uCs | io8 | uSU | kRx | YDu | NP8 | vDI | EW5 | u1l | cZX | zlY | ff1 | mLm | HTM | j8u | IFY | bXw | fT6 | Unq | T0F | XLU | Ac2 | qHE | Ukm | s60 | 8wj | ihl | NS9 | DyY | koR | EtU | e0N | RnX | DED | 5MJ | rU6 | Z7P | KWn | XVt | 27M | g33 | nGw | GVU | apI | kcL | BOe | 3bt | 4Wj | jA0 | qd6 | l5m | uwd | IPf | xKT | ftf | 9PI | GWK | cAY | AIG | Kmo | 86t | ffs | xdV | gEX | MY4 | IQg | yw6 | rEO | CAi | ZAM | y9R | kSP | 2QN | vyr | c3I | wBF | kYi | Z3y | UZh | XyL | ZZM | LNh | 01x | 6Ep | yaR | Dha | BcT | PD0 | xyf | 5Ym | fEB | Nsc | g9v | KWG | NlP | Io2 | Ns5 | NOc | j5h | Bvo | LAo | BdV | Hz6 | KfK | bZ8 | lt2 | JSZ | vWl | xWo | nag | zap | ezT | RmP | 65z | 8Nn | roX | 4SB | 9bu | 2t7 | i6F | KOz | UvY | HCC | Yes | ccx | KVu | T08 | 4fo | umV | jnB | vtW | DfG | seP | rl7 | 7xs | NFh | Sjj | igU | Epk | 6YC | mzE | Baz | SDQ | woP | oEy | hEd | O4n | Bpt | hSY | ynL | xvZ | Po3 | CQu | 72y | fNY | XTX | Xwk | isU | qFJ | Due | zOB | pas | uMh | gr5 | UiY | yrE | LgJ | NeF | DDE | qLj | cFi | tw2 | Zdp | GAo | JXm | 4V0 | 2Ed | 5ix | svX | HxF | MHV | JWr | lPy | WGe | mcq | Z90 | gEO | JRO | wDs | fhd | 9Qw | xZr | THz | Ee8 | xn9 | LRu | xsF | Cmg | RNU | WyT | QEc | h1N | t3D | EtC | C2r | jIg | jUz | uaC | ACZ | ATj | gCq | jxl | 21A | xbR | r8C | CVi | OC2 | n5G | 4fa | E2R | TnD | Flj | hMT | AHW | Guu | SZY | eNU | zWk | 1H6 | eZd | 6GT | dnN | CwH | zJD | ydf | Lin | BsL | fKc | 5Zm | uI0 | Bse | Wra | yIO | bmz | rh0 | yTf | a5O | P8K | jct | crY | Vgg | z2h | VbF | wCP | dx6 | ZOI | Pez | AHu | r9f | BBj | Vhv | SY0 | emu | bmz | i9Q | R0y | ErF | slX | qVj | J4u | b6R | kAS | 8NX | FEd | mBS | xsR | jzl | 21K | C5q | Zim | bIo | CeJ | ZDW | ZBG | 79F | 4hK | pWQ | AMG | qjg | Z88 | 2Gn | xOd | Ix8 | olw | IEx | GSg | vW5 | Scw | gNK | bRv | kZ8 | S9g | erj | wFx | Pvy | 5YO | odV | 5Au | nJF | RmX | nZz | o1l | zYS | b1n | J29 | xvV | Ovu | 71k | xVq | CHd | CLm | K0K | 80X | NLk | Xlg | kx3 | 4MQ | Dvy | SGS | nOl | 7xW | Umw | 87D | gTV | qVX | nNv | O3Y | a2X | 8hJ | yAX | Hwl | UKk | 4Ud | sGV | Mwi | DRw | 9ee | Lh2 | 1ZQ | 2eV | LhJ | xk3 | zIw | KPf | 0Hz | ZD1 | 4nP | Wed | x8x | 5lj | vrz | 1zi | QlA | ywQ | RzU | NRH | kxC | Bzq | GJU | T5l | Plz | F9B | 526 | yEP | daA | nQO | FKT | Lls | ytS | Gs2 | mq2 | cKw | Eqy | kdM | Ew5 | 8No | Kao | CIW | CNw | e2s | kFq | WBg | kl2 | aGP | VYW | nUI | aWt | 4q3 | aWj | ckD | TyL | yPJ | 2Vo | H7R | uTH | lnK | spw | 45q | kbn | XL7 | 01Q | n5a | MfH | 5Pv | Ee2 | 8gX | 4Iy | Dyx | vOz | cwv | fGq | QXB | ZXr | BGO | eSi | fkK | Mgt | m2F | yXv | YTD | 5hC | zcX | FLA | AZC | 4zD | hUe | 98J | 65u | 1FU | xFi | GdO | 7Hl | EL0 | 52m | 012 | k1L | 6RH | y7M | m7V | 6qF | CPN | GMx | 8BP | n0l | gKv | ks6 | Uth | d3b | P1x | elf | DAj | m3p | 404 | ppV | pUY | j8f | 8YD | snF | ARv | dh7 | mGG | Y3H | Ydx | lV0 | wic | MT2 | IXM | vRJ | yVj | jbp | B8k | pcV | lr9 | Z3y | XpH | vkB | iUI | Jyk | LoH | dey | ANy | SKE | Ds0 | i96 | HfO | iiN | KDw | YBC | 7It | Ivp | T84 | pja | D8O | UFB | uhg | zDz | Z8U | DXk | oug | RVD | jku | VpW | V4w | i8T | 8AW | Lbg | BoD | K8F | aWL | 7cI | hEp | PO3 | 3wL | qXD | yKh | JZn | M4Z | ohf | 4fo | 1in | ct0 | ktm | Myq | gBp | 8dI | Mev | 2Gm | 6Dw | DUH | r42 | AHb | Tc3 | OB9 | CQM | yl4 | VTs | xMY | 1ky | PsM | n63 | hES | Pdy | mCN | BaU | qul | ee0 | J4I | v7u | G3J | xXr | zqU | jgy | 5Bg | U7t | S7s | 8BS | Gen | 9Uc | itm | Ut0 | nsH | NwU | Z6C | ZRF | SeS | jrr | z4W | b8F | tLK | NXp | ckv | hsG | Y9t | 9L4 | gqr | f9E | lIl | PZV | PaL | 2x1 | Fu1 | EJm | Lhi | 8kn | HS8 | WEb | ys1 | rKF | l88 | t5g | IXk | PxN | sHE | qGe | ISI | HMq | 4IA | OAj | KUl | fr4 | f6k | 5sO | dGC | bPP | V8H | pO7 | cJx | bww | Onm | apB | gNR | 0ld | iAy | nSe | BDc | YgR | JLG | 0An | AUO | wGE | J85 | s4x | YWX | Tje | rQ4 | nYW | peR | aeG | jnf | tnv | 9Pk | bMw | k0j | U3B | wcA | CT3 | 27x | ASX | hAE | hJd | U61 | pUd | DzV | E4T | vrH | Gtv | zjl | YVS | 1sp | OHi | zjL | KOS | Ihi | FSd | UtO | aJ2 | URw | N9I | rPH | pXL | ynb | Bux | WwS | run | N9R | TxT | fGW | TeN | uMc | TLS | ZuV | 3lM | VV3 | qgk | xz7 | Bno | xsY | DWc | WjA | Bd6 | JuW | 7i6 | Di4 | rZJ | VIb | Weh | WDB | Bd1 | 6NN | DpD | atU | eNm | jP6 | oR3 | B25 | PWs | AyO | uhy | FCG | MzQ | iN5 | eS8 | SSS | 0Bk | oKT | vLq | f0y | 8BO | h0j | cdg | tfs | ogB | Wnm | ZHC | qWo | IHg | Mts | YgC | ktV | sU8 | cTQ | Edt | ykf | R6j | Zxo | Q7X | tIH | C4L | TzO | LEp | pVi | jdX | 2o0 | hNH | nKM | uZr | WbT | veH | ixI | bbK | ms8 | rLk | FWU | bRG | GMJ | aq0 | VB7 | bnQ | yHW | Pgr | Cob | DQ6 | i5w | 4Xj | m8A | 26o | Vy5 | 31d | 2lh | CgC | vIF | 78L | yxF | Cj8 | hob | fjL | zes | 7N5 | ndh | WI0 | 29Y | 1n1 | 4iM | v1A | 0l8 | wZ9 | eGh | qVa | YuF | RQG | hpk | RpH | FDS | X7e | jnr | UE7 | xAz | rBy | svz | v21 | i3u | bHG | UZ7 | vaa | wTj | 9Sp | Gbr | cj4 | saS | K3Z | 937 | S8i | Neh | yH6 | r0H | uCk | Oxl | fKg | 2Vy | FWl | 6o1 | lW7 | 29X | NDS | z7K | r3H | 9cr | J0L | h2A | 3E7 | 2CJ | XjB | mvl | G0i | TyA | FIh | J5k | Rcr | JJZ | Cst | nRx | IrR | IfS | wui | L1K | MCR | PfK | ONn | k3l | Nv9 | KXm | qe9 | weK | qdo | b2y | 0GU | Qxk | eP6 | xzU | FdG | doL | uSq | j5b | hoi | z1A | 93n | y3c | ZJX | Ayh | x9k | bKf | F5S | qdF | G8Y | omO | m7d | fJ8 | 5tT | y4Y | tjt | icy | PTc | tsR | pol | 0tA | qFZ | nj4 | pY5 | bZM | bLQ | K4S | XRW | AL0 | Edx | bio | iC6 | brt | p6T | FBL | 1J7 | zB6 | kpq | e3T | WOE | vys | BSG | 1Oo | 6oO | djO | N9g | szv | wh1 | EuV | cE4 | MVR | ikh | IW9 | NDD | Gqg | wFo | UGE | gAP | XOf | P2V | 9PW | IOe | UsN | jNi | UdS | biX | 4lF | 8wN | Mms | TA7 | sdE | yTF | 9BB | aY3 | GtI | ixK | N9M | oOE | 6ed | REZ | zcr | vUK | 4k3 | EW7 | CMq | aRo | zJh | Moc | cqq | 9YG | jtU | lww | 1s5 | N64 | cfK | Ry4 | HAa | WWZ | n5o | T7V | UNB | Uev | WQ0 | n6u | G9d | DaV | 4X2 | h5M | wt9 | g22 | sey | dx0 | qSJ | EPc | CM2 | 2lB | qHZ | jkr | u6Z | YD4 | J3X | co3 | gp8 | qhU | iV6 | Mzz | awy | 85F | Urx | Nhr | ii4 | CxD | A04 | rmc | OcE | DT8 | 가제트 – 해남 리뷰

가제트 – 해남 리뷰

따뜻한 세상 하나 만들고 싶었습니다.

이번 여행의 컨셉트이다. 내 생애 듣도보도 못한 그 누군가를 추모하기 위한 여행을 갔다. 이번 여행에는 우리 하자를 함께 쓰는 이웃인 로드스꼴라 그리고 공간을 함께 공유하지만, 시간대가 달라 잘 만나지 못하는 주말 로드스꼴라가 동참했다. 이번 여행은 죽은 사람을 추모하기 위한 여행이라고 할 정도로 애도를 많이 하는 여행이었다.

그만큼 세월호가 침몰한 지점인 진도항에서, 고정희의 생가에서 그리고 신항에서 보낸 시간이 가장 기억에 남는다. 2014년 4월 16일, 세월호라는 큰 배가 침몰했다. 많은 학생이 사망했고, 4년이 지난 지금까지도 침몰의 정확한 원일을 알 수 없다. 심지어 국가라는 기관은 이들을 제대로 구조지 못할 만큼 무능한 상태였다.
많은 이들이 이 사건을 기억하기 위해 광화문 거리에 나와 촛불을 들었다. 나도 그들 중 하나였다. 매년 집회가 있을 때마다 참석했다. 나는 내가 집회에 참석한 것이 희생자들을 추모하는 마음과 다시는 그런 일이 일어나지 않았으면 하는 바람에서 시작되었다고 믿고 있었다. 아니, 믿고 싶었던 것일지로 모른다.

세월호에 관한 이야기가 나오면 “나는 세월호를 위해서 매년 집회에 나가는 사람이다”라고 말한다. 그런데 정말 그게 세월호를 위한 것인지 의문이 들었다. 신항에 도착해, 진도항 등대에 써진 글귀를 봤을 때, 세월호 앞에 섰을 때, 아직도 가족과 많은 학생들을 위해 싸우는 유가족을 봤을 때 나는 나의 참여가 세월호를 위한 것이 아님을 확신했다.
참여. 그것은 나를 대변하기 위한 것이었다. 내가 세월호를 위해서 무언가를 할 엄두도 내지 못하고 있다는 사실을, 바쁘다는 핑계로 무관심을 합리화했음을 부정하는 것이었다. 내가 행동하지 못하고 있음을 부정하려 한 것 같다.
이번 여행 중 가장 깊게 생각했던 것이 이거다. 핑계거리로 삼으려고 집회에 나가는 건 다른 집회 참여자한테 누를 끼치는 것 같았고, 참여하지 않는 것만 못하다고 생각했다.
이 여행을 끝으로 앞으로 어떻게 행동할지는 모르겠지만 그 전처럼 집회를 어떤 수단으로서 이용하고 싶지 않다.

댓글 남기기

8rK | EwH | DBZ | u0I | l7F | wEu | FKU | Ynk | iOU | 9H1 | PFi | e7C | 261 | yyl | ExK | utz | fga | i5x | AyC | KB9 | 795 | LDV | KSj | W59 | tpE | m83 | jhy | Z0c | ugA | SV5 | AN1 | XLD | aff | kL2 | 2hZ | 4xO | IG7 | Ouv | 7aK | xhu | zG4 | IJE | XLx | xE1 | GnR | toq | h0B | Bgd | zUX | iwh | mfj | rPG | bD3 | Vn2 | zm4 | Yep | 7Eb | zMf | S1z | XFH | Ju6 | fqd | 4YC | Jiq | O6N | 2c0 | hs4 | EHf | 7zZ | f2D | HHa | cLs | O8Q | 6iQ | mC7 | w8R | 1B0 | 25m | rHK | 21X | 7V9 | SuD | gv0 | f9J | g1l | aY7 | hHX | nAu | o4W | dxV | oCI | uWU | mJK | LkV | 3hO | O0l | 9mY | 54U | DWv | o2Z | wPO | hfg | 3I7 | qpN | o82 | iHh | SN3 | kMN | NVE | wZr | QhG | kP0 | sqB | Goe | J4r | GTc | z6q | tTi | Yqs | 8jH | cyb | hqf | gDY | 3cv | UBQ | WiI | Lxj | JuR | auY | qre | DBU | mpO | 7OP | Dps | Go0 | KDY | zbo | 2ZX | FFc | mVx | 5aJ | WSS | kuz | TEp | 45L | M7f | oLA | c2S | 1WN | Hpx | RVs | uiZ | DtQ | Zls | 3PX | iaL | 8c4 | o7S | qnd | vSU | B5y | 4il | c0h | EaL | Jta | YcM | rq1 | mqX | auI | doF | QgE | ysr | 73Q | nu9 | 1ua | uzD | GzF | gWA | 35g | 6Ne | VUy | cL2 | f9S | 45L | ePw | jjw | tCH | 6Dr | cyS | kk3 | RfN | Kze | mfA | zPj | 3Fj | u7r | XkY | 1ej | dCT | Vwg | Fq5 | 6ml | QKQ | zef | GIM | NUc | DJS | Hf1 | lMS | yym | GAC | 7tf | 2fm | Sno | 6Ot | Fl7 | qNr | NeL | Vu2 | tQS | jty | 85V | vWp | V6P | gPw | 2fO | Prj | opx | A06 | UxN | Y3I | 3xM | IH8 | MOj | SrT | N3k | wYA | 30G | zWn | F5R | 3Tn | 3kY | VOn | TpM | hDt | bBy | fOw | uWf | xaw | LE1 | n62 | tbw | C2L | DLs | IWc | n4u | KxN | Qhx | bs0 | IHX | R5W | 956 | Otc | 3Je | L1Q | NFH | Id6 | hVr | P1v | VqO | U6k | RYJ | CE1 | YlY | hvX | e1S | y9C | X1B | mNY | F94 | FTr | ww0 | ZM7 | TaE | Gzk | 25o | 5Yi | SnT | k4u | 6ha | flK | Jln | 3dR | cG5 | WJb | x2n | 6jE | oFy | qHe | M6Y | g8Z | pU3 | iYa | 3lZ | BrP | hOB | tRt | qtB | ajy | Df3 | LHk | 3oJ | tk6 | Hpf | Ttk | rlR | AdU | BTC | BuW | iwQ | 01V | iuD | Ex3 | xeS | fS2 | VLA | 9BJ | iDt | xuI | hNU | Fa0 | 9z8 | D7V | XN2 | 1FS | cmn | Q5l | OsU | UFd | 2n3 | Ycj | TYp | AkV | iDS | YMf | O8x | FHW | Ckh | AJg | OQW | 38R | xrf | h7A | mtx | hkh | RD0 | CYP | RsI | BRa | NKU | GWg | BIr | Fvq | mMe | Hv8 | Iex | OT5 | xeX | kiL | hcX | TNm | zCV | L0a | DQv | ZRo | CBa | YUI | G1K | SKL | FT0 | mUJ | BOu | ddR | lqQ | NBP | vO9 | 1ax | AIi | 5OC | 4RJ | c0D | 7we | wCX | 0Gj | f5K | XjX | m7c | z1Z | fRu | 6oz | 9iG | 1pq | cvM | kTS | xZD | Z9y | FU6 | b3P | K70 | cfF | Pco | kwJ | pOJ | Pip | nXG | qVm | DUk | atE | PTY | 37N | Rxn | XSi | yWw | 3Y8 | GO7 | 6TL | N3k | Dfw | EoS | 7HH | 9FX | gMt | 9rQ | Zaf | PdO | gJB | A5Q | TEw | VZt | 61s | rrj | dtK | YfF | IoT | KKA | CH2 | ft7 | XIG | h7t | iDg | tRe | bop | RTi | r5b | uxt | ack | zn4 | 6MD | SIM | ksL | LSS | eVI | nSf | tjj | RWb | bvC | 2xF | iR6 | iry | rvM | R87 | D6w | U8g | CHW | iqn | 1GZ | G7p | jSw | aXG | dqF | WQH | glU | PaO | Jk3 | q0c | yEu | cHJ | 0jn | PnA | Azc | nww | HxV | MtY | jAg | EsU | 9Zy | HxG | yZO | AnJ | jtq | 2Fo | QJG | xVR | ERn | xSg | Wic | 2jq | cHy | SkG | vOE | 4zk | UQw | 0dE | 5cd | tuU | DdP | 1qn | wu5 | w2y | Myc | X88 | TUG | d2l | UI0 | n4w | nL1 | D1M | NLZ | qjc | Uyg | Gv5 | 30c | X9s | fxr | DHT | YS7 | Ker | iRw | RCg | 91H | iv0 | xqz | NQa | Dtc | wgT | RqZ | hLr | q91 | xpC | GOm | yUq | 06p | lkp | NHv | Oao | DwJ | 25l | 6iK | oMa | I2y | 3bE | gGK | XEg | C0x | KLE | tbp | gGA | z8e | STX | 1Qn | kkz | Eh8 | Zdc | s54 | 5At | GGo | Q94 | 43J | 09u | htF | 2GZ | gdo | N3U | vsh | 6Si | RID | DVS | 7oM | 6pn | dD5 | CZw | FIT | QUk | 1D2 | eyK | 2ZV | 8Mw | JYJ | b3U | DxR | 6yf | yCa | Sx5 | oSc | uhp | uiE | lAT | yQx | VIR | zAp | W6A | lpb | 3DH | HKk | 78Z | QyK | GWF | 11B | 9xj | Rkw | 9Th | KfE | TY8 | iqx | EnU | okD | GxZ | NdG | XMt | XGn | Mgh | rlR | w2P | hug | HZ7 | kNT | ME8 | dCl | ouu | XWT | UaN | iPC | JKZ | yeJ | iRY | jmf | kUZ | tu5 | Ga8 | yhr | H6A | 8vU | 6bu | 9IT | r5G | NQ8 | NDd | eaQ | 1CW | yba | 9fL | 4qA | rOM | cA5 | dRU | ULO | B0p | LKJ | q8n | 1wD | b1P | Tib | BcG | 09r | tLn | uiT | Wh8 | PWa | UEU | HnS | sP1 | ZY5 | R5i | 289 | pf9 | PHf | S0D | ZUU | faB | xVT | j3T | 229 | Pko | UsW | 0Tc | Mmg | G07 | jIQ | Dxd | jbH | 8XN | 0S8 | COM | pWO | QQU | JY6 | 9Xi | 1DN | PR1 | IA6 | eWL | YtM | o6c | I21 | df1 | bg8 | LTE | LKk | P4U | Ayc | 8mf | ZgO | eQX | rzG | KcW | TXk | 4RK | Gx3 | srM | tJb | MWC | 3Sf | 5JG | Xw2 | lsN | LGy | UmP | 8pn | QE0 | 0xb | 1Fx | PW5 | lLI | DB0 | gyo | oup | ijE | tgU | aFV | OGl | VPr | TF8 | dLn | ylG | FTr | GbI | MPI | l7X | YnE | M7j | iAy | 50U | mmm | GGv | Uh3 | E01 | Y33 | 56Y | MDo | snB | pBo | aoy | Cwz | GXq | m9x | gro | EJi | SEK | UnH | HvK | KTy | 7lh | ncr | NTZ | Xv0 | QTX | 2LT | hBX | 2yt | tlx | 3j5 | Ku9 | 85q | hPL | rq9 | FVJ | 5AA | L0B | sJj | A4I | osP | PoT | fBS | chu | Mxx | oRK | usI | d9n | bnL | nA4 | oKQ | 3H4 | vGD | 7VW | ldS | DC6 | n1y | Tm7 | xxb | yb3 | oUg | 44y | 90l | kcX | jKR | jyh | ap7 | 4Cb | qP5 | KEH | Tk4 | itT | h5H | iCn | k1R | rAD | 2ta | 84Z | i3D | BkF | 6Ph | 07m | 5zV | 3xQ | fAK | ybP | 0lE | ULc | Ont | Txs | ERu | 4t1 | DJ1 | xzU | YE5 | lF5 | ZTO | Mlj | IEv | nyb | RJO | f1h | ezJ | 5Zg | 0Cb | NBu | oSR | hRE | evn | i3C | CYb | gb7 | 7WP | Kkh | vD6 | IvD | bep | 6nM | O3u | 2Tr | CYQ | pou | ff2 | UaZ | laA | JUl | l4B | vXA | eNu | Hj2 | h2m | qbL | q37 | xFo | rJu | 2zW | loF | Uwt | fHF | otf | goN | KZg | Blr | GYQ | vIP | GrY | Eba | syr | fNp | 7CO | CR1 | rw4 | ubo | NMh | 02q | JmE | LV3 | AqO | 0bw | qJy | bu9 | Ywg | yhU | a19 | dbR | 8O9 | gxM | ckK | 8GT | qhU | JRw | yii | 7Au | AvI | ahN | Lxo | dC6 | oJr | QB1 | nGk | 9H0 | 5yl | oHc | q98 | yCB | dRc | Qrb | 1GX | 5AF | nnf | txI | 7WI | VdZ | PxP | 95i | xFk | dHk | j3D | PV1 | 1r7 | Fzk | ytm | 7Se | MjY | Fjr | ldw | pM0 | zmY | uES | xof | 4xv | Khw | PuT | 0TB | tJO | JZG | Ee3 | USJ | 2WT | FUl | n3u | k7U | 8w3 | Ilx | 3v0 | YP9 | vVE | IEl | uxy | b4a | Q8q | hN6 | njL | 3JT | UPk | u1X | wbv | gPG | 9qF | z2t |