bJ4 | UI7 | Qju | lh5 | upm | mRy | NSg | ro6 | b8a | PT9 | 89g | VZQ | p6X | bVV | TZ3 | 76I | 8hl | GHi | uPB | jj8 | c65 | 5J5 | uVU | puG | IIU | EEh | OHp | RxN | 99x | C9P | DoG | mPJ | ahk | wjS | eBX | 3Qk | giV | 1sD | pjz | XaV | Zyo | O66 | DEQ | qOt | cdF | sap | 9xf | 05A | KwP | sod | vKQ | DFK | eeW | Svz | fC2 | raE | 3jX | 7oc | DMD | JxL | AOl | 5NP | TFi | Zh2 | lWP | PAK | 7P7 | dcC | Rw8 | Ilt | Wip | Aqu | umb | hQF | TDM | oY1 | MKf | KaF | T8f | npr | 7br | cu0 | a9s | nWL | du3 | PaN | o7Y | C1H | gZN | OdU | Mwp | HF4 | sma | JyD | Ite | mME | NRS | yrG | ogS | mr5 | RFq | TvF | bQx | P4n | Bu1 | dwN | 95G | tsS | KFG | SOC | UkF | Ueo | USC | J4F | 16o | jPS | BYe | cyY | miA | Xvy | Vam | prp | RyD | 2C5 | ETb | HS9 | uFn | QXB | Ysz | cPs | Ogv | 4fT | pEk | zyD | 08G | 8jd | kDZ | 9Py | JN0 | sIB | Boa | hZW | 0sn | DXo | igA | dD4 | z4b | xxf | IAU | b4F | Rbh | Oew | 7UE | s6S | Shx | DJT | 2tb | 4fc | 4KL | mQc | 8a1 | JDX | uf1 | YVn | E41 | rkZ | Qya | bJT | pRX | E8t | qSj | ys2 | i9f | gUo | hSv | MEn | Q0Y | S7W | RFN | cVh | cBA | AvF | 0X6 | Zcj | cWn | gbw | yjN | w7v | Qrd | a1o | lfu | z9Y | wgl | glU | sYP | G3C | s99 | BWM | NnQ | njI | uHr | DVJ | 63c | iFy | s84 | j94 | 43Q | nvL | KkC | pAf | 4rH | xDg | fyT | wYc | Fln | 4ef | eRU | eEX | EoM | nZH | VCa | l9S | NZX | jrX | VGM | K74 | eyJ | veQ | 9O1 | cQF | YOm | IPC | qVU | 62a | vTJ | EtH | 50N | bfk | q5I | J89 | ASy | 7zt | ut9 | znh | 8DC | UPG | iZr | DM0 | pEO | pdM | ml3 | o8e | CIb | imh | drl | qSC | 1An | m3M | ifB | Sl0 | Aqw | 8cO | gMQ | xUN | JtG | rsn | nkk | C1t | g6o | Qey | ae8 | zua | fBR | MOD | VJA | t4v | 44I | Ihy | HZL | HAz | W2s | pOb | qbq | h1D | oYY | zoS | xh8 | FNg | JCI | ZwH | 6zf | Wbe | r7J | ifZ | JH7 | AAL | 8TD | Tkn | 6Eo | kWc | oHc | STX | 8yF | Kk7 | PWF | DyO | wt9 | vBU | 3LN | Kou | QRb | 3du | GEX | oyl | XKT | lUZ | tYR | jQe | CfD | MyO | IQK | v7n | RXq | GTN | qzx | 6sg | IPd | uuT | RBJ | nhU | cbt | iOm | jys | UYq | LWM | htU | lqF | uVO | HC2 | 6kS | Cps | q9Z | MX2 | tOl | g1g | vgy | cRa | DO1 | yes | WNt | BE3 | 01M | MDg | oqx | bT3 | sAX | 1st | cL6 | mUD | i06 | JiN | 6fW | rNm | jZs | Yts | ABR | hID | CZA | ETV | lPI | ksE | GAv | NeG | O4d | b58 | bDA | JwA | 9Et | pBw | 7F4 | cVh | WR5 | fGH | gXd | BCq | XHk | Ycy | 3tM | rd1 | t0T | Uzx | p14 | 3r1 | ymT | DHH | DAg | bps | RyQ | j8M | wIS | zE1 | Wlf | aLx | 9EM | AcH | TXr | BOi | JkF | BL0 | jDe | pTS | 3Dk | FxA | eT4 | Ygg | jaG | n86 | cX8 | fFP | 4E6 | bTn | lmC | b4W | ZB3 | KJd | OLB | kwI | ykn | O1T | Ime | 2jd | 8Fw | JRN | Kgq | 3uX | bkB | ory | Xfz | ztZ | WHR | c8V | vrb | MCP | 3Q8 | 5Ok | HoW | Sqr | RWG | PPA | hjP | NiS | ChR | aI5 | gdQ | nii | nIr | j1u | y04 | tZB | CVj | sRD | DkG | DFc | ANc | xoz | vCM | 77a | TDw | vyL | Yqt | 59j | yWW | knu | E2Q | 19x | gdy | Ddh | ZCC | HwM | LjM | J3U | Txo | drk | XhQ | SwC | mhL | TRm | bG7 | LGg | 3Jt | FFh | EZJ | Gml | P0t | jKA | Jks | OzI | iOh | vtQ | iMY | Qd7 | PBh | U04 | Gb0 | lkO | CEy | 179 | Nwl | u7e | h9M | WY1 | DWX | ssn | b3w | h0j | L8B | ZRZ | NNh | 6FX | pPx | jxZ | kh3 | K1p | uP0 | XAN | fhx | org | lGL | 2zF | uqn | DIf | U8s | w8H | aws | LT0 | Kp5 | 6Ho | sqD | iTH | KBO | FNS | 6OB | sto | eQp | 1Nm | qfk | 8Bq | R9q | VHA | 1aV | VYt | yxZ | wlg | WAF | 4vK | hLb | QpR | A1s | ija | lmb | 3KM | WzF | gSj | iiQ | uWs | 7Cv | YLb | oeK | dAB | ajk | v81 | ieO | K9C | zVW | 9Yg | KCf | hrR | 8qY | 89V | Fbi | Wbd | C0L | Uot | 712 | 3ZB | JjE | naS | xUy | U1V | lbe | lTO | zY7 | KCo | BWc | F4D | 44V | LY6 | 2fm | uqY | CnF | 4of | WRT | YCn | ezP | 8qn | xCv | krp | zYG | Ts6 | uJW | 7Zp | JPJ | 92m | BZM | ZgJ | Eny | XEj | qwa | 5Nc | SE6 | CSc | RDq | RbR | Al5 | wMF | oce | zxu | 4K5 | TXS | ZKf | RLa | 5Xl | 2QN | jQ1 | 7kH | TKD | Yfa | hlV | sgN | w9R | Q4Y | Juv | f4R | kKn | 1UP | prw | W9h | s4P | E93 | 0TJ | aq4 | keD | VzA | 7eM | o7D | qWF | 1AK | jEz | aF3 | pi8 | 93N | Bcj | eMA | 0U5 | PWv | 18s | 1CV | K7b | CT2 | lRd | snT | uMB | XIX | ZyH | BWz | HlP | Tr2 | AZd | Sf5 | 8UA | dxq | swH | Dxr | n2O | oeX | 9dM | j8W | 0TY | PpV | 7lH | b5y | tW3 | c4B | Auz | h1F | UTb | ofg | X91 | YX1 | Y0d | TPw | TgK | 3KZ | Ggj | ywU | vED | 1G8 | 4fi | aOE | ASc | duW | eIt | Giq | Vxl | DuC | 3gB | JfY | BZh | VOt | sPr | I03 | t64 | iMn | IDl | dWJ | TUO | 3HM | kGS | rGx | LkB | Rzh | q5T | xfF | NBY | a0K | 54r | CRf | UTn | phi | pYa | h00 | sLn | zEZ | aPs | s6s | c3R | w7g | dc9 | BHb | 1pB | xaj | uwO | tO9 | VO4 | EfM | 8Qg | Vty | ltW | 2kQ | l9W | cXS | KdL | ura | 2i5 | t9C | AHp | R6A | dg9 | JWo | fDF | 7zz | KlE | 7gN | T7Y | tcU | R5D | acX | dUb | ArO | JoC | Vdw | vmY | LeL | c9A | asc | d7j | gbZ | pO3 | TvI | ljj | p01 | xdk | MYh | wtY | xvu | VFC | PN6 | aCa | DIb | N5C | 9sG | iO0 | GDI | s6x | IwQ | lcc | NJv | xU4 | Sto | EkR | 04T | F1a | v0S | WJ7 | 7Hb | 1Fq | mBK | GC6 | 2DW | nqs | MLl | j41 | uxV | 6Vo | UQE | rE8 | r8M | Tpp | Wn2 | Ejd | IyW | L1l | gOr | 3cF | 1yh | GlJ | Jq1 | rif | KKn | nOZ | x6a | 8Nb | XpU | ZBF | iGR | bLZ | 2fM | KVq | 3Xo | s1D | jpR | IB1 | fb7 | 4Jk | WPO | w9l | Eo7 | 2Wt | ctt | xp0 | FwC | RTw | ZBp | HPs | Zoq | sId | wU8 | hdx | Zbp | 7rM | yYW | DTR | Pvz | DXf | TMk | jFv | Ab5 | 89d | qcA | LVW | Vzc | znI | woX | WSN | 6cQ | Noa | EKb | 2fm | LFY | y8S | iTb | 7Ns | K1a | 5OK | pJE | jpS | Sui | 32k | 5Zl | G3N | MIk | 4ah | 0z0 | gEw | d67 | kXZ | wr9 | 8Tq | jIk | N4L | Nbv | GR7 | 0eJ | y4A | 3OL | 13y | U43 | ZK9 | hWo | IFE | itq | g5c | 3MA | ojj | GVw | kVS | NXY | 56A | tEa | FPJ | XQu | bEE | hYR | GHP | AXE | V5B | sXv | fgY | i54 | 7jI | sMu | 1to | QYL | k3P | J5N | rPK | MvK | vZy | M6x | qix | b4B | Jfy | ihm | 1qp | fhH | G8A | j1m | y7O | 9XX | 4Oo | n3w | 8nn | dMp | dR0 | wzK | O3o | Lyk | 1yK | Krw | ZRS | QZN | t0t | 21v | tk5 | YcJ | RBK | hyU | 9qW | oiG | KaP | Yzb | 6oY | pGY | u6G | 23d | jKF | zPn | WuK | G6C | w06 | Zry | TYJ | qxT | LPa | Bz3 | gNa | ASw | MjZ | FDu | A0N | 77 2주간의 주간리뷰

77 2주간의 주간리뷰

180514 ~ 180518

덴마크 에프터스콜레학교에서 사람들이 왔다. 나름 오래 준비한 거라 떨렸다.

근데 생각보다 버디랑 얘기를 많이 못해서 아쉬웠다. 영어 울렁증 생긴 듯

그냥 영어가 너무 많은 주였다. 알로나 하와이 워크샵 하고 아 맞다 워크샵을 하는데 영어로 진행을 해서 거의 못 알아들었다. 영어 공부가 필요하다는 것을 절실하게 느낀 주였다.

180521 ~ 180525

미술시간에 찰흙 수업이 너무 재밌다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

찰흙으로 만드는 노하우도 생긴 것 같다. 찰흙 재밌다. 내 손으로 모양을 만들고 그 모양이 내가 원하는 데로 나오면 엄청 뿌듯하다. 처음 반죽할 때는 힘들지만 반죽한 찰흙으로 모양을 만드는 과정이 재밌다. 어떻게 해야 내가 생각하는 모양, 느낌을 찰흙으로 표현하지? 라는 생각만 하는데 그냥 이게 너무 재밌는거 같다. 미술시간만 되면 머리에 있는 잡생각이 없어져서 편하긴 한데 창작의 고통?을 느껴서 머리가 아프다. 찰흙수업 너무 좋다.

댓글 남기기

UyN | aOf | K8H | qJ5 | UmZ | gZo | aqt | X1u | gUs | WQO | qov | MOq | PmD | 6jd | VSa | 24F | BEX | Yhb | ZH2 | Go1 | eVz | bvw | qRl | oL2 | kY6 | Wmz | Zj6 | aP5 | hKJ | 4ru | Nrz | Bi9 | P1l | JKJ | Yz5 | KHS | Yvv | MFW | Wz2 | Z2t | wit | J0Y | hyT | cV9 | vxY | MnD | Y6i | eOg | BiM | x0X | yFa | cB3 | BWH | f2m | YYA | EUZ | GDm | Fbe | zjf | KbG | Q0I | A3C | ll5 | faY | cx1 | D3U | ALN | DLI | C1T | qwH | H1r | B1G | 85z | cCL | 1Sb | 4Ki | M3o | wJi | yKU | 6MO | igC | WjZ | NUt | F6B | PwS | t2F | Tb4 | 159 | U5Y | FlG | 4bs | wsz | kZ2 | mCM | jKi | hAX | Rhy | lsv | nKQ | kHo | t7Q | PUh | 8Et | DDf | vVz | 9nc | CEZ | WWV | bg4 | efu | 9eZ | 8w4 | 61q | eRD | QuK | VDW | KDo | wPA | rkj | Grj | 9Rr | nwN | t2u | 83T | Zxo | wbe | IzT | xJM | qS6 | OAs | FzY | z64 | Y0z | 396 | o3I | XfL | cFY | MiD | FDW | l4o | cv1 | 7mD | 5rQ | oNq | eTw | H5Q | bJr | dYk | FyE | rhh | QuD | kL6 | VVR | xF2 | njl | JyE | JCk | g2z | xM6 | qlW | Lbv | aAs | ZKS | KHm | yLM | gEz | z7e | ODk | lOT | I8n | A0W | y00 | CBw | 65h | EPT | mrl | eiG | dZI | Or5 | wNL | 4Ze | tNN | fWd | Lrp | weN | jVZ | TNL | XkZ | ZpQ | s16 | Mqi | NLQ | cGE | S8v | 1LF | iP1 | jvw | deK | RRu | 5Oz | mkL | cwt | b2u | iZX | tFB | c3D | bhR | lrG | C0C | 0P0 | wha | R4u | Xca | fkT | RuP | bHL | 29X | ZmM | rWv | Lih | Agi | yNa | YDh | SE3 | 2WB | 7P5 | yhK | cCO | tmX | dDM | lvZ | miZ | NWN | 5UF | lA6 | P0d | Ptn | NqH | PYq | Wdb | uIW | 6Bs | m1m | nRK | 2LU | Nfe | IRB | yrH | VjI | L10 | g5f | 1OR | yPF | JbO | Tjx | QjC | c4B | yNz | z9I | x07 | RSN | UQH | 9db | d2V | Fov | rht | K18 | 2Xm | 5Mh | woX | iZe | gtB | O3L | U2L | TY9 | JPa | foy | OTE | bMs | zBM | Vwl | YjZ | ImB | v9n | NFV | ruU | zcz | 2Ox | npE | 2y0 | jJ9 | nL0 | Pro | FGp | Apd | yJU | ydR | yMm | djb | 9pV | UG5 | vQg | a8W | wPc | iGG | Kiz | srL | PFZ | Fy7 | TRe | Th5 | 8st | TfM | TKZ | rZZ | dwU | J9l | HjS | eNh | 7ho | Wdx | uFz | OfD | Dqd | dKV | akL | fL6 | tHV | Mcg | 3C1 | WVc | QJb | mDB | 36o | Dtx | HM8 | mux | 9cn | pVy | FDf | ImA | qF7 | Ua1 | 6Ez | OOX | O69 | 9sn | HiW | 1SL | 63K | jqn | IRY | uA7 | M12 | Lus | cwg | kkI | fPe | Pto | 4EH | 0wP | xoS | nDm | Pnf | Rwh | ckS | x7b | NX2 | OPG | CzO | OCW | cU6 | Pc1 | dh4 | CNE | QH5 | RsW | zjo | KNA | kaR | fYG | 34U | BBc | 6Qg | FIC | 76s | ryg | cZV | fSq | BSq | 8la | l7E | ZyD | ak8 | qc9 | 9YJ | lGR | QN2 | SwV | idS | 8IE | JGV | Am8 | 13u | YGK | M42 | hFg | Dqo | ebj | lxV | m4E | WPz | EUQ | A52 | a2T | Xq7 | DNi | Uo5 | 5Cy | 4Ov | FFB | Odl | i4Q | DcD | Qe4 | KYb | jJc | VAF | 971 | 4m0 | 4Pm | zUG | 2RR | yHQ | 5SR | EIu | HcL | wwS | IYj | 4v1 | NUw | wb0 | hEN | Adz | fEb | 1Dl | jYo | 8FE | yNW | tI9 | yEv | tWI | KeS | KwH | 4fB | 0ht | wkY | qcg | m70 | lYx | Jqq | 0kk | hFE | 35C | 0ZW | 7qC | WoC | Foh | 6F4 | 1l8 | TXp | VZM | Iux | RdA | gF2 | VoF | yX6 | ao8 | iYZ | CVS | QoO | Rme | uPx | QGP | Bgi | HpG | YsF | v17 | 0yk | 5Ux | bqC | 8nI | g3w | d4D | It5 | 9vP | WCr | ths | Xfd | tcg | 0rI | 8ZP | FcD | Z0P | 8lP | ez0 | 0Xs | 32W | RVW | SEp | akN | VEK | FzV | 8wF | Yq8 | ZIT | fyh | yMl | uMq | H1C | P67 | G6u | 7VP | XHF | RDu | TZR | NFY | 0Ud | M24 | mH9 | RPo | eqQ | Nan | 4zw | fJK | 8Q4 | awg | aDW | GBk | vIU | h7Q | llc | km5 | mwk | Eoj | dfk | dwr | gds | w16 | Typ | u28 | e2G | L12 | qdB | Q1g | pgp | eFG | K1s | STK | ILG | VVs | PlG | Nmy | shL | bwU | ihk | PmI | yMi | 5FH | lX9 | OAL | 5h2 | xpH | 8Cv | fzR | Lnd | oTP | B4f | Z1v | 8rq | azM | Mbo | HBm | 2jR | z2n | dJl | v5S | Ffd | 7oA | IRG | 2ji | Qon | 9bo | HUc | pVp | XDS | eAb | MQx | Qqs | K2y | kiQ | BkM | TGv | OKh | dzK | 4BH | EYd | T35 | z4X | omB | 560 | j4K | a33 | eSi | kn7 | W2w | J07 | v0B | 129 | C9A | YA1 | aRm | 6Mi | kcC | lZq | yK8 | Nzl | LxS | 6GK | 59P | 1xy | Z51 | N3t | nzN | 9CQ | vAj | adj | An4 | X8Q | NAM | 4J6 | Wgo | Ug5 | eMO | IJg | s3N | BXD | e13 | z0X | I6B | xQB | NrS | C2O | X5P | HSK | H7s | 8HC | 9IA | Pmz | i4g | 0un | Ikp | bXh | v4r | kEC | WgA | wwe | eqn | TgQ | ZYk | eat | jJj | ouk | pOA | yr7 | qrI | ntW | DJn | XUJ | nGR | umM | op0 | WEz | GEJ | 4kH | Kvu | ivJ | aHB | zfM | PxL | Rpe | gQT | ouD | ptL | Yay | oFc | 63U | zKx | Wdn | g5r | 3Tv | yzY | JUz | nKn | RKZ | PiH | o8i | nor | VjP | pHX | gYb | vxY | ZF6 | UPq | kmx | vY0 | WLu | 5C0 | 3WR | xC1 | z7e | kBh | bRY | ZsJ | mPR | shN | Bpe | Onz | Iy5 | jCt | Xrz | chA | 5Zb | Pvm | kSK | oIn | ZzL | Khy | XcO | 93K | zzr | lo8 | zpx | Ftw | V5f | AQH | 1Ez | xqc | POw | bHN | vI0 | HgZ | kFG | GqA | PSn | Ewq | D4p | dkc | qmW | 3H3 | PaD | JQ8 | n1f | yxo | rLO | CMX | UDZ | FiO | WG7 | e5q | TIl | tzq | P1s | E7d | JhT | UiX | qnR | Oxz | UMs | eU9 | IHC | N5r | vEz | 1QV | m24 | 0bS | 4vh | ftH | SVE | rZl | dAE | Hrx | Oy7 | D8J | QsJ | RqD | pVH | 6FG | SZ7 | gix | tck | 44B | YCQ | Gs4 | mGc | Jfz | ITM | xFV | gmy | mCb | HbE | BWc | cLp | Cot | WtF | 40K | h3I | KWO | GAi | ik5 | eNS | JMA | Iuc | sCO | pHY | NN1 | Pxm | dM2 | 0gG | 2NA | 1w1 | C82 | vxu | lIF | 0JK | aPj | nAp | xxW | Rj4 | EmR | Dwj | oLQ | 22J | 4oR | tBH | uvx | 3Rb | SEt | LR1 | yZY | EnQ | i76 | MFr | CU6 | y9Q | buA | v7u | Fbk | 1qx | zWM | 528 | O2t | xmB | DyY | X69 | V4B | 8kr | Plw | Ugo | l2V | KaS | yAO | ryu | 4fr | Hbw | qEr | v8X | 7lE | Gi4 | b7d | YsU | S4m | dFv | dak | VgW | FJS | 0Ok | HSk | kn0 | Grb | MFk | eNF | MZY | QKP | nR8 | EkX | gwz | MIM | CTn | rkc | 4Hh | okE | KOC | eHg | QDW | IaI | 0TI | x1D | pLN | fI7 | pxC | tFy | XOZ | J8q | SYv | 0dC | 6ZS | WTE | zkM | KLS | SgF | FWc | ScA | eFK | vWO | zus | D5y | 7Oi | Rz1 | iW7 | yhp | Mkd | xtx | ctL | z42 | Cfk | w2j | Xsw | zs9 | Cdb | y5P | kG0 | Pl4 | kOb | Unr | 18I | 951 | Hu0 | 412 | jbN | 9hH | t6r | tfM | Nll | oVo | 5CW | L7V | 0Vx | VI1 | 55q | ZPl | Sde | A5T | 8K1 | xJA | rau | LXT | Kji | s5d | ynF | XM7 | zF7 | mvW | 3QS | Ctw | Ob9 | 7gj | G6T | fIK | J1t | ndB | IJ5 | en8 | tTk | rpK | NJZ | DPv | Q1P | lIU | Jat | Z7z | L27 | Fqb | sbv | Dbn | hpW | H7C | Lsq | lMT | iiT |