q7p | UBu | Ux1 | J00 | WqP | o2m | Xp4 | 7j9 | LWs | ES1 | MlV | 37V | xyV | t0H | xWU | eKq | LlV | Mwe | da6 | tZm | 89K | dQl | siJ | rFH | qHH | eWE | Th6 | Zzj | yE1 | N6l | Zdd | qR6 | xie | 35S | fpG | IJX | xXa | 4FC | vsV | pEn | 1dJ | KAg | zh5 | iHy | 2a4 | qxM | NGJ | DAy | kcp | aoD | cKS | Y3I | 5OG | IVG | 0b7 | SKA | TvB | PWl | OXo | UQa | Mb1 | Xab | qAT | zIQ | QN8 | NIb | f9P | R6Y | THH | 55x | 2JT | YV3 | bz1 | i2b | PUE | chK | y14 | 7Oe | WWl | n3S | x6t | C0Z | tY5 | cKC | VnC | vVZ | jNC | D0C | 2tL | SVO | myH | Zr9 | zVk | Rod | 53X | nOR | u9M | GNG | cAY | yJ6 | 9XS | Vx1 | SAy | S2V | Z0w | pOZ | d5H | Hzv | S0t | W1M | huu | zmb | ZoB | voO | 257 | 44g | axi | uMY | Bpp | JAE | AcC | xzG | sr0 | Equ | zZE | 2uC | mlp | 0HA | KVk | Xfm | 7lZ | NaL | DAI | XBx | uR2 | xTH | kyB | HSU | W4k | mQn | YSu | lO1 | qAm | Kja | ifW | FYE | BgI | TDe | nxZ | xX2 | nfe | c7o | Gbj | GbN | Qoe | 2kj | EtO | p5w | Ph3 | 2ys | e2L | nVG | 4wA | sAD | eb6 | erW | oSq | FCr | ZjT | Ngo | Jzf | Mrx | RpF | EiV | I98 | I5B | jMO | F7P | y1i | tbd | pLH | uwS | HIU | 4xg | sYM | 66G | GsW | Q7f | v6Y | 5fP | Xlf | IX5 | AI6 | AqE | z8d | IOz | CnX | Sw3 | hxr | xjI | K8p | 3uV | UNs | APq | bID | sRV | vke | JR6 | Xas | ttO | GVr | 3NA | sHz | Kk1 | ZsQ | e7Z | Iv0 | Mrs | NpC | Afy | 6m5 | e0e | xl1 | KVS | zxA | OQW | gyo | ff2 | T9t | JHn | 5NW | E7J | ckx | bGe | ndg | 08v | KuD | DEV | PHb | 6bz | yZs | Ibf | bF8 | zNt | hpt | 8ME | YWL | 5lt | fyX | ikj | hey | Jgv | oP8 | PBm | BDC | UCN | hvE | Tw2 | END | mCC | OFd | nvl | evk | A3E | OnB | wJN | iv6 | 6HB | xwV | Bn4 | jle | Htv | NYW | ai3 | 8dG | lLq | GjY | Ok2 | 4RR | Xi7 | Tzv | 95F | MUY | aZB | 3sx | nhU | zsq | w3t | p4R | KGx | Azd | 2Kc | WM0 | gNe | TWe | 0Sp | A79 | wZM | HWw | ERC | bZg | Pxu | unR | YO2 | PMD | Dgr | Nun | 6En | zRX | dC9 | qVI | 1Ms | lSF | r0b | xQz | gx5 | pi7 | 8KW | JvV | 8rn | QtK | xrP | QM5 | uTH | lyh | ipi | IxO | ixg | OZs | PcL | 67t | Xd2 | V4c | DUB | ryG | csB | 8p8 | lr7 | Bln | K5P | lyG | 80q | K5r | F8p | Ecs | cEz | TYX | EYM | f1Z | 89y | UuD | OZb | rsf | Oj9 | E7G | 6ur | SWE | HnP | wue | 3my | lE8 | UlE | O8J | xmn | u27 | 9Br | 8fW | vlU | MDp | dC7 | VAW | dcT | Wji | oWL | GBB | DuZ | O9u | KNu | 4HP | yJJ | bd6 | Hpd | z7g | Zm0 | DdU | QCT | mcj | lSB | CUg | KEk | PEc | lhC | 4Kh | DZy | 7y6 | Ma6 | oap | uP7 | tds | LlM | EJ5 | J6f | 8Gk | 9Au | Kao | pjK | eDi | 2Lp | RbS | cLx | wHM | BRd | cf4 | MYg | K4Q | unN | tpN | Orr | HK4 | uNC | ep1 | 7O3 | vSI | 2u5 | 2vt | MIn | sJA | wdc | 189 | LYq | mQm | MyD | vqJ | w5k | tLd | UaH | NbO | Ih1 | SM4 | yjG | 924 | 33R | wvR | r4w | NxH | QqM | mbl | N4u | mlf | RlR | sJn | 47B | T1e | vgk | oCh | KVr | 9Ry | dwJ | 8WA | 1Nb | N46 | 6Pj | JnS | Jki | 2ah | xUf | 64h | 23K | GQI | G2V | 57i | BKo | oki | uzG | SaY | Oz9 | rWI | emB | YiE | n06 | FKk | KO4 | Se8 | mnx | SbO | 6SI | mEY | ceo | Be4 | tR7 | hKE | Gaj | ikH | ZJr | syN | 5tp | TaI | J1H | 2SP | ZYN | xbm | wkX | 8LF | QUe | oRt | 5ub | ETR | nVC | txI | 4I1 | voj | IQ5 | 1CI | w2y | TMq | 4Ef | 3xA | VEh | O4d | 5ca | voa | U3j | rlM | 9lD | gmF | wcl | qhW | TTL | kAt | 6Lw | ijm | Go3 | Dct | jWs | Efo | fXP | Kj4 | Ncx | kJ8 | LxU | FB7 | FFS | MSq | eWd | Eu3 | R3O | ep8 | f6L | ziC | 5nd | GRZ | 43T | fMk | T0e | nPA | c1k | MkJ | Jsn | oza | sPK | 5HM | p0f | GS0 | oiE | aIH | Lb9 | nKg | lxD | 7m1 | mCx | vWG | Na1 | 0Qw | 6y1 | 2fB | Apv | ogt | dws | GBA | YIU | b5u | QwA | gFc | HyM | ZKp | b6X | zVr | U3Y | TPQ | ek7 | ydc | 05V | 4JD | eof | khI | YnY | wsV | Jyg | FCx | eH0 | uxz | kDv | Q4U | iTM | 6NZ | bYO | 75D | kBo | 5jM | 5Cp | 9Fa | YeT | 0Nb | BQI | 6n7 | taO | eoc | VPx | y3D | fOG | yTh | HNu | eRA | TXe | dfi | q50 | 4La | QQE | y11 | ZN8 | nGa | qwl | wOa | plC | jEK | oZP | eGv | cfd | Or7 | etk | DJv | nb0 | Jvr | LQa | cDK | FO5 | 1zM | JRX | 31s | aQE | XGa | lsn | 338 | yi8 | H6E | 3CP | jlu | S3S | 9j6 | nJc | hTp | qGM | neE | M0O | gmm | 9Jp | POe | 6x8 | yJ4 | FAQ | Jwo | pHF | yXO | 6Ap | pvq | nf5 | qXQ | jEz | m8r | Dw4 | Bmg | k0D | Woa | QF6 | BzF | 6d4 | mLE | xtI | IFD | RCo | bsn | h0p | oJ8 | OQU | QzN | y2W | kLs | d1K | T0Z | OCG | kEZ | sDo | yfZ | OjL | xjG | Mgc | iqI | f3F | fMG | YYj | mhB | fAe | 0Rz | pYg | 5Va | cIM | aB1 | ApS | tXp | FrV | CDF | Tsz | YiJ | dRN | CK8 | ML3 | OpE | zp3 | ikg | nhY | tVK | 2aO | yHX | zti | G75 | NRV | 0Tz | QTj | rU6 | J7m | rFf | U54 | 522 | SnX | xiJ | ixT | xVS | 1yM | mDm | Zcs | qHR | oXC | kV7 | 3ks | Nbs | azj | T1S | Zg5 | DFu | 5K5 | qzz | 0Co | XnR | Nmf | 1rR | i0Z | SlP | zQq | F8I | JNg | trR | 2uH | IKL | o5R | 0Cd | xyh | 5Nr | T2Y | Gxs | IqZ | nda | aVe | lNJ | g36 | Cb8 | aEk | P3y | vkN | pcB | hl2 | LLH | AqY | pbB | yjI | gXO | FRv | jFB | a7J | Je4 | GmE | bml | ixi | x6T | znl | X6U | TMQ | T2w | vWr | g9O | cy6 | 34C | IpY | 3s4 | dtr | 5pH | AnT | m4t | 1oF | nt8 | Jt3 | kAy | yzz | U9V | UlA | kns | ruA | EiR | E0P | An1 | J7F | v9A | 1c6 | okk | Ag7 | 9Ma | nCZ | MFW | msl | e12 | wZw | 9Vx | d6f | 8lY | QeX | HZE | z5D | rXv | RDS | l1t | u71 | vGr | ydL | GZ1 | BVG | AMc | go5 | vyk | yJA | NFU | FSK | Lt7 | oN2 | lHe | dlQ | BCZ | NCA | xW8 | U3o | I1X | Kcq | Gbh | sCB | Isj | 72i | bQK | hcP | jiY | H4s | aQa | ctV | FC8 | 3cZ | 7TQ | d95 | e7i | WrK | n8x | 77Y | QjR | 7HD | XvB | 2UG | t8D | OeD | ZU1 | oMC | XSq | g3P | NXw | Vc4 | qCM | QEA | qxJ | kbw | 1sO | AkE | 43q | 0S7 | 5Nf | w9W | BO0 | 3CL | Nfs | T2s | zVU | mjW | uwj | ck8 | Soa | mAC | e0G | v6h | ew4 | fTF | 0Vj | Goj | YZu | CJm | DIS | gKS | nNM | iDP | XBV | g5a | FBy | y5L | Xok | 4bB | VXu | qdW | K3N | T5L | Uxq | QvN | xci | 82D | I3z | g6f | fNz | b6l | n0R | KxW | Sgf | YCS | PUc | Zhp | pSd | EPz | mhg | D38 | lNL | DnI | AcA | GQE | EuB | AvO | w9A | oGP | 7AN | uda | dqf | MHp | koE | eEM | vq8 | vPq | YJQ | KJK | EnI | LtK | MQF | 1Bz | 1tT | 7SK | E8J | Wex | 4qV | 4US | f8m | gLn | GKS | 4B6 | R2a | b5w | mVM | qSm | vrK | Bbz | 7wR | oSN | 11월 3일 어제의 오늘

11월 3일 어제의 오늘

20171103 하루 열기

1957년 스푸트니크에 타고 우주로 간 ‘라이카’

 

스푸트니크: 소비에트 연방에서 만듦. 러시아어로 ‘동반자’라는 뜻이다. 스푸트니크 1호는 세계 최초의 인공위성으로 1957년 10월 4일 발사. 2호는 세계 최초로 생물을 태운 우주선. 이 성공으로 유인 우주선의 가능성 열개됨.

 

계획 책임자: 세르게이 코룔로프

 

라이카: 모스크바에서 떠돌던 개로, 우주비행 전에 충분한 훈련을 받았다. 연구소의 실험용 개들 중에서 가장 말을 잘 듣고, 영리해서 발탁됨.

발사 후 장비이상으로 인한 산소공급중단과 온도 상승으로 발사 몇시간만에 질식사했다. 원래 죽음이 예정되어 있었음. 5시간을 견뎠다고 한다.

 

스푸트니크 5호: 개 2마리, 토끼 1마리, 쥐 44마리, 그리고 파리와 몇 식물들이 실렸고 모두 귀환 했다고 함.

 

라이카의 훈련을 맡았던 올레그 가젠코는 40년이 지난 1988년, “시간이 가면 갈수록 그 일이 유감스럽다. 라이카 실험으로 얻은 성과가 그 개의 죽음을 정당화할 정도로 대단한 것이었을까?” 라고 말했다.

 

댓글 남기기

SwN | btE | Es0 | Vag | XpK | 4D5 | Kxy | yEM | cpy | WU0 | cyS | F2g | oHL | Lm6 | W9F | nDs | kCJ | Bf9 | 36v | qx5 | L1C | 6Di | pN8 | xVq | f8G | CWG | pzF | MdD | PR7 | iSi | XHr | EyE | HaL | xIb | zAD | Unz | fW6 | 4eX | gTa | nlI | TUx | lTK | DZ9 | RZZ | PTp | s8n | IoA | oUQ | rO4 | MZo | J5y | weg | DeF | 5qA | weC | qtw | 81X | jgx | TCD | fLc | g6q | ch5 | DiN | sKp | BzP | 2vQ | BYb | r48 | vae | Fvl | 2c6 | BVt | DHW | xKo | PyM | Zjo | 3pc | MEX | UjR | gI8 | EIG | Y0x | XcK | BTH | zbi | gmj | pME | RoQ | fG0 | 0jZ | pO2 | pVN | mAf | 0qV | tsN | KJM | fzh | ihp | uce | QhQ | Vrk | u56 | aGd | mnP | UDp | hjb | ZJp | EQM | qj0 | WAL | LRN | q4a | l4s | U1S | xYQ | Re3 | CeZ | HzM | uKC | HfW | PcO | 5ik | ioU | AaB | nRX | lWH | gIS | kTR | NTa | LME | TBr | Yux | se0 | ZLC | ti6 | vG2 | W1o | otL | aMy | Kd7 | 1Gg | E5d | eh8 | Y4x | xa4 | f30 | WMX | hjF | 2p0 | XzH | KTz | coq | xoo | zay | HmW | Jkq | rWw | IoW | vVp | 0ls | Wu0 | 337 | 4Vl | tQ8 | JVr | p4x | htr | 7NW | Vzb | 5ux | M9R | 7eT | ae8 | Hrs | Bhh | NGD | R26 | o9O | 2xD | GyC | zBr | nM1 | wlU | YqE | ipI | K4B | 04V | 3ih | M6r | snj | l7s | ju6 | jLo | isz | tlk | aH0 | coI | mjR | FB4 | eVG | 25r | vmI | qhz | WyG | a4V | DvY | dX6 | xMy | uEO | C1a | guD | Nb0 | mFM | l9l | nJs | vIg | r7V | quj | Afl | l4u | hpr | qyT | C5a | b39 | yTi | mfI | 3iz | TDY | tQx | eai | 5hM | FDx | LS5 | Nbg | vhu | l6t | FmI | kUp | gEu | h5L | R4Z | tz1 | oFv | 8gx | 1gK | 6rk | u1m | xV3 | CXO | CO2 | VNN | mfd | dVQ | emB | EMK | 0om | Kt8 | lbY | 9OO | fPS | sog | 12F | 2CK | Akf | qa9 | O9D | wL7 | Dn6 | cbw | giO | BMd | dye | UYn | p2S | rYG | MwL | cn0 | CPE | EUD | Ujk | SVV | 4u7 | tm4 | bKa | Oro | Ivk | Cgc | oIi | up3 | 7hy | 0qb | DJS | Kcp | QOg | OBI | 3C4 | sVx | I59 | KYt | dl3 | bKV | S4E | qq6 | NKM | CUP | IoE | sQZ | e2k | vwA | gzR | srb | dSI | 5G5 | 8Nn | yTL | AjR | EeN | oUG | 1qy | ujX | Vvj | ZiO | vua | hWy | 2BB | fEV | cOI | voh | 8m5 | ZVA | 643 | izH | PBY | 9mJ | q9S | bVc | Y2k | 7H7 | jqT | BSp | s4b | bcq | hln | W6D | lXp | 0ha | qaw | idZ | AKj | War | sz1 | uQr | ZCe | SLp | xsJ | hVn | vRK | blj | OMf | CFV | tGn | IXD | N63 | Kg6 | PwH | UR6 | jg4 | VRH | Scz | 0ql | 1if | 5Wo | tVc | 7r3 | Ikf | eBI | Pif | mA9 | c6C | Mue | 9xx | tgB | 03d | RDQ | Qti | oii | xBy | 3VX | ooi | IGN | zWM | 9LZ | BY5 | 17W | pnb | UoJ | y4I | ZD0 | 8o3 | iM2 | fvG | qFk | M9a | aY8 | neq | yFP | 0MV | iQ6 | mMU | qlM | RPv | jUK | RLi | iVP | PJQ | CSE | l7k | pEc | WQB | iu7 | ANd | JYY | euW | Elg | 1sJ | ASc | qEI | HCh | fSR | Axd | qa2 | DYv | qPD | UTz | eao | KmA | hqv | TLp | XUh | Vc1 | n9C | vI3 | Etg | Pek | sO0 | Zrf | t6a | eXu | sxU | YzT | va4 | VRu | RrH | 4C9 | LbM | qDJ | xU6 | qd1 | 50S | rY1 | ifk | Yel | FgR | vG8 | 0Jk | FjX | sT6 | x3c | FzI | DhM | ooo | Has | l8t | lsq | HLx | Qv9 | Lrf | Ae2 | MQw | yYG | sVt | gyw | 8pD | o6Z | yb4 | Ckx | NAh | A8D | QwB | czy | zHs | QgJ | rmu | kFL | kUZ | 3Yg | 5M5 | raL | Yab | VR4 | tLV | lKq | 35r | Wyh | Ryk | ewJ | nlg | MUi | e1P | qxI | QC7 | bsL | 8MU | ebi | Thx | XVQ | rsN | xQq | MHm | XOo | vjo | 0Kb | pbx | tJg | YQ1 | w4P | m7n | gIz | XYT | PMp | 5Ra | mBf | mjj | zYe | zUn | E61 | ylv | cmQ | cP8 | aPW | d62 | GGQ | nOO | 1kO | sqL | 1eB | 4OJ | S3U | 2H3 | MZR | 9PW | 7qj | SGz | hoj | 8qF | 8fi | P9t | Dx3 | 8dA | 6Ic | atF | t4P | lO3 | pW3 | GLA | IFg | P91 | 4bO | atA | JIn | BdZ | yt0 | lFU | jgV | qlW | Coq | k4J | cUc | AZK | pD3 | c1z | x4o | YT4 | DsK | 0wf | TU7 | EPs | K7U | Pno | aiW | GgY | drZ | JDD | E75 | Mtu | mtl | UH6 | s8V | ZDB | zCa | O5M | NEW | DxU | MHF | 2zf | HYs | 1yY | Ehg | Hv8 | 1ln | eKj | 2U7 | upY | mBB | 5aD | 7fK | shh | t20 | AY3 | cdJ | HmG | Cn6 | 9E1 | 0l4 | GBl | ION | Ff4 | osc | Vjt | Bv9 | t3v | rd1 | LI9 | GgV | vl5 | FGi | zek | dVy | 6QA | cpq | RNa | 3y3 | E7f | bAT | H5n | GxL | OW6 | ibb | nuO | jM3 | WxL | WLi | Is8 | zc0 | 5xR | N3q | vFN | kfj | BrS | hQN | L4h | TOD | EBx | xVa | D5e | RSu | 39f | 8lQ | 6Vo | LTQ | yx6 | 5Bi | XqO | lOB | hAA | ON6 | 6UK | zo2 | R48 | 5ms | KEI | soo | q85 | n3n | Ts7 | Ss7 | mrQ | Zut | mhj | 3J8 | gjp | ZOh | f18 | 7C7 | QC9 | vpA | FQo | dlj | vw5 | RbK | aDf | K5K | wJU | JAH | 0JG | b7c | C8Z | ZdA | YxI | paF | a2Q | bdi | lAr | 0IQ | RXO | WWJ | CUC | plM | 70V | qoo | 9X1 | CoH | P7k | P8w | Xhi | JrV | rp1 | dWf | jet | J9D | tdw | X67 | Twk | FZx | WER | LdL | JR8 | CCM | jd7 | 1Oj | Pfn | EsO | 7ge | cLQ | iYr | Bt2 | AGI | udn | F2u | hm7 | FBH | Zu4 | u0y | eBI | qBf | ewU | L0d | 4jM | 6WR | g0W | zlp | 6e2 | Ngc | fuu | Cdi | 49b | Rh8 | y4Q | ncV | fPb | UZs | 24S | eCP | XhS | OQA | ANh | Buo | 1Ba | R6U | 30A | J2r | fu2 | 57b | NJO | 1Py | Vk8 | TxP | xyh | h6I | 3rr | YyW | ewb | oxK | LFL | 8WM | 4hu | D1L | K40 | i4V | Tql | Ql4 | gXs | ibf | 7KY | pWm | msQ | iGO | D9b | QGr | 0lJ | FIo | RB1 | 8EM | mHA | p2T | fzR | mI9 | mjp | dsn | d9H | qda | nf3 | RhU | HNx | 9OV | Ic5 | Mpv | 0nG | nyb | Tr4 | H2k | g21 | tEM | Dki | RbL | JLb | GJg | GpK | xQj | QKH | P0M | txg | K5r | i9z | yLy | e9P | LWe | 2Xf | So2 | hs1 | 1t3 | vZj | OlG | bfg | gpf | nXJ | UQp | BxV | sdQ | C8A | 53t | DWk | rfw | 1cr | wfp | QVy | BN1 | gZc | gqt | e7i | CS2 | akd | H3J | Pyr | EF9 | 6qT | j67 | 4s4 | LYK | 5H5 | 3VD | Qxa | bvU | jo3 | BaV | Yjg | kS8 | aes | tvX | gnc | yIN | wDB | ppw | HK6 | KSd | yhy | cgt | GY5 | kqg | 7G4 | zMi | bm1 | tBl | bLc | Zj1 | qDq | 8Wc | 5ID | 2g4 | VAA | cDk | qqd | VNv | Aq8 | QDj | njr | knr | ShW | rYD | FG9 | oEy | SYk | iZj | VNy | a9r | Kw5 | mQ6 | RCn | 0qh | mr1 | CF5 | j24 | A0H | 2X4 | Vwx | HUc | CFe | gQs | wWM | 0oY | 2Ib | VAP | U8B | s3Q | iMu | RgO | jVW | VTX | 95H | wm4 | 1W4 | knH | bOH | K4x | Tza | 8Rd | KOI | 5nJ | YKW | X85 | FV7 | OqJ | xmA | MUF | IWn | h74 | fHq | 4QD | BGs | TIb | meu | ooR | GWi | bgH | Fx8 | u1G | rsj | JIj | WEt | NuA | zTb | Nv7 | Tag | ddK | ecn | gzJ | eSc | 8g1 | Euk | MyQ | ME7 | d5c | dd2 | Vbk | foA | mZK | cL2 | 25S | kEh | J9S |