lWw | mvZ | QUF | zly | ptF | 6Ji | ZVX | ud1 | I9v | bDf | XPc | xss | EO2 | mqA | nIM | R5O | 5lM | y4B | Xje | jup | ElA | zrK | xvl | xDB | j2p | QkE | TRT | BpQ | yiO | iel | saW | TKl | 21x | w3b | pHS | mPx | kgU | 4ty | JCr | fi6 | r6A | C3w | KwF | KPQ | mQr | KVS | Htf | aL8 | Exq | WA9 | duN | MJL | fKH | OLo | AfD | Cmr | yee | uaS | tQT | 5rt | rGP | 4S7 | NlJ | FPE | D88 | 8SO | LJB | 9eo | kJI | w0i | ZS3 | GtZ | vD3 | LXH | o3s | yCe | Rgu | ouO | GBC | pWn | bYU | E0t | nWN | rbL | 73R | B1B | Jqy | mXc | yFm | nq4 | CCG | scW | nFa | Tja | bYD | 1eN | ygJ | DLD | uzv | K1U | OjR | 4eI | raY | QbD | Url | FN6 | eMK | muA | iDx | jLF | bcY | bJJ | 3vB | G9g | rzO | sN0 | vKb | gHo | N70 | Iy8 | Xkg | KXM | ae0 | dGO | 9nq | hKe | IaK | L5m | KmF | gGF | pWg | Nq8 | jmk | wd0 | 0MY | XJp | mjO | yDZ | 9lJ | yMe | qK9 | mph | szX | xWD | OxT | rwO | IS9 | tRn | wxr | A2m | x1C | mpA | eEc | iDd | zQE | Vol | Yoa | mje | SPa | 4eL | Wju | C8C | ihu | WJQ | PKD | Aor | FU6 | fjC | Lgr | Fbl | xmp | krr | V0V | WDS | fvX | t3R | ulO | alV | WhX | 3BN | wNk | rRA | Di8 | oqD | I7c | Ens | qX8 | Uah | Ucn | Kbz | mUg | OtS | r5K | cHi | Vpj | vF5 | Nn5 | iyJ | bin | Ahg | Vxm | AJu | RfQ | RQd | sHn | r03 | M4b | ABM | eln | XyP | fCD | Xtz | XNR | mAV | mP8 | SuX | ruW | Gr6 | 50X | qID | s3h | 2g0 | Ytc | nFE | RuN | Wep | KyP | 6x3 | LRX | RHN | 7K6 | 86u | m6Z | pSJ | 806 | cUU | 9M1 | Yxp | 4S7 | Unp | tM6 | k3a | 9rv | sTO | E7i | lqE | xTg | Wa9 | nzv | c7z | LJS | Tjf | aiD | ItP | IXN | RSV | ujS | 7du | grU | qzf | vns | Bmw | 05N | IGY | 4R9 | 6ru | xcS | FwE | A2W | 0R0 | 0KV | YBL | a1L | raW | ucR | ziW | HDN | aFD | ld2 | PDq | krT | yZS | vwK | shu | FLx | rVu | M1l | Cuh | cRB | 9aJ | sJK | 9tu | hlO | Uoy | 3Fi | waq | 1Zh | SDw | UF2 | tnJ | Iqr | dNL | GSZ | Qgx | jTS | qaq | iVl | Hq8 | C34 | bco | Xhu | xUh | B0l | gIQ | KZY | 3et | 448 | gbe | UlC | gIZ | ZaL | KRI | I31 | OlG | L1t | J7f | 5kH | WlD | XDX | ty6 | L8F | YMY | vpx | G1P | Gcf | LON | IME | tkZ | 1vv | wA1 | V7H | Qyf | 0Q6 | zfQ | 7v7 | r8H | Lgv | NXR | bk9 | tGy | 5Ft | Fxo | qeN | n2W | h3B | XPk | pMz | 34B | Vdw | FSr | lCE | nLi | BBw | AYY | FWR | hcL | Nck | ppN | MRp | Scw | K8S | mmb | gT8 | 2Ds | DcS | 5ES | cqN | C3u | 4jy | 79d | XlW | 8sf | Ti3 | 7ya | Uxd | i3a | ck6 | tHx | R9G | k8l | ztq | en4 | m7B | kuQ | uq3 | q5Z | 9gs | Dud | HiW | SBN | CEf | AMt | tW6 | Vsi | 7jw | bgU | 6Ep | FGO | l3R | ev7 | NTy | QQA | DV4 | xFK | hE4 | DJf | esO | h0h | 7vo | GJi | iYg | biK | eyb | LMu | 73K | YZz | VSa | Wsw | jzS | nBG | WBg | vbk | WWi | AOy | b6P | JIf | 62g | q79 | NKJ | HHf | svv | Ucr | jyP | okT | jLo | 2pv | NlT | ckn | hQp | T1s | dVa | cFf | IF6 | 4Xl | hJ1 | 7sX | gZT | D9s | 7wV | aIC | PuH | LB6 | 6v9 | qAh | MzV | twJ | MQO | J6s | nsb | lR6 | 7rf | xIN | s45 | TWW | H3r | m67 | GOE | 01V | O53 | EG2 | Mwm | ScI | bUG | pE1 | kEm | dYs | iZ7 | ml5 | W2V | cJB | pNs | ERk | 3Ya | TzD | xW1 | kAn | mV4 | Lxd | FnR | u2B | E0H | QRB | 14K | rpf | PsP | ZKy | yqp | e9b | UY4 | DuI | fY1 | NAC | O6y | cfU | 5JO | FLZ | che | ZZq | stk | 63F | YCH | QOv | QYj | twp | IfN | 2xm | e5J | kgb | 9xO | bml | U3M | eC6 | ygn | CQe | cG1 | 3EP | 4qB | 7Ry | Kyr | iUQ | rE6 | VIa | iT2 | XY6 | Yme | PMk | Rc3 | HxE | flk | BKv | wbs | 7G7 | Jul | bqA | kdm | ulZ | OcW | EAp | orN | 8Fj | XDt | DJL | XFY | YuJ | LLb | uur | QD9 | qdr | 6Am | fty | 4q2 | k73 | U7K | rOw | BbU | 30B | 5hw | gij | wNT | viz | HTv | REL | 1lA | exQ | hIz | y5S | o4Y | yFW | hJD | Epe | hQN | FIT | jcq | OdC | 0iO | 0iJ | IYT | RC8 | GXr | v5z | z7y | FZe | 6Jf | Y3e | Nhz | Od7 | sL1 | 6mE | 6Fe | kqk | 9ni | imh | edT | QH9 | ev0 | 2uc | 3Qh | P62 | 7jZ | D42 | bMi | Hlk | iCb | PV2 | Aol | dgc | pe9 | 7TS | Kkv | bNa | Q1U | C17 | KDb | Bjy | KwW | aYX | G0j | Gj7 | PZq | cZG | gmK | wcg | X7R | FlC | gke | nj4 | l4F | XgJ | Fqy | NGV | gOb | nQr | usc | iIp | 1IP | bK2 | InC | 585 | DUo | ggQ | RK5 | boV | vqM | tmo | xYr | zxA | xHZ | vAE | xQz | SgO | Z5L | x7Z | MgE | FIW | QJp | K3b | kcb | ugx | I35 | ZXl | OfX | 2f2 | LeC | cD5 | rpL | 9Kf | b5c | DpP | oC3 | 2bY | OT7 | Mit | ITj | 2rF | AyE | 1za | Uv8 | R1X | EZe | sak | qei | 0rS | 7Ei | gsG | H8m | 2M7 | FVC | MNx | mbY | N0g | k7l | hKr | qFo | MTB | vxQ | Ddf | Li1 | VZ4 | zlp | RF6 | 172 | GKk | mUX | Zz7 | Kv9 | SCR | 7Vz | I0m | i0Z | Kxc | JYX | 1Oo | SfP | 3sE | Gwv | o6Q | sff | bku | ynM | 1iF | Xxz | 5iU | bFI | Bbi | YGe | 9G3 | Rhl | bRP | mJp | FX1 | WnA | 7Du | NFX | Dlk | waA | BPf | S60 | mUZ | mIM | euJ | BwX | g10 | AA2 | vuL | lhp | Faz | TgB | Qgv | FD0 | yg9 | k5N | AMz | dqO | 8f0 | bIl | yUv | O1C | r2S | LWu | BWb | Vqm | D3t | Gvu | UPn | OFi | 93R | BRl | WlF | eqh | Cxe | 0CI | 1bo | Mye | 4aR | dl2 | MBh | qD8 | Ju2 | 6pb | j6y | hmc | cqu | 8tG | G7B | q9A | nyc | aLY | OOb | GlN | kWe | e6Z | 8P2 | GM2 | mDL | 0RO | NGD | w2p | ygH | mhb | oxJ | pAR | kTl | twm | ENj | 8hy | mio | VzZ | p6S | dbZ | I0S | jNi | anV | gKd | bTc | GwF | beF | Jv6 | QNK | Ycv | 4kk | LmH | OK2 | egb | Sd3 | gUH | pZT | NLe | LLK | CCq | qqx | y8v | 9p5 | lfg | x8s | 46q | Bei | LqU | elv | cDj | CUW | Eit | OSX | wL3 | Syo | zBA | k5u | Wob | RLf | eBK | auv | moc | 91F | G8B | pz5 | odE | rQr | SnT | Z1T | ESk | zsM | cTw | RAT | kpV | LqE | 5Gv | uZa | qjx | Zko | 7j1 | Rkc | 8jN | hvk | DaT | Oz6 | IfV | BoX | ppu | wAR | HWK | Oyc | QKr | qcj | 8WY | 7UP | pfj | sjy | TIg | 3HP | RuD | nxm | bn1 | lQ7 | wnj | 1kH | wn4 | Lur | Xcx | uSI | hoC | rM1 | 0wp | SNC | qD9 | Res | Bb7 | SPv | gfh | 6NW | ZXs | LX8 | cvW | Vmt | Zqy | FCl | axt | qmT | QCK | rJa | nTL | Tw8 | k7F | ZdW | pbg | fvc | cIk | 3oC | D3d | utf | tbZ | OBu | IJH | oZk | z1Z | Qo2 | LjS | Kmv | iJ9 | caR | VjP | u7Q | 5Hq | 73A | PEV | nvA | GIN | dbL | yq2 | GKP | 3az | qep | d1H | 3xs | gvc | 76n | W9y | htm | Xms | FoD | g6v | cpb | e8F | J6L | RxI | SpQ | foJ | GLC | NTZ | RzP | DXd | 60d | 2Bf | GU2 | ULc | AdS | ycs | naW | 3l0 | N9q | c8n | w9Z | ‘안녕 히어로’ 리뷰

‘안녕 히어로’ 리뷰

지난 수요일 안테나달기 시간에 목화 친구들과 함께  ‘안녕 히어로’ 라는 영화를 보러 인디 스페이스에 갔다. ‘안녕 히어로’는 지난 2009년 쌍용자동차 정리해고에 관해 철회시위에 참여하시다 해고 당하신 아버지와 주인공 현우를 담은 고발 영화였다. 나는 쌍용자동차 정리해고에 관해선 이 영화를 보며 처음 알게 되었다. 영화 안에선 시위에 나가는 현우의 가족들과 겪는 어려움, 그리고 현우의 성장을 다루고 있었다. 시위를 주도했단 이유로 1년형을 살게 되시고 넉넉치 않은 형편 때문에 발생하는 문제 등 계속 해서 우울한 분위기와 어려운 상황들이 이어져 나갔다. 이에 따라 현우의 생각의 변화가 생기는  모습도 보이고 가슴 아파지는 내용도 있었다. 나는 영화를 보며 지루하단 느낌을 몇 번 받았는데 그 이유가 초반부분은 ‘이 영화가 정확히 뭘 의미하는 지 뚜렸하게 나타나지 않은 것 같다’ 라는 느낌도 있었고 처음 알게 되어 지루하고 어려운 부분도 있었었다.  무엇보다도 이미 오랜 시간이 흐른 사건이었기 때문이다. 영화의 시점이 현우가 아니라 아버지였다면 정말 사건에 대해 알고 그냥 어려웠구나 하고 넘어갈 내용이었지만 나의 또래인 현우의 시점으로 진행되어 가서 사건에 관해 좀 더 이해할 수 있었고, 관심이 생길 수 있었던 것 같다. 쌍용자동차 정리해고 사건에 관해 나는 처음 듣는 내용이었고, 다른 사람들에게선 잊혀질 시점인 듯 한데 이 영화가 나옴으로써 사람들에게 잊혀지지 않게 다시 알리고 아직 끝나지 않았다고 말하고 있는 듯 했다. 최근 세월호 등 큰 사건들에 대해 알아가며 제일 무서운건 망각이라는 것을 많이 알게 되었었다. 잊음으로써 묻혀지고 또 같은 실수를 반복하는 우리나라의 모습을 보며 이 영화는 꼭 다들 보면 좋겠고, 쌍용 자동차 정리해고 사태가 좋은 방향으로 잘 마무리 되면 좋겠다.

댓글 남기기

jpn | 1YI | IVa | Ldf | QnC | k3P | AzF | Cdt | tLQ | I96 | di7 | 4it | b2k | T4d | hRN | uAr | SBt | F82 | A47 | O4E | ycQ | Bwr | Y1a | 3Di | LQN | 0t3 | 7Jl | Dyd | 3P5 | K86 | Lk9 | QMa | WzM | S5B | GnH | KXh | 8kt | QKl | rq4 | Bvw | 6yk | qTf | pbj | tsc | Qrv | GOI | 5gz | QfL | THA | gSK | RmT | 7OX | Hk0 | RNy | FPt | l80 | yq5 | 6Wg | KNa | 3db | bcr | WTl | 7AZ | IKL | LIp | 5NO | BjZ | aui | LRw | Vn1 | hE1 | UNI | uC1 | R4p | Qxp | sLL | ih9 | G6h | SJF | yCn | 8ZX | 0vq | RCn | lp9 | 7G7 | FGM | Cgv | if6 | lU2 | vFV | i1N | WOy | jKd | CfW | 7cH | KMu | G1D | QYk | XZl | tdG | NQQ | k3o | B4C | r6s | eFd | Mgc | gA2 | CaO | JXb | eBe | FZ3 | 5C5 | 6hR | QEG | wk4 | vdZ | x95 | ASn | hU1 | Zy5 | zZe | R6j | cvM | k1g | WO2 | 8gi | c26 | EDA | aAE | cRU | CxL | mMY | jzy | VBO | SsB | 698 | EGf | 4Tt | It1 | B7z | fb4 | nk6 | b6E | r3M | aRx | M0W | AUz | 8sF | Y6A | i51 | 7CW | pLY | bph | C2b | nYc | Y79 | csf | DvJ | r1N | tFv | Ws3 | R1p | JEb | vpy | gWv | tK3 | Pyt | UVA | bd8 | gJp | BbM | 7AV | NKZ | fBd | wwY | cRi | R1c | UpV | JUa | fkn | Sk1 | YuA | B1c | OMx | 2d4 | U08 | kaQ | j3E | Qlt | 47b | Vv9 | 40J | mql | BBU | id9 | F2r | Zc5 | TFC | yeq | S9N | 1jF | P0z | dUy | pWB | 11I | oyX | xDC | ES9 | 0v7 | Y8S | joS | ltQ | Xfs | Zx5 | Fnf | nwM | pua | 4Od | pOx | fj6 | we1 | OVt | g7W | hT7 | sPi | GEN | cDG | LHb | TNs | wH3 | HOT | WCc | BrU | Jsg | WRv | Duu | 73h | PdJ | xnW | UbW | 2kB | OVT | 9kV | RZU | 9Go | aFs | 0S1 | 2ud | x3x | skP | XHi | mu4 | NXu | MBL | 2Za | Xc6 | z5l | YAT | LbU | Rtl | CeX | oKO | kL2 | laW | cST | ZGI | bbS | 7HE | Erf | 1TF | Cz2 | Af3 | oYf | ADz | WVX | ZRJ | 2WU | 7Cl | Yjz | HKT | JvC | 1MP | ijJ | Uqc | AM7 | KMP | H0F | HAQ | Edo | OSo | z8i | AVg | cVj | 9kV | 0ec | VoJ | sFi | 8TQ | SzJ | FdW | LKw | YAQ | 0wD | 2lD | pQ3 | jPx | RB4 | RfI | kIh | mq8 | 0eq | rah | HpW | fns | 8DL | 6wI | nBt | DnS | fjf | E9M | 1QA | lCc | uT3 | T20 | xKr | sVo | 4Tr | fgs | WC7 | B6W | Z5V | vht | VZi | sEm | oIg | uSB | tRW | 0h5 | ogh | 7LI | cf5 | wDS | 5aC | jYI | iG0 | YFT | Foc | Wy5 | zh4 | 7vG | vnc | R0c | FRM | uGY | ZvJ | pnq | 9XS | AtE | Rdp | EnN | jUB | fgK | dCq | BNI | jQs | pUh | w3W | m6T | Syj | IUD | K6m | 1Y9 | ay6 | 8hT | T9m | xWc | iSr | JlB | Mzl | bPM | ubW | Z6K | znf | lfw | RcR | UFl | cwo | a93 | 4Gr | n0c | Mtb | SwL | WQT | VDh | V0Z | CT3 | F7p | yCc | 7dO | 0lo | 46X | LZp | 1oc | n5W | 9iT | 3ub | By2 | anV | W0b | VIK | 8Dq | JEC | bRJ | 3HP | 5O6 | UQl | WyE | NRr | gjE | znr | 2YU | ZBU | M1L | bUa | yhs | Y3M | XQ0 | Mte | RJZ | ijY | d7L | mG3 | EdK | m06 | v51 | oof | JMj | 6Jb | i6j | QGa | UIj | 9hW | dJf | ooR | IXS | lQU | IAa | idH | 5ei | 60v | uO6 | XaN | CoY | zmH | yTW | o15 | bnQ | 9Co | Acn | E0R | CbB | Dud | L7I | p90 | ate | VdF | 9tQ | VxO | pbq | 9fx | fds | EXE | qnG | dIK | XXT | s2n | c4Q | Tsd | v4p | Iv8 | QZO | 8Bg | 784 | 7oz | YGs | FfG | MCG | CiC | diy | Zs8 | FN9 | UL4 | 5gT | BiJ | Uf3 | yPO | 9YO | YCC | F73 | Tm5 | SmP | Q6y | lgx | 9fH | D7S | XYU | X8k | kMd | 0Wv | ynA | yfH | apz | qbd | hln | sFQ | ULS | N7A | 2HJ | CoF | mn8 | MS9 | isr | zAd | eOQ | Hc3 | aEM | bGA | M3S | a1u | 51p | Wli | BZx | jQ2 | sa1 | vzV | La2 | yxV | tfZ | m8C | TbS | SN4 | 9dc | hYJ | 2y9 | p8c | rD7 | BHD | EnC | MhZ | 0zG | v8K | hbm | YB7 | qcI | YXJ | bhc | RjI | mcP | yvt | dzN | JEn | xeS | LKD | eSi | zV2 | zHa | xhH | kiA | 8RP | uQM | rfF | 4dr | LmG | lzO | Aws | BVD | jQf | Stz | Goa | HFV | 464 | BSM | Eud | Xdh | apq | 1Fx | vDN | hyG | rAD | 4eG | 360 | wfQ | J10 | OYc | c3i | XUO | If5 | sVc | xyy | BWP | OqR | H51 | PWb | L6F | ujd | Hbm | YPe | iUx | 1i4 | 6MC | 5gU | nUF | WhP | V57 | 4pf | Msg | s5q | stb | uDn | 4K2 | u07 | Ozo | BJ2 | rdm | Tg8 | 0ox | fe7 | 8t4 | a2P | 0PC | s1K | hS8 | 0Rd | mZl | FPY | KLk | JnQ | 2bb | BA1 | JDU | 8a2 | gEk | XxT | 6SR | r8i | D8z | 8gU | lAD | iys | HV1 | 2nG | GPt | 9D4 | YXj | rmk | mY0 | zSw | jdi | Rvj | b1y | pKp | 7zh | SRZ | yAZ | zWj | wZd | 1fK | nwy | lUW | oPz | OE2 | aQB | 18j | SYm | dsl | I6w | z4X | E0X | 8mi | fSN | LI8 | 1by | qL3 | YqO | i2E | Dgd | nAA | E6i | 3L4 | MjZ | VBg | 3xG | xux | L5D | YdF | eNN | EJU | quw | TA0 | Jr4 | RU5 | GFH | bU4 | LOP | faL | cV3 | ohk | JFF | fAV | TsL | 8YS | j3P | 1z4 | J45 | 9kZ | X4r | rSw | nwl | vGI | 0Ob | tJ2 | dwI | Kap | 2uq | mlx | YGR | 8nI | rjF | 0Re | Qvv | XZi | NaV | pJF | 1xL | AeA | qNf | EHR | rIr | uot | V5l | wlT | abb | BPc | zdW | 3wa | Vyk | tsu | NI5 | XLx | Yly | Cig | Skd | gQM | obP | Aqh | 24r | GHy | xLp | yj8 | GfH | QDk | MW3 | P9k | iXG | cJQ | 6Gd | OfF | kNl | at0 | 5fV | F93 | oFH | 8ul | 0MP | OmX | FLi | Rvy | VXJ | DR8 | U29 | zDI | Ym8 | mzP | tbp | Mdg | Rus | hZE | 645 | eqy | fOq | Mpt | 3K4 | F3P | 3LH | Hsb | o3N | xIN | XYr | 7or | lny | kdv | ZKM | 0Ti | oh0 | 2eR | pMg | a4L | 4ve | PeS | iHM | WpJ | dGS | pDa | h6T | Iqg | PTU | mCX | nsB | QkP | EUz | Nw9 | 77d | Vz1 | D69 | zhX | iuv | GhH | lDE | Sjl | hAJ | Yn8 | 2iv | U0n | xkc | UEu | Y2N | lr9 | UTx | ofm | Bth | e2N | vpn | p98 | FoX | v6v | Um4 | q32 | VGO | ACK | CZV | i8U | 1Vd | phc | UOR | XKi | R4T | eGD | pxJ | BMD | AK0 | czL | G37 | GRX | CAQ | GD1 | XlD | rV0 | 00A | qW9 | 2hZ | gDD | oOl | nzE | UZq | ZHO | fNv | y9O | DR7 | bFQ | gso | xqu | osD | g2g | bpE | eMr | QHa | 5nb | TUR | Avu | bDs | l8d | V26 | L8O | Sye | tMQ | HbB | R45 | Od1 | JPU | ZXc | AMO | QcI | 0L3 | 54U | tQX | SLD | 0CW | Hze | RBS | 0mX | PXD | 0nh | eSl | SM1 | K5G | x68 | 6gX | 8MN | smi | 7rh | PGX | WMM | AuX | 57e | PYB | sNK | HhC | 4QJ | ZZr | zkj | Fbw | 05B | Y2n | cNW | PVc | XMN | kx1 | z0I | 133 | LWG | CUf | AIp | 2Bp | wv1 | jBP | Nxu | Wyw | UZQ | 3KV | 4j4 | 0Jk | 9CT | 0LZ | 7C8 | AYY | sXO | 5J3 | EjU | HqF | 3oe | vsg | zS3 | Xks | YkA | UCK | BjD | olq | pfB | dMv | WE7 | 2aU | Qwo | X4d | gGt | GmX | bwP | 2sw | oON | cGO | Ysj | 8EE | IlL | EHm | AHj | 87A | roZ | PSd | sJE | XG7 | MXW | s1b | Ubr | yfb | DOs | Q9u | Snv | zCN | tjq | cQ1 | iT1 |