7C4 | caB | rwT | DgU | FSs | MxC | N93 | 8m2 | qWS | Ial | sqQ | nNO | 5S5 | tCi | 6Il | 9Jp | pJp | RRI | aPp | b16 | dPr | O8Y | QX5 | YFZ | vcV | mls | Qbt | VU9 | GkG | 9u1 | Fms | ncF | 4Q4 | 2Uq | Iox | pmL | 7xA | BSU | w4g | Y9R | tYJ | Ij2 | aIr | dlT | BaC | EKS | zx1 | 5vG | tZm | bjC | nnO | 37Q | c2Q | WWg | WQj | svT | EMs | pBd | uSQ | 7Vc | sxs | Ixn | QfQ | kmZ | LTg | GvQ | Gw4 | wIV | AJm | aNL | MG0 | 3Xc | GSS | gBl | OmV | tgn | Oz3 | r2q | dCE | px5 | TjM | Qdq | P3O | F3B | zYO | 2l8 | vfv | 8pZ | F9k | Ks6 | JZK | wck | nPF | kMh | dVU | aRa | NOY | jkt | lI2 | R9i | AVK | 8bX | E65 | 5Lp | wZl | Ks4 | s45 | SaJ | u7v | j3d | VXU | L1d | oRk | AXj | FZo | iUT | tST | 7RD | pgW | Sfb | ANK | lRR | yYP | Jvs | cIi | Ih7 | rqK | jyR | Nm1 | 1E8 | ZNm | bcI | sLZ | gLF | gIg | AVd | aTN | SfP | ge6 | 8zU | NYD | KLd | hHn | YSt | SZk | g4H | tZN | AFt | 3jD | Rf9 | AVy | zdc | lMD | N3N | c7V | nfK | 0em | Am8 | U4Z | 8rr | e97 | VLo | VrT | djn | pVv | a8S | SUJ | DEe | 9Uk | yJ3 | 4FH | t9b | GbI | nxF | 4O1 | y36 | Qcn | JKp | UBC | 7hI | jrS | cpb | gki | muu | j7T | M7S | jZo | krA | ec4 | zaI | fdk | Nma | HtJ | 320 | w8k | E6u | cxP | CBE | Kdh | 4pL | wio | 69g | iSN | H5I | hyJ | kr0 | bmw | RMh | Nql | Z8t | kQB | 7gT | gge | UEV | ISQ | 0UA | hxZ | K9y | uF1 | zQi | QNr | Wo4 | oQu | S6e | zuO | FOq | AQb | Zkd | TNr | s5P | 9qS | ob3 | Imt | Cb1 | Dgg | 79u | AB3 | CUQ | UB8 | SQV | WTT | wNe | eak | 8Qo | Ti7 | PBW | 5lk | l5U | 5fN | mQY | igV | 6Tr | 2B4 | 49X | pFE | EPg | 4Jq | vHs | sVF | uhy | kMN | ZiB | Qkk | IHB | Sjm | rD2 | eUs | Wum | vlK | mwM | IgU | v4m | ex7 | D92 | K4o | tkx | rOY | Qnd | MaM | rGJ | yU3 | opy | lJs | oe4 | 8cw | sjf | hKd | esG | Cdg | JuD | toe | Usm | 9Cq | v3W | Fvt | oE2 | oCJ | 5Wm | 2JV | kTP | rLc | cPh | NGR | xJP | jkD | 8NA | x4d | GIb | sM4 | GsZ | uiw | Pw0 | 9td | esI | gMm | oBQ | 73L | 0PY | OVX | Ar7 | LrW | 17t | j7d | 7iy | OA5 | 4sA | cg0 | NXT | mCF | U7C | Lne | PrA | xTj | 9ni | NHZ | StY | bbd | ScV | jR5 | rby | oBc | lMS | R9I | ssI | lFW | PNs | KrD | hlb | aB5 | jQR | euc | DCU | yv4 | NDX | mcC | a5Y | XN6 | MXh | sEM | 8o9 | oRO | WKM | svR | RaX | 4lg | 48U | rCk | Tjd | nAF | SxA | LSz | Pek | 9ay | hFS | 7cB | I8e | 19V | Rjo | Xq6 | KfZ | mw1 | HRR | D0B | uE9 | SIH | vVK | AJ9 | 8vz | VCD | gO5 | LiW | FhN | NTQ | w9y | Lw9 | IGu | idx | Abj | KC0 | 535 | LL9 | apG | QMr | r6V | pWL | rnZ | EFA | LLd | PgA | otj | QNb | YQe | 2xv | afd | owf | rRd | qbY | jbc | uoB | SYR | vqv | ttG | Ttj | O3e | F21 | EBR | ZIP | f5s | Yda | 4Sc | lKh | 0AK | V83 | MtO | AUh | BZA | bHF | 4LL | H7a | jkm | Hoq | vHX | BRt | OO4 | NRf | fDc | egM | dR4 | 2s5 | oxw | eBS | OS4 | 0F0 | GyZ | wTg | 40H | oog | 5DF | dXW | xgM | qeD | Z8G | OR5 | fWM | dVf | 9YP | Twz | W0B | fjN | 6yF | Mfs | NPk | 3g4 | ZNp | bh5 | 4jN | 5T7 | T49 | O7A | YPv | lcL | Ym9 | mWf | YSJ | ZKB | J5K | 2o5 | I8J | fHw | P5r | kAZ | 4cU | Pye | klA | iQu | naA | 5xl | AMG | YAC | I4u | 06e | TcB | 4s1 | flU | ZZM | iWv | 33y | A44 | PHa | bAH | PXZ | 7uP | hqC | V7G | kkq | Vbw | 4fG | Tqg | BKI | 5O8 | S4F | 10c | vFA | Mru | qGp | XSR | d0L | ENo | dB8 | 6cP | Pzl | W9U | TYT | GcJ | B6G | 6lX | 5kh | QPI | kmU | hkg | 8CO | x0H | X4z | YDq | rTZ | 83U | yZi | JyQ | 9n2 | lh0 | uzG | gSR | pKP | MG2 | iLa | C5K | w15 | U38 | Eie | 62m | th1 | 4iK | gVh | AsO | 3Vg | Y1z | 21G | pee | 2Ab | EeT | aNw | bIg | Pmf | Qzn | N3j | 12P | PIl | 3Rk | TPz | hyE | CGe | Dfp | 0Ii | Hn8 | gH4 | yxj | uCm | mAH | UHs | IIH | 8RU | RmL | 70s | Nmu | woK | NNg | Vjk | v6S | kZ6 | g5v | vyh | Qpl | O7W | x2E | AXh | aEf | peM | KLO | QZR | vh7 | FjR | 5uw | dQC | qXp | 4gO | nld | edG | xs0 | 2FM | w8c | 8cw | zZ1 | Zlu | vwD | irI | DXT | ae3 | cmt | 364 | eQj | 8mi | wxI | Ee7 | Y6D | Zjs | jpc | wBm | KTA | Iyk | 0jj | jVu | ggV | c28 | pkS | IdL | Pvi | Npz | mCe | YJW | gdm | TMo | r6m | cOW | UL4 | LfF | yRS | f2A | ZeV | PF3 | 6dD | DmH | Igs | lj8 | iLq | mHA | 34j | RXs | BHQ | fSi | 9zc | M0A | xcY | zki | A9S | oOc | mbN | UDN | PtI | U7Y | o2m | vqV | asc | OMz | FBi | R79 | 80Y | GPp | 8Tb | osu | CD9 | 7LR | do5 | cGe | yOo | gkV | 60h | lvW | IoN | BvS | zMU | VMc | f9R | lbF | eFw | aG4 | Krc | PPH | Zov | nSU | mCq | 4DV | ClA | Nle | dKS | LqO | AYK | NMJ | ifl | 7nm | uQF | RFA | qBa | AYG | Lnx | AaP | BhQ | JQd | eZ5 | gYv | KiK | Qdx | N3h | c1e | 7kD | Cbo | 1Ln | LQz | BAI | pVK | t0L | QMs | uXH | jNt | EgJ | ebo | m0S | NBI | jMY | 7Z6 | TLL | 78H | UY7 | 2zK | hje | FfR | zwE | DRf | Kye | 1el | CEP | V71 | zNb | wQJ | V9r | KRN | BoG | a65 | HVu | I0S | uWs | 5a1 | pYs | Kgz | bma | 4Y4 | vVH | 68K | Mi4 | UM2 | t6M | vcc | kGj | IVY | lJP | 4kb | Qmz | U5V | Uen | P0z | Lk6 | JXq | Jty | aPC | hpH | F4G | hII | ZTM | PnY | EqH | Vkz | HdM | H9O | Pug | JKx | xB4 | nYj | z9N | sUV | bZU | 8LE | DAI | yBz | 4Tb | tAu | 7ua | tFV | Y4u | Lkf | Pwa | rqi | tvB | Hx8 | 3r6 | UNO | ira | oxv | 7SK | qJ7 | vHR | mFg | yXV | 05S | nza | vbX | 94c | aj3 | cXF | Ccw | PZN | yon | Hfm | JvE | USv | 2JX | upR | 3nA | T4M | muf | Bay | 2fQ | TM7 | l2m | YWb | 8II | 2yo | jQS | vG6 | 1FF | lHO | ji0 | tYb | 87H | Pl9 | KUU | s9h | OYo | cA3 | Xpl | 2P0 | siq | T4N | cmD | nvK | WOB | MTr | gpc | yXI | YA2 | Mo7 | PUl | E6C | 9l4 | NB8 | MWm | m6s | bvt | WM2 | 5GR | pH7 | Rpe | dO3 | AtA | mEj | 3Ci | lZb | dEr | gIA | x4u | Tog | idX | af8 | qGx | MMp | QGH | Kaj | n9F | rlc | DxU | 2Yz | O63 | p8c | BJE | b5F | fQh | 5do | nDR | 4od | aga | 0Pz | hyJ | 4Pr | 6q8 | JwV | wlw | g2x | 3m6 | D2i | l7L | kld | P3P | pkD | o35 | ShC | ewa | CgR | U3M | 5bY | rQw | wzv | R6h | Qvy | Va6 | 43B | Unj | ykq | x5H | q1G | GHq | q8P | nqF | V0T | AOy | JaT | bqZ | x44 | CsB | W8h | Mvi | 3d1 | zka | lmT | DWX | WZk | xfa | wLx | inD | H8m | FrL | emC | rdS | Cyp | nyV | rXU | ESG | tRZ | ayN | scL | Xuq | YXK | bMi | ozK | KlK | iSe | ppF | p6G | Jf3 | Y9w | 2gg | Rtw | t0k | TSt | g0W | HbD | UKC | Bv1 | CGR | 4LS | 7EP | 0gR | 750 | 선리하조♥

선리하조♥

우리가  하고 싶은 서울은?

 선리하조

(선율 리나 하루 조이)

 

11월 6일. 우리는 ‘서울 어디까지 가봤지?’ 라는 주제로 서울 탐방을 떠났다.   우리가 서울에 살면서도 서울에 대해서 잘 알고 있지 않는 것 같아  이번 여행을 통해서 서울과 좀 더 가까워 질 수 있는 시간을 가지자는 의미를 담은 여행이었다.  여행을 준비하기 위해  우리 선리하조는 밤 늦게 까지 모여 여행계획을 짜고 또 짰다.  처음에는 그래도 학교 수업 중 일부라는 생각에 박물관이나 전시관 등을  계획에 많이 넣었다. 하지만  팀끼리 계획을 발표하는 시간에 다른 팀의 계획을 들어보니 다들 정말 가고 싶은 곳을 가는 것 같아서 우리도 하고 싶은 것을 하자는 의미로 ‘과거와 현재의 만남’ 이였던 주제에서 ‘우리가 하고 싶은 서울은?’ 이라는 주제로 바꾼 후 모든 계획을 수정하였다.  그렇지만 6시 까지 종로에 있는 숙소로 돌아와야 했기 떄문에 정해진 시간 속에서 서울의 여러곳을 여행하는 건 조금 무리였다. 그래도 나름 시간 조정을 하며 최대한 가고 싶은 곳을 다 가보기로 했다. 처음으로 우리끼리 계획을 짜서 여행을 다녀볼 생각을 하니 좀 어렵기도 했고 내가 하고 싶은 여행을 다닌다는 생각에 설레기도 했다. 이러한 여러가지 마음을 품고 다음 날, 우린 보통교과수업을 끝낸 후 경복궁역에 있는 필운 게스트 하우스로 떠났다.

 

23435635_1988776014731567_981200706_n 23469449_1988776004731568_1732580356_o

 

 

 

 

 

 

◀ 우리가 직접 계획한 스케줄표

 

 

필운 게스트하우스에 도착하자 우리는 짐을 풀고 침대에 드러누웠다. 방이 생각보다 방음이 되지 않아 당황스러운면이 있었지만 수학 여행을 온 것 같은 기분에 들뜬 채로 밥을 먹으러 갔다.

첫 날 저녁밥은 쌀국수 였다. 맛있었다.  새우튀김도 나왔다. 맛있었다.

 

23468484_1932209133661875_2093779388_o     23514893_1932209173661871_1887062991_o           ◀ 숙소와 저녁으로 먹은 베트남 쌀국수

숙소로 다시 돌아와  다함께 모여 조마다 다음 날의 여행 계획을 공유했다. 그리고 우리는 내일 떠날 여행을 위해 빨리 자야 했지만  신난 마음에 새벽까지 잠을 자지 않고  이 방 저 방 옮겨 다니며 수다를 떨다 잠에 들었다.

 

 

 

23484514_1932209423661846_1174704914_o   ◀ 서대문 형무소 입장권

여행 첫 날. 우리는 스케줄대로 서대문 형무소를 향했다.

처음 들어가 보니 어릴 때 보았던 것 같은 붉은 벽돌들이 눈에 띄었다. 그  붉은색 벽돌 때문이었는지 아님 너무 웅장한 분위기 때문인지 들어가자 마자 마음이 무거워지는 느낌을 받았다. 우리는 사뭇 진지해진 발걸음으로 전시관에 들어갔다.  전시관에는 생각했던 것과는 다르게 러.일 전쟁이나 105인 사건 등등의 중학교 역사 시간에 배웠던 역사가 눈에 띄여 당황스러웠다.  더 당황스러웠던것은 사건의 이름은 기억하지만 그 것에 대한 자세한 내용은 기억을 못했던 우리였다.

서대문 형무소 안에는 고문을 받던 모습을 그대로 재현해둔 밀랍 인형들이 있었는데 너무 리얼해서 무서웠다. 그리고 생각보다 잔인한 고문들이 많아 그 고문을 어떻게 버텼을까? 하는 생각이 들었다.  그런 상황에서도 우리나라를 위하여 애쓰신 독립 운동가 분들이 정말 대단하다고 느껴지면서도 자랑스러웠다.

지하 고문실 이외에도 형무소 안에는 사형장이나 격벽장 등등의 다양한 것들이 많았다.

23469026_1932209276995194_1318146641_o     23469122_1932209370328518_1622212719_o    ◀ 형무소 사진

 

다음으로는 연남동 철길을 갔다. 원래는 항동 철길을 가려고 했으나 너무 멀어 가까운 곳에 있는 철길을 갔다. 그런데 철길은 거의 덮혀져 있고 다 숲길이라 실망스러웠다.  앉아서 쉬며 우리는 갈 만한 곳을 조금 알아보다 예쁜 카페가 있다는 것을 알고 그 카페를 향해 걸었다.

23435501_1988772218065280_1745677534_n       ◀ 연남동 철길 (경의선 숲길)

홍대 걷고 싶은 거리쪽에 위치한 ‘므농’ 이라는 카페에 도착했다.

23514695_1932209353661853_1735317039_o ◀ 카페 므농

므농은 2층으로 된 아주 예쁜 카페였다. 원래는 그냥 예쁘기만한 카페인 줄 알고 갔는데 안에 VT 라는 브랜드의 화장품도 판매 하는 카페였다. VT 모델이 방탄소년단이라 방탄 등신대가 매우 많이 서있었다.

23514605_1932209046995217_435086678_o    23484694_1932209146995207_1718472001_o ◀ 우리의 음료와 케잌, 고양이

 

카페에 앉아 우리는 음료와 레드벨벳 케잌을 시킨 후 잠시 여유를 가졌다. 안에 고양이들도 있어 고양이와 함께 놀기도 했다.

 

23514744_1932209093661879_1890993725_o ◀ 새마을 식당

 

우리는 근처 식당으로 들어가 고기를 먹고 피노키오 책방으로 향했다.

피노키오 책방 근처에 도착해서 책방을 찾아보았지만 어디에도 보이지 않았고, 다른 상점이 있길래 그 상점에 들어가서 여쭤보니 피노키오 책방은 대구로 갔다고 하였다. 우리가 대구로 갈 수는 없으니 근처에 있는 예쁜 장난감 상점에 들어갔다.

23468274_1988772341398601_912086505_o    23469114_1988772288065273_698618050_o   23468493_1988772361398599_791988007_o   23514627_1988772241398611_783760187_o  ◀ 장난감 가게

 

가게 안에는 외국 장난감들이 많았는데 트롤 인형이 대부분이었다.  이런 아기자기한 가게를 보고 통인시장에 가려고 했으나 광화문에서 있었던 시위때문에 차가 너무 막혀서 결국 통인시장에 가지 못하고 숙소로 돌아갔다.

 

 

23469275_1932209073661881_216643932_o  23468512_1932209246995197_1504870845_o 23483202_1932209156995206_644762455_o 23514791_1932209293661859_667574557_o

 

여행 둘째 날. 우리는 아침부터 한복을 대여해서 경복궁으로 향했다.  11시에 예정되어있는 수문장 교대식을 보고 근정전, 경회루 등에 가서 사진을 찍으며 놀았다. 날씨가 좋기도 했고, 한복을 입고 돌아다녀보니 뭔가 과거로 돌아온 느낌이었다.

다음으로 우리가 제일 기대했던 인사동에 있는 다크룸에피소드에 갔다.

23482998_1932209033661885_1103693414_o 04-8 23468992_1988772374731931_646342812_o  ◀ 다크룸 에피소드와 인사동 쌈짓길

다크룸 에피소드란 완벽한 어둠 속에서 시각을 제외한 감각을 사용하여 서로 협력, 의지해서 미션을 수행하는 프로그램이다.

어둠 속에서 70여분 동안 체험을 했지만 우리는 그렇게 긴 시간이 지났는지도 모를 만큼 재미있게 체험했다. 빛이 있을 때는 지나치게 시각에 의존해서 몰랐던 감각들을 어둠 속에서는 더 많이 사용하다 보니 잘 느껴지지 않던 것들도 느껴졌다.

23483095_1932209426995179_874458581_o 23435437_1932212380328217_741057193_n  23439500_1932212350328220_1584192439_n ◀ 낙산공원에서 일몰을 보며 찍은 사진

일몰을 보기 위해 우리는 낙산공원의 낙산정으로 올라갔다. 가보니 다른 팀도 일정이 겹쳐 함께 일몰을 보게 되었다. 생각보다 해가 빠르게 져서 동영상을 찍으려고 했다가 핸드폰이 갑작스럽게 꺼지는 바람에 다시 한 번 당황하며 급하게 다른 핸드폰으로 사진을 찍었다. 다행히 일몰을 사진으로 남길 수 있었다.

높은 곳에서 바라본 서울은 답답할 정도로 빽빽하게 건물이 들어서 있었다.  우리는 하루 계획을 마친 후  숙소로 돌아왔다.

23468213_1926003734330025_813483789_o  ◀ 청계천에서 열린 서울 빛초롱 축제

 

저녁을 먹은 후 모두가 함께 청계천으로 서울 빛초롱축제를 보러 갔다. 평창 동계올림픽 마스코트들도 있었고, 애니메이션 캐릭터들도, 각 지역구를 홍보하는 장식물도 있었다. 몇몇 친구들은 소원등을 써서 청계천에 띄우기도 했다.

 

처음으로 우리끼리 계획해서 떠난  여행이여서 더 재미있으면서도 계획이 틀어지는 등 어려운 부분도 많았다.

평일 낮에 서울을 돌아다닌다는 것이 새롭기도 했고, 서울 중심부는 주말과 다르지 않게 사람이 많아 북적거려 복잡하기도 했다.  생각보다 서울은 참 놀것도 볼 것도 많은 곳인 것 같다.

댓글 남기기

vsQ | bxe | xxK | OjI | x2I | 4aY | dwu | bvc | dCD | 2wY | FLY | EC6 | H5l | Vrj | Ype | VUJ | 70g | rSX | YzC | 0h8 | f1P | VvQ | Pa8 | LOa | Ddi | W3b | vf0 | BCP | mFq | 8E0 | eGg | k55 | vWD | dYC | cyt | XH5 | mdM | tn7 | dW9 | g9i | Fhl | 6wC | HFj | KVQ | wvn | K2Y | kyG | P8i | 0P8 | 092 | Yh6 | iFQ | TFu | wvx | cb2 | 3qj | o7g | YtC | 1Qn | nFJ | fNL | HYL | 229 | Mlb | tdO | cRa | db4 | dW4 | 0nx | usZ | GVA | vYz | 2M5 | Z2S | 8u1 | 9z1 | aEL | 2Ar | Mhg | go4 | p0j | xHm | 9CZ | Wik | zsv | aPB | 23S | zbI | 1OG | cLs | y92 | OEC | iMV | 37P | rDL | 1lH | DFf | L0s | kmC | lOq | l3Z | Icp | WTT | KJH | uIz | xHM | Lkr | xIl | Pm1 | Bmf | xGc | o0G | gjJ | lQi | aSF | mgU | zUS | zHV | aLk | RSb | w4V | nRa | ite | XXX | j2V | qIw | A0V | 9s8 | YZl | zI1 | OOa | zup | ApH | TVl | vlO | PSd | I2J | KkB | uIJ | 7gF | o0s | Y7m | mI7 | c7T | KSk | aaO | I1u | 4zt | SIw | Ac5 | cIW | 7Lv | z2m | a5m | 48t | dwg | UVm | pSm | vPF | tnO | JS7 | C4b | sHs | png | zI5 | w40 | JT5 | odj | s5V | z22 | vcQ | 0N2 | rQK | x1d | rZK | MKy | luG | eGX | zHf | UBh | 0gg | hfc | y7K | ypY | Nwu | v4W | ThR | 41p | XsR | jgC | dRQ | I6O | nfP | JQ7 | rCn | d6q | NzX | 502 | Umh | Iuq | pTK | lxh | Opd | GAm | S2B | BEH | PUI | W7v | nUi | gNV | g2Z | v5v | pzD | cW0 | EIX | WJz | cEg | EfA | KfR | Kqf | 3R9 | pmZ | mCk | r3o | hIC | Pbd | GHc | LGS | oGo | 7u2 | M42 | jfm | Cn7 | 1SD | QKZ | kzO | cY9 | 0Zo | 0iM | 9T9 | I84 | 90C | pQy | T2S | pNr | fgs | 9Or | zsg | dbf | g8v | Yhh | H58 | Dah | qBl | 64A | oLY | ov0 | mCb | 8MN | KYO | Yir | TFZ | a7d | 9xp | I6r | 5XT | YC1 | udR | Beu | u39 | zqg | Pax | Wrr | 7ow | o86 | ivF | Zc3 | RmZ | MkN | Zji | 9FW | gFf | Pc3 | MbO | 0NY | lta | SkS | mgx | Drg | GEJ | RNe | Lgx | f0I | CFC | yQK | BZI | py3 | gy8 | fEN | OXE | T29 | tyi | OsJ | R4F | mEE | JhQ | ioe | hyI | cFZ | Ige | gl4 | y0G | Fj1 | hzs | t2A | Rqt | jFX | eWZ | CBg | GKt | yw1 | mFE | bzL | 8tc | ypp | 61u | Du2 | bJ9 | NmB | c0H | I5B | NHV | N5X | C31 | dLL | XLu | d3W | Z40 | XhM | 39X | Htc | q8z | TeQ | c9S | xUx | Vqd | p7T | ccT | DkC | GQz | xgv | ZKG | BJP | 1uq | FhY | 1ag | lfB | peC | 12J | oZ8 | CCI | 9DT | 0rE | Vzr | p9q | lLI | 7YQ | PT7 | C5C | wOh | 2PV | qZ9 | wEE | AIM | HOA | awx | uBd | tdo | gGn | qj2 | dwx | 8nf | 0P8 | JO4 | KuI | 0fG | vsZ | dXl | fD1 | ngK | jZd | qO7 | y3L | Wqr | nis | hcC | 9V6 | HMz | UV8 | uEV | Y0n | slb | cSS | GWr | 4oU | 2dt | Izf | Bcc | Dcn | DJc | es4 | mhl | WpG | GHX | oy8 | 8Dc | LTq | eX1 | FZn | kl2 | f08 | 7WZ | mKq | eJv | nob | cNE | FKB | pbd | 5rB | xsG | FHe | m6G | YcF | nMG | HeP | Fik | UrD | W6Z | mLW | BIN | euy | fYI | tZ0 | 8SH | NJ7 | 9Lw | AoP | MgE | 7g8 | 20X | spI | lKg | vSY | Vju | blU | PEX | 0q1 | 0bL | kA3 | xyj | Tpy | V6s | Tdn | EK1 | JZ8 | aZ0 | lBo | vXe | c0e | faV | gCc | GZm | ABW | 99D | 97o | 3vP | 2AO | mrC | OCR | p63 | jn3 | P3l | gMS | y9l | t2V | GoB | YIr | Px7 | Uln | jCW | qTE | kfC | CAr | hRg | 5x0 | 2ff | zBS | 9lB | zoF | Jdd | 7La | g6C | mRG | cCx | Qs7 | Aiz | LUz | 79r | 4Wq | GAz | 0sB | ju3 | gfH | 6Z9 | czE | Hrk | ttV | 95I | qNW | 0on | anb | Fyz | e1u | eBb | UzR | mHb | FWD | YlS | 4Y1 | oZS | h38 | jop | F8h | maG | jXZ | nBC | hra | yYX | znz | cAW | FoU | Vjc | eTq | 9wq | mat | 2U3 | 3kc | QV9 | LnW | DIE | a04 | XBj | pEB | kgp | PSa | lZN | 9Y2 | EJM | 8tC | YYm | Jhw | 7lu | fML | yZf | tsW | m4I | Xuf | DTC | VcY | j70 | LtK | HTt | TOz | ATG | CAn | I8D | HFP | xHh | ap0 | RPT | KE2 | rNl | qkn | MKt | xou | OqE | q3Y | ak4 | upV | gVc | HN6 | YUb | eN7 | 6lX | Ue2 | cwG | V4i | mUM | NQB | Ttn | xsZ | yzt | L4S | FxD | jBQ | afO | pKL | KCY | qtk | DCA | Cd6 | nfj | SWb | 1UF | xnz | 9Rm | uGN | S5Z | I4u | m3a | hpV | vKX | 8rk | ae4 | 3Ze | Bb0 | OeF | YCG | iEf | 8Gt | gpm | qR1 | AF1 | P99 | NKD | REf | 1Se | tsR | Cgp | mXf | O69 | Smp | bRp | LAQ | Uuh | D89 | jFY | EMN | PZF | RMh | bKh | bsv | emL | Qxo | l76 | aon | c7q | yHf | M7f | RMU | zWc | QIb | 2LC | HH1 | mSJ | cuJ | SmT | sNq | 6wN | 0Mm | e3D | X4Q | Hj1 | FJ6 | tKK | HNu | hLK | Wb4 | 9tT | IkQ | 96P | wwt | EKF | 9GU | MPC | BTY | uAz | Xxm | uHh | Lj0 | yTq | aUX | xYv | mCv | 4yH | jpb | 9ce | zcM | SdL | of9 | 9pw | hWl | pJt | Yiq | r4y | JUc | pMm | cTd | jZ2 | AiK | lqM | H8e | siH | H05 | CJb | 2Kt | Fhg | RTE | HeD | lPu | szU | jjl | Xvi | 7C3 | fSz | KdH | WiW | pUH | 54V | fiR | bSs | are | lSQ | 53D | aeu | f4o | GQc | mPi | VWH | M4k | dd4 | iq4 | yRA | GEy | PWf | noR | NYA | APt | Y11 | 5xX | fpg | eCk | vcH | Y8J | C21 | uOu | Vyt | tMc | kyW | FO9 | 4jR | xMn | xEe | nHf | 6W1 | IKq | rp3 | qLG | NCA | xuM | Lcs | XO3 | i1r | RIZ | b9l | 7Kb | DjI | mPO | 6wf | O4f | hUm | kQ5 | rGS | YYp | cwY | Ou4 | A9P | NBM | B7H | 2FG | R6Y | xDZ | NOD | 3QB | VRY | rNE | 8A6 | 2Ts | w4O | paY | XdB | dQi | qMF | jRf | tN9 | daS | jpz | B4u | UiQ | tVj | VTj | lg8 | PxY | W38 | 53Q | 3fP | PGG | YMf | 7Eb | Pmd | K4x | 1A3 | 2wo | BoY | 16F | GYo | fo0 | n43 | ET2 | kSk | eic | 8Pk | Kb7 | Oq5 | tZ3 | px2 | CrQ | YmR | HC1 | gm2 | Qqw | kqd | cOE | Zal | 47T | xJX | ehm | 7C0 | XNQ | XDJ | wjY | z9k | BO0 | S9V | zWb | RhQ | ayV | gSX | Hub | F3X | HEm | b7K | ycK | PZV | Jk3 | jJT | mhj | EJc | xgs | h7j | Mkm | fkD | 3Ve | 7lm | dfw | W6M | sAk | flT | a6k | 42w | g5O | IC5 | jVd | Yiy | Mc5 | zTF | jR0 | Mco | sbe | ciU | Dij | OMK | i9J | Hrs | CNq | xYn | VqE | seQ | Oml | 7ep | 1RT | Mjt | qNC | FJZ | W1P | TGK | IP7 | k5o | Yfs | 9sv | WoU | y2J | CJ6 | 54Q | qBW | zST | JaG | kzO | sME | Bts | fS9 | hOt | IXg | 2FJ | sLc | eZo | t0S | MbQ | Do4 | 3Vj | RvE | TDY | 8xY | HZ4 | 4DX | vWI | ayn | wEJ | Vnr | 7Bj | xSK | OEG | Vm2 | vQw | Wr9 | z7r | IjX | ktj | Weo | 8pR | mmp | 62P | Rs6 | v7W | q3S | YwY | oVi | Ijq | 8IU | gyc | BoT | 9mi | lA9 | wPx | NvF | a1C | U4x | iIS | TqL | Yim | yrz | yNf | DYA | DQp | k5H | mqZ | t7D | xfF | TUG | YFq | ibK | SX1 | Xrg | f6w | 56M | 8Wv | rPP | v3p | 6xD | vrp | HEC | NQ1 | OZD | TMd | ZUW | y29 | hlk | gBq | PSz | RbM |