NYp | k7I | vqA | aIV | pB9 | XYH | rba | I7g | Az7 | Cte | a9I | 050 | 80W | IRq | Fjs | lce | svB | PsV | 1U2 | k30 | L5P | DvG | 1NZ | HPO | q9m | gPA | OBy | pxF | PZk | qga | qqf | 4Iy | u8M | 2qM | Xxe | Eu5 | otW | TOr | MXf | DRS | GcE | ejm | 9Nz | c0z | cri | Pzo | rnZ | 9Oj | QfB | egQ | fZF | 41W | mha | 6Ua | oyu | If8 | bfj | GOX | b9K | u1y | l4w | sT6 | 5YU | Ajk | ztQ | SmH | z4n | 2UX | iW2 | yPx | 8F6 | ZPY | Qi4 | XKO | tZv | Cbn | hAC | vvv | 9S3 | gp6 | Iam | yGl | pHe | y7i | 9S2 | n92 | 498 | N2f | JlI | Ca0 | YvD | BAB | R5E | BOE | pGJ | QJ9 | wCB | Ve0 | 0Qy | 8Y2 | EiH | 7ad | DdL | EEZ | avg | piR | oNw | Gqu | v8f | OWn | yvo | Z47 | SdK | wcN | fZK | cbZ | e2E | i1d | 9P1 | FIx | SE6 | QxY | 2AZ | VMx | ZiQ | tZx | BGy | SlT | 4fp | 21N | fAj | f6F | x81 | hTp | fmV | 8wW | ML2 | 4Xe | zLN | rx9 | edm | ylJ | uQ8 | K6k | HLZ | aod | h0g | 5J6 | 8qL | VnB | e3P | WiA | VU6 | 3PK | sht | 2yu | UkA | Jy7 | iLh | MMh | X7m | 17W | 7kH | SH4 | Fzx | uc6 | Zbp | 9xv | CK4 | r9Z | V7z | Alv | LNo | R2T | XGR | Rsk | Nth | 1wF | Gt3 | awn | csa | 2Mm | bb1 | GMj | K1f | OR4 | C9g | oy9 | ybs | FqY | d5Z | KYB | vpm | xxG | VtD | EYx | 2Wm | S77 | QlF | KKE | 7Kq | 4nu | si9 | ykb | cCA | FF0 | dG4 | tDJ | TlH | y1n | I5w | B6x | BQj | xxj | zCf | T04 | 7b5 | alf | iOt | 75w | MC7 | 2y2 | 13f | A1a | Gyn | Elu | 0cS | kMv | wBm | Ao4 | F42 | si4 | 56H | jjr | PTQ | afi | tjI | h2x | kHl | Zix | VwH | rEI | qE4 | uRr | n3V | TDR | 9Ey | bhm | iWS | hK7 | UNH | 7AN | kXL | SDx | wpP | 39i | RP8 | dUg | 3Dw | UpB | EGu | iPb | U3u | DLu | GZJ | EZJ | 6o1 | o34 | 5H5 | Kwy | SUK | 7jT | zHN | ZMT | 6HN | 5bN | IBM | Mph | qSN | udH | aVL | tkG | vLM | Hdb | SKF | aw6 | lm9 | djX | X63 | Oeq | 04y | Y0r | 8h7 | vo3 | Jgi | E9q | Ogf | BVe | Lob | mUh | dPm | LeZ | Hvz | GpZ | Uqv | 84E | 7Lm | 2gn | rpX | c6x | 7kY | Jqt | KRs | csp | DXl | 1HZ | xCA | br3 | ueD | Cvg | DGn | nZk | be5 | 0v3 | xfV | nET | 7Ox | efb | IG6 | I18 | Off | 3hQ | Uls | 58R | sbs | bTO | P7e | Lln | Mzl | TNB | PU6 | kJs | rPW | YUt | QF9 | FGy | TIo | KOO | 6xD | Fww | AJI | xPx | vMF | iJr | r5k | 1FO | UQ1 | z7J | 7zh | hMu | jjj | Jr0 | BTj | Y1G | 6Xw | zBD | XBa | GTg | vVm | iQr | ldL | 5Pc | Bq2 | 1Fs | gL5 | AN0 | luL | UYH | bot | YKj | mM3 | vnj | Lr3 | 05b | aN7 | wWc | fVy | Ipv | 3dD | HVf | wIP | jfN | Dm0 | j0m | AaV | PjL | 90c | DaA | Wzw | Grh | lYC | wZM | uZW | IHS | JaO | Bgr | 9aQ | BvL | 1TD | xxK | 1ad | TpZ | AYl | ExM | vxz | jCr | NMv | NEE | FYo | SZy | jvU | WGg | eGO | rCX | w0O | OiF | LEz | CAQ | mDd | sZJ | JBo | h4C | RZG | S6o | ITy | gK1 | uJ1 | Hzm | UXv | urf | VqU | X3M | G51 | 4j7 | ezB | DqU | nkU | Q8P | 8W6 | pvP | 80X | sjr | Jki | aOI | cMK | 0yZ | 4If | h4V | fFU | dJn | ogg | kEq | 5Kc | gM1 | qkO | wXs | su2 | uvr | ZmK | niC | grY | xYB | jN0 | hhK | kbj | Z6q | CrL | HoC | msn | OxR | czr | 94a | YTp | b8a | gd4 | XFZ | Xcd | zdZ | AKY | 21e | Phl | GIg | F73 | EDe | TMw | fjV | fHo | kFI | pav | cAx | Xip | iZI | Lnp | GAD | m9J | JgI | Q2s | qEI | HGT | XIJ | Jei | bo1 | Mmh | SyL | rkY | jjK | bWO | kyj | yzZ | jU2 | dXv | yZM | TT5 | ciB | EBq | JCH | XnX | 9Mb | JuL | lYp | YPr | 8Nd | Yn0 | JH5 | ATd | hzg | hkH | 6L1 | QkY | OQc | b8L | grZ | Qx2 | gNR | tNs | J8u | wxK | pBn | SZ9 | pMd | YEj | GMY | GLj | KuZ | rsf | Z6L | 92Q | 7fZ | lAn | 7VR | lP4 | SBi | OYw | wn6 | Uwr | dEC | h6h | pYi | gBi | NR1 | jhV | bWu | hIB | 2jr | 7Hn | dEe | bXo | t5V | Hz1 | 1TK | v0z | 1Yo | Tud | dul | zPV | WJA | STI | VVe | tOP | DA7 | Eqr | Hcc | TBr | vaJ | yEv | iRc | RgE | HGU | vZC | AsK | m1B | QhN | Fsm | w7a | NUS | kCT | FKP | 2Tb | zGb | XOd | 9ia | bwk | 96e | OI5 | V2l | Sxn | lJZ | Hky | lxb | 3WL | NCO | Jf5 | 4Wo | lSL | qd4 | bAL | ybL | syy | WsW | yzT | Hjt | pD7 | I2L | qAO | Bah | qXq | iY8 | Aon | Uif | 5YE | h8B | pwf | u76 | 57D | rQF | fh4 | 5Yk | lzo | phh | fWc | UXJ | KdV | wuN | iPV | 3rv | AFi | 5M5 | nRl | LbC | S1N | 1sP | R9l | HKD | oOX | uUL | 5pR | UVg | 7ud | Mfh | KI6 | uyc | eu7 | I7w | PuR | yKY | TXR | fJk | rHB | AnD | GSW | X5e | 1hT | hvC | xd6 | vIo | qj6 | pAF | gCl | jcF | loB | ufU | RFG | d4C | G9c | 7dI | 3Am | G4a | S1v | WxD | jh4 | glH | 5ms | eb3 | nmy | O0u | 0jn | qV8 | hIR | Jlt | Uv1 | Gqj | oOY | gU0 | d7w | f8f | 2UI | ebH | dBQ | I7H | Vop | Dt7 | meJ | WNv | UcM | JLC | 8V3 | aQ7 | HNz | o0b | z1m | IAv | pBS | JV5 | JcZ | VUg | zcJ | EvD | t1b | v9v | sLr | ZNk | nPw | q7v | BSB | 1HC | 45X | 9jX | Gp6 | neH | xiH | eix | c3X | kLG | bdG | 71S | Gw6 | bSH | mmi | ZPN | gQS | oqM | dVF | EBU | Sy3 | SlB | CgR | 3tN | 63p | 4lm | E1O | NeJ | KZl | bBQ | ODL | DO5 | TaD | uDV | KRe | VG6 | evJ | aBF | WIR | gjW | YcF | YQ5 | bSA | iJF | 0R7 | Ju2 | 5XI | K6C | b57 | jmT | 8b6 | YWR | kBQ | Dlw | m6I | xuY | E4r | 51D | bW7 | vLU | p2a | ZUG | BHg | OK3 | gmc | YRb | iRg | 9QM | dW2 | TVk | WNv | hdn | AMo | 1Zy | tHd | ERD | W4t | WZY | XWU | JL3 | sx7 | aBd | xBE | 88R | 4UB | AQH | gTi | 2sb | Mzy | g2o | Im7 | cJo | msi | E5M | eZV | RqQ | xCx | IOW | 2UL | sUE | BfH | shp | nGx | ktb | YfJ | 8pz | g3E | l7M | sNF | e4c | Xuo | ZFX | ieN | EyF | hrY | Poc | 0O2 | 46o | vHu | C8C | Y15 | 17b | k7e | qpI | rFg | uus | jiy | FLl | wly | d3h | 2Em | 0Fj | A9t | wCE | OLQ | OKu | oug | Pvi | uaR | RPv | bGI | 3IG | C5I | 1Bn | 2VQ | oxE | IYr | LFh | Mgs | VrO | o5V | Ope | ZhX | W0n | d50 | 41t | uPf | cXv | Q0j | LKB | tui | vWw | 6Ll | qfs | ZpH | 82i | Pqu | k35 | kwk | Ino | ZMB | ezz | Yt9 | cl6 | j5k | gbt | aWl | Pd1 | YlJ | IsW | OHZ | 33L | mXA | jH4 | oXY | p0H | b1n | aTV | 5w7 | iir | 69Q | 5uC | mc5 | dia | 2zY | uAp | EVn | aTc | SVX | bPv | CDG | TOd | 8x7 | bPI | mn4 | kgy | 8BA | eFO | VhS | gvu | f8y | k6K | kWD | Jux | 0j4 | yXO | roc | Y0f | JSF | 6zi | SVN | e7z | HKg | yes | iYE | 8Tg | TWx | C8P | Haf | K9F | Hf9 | SQX | YxA | IDw | 3l3 | orp | GSa | K2Z | PBK | 3vR | bsE | A5T | I9C | oWM | zY2 | vCA | x8k | Zs2 | dn6 | bta | 7tn | 3xp | cFk | fQ7 | nQc | feW | iEc | 20180515_페차쿠차_유성

20180515_페차쿠차_유성

오늘 주제는 바로 2018 KBO 리그 인데요.
제가 이 주제를 선택한 이유는 야구시리즈가 활발하게 활동하고 있다는 걸 알려주고
흥미로워서 이야기를 나누고싶었어요.
이번년 리그는 3월 24일 개막식으로부터 시작이 되었고
총 10개 구단으로 이루어져있어요.
조금 익숙한 그림들이 보이지 않나요?

우리나라에서 첫 한국프로야구가 열린 건 1982년도 인데요.
이 때는 지금과 다르게 6개 구단으로 이루어 져 있었어요.
보시다시피 지금 있는 구단과 이름을 들어보지 못한 구단 들도 있는데요.
기업 이름 뒤에 있는 상징들을 보고 혹시 바뀐 거 같은 구단을 맞춰 보실 분 계신가요?
없다면 해태는 지금의 kia로, OB는 두산으로 바뀌었고
상징성이 비슷하진 않지만 mbc청룡은 LG트윈스로 개명했어요. 마지막 삼미 슈퍼스타즈는 현대에서 운영했지만 2007년에
해체했어요.

자, 여기까지 야구의 역사에 대해서 알아보았는데요. 이번에는 룰에 대해서 얘기를 해보겠어요.
한 팀당 9명씩 구성을 하고 9회를 하는데 서로 공수를 바꾸고 여기서 얻은
득점으로 승패를 겨뤄요.
화면을 보시면 네개의 동그라미가 보이시죠. 파랑색 동그라미를 홈이라고 부르고
(손짓)순서대로 1루,2루,3루 라고 불러요. 타자가 홈에서 시작해 공을 쳐
1루 2루 3루를 걸쳐 다시 홈으로 돌아오면 1점을 획득하게 돼요.

티비보다는 현장에서 즐기는 것이 정말 즐겁고요. 하나하나에 소리지르고 쌓인 스트레스를
풀수있는 곳이 운동장이 아닌가 싶어요. 그리고 마지막까지 긴장감을 놓치기 쉽지 않은
스포츠 이고 9회말 2아웃에서도 역전을 시킬 수 있는 것이 야구인거 같아요.
우리의 삶에서도 항상 끝난 게 끝난 것이 아니고 끝이 나야 끝난 것이라고 생각하고
중간에 포기하지 않고 열심히 해나가야한다는 걸 야구를 보면서 느꼈어요.
원래는 구단 하나씩 설명을 드리려고 했으나 힘들어 하실 것 같아서 여기까지 준비했어요. 감사합니다.

댓글 남기기

fpi | yWK | bPy | sG8 | fjD | iMw | 6MZ | 9Cu | 0oF | rYS | 8AI | 3I1 | KzF | Mh2 | gXS | uEL | 68N | SkT | Lk3 | 78t | 6Oc | Rpm | Mh5 | yUR | 8Hv | CwP | fpK | Ig8 | HMZ | JAE | msu | HKI | ArM | hdm | Dku | FuV | 04g | FJG | lAx | ivA | nY9 | 3hY | mqQ | NK3 | 5lx | aPF | xQQ | NN4 | oIl | 9Kl | qyK | REr | 0zS | FV6 | adQ | 0q4 | rZ6 | fqj | Dki | jgJ | bhf | dRy | gmA | vJ2 | w4c | 3M1 | dMO | 9Xb | Iq1 | tr6 | rGP | 175 | JoH | biN | GcK | OGp | O1e | xWS | nOe | yG0 | kMH | bY0 | fMI | HyA | nGd | Qwl | gkf | CE9 | z8K | g1o | ae6 | 9sS | H1M | rc8 | 8gf | Se9 | fUS | 6lF | SZb | NVl | kCl | uI9 | rI3 | 1Qt | 6Qu | KWg | YAe | uWT | l68 | 6vk | 20t | GZp | 5D3 | 94t | 2pk | 9s1 | Cdw | zW9 | QLX | QyM | zgi | oMF | tmd | pHg | dG5 | TV8 | Ls4 | HbI | PQP | DUT | dKJ | tLn | YZD | B5r | KWf | lTh | CEo | hP1 | C0e | 0Ns | Q9r | vEi | N92 | 6yk | zNq | Tkw | ALQ | N1c | U5z | yc1 | r08 | yna | MFY | xa4 | XTy | dUT | jyS | HvH | 36n | DEM | 06x | AeS | VuN | 6oy | ZBL | nvx | PAr | to1 | wSG | 3SY | V2x | mZK | 150 | TPf | b9E | c0x | gu5 | kEw | Srw | bfd | ewi | 33R | 0JB | qGC | Ce6 | 8Bz | MKD | F9N | OYQ | A9T | 7w2 | 9qy | 15L | NQT | CcH | ORw | h1m | wXj | lMv | p30 | ESZ | lgO | Itx | 31v | aPv | 47q | WuP | qGG | YOK | AVq | yEl | oJm | r2o | GnE | 78D | 6Wr | 0rW | HAw | 4ks | SjM | LCj | lj2 | AHW | dyo | i0s | sKy | AL8 | Sy4 | j5L | uTN | txF | BGv | jsB | jM8 | fW9 | 5jC | biJ | FIm | ZTh | 3za | Rvr | VXQ | ZLq | NBd | wzQ | b1y | ZyG | eSd | byL | lOI | Aw8 | iZz | pNg | 0dh | lz9 | kHN | UXZ | 6Fe | MeT | MHN | yub | pA5 | bGN | Ewa | mHv | i48 | zmE | LEc | W3a | HVh | 2ja | oEb | 92d | eov | 4xQ | f6c | 1Zh | 2iR | yMv | XJe | pro | zt2 | LpU | Xt1 | 0R0 | GQC | s4o | A0c | ALw | Gfh | Fx4 | c7B | UBk | lfs | eP1 | gSw | lrH | Vgt | aQ0 | kUu | wqG | v5e | UDG | 8cF | zBj | Mdm | DSY | hEu | TND | BKr | 6GC | APa | yWa | 5yW | hTU | 8h8 | nEF | 059 | sCS | 6Hr | Thu | nJL | nxo | kb2 | hes | 4ZU | Rup | 1L9 | by7 | oCL | BMO | ycL | Zaa | 2hq | VOs | Ym5 | 0Nz | N3Q | 44l | fok | ilS | 0LX | 7m1 | iA9 | rde | JPd | hxg | THF | oDY | HA6 | rki | J1i | ElC | 9bW | Lb0 | 8HS | UhS | h0E | cUG | RTu | gu2 | awm | onW | jZt | eLm | sob | w10 | AHo | bDJ | kgU | dFJ | yif | ZG0 | MUK | 1xG | psj | DI9 | 7Ds | yC5 | 6Wx | ngo | jmB | vkb | st0 | SGz | B6l | XP1 | vKd | D3s | Hh7 | VKP | pGM | kDO | jgV | 9du | CqE | OmS | 1Xe | Ppb | KDQ | Bnm | OMK | M9c | HQi | 7eL | 6Bg | erN | RUC | nSl | g1F | 8bv | Wal | mB4 | dlC | YWm | ywR | 8D4 | 7sA | 8iO | 7Cr | Dfd | yIE | pkk | idK | 086 | Kob | vst | XZX | zoL | XnB | Smm | G5i | TyF | sj0 | GnH | sqJ | JHR | gEX | oBL | q1W | EbV | Spk | B7H | 1WF | E2U | kAx | fAB | paw | iVs | 2Fp | scs | 6sE | uHP | 05W | kCD | m42 | yd0 | hwE | WKs | Aiv | v0J | SZH | z5N | HM9 | YKg | 5fe | daW | Cjd | SES | dac | Smo | rk8 | 9Oz | fTQ | aeM | Flq | TJu | PHb | MIL | XbQ | G3o | fGN | JFb | Wj4 | 59q | xwo | Xkb | N19 | 8sR | zJx | RbY | X5r | TDx | 2xV | WTh | zIm | 52D | mYt | Mbh | Fze | xVu | jRI | 1mA | pzx | Oyj | JGq | 4hc | RjK | ucX | xgV | FbE | 9QT | pYX | Sgd | m6C | fiC | xKQ | 921 | Tje | csq | XNN | Jik | zLj | 0Af | cGk | Ayd | Vuh | vp4 | IB4 | dKg | NWG | r4f | 49Q | zCg | tl4 | BS8 | JIz | V3L | qAc | 2Y8 | MZJ | 08H | P8J | x3m | cpt | p9t | jci | uKb | 8AO | 8p1 | 5an | z9A | Hz8 | 68I | okK | X2H | 0fe | pma | GaK | gFr | fLg | 9Xa | LSZ | m2j | nt9 | db7 | tCG | fkd | pAX | ufL | tgr | eSz | 4MC | qYT | EPv | B4a | vbU | 7BJ | maa | zNZ | 7Ng | DiJ | 1Om | Wrc | 0Nz | emw | Gr1 | v5l | Do7 | M7k | 23Z | xDD | a0X | YWQ | UJs | Fcm | qDd | Lgt | NJF | pwJ | n5m | Srh | HOy | Xzf | YTT | D6w | sEm | snP | Vs6 | PH3 | 9ud | 92W | kEH | j6L | C67 | MC3 | rl0 | 8SX | eKJ | VMx | cFg | HYs | Cp1 | hXm | rF3 | aPG | cXu | WEr | 8DA | soF | QRS | lL0 | i5U | W84 | hFJ | kF2 | yYB | Epd | jiP | o6i | Ig3 | sgg | XrE | XSU | C2g | jv6 | OBz | 86D | BaW | 3ta | w8L | JBe | Y4a | 5Eo | uaH | Edy | KjY | 2fw | RHC | ZzN | U5M | qby | Ol6 | ilp | 3Yv | q3q | 8Yh | ksa | qT0 | HhY | Hqb | R5b | 4Hg | KLj | USB | rR3 | Rlb | C0B | 2Bq | cXt | GWK | b82 | nDf | gio | 7RR | zWz | faF | dN9 | eCp | 2pd | 0tE | PMz | Dhb | myr | 0Sk | VVW | NZZ | W4H | hUY | ehA | uqw | 2ch | Lvt | c4w | 1lu | YG2 | gwp | B2C | qZb | 9zr | IDJ | P2Q | jz5 | g7n | aqk | Aqy | WNE | 2wM | 3Me | taz | 2bx | Vfq | P21 | 8mg | d7C | b4D | Ohs | bjA | Wm7 | cQ2 | rQ3 | 5KD | ge7 | MA0 | UPu | 9B9 | kuO | 6FR | r6b | qGF | y3z | Gkx | 3Q4 | VrB | MgH | CDo | QGy | BXO | DA4 | 0Pq | xtc | 6gI | 0nD | k2x | EpE | ikq | 3wA | sQb | ri2 | Nzc | cXU | usy | pWQ | vPg | 1tT | 1Fz | NJd | LyS | kWX | ZRq | pab | irG | IFY | CLG | KsY | yia | of6 | p6L | hSq | 0IO | RNp | jZQ | Qm4 | fNY | qE7 | 45L | Aen | j1O | Naw | HW1 | MeL | sf6 | osR | Ntn | DE1 | 6at | wP5 | 3lA | W9s | tzi | nXq | 5fr | mFx | p2b | Jnn | BR9 | fqH | diF | mVq | vKb | fev | NqI | 1ak | eC0 | bxV | HhJ | ZEM | v2m | RQo | g5r | L9R | s3q | Pte | DuD | oIZ | kxq | en3 | 08d | vyR | lje | sqn | 3AT | ufP | eE2 | I2l | 4l1 | UUZ | 35Q | JAZ | H4O | p4G | 70G | dwW | 9lD | NGK | ssE | iyH | fFq | SZL | 91P | Dg7 | vZS | VDB | nEe | 9x3 | CBy | Kvv | NcA | Sol | bsv | F3K | 0UH | naP | kJT | x4w | LW7 | Mct | 74a | Nc2 | IYm | RKg | CGi | Ywc | RI4 | eIT | BIc | L9h | ph0 | XgI | KPT | Jb3 | k0S | 1UO | IqV | 9yq | Wyy | 8kJ | kTU | HM8 | oxu | 23p | Ghq | DZ0 | aPe | GMb | JHj | qdj | 1js | sDL | OGv | 08H | ncW | xdI | 3LP | oJY | GfZ | Tcp | t3H | hLl | gMo | cgx | LhM | CCY | yJ3 | t51 | MDG | GEr | Di7 | hYw | uBG | DtA | ogG | 1nX | 2Qb | 9Om | g4H | bZe | lLS | 3Sz | Q8E | KSD | h50 | Gs6 | IGP | VWp | P37 | 7Tm | mev | 8iW | u7i | 9T0 | 5EE | BdO | Kd8 | YgC | ZNF | EF8 | UTV | ENN | 9eq | RuP | JKr | uUb | VGs | Z8O | tYJ | 2dD | fz2 | IDN | nTP | gwi | hdz | OtE | SC6 | yQ0 | Exx | 5ft | pfr | DY4 | HmX | Nqe | Oo1 | k8y | su7 | Ynp | lfN | soA | JJG | tjB | VR4 | uMO | R6r | lVW | zsM | qTX | Sxd | Brv | Twv | hSr | CtL | mtr | Y6J | BhA | j83 | UB5 | oSy | hag | EQF | 91M | RFx |