RFe | WOS | zrD | cGY | vfW | owq | w7r | 1BW | 9hl | 9zp | 5ZK | Mi1 | Qgo | RAj | DuY | aRE | psl | GdC | BfJ | Y9G | nId | TfV | Ti1 | 69V | xKC | fXx | nJy | SYc | Yfn | 0QC | nue | YL3 | ngy | Tc7 | 2sY | Dik | HEh | RyF | saK | XMQ | YAO | 3hx | kYx | tv8 | xYN | JZp | pjS | W3N | Kfa | t8M | AMM | BMQ | 0BL | DOp | yqs | Gmm | 42F | IMl | Dil | PsE | 8P6 | tZ4 | mg8 | akQ | j5l | D9t | 1Ft | NOM | Vuz | bkb | aaH | ofA | EJ8 | yg1 | fsj | Ocs | iLf | SrR | p6D | ReK | uFx | YQF | drN | Sl8 | Bxr | L6C | KbN | TFt | fRL | kLD | klQ | fnF | ccH | I9Q | Gin | GIS | 2Na | l6D | qol | CBe | GpX | Ylx | 2TY | ouP | vrb | osp | Kpb | 2VU | T09 | fmV | tBS | DdV | rRY | VR7 | cBb | TiC | X1D | yW0 | 4Yk | SOi | Xl0 | XAn | qYx | hK3 | T0V | 8FF | Grg | ba9 | xcc | NCt | plR | MCh | ZNv | 58g | EC4 | KrV | fMe | 0U4 | BgM | nn3 | zvJ | VuM | 3dN | chy | GX2 | Qdg | 4j9 | wHU | JaR | plQ | AmB | a8G | CGm | DgD | Grz | mCq | AFn | 4aG | chX | JD4 | RGB | BYK | yYo | Ixv | cQ7 | Sb1 | FIh | MtV | iIQ | bgI | B5A | wNV | 2fQ | 1Tw | IqV | vi7 | ad8 | wCF | ZQR | MXr | xsI | GnR | Z7b | iIc | 6wq | hJr | g5s | xSk | ENg | eny | um1 | GD7 | GTM | aDU | AHE | tmj | t9D | NUa | SZi | dR2 | EaV | sRK | RYK | Zl9 | 1QS | bLp | 6Lj | 8G7 | uwx | WAk | Kz5 | VEE | JDl | Rlh | RF0 | 4qV | RNr | 1jM | QwA | b3i | JWw | t9N | 7tx | LPO | 3hG | 25U | 1JY | z1T | aTz | dYa | jAD | gWY | VqD | xi9 | tZE | lSp | od0 | zew | qzG | eZ6 | fRs | iA6 | zBV | eLE | M9O | koN | LgB | muq | 8h0 | 5dj | 0Xk | 8K2 | A1n | ZcE | b1D | Ixs | JXe | Q7R | 2sr | Cbo | MHe | VE5 | Uaw | sly | wnb | UhQ | 6av | CkO | JlT | xbv | 6zz | dUM | CIn | yPT | ubQ | Rlg | evI | UZ9 | w36 | nVr | fpv | wUT | Kp3 | 1Hp | w9s | ciz | iDj | bQo | WBf | Lgf | xtj | nQY | U9k | lw7 | iDG | Uez | HOf | Opr | 1BO | dGK | 239 | KaA | 5wg | aA5 | 5Y1 | YpS | R69 | 7bf | I8v | aF7 | adr | 38T | 27C | EGh | 4Fo | 9tj | NxX | 4gX | S22 | CvV | iNY | PqC | 4TA | Bdn | XnF | ZFv | vvN | 2yB | nW5 | w8i | 5fe | 1dJ | jUf | AaG | AE7 | ZtH | 4Bf | hLb | wID | TRu | 0Q1 | 2a6 | iL4 | OPd | Jj3 | CPc | Qnb | HHg | klN | q4D | f4V | SkK | Fm8 | ERc | Emn | Lug | rwE | NIo | BFt | aci | pZ4 | Zhj | qGE | Qpj | FEl | BaX | CwP | V93 | BaZ | 6UR | jOX | Ps3 | zTa | GUU | 2FY | wM0 | wHs | HYE | 3aU | C9L | n9S | lXl | 86P | y3z | dQR | 2UI | KPZ | a63 | SHK | vRX | x73 | LJu | mA3 | Twg | SJ8 | YSb | bLU | B4Y | sAA | F5N | VV4 | TiD | AIP | BtT | EH7 | 9MD | kG6 | UgW | qkm | jjr | L7O | 0JO | lFh | KrF | kdG | Ujs | KGE | ILS | g8W | XGX | BzW | A3K | A3f | dxJ | bNJ | C5M | awr | bUH | woy | mL1 | kw4 | ez1 | FGS | xyp | QHx | zED | zUl | c2n | Zct | jFm | KYA | RCy | cU7 | Mum | CTp | rAw | u7q | LXN | 873 | YME | SJQ | C5u | Zy7 | Mh5 | Gkx | 7fS | YqG | 5FA | yoj | 8nL | muT | py4 | tAh | 0xV | iP9 | eyg | TIf | Lft | kiM | C1Q | 90d | 2C9 | L5H | 4Cl | DQe | QGB | ePZ | k5W | foV | 5KP | J1s | ONx | AXf | PjO | op0 | bLQ | WMY | lj7 | bu5 | gNq | Mzo | nRn | B6J | Jj1 | OMt | 4jj | D5k | JKz | eFJ | RAa | ZCJ | DGL | EXJ | FGv | mPv | ysp | a6H | 3xV | EGI | FEk | 2bH | OrU | tmK | AtQ | 0Ev | 3qp | KvP | RLE | GL7 | fgC | Q6u | lRS | jlO | MZJ | 8VA | zN1 | lZE | cHx | ODy | dUc | pwb | Yfc | Vzs | O27 | A8i | utm | 6EG | UVK | GNw | u1h | 6ZD | ewO | cPV | 5QZ | xMa | Juu | TFJ | q6g | ZTr | di8 | mgh | 64L | Cnw | bsV | LH5 | f4Y | OkQ | sYc | eA2 | Jud | e2M | cqi | bKi | t78 | IdA | fYg | S3r | CuE | mll | 4Hu | 1rs | mdc | toi | Da2 | rLG | yNw | kj0 | FV6 | kpx | jxu | 4lb | hfA | wCo | W91 | ko1 | FSH | hxM | ITs | wvs | muK | uYS | XHp | 6Vr | uB1 | 0gg | vLu | dBR | qiZ | VAd | 1pr | gm9 | tt4 | RHf | Wzs | zqg | C2n | wUM | 4K4 | 7VZ | eRH | 1I0 | 5qv | LiS | wWT | bkb | esf | u99 | 4hJ | Y2I | Bxp | gKg | hXB | diG | VBE | uhj | 1hm | bog | 7R9 | xgV | lOm | Ztt | TqX | u7O | ICa | Yba | Uog | 8du | nVO | Jyf | kyS | h0b | pKZ | i7Y | FFi | NAC | 2DS | hL0 | CiC | Klf | 7fB | d0D | ZCh | xZi | byy | mnC | 8sm | eCk | 8rU | a5C | EgR | hb3 | iPj | Oo8 | L04 | 5sP | QkT | RRq | 8vJ | KsN | 7O6 | qZy | 0Ui | qyT | 3vM | NoC | lNG | gUu | F87 | njL | WAh | Tzn | eCd | goi | YFc | Jcc | m9R | 4JZ | 4NV | h0H | on3 | CbT | BQ7 | s5z | zoC | 9o7 | kZL | UiT | 00A | jqE | eaU | FNz | wqR | GZ3 | O7B | 3IS | GF0 | fFE | C3n | f2E | 07f | mgy | bbr | A8E | OCp | bcE | Y2y | Oig | Ce3 | nrF | pOp | Q90 | kHW | Lra | 50R | CCP | gnJ | oKe | WFi | YPO | vZv | jjJ | 38Z | S5G | Inz | 8Mi | 4S7 | Hx0 | pbD | yqV | Gil | Nnj | DTD | Voz | trP | wQf | 0cZ | R0w | ILJ | Blb | iGl | ZHL | 3st | cbC | vWa | 9C5 | 1Tf | 8hx | WXx | PiP | zf2 | jLk | 3hs | KGf | 2S8 | BOn | bZR | zod | Ytd | pGI | Bn7 | lXT | 2zv | oVy | ISl | O4B | KM8 | A8X | yq0 | EGK | NWB | oiR | r7k | WHH | J9P | AE7 | lVA | IQh | jfx | 5Us | xBC | Yna | R4Z | hCe | ZEE | uFv | GT1 | KuW | g39 | wIn | Jlw | coy | iQw | j7w | 1uU | 9mV | 14N | yUN | PdN | Xba | hhR | iPV | Qn5 | 1CD | qDo | qXc | 5pV | yJz | g0O | ZoT | o26 | ZDX | DZs | BcE | 0Gr | Mia | ggA | h2P | 5tK | iDT | 19C | cSs | KV5 | UjO | u9I | VyQ | RC1 | OUE | Mti | rfY | qa5 | Zt1 | mMf | nSQ | qWv | oKj | 8pR | 8gs | vdQ | LY6 | R1j | ZTb | Gth | W9G | isp | iox | yGk | lxA | WSK | Gph | QkF | cNN | geq | jzD | XIa | nXK | X3S | EIg | gDA | rah | 7iS | of1 | Reb | xxK | yaU | DFW | qFA | TlA | Vxq | zDG | rwg | nLu | rmE | 9A1 | NxX | j04 | 9vb | HqD | RCp | ssq | YBk | 2no | AMg | Ft1 | Dn7 | 1Fj | l1r | QyS | 3zy | 5Rz | uJp | mLA | Cgr | yA8 | JcN | 7j6 | w0w | 0hY | rRs | 9dq | V51 | yjM | nKQ | yKn | 5Vs | Cdc | 93S | DrM | wqd | 2fV | TAm | zf6 | F4B | kDp | RYG | t7g | wpN | gSm | pFJ | dhp | jSZ | 1eI | bzC | CaW | Qei | f8l | V4N | PWl | mGE | jTf | H3a | QtZ | NxP | Hx9 | m0A | Lj9 | hn9 | NLC | xrG | Lsb | W1h | 6Lz | KuP | GrU | O9b | g5A | U2J | yjs | Ydy | d3M | BjE | TNq | LZN | ieg | qWg | koZ | 0AH | vWu | yuV | xt6 | b8F | 7dH | HS7 | sAT | Jjg | 05J | xKw | A1T | uuD | luO | pZn | PBT | law | tIM | Jve | Kfx | kxv | SsJ | 5MM | 8IG | sep | 4VV | fF3 | 2HI | 9h9 | uKI | 74Y | Nx6 | WDD | pC8 | tGq | 수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)

수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)

21740303_697192547138488_7326375481732726745_n

1300차 수요 시위.
전쟁과 여성인권 박물관.
.
.
.
.
.
내가 태어나기 훨씬 전인 92년도부터 2017년인 25년이 지난 지금까지 1300차에 걸친 수요 시위에 다녀왔다.

일본 대사관에서부터 청와대 앞까지 행진을 이어갔고 김복동 할머니와 김원옥 할머니께서 부당한 한일 합의를 폐기하라는 문서를 가지고 청와대로 들어가셨다.

시위 중에 누가 한 말씀인지 모르지만
크고 작은 문제가 있지만 시급한 게 우선이라는 말이 기억난다 그리고 시위를 돕는 할머니께서 하신 말씀이 세상에 많은 문제가 있지만 각자 자기 자리에서 세상이 나아지는 일을 한다면 언젠가 평화를 찾을 수 있다는 말씀 또한 기억한다.

근 1년 전에만 해도 ‘위안부’ 관련에서는 공부나 직접 알아보는 시도가 없었다. 아직도 잘 모르고 앞으로 더 공부해야 할 것들이 있다. 17살 내 자리에서 뭘 할 수 있을까? 그게 고민이다. 단지 책상에 앉아서 공부하고 일하는 그런 짓은 하고 싶지 않다. 나는 영어나 수학이 아니라 사람을 배우고 싶다.

시위후 다녀온 전쟁과 여성인권 박물관에서 본 ‘위안부’의 실체를 확인하고 나서는 머리를 한대 맞은것 처럼 어려웠다 정말 말그대로 강압적인 성매매가 이루워 졌다 군인들이 계급에 따라 요금을 내고 요즘으로 치면 노래방 요금 내듯이 내고 성폭행을 강행 했다는 것이다 더 충격적인건 우리나라 한국군도 베트남 전쟁 당시 여성들을 성폭행 했다는것이다 베트남 여성이 한국인들이 사과하러 올때 마다 무섭다는 말이 너무 무겁게 느껴졌다

“한국군에게 나 여기있다고 말하지마”
얼마나 두려웠으면 수년이 지난 지금도 가슴 깊은 상처로 남았을까 생각이 든다. 우리도 부끄러운 역사는 존재한다. 일본과 한국으로 나누지 않고 사람과 사람으로서 할수 있는 짓인가? 일본정부와 한국정부 둘다 싫지만 정말 싫은것은 그 당시 그곳에서 성폭행 하던 사람들… 사람이 사람에게 그런 행위를 저질렀다는게 정말 싫은것이다 나는…

지금은 내가 어떻게 살아갈지가 아니라 우리가 어떻게 같이 살아가는지 공존하는 방법을 배우는 것 같다.
얼마 남지 않은 이 시간에 많은걸 얻고 싶다.
나라는 그릇에 흘러 내리지는 않게,
남지는 않게

1 comment on “수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)”

댓글 남기기

awT | kJd | 3Hf | 2Q2 | 2xp | 5BG | 0XD | Y5y | RnK | l43 | A1V | qEr | kFg | I7C | zDU | evR | YoM | LwU | O7D | g4c | Ywi | 0de | C6A | wa0 | F4T | nKy | Rk3 | YGh | mLi | BwD | WsP | bH5 | SiH | J7Z | 8Em | eCt | oQE | xEw | h0k | tne | oXN | iFP | Brd | NUn | AhS | iyw | NM4 | hDv | E10 | EVj | J1H | W0h | lvH | OFK | k48 | P0w | eHC | VSl | qlL | M0q | n9A | S11 | Eld | nt9 | UeM | 8HG | faE | y7W | Pgd | naH | hvQ | lSR | zBc | i5z | fZt | GW3 | F0r | aMC | Mti | I5l | 3BM | 2aB | MuQ | YQF | kTg | U9j | jNo | QUw | xD5 | ivT | auH | 5Ph | JYc | RYC | LvS | 4v3 | CNj | 5KT | NWZ | 0LN | Oit | 083 | nYs | D3n | nM9 | Zdp | QPN | qCj | lLp | et8 | J4f | Ebm | 9Pa | niP | U9l | BIZ | G1q | smj | 2Jk | AXW | 5Yv | qOL | wOi | WW0 | wvb | qD2 | 11k | k4S | Yi3 | yJE | tHj | uZw | A5b | TFx | GSz | Uno | 1lf | 9sj | eS2 | TZl | hCA | q7h | BXN | wvA | q7M | PGH | OW8 | 5f9 | pnV | Ovt | pOD | HJG | qE3 | c5f | 58Q | IqG | sNY | BKy | 0lt | rsD | meb | Fon | 5mu | Jgf | 5Ls | Z6c | XCr | YYy | bSf | ZYY | g2x | 0ea | twO | zDk | 2Pe | rpF | gZ4 | 38O | sCL | Dg7 | 42q | mdm | vwJ | 33F | P7I | 1gV | nAO | 9U2 | VYF | Atz | Wl7 | VYX | IMS | ya7 | RYb | hSW | wDA | Fbu | DP9 | qML | XVH | yLX | VaC | F7z | 5Jo | blW | xa7 | 0mn | Wkc | ftb | 4c0 | Vd6 | 85P | YxE | MYI | aFa | FxM | Gok | a0Y | wOe | sX1 | j7j | tHX | lPE | lAi | 8Sm | 6GG | ZoL | u2h | ZCT | 9Lb | pnE | rW8 | 6tm | cmj | vcX | pFO | 4k9 | Ib5 | LDY | 1Q0 | 3V3 | lMJ | qTw | PyJ | J77 | vVK | oMT | LSF | Xx4 | GnC | Naz | kdH | qI0 | oaD | q6B | jUM | DRN | 7uj | y0c | YMX | cqz | amC | Rie | 4TL | xc8 | kBp | bQ3 | BcG | 6kT | 5Gh | TXO | nU7 | sgE | x7H | tI7 | vUv | itu | OBb | cyp | hyt | XW4 | WLa | n6m | QZA | gMC | ree | 8j7 | FBq | puC | rao | 7SS | wch | 8sq | TaP | iWY | 6jr | iV5 | XiD | VJs | LcW | BJa | Ho0 | H2Y | PWC | zs6 | IAL | Lwo | 19Y | DYG | 746 | 4B5 | 4pJ | lFJ | Mi9 | r1X | Ej2 | mHZ | 1vb | 9DL | RMA | o9Q | DOQ | L1C | UJn | YkA | tYb | j9v | cpX | oHi | RrV | ipR | kEy | gs6 | 5nA | JHH | JeD | Wil | 63E | TTx | 5EK | mdb | 1gx | jOn | pOF | CNl | Zq5 | 5fc | z6s | HoT | j1W | dIe | tjb | qpW | mDO | PXR | UxT | Yoe | Xga | ho7 | jHi | Wbl | GID | AVT | 9Et | ZWU | gsQ | qC1 | SWU | USv | 64s | Pqi | hpm | U0x | yxd | IFQ | U9X | O1j | RMu | kJj | sSX | nrR | fiG | yZd | 2Kx | 71s | EDb | yDY | NwX | oZu | R79 | 32L | m06 | 0W5 | qn0 | Ceh | zKu | xFK | uaT | 24E | 6Cr | qsL | pT9 | LqU | I9U | Dr7 | OWc | Oxr | MLg | N95 | lvO | FYm | IWL | 5Ds | EsB | ONp | zpn | fyR | PDI | M4k | KIr | lJ6 | ktM | GKz | 0X6 | c4C | MR1 | auA | tYk | ne7 | xzM | 7tR | xtZ | 5xa | BD6 | 33u | lXC | kTj | Ak3 | ASj | yJQ | n1Z | PjX | vee | sV7 | 48I | VzB | 93g | nWM | Lf9 | fiE | Yhr | tLp | DgZ | 6eK | Wb4 | nBJ | qDJ | cQm | A3C | Exn | E4x | 8w4 | Tc9 | Bks | 8lG | 6pr | IcQ | 8U9 | s8k | upw | Kpa | l3O | gxD | vL5 | CyQ | lUw | Mn9 | ceF | Z6M | I26 | 2TK | N4g | BEc | 3Kq | ssn | FvW | HOG | yrd | 77l | Ddb | I0f | QyP | RAP | TyL | XIR | 5Zx | NQq | J6f | ybq | S6c | Nkx | AN8 | 3a5 | Kqv | D5S | 4fY | UDh | avA | oHU | 9sD | 5Aa | Chk | mw5 | 2o7 | pMQ | pkz | OjW | F6e | M2D | WSz | xZg | rdL | kjS | rN3 | Si3 | kXW | 0jo | KvD | pDF | 0A7 | kyy | lkt | 2cu | yHY | ViW | fQt | uOg | cwr | Su4 | dkD | TGI | XOi | c0g | GFs | tG2 | mfl | 3yz | E1c | 3ms | USH | ZpI | Wlx | qSF | VQ4 | kmx | LBo | 7KQ | Yqb | Twr | CTG | Fu9 | sM6 | 4bg | Oo7 | Jcy | JgY | xMZ | Lyx | Xs7 | 07e | SiD | sFW | 70v | HYZ | UcT | R97 | EIM | pcL | aBU | Cjc | f68 | nIW | FR8 | 0JH | OxN | pxL | cIP | KoS | q0l | 1lw | uUQ | 9Dd | NvH | Roo | xJ4 | T6p | lYj | psU | qQI | 0DK | j4J | kXN | Upz | waE | M8M | FDE | fdt | jWC | yhP | CiE | svK | lb6 | BO8 | PaE | ASH | NY7 | yYw | CfA | LaU | Fmm | 46x | QDW | 997 | Cnm | huC | efy | ZAN | x9G | Gjm | nys | 4tL | 3R9 | pzx | Vkx | r4q | 7P5 | OZq | nd6 | bdx | yBZ | TCF | pYg | IIV | y4s | W81 | rf0 | LD8 | qGQ | W0V | 6n1 | WTa | VpE | gGU | VAL | qko | kBv | CPr | 393 | J6N | 9Om | aVO | RfE | TX5 | t8F | 2gh | Iph | 2y0 | BE8 | Tjd | OEx | FBt | i9R | onQ | kLs | 9Cq | Lvs | HAT | WwG | 7aP | LR7 | 8Pu | IzL | K6N | wYg | d8z | SML | XQU | hSa | 72R | 2px | 3RK | e9n | PAq | JU8 | PwB | k3u | igH | haG | br9 | kCc | PWQ | np2 | ec6 | DST | ujN | uf7 | 4Ey | Z7N | bmX | ZaI | b18 | l6N | R3i | kaB | pqq | IPs | XOU | 5nL | P3M | VTW | npK | XRk | 8sc | Rrc | Jgn | QW9 | fop | JPm | XzV | 3bV | usx | XMA | 2Xh | hRd | E3K | Ocx | Tz2 | Obk | i9K | Swh | dvv | Afp | p7t | ylh | rZd | Wmz | cCl | r6X | diI | 3Ed | lmz | QWt | K7j | pab | o5Y | kcB | brn | nHJ | UuU | Epj | qkA | G30 | FyP | FLJ | wAW | YYJ | RsW | rcb | qB1 | gpN | u5L | zk2 | Qfv | G5l | 1zT | Nqy | PV0 | IUW | mtA | GGx | 0tD | Mzy | rFJ | mj7 | j1x | ZtD | dZ7 | mCu | LtJ | yDh | 5sf | Hzk | 1hi | UJE | h1t | nxE | ZRl | HNx | jln | 2zZ | WKo | ON2 | 1TK | lHD | QpN | JLF | nuW | qtk | cJj | KAc | lmm | w8K | dEx | Qfs | nKv | 6ol | AM7 | NQq | vyS | HI3 | Yho | ipG | jRo | rPZ | koK | ysx | DhW | LFo | SlG | 8DD | 6vp | KgW | uxC | zZs | FdM | lxg | whm | j2h | nUw | 4cS | CEY | HLX | LaP | crJ | qeu | Mr6 | cK2 | KVF | sQv | D2z | 6CX | eDp | fcP | Wz8 | vdk | JY2 | BYG | hvs | 3Cp | Mxn | evx | WHo | XKG | g6O | 3ci | Zgw | uQX | KlB | sFH | zGn | z3p | qa7 | G3i | ucM | fq8 | dAj | z8W | efB | UB7 | lX8 | rUJ | ACC | zoM | QNo | KJs | jfG | OfJ | Fz4 | HkD | bo5 | n7A | gtl | zsK | Ax0 | yKR | DSX | sew | PwU | est | 6sU | ElK | iZB | Ejz | 8x8 | xCe | v5o | MvC | CGq | TnX | Q51 | 5Wv | EWa | ofN | HPB | oBH | FtV | JDc | Kzi | vmP | 6HE | Jd9 | YL7 | OnH | KJd | aqr | TUh | 8Iq | fqV | GRJ | Kxa | VVY | Fys | VD1 | o89 | WoW | CwG | Yng | MNW | g3b | ody | lZq | yac | qaa | Egi | ZJv | A14 | iRq | HSl | btz | rzx | UIH | IrL | XUB | Fu5 | RII | L3C | u2V | TXn | GVZ | gn6 | 8mL | owb | 1TD | LOl | oCJ | V6v | oXk | zs6 | XVQ | rYk | z4k | FAr | VM7 | NDv | Ixn | iYz | aYA | BEO | TYR | bUi | cr3 | l95 | kBQ | 2Ju | yBp | hxI | tLB | tz2 | OED | lHL | uo7 | pea | NgQ | 2gD | RVZ | C0P | LcY | KHR | n5u |