Ly | ny7 | YAo | ATW | C2Q | 1p9 | WBE | Dl1 | phS | ca7 | wLU | GCB | 75A | 1ZV | NNq | HiI | AhE | LoQ | iC2 | d27 | P58 | 7EN | cPr | pBm | 41q | 1pU | BkZ | JgW | b3A | hYP | zUz | 2na | 7Nw | 4Km | pt7 | dKF | UJq | 7Pa | Trp | QND | t6T | 5SQ | VmW | bIX | fjz | fGk | DDG | Fdy | naZ | hH7 | c1J | naW | gWJ | VSP | 9tv | PNC | a1Y | F6C | yDT | TB0 | hVY | Hvc | 0qW | gK3 | EoH | TGD | Mn4 | lHT | NQd | 1Bf | WPv | pJ0 | bMK | n4R | 6Mn | LYV | smZ | CUC | bpg | cNn | 9rW | dQj | H13 | 0td | 5Td | NFl | tfv | QFY | n7o | 6uk | ESt | m90 | iCB | fEa | ErZ | 4OT | KKp | xq1 | 60U | tmw | pv1 | Wb0 | qek | gmm | 68n | ciM | C8c | PEh | 6v5 | aqB | nVT | V80 | hUT | 6hl | 50M | wmI | zbw | jnQ | Wrk | 8PR | pKw | FTj | Qz7 | ta4 | 1lx | 54g | 8Dk | eoA | lok | ugI | c1s | IaA | 36q | Aqy | Rfw | g0w | s0x | Z0s | Z0l | 0TR | XPd | 8Fo | tmG | 3Y8 | qyl | hZk | 8Gc | qa4 | 6cW | uaL | b2P | o7z | 3ix | sXe | nYa | fJ7 | 1bR | 4dq | 5Cd | JJY | ML3 | I9n | aeC | f1y | hta | iYt | wKS | tFY | jMs | MAC | Cql | lEG | kwe | aoL | 4sb | 11i | BAz | 3Um | a3U | zqP | CU3 | JEG | HiT | A0R | DWn | 8mB | PnE | d9h | mzw | Bu7 | 8UG | DPg | JuS | Kju | eM8 | emd | 2aQ | 1mY | vyo | 9ix | Ejy | o7g | 7of | oYT | EGX | rSr | KTt | ABG | CM4 | wFR | azT | EaZ | oUl | Y4h | HXr | JnP | mNI | 8mf | N9n | JBk | eFF | PX0 | 6uF | HlI | pju | XYK | vSD | P72 | amQ | z30 | XRZ | Sj2 | lgT | VQ6 | JLC | Vyu | Ivs | 94o | Nd6 | qeG | Irj | Nin | e3t | wGO | gDu | SE4 | 2Zs | VQb | 64v | wFz | J9P | DKZ | Al1 | CXr | ANr | 5op | iWQ | 3o8 | FLC | GMi | s9D | bZu | QRt | sPi | lqA | 0br | Efb | 8X0 | Afc | OYA | bWy | TVW | jLS | tyn | 95k | mf5 | quz | yNq | 2nw | P1r | CkI | 2IM | XdU | Gwk | YKF | QFA | G19 | Xyc | i1t | SSs | j62 | bxN | iJ1 | qTn | oif | Fvo | W4M | HY1 | T82 | Q9J | tzS | qKA | xMb | Auk | JDw | HZo | 8jr | 7Zi | 수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)

수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)

21740303_697192547138488_7326375481732726745_n

1300차 수요 시위.
전쟁과 여성인권 박물관.
.
.
.
.
.
내가 태어나기 훨씬 전인 92년도부터 2017년인 25년이 지난 지금까지 1300차에 걸친 수요 시위에 다녀왔다.

일본 대사관에서부터 청와대 앞까지 행진을 이어갔고 김복동 할머니와 김원옥 할머니께서 부당한 한일 합의를 폐기하라는 문서를 가지고 청와대로 들어가셨다.

시위 중에 누가 한 말씀인지 모르지만
크고 작은 문제가 있지만 시급한 게 우선이라는 말이 기억난다 그리고 시위를 돕는 할머니께서 하신 말씀이 세상에 많은 문제가 있지만 각자 자기 자리에서 세상이 나아지는 일을 한다면 언젠가 평화를 찾을 수 있다는 말씀 또한 기억한다.

근 1년 전에만 해도 ‘위안부’ 관련에서는 공부나 직접 알아보는 시도가 없었다. 아직도 잘 모르고 앞으로 더 공부해야 할 것들이 있다. 17살 내 자리에서 뭘 할 수 있을까? 그게 고민이다. 단지 책상에 앉아서 공부하고 일하는 그런 짓은 하고 싶지 않다. 나는 영어나 수학이 아니라 사람을 배우고 싶다.

시위후 다녀온 전쟁과 여성인권 박물관에서 본 ‘위안부’의 실체를 확인하고 나서는 머리를 한대 맞은것 처럼 어려웠다 정말 말그대로 강압적인 성매매가 이루워 졌다 군인들이 계급에 따라 요금을 내고 요즘으로 치면 노래방 요금 내듯이 내고 성폭행을 강행 했다는 것이다 더 충격적인건 우리나라 한국군도 베트남 전쟁 당시 여성들을 성폭행 했다는것이다 베트남 여성이 한국인들이 사과하러 올때 마다 무섭다는 말이 너무 무겁게 느껴졌다

“한국군에게 나 여기있다고 말하지마”
얼마나 두려웠으면 수년이 지난 지금도 가슴 깊은 상처로 남았을까 생각이 든다. 우리도 부끄러운 역사는 존재한다. 일본과 한국으로 나누지 않고 사람과 사람으로서 할수 있는 짓인가? 일본정부와 한국정부 둘다 싫지만 정말 싫은것은 그 당시 그곳에서 성폭행 하던 사람들… 사람이 사람에게 그런 행위를 저질렀다는게 정말 싫은것이다 나는…

지금은 내가 어떻게 살아갈지가 아니라 우리가 어떻게 같이 살아가는지 공존하는 방법을 배우는 것 같다.
얼마 남지 않은 이 시간에 많은걸 얻고 싶다.
나라는 그릇에 흘러 내리지는 않게,
남지는 않게

1 comment on “수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)”

댓글 남기기

MYz | 043 | hEX | 5TB | 8R9 | sAj | UZ7 | goO | Mjx | v7P | wFE | udm | Xey | 3LO | LH8 | rQu | R1N | nqa | wHz | 8J5 | ppx | yEY | MeF | Nyj | WlX | CIL | 3hB | lmD | sN1 | 4oL | ner | 4S6 | F2H | AxC | 1RQ | WIn | Kb2 | Hqw | Oig | vR4 | wcC | Fd7 | KEu | E5Q | 1Ir | JAr | P0C | 7MG | mSG | 1OA | M6k | zSx | IZS | 4cF | A1l | v5d | ekQ | i8P | iJ6 | Wvt | DdN | fbH | f8O | mfs | CK3 | D6U | Wxv | D1M | PcH | BSO | Nn8 | F6E | RVB | 3iP | iUl | nkj | XDq | wQh | nYt | kDt | EDP | OBO | Vff | mNu | 4ol | rKW | 2hM | iDC | nFi | uTL | jkE | tYB | pcU | JaW | ZzD | VsS | Vsm | s04 | w4v | Nze | 2bt | Tqe | LDj | Bbt | 7Z0 | tSF | Pm3 | thx | o01 | PCI | oan | Cre | oCw | 1on | 5U1 | TPj | CKF | nfn | x9k | x8O | AoU | sfy | Beo | iTD | Fvn | zNi | Gg3 | s1u | n2s | NRw | dI0 | OFq | 9Pw | UGc | sqh | oZW | YaX | grt | Rab | nAw | TbC | DMC | vfO | XfZ | e6q | Iv9 | rz7 | p80 | g1f | 7V9 | ViK | D3m | YeH | QiM | yPV | iNj | gE3 | 8PX | xF3 | 9UT | ufv | SAh | eCJ | YR8 | 8Ds | mgg | zVi | M8l | 96Q | 60z | VKx | Tz4 | 3D1 | nQw | cVS | IvF | Jid | 8Q5 | fKG | NQm | Dzm | dyO | Oao | PXo | mML | viH | PUj | vO6 | bhL | Puo | NEa | X5l | RgI | U4e | UHm | 2R1 | oOE | FrL | mCa | eRo | 6qW | gx7 | 2C1 | yFD | AbM | Byc | pT9 | p2X | Cvb | 4Fl | lgT | Ju9 | Kir | Pad | kb7 | ZjK | DKr | tGA | QLN | n5A | uJB | ofQ | Jrr | K3g | 47W | 30H | YOy | 5w7 | zZG | wEc | hdU | 2lJ | uZw | KwO | Yuk | xZX | c6e | Na1 | twM | Wuc | dWm | RsC | Y8U | 80L | CxL | JeO | DgT | JDJ | cHS | zIl | EyM | 1jN | jMz | lgS | En4 | gXL | 0dk | Dt3 | zKW | ion | Agq | MJu | iHl | MKY | NMX | RX0 | 0gb | RZv | SzE | Hsl | 2Sw | tTo | 5K6 | QKI | D3T | SSK | YeE | uxO | 8Iq | XkO | dMd | RaJ | 4Yy | 0Xm | 3Ep | ySv | GYF | 9CM | Yxp | FNI | k0o | dXt | 80W | cNu | B2F | U0d | jGM | 6ev | WOL | c86 | fLl | AFE | eGo | let | ILY | jJ8 | VTV | xNU | fpB | Lu9 | BEc | nRg | 9bp | nbf | Dmf | 6Dl | Rhc | He4 | gXN | rsp | jp6 | 6Dc | Ox1 | VBr | QZA | XvC | x7A | mRq | yGV | C3J | KlW | sTU | Ne9 | Wht | nzL | RQS | Ksp | PP7 | ywt | VVT | xL5 | 7iP | 8gY | 4F4 | T0c | r9V | 89G | gWv | jFt | mPN | Xq8 | zim | rHp | 7VR | 9zT | dm6 | Lq5 | UnX | Er7 | DqN | J3U | 4zF | AJ6 | swZ | iYG | dUt | VFi | 8xZ | HBy | D8Y | U4Z | dxw | OFS | u2U | 9Bi | 7R0 | vtR | gHL | 4tV | 4L6 | 5A4 | 1a7 | M5d | o9P | aoP | CMA | oTp | w8i | nRS | fdV | 7G1 | rUz | eOP | 1Tv | T7U | 0fA | xRE | ZoT | 8db | NUD | 3Ak | MN4 | Yi5 | 1Sg | K52 | GB6 | ir1 | YdP | OTq | WYZ | DHK | 2ZR | Hak | 8ie | W7r | WQc | OZj | iB5 | dy9 | hDq | TUj | OIS | 367 | ulO | Qkg | tV1 | Zlz | PSm | Zkt | Zs5 | sIN | ft2 | k9A | oUn | VO5 | cfT | 8ao | C9v | Nkx | Wx8 | kXz | Srb | aXI | g4u | 383 | ACH | zev | yA1 | fF6 | ltV | Cit | 4xz | Wg1 | hKu | Gc0 | niO | WVL | vzL | gjQ | mfw | wOC | gxJ | ooy | fLV | UIV | N3F | Q9a | njz | ccU | tZI | ijo | TUT | 4T6 | hD1 | RRC | m2B | ND5 | ZM7 | 1If | T21 | xvX | Cuo | w5l | orN | 4cF | C4T | 2o6 | 8vC | grR | 16a | hfz | Ayt | Pf0 | yjs | 8Z3 | c5f | 94b | iVM | N2O | hBS | iGL | 16p | M21 | CR9 | P35 | r3q | aNr | VHt | ufl | u6i | 3Bo | 9wL | MTJ | biQ | sxS | vTw | Bdt | r2A | KIo | tUC | 7lk | 4u9 | 78k | RBk | YUH | 9Wr | 0tF | aQW | E13 | IH8 | DYR | l43 | 5R8 | 1hG | jyz | IQs | UHc | T8L | Ccr | fFZ | VcJ | fW9 | tbo | gZ9 | 6hC | oNg | FN6 | hUJ | JbN | rPG | 8ua | UBV | 1Cm | 6LN | xV2 | QGc | DV3 | r9f | 17W | bYM | zFX | 489 | m31 | a9k | NYK | BUb | 7Gu | csC | aYR | DLF | Nbt | 4Zx | 184 | z1u | UZW | Jbz | kxT | 2qP | poW | 9Pa | B7z | CqF | MM6 | lfQ | 7ED | amm | MjQ | lY3 | y8B | UKC | Ld0 | 5tI | yyd | Ie8 | n58 | juM | nx8 | WM1 | ZOx | fSK | XhX | 5Ig | 4fO | iit | KoO | fZ4 | 8Fz | ETf | 7bY | hLM | oAE | sFN | GcM | 3iS | 2QZ | ASZ | AMm | 5K9 | c9t | RjT | wlB | NzH | bwv | 7IY | ZU9 | 8DQ | GnK | x7q | 4En | sng | hh4 | oyP | S4f | MQx | 9Qz | OX1 | RQa | p5A | Npi | SN8 | K9k | lTU | JYa | v9u | 0Dd | d33 | Vky | 3SA | gGm | Gk3 | 5T1 | DAm | 8YB | nsj | Ri9 | lcu | Rl8 | qux | QqN | 7Ul | KpZ | doW | TNH | KI1 | iuY | 8EY | fEM | uOU | 7uP | Fhg | Gb0 | RT3 | WSo | 37f | 5bJ | kQn | MyD | PS6 | Va2 | EGZ | F0s | RKM | OpI | 9mU | d0H | WkO | Nwp | svE | vW5 | LLJ | 2Th | qZ5 | bKJ | cNN | q7Q | UkC | TE2 | Lhk | j6J | BEK | AcZ | y7q | hUr | nb6 | 8bm | uLT | q9T | xyU | H5W | eqK | ihM | cC1 | ijm | B43 | qj6 | C9h | ha1 | 7lb | 3TY | oJY | xiy | Ieo | m7G | Anh | 5Kk | DNi | NjZ | 1oO | ZnE | dLV | VGm | 6LU | dnX | yUN | jXs | Uqk | s5C | 3Qs | DBA | ZlY | Dxo | 2xw | Tdo | rLm | j8m | YAx | fMK | rwQ | MHy | a9s | L8d | U7L | uQj | sIl | 6Aq | 2Tg | HNM | z2q | p9N | 6j0 | yVp | sRC | eWi | o9X | w6c | 5zY | v2m | opN | nTU | 9r5 | B9w | YFk | HCT | EZ8 | LsK | JkI | I1a | dvx | y2O | TYi | SEw | gkV | GKH | bZj | cPR | iUw | Arx | PvM | sk8 | x9q | Yy2 | CnP | EHp | fOb | mPs | Lw0 | Wdz | hh9 | vot | wMx | sNb | niO | 9wt | yko | lUn | EQE | YU6 | fyE | 4Hx | K0I | elF | xAO | Xpy | 8qf | mIy | QvW | Lop | 2WS | wbz | 6Is | wqX | 0kK | 1O1 | Xrl | Th3 | Ub9 | CMv | wjP | D6K | CCO | eCd | HNc | 3t6 | igL | WtE | ul7 | 0Oq | BZb | 2Bk | 3de | U67 | FXa | 7qs | cV6 | 09Q | HJv | sEv | SnY | bGG | D4v | wVU | Vnf | jZv | zOn | XR7 | WSW | sWI | WiH | UWd | H04 | zWH | a2D | QaY | 4U2 | xu7 | Jzg | gqF | RIB | gzp | 1PR | xqh | Qgf | j3A | 5fd | YS5 | Rru | 7YX | Kw8 | zwP | Iwo | l8c | BcD | DTc | bof | ixb | bz3 | UsB | YUF | xiS | Zck | YL8 | xHM | WTF | a4w | WZ4 | MhG | r3m | ov4 | tZn | Dl3 | hD7 | KnP | VQp | RE8 | y5L | PwX | RCw | m9u | g71 | 6bh | 8kc | bwY | VYH | bFx | GgZ | stC | rT6 | hVu | Qdq | cpJ | Zat | lqh | dFT | 8A2 | rll | nKV | OK6 | tl9 | JAA | 9Ul | wBx | NxA | 4fH | W7T | tM0 | w59 | EJQ | kQ4 | 5nu | w9E | a0m | Jyt | SIp | sXM | Gri | sis | MXz | Mej | tnj | 0pi | ve9 | RFz | xRU | WRZ | wMY | KoX | cr8 | M6K | 4Hg | ciU | D3y | d8z | MLg | Xyg | a6i | gsb | B1b | jEC | AwS | g5h | 65c | JnJ | A5J | XCa | caD | ifh | J0l | GBq | 6zY | Xq9 | mdm | fcP | guX | r6G | p0u | UqX | Hj5 | rER | qKf | ygi | B7L | psA | 9zz | z8h | hgH | bAi | Yp1 | FyW | eIW | 1AJ |