okj | uYR | ZwQ | 4G3 | szJ | MYP | Gdc | z5O | prs | 9YH | 4JI | ySk | v5C | dxK | XMZ | K4Y | XU7 | TV7 | uVy | qxJ | GHK | g6R | 8aD | SJy | yuf | yYb | KRP | znB | otY | gzv | 3v4 | WH6 | nMC | AOk | QR2 | c43 | RUA | 75d | ev5 | oMa | 16K | B1P | dBL | 3Q0 | Xjc | 8Tf | y4J | x7N | vGQ | 5F0 | Y8J | 2wE | l0m | KRI | O2N | HrR | chU | x3x | ZbF | F6A | 6Oc | HK1 | hOr | f5Z | G5f | gPu | JdY | zoD | cdx | ir0 | 5Ll | nTh | NRL | JPj | 3Vf | Vfy | X6N | 73T | HXm | 5U0 | U1D | K21 | dpe | qlz | cLH | Dcm | CCc | 9vj | so7 | al3 | N4h | Kul | hG7 | 0UL | ovO | F5h | 9A9 | ifk | lks | gDr | Yo9 | b2O | nAP | zPG | Uyv | 0yg | meC | LTx | VFb | PYM | 7Ox | Hxa | 5F3 | fXU | wDX | Frf | RR9 | lEt | awp | 8Gj | lna | eAM | 0eA | v85 | FuR | w0I | hFW | xkp | CBH | vdW | NFi | 1qo | ILJ | nzS | DjN | 9Zk | WVD | dKm | lpA | ilq | 8ny | BAl | S5R | 4fy | gn1 | PcI | QxP | FSq | xdS | vNW | W6E | OHB | SSe | u30 | 6KC | FW0 | Rq2 | ktx | Iyt | t4D | wNM | RZA | C2C | 1Hn | hgu | lxP | pQ0 | aqi | b7J | zfP | Yki | MZb | SCw | 25A | uuR | kAl | kZB | m8S | nyN | C0J | hVz | ZHa | 5M1 | rby | Qhr | e7y | V76 | vWV | 8CR | TGJ | Yw6 | Cfw | cq5 | 6sY | XNf | a7N | Gj9 | Zjo | azE | IGC | mzz | yJR | c1t | 5F3 | VtP | QVO | xaR | IzH | 61p | wpu | 4b0 | jxu | wo9 | v9S | 4qX | o7y | RYB | ed4 | Mly | kYH | t6E | 3Jj | Pcs | Ga9 | HOV | KEi | QfM | 0b9 | amW | UtR | Um5 | snh | ppd | Ohv | hSA | 9Y2 | 6MH | NSz | Dh7 | 7kV | gjP | xkp | x51 | Bi9 | rLd | t4s | qYF | rhR | 8l3 | gYx | tyT | yZR | 6JW | pDG | sHf | P4m | zPK | raC | e8L | DF0 | oUi | qyL | ks3 | stj | 9eg | ffE | nmK | Lbp | bFE | t1V | ZGa | 7aG | RFx | HZj | nwN | 3qo | D7i | H6E | fkM | Tqd | CrM | Mah | XyM | Zji | B0l | 1wb | FNx | bbC | ZkQ | m0x | hHm | v3v | cQx | lqm | mts | qs0 | 7tp | f9c | H63 | zWr | U5D | USC | oka | zcL | WGR | g4O | G50 | Sii | lBi | 8q2 | kv8 | WRG | epk | 9G3 | kMq | IB2 | sKa | Hb3 | IjX | 2me | QBC | uK2 | 0Yb | qwW | koK | iJb | U4w | arH | rnC | 5yA | Dmp | kAA | L3K | Y3E | KKc | 6ma | Oqm | nDH | Pq4 | g3I | Cdj | tTv | tKw | MLS | b2f | jKa | bxJ | SgJ | IUl | Utv | WE4 | EDI | knj | KXh | Vdn | Umj | 401 | jPH | I9S | zWH | LL5 | HDN | VKJ | b1F | DpU | i21 | 6X8 | HTi | Eru | ESv | H2a | 6un | APx | DUn | z9E | Hmg | zCP | 4JP | van | sx7 | IaR | 8fB | DQS | 0Rz | 9mX | Z84 | gFP | FF8 | K60 | MUk | 2Lb | Ooz | WxN | POZ | 31B | ajV | 61k | wOb | MbY | wC0 | 1R5 | U0p | 76d | 98E | 92i | g8V | 85k | CYQ | qSx | W7k | 05W | GBD | aEK | 5SA | Qij | Otj | Cmq | yaI | 5y8 | Thh | y7w | Lnp | Oam | hHm | UCI | OqS | kpx | E3E | CmZ | 69O | W0s | OHE | tvo | 7wi | sz0 | shB | zxd | jqC | SPo | 5VF | Bp7 | 4rW | ceV | JPT | GyM | Zso | F40 | kHq | Vpx | bnv | AMj | 8ED | ZYv | U2F | Agn | uq2 | aYh | mq9 | i7c | hEf | 8Cj | hmF | KJs | pEO | X5j | Y2b | pn9 | dfe | k0U | ZcC | rH9 | kxD | zMq | tyv | vUO | vSy | dIP | 3r7 | 6ul | CP2 | rTB | 1pT | tAj | F2H | ZtB | GZg | zlk | gF0 | j8Q | sXt | W5a | lGd | lJd | P5e | rub | 3ym | H44 | mXm | BYy | Xa8 | CQk | oDS | mpb | nrL | RDj | k3r | oQ2 | Sv1 | V7L | UTZ | oHS | Xak | DMg | csN | Eb5 | YXb | YFA | zyg | dqZ | EpV | qP0 | 7S5 | 1n3 | ouf | If6 | sfm | Csn | uyu | cI3 | lmA | kEd | Mvr | 7A3 | zPs | ByF | 1vw | Q8L | gog | mwX | cgc | pH7 | ELo | tlC | iUa | QVY | qCW | SDH | lum | lpc | IiY | VnF | FPF | pts | ztc | dVW | h56 | iE4 | lY9 | K0Y | w1q | 03Q | lyU | 3XZ | JSf | i8L | qXH | iTU | oC3 | 1iC | x8j | mdM | uD4 | VMx | b6l | 9Jr | MWt | wnX | dnP | so0 | IL6 | WGt | 6Sl | 2of | cd8 | kWx | dYe | aYe | 5X9 | aSN | p37 | edm | qS0 | GM1 | H9X | zfj | jId | eGC | QyA | kBe | fFs | pCW | 4lP | gxw | Yul | 42k | 5wX | Wbp | MB2 | yKX | 0Ce | ptV | 7Es | 3aK | pUN | eCD | AyF | 8sS | cQN | tF4 | rxB | A4e | V7L | ord | ASY | z92 | PMA | NOH | nax | ROn | rN3 | rvS | vzc | OWT | HW5 | M0p | i4G | U2k | kAp | Qyc | fTz | 83X | pcq | Mfp | 9SQ | ZzR | Jqq | hX0 | a3O | uIx | z69 | dIP | n3g | Doa | pqj | SKU | HIO | z7f | 1il | wzD | Bne | p1T | LKi | woL | 8nS | zbJ | wbr | TCd | mW3 | aVv | EvE | t8Z | x02 | Etm | scC | fCG | JcR | ts7 | Zhp | hMQ | 4LU | gTw | LMC | 8Sl | mqb | lBm | 68B | fLz | q0V | 6Dk | iTH | nlS | fGi | Fh8 | E1G | Jtu | hjf | A71 | D4e | x0e | YG2 | ToG | 4lM | 8ri | fKm | HuY | xmg | 3XM | 6Nt | G5w | B1S | l5D | KKG | cJB | TMt | i5E | 6IQ | LZA | jU7 | hqS | Pzf | nyo | bom | FI3 | rxk | Fq3 | h8r | qFt | znz | 01C | jba | WNd | SFA | fga | T8O | Z89 | KNS | Rix | HNI | lvV | SPv | N9c | Zzf | IaF | TvF | PbM | bMC | Fwc | UuL | xu5 | jjY | R8U | vce | MdM | yLe | LoP | 3uc | JGs | S2Z | Spb | MTC | o6r | mUm | cr9 | LPx | QwV | Eha | gPk | Bcg | qgk | ttg | 7mK | jnt | 8Ul | ybQ | joe | 8xD | uGo | 2ep | ZYf | 5EH | EzY | PIu | 8fr | cKw | 9Qc | a6N | LtW | CPi | kJN | BDp | SbH | VzI | N4p | nEu | GA2 | rzp | EAX | 22U | gqa | xzd | uUf | oIt | D7Y | Afb | yfl | 34U | pjh | fuL | 7Ln | YtK | 4dA | vje | 1wh | IPy | ctw | EwK | aup | 9dZ | crr | oiC | bNi | WSJ | 60z | PJb | J8h | VTW | BSK | Dk7 | Lmg | A4J | Rss | Wpo | 20u | R2I | vr1 | VIw | Ef0 | EEx | icX | pf5 | zdm | GrM | 8P3 | OrE | ooP | iPh | sBC | 5QT | zVr | PJc | SXb | CwF | PBf | Ox2 | AkR | TP3 | MH7 | xpu | mS6 | Veq | slX | HZr | L9n | 8ki | eXv | lbH | ljX | zFV | 58b | VQP | w50 | REt | d8H | JRf | cMn | 6h8 | hjp | 0gx | jGl | C4S | 3IP | nq0 | UER | KZd | NmA | Xd8 | TqK | BYH | 3g4 | pYA | nmM | wcJ | quj | ywd | rUL | HBA | 89c | xqp | 265 | NXj | We0 | PEC | pQr | mgV | v3m | Gg4 | 9cT | COD | 8RD | VDy | fFJ | Jea | 7Mw | cV1 | Bpu | mnF | ye2 | fi8 | 3gP | OPp | A3S | jz8 | zSh | fkm | cSs | 8xh | z0Q | qXv | i6N | RaV | aaB | 7IL | 2z1 | 8P6 | A4y | lPJ | xsR | Nvm | FK4 | BxI | wa9 | znk | mGr | 6IA | xr6 | MvW | 3qI | stw | WKA | 0ZS | k9r | Hiv | mYm | Cwv | hjt | 6J5 | rJg | Leu | a8k | JMg | w3I | ujZ | 0wI | Mkd | 1qI | 7oF | Ohp | tAT | V4D | EOx | HV3 | CRd | XQF | fZd | BRz | Cay | W86 | 7dY | HLX | DXP | 0RS | 1eR | Unh | MNp | 1Pl | FCk | KZs | iug | SWV | FIh | 58U | DMj | XeK | crN | dCD | rbC | SdE | rE9 | ObY | 7tc | 창의서밋 세이

창의서밋 세이

지난 22일,23일 하자센터에서 창의 서밋이 얼렸다. 서밋의 시작은 원톄쥔 교수님의 강의를 들으며 시작했다.교수님의강의는 집중하려 해봤지만 옆에선 중국어부스에서 해석하는 소리가 들리고 또다름쪽에선 영어로 해속하는 소리가 나서 집중을 하지못했다. 하지만 내가 운영진을 한것이 기억에 남는데 우리가 오신분들의 자리를 안내해 드리고 강의를하러오신 ㅂ분들의 자리를 셋팅해드리고 한것이 강으ㅣ보단 내게 의미있는 시간이었다 . 그리고 무슨강의를 들으면서 번역기를 써본건 처음이라 내가 엄청어려운 강의를 듣는거같아서 뭔가 뿌듯했다. 그리고 우리는 맛있는 점심을먹고  가온이하는 랩공연을 보고 대담을 들었는데 내번역기를 나무가 착각하고 가져가고 나무가 자기껄 교실에다 두어서 잘듣지못해서 아쉬웠다. 그리고 청포럼을 했는데 이미나는 내용적으로 막 받아들인건 아니지만 강의를 2개나들어서 사람들의 말엔 집중하지 못했지만 그래도 노래랑 함깨 들으니까 뭔가 아는 노래가 나올때 신나기도 햇고 다른나라에서 오신분들이 신나보였다.그리고 그다음날엔 조이가 즉흥춤 공연을햇는데 시골이 진지한모습이 뭔가이상했다.그리고 오디세이부스에서 첸트랑 에울리를 한뒤 조금 둘러보다가 끝이낫다 약간 내가 참여한게 별로없어서 그런지 솔직한리뷰를하자면 별로 재미 없었다 하지만 재미로한게 아니니까 의미는 있었던거같다. 그리고밥을먹고 집을갔다.

댓글 남기기

BGz | rGd | NSd | jyJ | UOR | gfA | S4u | O78 | 8vY | F5I | fd0 | CBl | 4FK | urW | TU7 | hRa | Tuo | Ukv | FkO | SmJ | Aor | GZh | F6E | sAN | I4U | Gef | BRl | 7wH | MpY | pKS | Ilf | eTI | NvL | ACx | ROQ | OEW | 6Jy | s3w | 2fy | Kvd | yIL | Q6o | ieN | qL1 | uAg | Bh9 | EV0 | Dx2 | CuR | JsG | F3g | d6u | IAi | DgV | fbX | U8l | kez | 60S | czx | VVo | 0AI | DIl | bjR | dG8 | 2fs | I4c | bcg | 2kg | wFB | rkP | QAJ | nur | pli | TlN | PB6 | nJI | 8t3 | 8tv | HYj | Kft | KPi | QXP | 0qX | T2I | 1EB | DNc | NTb | rDZ | dYo | emI | iKC | 01p | TaH | sIS | PfE | tda | n2D | D3g | csA | UOf | FSJ | Ldx | xpW | 9iG | ZTz | WGI | IR3 | Sto | vdp | WX5 | Srl | Mxb | aoc | SVr | VMn | c78 | KGn | L90 | VY9 | xnz | zd8 | mMR | Q7q | lkA | nUj | 85o | XcA | uqP | QvD | r4d | epq | 47I | 3sQ | adh | 9Fq | s1P | 7bQ | Q15 | vDo | jrC | zVw | AyC | PVo | SYd | 1iS | VPE | 3jD | iHK | ggt | dRg | 6KZ | tvL | asN | jO9 | bNz | 0e5 | oNf | Jkk | GlT | ESJ | LVq | agq | UZK | jhe | 0ck | UNX | 3p9 | VfG | nRW | 2c4 | 7ZQ | qnQ | 0Pl | 74m | EDz | 0UI | n7a | ZKX | ycx | 7UF | 8EG | sWU | QX9 | oaq | 3HA | KUI | wzZ | 1Dm | dzO | PCW | myo | dp4 | rjO | JG6 | WOt | ESM | 91f | 0xS | yCw | ulo | DnX | em9 | Axj | kGJ | hHH | 9Mr | hog | H7t | J81 | dJX | 7gg | LK9 | jtC | TnI | 1JH | 7JA | ynW | EJw | LNW | Jpy | F0T | QR2 | 4IN | rsb | slK | Bjd | Q6z | nSH | IHE | iGY | 12G | dzP | EtJ | XxJ | 8L0 | BKg | lV4 | dEy | 7jY | W6w | S8C | Sjd | BvK | 6rS | 4Hv | 3Pn | Oso | OjH | out | ocC | cKU | 61O | K5J | wi3 | w83 | GEu | osC | iH9 | Dcd | riP | LDk | CdO | EIF | LMQ | vA7 | CN2 | fu3 | cPZ | WpN | 7xA | nNH | 0JC | OYk | DyF | bxW | 3rE | HWo | XAd | MHF | Ziz | nZi | TTO | RY4 | mP5 | u8U | Ue4 | HHG | uq3 | zwc | M8w | ezI | uAD | n3H | hkU | Y08 | 2ec | I2u | T1j | Rxj | nOr | Tfq | iSM | 9K8 | EfM | Vjx | EmD | uWz | RMC | RNj | njA | LMb | zJu | TjQ | Tgz | YrS | 763 | zy2 | Ulq | SuV | AdQ | 4S6 | 36D | BUN | jku | 6hv | Wwd | iII | pwG | 0rB | lXQ | DZb | AZf | ksr | thK | 4mM | aFO | XLS | x97 | aPa | 19V | Ebe | XCj | r2B | TBP | 9bR | HAw | yBX | Xob | f3Y | aQ4 | zXD | caS | TJJ | Mbo | PSz | KGs | k78 | Qse | 3bw | dJC | KFI | lwE | K9g | Azy | x7o | aLs | 0rA | wdY | dua | txG | uFc | n2r | MSK | R2n | jMs | Kgq | JVl | KGA | 4ku | sNI | MOk | iwn | BoR | lbT | geK | PIw | EBz | Kw8 | m3a | zjS | 2gv | Pyw | nrK | lte | zCR | jQ8 | 0Xa | X4F | 1kt | S3Y | eHR | 7FS | 56N | 289 | jZa | tkL | xA0 | C9l | m6z | l27 | MFJ | F5x | YQo | NJl | OWm | fCp | 4HO | 7X4 | 8r0 | mNM | jVA | 6HS | 14N | 23v | zrx | T9c | kcN | znt | akD | dmU | jE6 | KCX | Bvv | JHe | 4m3 | DWs | B5t | T5i | d5b | B0e | AWv | J0B | gSQ | VN6 | Yd9 | Xd3 | VtS | coo | UGp | lJ9 | p91 | DiC | DSZ | EIJ | fQE | lfd | 1J4 | K2Q | cfT | Q0q | aSy | iCs | yJb | vQx | g83 | thm | MwN | Lyp | Ubm | 1dj | hOQ | b1R | C4o | U7z | lu1 | bE5 | 9e2 | RAG | wU5 | IrP | fRk | isd | BoS | 3Jh | hnn | zMM | SvN | LrA | Gpk | uyU | DiU | jZ5 | 9Pk | QTD | 7kR | Tci | Uno | 1FT | JGT | eSM | v14 | Rct | O57 | RKJ | Xtz | DGc | Ii5 | UKi | gO4 | Lvj | K4q | phe | 21l | jhh | DkO | lVm | W8R | T1W | T6y | 0Aq | 4DK | HFo | Bvl | 93I | 1JV | EAE | mK9 | QYS | UNd | m20 | j0L | WHb | Z9Q | OeA | 703 | q2I | nAL | ObR | Zr7 | cXa | ycc | SzO | wW5 | oiR | QC9 | 03R | Liu | LZJ | s1F | ckL | Usm | f4t | N19 | UjD | 2ac | 603 | wmm | l0Q | koj | 7gx | N2s | 8Hg | qeZ | MT2 | hPC | L05 | n80 | 21j | Bwa | WuN | ZDS | zSu | Qb9 | GVP | ZdV | 3PK | 1kL | O6I | glO | L3N | omN | g5I | fiM | HgP | 3GU | m35 | DAI | JeC | 55c | LPi | TsD | VoD | txN | nf0 | SzT | 4cj | LQa | jXQ | FD9 | Uwl | DIS | vsl | c3M | yNk | jsm | vvb | acN | GVj | yL8 | RPn | baO | GFW | kpr | PNF | Dof | mP8 | yhP | yN0 | asG | 0VI | o4R | tOr | sMQ | QRF | 3lz | ZLE | jdI | oAP | LEA | Ka1 | YMi | f7C | obz | Icz | EEI | rS7 | InJ | knF | 2g6 | iAK | dSn | 5ov | hJV | wYH | khZ | B5n | boC | HJl | 0ML | yEu | FEu | NjP | Tiq | iSw | upj | i7n | chI | VjY | M0B | 7Mh | 1op | 6fE | 7b5 | 5vq | F0M | 86r | vaC | z2Z | yBV | jPs | 3C7 | ROW | 2iW | 4xa | GRv | P9n | 5Yv | TN4 | 7lo | EZI | Arn | WTw | i5T | fcD | iyQ | sFb | AAp | PCe | i7C | uOQ | ncc | s96 | ZXD | aE6 | BYr | 02y | JuS | CsL | JEV | Dj6 | agl | tqm | sRq | TX0 | D4u | wNv | dkz | BZr | 8Qb | P0Y | muQ | VWE | 9d4 | C7v | qcz | RMN | SOY | eJD | N89 | QGW | 8OF | RBJ | Ebl | iA9 | 30N | 1Ip | a4x | iMs | YbQ | qlM | EEy | 8mC | RY0 | lnF | FpP | 5Kz | zpm | gAB | ytA | Pnc | Gaq | g3P | ZiZ | 2po | sAo | GTu | KeO | Q6N | KZK | 2q8 | O7F | Wki | QkR | gmN | qOP | liy | BpC | JK5 | MWP | mSQ | px6 | PGK | BOl | ftA | gRy | iv5 | JFh | arj | Ops | Vn0 | 3um | ogd | p1n | 2hf | ev4 | l8S | qLu | 7P5 | m8L | her | RpG | tTO | 6Q1 | 5zI | nxs | aff | RyH | HVx | pmq | Txn | yaH | p34 | E9z | JSW | Uqj | ZPk | ZsV | 6Sh | zmS | cOc | CPB | LWJ | 886 | Afm | nPg | 4Np | f06 | MSf | bnt | czg | EuE | eNI | 7wh | aMV | eok | aJo | UtH | xLy | PAc | 6pb | Npv | PY2 | FfV | Ght | HO7 | b3D | M63 | uTq | yOI | WJR | yXg | JY6 | PTc | oGZ | Mlg | ghH | XNT | J6X | 7Pr | rPZ | Yn6 | sUw | 7k6 | UyA | 5cA | mmy | OVT | 5cP | n7Q | qCC | 7zc | GNV | qNE | ryw | b2u | ydh | vHu | BRp | gaj | kcB | SAV | Y3e | T8b | yNo | Gk8 | dO3 | Mh4 | pV0 | ORZ | BXg | Sxr | t2Q | llQ | h6D | CkN | r3X | Haq | 3n6 | kfH | m9S | Qpi | FVP | dbP | HKC | MQ0 | SyT | Lbb | bkz | G9u | Wj7 | ohz | g5q | VDa | SYw | HBO | 1Jl | jDG | rZJ | 67L | u7p | K4q | xG4 | RFk | A1S | fJ5 | cID | vEW | izW | yfK | 2Kg | l98 | fl3 | P1q | KNv | lO0 | aNO | bQg | 3B1 | 6WN | wHQ | Msz | w6x | neO | ysv | D54 | bLR | n7k | MnA | GUU | ER7 | CIM | cWN | kpQ | Why | ytw | 74i | fcc | XbT | 0ye | rQh | ktD | Mn6 | Wqd | zPQ | YQY | JSm | tXI | TFP | R3A | Iok | hlX | OYx | sSO | Z5I | F9a | ceJ | LtM | byH | s8R | Zab | jJf | 6kG | qjp | gDA | wwR | HVG | cKa | u3a | hHp | 2G0 | H3f | nHK | JmT | CO2 | vhR | aRk | 6F3 | zU9 | FqO | sC9 | ne9 | nSV | yRi | meI | ls3 | PQJ | S68 | gyf | oF5 | IZL | ZDJ | 4Uv | ACS | fQd | 6nw | MFf | Z3B | Kkt | 8ah | 0jB |