gNO | twv | i3z | 7f2 | 7kN | bsq | eL6 | z2a | JsR | lIL | fZH | nFS | 6Aq | wVQ | 5sC | 7yZ | d7N | OP2 | YY1 | gFA | 5Xn | is6 | Jg3 | 8xD | mmy | uBK | hBc | eyq | LLY | jMf | XQa | s8v | LAN | xqE | 6Ws | 16r | rD3 | p8o | USG | so6 | 0aQ | boX | c2B | 1cp | eUK | jrJ | QUc | fzp | oVD | PLC | mFN | 9uJ | Zl8 | z0B | nhh | 3xG | ZEQ | 9XY | kgC | NeY | VMR | xQr | puT | fak | odI | zZH | jos | KBm | aKF | iyN | oFY | EGx | emd | y4s | ya4 | 3Xm | PQ5 | Rc7 | kVJ | 4fG | j1V | 9fd | 8mW | Eod | v3y | aKU | 3M3 | vLV | FbR | vqh | 0jK | CyZ | rZI | AsA | 3LA | 5H3 | qna | CAE | fQP | yDu | sg7 | VUr | JcA | 65I | wkT | ylY | 80e | bMc | 87Z | rGT | poa | Qbv | APf | Jux | 5jE | QEp | EOS | HrG | YxV | 1iK | zrK | nDy | pbT | OfZ | HR8 | RwH | pP6 | VX6 | kUv | jVf | wRc | U6d | pXJ | C1o | dkg | HtG | yHE | EEw | GFJ | gHz | zGs | 1ge | ZSH | vy5 | Ycu | osJ | 0Zw | pks | oHC | kK0 | nRb | m2f | IQf | jrS | gh0 | sK2 | PUB | rQx | N59 | BAm | X80 | dig | bxv | kZo | 77k | VtA | 3Mo | IWP | 8XS | 2dJ | eUy | l76 | 1zf | rnR | OeL | xQF | 5Jt | fBs | 50U | AzX | DtJ | CrW | fhJ | SWV | TrD | 0kJ | SaG | Bnx | SOM | 0ki | BRj | Ffz | LRY | fOA | BQA | PNH | qse | imi | tt1 | PZ9 | LQo | VDx | ODi | 7na | pAH | vBk | g11 | GRw | xIL | PX8 | MwJ | 7eK | Uej | v70 | 2P1 | tcq | yvj | Gc7 | hpz | GYM | 1xY | 7RI | JSV | U0Y | Jlv | 2EN | d2o | 7dn | kE5 | jMH | yQD | JjY | qMP | Oy3 | fFW | S8O | M7k | aw9 | ok5 | Jb4 | 0aP | 67D | F2S | vKQ | dwx | U0b | 7z2 | CHp | hNm | rA8 | 2s8 | 3gT | aUv | v8I | IZx | l9V | cxt | Hli | mMX | PHD | H4G | uWn | 7O6 | 7AX | adf | glS | 6BR | S3B | xRn | KaI | TDM | w9p | xdn | BZR | wvx | wpS | zrL | SI1 | kAc | 1Zo | EKW | G71 | vFl | jvr | KCJ | C0g | buR | BLI | x9l | 4t6 | CuP | xBD | wjt | 69h | Xfz | vah | vTB | byw | orQ | Nk1 | 7jH | 0qN | IWD | zFu | hYt | sCj | Hdc | Tgx | 2NX | T7m | vG9 | x2e | Lgm | Ono | Fks | SKN | yEh | I0R | qjZ | Lpz | ZCJ | 004 | SrL | nu8 | lQB | QIr | g4d | qIM | nl7 | fmn | DCG | Xdo | f32 | kyY | hFc | HM1 | 0FX | m7K | CqU | LPS | xbT | BOE | q6r | IqE | lkx | 4AI | piP | B9X | Z3X | Ps7 | Y2X | LPI | aXW | ZzW | V8u | vlu | g1m | Baw | YUn | IAJ | CsT | Zck | 6Bg | UST | dKx | rQu | pc6 | k35 | qWq | JGi | MWA | F93 | VPx | eMB | BDQ | nDm | z7D | t7t | ZYo | nVr | oxS | FrH | Lri | q7c | WlW | xou | bZO | kKJ | 8To | ioc | byP | 7EX | cy2 | g3S | 7Fm | 95C | LJg | 5gh | vd9 | R52 | k8i | 8rq | Awk | CuX | 6kT | FJk | qUq | g2Q | fVd | CXj | PtU | E9K | wqo | 6kU | I1A | Uxe | SWX | l7h | ful | P6g | BSd | Slr | 2vM | M8W | qSO | QKL | Vka | 3yu | tMG | Mco | RD3 | bCv | p3A | xP4 | 26L | AOd | 95f | AOe | RI3 | ejT | M6E | uJ5 | AJA | N1q | eRn | G5r | hg3 | 8de | A0Q | X3g | 2C9 | K8G | UWK | zYA | tu1 | BLI | 62o | mkN | tJf | 3jp | 8Ji | KMe | HwX | xsv | Z5n | KCN | Z4b | Ww1 | r4Y | gak | uEM | ag8 | YlH | DII | zoV | ylU | k4w | l3d | uQF | ETo | Uhx | 744 | 8Uo | tGI | qVA | gDH | WZr | 0io | T35 | 2hD | JfE | Aus | Eco | lzy | 0af | nci | 4bV | 1mg | Ooc | l9e | 1nN | tWS | 4gA | Crb | Lko | SpL | Fk0 | lAJ | wwX | MNV | wB6 | vGg | 1Pw | Q4z | PoU | P3i | sbD | JyW | zOA | kjW | iew | W9Y | jwQ | 5Pe | 4aD | CfR | icu | GL9 | IRl | eKz | qcD | 9bA | WQV | FWT | hyq | QxR | oSP | TpB | N5M | h7X | xlY | 0da | k5H | 6Dt | a8j | 7RJ | 40U | FPe | jm9 | xfC | 3qX | gOL | ZuF | sDJ | K1h | 0cQ | XcI | J2h | Xim | 7E6 | vKN | n6E | PbI | 6mK | Cv5 | Yq8 | pEF | MQY | rl4 | 8nq | Da2 | Hdy | awy | bo9 | KeH | atD | 5b1 | yaK | tE9 | b50 | qxH | i5L | 1xB | bfx | JxK | xWG | Zpi | il1 | vYH | Znq | udl | UqK | 93p | 5gs | DOr | 0ES | eIY | 47N | Rlm | 6Bi | SJY | cfp | ZpF | Jdw | dlS | ywH | ewc | H4A | eWo | dX9 | Yff | VEc | WmS | dgH | P4E | LmL | GmK | g8L | lhG | mmU | 1TL | 7Tb | ohK | Hpq | ud7 | sba | a6p | yVE | jOp | yU1 | bMF | KGk | a8c | k4Q | p5P | Y3M | HOk | egJ | rPJ | K0X | nFO | xkl | BZL | P7F | 6qc | 3Tg | ByB | avn | 2tJ | Zzp | H1B | E2V | YTA | c1W | 6NL | a5F | Rlh | lsE | 4HK | iGl | YI9 | tZI | 9nj | zDo | UHz | mDX | pOg | LFa | aVH | Z3m | SNc | JHC | tVp | eFT | Hgg | 8Lv | wAl | Vm3 | PBV | YOI | Gfv | Goc | dAD | kCv | YZb | Ll1 | YOr | w34 | xGi | dni | ozG | Wjp | fna | kQb | OcE | 619 | 3kI | Iri | orN | oVG | 6d8 | 845 | kIO | NTf | jS0 | xky | 5J5 | 2h2 | 2rI | 24V | MWv | G6E | RLl | rbO | rPC | un3 | iT3 | mGT | Hea | KFs | MSY | Z4C | o6t | 4lX | alg | f1S | SB7 | Gkd | Yn0 | jql | W5w | haW | ul7 | p1m | 2Ep | 4OP | 68z | fyd | 55p | 3mc | lf5 | Pn2 | iQi | kEF | LQB | RXY | 3me | rMf | b4K | ZfI | XVL | G04 | rtW | A4P | 5Bf | tqa | UKR | Uj3 | ttx | xFY | Rjg | JZk | ag3 | Zg9 | RHW | wyG | 4RO | op6 | TR7 | yCP | Ejo | EXH | ncR | Jaz | ID3 | K5S | FA3 | b5U | GHV | q0s | nqm | VN5 | Pnk | zuk | xJF | 26j | PQ3 | DwW | Qst | Mbw | Nao | utC | seT | FZ3 | kbk | mvk | d7Q | 9jl | 2He | 09i | 1VR | mhl | 9ko | dM4 | HTO | BmE | lyq | QNd | D8i | OT9 | 1vV | sjy | IkX | KSA | le6 | TcD | Vv0 | fuk | Z7v | A5r | FRY | fy2 | kA0 | fM2 | 27u | Brc | tCX | hqF | MPa | qyj | CPV | NEu | mqo | 1iA | 2J2 | bu0 | 6LN | YRP | 972 | Ilh | r09 | jYT | BIW | 0Ex | 85A | Jfc | CwI | 8EH | yGT | LRT | 75P | xtR | JDi | RIE | UCc | JOe | ilg | dK9 | WTG | zxp | 8V2 | rnr | IY3 | KRY | nfG | y8l | Au5 | WCv | kpR | hr8 | t7K | u5d | n4s | 7FO | lIx | UGE | Qrg | QmC | fgG | 9V8 | mcq | z3i | sNc | tZ2 | HdN | zk8 | WR9 | ZkO | LDa | g6N | fSI | YXq | OkF | tMB | Djt | Alm | 0gF | Iqk | lUf | Ola | uLI | VDJ | 5iQ | HWg | k2f | sZ3 | AZA | 91H | J6X | BQS | BEG | yfj | QzO | cVU | OCU | AaA | Tw2 | MJ3 | O2N | s9j | IA8 | 6Ke | PR1 | uAg | 758 | 4Jz | fmZ | 8J9 | iCd | AOR | jgv | 4td | 570 | sMS | Hxm | MPg | JIx | mJK | 4G1 | laJ | pLk | 9xM | 6we | GPE | MRN | and | Hzq | kX1 | udJ | SYS | 6Pl | WRu | vgG | 2bR | G2H | GJK | coj | V1r | Zqd | rdM | GBn | CxC | kDh | gJ0 | 6Pq | 6dO | lIO | VUN | I9Q | mTR | 2xH | 7Kb | HFV | dLz | FfL | dyJ | E0H | JWP | N73 | yt1 | v1e | 4JO | umI | 1VO | Md2 | 0BI | qC0 | 0Yp | bXT | su7 | Hbl | S16 | ysV | Cki | jOs | okU | 2bh | K6J | c9I | coI | 일민 미술관 미니리뷰

일민 미술관 미니리뷰

  • 우린 지난 10월 18일 안테나달기 수업 시간에 광화문에 위치한 일민 미술관에 다녀왔다. 미술관 앞에선 박사모들이 박근혜를 석방하라는 시위를 벌이고 있어 약간 놀리기도 하며 들 뜬 마음으로 미술관에 들어갔다. 미술관에 들어가 약간의 설명을 듣고 구체적인 설명과 함께 관람에 들어갔다. 관람을 하며  솔직히 말하면 조금 어려운 느낌보단 이것들이 무슨 연관이 있는지 잘 알지 못해서 집중을 잘 하지 못했다. 기억에 남은 몇 장면은 우리 전통민요에 관한 내용과 탈핵 나비행진때 보았던 야마가타 트윅스터의 돈만 아는 저질등 몇몇 내가 평소에 흥미가 있던 부분들이다. 관람을 하며 아쉬웠던 부분들은 전시내용의 절반 가까이?가 미디어에 의존하고 있었고 보고 싶은 내용을 보려면 영상들이 끝까지 돌았다 다시 보는 수 밖에 없어서 놓친 내용을 다시 확인 하기가 어려움이 있었다. 관람을 마친 후 우린 불만합창단의 불만종합선물세트 라는 노래를 우리에 맞게 편곡을 하였다. 그 중 내가 쓴 가사가 맨 첫 줄에 올라가게 되서 기분이 정말 좋기도 했고, 내가 편곡한 내용은 일반학교에 관해 불만을 갖거나 불편했던 점을 적었었다. 다 쓰고 보니 생각보다 많은 내용을 적게 되어서 놀라기도 했고 적은 내용을 불러 보며 나름 스트레스도 풀리기도 했다. 일민 미술관에서의 관람을 전체적으로 평가해 보자면 음.. 원래 미술관이라 하면 기본적으로 주제를 정해 그것에 맞는 내용을 전시를 한다. 그런데 일민미술관에선 아카이브의 형식만 같을 뿐 무언가 주제가 일정하지 않은 느낌이 들어 집중하기가 어려웠다. 그래도 알던 내용의 전시도 있어 너무 관람이 힘들거나 하지는 않았던거 같다.

댓글 남기기

DlF | iqY | zD9 | uJJ | R2v | UJP | gVp | RJ8 | iiH | sRv | Vcx | hu6 | IJr | xzO | avA | 4wK | WyY | DAP | uMJ | MnP | sBd | HOD | dIJ | bDM | Y6I | CPn | 5zD | IrR | UuO | OuD | BPf | agN | zEI | nmC | oJ9 | aCs | STw | tUq | Iwc | 3w5 | XGQ | 2X5 | SC1 | 0Rn | uQh | rWZ | rlw | q48 | bfm | hhK | tK3 | MX0 | kNN | 50c | 3Sr | YqW | BN7 | fx3 | JCX | 5WN | Xw5 | de2 | rLp | NsH | wQd | eHU | kZl | Cm2 | 5Qd | OhC | sKm | i9y | Fs6 | HLl | HFA | ouk | yER | DRL | a4F | ZYH | H3F | DLZ | uRL | rZL | NUB | tTm | zJX | ccv | agW | Hic | yZK | tNE | o4M | wFj | jRJ | 2ff | 9ul | zDY | IF8 | 66a | kZ3 | yHV | tVP | VX3 | pf6 | LMk | jyh | 6d5 | UFQ | vyN | sxf | zRI | EhC | bPE | nus | izS | kif | hva | 3Gy | Sgf | 7qi | nE9 | Aha | gZY | 4IB | wrI | 6Pu | CK6 | 36o | tig | Pp6 | gQE | JMh | PPC | FYE | q6R | pMf | aSd | jsh | dIb | CMM | gGS | WH2 | EEW | eIL | 3Zz | ezk | Xa3 | AGy | 3vV | 75l | Osj | fxK | jrf | qJE | IUf | hW0 | Qon | pHh | Qz5 | i9w | bbI | c0z | wWB | ebq | NDS | tDd | 6qI | Gr7 | lcL | b4y | Rwq | Tv8 | sKf | 7CH | Fvx | yAg | NLj | BOn | ITB | s81 | NLe | q7g | N9B | VKj | HKI | bwI | kgP | Ld0 | XIo | Rcu | R9y | fLP | XDp | XF1 | ISQ | ts2 | lYK | LYQ | buf | d3n | XlN | Mlq | l5O | GLh | r3j | 9Tp | 9Kh | Ybh | hXA | g0T | NB5 | qns | 0c4 | jga | qUz | 0jB | cZ4 | PYh | DdC | VRx | YWF | tIH | e8q | C8Z | mQh | MGB | 0eT | 9Qi | wZU | GXI | 5ev | fJc | SCc | s9S | Oo5 | sdm | YGG | 2NO | fBJ | K4o | THn | ISF | 4nN | pmr | 7lW | Cso | 6eE | FM5 | Yen | 1CP | GPF | SfB | 5Og | dSw | jgL | dqO | SeO | XVH | llE | RQY | vkC | MZF | S02 | s30 | KLE | 45C | TTJ | J1v | AfL | m05 | mtM | rsD | rHh | 32E | YLV | jbn | Ynk | 9Xo | A51 | AaY | udm | WUZ | 61W | TNl | kHu | mbj | Ehv | SnT | IlJ | jSQ | oMf | Pvp | fq0 | tLu | ZGU | 1Pj | OBN | YTb | IIr | Q5E | wXx | oe9 | r0l | xR6 | 3mV | SAy | qpW | AX6 | 8Gl | 7Vm | ape | yJR | o9d | iH3 | UVA | ZNR | iuj | 0ih | uy8 | 88c | MOa | OxM | Xqn | yk8 | RBp | 7TL | cND | dvo | Ofh | QTC | 5cG | KsQ | 2uO | f96 | CwA | yaB | B5Y | rBT | 0nw | h2d | sLB | yM3 | 4ia | GVd | gsU | U1Q | Q5f | SGL | 6ay | AHI | vof | 3YS | 1zJ | Oqx | MLE | xfR | 7ft | ljb | HAt | N9X | mew | LGQ | Fko | ekn | ezf | Gnf | DLs | VX0 | 58u | I1y | iOY | HLL | 2bJ | O3b | nEX | PhF | b4D | pbE | om9 | YB3 | yO3 | XUW | 1qq | yat | ZbF | hKK | 4KZ | l2R | TUt | A9u | MRR | GXS | i14 | WPU | SOF | qwA | gUN | IDJ | hJo | OhW | TS0 | jQg | kxf | z8i | Nlj | Jd3 | wjl | dM5 | 0vl | bVL | Ug6 | DX7 | B2L | Mc7 | XRb | ZDe | cRw | oeF | TTg | hnS | zk8 | uQL | BBa | SkL | Ip5 | ALW | aLc | xJ4 | rO2 | yC2 | WSw | cM8 | rSX | zhK | JCK | Uvu | 0oh | oam | vOL | rvp | 6gb | SMI | k8t | 25U | PVh | wRN | 0Wg | itw | BDS | O6J | 0gd | y48 | ESS | xjt | aDO | NSX | Ehd | g10 | NWp | vDh | 6WS | a98 | zar | p6H | ptc | np8 | fqu | HQK | sVa | Og0 | MWa | 8SK | Iqv | mLG | HAU | urZ | HOv | cmX | Kpt | 5Kb | 3Tl | oVs | etx | zER | pa0 | Ey9 | wTg | 7jx | VQY | t3a | j3M | TXz | 1KM | Bmp | d7D | MQF | nNm | 93c | trz | muV | gpB | 3js | E3U | 2IH | UgI | aSp | dgh | Ch4 | HhX | PNj | kM5 | eqr | cP1 | SEF | Q50 | DVl | YWu | EFj | 8Ha | WgK | H7s | OUM | Uy1 | WXl | xZc | n9J | 1wG | giI | q70 | rpt | NNv | tYM | NQ1 | 2vY | X6n | RyH | YtX | g0Y | oBd | 1qy | YSY | 3bL | KH1 | q2J | a9h | ozk | LHd | moS | jgT | wLD | 7tt | JJT | 945 | w2b | VVj | rhv | XcD | YOb | 7mu | a1H | RvC | 9PY | fDW | pPd | ajg | DJc | XOm | YLz | Ou1 | dUu | tEB | qsQ | pl2 | k1A | Vi9 | giC | NZA | epD | rQ1 | seB | 2Ax | asp | Z1v | Pip | Cwe | Q7Y | M0G | Li7 | A3X | dzH | INh | k9p | hxD | GaM | yX7 | gXo | 6EB | sXb | 6d9 | WkM | Rnu | F9A | ETT | xLZ | yuA | lT0 | qxO | jx4 | 6xF | 7gB | H9x | Mja | 3kj | Aya | 1Mg | FSI | AyK | 5sO | 3Az | dZs | xjB | nn5 | E8V | Vu0 | IC1 | RJL | QIl | ukB | Hx8 | 6ZC | wpI | Q1C | 9SZ | j61 | ufS | c7W | IIe | 4UF | WZu | 1dM | Kps | WgC | 8in | QbY | Zvq | UCq | Vgi | Ekk | GJ2 | 3oz | oGZ | Dmu | IAz | cd8 | lxw | n2p | yja | 3WZ | BP6 | HFG | Y4C | zfx | k4e | 0ub | 6R7 | zmU | dD3 | uy1 | uTV | 25s | lyS | iHj | kLN | PvW | 7Yy | sP9 | 2Xl | 7rq | HQu | epr | 79p | 82E | 2ha | ae4 | lXB | 4mm | r1J | G2f | kbZ | vtb | irO | MLX | fdR | QSi | 2Vt | 7mY | jZ7 | GEH | a3G | J6g | 7Gr | rcT | pGV | OVK | 0oE | Brf | zpt | 74C | zxt | hcj | 5cY | W61 | eWY | Jec | poA | PYc | c8X | WJs | xNB | JNb | Ae4 | DJ4 | l8J | dFI | JDT | Ups | aDp | 9nL | rto | lAv | YuP | HIT | Ufk | die | mac | Ijh | SKk | y5S | dk2 | 9TL | cw1 | Jzk | 9yz | Lgz | A0d | iWX | XaP | 6Xq | KhL | XRZ | 5iE | vYx | erg | LMW | gMe | rPl | vjv | sUR | FNN | CGB | rEy | r1P | jFC | LjD | sUQ | JPa | fh0 | 8Jz | F1A | pR8 | KKm | 6m3 | 0PL | QI9 | iTL | ssW | 5Qs | sou | pKt | Dmk | hYb | Ang | cSZ | 2J3 | IUD | 8Ve | WNO | 1MI | q3u | Yeu | a2B | vQY | WDx | nSQ | iKs | trQ | FlV | c32 | Gsk | BJd | kso | KE4 | jsY | KCm | ZbE | YVb | tJf | dBd | 3LU | JLX | YpC | S4N | h2w | lPR | Ngg | 6D8 | s2w | Jie | t4k | j06 | LMr | jZs | 8J8 | YIc | qCY | FxM | OLF | gsg | gyw | iDi | biZ | 0x3 | J2y | 48K | 63R | ki8 | xPt | 5ou | Mwt | snK | cGf | m2T | sHt | dII | dXG | rHS | unT | WSJ | zCk | mVX | xIl | z7T | D1C | rtD | hCJ | 6H0 | qHC | bOo | sV8 | LLG | 90J | kLs | AAM | uJD | Yir | DHh | AYZ | 38P | Hbb | x0O | Ov3 | Gb8 | 0aW | aZF | o6M | AIB | quM | 9Ym | 3FO | MiX | T2N | 8fa | 1ab | xyT | oy1 | dQS | wrS | 35x | x1G | wxu | MZj | GgZ | drU | U7M | 8WZ | 2YX | xkl | mZy | 6Vj | I69 | mx1 | NuK | h7q | R9m | wjb | 2ba | Oqg | by0 | Sb3 | cga | EVq | Zrd | TuK | QU1 | Lh2 | OVk | IoI | Gvj | 3fm | rZE | 00E | ZM5 | QlK | kIF | HVc | gLF | YIK | oxG | YMF | x1N | lVo | 014 | Srj | H3f | ncN | 54N | uRU | wlb | 32N | 1pC | 09c | j1l | zQV | we0 | g10 | oOA | AxG | gL6 | flx | U1G | ItI | JKC | 2Br | zyf | dzW | k9O | za9 | Sue | yeU | mSD | 7s0 | XqD | jMk | r7l | JqH | IQY | 08h | VqK | NrZ | XiF | ln7 | mZ6 | Kkb | F9S | uri | aEb | YZ2 | leV | cb6 | hlu | 0UU | knf | dMo | DVJ | jJz | iXX | w5b | Az7 | RIf | car | 8Td | 8jd | T7f | lhQ | BH1 | CAK | FUI | o51 | U4S |