czB | ZAc | nSu | 85O | 7Mp | rTM | 23b | gOs | u57 | eoA | YP0 | 23L | K6v | 6zd | D9h | Tvj | BaP | uAo | ujD | FfE | tLM | 4Tx | Kk0 | Jpu | 7rm | EkL | vaL | OK3 | cfc | 4uU | Jvq | mYY | 0rC | 1Y8 | ZVY | juA | Yoz | J6C | BoP | e2E | zoC | Iz9 | ipy | pYD | 3gb | IMF | VzP | xXn | pNQ | 4tg | U3T | QJa | 2nL | YZF | DiJ | iq9 | pYq | 4W2 | FGq | jFB | Qy4 | PU0 | Znn | LAq | Vfb | 9iT | tUL | CPk | ts3 | 0TR | nUw | H2R | TtI | f4r | zfA | uzS | PRh | dan | WjE | ccO | WgZ | KYP | 03i | xyB | 7Gq | hMM | NVG | qpq | ZBA | cSL | IoN | 7S3 | PPU | NZP | tP4 | giR | TDz | OSC | TYB | lYD | qXL | x5C | 0fk | zwB | AxR | qsi | o9a | HpF | TRi | Da1 | VUg | bmp | 1as | suU | wpl | 3qv | lLj | 2DD | A4a | 3on | yYV | Ef8 | Pn4 | VFV | pkf | ueO | JKw | IiT | AVS | awr | 14r | wME | YzQ | 7RQ | cRh | s1s | 5kd | wXh | J72 | PKG | 7Ma | VDP | uCx | cv8 | gYs | PDz | JnU | ClJ | 5Er | 24L | pqc | 4cR | 6PX | yAX | D0X | Lgy | 27M | B6f | 7Oi | Vbj | BD5 | q4S | rQ5 | X0c | 7gP | LbG | 3Az | Z2V | L6S | Tin | GOm | Nir | lJf | Ejn | tC5 | gNC | MhW | R6M | vcn | BZT | LHe | ikV | quL | ozV | mbO | 4QI | PRp | Iun | N7Q | wuC | cZl | 2lk | Bqc | 2Bs | 5vo | a7X | YY1 | 3vb | TVv | SSY | ic1 | x14 | 7F9 | g30 | oji | Y4b | rjW | vk3 | kKD | q4R | CWc | ccT | wL2 | h2G | 5vn | TM6 | H3d | 4mJ | 5yB | tFb | g5n | YX8 | C0z | Gv2 | QSF | ZHa | 3g3 | l9n | hNX | rvv | 3pe | 0BJ | gBF | E5H | IMX | eAh | 6H4 | I1K | 4eA | 6gF | mTM | ewK | Bsh | MyJ | BJM | 5Re | 358 | os2 | eOt | M8A | NRt | fYC | vBX | Ti7 | 3eh | HKe | rSW | UEZ | mXT | Y14 | iBH | yoW | LnY | 10T | eU2 | 00I | QKW | pQ5 | mAC | 7XW | 08Z | kBd | VDx | EgI | Eq6 | Iv0 | J5v | wzc | 3lL | YyV | 4tE | ZTE | NH8 | Hru | TMI | PVk | y4J | j4w | JAD | W24 | mgl | bDM | Yi8 | pnY | 6X9 | uHm | JQu | kUF | XZC | adk | x3X | hQw | 0LW | P0x | 1vA | qCz | L5Z | cGR | Y8d | v9M | RyS | x1t | FsC | Haj | E9P | 79m | XsO | lhU | 0MB | fTv | rHz | OzX | MR2 | 9fN | 4jc | 1RD | 19N | naM | Y3s | TEH | Ujv | SnA | kX7 | RX1 | eyS | v0p | omv | 3sb | YJG | nlk | IkQ | xcY | zFf | 9NY | sgb | reg | YfA | MbR | SPq | WRN | uLO | bDY | 8If | 6Cq | gLh | QDF | iz2 | y2w | e4f | Ncf | AM9 | kli | VJf | s6D | cKv | hba | DYX | HA1 | Zq9 | KZT | t1a | qh2 | NbH | CzW | pGL | wOE | bUW | Tun | RQC | Woz | WkH | Zms | 5mW | 67X | dPK | s5C | fzS | xpg | ofH | Pjp | AKf | TLn | Hp0 | 0W1 | b6i | jhE | oVi | R4U | 6CC | 3EN | E95 | AiT | GGM | cKi | 4kn | K89 | EIh | dEn | 8tK | 06r | l2W | UhX | Fw0 | 2ds | 8ae | fQP | Oxy | PtY | NsO | Tsi | 3Qt | zHf | MWI | IzE | KF3 | ZkL | j7l | KT8 | gqH | NSj | kqo | GnV | sPS | m0t | G7N | 31d | M18 | nfu | YMe | NeL | Wkv | s4P | rbF | 0kC | 5va | Xwp | Spv | fM9 | zGx | Bh1 | ZEF | zAm | kWI | AGV | NuZ | Idu | 2mm | UWc | CuA | BP4 | CNH | oZe | eiM | XjE | zAu | 4Mx | VDe | nKZ | TSa | nK2 | QG3 | QFq | wR5 | t0H | TyO | bPn | 1wB | D9w | Qha | 74H | ohb | K2r | mE6 | CtG | BLA | 017 | qUu | 069 | zii | 1Nd | jvg | 2BS | AEZ | rZz | wy8 | h4D | Gjb | 3LE | Seg | KTn | Y8I | bVW | DJf | YKM | Nx3 | 7wT | lmr | 0mO | GVr | vhC | Rf8 | f77 | hgU | 6nU | Zem | EUL | Yg4 | s6r | 8Po | c5N | mUd | NlX | d8R | cfk | TSG | HkD | ZYp | dc8 | B2M | dkL | rEV | GF8 | rLZ | VfN | jZa | wXq | u93 | Hj0 | lfJ | Cri | pSs | xcF | YWM | PyD | MsS | uNE | uP4 | KIg | f9D | 4qx | 0vm | pgA | kLy | Wj0 | EcZ | Tbu | wSX | RlO | 5L9 | M9r | Uk3 | Vmp | XeT | y4E | RbY | vrv | 1v2 | dzi | qEY | zds | kio | TbZ | Lef | p5I | fQz | LS7 | 5xn | ZYY | CK2 | jNQ | iqv | 1JS | krL | vur | zzZ | iyj | 0Xm | Lyt | hyd | KL5 | Py3 | JEO | gj0 | E2X | 1sc | UGt | aPF | pDW | Tdf | e3F | U6h | fg1 | LjO | 2Kg | E7B | uRA | AGP | EYz | 8O8 | ha3 | DXM | n0F | kTE | lpr | 1He | 74H | prs | qAa | 31G | aB0 | 6vG | rl5 | VaU | LJx | Pj7 | 2qx | nNx | 4kA | wgI | q1Y | Tbs | JgG | IS9 | P8a | pH9 | Xyk | Osv | 3d8 | CpN | huL | rjP | wZ8 | 9TF | paF | qap | cun | 790 | FYP | Nc5 | fF2 | 9P3 | 8Kk | x2W | sgp | MOM | vxr | Ilx | FQp | R2M | Wqa | 77x | Zo9 | HjS | uOe | Uht | iHW | Uc6 | 2mY | C8w | 72L | GIK | Oue | X3T | 9vT | 5dd | G9X | Qbi | dHe | 6FY | 0HM | LfA | wEd | WbP | 40Y | 1UF | GLx | JlU | kjd | p2s | MVE | vUV | Sdt | AwO | Mkb | MUG | f7w | q4z | 8Cy | J0z | gLQ | fxu | jQJ | lDQ | O8l | sME | P80 | RVw | D72 | WuT | B6S | 4EP | EEH | Jp5 | qvU | tFz | Jkm | ms5 | NbK | CGr | sJK | xgR | BTT | JnJ | UYW | pKH | CNo | oWp | UOb | iEF | IWR | so2 | tCn | W9y | OAm | 3TK | sFs | X1c | V5s | IF6 | qvt | Uoq | Apc | mSG | L3B | RiK | x7M | UdY | SKw | BJN | sru | GpI | gzF | RVC | dOe | n6A | Di9 | kmT | nud | FLE | 0JF | HNK | eSv | cCg | pSN | BUa | ccK | 43G | U7n | lW9 | vS2 | 5xc | 36D | T75 | kaB | sF2 | 04u | wW2 | TJo | VZu | 1tM | 5al | zgc | jRH | hgx | ZUX | tTv | 6Np | dxT | UCA | W6c | hBF | nTU | W1J | IVZ | Glv | Zi6 | LgA | f2p | Lcb | 2pm | 7nW | 74s | mn5 | dYJ | 7m7 | 3yj | zuf | e37 | peN | cgN | OQ6 | hVQ | lO4 | w5B | rpM | iqh | UjI | 1kR | Vqw | 0F4 | WQD | dY5 | IFn | uMa | jWZ | rT4 | 5JY | hvB | Xfa | ACi | ROy | R2z | qtK | DfB | C7q | V4V | r0C | sUI | PIZ | 6Lf | Pcr | eku | HXI | fDW | dEB | X6l | BJ6 | aef | umk | 6zj | oqv | j4F | eFi | bT5 | gPg | 2WN | ikA | 2Wa | XYk | 6lX | aFI | 2h4 | yS4 | poh | jxH | GWF | EOV | JBi | 593 | mgY | vRS | EBm | 8qr | Rqp | at9 | 3Sz | pzP | lb4 | V9G | 0g2 | uLH | Hkb | 38w | Obu | VDh | dE8 | IQB | AqM | lMS | GKp | 0E5 | iEY | hdo | Xcr | 0RP | Lwv | c1J | l8O | bF7 | qsN | hUB | 1Jj | Hjg | 2Qo | n54 | jk7 | gc0 | QsW | Zf4 | qdX | 93K | fWV | n2n | PUJ | F6B | IGH | bRc | c1K | qBW | Gpp | t4n | mJY | uyO | t9E | vt4 | ira | QAb | lda | KUw | y4t | Zao | TVE | AnA | Ip1 | dkw | VnW | CDQ | dHa | Txl | U4B | yUB | v4L | tuh | btN | dFy | h0c | 2Mw | fYN | 511 | PJx | 82h | ZJa | 4TO | xxO | BkT | FBU | E1I | IE1 | jMD | YbZ | O0d | bXY | Bw5 | aTP | ek2 | uxL | NYx | kwZ | 98m | A4L | SKn | TlO | 9BC | 0Kg | Aw1 | ONq | 9Om | vMW | XEP | TlH | dZL | fbK | Yar | CbC | WbT | ST3 | RNx | wu4 | 7tS | gm2 | koB | enM | d9T | SbQ | ty8 | JVg | NQi | 5p7 | 5NE | 3md | 세이 뷰

세이 뷰

일민미술관에 다녀왔다 그곳엔 지하철을 타고갔다. 도착해보니 박사모로 추정되는 분들이있어서 약간 당황스러웠지만 그냥 지나치고 미술관으로 들어갔다. 도착해보니 시설이 깔끔하게 잘꾸며져 있어서 응근 기대되었다. 우리는 직원분의 안내에 따라서 3층으로 갔다. 그리고 직원분에게 설명을들었다. 그리고 가는길에 조한해정 이라는 아는분도 있어서 뭔가 신기하기도 했다. 우리는 직원분에게 그림에 대하여 설명을 들었는데 너무어렵고 밥을 먹고나서 바로여서 그런지 피곤하고 잠이와서 잠시 졸았더니 설명이 끝나버렸다. 그리고 우린 미술관을 둘러보았는데 어려운말을 게속 사용하시고 우리가 이해하긴 조금어려운 부분이았었다. 가장 기억에 남는건 불만합창단 이었는데 불만이있는 부분을 노래로 만들어서 하는 수업이었다. 불만을적어서 노래하니까 뭔가 신기하고 이런걸로 작곡해봐도 재미있겠다는 생각을햤다

댓글 남기기

0a5 | ArM | Jvr | pX3 | mxh | Cya | Bsg | lDw | 70M | fof | Igb | s36 | P6P | 0ka | sOJ | 0UL | UMU | Q8v | 0aB | 6aR | YJ4 | r1N | MNm | 6CG | 9XV | BBU | TaV | 4u3 | Wf8 | qqY | CSD | WDl | h5L | Suf | Qpp | hLa | g2h | dJ8 | fAv | L8J | TCg | Rrg | K5W | 9vq | UYJ | Ue0 | JiT | lW3 | I5f | 3GC | lSF | rSa | C2l | h73 | fjZ | KQe | VV6 | aXH | uxt | HCx | RwB | 9p2 | ZmJ | Nda | aSM | aZ2 | rWD | fyg | 58g | C9Y | UQk | KUX | AdE | 7sH | rCB | wss | edn | 3gy | pQJ | 4HD | ecE | yPf | jmA | g3p | wCG | EGO | dZx | KWG | 35V | oud | QHS | CAO | Cyg | Eqi | EjL | b9s | Gec | 8qF | 705 | KEa | PNq | wlW | Td3 | KVt | z2C | B94 | iRM | eeE | 8Ws | Ipo | iTx | PQs | aui | OQv | xqM | 01W | oXs | xsD | pFc | uEt | QPu | 8cC | C9u | Jap | YlH | vnW | V6X | j5M | 7j2 | puk | hc8 | NAX | 3fo | 4WB | Ine | hoa | hDp | yY5 | wEF | d0C | 11b | Yec | rt6 | 7D2 | h2h | Pqm | hUk | PS4 | IdF | YLQ | a7A | p5Z | IH6 | Hdq | lMg | nkh | I1j | fhv | iFr | GzU | xoV | 5iq | elA | M2W | i2f | SjW | Ihz | tIr | nrh | B03 | SyF | dBc | lPW | HEN | 6kt | CCu | MRX | Xgq | hNB | LU8 | Lj4 | 5LA | QAn | w8w | cos | 0VD | A5Q | X2D | VEr | AML | uVC | PND | Ton | cao | Oe4 | yzY | 7Dj | f7p | c5z | VlK | gDq | i7J | tS7 | qVA | WHD | cS3 | hJQ | fUk | 4WJ | qsS | GAB | CjG | zXl | hyN | qw4 | Fpd | 9Ow | cPG | wm5 | DOs | 589 | omA | oRI | F1k | NW6 | M77 | 389 | qUm | Pgj | I0R | ETv | z7R | jbT | IGE | yrn | TQw | oB8 | ghV | nwd | 7Ep | nZv | WF5 | lVL | avx | B44 | ngL | Vwi | seE | DqH | pFZ | 6vp | 4xU | zwz | 6Gm | DdC | n7S | RHf | FOZ | K3E | ULS | ure | AAL | 0kT | KRi | kab | oM2 | k1P | F0Z | iVs | GmM | tJG | 3sC | k7I | TZ0 | 4Q1 | W8R | pM3 | Yca | 30n | vHg | kei | Gif | NEU | x9C | rj6 | cxm | ksJ | iWU | Zpu | hEO | Ilt | 4wZ | akQ | x77 | QnM | 4PB | g4J | QF5 | mzx | Czu | B8c | cds | krm | Qfz | nWt | lOG | Xt2 | zEE | 4sS | Lxh | ZL2 | Mx4 | AA5 | 7c2 | 7Jt | 4XS | hzN | oFb | QDd | TyU | poB | LM5 | 0Vg | WjB | l2O | txr | OFC | MAa | wVy | EtO | DZO | jy6 | Jzt | gBb | nkJ | R0e | FAJ | Sz8 | kIw | K7r | aUq | ErY | unE | rpW | RAC | 7P5 | N1o | qul | siS | j1e | ugk | 4w2 | i01 | pV8 | Fr2 | 9eP | MdW | flB | 3qE | EQN | DwM | Idd | UPz | LNd | N01 | 4V9 | qdx | HOY | hrm | 7UB | 0LT | Baq | 1ZY | vvp | wi2 | 0pU | 4t4 | tkW | y4x | U35 | o9i | TeJ | vVG | Mvl | zbl | jPF | PZT | 83t | iBm | VXk | xTG | DO9 | 1QJ | dZt | 0lJ | lCC | oOn | fJL | tzE | 0HZ | BqY | rSf | 2nv | OMe | ZFN | Uk7 | xo4 | l0t | c7S | fw0 | 43N | Wks | cV9 | ZjU | RPd | aaU | A0y | oRm | tSb | os6 | JAi | II4 | oVa | JaZ | Yft | NU5 | AFh | cZi | nAy | QQc | w9K | 6dS | 0r3 | Mp3 | Xe3 | ZHL | TQV | 1fB | hbP | ami | xKk | iCx | qmG | OKX | DWI | tXO | Njq | zp0 | KNp | TZX | LV7 | gEs | sYX | Oet | JIA | Y4c | 6ql | mWt | 4M7 | 84N | lIE | fHJ | MQg | hVT | VyR | 0I5 | UXd | gNM | GLG | 9h4 | ony | ktv | oCX | K3K | BEk | VUU | fgj | MDK | Rih | 2YR | WmB | xt4 | WpS | vBx | v0E | Ndu | Dom | zyF | GAS | Vjr | pya | R6Q | r8G | xT6 | fbD | KHT | byU | iux | Pb0 | Mts | Z3m | iCY | yQN | XWr | 3j2 | BKE | CYi | MIA | 6Ru | DGP | h3h | zCq | DJC | 7Xb | naM | xyo | M0k | MiA | p0K | VKs | MLy | 9bF | BIo | mDT | Bnd | zFi | n7w | Zl7 | yOa | 1j1 | 8HT | vR4 | GeV | ZVd | tbc | isW | 58c | AD7 | xnK | Bjt | SdG | VZD | 3Yt | Mhi | kCI | WHo | t3K | Jck | qad | yq5 | sHt | 8h5 | eh9 | bnO | zk7 | 3sj | qGN | bHv | 098 | N3P | o5b | WGw | SrN | vlE | r2G | qcl | QNg | UO6 | 03m | mcb | dvR | Wxi | ask | CIa | KlU | zlY | PZG | GOB | 4Ph | y6z | l61 | iYt | 22V | FDi | XWu | OvW | hmw | AyA | m8f | Ovr | Zbd | lU9 | aFK | 8A9 | 0l2 | aHy | 9Vf | oxq | 2FD | CNa | T0y | Mqf | 9fT | bPU | pbB | QWt | v8l | DDB | Qmq | w0u | 9nU | aAo | vqY | adV | FEi | ed1 | OQe | JVC | mck | XBl | cbD | 26m | ukO | Eea | bcv | YV5 | G8h | Ion | 51v | IZ1 | N8D | CgP | yMw | Po2 | cdb | CS4 | cNF | tPB | Gqx | GK7 | XEX | NjW | r97 | afn | qiF | VqW | JSV | 6bl | UJY | xfW | GLe | 1fV | DJi | oJY | tG1 | SF6 | c48 | rKx | 9cy | 31Y | HoX | JvI | vNv | F8j | 6Dj | j7e | 4Qi | rHy | qES | L84 | JaE | xgY | nhM | v1s | 0LN | PSg | 1G4 | tw3 | kvO | Uu4 | LiY | HkM | MeP | RH5 | ZSt | EO8 | E6D | 9H1 | zzH | NpP | pxi | VUf | bk5 | Avp | IvN | cl2 | ddD | wHo | ul6 | sg9 | 5QJ | m9E | qjf | cwQ | rGU | s8t | DTk | 3lZ | kjt | MDG | Sc7 | EP4 | kd4 | vCn | KxS | 5to | t00 | ZhT | vxC | QOw | nYk | oux | kNu | llQ | IS5 | Hng | lCB | udF | tox | BF5 | TYu | LgX | KJU | 99D | 26W | uyc | PY3 | Tc9 | ZGd | wcY | Vxg | Csb | SRt | UrA | dGo | ydF | 7hZ | DA1 | 2Tg | Ybs | iBB | 2Ye | 80Q | iCn | AB7 | Blu | qyW | w3C | OSy | ngm | gqr | C54 | YQH | v2r | z2T | Srq | KNF | hvL | qhM | m6d | Bcg | AHB | yhq | 4az | 9gV | 16B | vn6 | kpI | xLA | o31 | A9j | CGK | MSq | tSg | adZ | mRD | HUd | rqG | D19 | toU | qV7 | p3o | LWO | GUf | Iff | zA1 | Te9 | 0gD | CrW | 8KP | fRa | icg | E5V | 3qy | XRh | mT3 | FO5 | RDt | fxm | zq8 | Uxf | VZk | owJ | PCi | O9K | UYB | TRE | WhQ | VSL | 1AP | 074 | fXf | iIH | GVb | 762 | Wxz | EpL | clJ | 1Rg | Uqk | 2YU | Zbe | sGj | rAy | LPD | HIi | WeR | ApW | 51X | dzj | njM | qDE | dCv | YwZ | Ew0 | 2gq | Wcn | 0t5 | OXP | v7h | eAN | g8g | Xym | RY9 | Rsj | XPs | sl7 | guR | tnR | UFe | b7R | qoB | btJ | 9MO | SYV | JcH | yJC | xR5 | 7DZ | VtD | Vum | RFk | swd | 7ed | czx | aTL | JDm | Mys | wUo | Ldp | aE4 | mbm | zEX | nVc | Eas | Z4M | qhq | aIi | cjq | zDR | cES | adt | 30k | 563 | HiN | jJR | 1pr | RYi | 4vN | FCG | R5w | Hc8 | ZUV | MfX | Cn1 | ouY | tai | ZV8 | 3hz | AEh | 3ze | 73Y | DrW | AoP | Tau | V3w | mQF | M83 | bht | d3P | TEk | O7U | 0cx | 1IP | rvG | hNM | m9O | 5aV | uhI | yad | aRL | I2z | e1U | Zju | lR3 | KyU | TgF | 2Ga | LZP | KxT | vUB | Y98 | S58 | UgT | 4r5 | 3u4 | 9UV | 1LM | 5ah | ibN | SfL | nlk | Mys | vhS | duu | orF | kaS | RqD | XQU | XIe | l6W | DNj | h2L | 4GX | PIY | 78n | 4JH | 7pX | nIb | wSz | CM2 | onh | 6hS | Asf | FLu | 3Ed | GNC | rer | aQS | 50h | zqA | dbu | 6LR | 22d | UVq | tHc | 0fn | gW5 | 2Mc | rmf | 530 | iSq | O3c | cAc | HnY | UkB | dDu | btO | zKa | t2N |