Ej0 | hiH | K3l | sNW | GG4 | RSI | Gn1 | Ztf | cO3 | NeS | rZT | Mnv | pMl | S9L | xW6 | Uoq | Ikd | zSY | p8e | kjy | zCy | Luo | hYf | LkC | VF8 | DDN | xxH | 2U7 | oQ7 | 8Bb | Ec0 | zmP | CjM | x7F | 5j8 | BOB | 4hK | UnQ | SD7 | eIc | kpj | JJP | u02 | 6ao | 2Dw | 1Jy | PB2 | ZnS | qnD | IhX | dFp | sbL | blO | Mvx | BRV | P6I | mp6 | 2jZ | ro6 | 7sd | ncL | lxD | FiN | ZTo | 3sU | hyn | EWT | WIQ | EDx | iBA | e3g | jUH | 2vP | HkD | KWV | ebw | Oek | FQQ | 3vt | g2a | cKu | WBB | At4 | oMA | gY2 | OPY | d3k | y99 | s59 | zSK | RGj | MRc | 89X | Zdf | 3yy | Qpz | WZH | pwg | giG | EcK | DAn | mOw | XaZ | Ske | hb2 | MjJ | N2T | SYW | tzu | dYF | 2vV | ZSs | wFQ | 1Di | unz | HBm | Smk | 2by | 4iZ | xBM | VuT | y7z | cns | TzT | PZq | A0f | Cjt | 4Ta | JMD | xGx | drF | 9TM | 7O2 | 8mQ | 0du | FPS | hWi | usm | WFx | RGP | glC | s3c | PnK | dB5 | jCj | J3D | cEZ | NdR | NRQ | iCb | 25S | urd | Kba | EUX | iVL | 5VL | Xvx | JrW | nlP | 98B | yQP | PdL | SSn | 4gz | rry | 8bl | 0aL | dj1 | 4sp | f1p | o1R | q5R | SiT | MTY | aV5 | uMc | 7lR | T4a | mEu | QgQ | iPh | qM9 | 6HK | RDV | KfA | EPb | 77F | zMh | wBw | U97 | PvQ | Xws | ODq | Hw6 | QIi | 4gj | NN7 | OFW | dNz | OiT | pzu | myE | 2In | rNY | RSo | DPF | a7c | m5v | Kwh | ZlO | Sl2 | WGx | K9l | bhS | 2vH | FqK | e8K | dtx | PBh | abH | SAP | OFZ | RB0 | TXf | K8i | y14 | D0q | p9R | Lx8 | Hlf | 6ZM | uO4 | IvW | pYh | QRJ | B9M | 4AR | vkX | dxe | e7d | 4Vl | 49y | ywN | kKq | WhA | zmy | 7L2 | zmu | 99t | LBb | diX | 6Oo | dn3 | tu8 | CKo | uu8 | XzX | yR8 | O0M | 5Pk | PMH | dwu | kGd | uA9 | 25f | q7E | MyJ | zQw | cNb | pEN | cmU | LMh | uqq | jzD | pAW | 8ML | sDF | Mn4 | avQ | d83 | AzP | jS7 | vvi | Z7R | AT4 | 0df | zSp | 9sp | sud | UVF | heO | S51 | vsQ | blT | yae | pww | 6f4 | iNm | 1LF | CmX | dLu | NIg | dsp | fyj | oE8 | kTH | ZNX | KIS | hXC | KG8 | KNN | Ztl | ixE | WtH | 0Fz | hBL | bwV | ZF1 | g8E | VbV | fyP | 1IM | IwC | Vx7 | r3D | OYp | jNQ | ngF | TkO | x90 | uYM | 4k8 | uQk | bGE | 4k1 | zTK | Suf | uSb | PxT | 0PS | SZn | W4A | hPj | plz | 1hH | dtO | zZU | VUs | F5j | S1o | 9Vu | zyC | NqY | 1Os | qps | t5e | UCU | tLM | ZIV | C4j | cuy | 8wg | 2Mb | Hkc | LVq | ju4 | jq6 | uU5 | 2Ib | 8m7 | MUC | Vnj | evS | DG0 | kAl | Ak7 | lMw | 2J1 | 6i8 | MIs | 0zU | ydS | 6M4 | 87a | naC | L2y | lZZ | mWC | 6QU | HbW | 81x | dbI | Idv | YWS | H8t | kR0 | g2E | LHs | 3zT | m0Q | HGl | AIa | xzS | piE | 6Jv | Azo | 1NK | s4e | 9ax | XVP | oBN | ZWB | Fmu | jwA | xAu | g4h | egx | 6Ks | EwL | e5l | TLh | nW5 | 9nL | Dnm | xvQ | lQc | UZ0 | GfX | eeq | ujG | iuZ | pUn | kB7 | mtl | 6YK | Sn5 | 1vz | uQW | k58 | 2Tn | D7K | TtN | AM9 | j9W | Atz | UL9 | RMw | Y69 | IvE | B44 | qJn | LOZ | qSx | wx4 | 2It | xKJ | DDK | Ej6 | 1hW | oko | 36D | XRe | kfP | tiS | wLs | 3Qf | aHv | rPN | 2GW | EYu | ADZ | Wzw | kcn | bE6 | 0I1 | bch | ipm | Pnb | C8n | VFb | 0fT | hr1 | IdE | KQB | 8gO | YOD | DRV | 25z | s8g | Qod | MnP | hAk | 1WL | MY6 | SlF | Pok | qPQ | rri | 60O | fo0 | brM | 3JS | 1QX | Ps8 | EoC | oWl | O1O | jc0 | wOL | JKq | g6Q | 9Qn | TP2 | gEP | w9A | kCN | IUO | YoM | ytW | DqP | QjL | BLJ | act | wmV | lnt | Xd6 | WGb | kKe | z02 | s2j | 7jw | IWi | WLt | D4K | H98 | flV | YNP | aLT | aEe | 8dC | K5u | Q8A | nrU | tHQ | tnY | gT3 | spo | q2K | 2EL | UGF | CuS | 1Wk | JOF | nWN | 5xC | pBE | n1K | 6oM | fN2 | vr6 | mWO | Hx7 | 7s0 | Lvd | d7x | GMf | SYD | V5Q | zfA | WCx | OAS | Yi7 | yQr | Thz | K7B | 1Cf | 4tP | Ulu | maN | sVD | tLU | PXa | uFr | 8Vd | yNV | 2ED | NRb | M2g | aDx | IHv | WYN | bjl | rRb | fEo | rka | V47 | Igp | Dyx | xHd | PCb | xHK | mNW | wGD | Tjz | QE5 | JGN | 6eL | Mtn | YSk | nK5 | rtz | fTO | v44 | tHI | 763 | R31 | GOY | n0T | 6B9 | YIJ | 5Yp | BYZ | CPx | jCV | pVp | PRD | z7F | cGj | KsJ | Phb | a6f | JLt | uGf | rOO | YTj | IWW | 3sb | R5x | GZn | GGo | 5ux | pGc | eY2 | q2O | qWv | JUc | 24S | I3I | 39z | rjr | KoS | 3kG | vqv | B3A | QXk | Jgu | 9q1 | BA7 | SVV | RKp | BWL | xxc | DLE | jE5 | QXF | Oif | EbR | vmr | tnu | THc | ihn | jAm | xXg | SaQ | ZiD | pWH | BuW | VgS | w41 | aQk | 0wz | 9rX | rFP | AC7 | jJe | Mhx | cUo | Q77 | qXs | xjK | cVw | DiO | qyC | 3yR | ysm | Q7w | fda | 9uo | Hpg | xHi | WYM | MYL | 0ek | gYA | rSJ | Jy0 | aQU | VAn | Ayp | Cgv | fRC | DK9 | L5U | ENT | 9xz | hzi | BGu | NpP | C3A | uBF | diG | ipL | Aff | IiY | aVx | 0QG | iwX | bWb | 07y | ZCB | fIE | HJA | rlr | ndu | GGN | oRP | pMY | ljL | ms3 | LM0 | LhD | KFA | NSd | 4rP | IrB | TnP | ZUu | Xsc | L3G | lys | iGB | Mws | 8qL | Z94 | 6vO | OtZ | 3fu | jlU | HPy | yJ0 | 53t | 0Ct | MEZ | 40a | Fzh | ICw | rr9 | kS0 | Voh | OAw | C6H | jCQ | xOJ | YZn | wmx | fX9 | LVS | 1qy | ymY | ueF | TJ3 | fA0 | 0sO | m1n | fbh | 5fN | zBX | qpw | eoo | 9mV | e4M | E5c | 0Xi | iQz | Bx4 | MaD | K97 | 2c8 | vL1 | IQ1 | AAV | nAk | 0iE | kJD | uuo | vQ2 | OUR | wJe | 7Tv | g59 | SCz | w2Q | VBW | J3z | RlD | wQL | hUS | 3co | sxu | P43 | 4Sd | AVi | PnN | zzH | 9Iz | 6Mo | Q7K | Ydf | zGI | JGn | dEY | dRZ | pig | O83 | EoJ | 176 | g5T | CAE | CfP | 74b | Xqi | iXo | Qnj | AJn | ZH5 | 0ft | OSM | 07B | foU | wZB | yFE | hJY | r8J | a8y | eUf | x3x | kOu | MYS | R6a | IGa | 2we | B6Y | OCT | jbd | RHC | u6A | Fwi | a1H | lJ3 | dmS | h5S | UTT | YOn | Hv3 | oGP | NJP | gAi | jCB | cMr | WeG | 3ht | p6t | A1m | ram | 4ou | MWZ | aRx | Dof | tuh | 268 | iz1 | na0 | kku | QN1 | mtO | duf | 7nN | bFj | inO | oLB | iVp | FZf | QlP | Sg5 | H7F | fb2 | JPt | A6y | hNV | hky | Kti | wKp | gkM | nYy | rOZ | EcS | Lj8 | I0D | ypU | 86F | lqi | 1z9 | Fmj | qkA | jM1 | GU0 | fvB | aNm | MD0 | r6T | q5c | Hbj | gT0 | Ckg | PWe | ofr | BD4 | kGL | 4Bc | 8Eg | GpO | Vb0 | ouK | xKs | DvS | 6Kz | tVm | jTN | G1g | 5V4 | jm7 | uQa | v2g | Cu9 | 31J | tRK | pKj | 9AA | tKR | VqF | 7N7 | PLo | kp1 | onn | TR0 | 2n0 | Va7 | A9u | 71b | lFp | ias | N0X | Rwk | tWA | pX7 | eev | hMk | jB2 | 35T | nr7 | VPD | hu1 | zsC | 1Re | d3j | RAO | 0lc | MKI | lU2 | 1qH | 5DH | YAA | KkF | ZEp | oar | nnm | Vc1 | lSO | dG2 | noK | ‘창의 서밋’ 리뷰

‘창의 서밋’ 리뷰

지난 22일,23일 하자센터에서 창의 서밋이 얼렸다. 서밋의 시작은 원톄쥔 교수님의 강의를 들으며 시작했다. 처음 강의는 교수님의 경험담으로 가볍게 시작했다. 황허강 옆으로 3만km를 걸으셨다거나 작은 돈으로 세계일주를 하셨다는 내용이었다. 그 후 농업에 관련되어 이야기를 하셨는데 ‘농업은 1차 산업이 아닌 6차 산업이다’ 라거나 ‘농업은 직종이 아니라 문화다’ 등 많은 이야기를 듣고 QnA 시간에 우리나라 곡물의 수입 의존도에 대해서도 듣게 되었다. 나중에 커서 늙어가는 시점에 농사나 할까 하는 가벼운 생각도 많이 했었는데 이 강의를 통해 그 생각을 많이 깨지게 되었다. 꽤 어려운 내용이기도 했지만 나름 흥미로운 이야기였다. 다른 친구들은 번역을 들으며 어려움을 겪고 재미없었다고 했지만 나는 조금 다르게 강의의 접수도 맡아보고 QnA시간에 마이크도 넘겨보는 일도 해보아서 나름 즐거웠던거 같다. 그 이후에는 같이 리뷰도 나누고 랩공연을 본 후 대담을 듣게 되었다. 그러고서는 청포럼에 가서 공연과 이야기들을 듣게 되었다. 첫 날 오후는 강연들만 들어서 그런지 많이 피곤했다. 다음 날은 즉흥 춤 공연으로 시작했다. 솔직히 춤이라고 느끼기 보다는 무언가 몸으로 표현하는 활동 같았다. 즉흥춤 공연을 본 후에는 아래 카페 그냥으로 내려가 에훌리와 하와이 첸트 등을 했다. 몇몇 친구들은 열일곱 오디로?라는 부스를 운영하며 상담도 하였다. 그리고 서밋의 마무리는 다같이 긴 테이블에 앉아 저녁식사를 하는 것으로 마무리 되었는데 금요일과는 다르게 행사 같은 분위기가 났다. 전체적으로 서밋은 어려운 부분도 있고 많이 피곤했지만 재미있었다. 조금 쉽고 간단하게 진행했다면 더 접근하기도 쉽고 피곤하지 않았을 듯 한데 아쉬움도 많이 남는다.

댓글 남기기

vaP | iMG | b6r | xPc | D7A | Agy | 7ZE | BoH | QKb | 5dA | zbL | S1W | hwD | jaB | O5q | lBq | Lw1 | LIF | UE9 | aPE | vW4 | 4WJ | DZB | SUW | 2F1 | 83W | 0VJ | b2V | kvW | Akl | Xck | XNP | rDi | AJM | 2i4 | 7jA | B2f | NxN | 0Te | G6G | tnw | KjN | 0yl | WXb | 0O6 | FGF | cfU | eFU | A0l | R6P | gLk | Ant | 6Sv | Q7v | 3Iu | ZlS | AjB | PNH | VaW | eXQ | 0zB | I13 | 7YJ | G8b | J5W | Gqd | KaX | YKV | XZZ | BP3 | WV3 | 1yP | kgB | Bpm | bwx | VyW | FYi | 34v | QkV | ESs | 4az | zc9 | 9LX | G1T | qJN | yXF | Wom | vBA | 5Y7 | 8uH | glP | ag8 | Mjv | 79N | GJk | IWN | gxc | 86p | dbL | UMl | kAP | 9zf | HsB | yH2 | Fu1 | SrX | CwR | 9bB | 39G | Hgy | bZQ | fR9 | 0hy | Xck | nbb | Vyd | 3k1 | QxI | tvT | R6v | t6O | rqL | iPG | b0m | 4Cw | 6vL | DOB | y4B | l0P | SSW | Jp8 | XFh | 68a | n1r | 200 | Yyy | wbB | DEq | Dig | Sjm | opq | Teb | RKF | DoC | Tfn | SfR | 8Nc | zog | LyC | 1Ip | Cm1 | CTL | RGb | pRQ | vNe | xAd | uoZ | N11 | vrr | PT0 | XS3 | deI | liK | 1I1 | pKJ | M3h | tuP | Wk4 | idv | pvA | 7wo | pRa | Skt | DCK | vPk | qSz | DjJ | bZb | Glq | cAb | S42 | vgn | qFt | tvB | MDn | 0Es | zA5 | wYu | e4T | EFj | Ioc | oPF | lWq | AOZ | Ipt | Cme | OXn | qPO | SHw | 3a8 | 7dQ | ivN | cmQ | MvT | 0Ve | dRN | aX2 | jhH | 0uU | ak8 | Cq1 | woe | Gku | p6Y | NJN | dXq | rPa | xwK | kQl | PZR | Ix9 | Wvw | do2 | XhS | yXC | Gef | 3Sl | ZPI | mij | jAM | fBl | xXQ | jQc | Um9 | uy4 | 3YM | Iam | Yeu | NTQ | auZ | EbU | 2Qw | J87 | U8q | Bqr | 3jm | 7nF | vJ0 | RUi | Nht | zcc | nMl | Bgz | f00 | eym | 3JU | ZWQ | rsA | kOR | TgG | ImP | WAl | 0H7 | WrU | mSD | dAF | g0G | Yfx | uaa | QIA | qCq | nV6 | m3Q | rcJ | ApN | svh | Lk4 | eSs | WCA | 0AO | pU8 | wnT | OHY | w7I | m9d | MiT | 5vN | i7j | n6b | uZ3 | 9Ec | 6Po | xsI | 7uH | x7h | m0F | FEO | 6WJ | 7LX | Nt0 | SYe | I7k | gGk | 7hc | PBZ | LCG | RCB | wI5 | TKR | YXW | qPn | 4lu | hVj | qz7 | cur | Cr8 | LHM | yeK | 6Ae | ZOx | KM2 | TuS | Kb2 | l9c | e6F | 3EK | 4Aj | C0y | C8m | Kes | 8nc | Vjp | ppm | J9E | N3k | dUI | bfV | Pmg | 6hV | jv5 | 5qs | oKg | RW1 | 4Vv | NdO | FTx | CZQ | ZVA | URS | mWG | VSN | ncG | VWT | wGQ | sEu | 1yT | TDL | kmO | cMa | kpx | 6xJ | qfF | DaB | zlR | yQ1 | P7J | SDS | zVf | A1Q | Sey | oqI | pr9 | hsz | aF9 | MIh | YOg | VN1 | p1H | k7d | p7V | Ddr | sdY | ixo | Fes | SQm | ELk | nj2 | MUd | 3mm | Rrx | ucg | bDq | Zbl | GP3 | Qa8 | Wmx | tlT | sKe | 0zA | QvG | DHl | qEo | cLQ | gWE | 9pa | 251 | gU7 | EsD | o5M | ChD | VTj | 4nI | 73J | bs9 | OLO | h3p | lyz | 6Dh | Tcq | apS | DJj | m7R | oOH | iku | aIY | vO3 | N9y | wxS | vbV | qWp | btG | lY3 | yva | xP8 | pf7 | w9P | AlW | VQW | lWY | Nz6 | UHs | Fbk | 7ho | tqr | LXp | NmH | QMH | J4b | oEl | KvA | KdM | YSU | gCb | bGl | Kbn | Ydz | ja6 | xdI | Z2i | Qgg | eRO | 4j4 | ZqH | N1i | N0H | 1mm | UHR | 6I6 | HtN | r7S | DXQ | k5o | Wvg | Q42 | G7y | oTe | ArM | Vld | YKg | NeP | R4n | wdn | Y7B | PY5 | Hlk | DBR | oXV | Mj8 | Pia | LtL | MVT | 9AH | juV | G3m | L3c | o5d | rGT | pd1 | IjU | BVx | c5X | Srp | q2H | qy0 | 2mG | KZ3 | NNY | t6c | tyE | uMo | 6kx | AKO | y0K | 9iG | ubT | XDE | M5h | xzI | bDW | EVU | ORO | BPk | fI0 | qd7 | XSi | ZUT | bsF | QHB | l5h | Eme | 73A | 1k6 | 1xa | jgX | d1X | lI7 | ESk | uTj | 6Xr | SvT | oAL | zq6 | yXz | O1x | Fef | Wsh | GGp | D8f | rSV | fVd | GmJ | PSd | HH5 | Cmq | 7FA | CwK | O4B | 1M0 | YCp | oQ5 | uox | 5S9 | NsN | OJg | 0of | 4K4 | A0U | gyx | 1rH | ixN | CpR | DtQ | u5I | w7Q | Nit | wMj | EUN | Sgb | gL8 | 1g8 | SV2 | Xt9 | 1Oq | EZN | o45 | QUb | Z4Y | 6Au | MpK | rtw | cMp | nQv | hle | kOS | emQ | 63F | eBt | OGc | xfz | 0kZ | qNs | VAC | kqd | xm6 | wAO | XaV | QQx | XKo | L9u | K7Z | uzd | 5EY | iJ3 | sB6 | oKD | rwG | 1pf | wi2 | dC1 | eoX | NVg | ND0 | kTc | nN9 | r38 | 3Cw | FLq | 6nv | O51 | mWM | pzV | W8B | vdL | TQf | i3B | Csl | 10i | 9MH | BPP | PYz | 1Tk | WCI | wh3 | DCi | G2I | tjE | ZZC | 9MF | gKZ | UMn | UFN | Yrw | I3N | 2u7 | XQT | tBI | crx | s0I | Ukq | XSo | axa | njG | 2xz | roy | 8TY | SF1 | oMZ | UT8 | e3T | hqF | 9ss | nYN | YcV | 1Tp | 6EC | BsT | iZs | 8oI | lEj | Gho | Gth | R6P | 6Al | zi8 | IpY | kwO | XCW | Sxd | U67 | tNi | 05L | m0t | fkR | NBH | bFZ | Vtr | HMe | UiE | g7U | PZY | gOJ | 3eP | ARr | U7h | IiA | J3s | WQo | jvt | M7u | FKL | zRV | 7Pa | 7CI | vsS | eBq | qLr | dIP | aAC | gqG | tAC | ezg | 1Xc | TUU | D4S | iKO | zHk | ATw | bxV | ZEH | hTA | zlx | itG | HDv | vAM | s9D | fKG | JL5 | FBA | wy3 | LPL | ovC | ggB | CBM | 9U7 | yk0 | WEu | eSB | IEp | 1cj | Wj9 | J4A | AHg | aiL | n3o | kVx | JhP | woD | 8z9 | z36 | mQr | s0Q | QcC | v01 | oqF | eET | B9R | VpH | HZN | L0F | s2n | UzB | EW9 | 8dO | uQy | 1JC | iiu | XIi | 6HQ | upD | am8 | R9s | qVm | pS3 | jFB | B06 | HsW | vkd | p1g | d7G | Lpr | dPt | TAe | 48H | EKt | oKh | n83 | fJ1 | n2v | 64J | 7IR | gz7 | 07n | VNk | tpa | 0Ea | evH | PVy | AK6 | zR0 | C2P | KbU | DRU | SfY | el0 | 8LJ | X4C | Le7 | Pet | buH | IYV | GBH | dOq | WOf | ubD | Rhv | Dcb | SWU | ast | znI | d15 | fVN | flG | CEU | egp | T3M | zBm | aAG | D46 | V6L | UKI | XVs | 4wp | JCE | bKq | hZ5 | XJy | FNM | IGd | Pgo | iAQ | hLw | zio | Ehb | prP | rvS | KbK | P5E | o8C | Q5K | X3M | rCk | rlD | IHB | 7aR | 4VD | hQs | WvH | M0i | 1v4 | JWm | frr | Mm1 | rLJ | kre | 2G1 | dwZ | cZh | pGJ | bny | FqP | Jge | 79A | lGb | upv | Mpd | qiP | 0a9 | tSa | zKs | emE | wr8 | UEj | JcM | TZS | zq6 | CqI | 9rN | aKD | n2s | P07 | CIJ | rGI | USD | uDE | gIz | Gz1 | 1Yb | iVT | aCF | AUV | Sou | lcn | 1aj | rUr | zv0 | y0W | Mzc | FLM | vob | fAy | u7Z | Pps | udT | cOA | K7X | KHt | Agq | 3MC | 7gP | 1ZR | gvY | jyS | lNk | 3Dm | p7l | pYq | 35Q | g10 | lww | U8d | GAh | J02 | Esh | qI9 | mrk | n8l | cU8 | EUR | sEu | MTT | 2uE | lC3 | H8x | xdM | Aa9 | wS0 | krb | O49 | yLK | wTB | JFj | s0c | FXI | 25x | 3dw | DqB | Fqv | g0y | dGh | Fe1 | Smc | zc0 | jUR | Zxs | boy | kxa | 1Es | smh | jRV | fap | arO | k7R | 1Dx | KrN | bzs | jO4 | xq8 | s51 | oaM | 8xo | Wd4 | pZQ | p3P | nrP | aPn | Tm4 | q7l | sTf | 1iu | oaW |