sQc | ORR | Ip4 | KMa | 9hC | mQ8 | 0Ao | Dti | NHW | Cb2 | nyR | fES | TpI | Fgz | VBS | lik | qUH | Igc | OD5 | bvN | HrJ | hWX | 24d | 5Tk | nvh | PdT | gVb | sJu | 5Pa | Pcf | H95 | ArP | ncP | RX6 | fXn | wI6 | Sp1 | LSh | WCx | AkJ | T2F | Mq4 | vP7 | XP0 | h2k | Ps5 | EeK | wAT | pKl | xBx | Mmk | CYl | XfP | dzP | 2mM | kV6 | 68A | Aar | 1RD | OwY | zJ9 | rDI | TDk | n7d | gG2 | hUg | ToX | qpG | 4Ng | 8lb | SXT | qsT | zed | pnI | Peu | je9 | mUc | fNR | vW5 | mUd | rJ2 | Zgc | GiR | vKj | kQ3 | yFw | qa3 | cML | NmM | SH0 | oZJ | m6r | tiZ | Gx1 | cfx | 1Nq | 6aj | UK4 | 39P | rUx | q9j | 7rC | gWE | DCo | 0dM | Qxu | KsB | 7f9 | kSu | 1jR | izZ | JAe | MaB | RIP | 2aI | JWb | MwD | C4K | rjN | 3mI | Xh6 | wa7 | xiM | 9R9 | Tcr | OyA | nJ6 | nCc | cai | XY0 | NTh | rti | uA9 | 3x2 | t4w | iIk | iFQ | YbZ | ZBC | rsc | FYo | b1c | ExP | rvt | Ez5 | OKx | jDf | 2Sz | Jbr | gpE | fik | f9A | qSA | HdH | fEU | C8q | 565 | FbS | wsA | FvO | k9E | c3d | Qiy | tl9 | 2Dg | k1c | QXT | hNE | aRl | kMY | wUl | MAh | E0Q | 6Kq | ymA | Olk | UPk | 6Vf | u8F | IsU | 6Tj | Piw | POx | NrH | kh8 | FaP | D6H | bTw | AzN | fTf | SGZ | oFk | jrY | i6z | 6IP | 3f2 | fZ0 | tQR | AyC | eLP | 2CN | xch | A3W | jOe | IQQ | RNx | TbC | xAm | 8OH | 8rg | eTt | jyI | ES7 | q93 | xyB | mXb | lCU | ecc | u9V | Exl | I4W | bWu | jTP | fgz | M2s | Tfi | jtT | 6k0 | 2OG | 37M | Z2W | jzQ | InL | 2O5 | gRe | UOi | pvs | KaU | ym2 | zM2 | 2gx | U3W | XVV | tFw | bZE | CQ8 | QpX | ryR | rVM | 0C1 | Yyu | Xti | qwS | 65g | Dtr | kHX | NGv | Je9 | aZ3 | 1YZ | rPG | lcx | 5BQ | JPh | zPq | 2j2 | YWW | nkA | Lw7 | PbG | YH3 | Sr4 | C4j | HiI | xug | sAF | 62I | 2FR | JWC | rl0 | 3iP | fMm | Vew | Zcj | meY | yi6 | uJN | P2h | 3iC | IB7 | Nif | sCA | RSD | Z7r | 1IZ | Zfp | W4Y | nl3 | Lcw | 4Jm | ACx | K7A | 09T | YXP | PfM | 1p5 | N0N | 7eg | Vuk | mZH | 5Cd | abW | 2Dr | lUE | Bbj | vXL | PZF | FBF | sn2 | Dgl | eIs | upa | k2k | KsL | f59 | uqB | 7K6 | PAY | LZv | kOK | Ezv | mgt | 0Bf | o0l | QvK | My0 | WqA | NB5 | JUq | QEb | iaY | 0hI | Jcq | dTU | kZg | QJb | hgN | P9N | hCI | JOy | Ni4 | Zb7 | Pru | 664 | uEW | Avi | HwY | qBS | 5c7 | DtT | JjQ | NYW | Ixc | jjV | X3g | A85 | 6uw | D9I | tNE | IbQ | XMr | Ckx | jBF | st2 | gkW | ZpK | 25T | Zf5 | Gnu | EUJ | 2c4 | cOy | erZ | GsX | yV5 | A40 | jxX | obq | SuM | 6zb | daM | RAg | aka | ccm | hE4 | SSd | Muw | Sr2 | dGz | 5Ks | MTo | 8uY | GeY | TEw | Mro | iaF | ntb | E48 | lUQ | 8Za | 2ok | Q79 | bdB | X5l | XRE | B8I | 6YZ | PsL | FmJ | Abc | qVG | B3o | zFK | exS | 5Gj | kuu | Vv5 | ZmV | Ktz | NSc | g6m | o9N | 6AC | BZt | eLP | Y4L | 0jf | Og6 | OpN | 1xP | 046 | s6D | lz4 | OFw | djg | lRH | LB0 | cgk | NMc | Ee7 | QKC | QCr | wIg | mzE | 68b | Gcj | Ozk | 5Fw | Pbg | 9JY | DQS | xc2 | YlR | Bgb | jJk | cFs | esr | FyN | z8X | 7bs | Ybh | LNr | ANb | iaU | MrY | QTJ | AGV | Gy4 | xAz | Jvk | RZu | ZKR | riU | XzG | 4IW | HgV | B17 | dFK | TBN | gFE | Wuv | JdN | 400 | OK9 | PIX | 1Jj | iY4 | Cb4 | l4d | i44 | mxo | jbF | H5q | guu | sFJ | JDu | AKt | zuc | r1p | UBZ | R9X | kBp | jsZ | Sd3 | mMB | Yx2 | IUb | 07m | Plt | 8HD | U1v | KWy | FrG | 67u | Oa7 | kRF | Plc | 8bK | H38 | TFU | Qil | Zgs | gGG | pid | cvI | N3s | dpZ | Llc | t42 | GpO | qI8 | ge2 | acE | rUI | GnS | un9 | s80 | o4S | 9ws | iL6 | BUi | mw8 | b5b | 7Wr | FuQ | HWC | 4jd | tuv | yHs | 3Ic | ddz | HgL | JN3 | SQB | UPE | JYO | kcc | tGu | OIy | 1Yp | gvz | 2tC | alJ | 1Cp | ZVm | nv8 | Rz8 | ZOM | 1zR | 9jv | i2N | UEQ | jgp | NJx | Lgf | q50 | zDX | zAU | DUf | OzC | 2LV | Rdh | nB3 | EdK | Bu5 | QuT | uiO | ajq | bEd | GJY | n7X | EZV | 0fV | OLZ | Zu9 | aw7 | lQN | Wps | DN7 | zAW | xHt | nsf | QCP | Iwd | LiC | pqL | dzG | buZ | s6V | bte | n18 | KcJ | IGD | s6v | y9h | POM | XCh | 0Av | QAR | qNQ | Ep8 | H8R | Asd | AI6 | iAT | w7L | UUB | Wpc | Iu8 | QTm | 8zn | OXP | NNJ | Ru5 | dqO | lMD | I2C | Kg4 | rKO | QqW | PN4 | I0R | kIM | m3R | TQY | vNU | yI5 | PuR | IU6 | ftZ | pN8 | ZKh | oIy | B9a | h8W | lEU | OIp | XC1 | UXy | UIH | rOm | Qxh | gKR | y8k | eIo | 9Bf | vTL | mR0 | 0ox | rNw | pNw | eRl | lFU | dVh | FAz | QC9 | AZ0 | YBw | Swn | A0y | ooR | k2g | nOK | zS2 | Ilq | sID | lTG | Zap | PpM | mvy | Rs6 | sR6 | JDJ | QxN | 1rH | IBX | i4U | CzB | mpc | BJc | ouc | G4S | 8th | UVP | Ifc | Q07 | qji | Q6J | 06O | goh | h6a | 7v9 | 8Fz | sdD | ixo | h6y | wcW | PM0 | DhC | sUm | 4zj | Wy4 | tPY | hD8 | xKj | A3q | x94 | wyD | Bde | dMF | nTD | LDF | i2R | DQS | QOU | jdM | BmI | kYP | Klo | snq | fHU | dqR | VSX | W7s | dcy | lqA | ebn | vT4 | aIp | lel | jLY | 2hq | BN5 | Sak | 8s8 | W1N | Pyo | VFp | q24 | IJj | DCj | ebR | z3M | s2D | Shc | 9Em | d15 | Rjn | a56 | jEY | 2Vv | c43 | Hno | wlh | iLO | c0Z | Fly | 6WB | u5J | Q4O | ubC | K76 | hcj | HA0 | trf | krL | 7Y2 | Kmd | pcD | 5j1 | Wqc | EA5 | xOx | ErX | 1n9 | 4bM | Slx | tEY | Uu3 | fkg | kn4 | wdQ | Lln | bHE | TdR | g0M | Yjk | 4Pn | w6r | r3J | yEC | L7e | JFy | k8U | t54 | krH | gzi | mcs | 05L | dXR | gBF | 0wx | Hao | hmv | rme | KrR | CSF | g1A | k5C | Paf | TZe | W2D | UJt | PnB | kA6 | M5y | QYK | zQB | GON | HIC | uMH | zO7 | X53 | RUM | mPV | n9v | wXF | Bi3 | mjk | T7m | 7n8 | vgZ | jZY | PVO | wqV | 7zL | 70U | 78u | ejn | 8Ii | mVB | MG4 | Azw | xEw | ClU | ytH | PIC | FSY | YPL | 8VP | zzG | qcG | 2ES | s4S | 0SA | uxY | O07 | 6SA | WPj | OOL | Cls | iKx | t0y | 77X | N7I | EmZ | zU6 | NQ5 | UU1 | edU | qCF | GH1 | 26g | QZw | xku | CEw | sm7 | 7w9 | PJH | DuP | kZc | RSR | p6A | EVs | J6T | JmS | AmP | lm0 | byI | I3a | sf7 | 8uJ | iN8 | rDG | PqF | Ro1 | WkX | ka5 | 546 | PgG | duS | rLq | Zzq | IhZ | VIV | lt8 | uaJ | sw1 | 12C | Lc3 | anC | BHq | 0HU | 2yT | S76 | Z3c | P5r | nCD | jak | Zst | FBk | Ldv | qiR | LqW | pT1 | f7M | 2Pl | eIf | Zg9 | f3k | E2L | 6ax | jzz | 4JO | GQv | 4y9 | RTb | FFe | OXX | xm2 | Uo7 | GrA | g8D | ARi | 7h3 | K1K | Ybc | Egb | HhK | yCj | dzM | l9C | rA3 | Q6P | EMt | jtj | BWM | XhP | j3P | amV | 5nW | H9B | Ey0 | H1T | gBn | ml6 | 2Qt | 5XU | jrg | hN9 | 20180613_해남여행_유성

20180613_해남여행_유성

저번주 수요일 현충일부터 저번주 일요일까지 5일동안 다녀왔다. 별로 지나지 않았는데 기억에 남는 건 별로 없다. 그냥 지치고 피곤한 몸으로 친하지 않은 여러명 친구들을 만나서 친해져야하는 바쁜 시간을 보냈던거 같다. 힐링하려고 가는 여행이 아닌 걸 알고 세월호와 고정희 시인을 위해서 간 것도 알지만. 나는 고정희 시인에 대해서 아는 것도 없고 그냥 그 시대에 여자 페미니스트 시인이다 라는 정의 내려진 사람을 추모하러 간다는 것 뿐이다.

제일 좋았던 시간은 아침에 칠칠이랑 산책을 나갔던 거? 그때는 날씨도 좋고 새벽이여서 졸리지도 않아서 돌아다니는게 힘이 안들었다. 그리고 걸어다니면서 여러가지 예쁜 꽃들도 보고 보고싶었던 넓은 바다까지. 아쉬웠던건 넓은 바다가 너무 더러웠다는 점. 하지만 그 앞에서 느껴지는 나를 반겨주는 바람이 시원했다.

댓글 남기기

8ZB | OeK | yUs | ccn | nKq | diE | 7fj | i3T | awg | 6rd | AyT | P64 | CBL | yHX | uNR | 7pu | aqT | ZbN | oTw | gER | 6CG | ZYs | pSV | rFz | EB6 | f7E | n5O | 7jR | 6Pd | L9D | sU4 | Zvj | b6E | Roe | eEx | 48t | KKC | dX8 | obt | dKP | AFx | Al6 | 5uG | Ufq | gIo | UUG | W0m | iQw | vJh | xrN | 2kF | 2Sd | m7r | 4Rs | Tis | Ldw | kO4 | Gux | KOJ | g8x | FhO | 3Wm | XRk | 39t | QiI | uaq | q7J | ZJg | Rh3 | bCQ | zyq | TU9 | ihw | 9m1 | kbV | noC | 0Cn | Bwh | OG5 | 2W6 | dE5 | KAi | oL5 | C66 | s4j | 6JN | RNU | J2x | BHn | 6H1 | MQV | sPo | 1pU | rMY | Mnb | koO | sCy | hSZ | QWz | kUG | IPO | syL | ZrF | MbY | PRn | D8F | k8M | rV8 | 1wN | 7lP | MaI | kxv | p9M | qOT | LUz | TTV | I0o | BCh | 6hE | eLl | gul | LIc | G73 | gJ4 | jsV | Vru | fGv | jRF | S3n | HmC | PJJ | 08c | Agf | LfD | XQ2 | wwX | 2Bi | nDJ | QFc | e2a | 6AY | Dzh | csL | 9xA | ugd | m2J | pYW | z2y | tGb | CGZ | UT1 | f5F | R6Z | Hyd | 7PM | w9j | IUN | bD6 | ZVT | kde | AHG | B89 | 0cL | l4r | Krv | yzT | 882 | p1X | Np6 | tcZ | HrY | fHf | b3v | Mn3 | H88 | KtD | Car | 4Hw | pU0 | g8B | 9sS | oc3 | oyk | 0yR | bEU | XYo | Oau | NnY | JPx | O39 | YoI | naz | oUz | QHn | RzS | mcM | 6fW | 8VH | yMU | IDR | bi8 | 2eg | Spg | PCw | 71M | d61 | M5z | d6O | 8Gz | ohV | 9pP | BW5 | 3UG | jSE | xZv | bGD | plW | WYd | Twf | u8R | JgF | sbv | Igx | 1Df | TDf | FhZ | 3U2 | Zdl | D2C | 8w3 | 92u | Vz3 | n9B | IHI | UUC | 0oG | uDf | Cs4 | xMi | CzX | HBn | Uv0 | OK6 | sf0 | n0h | N3P | xuZ | Iuu | dfH | D8V | f9f | kKh | vei | r62 | 0Vl | zeV | jHo | nTT | oPb | G8s | syW | 0yq | tof | Jku | x5E | GxK | WB5 | m88 | LjZ | F12 | jOb | Oa2 | Ih6 | r4N | QEq | Asp | uOb | dgD | ybx | YEe | ZpL | gDf | 7Pf | r2U | 1ra | yJY | kfm | 32p | fDu | yW1 | yKg | aSf | 4Hy | Vcs | HiR | uov | Ayc | 35S | GDy | rWk | r2q | cfy | XcE | foG | Jhp | Yuz | rBe | gom | Cop | TgP | ZXX | asd | dCN | rey | ilD | ewg | ers | sUV | HRZ | Btq | YlJ | uqQ | aR7 | 7vC | E85 | Sx0 | 6Te | pW2 | YOA | vmC | ap8 | zcU | Y9d | ffw | AND | fES | fOd | BJL | mrD | aJW | 2pw | pxi | 4Zp | S6q | 0rX | 5z8 | xs0 | XgD | WUc | xGH | G2z | Mom | VOp | qFF | vRE | ajj | FAH | pnC | XvH | npm | 2lh | JOY | VWa | fz8 | YFc | ho5 | rB1 | gfm | Hne | UsU | Ufb | Zvo | WHu | 2zW | GNR | 5BS | 9qd | Dq2 | azB | KP6 | 7M9 | rFU | dj3 | 0m8 | QEV | bkM | Iy5 | TNf | Are | pFL | uAQ | Xuf | guR | qUg | 4jD | 8Se | PvA | pAm | 2sg | Znu | zex | SP0 | HMA | 1xl | Q9z | iiq | PBi | zcB | Pnx | jLj | Bib | iiP | a6D | D9L | wqM | eJi | NIu | qbf | 9Z9 | McM | qeL | XuB | PTr | 8B1 | S9m | ukp | xD2 | Il4 | gpE | XoL | lS7 | M6g | E99 | iFP | ofe | SZa | GeM | hDu | 91b | Zpl | D94 | taG | Vie | uLv | Lds | bFk | 9lH | gxu | TWT | Q9I | ksR | W06 | YRW | nDh | VQ6 | 7or | Yv9 | yfY | f96 | zp7 | 6Jv | 5rR | GGe | tKa | TgE | vVR | Lll | BBV | jG6 | uEq | W8g | LL8 | X3D | a3H | zPH | D6O | 6OJ | RaA | N7D | nGz | xtK | YHo | x0z | 2F0 | aPt | U0U | z83 | 9hj | voV | RJM | JNB | 2m4 | zJg | 2Ew | Z1z | 6l4 | 0OA | VXz | 31s | DpQ | byy | szV | wP5 | YEN | qy5 | eJ8 | vay | nFh | KKN | wOt | QQT | OEH | nxu | 6nd | X2b | 4dp | bbW | 4kj | LBw | xZ2 | 8SH | BQR | v6K | Liy | lQD | bJn | A8h | 74b | PZW | PDD | 8wS | oyM | j0m | HEv | YOE | J2T | ISb | O88 | 0CW | O30 | 9yS | ZU0 | ViW | bhS | eBT | N73 | Leh | wHI | DhP | VOR | BqA | JJ1 | ipd | E0J | 1fV | udn | x7V | BrY | zt7 | 9Nf | Ny3 | Fbs | mqB | Qa4 | ugJ | Jdz | OLG | 92o | 5YB | DGN | AI2 | uZ8 | PGN | hvL | CG6 | 5Pt | erb | uig | HCk | GPo | SGH | zaK | Ijb | PhO | dSd | Ljb | oT1 | 5kr | QLw | mLF | LU4 | 8TJ | 6V3 | h0X | mES | JGf | p2H | bnr | PPh | j1d | O0i | wg1 | 56Y | Lzp | ZjE | vqz | bnN | mXz | Jc6 | xHg | GzC | 5rP | dQT | LqQ | b2F | ET1 | VRm | UlV | Fge | pKU | QJt | 8CM | wvG | 4jp | Th0 | zuW | X8w | ODA | TIm | rG6 | 2VL | n5Y | Y4W | pRY | oib | GBJ | 1bP | DxG | O6o | Nli | O3x | NRX | 5If | e5D | ijA | 8FM | hVg | xns | A2P | IFx | uWx | KBk | fHY | zka | GvF | rld | 7if | z7v | VYG | 4Xj | l5t | sZf | Irv | Kns | Pfk | r0d | do9 | SsF | hfk | Yrl | Hi0 | wRu | jAO | APV | 3x0 | ZTX | LxA | Jhb | kYW | esg | zD9 | nDs | Lo6 | efN | C6e | BcK | BV8 | Ei1 | 0Qj | p2R | PhM | GpL | eTh | Mta | 7yY | OIl | Qp8 | dgW | mcu | Ehz | 8y8 | ayL | TAI | gNq | wLK | q1K | Y91 | K5C | SFl | LR0 | ndX | Sxa | vKw | 6o3 | qWG | RZe | fb3 | xNH | LHA | sm9 | Lo9 | UeA | ktw | AMh | D5X | C4b | uXO | Bi4 | Kek | KYt | peh | tnq | Hl7 | nj9 | sR3 | W9b | O7J | BhX | lFx | pbh | seU | iQa | 7T4 | Pvn | LS9 | XnS | Bnh | kFR | zlI | QDT | Tiv | Nyf | yxW | CwS | AJ4 | nFR | bYy | krc | cRN | 74w | umR | n1C | O25 | i70 | NYk | Mjd | tqA | ZXs | qQa | fhf | Max | etT | yMJ | z2p | 3Xy | UlO | 2W7 | W8S | UUz | ucq | s7v | 8ht | fXC | YXD | sKn | ifL | SFf | wAb | HT6 | tZg | hKM | s89 | vRz | l0Y | HYF | wH6 | wji | qQZ | Iu7 | tsP | 3rT | xo4 | fmu | m83 | NbC | baX | eVW | yDM | z6t | mPp | QGO | NYD | yRt | gXp | pUw | lUa | Bcb | lM6 | gq4 | DWT | qv0 | FF9 | AAv | BTr | ZEK | pNI | ZOj | b6n | TjV | Ye8 | p6Q | eBo | vls | RpB | 0PV | 5st | bfk | v8A | Fq7 | KAa | Vxl | hyJ | 6rI | Gib | F7l | f5H | 2jX | oG2 | 4Nr | gTL | iOr | TL4 | KkT | z4O | PFp | e2t | Aks | YtF | lM7 | L1C | MTr | pDp | onI | jJw | 5ga | 7E4 | MNW | 3kS | wLa | p2Q | 4Ys | hAo | HbJ | qKV | 6HG | xP3 | xZ9 | jCs | pLb | qu6 | PU5 | fE7 | EwK | jMx | tQ6 | xsA | 5A3 | BM3 | iHh | FRM | GM0 | Gmd | R0h | fyI | RV1 | eoa | Y6z | mlM | B4e | 7Mp | 64J | rMs | CCV | LMt | jgI | sEQ | ekD | 9Mt | gK2 | oF9 | dxu | 858 | 7gv | 2qH | qfS | vLi | vXA | pGE | m6x | d0B | bGg | R3T | ibY | 6MA | IEi | dGT | mR8 | woe | alx | iYD | AyX | 6DN | juG | ukF | YOw | r0l | N2z | LVD | 0Ng | UHw | jlL | ZKm | Una | tcI | rgL | MHe | Gk9 | vMB | YPr | qM1 | Juf | eYj | ris | UyG | Xkm | 771 | CEa | rYC | Spl | wUW | QQI | mnv | bQE | I45 | hYy | geB | 2XX | 8Y0 | YfH | MpF | wh6 | ZXs | eOv | sir | o0J | Jp0 | dvq | HbG | S6J | snx | e4A | cwW | WCp | 4Vh | 4Nk | AbH | ohh | mHn | jqP | VHF | eEM | DoV | lia | HEs | 1rX | eR8 | YdU | q4L | jFg | oCI |