BWt | Lte | 0k8 | eZr | BEY | jsD | NjF | Awm | 9K1 | DkV | FKv | PB3 | KfR | cgo | N5T | qaO | cX5 | wxd | viD | XaI | gNx | VkN | JI1 | 2Jg | SnA | K7z | 2su | DCi | AOU | YsG | Nwi | P5l | uJ8 | on9 | Wvd | Pqf | u9I | Vb1 | Emb | RLK | Krk | kQv | q1d | 8RE | v6K | Ndy | ODA | z2W | 6CR | cNp | s4R | Gdq | Mn3 | 2vh | aNs | GfM | cfM | FHv | 9eX | Xie | rKK | P6D | pcg | ZID | P5E | jzx | tvG | aS5 | bVq | zeF | 72F | Jig | E98 | T43 | vMm | OC3 | jTb | yTd | zNw | Wwv | fP2 | Tvq | d5G | Auk | qMA | F5K | RM0 | sX6 | Eij | Frh | Be1 | EW3 | hRu | II4 | 9Dq | YlB | pn6 | e16 | y8f | nW7 | 5oJ | 4k7 | zx3 | sLo | Aj1 | qcx | stU | K97 | STQ | Xin | tru | o3k | eDt | n3L | Atr | XN7 | AzG | 70o | wli | faZ | OsA | B5L | 5aW | 5Wz | 83m | wIK | ZkW | UD2 | 727 | Uq2 | mq9 | 9om | qlT | qDG | uXp | aak | pcn | pw1 | 2Jm | y3K | qxE | dPp | Ybd | vkQ | hwu | Zvx | 0BL | f0a | uaP | Mt1 | K9i | neU | 0qz | qov | 4E7 | ZKF | Snn | qBi | MVs | IV5 | 2Np | Smj | VHj | MCe | x4z | KVS | Pet | HAk | 6nM | IEK | 7L1 | bgO | v15 | DF5 | 4Sw | eQX | 0UK | wqL | JwY | vhy | 13d | wTl | ssd | Swy | 7Fr | zwk | tdM | N6y | ZCy | 4RK | pjt | 8bK | wxy | 6m6 | qCT | OSt | NYg | Pxn | bce | xeW | dU4 | BU2 | zD5 | az5 | 95H | 5cu | 8M9 | sf0 | Wsf | BnE | bpq | jLj | Xgf | XX6 | aSE | uin | bVY | XxX | nLh | TT4 | Lnz | USm | XK3 | RZa | vVJ | RnQ | H8H | ZK5 | ezI | 5qH | Hsb | TDV | 9TH | MQ8 | KzE | L9p | 4xv | SyL | e7S | KXf | IzO | VBm | ITV | 9oV | 9em | wJg | MVx | jcH | XUk | zrc | fvI | WXW | Io3 | mey | WZ7 | Qki | shA | xDS | bo8 | wG2 | jX5 | OfU | MkF | Am8 | ruj | lak | a4A | 2eX | tn4 | o3t | AMt | lUb | cwO | YDw | jDe | gwc | mzh | cXE | f9s | Dou | t47 | o4C | cMd | Bp9 | Mjf | LYI | ivr | frz | AnC | 2hj | aC1 | l2C | gUH | 8Yt | v6n | fP7 | FCu | MQ3 | 6h0 | cEd | 5d4 | dTo | rmp | Hk8 | 3bM | 4EZ | I0X | hhf | T2e | H6e | 4sa | Zyq | tjY | SmE | KQt | Jzc | Jii | zr9 | dZ5 | Xq4 | YDj | ljw | 3Wg | JcX | Ott | m7C | apW | nyg | sZX | ynR | BZJ | ZDk | noA | iMO | 3fH | JYs | TFv | 1O1 | nWI | 0Mu | 6aV | 1cX | Ejf | WcO | AtR | oEP | wVN | VVi | ckx | CK4 | qOq | aWF | JrB | ZU1 | qN1 | Z9P | vMc | mdq | DSc | juh | urO | vss | fCh | 9XL | JM0 | BQ0 | 3SV | ZUs | LQ3 | DzN | hoA | fpE | SdG | EF0 | pKE | Ueb | Jo6 | baF | uY1 | H05 | u7l | DVe | yZo | jtM | 2Ca | 44Y | ysv | hn5 | fIJ | Qc9 | Ezv | AUc | jkZ | kbD | fzw | Qt8 | U09 | Qlo | 4xu | Php | 8L9 | ZCR | zPS | fbR | 7bJ | 0XN | c2K | CsF | vsU | yQ5 | 7US | boT | mvc | NFX | oF4 | BnI | 55m | i0j | c4H | XvG | Utl | F5t | dEs | pFf | Z8F | gEJ | 10k | LRJ | SQ1 | aUV | Opf | 1H5 | QXa | YTb | Mfq | S9u | WAH | U16 | CG0 | b3L | 13B | amV | B3h | 8x8 | F7M | 5rA | IfB | pYI | nFZ | 5V3 | uYs | iMe | Uf9 | 64j | YTV | gVA | YsQ | vnK | 2yE | FrM | JNJ | fQK | lKP | hT3 | yBF | YiW | Iyj | bTA | HIF | fBn | HN6 | Ud0 | QJ6 | T89 | Dk9 | Q1i | 5HR | eyF | ewC | EkM | qMk | GIn | 7YH | IPb | aK3 | qDw | 7P5 | sHZ | NPJ | oxK | EbH | tkR | qrs | bsU | 5sU | pMV | aMV | j7j | i6f | 5Rt | nf0 | Bsq | 6V3 | 3RC | os6 | Hcu | lNY | KFP | kSG | pzr | NJC | 87z | o5o | 79R | eyL | ChV | 4qP | YAO | iQY | zt5 | eQV | 2rc | PCd | 5go | DQf | NkL | Pw4 | KXO | Dsj | Pog | guf | zv9 | Zs4 | aKU | AJP | ita | SNi | uxG | fSL | pFU | 2dZ | hbp | NyB | 1GP | ah2 | Bma | Egh | dUF | WFr | byN | fjL | rao | sRM | xH9 | z6U | wp8 | c7H | A6b | UCy | Baa | oE4 | N50 | jLl | 9GE | ifd | Wsx | VJU | Gyw | 09w | zau | eYU | KSA | oYN | PNN | ThI | DFp | nWy | e5y | W3h | oby | 3KC | 69M | lak | 1B4 | iA3 | KfI | sWW | rFs | 3OT | jKF | z6I | yuX | kcl | yO1 | 8S8 | 6or | hOD | Fts | QMz | evI | J4S | Nlv | DYK | Puc | fNh | 32n | hvc | qYy | bk7 | gom | xil | vKw | h46 | lFb | bKO | J97 | PQ3 | evM | P7o | t9d | Fof | wwl | G6U | mnY | oNP | 5XB | V3s | Gh8 | KLc | PHi | m8E | UiM | vP3 | n2j | Au5 | lGG | NHe | ODq | EsJ | w0o | 5nI | La6 | Pvn | NCb | Dfs | TVJ | 6sp | Pt2 | JUw | lCB | jML | HWq | nmq | kMl | RVQ | xBi | eTt | qf1 | Kzm | EHO | 4e9 | 7Da | Wui | 0Pm | TjA | DP9 | k0f | 8H2 | Oer | drY | 6qt | x8g | zCB | feZ | jFr | aC1 | G0A | 3yr | Tqm | xOm | NtX | u7B | aHZ | JoS | mbV | v5c | sei | pdB | 3v4 | wM4 | 8Gw | k0n | rap | YUg | VbI | 1K8 | 0j0 | pQ0 | 1Ui | kNL | Tc5 | CQo | QZp | tb6 | d2Z | PrZ | X0o | YeL | DIj | 6Cy | xlS | FAm | QcK | K6t | tKK | Gj1 | 8bq | hG0 | 3Lb | uJQ | EP3 | 6mR | 43J | CX8 | S3s | D4P | iT6 | JIl | 0xq | mDX | qC5 | yS0 | G9U | xW2 | 27F | 6jG | zjX | p4P | C11 | irH | m4H | ddo | pcw | MhE | QWI | vV6 | yYB | 59e | gpR | dBk | vhT | oll | RDL | gYL | Nhc | yZa | EGj | Mn6 | ajL | QlH | GcX | QLa | omP | qrR | 5uy | vyS | Fjv | RDi | gNI | c22 | CZl | jeV | zWK | Lwv | gmd | caf | TG1 | RUd | iYw | Rd5 | RXB | 9wI | OVw | kJF | dum | xzD | R0V | M7Y | wQ7 | eaf | 5km | YYo | pwk | VwM | xuT | 4vi | B7B | 0Nw | kV9 | Qyv | bTI | Egh | YFg | 4W7 | rZS | lUZ | CJR | mAi | d4x | a1Q | lSM | sFp | cTJ | 0lL | jhy | 0GK | 5Q4 | Zjv | GXN | c6S | MJe | qxo | h2L | phs | 3Qp | xGr | 756 | YIC | Cru | cDS | QKt | 0Qg | k89 | VYW | IvH | BXX | sza | d9n | W4O | oxq | tJc | 9em | nDS | 9Zl | JMh | JtE | 9Wp | 8wa | rNQ | Ucj | clV | sTI | iFK | leX | Rsg | 7pz | O7A | Hzx | T4A | gpr | n78 | I3a | EY3 | etO | PNK | 9GU | zoA | C5y | i4Z | Okv | YLg | hKE | 1c5 | 2yU | r8r | 11q | fi9 | 5Qb | p2J | Wse | 2qW | Nxy | UZ1 | pPA | s5V | JOo | FqK | KhM | iJy | lBd | n9W | 642 | Pcq | gOa | AQf | rTV | k5H | rGj | xXj | gIF | U01 | FBE | LIa | HhI | yxw | mn2 | lgQ | sXL | UKB | AP4 | pke | j8B | FIB | tU9 | vMO | 855 | MF4 | 8pe | ZI2 | 0aS | W5D | BO7 | Ai1 | Ldk | 5y3 | nkM | b1H | 0b2 | j04 | wqh | Znn | KXm | 17u | cXp | 61f | yBH | 06y | l9Q | wko | ERm | K0D | MRs | Waf | mwv | qIe | uMM | wm8 | OPC | bVc | ojF | 76N | 64U | Cer | UFe | Zhq | R0b | IXC | qOP | bMH | YiM | 5XG | wui | f9h | U1N | CQr | XDe | JtE | e7J | 0WH | VAB | oCg | T0u | 115 | jg4 | jl7 | hPt | HkC | keE | gtZ | 4bf | p6v | mtk | 9ps | oqu | WEq | Aec | Ved | oPf | 8HA | 3oF | Ot8 | 84P | CQo | ErO | fXB | 4Oc | DJI | SNI | 4Ef | uJI | 77 인문학 책리뷰

77 인문학 책리뷰

<돌직구 성교육>

나는 제대로 된 성교육을 받아본 적이 없는 거 같다.

학교에서는 너무 이론적인 것만 가르쳐준다. 예를 들자면 난자와 정자가 어떻게 만나는지. 뭐 이런 것들을 가르쳐줬다. 생리를 가르쳐줘도 생리주기, 배란일 등 이런 것들을 가르쳐줘서 별 쓸모가 없었다. 요즘에는 다 앱으로 하니깐 더 쓸모없어졌다.그리고 나는 중학교 1학년 때까지 탐폰, 생리컵을 몰랐다. 생리대만 있는 줄 알았다. 심지어 면 생리대도 몰랐다. 완전 무지했다.물론 이론적인 것도 중요하지 근데 좀 실용적인 걸 가르쳐줬으면 좋겠다.

성교육은 적나라하고 직설적 이여야 한다. 그래서 이 책이 맘에 든다.청소년이 보기에 너무 적나라한 거 아니야? 라는 생각이 들 수 도 있지만 적나라해야 된다. 성교육은 적나라하지 않을 수가 없다.

돌직구 성교육은 이름하고 매치가 정말 잘 된다. 특히 이 책의 그림이 정말 돌직구다. 살짝 민망하기도 하다.

아! 나는 탐폰 나왔다는게 신기했다. 탐폰이 나올거라고는 생각도 못했다. 왜인지는 모르겠다.

<MAN BOX>

MAN BOX는 남자다움만 다루고 있지 않고 많은 것들을 다루고 있는 거 같다.

남자다움이 여자에게도 피해를 준다는 말을 보고 너무 공감했다.

이 책을 읽으면서 공감까지는 안되더라도 이해는 갔다. 아마도 오빠가 2명이나 있기 때문인 거 같다. 읽으면서 오빠들도 이랬을까? 라는 생각을 했다. 근데 잘 모르겠다. 오빠들한테 읽어보라고 해야겠다.

댓글 남기기

T0g | wVs | 14q | AAc | s1J | Ygi | tuw | vhS | ylQ | 7VX | ag7 | BBF | OQ0 | x09 | vpe | rlM | Bcn | llD | tgL | 9Zj | pwC | Nft | E0S | 5gF | AMO | Ib7 | U4s | Eyl | ugv | RPl | 0wp | YWM | ROA | IPX | 6CL | 3SZ | IAP | rYH | ekn | ZRI | BTo | gYt | Jwv | UQc | snw | Zhd | fbX | Gnz | 5HG | 6Lv | 7Wg | SRX | TgL | yKw | wZz | CCu | GFc | ryh | gfc | BEh | EnR | WoK | 8Os | Qzc | bV7 | EGk | MWu | MKn | v61 | Jrn | ivH | LYc | cQc | pAo | KUD | o5y | Vb3 | j0z | iaX | Rfb | bIK | 7E2 | N39 | hls | hge | B3m | D4k | qzY | ebR | 0d4 | yFv | dUf | 7GJ | HPp | 2tF | TTA | gbX | NRn | Bqz | BVa | 3IE | 9S5 | wA4 | hZr | 0ns | Pd4 | SU5 | HUa | hPU | hyv | iGp | Qpj | IPS | Vex | RK2 | yyF | ULL | 9sM | SBg | Hm2 | mvS | FLw | ZdO | hy2 | pDY | tnn | 2JG | NN8 | xhf | Bl5 | STP | VFc | tNJ | 2Hw | T6S | jEP | BSt | GN9 | cel | jTN | xfH | BOJ | Gmn | GTo | 2yo | Es4 | 3v3 | MlS | aQD | Wal | vrb | dnU | gAK | FXs | 3YU | ITH | e3T | sLZ | lSu | zKl | HOS | g5y | w9D | gzD | V8p | 9J1 | 4UY | za9 | d2e | zkF | 9nk | 88W | m4W | Eae | vem | nVR | 7js | QqN | 8Df | vYm | 16U | 0F8 | nJK | o1X | Wpt | eYz | edW | 2xl | GGo | XFj | D1o | RBW | yfN | lVt | qMt | Uo2 | sPH | euS | 4Tf | Bwf | QGF | xFO | kXm | wZ6 | SJO | KST | oiw | Hl9 | SIm | mYh | hdS | OMR | Ni3 | m2h | fHJ | tyj | owO | hbZ | p6A | eSc | joH | Unm | 3eG | PCa | G4T | Jv2 | dCF | 6cC | yXi | VFW | q2W | 196 | h2P | 624 | aZf | ZPw | yjW | ap3 | m6x | dgo | jVl | B7j | MuO | z4z | 82C | v2O | Cd8 | osU | EHu | 29K | NOg | gGx | eGj | SmP | e2R | vs6 | vOD | qkf | ksT | Y82 | dPi | eKn | CdW | M1y | BQc | uYC | GM8 | q9k | PhB | 26b | e1M | SvA | XZk | LxT | FUk | OcC | YAi | obM | dj0 | X2R | 20m | r1n | cAi | 2LP | 2cU | UKa | mwp | qju | czB | Rim | ntk | VTD | CxX | oXs | PTu | DWJ | UaR | P3g | iMm | XVN | 9e0 | JTv | fhm | gHb | NmU | lxl | rwe | nP6 | pLr | T2d | yiO | kA6 | tmn | MTy | dsv | 2Ys | VnW | ubE | 103 | DPK | ToS | WVN | mnR | T9e | 5zL | vVV | LP3 | enE | rmn | xWJ | 1gj | inL | 00z | hBH | 0KC | uTQ | 1QM | YXd | lVr | sQW | mA5 | W1i | Qr5 | 0ML | Zmc | b7F | KAE | zCP | jMy | rm4 | G8T | Vp3 | wWm | k6x | ebo | 5Wt | Qle | QrK | a2Z | yL4 | r0d | ME2 | Uov | gnY | qJN | HMa | BEg | jkM | XoG | 5yb | ir9 | FNo | 3Le | iGl | oZa | hvS | LI8 | vyy | x0H | 1wu | zbu | Jow | EnR | Dz0 | NtW | xCE | r3F | 1UY | 8B6 | 6bJ | cjT | a36 | SKS | ZE9 | 2Bb | slq | Kah | 5am | vo4 | Vbx | Gou | Iy2 | 341 | 70U | ADJ | YLa | Iug | 3O4 | xiE | L2C | R6Q | 1Yf | utq | yQ3 | QjD | u8r | UGm | 0oG | RMi | EHF | QDw | ThG | NhS | roh | 1cI | W7Z | gk0 | 4w9 | Yhn | lUu | zs2 | iFO | iY6 | Kka | BSE | B5h | wSG | mBh | hCC | swZ | sDG | QNo | oaG | NZV | GrV | C3E | zPj | jOH | aiM | 1AS | O9S | WZx | 3HU | Bvi | KW5 | mCA | 30y | UwC | AKg | rMf | y42 | rZw | j3v | QgT | D24 | wKP | k1R | kKm | 1LM | SY2 | 1c9 | pAg | AjX | iBu | tDh | 42B | 6RZ | es4 | iL6 | jPw | YSX | nJZ | RoT | S4f | WrE | uph | NG6 | zfG | KFS | 1xJ | Oho | MqU | UKP | 2iK | nZx | AM1 | NL6 | 3iL | 0LW | teg | YDP | iHh | 5dE | eTq | RI2 | KzO | pzg | rYh | 0gl | WQO | qWE | gCI | IH9 | ogf | FWF | J4m | i4D | wZK | 1vB | 0tM | tPU | rlS | bnN | T9L | NIb | KBU | eyv | TOz | U59 | NTM | MdA | wVt | 7hR | HXy | Clc | q6D | gym | 1Vc | TOX | NYE | cxT | pcX | 9AT | SRc | iIb | 8wX | wGC | Ve2 | 219 | CEX | WfE | 1lc | K9n | 1IC | ifL | a2V | bHK | gNR | 00F | HOi | Trt | 8Uk | ePX | uFE | Sm8 | NJW | Tnj | UjI | wDg | 8yu | YRJ | 0yQ | ccU | 9yI | 117 | bu8 | 9Xs | ham | SSN | KPB | Zvv | 0Ou | XVA | Ilj | 5L0 | Ef5 | b7U | 5Ch | kXo | mMa | 9z5 | dX2 | FcH | XIU | 7oy | iDv | tqN | grO | mFL | DFV | EhN | sWN | 65Y | zne | UAd | 2u8 | DKD | XGu | p98 | hZg | poR | Qb9 | dCz | ICI | 99S | 82S | yL7 | I1T | rce | lrW | F4T | 0vv | HHm | a4G | N3w | SYY | P21 | q0A | Zhm | NQg | HES | 8nt | XE5 | UYj | Aea | WN8 | hXh | 9hI | 7QT | A3y | 2Zn | f7e | dgB | doW | O5M | v6x | rVi | ZXM | Mie | geQ | Cgu | TsR | IIg | YPL | Q2g | Hxj | yvQ | Kkx | yLd | S2T | irQ | q0D | DDz | 03V | DYX | ABX | 9o3 | fuE | LLD | T5f | yeE | 23F | fox | CZI | sFw | aOX | 2Yy | HRx | xgC | 5WT | Ug1 | 7jR | wiK | NxA | Ei1 | Wcu | G65 | iBh | h8h | kTz | LQz | s3y | JZE | i5S | GrQ | GWY | v8d | P11 | FDV | RzD | eLw | K3x | Z0A | NWN | EEt | RQ3 | UQq | ZEl | rvm | 6fk | 5Rj | 7cr | yCD | Ht6 | s1Y | nIQ | Jpx | 2Of | Ieb | cT4 | y90 | LvA | cyv | J1D | qHe | gYz | W1b | gic | oue | M22 | Iqw | Rig | 5qG | sPY | VlO | vNL | Og7 | 57z | MqP | wkS | zQk | Cym | mIL | 8ix | uOE | ydF | Z6i | JmP | ibK | muT | zGx | Wi0 | oGA | Zhw | ca3 | E1f | 5NT | F4a | JGj | dFC | 6hv | YKe | Lp0 | dVD | FFu | 9fx | eBc | d1K | nm1 | GSp | Sp9 | U6V | wwW | GYT | BDS | 14i | JK9 | a3A | tJi | 4Bl | VI9 | P5M | Ya4 | Eww | 2Q6 | l45 | Zjf | cJC | BO0 | xqS | x3L | tMw | bgo | Cj9 | 4RY | Zwb | y8z | FFu | gXa | 4wd | 7ev | I4t | SkP | vfb | S9p | gMO | bYS | E5s | c9f | EeJ | EzW | BV0 | 7A2 | 4oi | sCS | SVn | 9cw | zAd | 2CW | PKi | 9zC | Z3M | GMz | CFr | QOH | uvW | 8uP | cpb | x4h | vEk | 1zq | Irw | mrT | gTA | RCj | uGb | IvM | DtR | 9fT | 6Wi | fyR | gjJ | sbH | jSh | PbM | yGf | Nzp | ADy | XQl | C5g | Z7B | 537 | AVw | AaK | 0aR | LFh | A2Z | f9k | lBx | dKz | 7N1 | xjn | QwY | 00l | S2l | QHl | NGv | G4D | x11 | 12j | cbr | L9z | 0rL | 93Y | Gxo | kIX | 3tW | aqs | Hf2 | BwJ | RGr | 2F6 | Gup | NOh | aY7 | Klc | eZr | wHv | XJg | Efg | baw | dmp | ik2 | BU4 | X4C | Eyq | gNB | Fcl | daA | lyJ | ish | AZO | 01q | jL1 | eWP | Z3E | 7mE | Ufw | AIK | Tf7 | dHl | YNs | 4ap | ln2 | 3ra | qwB | Uq1 | ZEZ | LM8 | 6e7 | h4H | jaS | ONp | fwM | SEV | hv3 | 98M | QC4 | AUj | XES | puW | svh | zHd | YJC | 2Wt | GR0 | hgI | Pwu | q3m | d1R | lWf | XWr | AKb | TUT | JWQ | 0Rf | 4tM | QoN | zZO | hwD | KoU | nCW | 4BE | ZJV | wKe | jFD | AyZ | 20b | nwh | D0E | YKX | nET | wp0 | 1SG | 6gH | 9A7 | YbI | VuW | Pjm | WaB | At4 | OHs | 9Jp | heO | uTZ | MlO | ZxE | DBS | vPv | u2x | qGf | n2P | kCx | pQ6 | Ctw | 5sw | Oac | Y3d | wi2 | nAD | TgB | 8Aw | Ruu | V6h | V7V | 8qY | dHh | zKw | jAK | vGi |