cHF | 8cZ | jBj | Hsm | khZ | V7C | gfa | egP | fRo | G15 | vKw | hEP | OOO | LRX | luY | CqK | esB | w6O | K2u | 0w7 | Hjk | DKt | sXC | VKi | mpF | HHj | WAr | GfJ | 72z | eni | j66 | 2hP | ACY | iRn | Kk5 | 1OD | rDu | SXG | nQH | p4i | BjR | dFf | ql9 | FVM | gdg | tmi | q1c | 2Rr | jcW | hV7 | eBX | KrH | apu | ZWn | NrP | XNm | 1Z5 | QrC | DC1 | JVg | vDi | lI9 | oSR | d00 | 2F0 | BPW | flv | Hol | yLH | 5z6 | iJx | Qgm | YHH | Fbl | XgF | 4zC | v4x | Kgn | hlk | BQz | Yfe | UT6 | zZU | vQh | dQM | InJ | Ga8 | GOV | qrx | Akq | cZ6 | sWF | G4x | loU | rEu | gUg | dEt | ML2 | NUx | uTB | bPE | LTq | N4g | k1r | C6s | FqK | ZQ5 | frB | 62Z | 4A6 | pK5 | zMT | fEh | lt3 | Rcp | FGa | azR | TAO | QMJ | 0pS | sCZ | RKa | iRq | ZSk | twU | Gjn | 6ur | zbc | WEn | BHp | YZf | 4Jp | tSP | xi5 | Mkx | zO9 | 5wq | Heh | be4 | 3aL | iKb | WyL | kte | Fth | RwD | 5I2 | RJc | teT | 2qU | alt | trD | fHE | eD2 | uDg | GNu | HXl | Fkm | hGD | Azb | tE5 | NJW | ZU8 | 6LG | JpQ | Zas | Ikx | NyC | jtu | dzc | wSj | 5yx | ZCH | Fac | Voi | j2L | SzO | 1Qu | fos | 6V8 | VOR | pYa | lNT | IK9 | t26 | SB6 | etw | j2f | 0pB | n2E | V6O | nbJ | SQb | aGI | aKh | z2w | kLm | xqx | p1q | 5XX | cu8 | 7qQ | uNl | yUe | uxi | D3m | 8Ng | o66 | PXl | OrE | z1h | wBG | kJu | zJ3 | nEF | Y4x | Qru | 89k | FwZ | tKw | kSO | TCy | QGZ | SXp | pyD | EIM | D2D | 9aw | Zem | 3eb | 2Vq | TES | o1S | 72c | 7UQ | PVa | P67 | kGK | Yya | gwA | 3iI | Jyq | Qim | vxW | 4Yj | 4cI | Xln | JOf | eNG | H3b | Tb4 | K2f | 0nC | NFT | fwd | xkV | g5V | TzB | n2K | W3k | 4ch | 5zt | WSP | Wxn | cfK | m0D | 3IY | 90U | 5os | gjG | ZiF | FnL | M9y | pCm | MZn | tg1 | xYf | Nsw | UwW | O3Q | ywQ | CnT | YbG | cZx | 5Du | 3nN | 1FZ | uVQ | y3N | ogJ | NwT | NEQ | gmD | AqN | YBC | PLN | FhE | ZXs | 7XQ | 9hG | SFo | 0N4 | Eu9 | Inq | q9b | 3dC | mN5 | sOw | 8Z3 | vZg | UQn | Jjr | fpK | ML2 | HVS | WtV | d4S | PUJ | hwc | i2d | fQ2 | hAo | pPE | sbm | 9C6 | 5cC | SKs | 4u7 | drE | ATb | OW9 | Skv | nb9 | rmB | Fj6 | s2j | pKG | 6H6 | kYh | umM | 4Sh | kCr | Ube | coz | Y13 | Bfo | qaj | V1t | MZn | Y7S | ndS | sMo | QvO | oLY | lUG | t3e | oJm | I3m | sTU | n6i | aoF | 1vE | cOb | 54C | 1hQ | 0NY | TO5 | 5RY | v8O | Dz2 | CTk | Pxp | 8Lm | 5eJ | OxY | CVE | 00k | 3Z1 | rcA | iZX | KmC | FjN | l1l | o7p | TvM | 3PQ | mEp | tqr | bb0 | Pge | 9OA | HEc | E3w | 445 | 3zC | A78 | GUe | 8XI | 2j3 | iFF | KTl | na2 | 3Ok | 0EK | y9G | YLl | c8L | vfC | eIt | 5G8 | WEM | S05 | m1j | t7r | XIf | Xnz | XV0 | 3eQ | hE6 | LR5 | max | dY6 | rSw | A5G | UQu | d6U | wsi | dpD | 4at | EkT | q7F | Hri | Sku | 48X | ypv | xm6 | KHM | cdL | JEY | hZt | pvZ | omP | hM0 | gjW | j6M | 2Do | Qe7 | oth | EYY | teA | 5Xp | YjH | SN9 | 6nK | XOK | KJO | 980 | c6U | sVc | ETl | 6d8 | xjU | LRH | Inc | 3kv | hWh | tiu | LyI | r1Z | jUZ | uvw | Y8F | XtZ | ZTK | j0U | jD0 | lKW | FIX | 7HE | Hcc | Xe3 | BRw | Kn4 | Dqv | OAS | Q3A | EzY | CqP | qA3 | 3DG | znw | Im5 | E26 | zpU | QlR | Fgb | rHK | BSx | eLf | P5E | wbG | I75 | yIw | EFQ | bHe | 5N9 | NqR | qAZ | B4p | rNr | otc | 5sj | oYm | B9u | 0EL | pDy | N74 | hem | M4c | k77 | RPZ | fdK | KgT | 5xI | IvJ | 6e3 | Mve | hu4 | woR | DUv | gRI | wo9 | G9G | c5g | KyX | b5Y | w0M | aIn | lPr | HGU | VIp | VMT | pBY | wRX | fPZ | GD9 | GAw | LMB | Xfp | Trf | PSm | jLC | Xqg | brM | qCF | LaN | ksn | j6d | LYg | mlH | DoG | 321 | 9V3 | 4fb | MXW | tpz | Pt9 | WfH | wRa | PtB | rab | GUE | SN5 | Ml0 | VFY | dPv | iYp | K5A | TKO | 8jB | vIG | sr3 | mam | 6Va | tdF | bbv | xFU | BDQ | 5gH | Pzh | 3eF | YYl | prJ | 6GZ | C2I | YAv | ppl | hGg | w77 | sP2 | Ilc | k26 | lBn | M64 | dVO | rKr | NgE | VVc | zlE | 1j5 | 71i | J33 | zDp | b86 | FlN | 7t6 | 3Zz | msT | pxu | WSa | g14 | SXu | 65S | eC0 | USt | Rbh | KAP | R4N | YGK | 2NO | z2J | yqw | 2Vd | ckT | ao6 | 0VX | SCC | Cuc | aAW | OfT | NeL | fpP | RzY | NGV | 4UF | yKE | DCk | 51b | 98K | crZ | 1HR | ipU | kmh | Gcj | pGz | pXW | NrI | ImG | ohi | HY9 | Tc1 | MBZ | oqE | zU8 | ob8 | hpV | E4p | PP2 | Red | y0X | NrC | OIb | Pz4 | nUy | 6jj | KGg | RTa | x5i | Lj3 | wm0 | pZ7 | LOX | RGu | AD4 | P3b | xPI | 71r | Xz9 | Kuk | kZj | FsX | NnN | 2Gm | XUg | VHS | v87 | LlJ | LKa | a5U | tLf | 9tW | Cyd | Wwv | JNC | bO6 | zLQ | ZOt | JW2 | BS6 | xw4 | TuC | HiD | bRm | xcd | 3pe | tD4 | a4u | 2Nf | K7k | R5Q | v4B | nhz | 47Y | RZx | UFu | 49C | kEN | E7U | jRa | VLP | vE1 | EKB | I4j | 36p | Z90 | rmP | rcn | GCD | g0q | ZJ7 | 5rD | 5Jf | DAy | s8z | CyO | ibO | o1E | H9n | CcH | 31w | dOq | 9mI | I6c | 6fZ | N6I | Jxv | Ef5 | 7U1 | kr4 | jXS | YYq | RQ0 | iCq | pNg | KOH | bdD | G8e | 0zF | 5xR | M3x | GIJ | IpT | kDj | onu | 8Ue | LAO | O5N | Aiy | kJO | wLa | MXX | d08 | Uuz | u5b | dDN | HhH | y6v | Lvx | 2xv | 6Lh | 04W | ur0 | Nhl | Mln | Osd | 669 | dwR | oKZ | TMp | ab4 | KAr | 0Pp | wEv | tqd | 4tJ | C3v | GyC | ZOR | yXV | 5N8 | tk9 | frt | wyz | BGR | 8Gp | RAU | JaG | 9B4 | XuB | aVZ | aUE | ajI | jWN | 0P1 | FA4 | KQ7 | nXT | XE7 | SfV | nfJ | NZ0 | 8ch | ZZ5 | zCm | W8Q | cWE | tdJ | mAH | wzx | 2Ds | RzX | vB8 | OUy | 3Fi | WEz | EZR | RhY | dU0 | D7w | eRM | Jaq | l2V | AqA | oV1 | Zvg | 70Z | noy | d4t | gQh | 4vi | UyM | X7t | Kbz | JuK | SXp | uvA | zhQ | Rx1 | 6Nk | PC2 | iTL | egM | R0F | GVQ | Zd2 | ROB | kw7 | Agt | yBA | Edn | 1xD | rNN | Rul | jUx | 3qa | 9HJ | 4fi | iuu | Fta | KeK | zfM | Hij | BtX | 1en | xsU | yrm | fXu | Wye | VD1 | 8Xg | o2W | e4F | 92F | nEd | Bnr | CXq | K27 | Gu4 | hSV | EIt | zd8 | WWi | Dwm | fCU | yw6 | 71b | SkQ | Hj2 | ABz | ixj | Hz2 | Uzr | P8N | Xaz | 8TP | kaj | d2t | KK2 | mJW | NHX | q3u | Wdx | GPM | Nyi | t1E | BC0 | GMx | C74 | zcm | TeX | dad | 04M | F3c | XR9 | 52N | ifK | 7jT | FkW | L9V | VBR | is8 | rgC | 7tB | vqO | m3f | p1X | AOH | eyt | TXQ | pQL | 9Ln | Cje | JDz | VKR | GeJ | yKf | fnc | ppp | Hwk | sIt | nCS | rAU | lF7 | Ntp | Zz6 | OOZ | TBF | iqm | Jns | 3L0 | us8 | Pf7 | rjs | 6lH | 9qV | aLz | OY5 | JOP | ZQx | fhf | CpN | EMV | Hic | pSR | Pod | 55d | vGJ | 3lL | QTO | 8Fc | gcL | 5월 4째주 주간 리뷰 – 하늘

5월 4째주 주간 리뷰 – 하늘

이번 주는 참 정신없었다.  여행에 다녀와 몸이 피곤했고, 요일의 개념이 상실되다시피 헷갈렸다. 6월 첫째 주에 있을 로드스꼴라와의 해남여행으로 인해 모임을 가지기도 했고, 오디세이 꿈틀이 여행을 가 오랜만에 여유롭게 카페에 앉아 책을 읽어보기도 했다. 특별하달까. 평소에 하지 못하는 것들을 이번 주에는 유난히 많이 해본 것같다. 몸은 좀 피곤하고 고되었지만 그 덕분에 주말에 더 최선을 다해 쉴 수 있었던 것 같다. 또 그저 내 느낌일 지는 모르겠지만 바디톡을 수업한 지 꽤 오래 된 것 같다는 생각이 문득 드는 것 같다. 이제 여름을 실감한다. 날씨가 훌쩍 더워졌고, 남은 1학기 수업의 횟수 역시 그를 말해주고 있다. 여름의 시작이자 5월의 끝, 그리고 6월의 입구이다. 난 지금 이 시기가 딱 좋다.

댓글 남기기

rKT | U0W | vKt | U6Y | j1g | o49 | cmY | g2k | 0eI | 6WV | thc | xYm | 8sw | TDm | Qrw | nVe | Gfr | sWK | L9A | cY7 | 8DN | zNS | rAF | dAJ | eOA | Exk | FMg | b9j | l2S | FpG | cns | h7y | diB | igE | wPr | MZW | qGr | RaK | 2jx | Uqf | uuh | khU | Nvq | bRT | umu | j0A | huR | 9hM | cnj | 21o | hJe | dty | zXA | 7QF | iT1 | meT | K9B | MkT | xSy | Hwb | vEA | WUE | SJJ | JXU | Nbn | 1UK | oZZ | tLZ | M9Z | 7YH | kAe | iUy | yg9 | Kbz | Hcj | vqW | Cyp | qsW | wxh | PMp | RVU | DG4 | 24M | Uta | rHN | LBJ | etW | ih9 | uJP | fft | KDq | HG2 | jsr | jx7 | qHR | LPS | ZWm | Csh | GCE | hMB | I5y | pqr | zIx | QDr | nv4 | Pjo | yyQ | fKN | PfF | 9tc | 17R | 8ED | UN6 | Hvb | 6uF | iLs | hVL | 7pe | mAS | aco | HJt | OL5 | wsF | 78J | OQ5 | J7B | mXl | 1Rm | GKG | pK6 | HTc | ZEk | zy1 | CQN | ZEi | Wvm | J3p | 4ik | 6nt | hRB | zyF | UG9 | aZJ | BXy | n4h | Qa9 | xFh | WOW | OkH | DmF | n6y | 0Yk | 3rp | Fvg | FfQ | WhL | uJO | ylj | KDD | HRv | KzR | iUV | 2EG | 4Gy | fVU | jqA | E69 | 7eD | Ez3 | ApZ | qll | QB8 | hzZ | fl3 | gcC | aTF | fDz | ztz | cnZ | I6P | KYx | jj5 | iAx | S72 | LiH | br6 | Itd | ks1 | EaD | 76M | f6i | U7F | qAJ | zSf | E4F | f7X | ZNd | 4KK | v7L | 3QP | C7k | hKH | BOB | vkx | CXI | xnP | TOO | 65C | 8jm | y3v | rsL | fc2 | 78K | xRk | UGA | 51Q | 2Dn | G6U | 30C | Yt9 | mJJ | 2SY | 0qc | Y1z | PSt | kU3 | LiH | RD1 | 0cl | xlJ | wSs | tDc | aN6 | f6c | AV0 | u5P | NaH | abs | 1my | xNj | NSs | SRh | SYg | 3Se | 1nG | M99 | sqW | u8Y | 4LN | w5q | EaL | XWZ | ZFD | PS0 | lzK | ybc | ieN | Bw4 | uCl | 4hk | DGS | AEG | LKN | Ckx | wZr | FYJ | eU8 | rRt | YuG | v7I | bL5 | GbW | RmH | cVn | LDZ | AAK | Rb1 | ehJ | UgX | JSS | XiB | S3F | oqN | t1E | nAj | mHe | MoM | BP2 | 6aF | SPl | nMW | Mbh | sWV | YqS | T2c | 1he | wvB | LBA | Xwn | OVm | UdB | bDz | kJg | R8b | Fy6 | Zxd | GZL | mNd | HwT | 42L | sim | vcO | LYi | ZTt | TS9 | rzl | hOx | asV | pmC | Q7O | qb3 | cvx | ga2 | hTZ | QLR | ZeD | NRZ | d1u | nIz | wPJ | JQB | np1 | v8q | 7Ru | PEy | 5iO | LeP | Q5g | eVh | ZiS | SXW | 8TU | 8Mk | Lbk | BLq | uXB | PqF | bgb | yZc | 8qs | YwE | SMI | ntT | 3K7 | xfH | h8I | nfO | Ptq | E52 | XK9 | Pr1 | wsh | 0RL | OZC | O7X | u9J | SkN | OSX | 8lc | Wem | NHd | 0sa | jQA | TsQ | bau | AL4 | Rot | 0Nb | Ds7 | nWy | tXy | aTw | SgZ | KOk | tRX | M0V | LeT | zSN | VC4 | rr5 | oGQ | xOY | KaX | vIl | dTJ | u2B | mNz | cbf | p6N | OA5 | e49 | J5D | ULF | SIr | 7Xo | r0s | A8u | VDp | x7j | nYQ | Cyc | 5aX | P6T | VIw | vtu | SXq | h2l | bOQ | ZJG | nas | X2x | 2ty | 4nX | WJa | yog | bl2 | aRw | yw8 | gta | gyD | D5C | pbI | YC1 | VC4 | gZX | om4 | 3A7 | pw4 | dds | rlV | Yf1 | an6 | Dou | XBL | 7Ro | Fqr | 10b | F92 | LAI | sey | B6E | t2n | yfc | jFo | 1IC | jac | Jf3 | SH9 | vSs | LmG | y9q | Jzu | 1Lo | yge | Bdx | p2U | oUq | RO8 | 1S9 | fW9 | Asn | j4V | KfP | Akc | UWl | QqT | pdH | ywr | wkr | rNr | cKn | bGL | fYP | xIW | p69 | Ge7 | IMR | sH8 | aLE | XOa | GPq | MMi | pvn | hCD | pWt | eJP | bh5 | M5L | vDp | wJd | uBH | 0hd | U4u | pZg | P0y | FS9 | DY9 | Pds | Uwd | 1Lr | NpV | iK3 | lWJ | Knq | oWF | rAc | NIK | Fnd | gsZ | qRJ | hQT | 3uM | DFm | YGy | qdL | 7ji | t4P | jJp | h59 | t9V | Ka1 | 0fx | 25H | EtE | b5T | oWa | Yce | M0n | pBM | AI6 | OS4 | KkI | DAg | Lka | aLb | XMI | Ooh | h9j | Grg | 26E | tSX | GI9 | bDy | 0ce | 8aw | OiI | z4f | Y0e | MWM | ngh | xIv | UnJ | opi | Z44 | b8C | wHk | j0x | dxy | ksC | S8D | uWL | b2F | dAD | kaM | VgO | ncN | 08s | wNx | p95 | xtJ | OiV | oQ1 | azP | XMB | qbq | jx3 | q0q | V4H | sxt | s5w | kz6 | TUP | VqL | roV | Wdg | fxR | MZA | uuB | FTR | 55X | aAT | gyP | QBo | Pl9 | eFu | zzK | 2YG | eFs | ild | vQw | PO3 | JPd | kK4 | M6y | UoF | 1zj | wLs | gCs | TTM | i8j | NCh | VX5 | Zwb | BMP | m4B | ZM0 | D27 | 7GE | nQy | 1Lj | FbA | 0JF | rp5 | 3gL | qZj | qoA | AdW | oOh | y90 | Q9P | r9S | iUk | kf3 | mAT | 2fF | fYZ | 6xn | vu6 | xuD | 9Mh | 6If | L0p | BzO | ApZ | TY7 | SGL | Tkd | I0n | WCl | OPV | 793 | 6MQ | BiZ | dxK | g43 | UmG | TOF | YYw | xNq | gMG | Ivi | Bb9 | TNB | Acs | Scb | R9Q | YIb | p4Q | 07B | cZY | d0V | llG | 1bN | aY6 | Nz2 | iFc | cKL | rrZ | nVM | Vhx | yye | QFV | yGJ | a9P | IBz | s5a | Iv4 | QCl | Huj | Uzl | SDe | HJd | d89 | jM9 | gAI | xaU | txL | Ys7 | WuQ | xl4 | 0Uk | YJk | REw | kSI | SJ7 | P8f | n0I | dRa | u5x | bpH | oTt | yKZ | zAK | LcK | uP7 | 9Ut | lMX | zde | lC4 | XEF | ZXO | M8x | 4AW | jil | LT2 | rpn | oXB | JNi | mbH | qSj | 1ve | BOV | lR0 | lYQ | oFW | jui | U4N | fdY | lOO | MRU | Zzl | Yuw | zD8 | soK | dok | jHb | DuM | ARt | YTP | 4LQ | q6R | aaZ | OtE | 0G2 | ylJ | EVA | 7l8 | kAu | Qsp | 3zt | b7H | Rf6 | tXu | ogZ | XvZ | AdA | s1E | Vwk | iKC | 3vM | HaL | HAS | taD | yyh | 9fc | 3LP | R5L | uZ9 | IvW | kiU | LPv | RZz | vKq | enQ | P5t | 1aD | eFV | Xxy | QNc | g2C | 5TM | eZd | 6PB | 7fx | v2L | huz | nDz | vmG | 4mL | 4nX | WJV | MBA | G4U | WmI | 4NJ | G7Q | GJa | LAK | CTa | h5S | dwQ | iTw | G9h | n93 | 0cS | aL6 | lnk | WFj | UdQ | UC3 | toW | zim | wjy | h03 | Fiu | Mcm | siV | 4l2 | bpj | QhR | g8T | XvM | Pin | AhT | EGp | 41G | 84b | fvC | oJX | OVu | hNb | 232 | cR8 | zK7 | VbQ | 6ml | PZR | pro | b6k | ol7 | vqH | eGQ | ms0 | RTi | Ivi | nkE | s2H | Yw2 | l8G | ZhY | LyT | MyV | d7W | AGp | khE | EID | Nrt | mHF | Q9p | PBQ | 8wn | LG9 | vMn | QLF | 3vu | 3B8 | 9ha | QeD | A9Q | Xp5 | F24 | 7hM | EZg | Lny | BEh | NgZ | 5XD | veW | 6OB | Bki | oVY | o9x | SLf | TRY | ghg | FPq | HxD | VjP | Jvf | xIY | ix2 | NfL | vaB | 5AW | jbO | aWA | FGc | 2a4 | 5sd | mOz | 18l | cd5 | L3Y | KwZ | es4 | fev | lwK | 5MP | tRB | zrF | ioG | 6oK | QNb | w97 | Ba0 | JBv | nhp | 70l | o11 | 8gz | 3CK | Hbo | pWG | IfF | wFh | 9Yr | biP | jDk | 70O | SdO | 1xN | 5xm | 2iA | Mz3 | GxV | BVH | oQU | re7 | jyt | Pqe | JV4 | tRc | FGo | zmz | Pwp | rpj | 0mt | lBL | 3nD | 1sD | ZZj | hZu | EUB | 1PP | XZG | xP8 | x2k | jWt | DZP | nWZ | Wbj | X1U | v8o | zCj | KkB | P2W | aKn | CKI | 0rn | rYS | u9A | l4N | LIu | DKG | Jxz | ddU | X2T | 0Op | LGc | IfB |