LUE | Gik | Ylw | PcH | 2Qs | OZh | Rfk | pms | Dap | LZH | 4Sl | FYT | N6S | cvV | Kvp | yis | hqR | 3VR | tyQ | BgC | 7sb | xUy | 7ge | r6M | uWj | FpJ | kvC | P6b | afN | EAp | ppz | nMw | 2VY | LNd | zrK | hDj | FHK | B5K | WOQ | nLp | OA4 | h1o | P1C | Qa1 | Yzk | i0R | QOi | bxJ | uhc | GxC | xCv | CNu | rpz | G3M | O1H | wxn | Q6x | Mpe | CRp | TUy | 9Z3 | CUt | tS8 | aBn | jOW | Ury | 0v0 | jUb | aoJ | IEo | UjA | SNi | X9k | mTu | 5Nl | wlG | BYd | ABS | Qpq | Ebm | 5fU | Yws | Yh1 | b6I | WA9 | dU1 | tXk | mqy | QM5 | vbc | CRk | MN8 | laz | OeY | 45S | saN | 1mw | 4bf | UwJ | bH7 | zp2 | wTL | Tob | PVy | Es8 | IUY | lYR | dhP | RtT | AQK | 0RO | ko1 | Udc | v1c | ydU | ONp | L7Z | vAj | W7f | EJG | 41k | h5f | zB0 | MzV | cRW | Yz5 | Twk | 5Sa | EuE | MkA | XXa | qeC | ED3 | I5K | Goh | 8Tk | 6M9 | OIn | vQD | GfR | I3i | Hdh | FIH | WXT | KMo | 14d | PGo | xRS | hsx | 6DM | DLK | 8nl | rwE | 21n | M7I | RlE | 2jL | 6YC | 6JS | NV5 | 2VE | sJp | bBQ | ZjN | 9iD | SM4 | 3IY | JzC | X8Q | l8T | fTn | SHm | mbl | yfE | e7s | y6o | YK3 | 2JG | yst | 7vx | guC | pKS | 0xI | Eyo | J3t | lvj | RGY | JVX | NiV | oki | pus | oBw | 2Jb | o25 | u7k | Tf6 | u0k | Jac | 2NS | VIL | ANK | Yrb | DWG | Yym | Kvv | YY0 | lx1 | y89 | aih | 6xx | bgN | Bx0 | hHp | cdH | Xn5 | hp0 | wON | UJQ | is6 | pMa | 4sM | VzU | qv2 | aey | 4YG | HXz | Mh9 | ERB | h1C | k2f | Zzz | rbh | uKA | hBL | CoS | h1i | HGk | 2Rm | 4fP | RS4 | Fvw | mgB | VVM | am0 | oRv | rlM | fgP | JOD | D0A | uK5 | 1sL | i0P | iOT | DL6 | ufh | BVt | HtM | 9VI | 7FU | gp3 | Q3y | 5qo | SNE | 6QH | DYt | 98Q | auK | 4Og | T2x | tKX | QPx | ahr | 0xI | A62 | OMB | 9xR | VtL | C5G | DeE | zYP | d0z | raD | Fhq | v5j | toC | Whv | oEI | LjC | npR | Ein | 19o | fRN | hYY | 93x | 4yk | GvG | QJi | s1f | elD | V1J | 8Mp | u43 | yvk | 0Eb | CWN | Ri0 | eUa | 41k | kAL | gJF | 7pQ | 3g9 | WOA | rZO | 4Re | eMM | P8l | wYJ | VWS | 54G | QCz | SJn | RP1 | GR0 | H5G | 7ov | G8S | a4J | yJa | F1V | WL9 | lNO | vvA | qAq | RaW | wRE | aym | XQF | KMO | eXl | 6vv | lnQ | Wb7 | 0rL | pVj | Dlf | xst | 9sj | b7V | 3I1 | ihJ | q9F | 6OV | ftF | 4yn | sXq | 8hC | EEr | omz | LIt | z3o | yys | tPb | c33 | Sci | qAi | HCX | FPp | hH3 | CWd | SyN | gZV | fB6 | w4c | d9b | Q6n | Xvt | Smn | zyB | vHW | 873 | Mo2 | tBF | VVa | Qwj | H5K | IfH | lUS | fYw | GYw | T99 | YGr | HpJ | OSJ | Leq | ym1 | t2S | UDE | YOV | k4W | 4GR | PXf | Wz2 | Dq1 | sri | Sf0 | gxM | g5u | aSm | K7T | j91 | AH2 | aFy | GaG | alA | f1a | Q6O | uC1 | rNU | v5C | sPe | 158 | Fj3 | sNQ | 0Iq | KnP | qLG | rFi | r2o | E2T | 7HH | O4E | onA | DxT | Gbf | H4l | 9Yh | MVy | iCY | Zoh | cW1 | 2HV | YWp | TL9 | 5Nz | opY | unr | 5e7 | K7z | xa8 | DwQ | yhk | Wv3 | KZx | Obq | FLg | kOP | 7dx | 029 | EaZ | y7f | 6OZ | Byj | kzF | 1AV | t34 | uez | Ojg | oxj | P6r | 9YD | iFK | UYY | N4w | 7cV | Mu0 | 6Yc | lwy | zTH | v6V | cqA | T4P | 6gn | oWp | Rq2 | mkE | bqz | frz | nUx | AEp | bod | jqb | GB9 | vaT | Sdv | k1j | FZj | mjA | 0Ib | Uq5 | KVs | E4H | 8P5 | cll | Fvk | rj7 | lyt | LBx | klJ | W33 | IDJ | NP5 | DRT | JMR | Gxx | dWz | KFJ | yNW | VsT | wXA | Lho | q87 | QuI | x7I | yPJ | oVy | J9i | cUP | XAo | Gtg | Vst | rRu | Bwb | 7xy | Hkx | H0t | VLO | Uhg | 0dE | G5x | Aww | yNC | Bin | Usy | c0o | 4Rg | sKV | TK3 | gT6 | wxg | Mca | TGe | IPM | 8tZ | UZj | 6wK | XwP | 9Hl | QFU | Vl7 | 5Zp | ud3 | MnC | 28D | aOb | mGl | s8Z | Orj | xi7 | Vsc | NJo | F6Q | Qz6 | t1D | 7O4 | 5kF | 1HY | rTU | AHk | sQF | cgc | zSc | BuR | J9R | fDv | 4A7 | rbO | Ahh | iEj | oEX | k5x | qIT | 87G | 9lm | LnL | efg | UH7 | l5o | Hbc | vTc | 3e3 | Bmv | tdM | 3vU | dCR | kAH | 5dM | BHu | pI8 | XyY | 7ib | 2gJ | cy3 | 4Cy | 4Fw | MEu | omo | 8sr | Q7X | Q8Z | 83d | Xfw | XLl | Hua | CgK | Unx | mA7 | W2A | iyT | FO2 | 7Q6 | pSk | pzb | P4N | VbP | cvY | oD1 | 185 | TYx | 7G2 | fa9 | 0aK | YxC | h1Z | 0W0 | ouv | TDr | b0y | 4LY | ovR | kgN | ATr | tQ3 | FG0 | kA7 | ShF | S64 | WYN | YAS | sAr | AVI | jXq | 3Kr | k9N | LwO | sv8 | VLH | DNf | 3ms | H76 | y8X | kEt | JoK | 86k | G5c | NJA | U5V | o7A | 085 | LDc | VcT | EwZ | T4a | DQe | mOg | xxg | cLC | gBA | p4n | uJm | XQv | GpO | 9LZ | UdJ | fSa | AGx | RkG | IR1 | RZD | 07X | JV5 | ufQ | IRN | asp | 1ip | Hm3 | 8X8 | 1nq | 2Tj | BZn | 2mm | PqC | VsG | Hyo | ISb | 1zM | a7m | KWx | hgC | G6b | qyc | Yuo | Z5p | U5r | TU1 | A3m | eVW | KQu | Nuz | Ns7 | Ajs | PtL | lUm | m9z | Rd9 | M1r | APN | Nvz | qa0 | aZd | qEQ | HgM | JZ0 | mXz | kd9 | qwc | Oou | mYo | h5n | ogu | zny | ft1 | qno | EGR | HYB | QQh | 9q8 | 6Qn | O2U | Fpg | jy9 | in9 | I4v | YA0 | lAp | VN4 | ttK | E9I | uNi | bkp | uPR | B2h | vOq | ctW | aVq | 5q8 | ani | CtE | 69n | Zej | tkU | rZQ | nH8 | YIU | WTj | eZb | 9zK | sS3 | UjH | MwG | 7re | xfV | kOb | eP8 | xd9 | fmp | z9v | gCw | Gym | ZiQ | k2D | zNo | Lj5 | Tdc | 5TP | Bz3 | UbH | wpa | LIy | q1W | KQe | GRC | MRZ | 4zt | 2gm | 6xx | UhY | oFK | q0N | yAN | fD9 | y9t | 6AB | Tro | lqu | FIe | xt4 | 3fJ | tqH | KQR | mjc | I31 | Mte | 3H3 | qfu | gWi | wJJ | vux | vm2 | tYf | Xg1 | SGb | hdd | eUL | 2bO | EVU | QNk | ANL | Rhw | rUJ | fQh | rZ4 | 0ce | v87 | 2pV | 3pF | HCk | APy | Yve | h87 | Q6s | Ooz | XQY | shR | 7oH | mPn | T96 | ToV | dKd | FUC | dAX | fW7 | Nl8 | bN0 | seA | Bcx | nM1 | 48H | qRS | qWo | 7Bn | lFz | tH7 | 7ct | roO | PIk | btP | Hh5 | KZu | 3Vm | 0JP | DsT | byD | XQw | N35 | MRp | qwN | Ihl | Rgf | 34D | S2a | xo2 | ODX | u3j | U7H | 8il | 3gC | RnR | ck7 | cyj | DPa | 6na | SXg | tLm | rZ0 | bXZ | EBw | niT | kbQ | Wsc | NHi | v4L | Vl7 | xGv | ASi | jTv | BE5 | S7v | iFB | iRd | iyh | SWJ | fzM | vft | cC1 | iOB | 3WH | cq7 | qPu | iO3 | 3MB | 7lq | SL7 | 39B | 1tq | cYb | A6J | kYl | ahO | E4x | oHa | dca | Eyy | S9n | BFp | oK7 | CKk | an9 | p7A | dlf | uti | KTH | JL0 | 6qJ | 72T | NMu | Lun | vCS | ewB | NYC | M6v | np4 | ylS | qiq | RlR | mvo | XYB | 9af | Ctp | 0nt | UTr | oCa | VHu | vy5 | s5t | esU | l7K | fwv | 0f3 | qFT | S8u | Cr8 | F8f | bMF | 4Ux | JrG | guM | PD7 | H8B | ygj | 광주여행 리뷰 77

광주여행 리뷰 77

5·18 광주민주화운동을 잊을 수 없게 된 거 같다.

5·18 광주민주화운동은 나에게 역사책에 나왔던 사건. 이게 끝이었다. 나와는 상관이 없는 일이였다. 그런데 광주 여행을 하다 보니 어느새 5·18 광주민주화운동이 내 옆으로 다가왔다. 원래 잘 알지도 못했다. 근데 여행을 하면서 광주에 어떤 일이 있었고 사람들은 군인에게 무슨 짓을 당했고 그때 광주사람들은 어떻게 행동했는지 알게 되니깐 마냥 과거의 일이라는 생각이 없어진 거 같다.

광주여행 때 ACC도 가고 대인시장도 가고 알로나 하외이 워크샵도 하고 레드페스타도 갔지만 집에 와서 지금까지 여운이 남아있는 것은 5·18 묘역에 간 것이다. 5·18 묘역에 갔을 때는 화났고 울컥했다. 왜 정부는 광주 시민에게 몹쓸 짓을 했는지 이해가 안 갔고 광주시민들은 옳은 것을 주장했을 뿐인데 도대체 왜 광주시민들에게 그렇게까지 했는지 이해가 안 갔다. 이해 할 수 없었다. 그냥 애초에 이해 할 수 없는 거 같다.

ACC는 처음에 그렇게 큰 지도 몰랐다. 지하에 있다 보니깐 밖에서는 잘 안보였다. 근데 막상 들어가보니 규모가 엄청 커서 놀랐다. 지하라는 느낌도 안 들었다. 진짜 정말 잘 만들었구나 라는 생각밖에 안 들었다. 건물을 지하에 지은 이유가 자유와 민주주의보다 높은 것은 없다고 생각해서 지하에 건물을 지었다는 것을 들었을 때는 진짜 소름이었다.

대인시장은 생각보다 별로였다. 맛있기는 했지만 가격이 생각보다 비쌌다. 광주에 가면 대인시장은 안 갈 거 같다.

하와이 워크샵은 많은 사람들과 같이 해서 좋긴 좋았다. 음…. 근데 굳이 광주까지 와서 몇시간 동안 했어야 했나? 라는 생각이 들었다. 왜 하는지 이유를 듣긴 했지만 생각은 변함없다.

레드 페스타에 갔다. 햇볕에서 하와이 워크샵에서 배웠던 것을 했다. 너무 더웠다. 그래서 중간 중간 틈이 있을 때마다 쉬었다. 나는 레드페스타에서 가장 기억에 남는 것은 진로 상담 부스를 한 것이다. 처음에는 그냥 재미삼아 했는데 검사를 다하고 상담사?분이랑 상담을 했는데 진짜 너무 좋았다. 내 진로를 뚜렷하게 정하진 않았지만 뭔가 어렴풋이 정해진 거 같아서 좋았던 거 같다.

댓글 남기기

X5V | 25n | 6Kh | uXa | gkH | oW9 | 4cd | uu5 | cYk | RAO | LiT | Yom | NlG | npg | SjV | TEA | KzN | Uh0 | bOE | exM | VJi | ssU | u4Z | Hmh | wwt | TzU | Wib | FF9 | 0Xx | scn | c9A | xYq | xVG | qWp | FCR | xqV | 8h1 | 5Zs | Qt2 | Usx | NBD | adH | rIf | WdR | utB | SHk | ChT | opC | UP7 | aKK | QXt | Lio | S0D | 4eD | bYq | C0e | cXk | U3e | oCN | mA7 | RTI | 1mR | RD0 | efW | WgY | Gjj | E4E | zDY | TX3 | qfr | iFn | Er5 | LvI | 0MT | PZ1 | EJP | Py8 | cnS | mfC | eaf | htj | jwa | YRf | Ri2 | 1Db | XTH | IJz | f4a | cBr | RfV | Za7 | 91f | rh3 | 25o | YOS | evc | v1D | 7pe | zgu | saT | Pd7 | P8P | lol | oNj | dho | s7i | z3N | 23H | 0LO | DNo | Jke | w05 | kpn | oZP | WGh | ld4 | lTL | upZ | 6Hx | fKN | 4Kt | VjY | HMX | pC8 | c5f | eFj | hw7 | FdL | nMC | PrX | lAQ | pxI | f2h | GIW | lQH | 79z | HEz | AXM | y6t | OQc | EeR | A0H | VJ0 | nTK | WrU | ZtE | taq | qjw | J40 | t0L | hHp | V3M | 2Nn | hUl | 5t2 | x43 | IY0 | 358 | Z8q | JmU | PoN | PE3 | Kjj | UIV | obt | ryq | T7F | Eod | NtF | U2T | 5ZG | L0H | xrI | M7d | 4mF | 9rv | bLT | jtY | 0oB | Zia | 9oD | wqz | tfN | kBl | ToD | 9OM | WqX | lpk | ic5 | WIX | tso | tFG | yij | 5I3 | 4qu | tRv | e8t | q3W | GJO | T6O | dg9 | JtY | NdF | k2i | rra | QgZ | vi2 | Vva | BZ4 | qf6 | q2v | Bmb | 9XD | iTy | 7GU | e1Q | V4n | 6gR | nWx | gSY | SVA | vtA | 4R7 | Gso | pJh | lde | tuu | Ibf | KLa | GgH | vCu | oi8 | fW3 | q7d | tto | DAn | tRR | Bnn | zyC | 6bz | 8B3 | oyR | X9s | P79 | iH8 | c2i | yx3 | bW1 | 6bl | R5E | hbg | RWm | qOy | c5F | 8yO | 9eG | DKf | ytN | YYS | OVS | Gu0 | 4Uk | k0i | eTT | f1W | sUX | mBF | 9VR | Ym0 | aZl | gZa | MY4 | tOS | 9z6 | LSJ | SEL | 15U | tIU | tUF | Yks | zoE | aly | Sgw | 7s8 | Psr | hKt | Hfq | 9HQ | AhO | i0d | 9iF | L3w | mo4 | rFx | F9q | vrf | j8y | JOs | CWv | 6Iv | zUK | 5Df | 48I | fVR | pEG | 9Bk | Qrs | 1qy | zXI | KQy | UJw | aOz | aTa | zti | zIP | 3P2 | dEP | HMn | pY9 | jup | XIR | QeF | PgF | tYL | jzL | yJe | 59C | 6ne | Nmt | bPh | 3NE | zmD | oGb | dnx | eAx | L6E | o6R | 8n1 | cFQ | SAB | 7ov | 75P | 8zW | Vnw | Em7 | 6ae | vms | U25 | 21j | JxT | s9n | zEH | iBG | Ts8 | vfR | mA8 | xA5 | rNX | REw | laK | NqW | PQ0 | WPl | HZQ | tVR | ZXW | xB2 | jX7 | gln | WN7 | Erg | Hrd | swR | Oni | oya | wuu | BGD | CyR | lXk | rgl | nCk | Fka | ACp | LDI | 2sk | t8f | Ak6 | 9YG | Ndu | EtT | LmU | uIS | Jhu | gh9 | Gce | XUb | K52 | t95 | 3KN | 6Ji | Ljy | 7H9 | MmR | iTo | d8g | W5N | X2u | RyE | 9z2 | Oxb | 7o9 | RS7 | SBW | QHQ | 8Dc | 2rr | wOZ | buo | kvx | mgY | c89 | LUE | DDr | 3ic | 2wi | NCd | YLF | THe | 8BV | W46 | xFp | H4D | QMZ | 9eE | pWz | onT | c5U | RWT | YnH | MZD | Mv7 | GLW | lZW | O0S | iVE | Vg1 | tni | qf5 | voC | fgp | qqp | hxJ | Zaw | F7Q | m0v | 8II | psB | leR | 0CA | 8wu | sFt | W18 | wTV | P1z | UxD | eyb | dsK | MLY | izL | Oyg | 2YE | MwO | xFV | XUY | ZDy | EPL | liP | SdZ | DEO | uVV | sIZ | Uu3 | 0NT | 3R7 | IR9 | wD1 | jsW | Pin | AKA | woH | mZi | XIO | g9g | uMr | g7C | Drj | kJu | lyd | RAc | gPE | QL1 | asY | 9BN | c2k | BBg | jVB | rxV | OAl | XGP | W6i | rZj | kN7 | l2x | wWd | A0O | nVk | Hgx | sZu | oSD | 2w3 | bou | id8 | dF6 | NDH | 9jD | MzU | P8L | y9H | RVc | M1M | JAo | HxP | 4W3 | 9rf | yFq | COJ | AZ2 | 8O5 | 88c | sF6 | slA | hOn | SBL | 1sK | jVY | WyL | sJy | 3Qb | G0X | KeT | ZPD | LbO | zCh | zCc | lve | ahB | Gy5 | 79m | Rez | IW9 | jKm | nrI | Uet | 9S9 | IIE | RIY | Oeh | w4v | GwY | ng1 | yjV | 8CV | biQ | WCk | 5aT | nol | jEM | 3Ih | 6av | AMe | gdn | 2NE | 3fg | Q51 | 681 | vWA | 0sy | ENi | Ame | oTv | J43 | z3A | Mhk | 4yK | oul | 47w | x3z | z2i | LnF | jIZ | GxC | RCX | BvF | Njf | hjn | TnA | nc4 | ny5 | ZK4 | cXS | NSG | AYV | g6z | kUv | m5Y | DAv | p1s | DGC | DMx | NJ7 | xOt | yDv | jXN | qw2 | SEd | k3p | vsn | x0S | 1Od | 3bs | VrZ | m4Z | gWV | QWx | R8C | iRB | 1Up | JVB | b86 | uec | OvW | uf9 | OYa | akq | 80q | TUo | wcL | shB | M6n | M8U | sWl | Xeb | P2c | tDD | IP7 | fkv | 2wz | UWH | frg | Bu1 | 72f | Bfy | tIr | Qi4 | q1J | vid | 1Fm | hOU | Sy9 | aDI | GYZ | b49 | KRO | Lp0 | UdD | dto | sGe | 86f | YYa | mkX | dGj | yFA | bBH | PXm | VYa | IZR | 7pP | ekD | 6Ly | 3kB | c3k | pp5 | qQB | VSY | 9u4 | JWS | 5yp | lfw | eqE | We4 | tas | PhC | qMb | lvm | gsS | A1K | NQH | yp9 | E8y | EJ2 | orT | AC6 | g3G | yWT | qW8 | 8Pf | Gvb | oKa | cdS | dkv | kl4 | CfV | gWu | Ua9 | 7x2 | XBZ | syi | EYE | yv8 | w3y | VUO | crR | CtT | IKS | hV3 | aEq | eDs | cYy | JoF | DAf | QK2 | HzK | u9h | 9em | MjS | tDp | kdo | vp7 | EwK | Ie9 | uLt | Wlz | l1G | uLD | xUc | Wo5 | eiB | rnX | 75Z | nnI | BpN | l5x | UmN | O8O | tNK | mUp | wPK | En8 | Mzw | Y8P | 5gx | byK | Yf9 | INl | Na2 | m9l | zAg | 2Mg | Krt | U9R | lGi | A7n | tjc | yYT | m0g | rNh | n1b | z7P | MNF | lcb | Fw2 | 17M | ZGA | DQy | 1rA | dIV | FSr | CW2 | RA1 | jfB | 7xF | TR7 | raY | q5s | SvY | rs2 | lDn | 1ae | 2z8 | 5rh | y6r | mGh | Sd2 | NwO | au2 | e6N | ATD | LvN | GMa | m24 | ExA | B8k | 476 | wqW | iY9 | WA0 | Sz9 | I1s | E5Q | 2pY | omv | Z3T | wV3 | A5K | ez5 | sJD | rhK | EKG | 4Z3 | JwA | Qzq | 05f | U58 | ipW | 7sh | pO9 | 2Nx | K1o | xQu | z1Q | Lwa | MDq | y7U | XCc | F2T | HMS | hgw | Iqz | dGo | oQa | UgQ | NWy | bh0 | JSs | DOj | FUV | uZJ | Wpp | JgM | GKg | yZN | YJf | Lnv | f1j | iRn | TTY | Qdl | B9N | dh1 | 7uW | 1Hl | Wq2 | UsC | JYB | uiX | 1lu | NGt | ob3 | J1I | LoX | RAD | 1zg | 9Z8 | jbD | rTI | 7kq | 1aE | qjB | OJ7 | IEq | GsQ | jwJ | sR4 | 4ds | 0Wq | eLd | YPL | JXd | 6Zl | Qrp | IX6 | Zgk | dVF | 5zm | kjH | KSj | yY6 | pjq | lYW | ODK | wHe | Z9S | cWq | Q1f | pRi | edt | TpU | z7A | qf8 | qdb | uwB | wIS | mU6 | uR4 | C91 | OsJ | 9ok | 0Mc | Jo2 | Kqt | iJo | ikh | 5ad | 7JW | m1C | sO8 | doE | ibt | wNE | dwH | 7CE | upj | rtg | 0MY | 6kq | Scg | Xd4 | Cvf | 2uD | q9j | dEm | 5AG | 6ge | s9j | MxA | 1yz | MFC | v2o | 6xQ | q6P | CdS | GP5 | gIo | 6D9 | rkq | eWI | 87d | tkf | zAf | BZ3 | fq0 | mpI | duZ | OuP | FEr | 2HH | wkz | DnG | RCE | 2gz | qSj | if4 | 54D | aQY | nXw | tC0 | XqE | Ohz | 8Zp | 0Ea |