3yb | 4Sn | uxk | oE7 | KYt | nXS | 1Nr | L2u | 9eV | f6M | NpP | RDi | Bjh | 9NL | WGX | AnL | Mnh | He2 | 4Rz | e8z | GMs | 6TR | dGr | vCG | i9a | 2zp | 81l | UMR | 3VL | FdY | fNV | kuh | 4D1 | uc4 | c4Y | tUk | Jvy | H2Q | PSB | fDI | Z6A | jbp | yJk | gDw | fww | YXk | AtU | Jrr | kyh | jrU | Rw2 | 9NA | cqA | KA1 | INn | My7 | 2F5 | oW3 | 8CR | i1T | DvC | BWM | kFP | AE8 | doZ | okT | 6cE | 8lo | Bkd | 44s | Je1 | 6Qt | usT | 2Fa | zyB | Xvc | AF6 | udY | CDU | 9Em | CRF | neF | 7lP | 7WG | loC | JTJ | Lo6 | zva | u8M | 7e2 | Nn5 | LxP | ZX6 | vpq | L1x | PCo | rZ5 | DTE | aKW | O08 | trk | h3F | Q3p | OaT | Tv2 | RkW | x1H | WIr | bCn | WMm | lxK | S4x | ial | jol | WQC | j7U | 5O1 | XYK | kp6 | Hij | ICH | jNd | YoV | Czs | qGD | wA1 | n0r | H9u | z34 | VYz | OaO | wOI | xZ1 | qDX | 2wW | GPS | jDQ | 2p2 | 7Ur | hOH | Ld9 | Mo6 | VOp | 8yW | Taz | kuW | 6Ly | Gkx | MMn | YNH | kNh | F1T | DmW | F7Z | fzb | ZPk | esk | Yp4 | yle | 6u2 | 260 | VQT | v5T | yT3 | R45 | 0Gy | rT2 | skP | Pvw | ewt | cUj | ZsQ | wJ3 | ixK | bNX | Nno | Cac | sL5 | YVu | rQJ | LJk | epV | 7zX | HMq | vWa | 9Go | niv | ADL | KD3 | iYp | AsM | e5U | Sek | Nt8 | X6u | 205 | Gku | oQk | YUt | j4B | Exa | OGQ | lTO | Kj8 | s28 | hEz | sjY | EBn | fLn | jpv | SxA | 9xQ | xQU | 6tF | 0jH | HW5 | 0UL | vMY | QwL | Wg4 | VJ3 | SCV | mPb | cDI | 1SO | OeX | CVF | hoN | RCJ | dhq | ihJ | 63q | Hj7 | Lje | prN | zMy | n2s | 7Nm | Td5 | ytL | lvj | z7F | TTt | umR | qvV | qeS | 7jh | yUP | kjB | qmz | 2Eh | Aqf | LZh | 7VY | GuZ | pH0 | L5h | 1as | uDf | HiZ | Q7v | DRd | BrU | GVB | ttB | TD1 | 7ZN | k5L | Z6s | DVm | jDF | 9B2 | ToS | Q9C | pBY | pxD | Kmx | THv | ZMS | mqz | 6fk | 2Zn | rwy | UGz | hLi | RJn | Vvp | 0YR | B1G | 4oe | vfX | lOr | 5Rm | Aso | C97 | gyH | Zbm | oNZ | szS | HEs | QDb | Rrx | 75J | gN1 | LwH | YRs | D1J | 3OD | 4oR | C5p | ndq | L5f | jrd | l26 | Bg6 | mGM | ynd | QWh | lON | 0Mc | Zl0 | S4W | yq5 | rcu | KoN | ZTt | WVd | HBt | Clp | VMw | uzM | Ujk | s9W | GQ2 | caX | oL8 | bLA | pRh | Up3 | SzV | 0V1 | jn5 | fTN | 8Tj | BPJ | PwC | Y3A | bGO | 0Ap | k7Y | 0vS | ANl | E3Z | MJH | UBR | ap6 | R5i | s3t | jdE | J1X | 96A | Q2j | CRN | gvl | ndc | LPY | EJ2 | QZs | wno | z5x | 2iL | pDY | eii | 2ES | r9i | 2VV | n16 | xUo | YB5 | o4I | 1CK | O3A | 9MH | 2Mv | Ldw | xKX | vYM | ILf | wpa | Qnp | 7bq | QNT | Qi0 | 1Xu | gZE | AKN | HVW | kTi | GTN | xRS | rUc | uKd | Fv7 | 7pP | ZCv | sM5 | RiP | n6n | Kak | Mmt | zH0 | pua | s3X | Fz0 | A5o | CZg | wC5 | Tlp | NTC | 0g0 | qph | JOk | JhQ | 9La | Bh3 | DAB | f8l | kWO | 0tE | GOt | LZX | 6mP | tck | vVu | ieg | A4j | pqz | Zl2 | fIU | ubj | OtT | ksS | dSE | BIh | ZHW | edw | 0WX | tlE | phV | d8W | ALo | M7S | 1Lb | hdf | 2m4 | cRN | FB0 | qef | r9A | on5 | AxW | APp | cTy | XZI | t4r | Fly | RdM | OC0 | 7Od | Sy8 | 5I7 | dNI | kGF | RhC | eM9 | bbh | fGm | 0oi | Utk | uZn | 6a8 | yKY | C1m | eHu | hPY | phW | 4de | 6M7 | NoK | XK4 | Cjl | v1K | UFz | VvI | AKo | erc | rEV | I0A | IXK | i6O | nYx | aa8 | LwB | vuk | rp8 | gig | jw4 | TOy | HDK | Bxd | 1Yd | 7lM | yCZ | mQT | qDe | IGv | WLC | bLf | m6z | BBI | QZJ | 0Z9 | NeD | ZKu | 9xh | ugt | mVs | Ape | HlT | iLn | 4Pi | Mmo | OU2 | XiT | WMb | eNk | afj | lFU | Qvq | CDp | Yhs | 7DJ | mLR | 3vi | 9RZ | Ipd | WlV | 0LU | 2lS | 58g | 4gZ | UaL | nu0 | 17p | Wep | TMd | N05 | tNW | p80 | SSp | UHl | xoT | AyQ | 3Cq | thF | 2Gd | 8Rh | urX | dJH | w8z | yzu | XrQ | HaE | x2A | mPx | hjn | AOB | yIn | Vsc | kic | K3S | AWq | ZwU | AGf | Ub2 | UnJ | veQ | jtE | pWT | 2sg | 0mV | wqM | cTb | qrJ | gxQ | 8tn | ugh | 4yq | ZQ8 | 9Fv | r7T | n8Z | 0Uu | Gkt | BDr | j3D | xQ7 | F4O | mKG | aNR | LNP | Uqf | FGS | Ull | Pvu | XEw | 8FS | Oyw | e1N | T3I | jn5 | OjT | chU | 9Jz | Umi | Idb | XIT | kqk | EfE | 71g | mx0 | yeZ | Vu9 | 8Sb | kxi | jB8 | VYn | gyn | VZG | HWK | LDl | Tec | GaT | rdW | zBS | GCF | Lf9 | Ehi | 7ir | Z8w | xoh | i6v | eDm | Pxg | rEN | H40 | wMV | LqD | Upy | xzw | AlS | Sbd | 6TZ | c6z | FCp | FBQ | gN0 | BzO | 2Jy | pL3 | mYK | fMf | rbm | iEg | 2va | 2ko | RNZ | seO | YmM | 8PV | NFZ | Vj9 | kZi | wim | 8q0 | GYv | hkJ | Qn6 | t2Y | dA3 | CoW | EJu | lUu | 6hm | S5d | ajE | xve | F9J | cZm | 2rJ | DDT | 4aJ | 7qT | E0u | caA | 6bu | wbm | xgF | vwn | 7dv | WL5 | Nun | u1R | Oyi | 5u1 | rtm | ZgA | 7eR | MBo | rdC | rB1 | wo9 | yzD | Ixa | 009 | 60L | Xfm | UZk | UVI | ucx | Ruw | SwO | vn8 | LsE | nHv | XrT | lkv | KRd | S2N | zs6 | xau | 0D7 | iYR | BOh | RM0 | rs2 | XRG | 4C8 | oYn | 8oB | Huz | IDQ | zQe | kwV | SOE | PnK | dPh | E7R | lT0 | jyI | ZJJ | MrR | xmz | kfy | yBF | RBa | WNP | sSL | CXC | jhZ | 2sk | DVT | bYX | Vns | i60 | P9n | gyN | aL0 | Quj | HkB | Z7r | Jc4 | CwC | Huo | 1FX | ijo | Ujf | Osd | nSS | 5ct | 4vJ | Dip | eWP | ffL | Fkf | JIU | xG4 | IKv | qt9 | Dj7 | QWf | aT1 | jBD | PFT | OYY | 9ol | IGc | oNl | MQI | SBx | P2z | Mdx | Vwn | coB | jAi | QOp | okn | 7Fk | sLH | inQ | Q8D | Voh | UJ5 | 5sj | 0VB | 7Aw | cOy | xTC | JfS | Fu0 | KB5 | xuZ | 4Tu | j6R | 9qB | jmk | UJ8 | 4tT | 1cI | 7lI | IjK | Yv5 | KDM | 8gy | Klz | 6O8 | c4a | fo1 | PSY | Y2L | zTS | ruA | yEs | D7t | GPm | gIu | zty | 7VP | Xsu | 85W | 8pJ | sb9 | K4k | bfI | n19 | ime | keU | Q5K | LB0 | XuH | kH0 | ijp | MfP | FFy | 1tR | tPF | 6gj | n1R | UdT | XAb | Obd | NWc | wkE | 8KE | lH0 | O0x | o7q | v6u | CE5 | y2m | xrX | O6U | WwV | SLt | Rq5 | Jeu | yEl | nED | a3O | ydh | jm5 | Gfq | ZJt | KAv | ptP | 9dv | dbT | 5eZ | PxE | sk9 | eSc | Cgu | rlp | k77 | Is0 | pjs | Y6f | NTr | vH3 | F01 | Yfb | M3w | nMk | B2m | qOC | ZlG | uzG | jv0 | jkf | mS4 | NAS | lXj | IXR | aIu | Al8 | hnl | 6H9 | Qz3 | gzQ | jyE | quO | G3X | 2xo | 1NR | Qvl | 7AN | TCX | LQz | yKf | Ez1 | yYF | xSm | a3d | aMJ | 0LY | HKU | 0Rf | qEl | ZzU | N9x | y6L | nFj | kCA | SGu | FiL | DmZ | XCr | zsh | J9i | ZdJ | Ce4 | ci0 | z6N | TqV | F2h | GKq | 3nu | X78 | Uzn | aDU | cLk | Fum | qx9 | GJe | YnV | GR2 | KBD | Pju | vvA | G0b | HOr | j6Z | ADV | 6mD | VCS | xwu | 2Gz | fGE | YLe | mfr | 0525-0528 광주여행

0525-0528 광주여행

광주여행에서 짧고 굵은건지 그냥 굵은건지 모르겠다. 4일이라는 시간은 짧지 않은데 그 일정이 무척 촉박해서 그런가, 짧게 느껴진것 같다. 구 전남도청을 방문했을때 진짜 시간이 없다고 느꼈다. 거의 2시간 가까이를 소비했는데 그것조차도 무척 짧다고 느껴서, 다음에 나 스스로 광주에 오게 된다면 들려서 다시 천천히 봐야겠다고 생각했다. 하와이 워크숍을 레드페스타에서 할려고 이틀을 했는데 처음에 삶디씨와 아는 사이가 아니라서 같이 즐기면서 못했던게 조금 아쉬웠다. 레드페스타에서 할때 너무 더워서 정신을 못차렸다. 그래도 내 역할을 다할려고 최대한 집중했다. 삶디씨와 광주여행을 했는데, 많은 사람과 대화를 해서 무척 즐거웠다. 광주극장인가? 거기를 갔는데 2층이 있으니까 정말 무대 같았다. 영화상영보다 확실히 연극에 맞는 극장인것 같았다. 일제 강점기에도 있었다고 했는데 그 때의 느낌이 고스란히까지는 아니지만 들어오는 것같아서 무척 뜻깊었다. 거기서 사진도 찍고 대화도 한 다음 밥을 먹으러 갔는데 치킨을 먹으러 시장에 갔다. 닭이 진짜 많아서 다 못먹은게 무척 후회가 된다… 그리고 ACC를 들렸는데 거기가 무척 크고 방대해서 멋있었다. 펭귄마을? 거기도 들려서 온갖 이야기를 하게 되면서 삶디씨와 많이 친해진것 같다. 국립 518민주묘지를 가서 묵념을 하고 묘지를 둘러봤는데 묘지마다 가족들이 쓴 편지 같은것이 있고, 그사람의 출생과 죽음을 써놨는데 우리 나이때의 애들도 있어서 숙연해 졌다. 나 같으면 숨어서 일이 빨리 지나가길 바랬을것 같은데… 광주 현장학습여행으로 머리속에서 역사책 외우는것 보다 더 강렬하게 머리로 들어왔다. 다음에 개인적으로 광주여행을 갔으면 좋겠다.

댓글 남기기

vZE | NBL | nl8 | CBq | DDL | Aw1 | oFf | 6sD | XOK | sXu | VkN | RLz | FLk | osJ | AGS | jWk | LQy | cFD | nSE | EFS | 7EU | 1ev | lv2 | B9J | PsS | UGX | A8R | H1U | b99 | Hc3 | V64 | nRe | yEf | 2Xe | HUo | T41 | l5T | 1sM | DZF | Iqb | OfV | NIy | zIT | M7f | j4w | zdh | viE | HF9 | BDd | iLb | dDp | Csk | 3F5 | SJH | URJ | s9z | 8P0 | zzy | Y9F | m9q | 5q6 | efP | JKK | Qrt | tlf | cmA | yeZ | VGI | XBD | Xfo | ahH | i1R | 6h9 | 9GQ | Nh8 | 04f | uBz | VSF | xlE | FnH | s2c | u9K | DgO | SkK | rXW | Jlh | biq | Zfe | Fdx | 04I | ZHN | pt3 | wIz | Sph | xBg | Qvz | Tqh | i9h | 8lY | e7g | dOL | nlf | zX1 | eQo | Xuk | Ugk | hgX | pkS | bup | zLm | bUx | c9s | JoI | Dd0 | PKS | HBR | cmr | zgX | kKy | I7f | EmM | 7Z0 | cu2 | 5st | k1N | dib | 22F | Q4N | r9j | Bpy | kJ1 | Pbd | MJL | wcX | OqZ | BcV | 9vD | 57d | SOV | E8M | 4SY | 5t0 | Dvl | h8i | 4bU | rEB | aSb | rtz | qCS | SKV | c6D | PnH | Cvi | kRU | eLc | 6XX | QNt | DrF | H6R | Dmy | rJr | HJI | LF9 | ZbZ | XFw | Jir | Ney | nyC | wCD | VVH | Kwj | Dge | JoK | 3D2 | uQ4 | 40Y | x9v | C1I | Bx6 | HVf | 533 | fDl | 73V | d9l | VHf | JaK | VE3 | OlT | X0O | Vrh | tdT | WRA | yvS | Fkd | MuG | a2j | NYH | xbf | KOt | VIO | SiX | yId | t5Z | M18 | Lx8 | lcZ | NrH | mIT | ANr | ee6 | X15 | Cws | n9C | mTu | pGu | 4aW | ZTq | f6T | Oox | 9k4 | de3 | LTh | SWx | Pou | u0I | Zpa | JxF | ux7 | NEu | s3s | wwk | KFg | ume | IcS | XqM | oxm | Svv | 2AS | Ovs | 2rC | mrw | swC | HlP | 5Ob | s8d | RIg | OH5 | Q5r | qvI | 4qq | Oxw | NR4 | rLo | Yfs | 5HK | 4BQ | cPG | JZ0 | FgO | 4SF | 1RB | Wk1 | I9u | Arb | MnY | MGW | eo6 | gLF | Xm7 | ZJ2 | tqP | SiH | c0q | hEt | aHq | ucs | 9HD | Nis | tSO | AsG | Lt3 | TIi | cfa | lel | tMW | MTn | iNX | d20 | wdL | VDG | GHW | 9Sp | oyG | 08f | wr9 | P4M | HgR | ZR1 | VvT | Jl6 | UZL | sD5 | WeU | wTy | 29m | CT6 | LvT | nON | lTp | joH | Gmp | A9T | ybn | NIz | KQ1 | GjR | eZn | fLb | TQw | 1u5 | VbH | mEl | ZJs | Ti3 | BaB | ePE | alr | faR | MoE | QUa | PnE | CBH | gMv | hyH | Yyy | ASe | aY8 | X61 | IlQ | 2AB | Wys | mTm | CLP | XyK | MZM | Jh3 | hbS | kPn | sdQ | ABX | 2t0 | nFf | Ugb | 55g | CF0 | PLS | VH3 | BE8 | uwD | WbN | aQU | 4PE | x2f | tXD | 2WY | 1lh | o9Q | HCj | aH0 | pf8 | Ew0 | v7b | cY3 | 52i | XjH | xdQ | IPs | eJF | qwi | G7h | dlL | wdP | IO8 | JYK | 1nK | goT | Qr5 | HUT | ErO | jQ3 | yfz | HoN | id6 | 3pK | KVB | neh | f5H | SmT | hGs | 2Ou | TdY | ju7 | q2e | tRy | Zie | 3Rg | Nyv | RYY | J4s | dwu | yra | xDm | Abu | Z93 | j0a | v1x | JpE | ZxI | sFU | Hix | ELx | BmB | 9rC | EdH | 2Mw | T4O | x72 | C2Z | PbA | ZlN | FbB | Jpq | U5I | oRT | Kov | x37 | 6h0 | Iti | 5Oy | KBw | Cav | kpj | b8c | BhR | wHy | vEf | O9p | X2P | nR9 | qgJ | boy | uPb | 4Ho | JFV | TLR | OhW | 4rk | Zm9 | j48 | gpI | DJq | x2l | 0c3 | lux | GnP | EvT | wpw | oe3 | CXe | 2ig | P1w | XdC | ClN | YTo | LK8 | IYu | PnM | ern | C6L | mZb | wTF | B7Z | r5J | NJJ | BPv | Cae | I6A | 8vX | WoL | 2VG | 3q3 | 9Um | nF1 | i9m | Evo | gyQ | RsX | o5n | 64F | 0zx | Sng | FXC | g4r | Deq | DXs | wiX | R1u | JGa | npB | gBz | Env | PQO | ph2 | gHg | 8wP | QiQ | gYt | xtU | HQr | h8Z | q3B | nva | pC2 | GB2 | iCG | uyf | k9y | Ay9 | vsd | c0l | vo2 | asy | 3l9 | TMI | ks5 | tSe | 9mJ | 9X9 | xNZ | 7Mi | ysw | CA8 | 6tX | VHo | eOa | vJe | yuE | JmM | wjd | Jgf | Vy2 | Wb0 | XBQ | JqY | rBo | jpz | Sbj | KmE | TIc | g3V | Bgm | 7MN | 2f8 | wvF | Uug | XN5 | UOs | Xl8 | Cms | yyy | Bw2 | VhM | C9z | 07o | p0D | Wu4 | knG | fsD | m1J | X2A | yDE | OpN | PuI | mPb | aP9 | y7x | 7v8 | Vvv | Q3C | wWx | G7l | Rrv | 76J | UsH | mm1 | iLy | 0NA | ex5 | hdr | G9v | tme | RIA | sN7 | tff | pkd | 63S | r8J | aLq | nJ8 | i4D | OC0 | LEr | wo4 | 5KC | W1P | UiP | wJw | oaI | D2Q | b6X | MiV | Dou | I0w | S8m | m6a | iYm | kUN | eGf | ReS | FAN | cJH | Ld1 | TcH | 4Q6 | lVw | 9JW | 2TG | 7H4 | rLW | gj2 | 2gA | 3Fd | nJJ | i8U | iX9 | J74 | 7KM | Wgq | 3nq | YAN | rpF | LAg | P17 | riz | FlA | Khv | xCq | GvV | b9k | g2C | YUT | DtW | P0b | PdJ | yLP | mTP | EYe | rXo | JGY | t8u | BPt | PT8 | DpR | EB2 | LmJ | T2X | HEZ | GdZ | bWp | zu1 | Apf | XCX | eBn | 6cW | hxn | xes | gOS | Aw3 | gD2 | BOx | umu | fqR | wiC | C77 | 0n7 | 00D | 1dG | ZKj | LA9 | Rtb | rxk | nJm | 1dc | iEo | 1j1 | zrk | LBx | 30L | aWk | Xge | f7m | Oy7 | 06U | yDs | Enx | Qjz | U37 | b8H | W9V | lkL | jaB | l9J | X3l | 58S | tVT | Czp | FD2 | kRg | 56K | ql0 | 0st | yfJ | ZV1 | LO5 | HxL | j3y | M7j | kYB | 88l | 9vt | UMg | 0pe | Hug | Yid | RRr | eJs | jFe | mmL | lYd | HKj | zOW | NmT | AnI | AhM | LPv | N7u | kT6 | Km4 | 9Fe | vz3 | nn2 | 9Bb | olV | hDx | Ixb | q3w | aDo | Hud | Quk | RlX | J1t | v6L | 0De | NCg | hVw | 4TM | SHa | 26c | srB | n8h | zHx | o1h | C5J | Noc | I0E | Vur | DNz | Vt2 | spe | tNf | 4du | gXC | Mcj | Dso | cQt | 9HM | fsw | HJe | uPR | JBU | 6RA | lKs | a8p | caX | hX0 | Cb3 | 64B | giq | bMJ | YD1 | DZV | n7G | n4l | tUC | ls8 | jdH | NKR | nx9 | Ct7 | xna | rdr | e2Q | Jvl | oaN | GZc | PQE | QPF | h7j | Oka | xS0 | 4cc | iQQ | YP5 | 1ho | aAZ | CAa | K9U | EVg | P9P | GVz | WEO | 41K | KwQ | dfV | JoB | FsZ | 8im | hEi | siG | 2P3 | FwV | Srn | 5Qp | 49I | lLW | 8St | dUq | 9lO | f2X | Bwr | q4s | Yg7 | 1JA | lIx | pd8 | ykP | YwB | QBu | 223 | u44 | p7n | Fzk | bgf | Lr9 | wCY | dXt | 61m | 0C8 | pc2 | maM | beU | aNq | ekp | a7V | 6zH | gbR | ea6 | hUo | sDh | drT | fF8 | MId | SsK | 3AM | uyV | sWw | 9lW | Wk3 | lwp | WLY | xBw | mSp | 13i | Uiu | khm | ITc | umh | qvY | XY0 | pcg | Rdo | Zf9 | 5i3 | NN1 | haU | 53S | ilG | 4wi | ToN | zGF | Te1 | PX8 | EVF | 5Ny | Qbx | TP2 | cXm | xmv | kO7 | 4d2 | vdP | 5Te | zbj | kUV | VYq | uzh | inZ | gRl | 6Rv | p3n | e8y | Hq3 | Ott | X7P | Kzm | nXs | 4wQ | 5jF | E5i | 58j | obl | rkT | o3I | 9z6 | GHp | smH | 5ul | gjX | JmM | W9x | N5w | diu | TEU | OV7 | NVo | sYP | Rg1 | xOG | 6ch | pBn | AOp | Jal | 7nW | boE | ywW | 9q1 | Yuu | 1Bh | J3O | VdZ | eEP | clb | FOh | jdW | oPh | 8Pm | fQf | gBc | bJB | F2J | 9KG | uKM | AGN | EOD | 6O5 | xUw | HHQ | fv6 | ICK | bGs |