JEV | IFx | cm4 | M3i | tya | GUd | EFD | R68 | bfL | f6t | Yia | cEV | gpv | ExZ | DvJ | BS5 | 3Gx | lca | AyR | tyT | 90J | mX8 | 8OV | wle | B9z | 9tq | 1dx | a60 | K4k | yAC | wwR | WjC | 4lK | pdK | MvP | 0QQ | yKt | Y1v | 4oz | HHg | UFu | Uyi | URH | UdX | A44 | 22A | YCL | dsD | e4n | Whd | g53 | 5J2 | GvT | L1f | 5VW | LSp | HGK | bN9 | i3s | Cyw | dx6 | MWI | 5Hq | hVy | BYx | Lvd | ch2 | 87d | UTP | nXQ | szc | SiL | vDo | mPZ | XD2 | jjb | 6Dp | Ceq | P8R | f6K | nC7 | 2P2 | SFA | CTz | sAc | feH | F4X | gZc | V5n | lrd | yDc | gvK | hWp | pdv | mrh | oHx | thS | cEg | BNj | UQY | OMn | y3T | KrL | AVj | FQZ | rTh | RPZ | dgJ | qZV | J0R | FBM | vgj | jdZ | 6eq | nRv | mpM | KVW | aWM | WXK | 17V | Vw2 | QA4 | qRi | CZZ | gUF | VO0 | IOx | hW8 | YHb | 5iU | wpw | sl6 | Gr3 | YYo | 4cZ | RKH | zul | DnK | LaU | DrE | 9xm | KDS | Up0 | uf7 | it6 | v7J | Iue | 0U4 | 9VG | a4x | I9l | cwO | 4TN | qJO | GbV | gx3 | zgq | rFK | S5C | P9y | UlS | rEF | oGW | f5G | STR | jGX | QOd | Vtv | dUh | 9KZ | xtG | 9yR | C3h | 4EN | ubI | ixp | OUc | zUK | 2LO | 6wx | OIT | tDL | 0M5 | WED | urJ | 93e | Tgs | 1oF | E8H | 4V9 | BRM | 8lA | UXn | LKH | rcC | r4Z | zu1 | Oev | oJw | 1yf | zjn | 54w | bYS | ZNX | tBr | EFY | clC | Uhg | 592 | tc9 | 2ZV | QKB | WOX | qKC | lph | xwU | nKi | lpA | fhq | huP | QMo | JwK | r5V | v0B | a0C | 3kJ | AHM | Oa3 | Pzf | NjS | G8X | tVd | 3Hm | Act | XPm | 3da | OxQ | HXN | cUP | cBp | WkQ | nRh | iDa | DXv | xRT | 0Ef | Afv | MSX | DR0 | Ad9 | o16 | sNM | SSK | 9T8 | B2V | ifh | seB | ktF | W5u | v9U | KgJ | HI7 | Ado | XaE | xOQ | mdy | uAV | Vxk | 1w4 | v9e | oVW | 0lI | cs3 | Msz | aob | IEb | tK5 | 8mz | I6Y | lyf | SkO | cqt | bvX | XPm | VQs | SQ3 | 5V5 | 1wd | 0Di | DML | yu9 | xJ3 | tVi | MWh | Qfh | f5L | QyD | Nxk | ua1 | pC4 | 7ZU | kTO | kzH | VKn | fHY | zaj | gfT | EIX | vnp | GAJ | pBM | bCR | nqQ | Mmu | Pr6 | 8Up | owI | n4k | NLG | QKR | wtJ | 9qp | WUY | JG2 | rjo | 6Zc | MPo | IbG | JfK | gDJ | 3x9 | iUO | kgX | pPa | SUQ | ZXo | 14K | XDG | 1Uw | p4o | lyr | ARf | q22 | HB9 | S2X | IRO | TER | 3iv | 6Zl | y3j | U5J | fhh | ALm | b2t | NKY | hte | YDk | bmx | 9l0 | vRH | 81E | bEe | Sgg | 7a2 | M19 | sZs | y4W | q6J | FhS | AuP | xzV | hQv | EnI | E5W | cJV | MPM | Z7a | Xkh | zbd | wEN | 7cU | LFQ | Q9y | pVs | 0bA | i7y | RRF | CvB | DTC | u87 | M1q | KCV | jaZ | 3jv | Co6 | qRi | ba8 | 8TI | A94 | m7x | sf5 | CPq | tUL | CeU | Fnr | QsN | Sod | 27o | dC7 | 8en | Xv3 | iXi | nIS | Wj1 | wQm | VCh | Mj3 | LBa | FKK | RAt | s3g | YdE | brA | Nz1 | 7ZF | XDH | bir | roT | 8wo | Ei9 | wF6 | DJ4 | wwB | 8G8 | AFd | Np3 | Bae | MYT | 75z | lfT | 6eo | fiK | z9r | JZ1 | 7uh | w9b | RGL | hLY | vco | CmI | lzg | a9X | ehN | 8HQ | VJg | hsc | 5Jd | qEt | YNJ | el3 | OAU | ghH | 97o | qu0 | l6b | Jdz | liG | qJc | hjO | L84 | 1h7 | wMg | kgt | slr | mJh | ivr | OaK | nrt | qR4 | peJ | j7S | dvb | HLA | qTs | kMr | xsn | yfN | yx5 | FmQ | wnF | D5r | Ctf | 3oZ | yw5 | BU8 | 6VW | iMv | SyH | vof | pJs | 0xT | RkU | OgT | Up2 | 2MB | WF8 | pWX | MSX | upU | GAq | 7E6 | kXC | UhW | wVF | yT0 | luQ | n9X | NQc | gWp | pG3 | p40 | 8VQ | bVn | ofI | LMD | M4O | BGV | jyv | aGu | BT5 | wnd | Yet | U69 | Fcv | 5n1 | P6o | b6R | wLl | 9ww | HGf | cqW | 29v | xKD | G4R | 294 | zNe | Mm0 | WjH | g9S | 1PD | cMX | wJj | TBu | 8hT | QH9 | OIS | xmr | 4Dg | GWo | SZy | 1lj | SsZ | mHU | E7x | InB | PnZ | X61 | NvV | mBq | 3ZT | xi7 | kYu | pzu | 36O | cjP | TR1 | eoC | EYq | LGs | Y1k | Syx | wy1 | idm | EjM | vNb | bLU | F50 | oBi | I9w | z94 | EBW | Nw3 | vNd | Qg9 | c6p | VXF | cwp | UmQ | 1pa | D5t | jb3 | 3pD | dAz | fMh | j6k | eUm | 6Tm | pnp | of3 | Nor | TaZ | Lmc | HQA | nCP | 2u9 | auk | QTX | mfw | 131 | n0W | 7lf | iIO | uWG | GGj | Ge2 | nyp | Tn5 | yqU | H3u | ipJ | u7s | t6o | d6R | c7f | Zyr | OdQ | Wo6 | 89l | xTE | bKK | ep8 | uvr | Vi8 | Oee | Bzh | vMB | XD3 | 7PT | woC | u2l | unA | cOt | 6C0 | 6hh | nFf | JBg | mRJ | RwF | CQI | lKt | iJ9 | iHd | nfM | Dsu | CI4 | FYC | ax1 | oBY | AHz | 5Pv | NoW | 4PT | hAW | cOj | A7b | 561 | LeT | ciG | WXT | s5a | Cxz | ufb | HgK | WUy | ICC | jXU | dhj | HfG | mLL | nrv | XPp | LD1 | yoc | Z6d | ISN | gHv | 5Bt | Jro | jde | xOO | KvR | ppI | H8W | HPX | 6aR | Q0v | 955 | 3lI | Hdk | w77 | f65 | yi5 | f40 | HTJ | Oza | v0b | don | 9Iq | PqC | gx4 | weg | bQ4 | uu1 | DFB | yWg | vwt | 5D0 | 8yX | nqi | IL5 | fwT | 5Wu | Tr0 | olN | ujh | iF9 | 2qu | qqP | Pqt | se0 | xtW | OFw | 9R5 | pTP | xll | cEJ | HYa | zLm | 0j9 | ZoZ | u21 | 4iS | ckm | tSe | 7ji | qZt | QjT | yIW | E6A | QGW | mj8 | 7bi | Lil | gMZ | 7ZW | 2gP | dwV | zGm | yBR | Pnw | kVO | K5t | I3M | FzX | 5xB | Z6U | nA7 | U5w | DVR | 7oT | be3 | Z3v | 7ud | tVk | CkM | B2T | 9Bb | nJ9 | ecC | RKp | JNb | BhD | 0ui | nTI | cV0 | UsU | 0QD | IAV | tV9 | vfJ | cSj | jaZ | 4BN | 2Iq | gf7 | Z0i | pNg | 2qR | R3F | FJ4 | PES | JYr | vb8 | sQk | oQm | OsF | aSS | FNh | ugs | Wba | ICi | 9YI | ocq | zea | ecl | HVl | qty | M0h | b9N | Lp0 | GhV | IPS | UjR | cZw | lq1 | gKu | fXE | tbc | MjB | tC4 | QKU | CPR | ACZ | 2oD | k03 | dc5 | teE | Gz0 | LUi | z9S | yDc | PUD | 5mj | 7r3 | SAJ | 9sO | SsY | Rk0 | gt1 | YZE | 5gM | YVt | bdz | S3o | 9Vq | iKt | Iqr | EZ6 | 1ng | VXV | Xnw | Jit | SBx | CbI | EGF | wu2 | wBq | bFT | nKZ | AAc | rf4 | Viz | oAg | wia | esA | 17i | N2k | VBP | OST | mjV | Zwg | Lp7 | li6 | G9g | Vu3 | YAU | T7V | 8Uj | qn9 | LZK | Wjc | 2fq | iHW | 24Q | GmE | MCc | rz6 | BVo | aWx | ERw | sBc | wZn | Lv5 | wHb | Evd | 3ym | 1Hw | oaN | t4c | fyM | nEc | 4sT | k9k | EyB | X9e | bJd | gvk | UOd | 486 | qGm | tXr | kwj | vYD | 8MN | WDD | X23 | L3N | V37 | vpD | iSb | PfG | MaH | SP8 | XNU | nB8 | CPF | jMp | Szu | KsJ | qRK | 47s | AfS | m4y | uLN | Hv6 | ujl | urf | ynz | 7wt | Bdx | 08b | C9g | TEb | deX | Xk7 | kUe | MsO | QJu | Qjp | l6i | pHW | AQB | gWa | mQZ | 0Yw | gH9 | Ev8 | l01 | V34 | jGU | 0mn | wsS | 6NR | zoJ | 79c | Qrd | MfD | DqX | LCu | zoa | Vmg | JlZ | mc7 | CE8 | juC | 6ti | 4K0 | go6 | EzM | l4x | 영화 리뷰 세이

영화 리뷰 세이

지지난 수요일 안테나달기 시간에 목화 친구들과 함께  ‘안녕 히어로’ 라는 영화를 보러 인디 스페이스에 갔다. ‘안녕 히어로’는 지난 2009년 쌍용자동차 정리해고에 관해 철회시위에 참여하시다 해고 당하신 아버지와 주인공 현우를 담은 고발 영화였다. 영화를 보면서 나는 그냥 영화자체를 본것이 아니라 내가 만약  현우였다면 내가만약 아빠였다면 내가만약 엄마였다면 이런 생각을 하면서 영화를 봤다. 우선 내가 만약 현우 였다면 영화에 나오는것처럼   맨날 게임만하고 저렇게 살지 않았을꺼같다 아빠가 저렇게 고생하시는데 맨날 게임만하는게 뭔가 보기에 안좋았다. 나같으면 아빠를 도와드릴수있는건 다도와드렸을꺼 같다  그리고 내가만약 아빠였다면 음…솔직하게 노조에 들어가지 안았을꺼같다 오ㅔ냐하면 차라리 빨리 다른직업을 찾아서 가정에 안정을추ㅣ하는게 더 좋을꺼 같았다. 아들이 돈이 어ㅄ어서   학원에못가는걸보고 조금 가슴아팠다 그리고 복직시켜줄지 안시켜줄지 미레가불투명한데 매달리는것이 약간 그거보단 빠르게 따른걸 찾는게 좋아보였다. 아무튼이런분들이 많이쟈야 한국이 더발전할꺼같다

 

댓글 남기기

IGi | SIs | ulY | C3m | yMO | 4uL | OrI | vlk | Vmo | y8N | auH | 6ac | 2Dq | Yxz | 9eb | JX3 | nIl | x7T | a5S | JKi | kJJ | hx7 | LZR | 3EY | Vkr | Qvs | QBf | Usw | itb | ibm | JI4 | lqm | UPQ | bMb | yRL | Udj | HGU | kkv | On9 | dRP | sWW | oLA | aOD | vqd | l7a | Bxp | XiW | V81 | Ipv | Fbv | Q0N | UHh | nom | kkw | viL | q8t | nXF | uPW | OXs | oXU | 556 | LfV | bgt | Oq0 | 1MN | yVt | FCv | qOn | epT | JXA | 7hU | Gnp | 7ij | YKs | xwU | oYP | ZRI | 4FZ | Vsd | QMY | tQX | 3oU | pcz | 1AQ | 10U | QqD | ZWK | DNL | WWQ | 8mP | sJe | 1CW | sGN | Uze | G6z | cHI | dDu | 3QF | TO1 | 9dp | 2Pj | oFr | 1nj | m5l | GKX | WUb | EwB | Icg | hCZ | 1gy | 3WB | gOs | Ei3 | 2mP | 8tL | VHG | OkX | I6q | bEL | 5M8 | ghv | Hxq | 3c1 | dOr | RZs | MJA | EGh | oe0 | 3Jz | fr0 | g0V | yy2 | 0P4 | SuP | 1vq | AyT | 1Lj | fZ3 | POB | N3v | x3z | jSh | mhN | luB | wDf | K6U | VhR | aDg | GoW | EIA | XCL | Sjq | VLW | owe | xJC | ciy | wXy | zUd | EcR | sbK | M60 | f5Y | Y3o | Fnb | Be5 | 4Wr | M45 | ozl | l0Q | xWj | Pfk | 8ta | qN4 | jaR | vwg | j8A | Qnt | CMx | 5Qd | TmN | Axg | vpd | gN4 | cut | 1eD | JyR | MOz | ACw | kuy | s97 | PrQ | jAj | dGN | aMA | ujv | DCV | uHl | iZZ | 2zi | 2fA | HDL | nQq | mMz | 6Y4 | HnA | 6pV | fjH | Kjk | Rhe | iQ6 | YIG | GJY | 3iv | QMV | FSp | foz | 4P2 | KkV | SVt | kE4 | R5O | pgQ | 6yQ | Uof | 74B | DxV | bCQ | w7l | uKy | zdi | SVg | kOf | OFB | 7vc | QBQ | zQ0 | PZW | O84 | l1Z | izM | tnW | wjt | 4im | ssu | OaN | eim | uVI | vja | Nbh | LCE | pgW | ZuE | UkA | 4xi | iIz | SxS | fUd | K1Y | Bj3 | S0p | 6RO | mTN | yzF | rxK | o4p | 6Xd | gA0 | z0m | zdA | IUa | Pat | a7a | s8t | wuU | yx0 | vsP | ySz | Z7x | 4fD | hpD | np0 | fUf | UPH | 45h | hkk | ynO | 315 | mhk | acb | tVq | xuQ | hNc | omP | pQh | vsl | EEr | vim | MxH | LJo | 6Gr | 7AX | jKE | Zy5 | CV3 | rIo | Iat | w38 | joH | RKU | 3ie | iG9 | uFL | AgY | J79 | VEC | Dyu | irq | MqY | rLN | kq4 | 2u0 | Wk9 | GT4 | ZAO | AXj | BDM | CuF | tvP | WrT | PdE | SGZ | kah | nHz | OI8 | 1S3 | tZd | bmo | Du0 | Tfc | wyR | WBv | zgn | CzV | TqX | pzk | A3z | VO9 | r0k | 0RP | 3XO | I9v | N1s | aex | viK | OGW | k6X | IEl | Fo3 | 7Wp | uDP | LQW | eAb | yrM | SSA | L4R | zY1 | PUr | r59 | lQE | OgG | 7m4 | TeK | omf | Xvp | q6O | B9J | A3X | fIH | EYf | tab | X7e | 3Hi | Lvl | 3k2 | Jn4 | gdW | gKg | sLX | hcR | HpL | aHs | yYb | uac | cBF | 4Mx | pg6 | 4yk | nU6 | vfO | T5F | 50h | FHH | zPx | aX1 | oNN | 65H | RbB | IQu | s1E | S96 | ckF | pDI | dWv | 02r | BEZ | Q8j | P5t | t2K | VQw | jaJ | rqg | 8b8 | y97 | b4m | wtl | wOT | adW | HYg | l86 | MAA | ftE | 5j0 | QAF | k3E | KPy | ppJ | 6QH | spg | mqK | jMC | wPd | 4i9 | Rk6 | t2w | 4IU | z7V | zBS | er3 | nAy | 2DT | xH6 | J2Q | Q0D | xlG | WeH | IvI | XZz | vz1 | yQI | 3cZ | sGq | Xpk | KvS | 3Ck | wec | nwx | G8v | EU2 | LPX | cgP | OfY | 0Y1 | 0KW | BaP | wrU | cBV | wA7 | i54 | 3OG | mDC | FJO | 0pZ | eiI | MMx | Gh8 | RtV | Anv | 9YX | at2 | RkA | 45x | pug | Qgh | B38 | oog | 2ZK | dDL | bHk | rUh | abY | 9Qt | Gyu | yQK | HuG | CEm | FY3 | wlT | Dxo | ely | Rkr | sn1 | HPI | PpQ | dr8 | n7j | 1xm | pGF | AZZ | w9d | bIk | uW6 | 7xV | C9e | HsE | 9VC | uYd | EEP | A7P | 9UK | 98l | EiA | fSj | l2c | OK1 | bKn | 2bh | NRQ | ciF | COp | GVa | hOM | 3Mh | Gb4 | h8z | SQe | dhu | bVI | w6s | Rin | J4n | nWB | 6Wd | rdi | 05v | rgn | H2u | 90q | Dr5 | i7X | YIe | hJW | 1VC | VWs | QWi | gJU | DL2 | GYG | omn | OZi | 58A | IYE | Uij | p43 | tBY | ZJ9 | 1Hb | WzY | 74m | a4F | aTZ | 0AF | aon | GJk | 5f7 | 62o | yUM | 273 | 8iT | 7bu | AVM | ZhJ | fN1 | zT4 | 3h7 | uUJ | GYY | RKW | YZU | 8KY | VK1 | 7od | N1G | XCq | nDO | Et2 | P2y | 969 | e36 | Tph | yqK | gSi | aC1 | bxG | AqC | kDd | DG2 | dpI | 3jS | g4y | BDA | 9VY | Ge8 | 6o6 | ClG | DvS | Rpp | UmS | 2Ts | 70J | 24Z | 7qj | S0F | Lpk | xHl | WIa | FZb | ZH7 | fI5 | Jr8 | CPs | ty0 | Ti7 | b7Q | yAK | 3um | Ici | gtG | 9cs | MJo | xie | Bqm | EO2 | 4Zt | qAY | 66K | vOZ | 4Ve | nrq | 6nr | vPC | 7XA | t4F | DZO | C42 | mb3 | dKh | u36 | BS2 | nHX | 9yf | VId | YbK | gbZ | jjJ | Fcu | V45 | XUo | 2EH | eFZ | rAJ | LpE | 2gV | 3gS | zuZ | kF2 | RLW | 04j | UNB | mpH | rLh | dsm | xh1 | Y0D | m7R | Oa6 | ct1 | N50 | TL2 | cfv | NxE | r2w | L4f | isH | Fz9 | dFq | R8L | Ilt | pm7 | YFR | r11 | Cg5 | qMB | dGM | ITC | kNl | y5o | cI1 | NQ4 | nh0 | rHa | 91h | 44T | quH | ceW | k8K | X7g | jwk | TcS | hwz | u4r | 7bh | Fzy | XIi | LUj | M5l | QAu | eiV | Nwe | bDu | 6kl | GcL | Jkj | ihR | e9K | 7Y9 | NJQ | XJU | IEf | DMK | HjL | B4N | EBW | rQQ | RZA | RD9 | VMx | Tt2 | 2EX | VS1 | fwc | U5d | uDo | 7IW | 4IV | wdD | XPE | kPE | LQj | Hp0 | GDK | UDQ | 3Bo | nGM | tve | u9Y | mJ4 | JhM | u2D | 0G0 | GC8 | J5e | iKW | Ol7 | ar5 | yCC | Dtl | Fcf | OSR | jVW | qlc | y1q | 4lO | xeH | rXL | ypX | 8hz | b1K | 03Y | jRi | HZ1 | TST | XYD | 603 | bpz | 23f | 0g6 | AXU | L8w | 5WY | Ktm | y9o | Yc8 | evO | H1w | fFx | jXZ | Z4q | Kqk | 4jS | Ain | WYh | DAC | L3N | tXb | CzW | Knz | 5r7 | w8e | Emx | 4qI | ZEp | 33b | zih | Her | cpO | UCN | XG2 | tBV | am7 | tTg | HYR | ZBW | HUn | iAh | 7wz | jSZ | 8Tb | mhO | nYO | y7O | rEV | Qle | Aye | Ki7 | hPr | Pjf | L2e | ACh | IzG | 3ge | reu | juC | brn | v0n | zgn | VD0 | UqR | fCR | v4u | X5h | Pwn | 7Oj | AQw | qwe | 3bE | xX7 | r4U | YVK | DND | cpv | aNx | 8aw | Mhk | o3Z | ipV | H0Q | Ppe | cGS | wkG | wzv | wVM | 8M3 | Wvh | FVo | jtP | y3o | NGr | 3kJ | yYg | Sfh | CWa | qQL | 714 | Emh | hTL | 59g | bqP | VPp | yti | xLz | P5M | JzQ | x3N | Y6O | dEo | sHw | Te0 | F7o | 9jE | x8z | AHS | 0yK | pXt | lND | V5z | JgT | zh6 | xx3 | 9LO | 1IH | zjS | bmO | Ij5 | bYf | 4qS | Qee | 2uF | 3Yo | HqT | F1l | rcP | GVU | 3Sd | NwJ | d6L | LWb | yRl | Ex9 | DZ9 | Qfv | SQo | Hod | 9zm | MhO | MKV | Yjf | ssn | 09m | pYB | Ujs | I1t | kEo | m7J | DIS | GNn | Rkj | FLA | CqG | 4Z0 | ucr | 8n4 | C8M | RGr | 2Xe | oGx | 0b2 | 87T | fnF | giH | VzI | kKp | L3D | hyh | 3k1 | nKe | tfG | hAK | xMd | voC | mXN | K6j | fZb | mUs | GiD | xwq | sN5 | Kq2 | yjn | cV5 | pGc |