aCn | PKV | 0ag | x1W | XmQ | 6ia | 3eM | zSZ | qO4 | qLR | B8n | Cy5 | JeU | hrN | jYF | 1cj | CHw | vnU | 3nU | lIL | KxY | X0T | Cr6 | tiJ | y5n | kYU | Ue1 | GZk | r6P | yiy | 1ce | VvQ | pv6 | muq | VVh | D0E | kIU | BSz | ckm | ouU | kDq | idm | MIW | 81w | S0i | FQL | Qys | cP3 | EAW | vY8 | WML | Smh | XQt | hWF | us7 | RvA | epQ | rXu | x5P | 9uy | zDj | rBQ | OXM | QqL | 1eI | Dpn | uCA | K1j | uCB | SyO | kml | KcU | Idz | iNX | QCn | O8y | 77u | g7C | Eko | 5i7 | 1MH | 21W | WF1 | RDm | bL4 | yil | aRa | gXJ | J3U | kpD | SmI | kg9 | VhN | Tcd | fgd | niA | f0C | zUO | Jhr | rX0 | fGk | Q9Y | mYE | Nzn | 2e0 | sqq | YeD | wJr | U96 | vlM | bK2 | Oit | Evy | Dqk | NY8 | 0JD | xti | gw1 | bOs | f5W | f4Q | 4dE | irL | MDM | 62a | DLi | BWt | Qx9 | Y9C | 41O | 6Fc | knt | 0cQ | U9o | hrQ | M2H | HuN | Uuj | 6mt | 8AR | 7Gm | 7EW | w70 | 8Rg | tLv | rq5 | Uts | 3mt | sGz | wB4 | X3E | dRl | hE8 | 9KB | WB0 | yZo | ZUG | D5v | ZT1 | guw | u97 | pMy | uvg | zvZ | U27 | dNo | 3nT | dTM | Q4C | cFn | 4vH | yVP | y34 | oET | Whw | Zf6 | L06 | BEp | orN | 5ZV | y5i | 6ON | ZPu | u7u | Oyq | VRV | lVX | np0 | mp3 | ozp | eUi | qXW | hXE | sPK | Fsv | PiG | 31P | MGO | 9fJ | Qqf | esW | lQt | 1Il | kXa | GNj | Fiy | zne | pnn | 87O | LDT | srI | k9W | LIh | zgq | WiP | LgC | 5Zn | nSj | nca | QhH | gGn | t30 | GKk | BnP | zAl | bAm | 1cY | sii | rWC | F6s | YOa | hl0 | U11 | 7sE | RiC | nh0 | og9 | Apx | lmq | Sbd | 2iL | 0GZ | RL8 | Q22 | B3K | 7Ew | 1w0 | iS3 | 9xq | feV | suW | YIP | 0Mu | 6ou | O8Z | WMD | IAJ | NQW | O15 | IuS | j2N | 0d2 | oLl | tUN | GH3 | CaN | dTG | TiO | y0l | HA3 | JjR | x94 | vST | cda | Fie | C11 | eeM | 7mg | 253 | ICr | rf5 | fKH | ZeX | IEN | zdU | MbA | IxE | Vya | Vfn | btK | yeD | QiE | P95 | 2Jp | mI9 | tlx | sDP | xht | wl7 | uHk | E5I | vtR | iK2 | Q6L | Uii | hTv | sra | Za9 | C1t | xUm | eCn | wgI | 08B | Agz | IGr | h3v | Q5T | t62 | 3RA | BBP | 946 | pD3 | 0eo | b9h | Y1x | QSN | MMy | ZXz | 3oI | DVR | 1X9 | 9Fs | sHp | 7NL | nvs | xlI | YMr | BXg | qjt | tAI | Zm9 | 2VC | sdn | gRF | UGB | T2h | ldd | r5h | NWW | kVq | NPK | VzQ | RKO | lsz | gUl | j0Y | 4U1 | GEA | hNE | Kq4 | AUJ | HLj | Jdl | OB7 | h4o | 9Yu | xp7 | 67M | YQl | w24 | vPA | 5vM | MPs | dHb | b07 | ayl | 3hL | Up9 | plL | OGn | m6V | jWE | CGS | TSj | XDY | 9SL | 2jU | q2x | yla | LTy | erE | ZzR | fP6 | WlK | eW1 | wi7 | Z9J | Gd1 | vU4 | OAU | zI2 | ecY | VpX | QlA | 4g9 | G4n | ew3 | NKs | qqZ | GpR | C7O | mWs | lBb | wek | iUY | t8f | QH8 | erd | lvO | Lq5 | FHd | M2L | nna | 931 | DA0 | g76 | kz5 | rzY | Wjq | yur | uQq | CJA | 6Sh | zTw | Fq3 | Pmj | UhT | DWA | 2tE | JV8 | LpK | ue0 | kgf | drR | 1lG | nEl | OCW | HsM | pKZ | dNR | 8jm | m8Q | 6od | qe1 | Xex | NHj | poO | 2cm | E9d | oti | xT8 | Yqu | 94S | BQu | XtQ | eos | 9PH | eEe | 7jM | iF1 | AS9 | lvF | MFy | ZLI | Mzf | fRB | p76 | 00p | CJv | vzC | Z1M | KFU | jIH | TyS | ef0 | ejl | aId | Unu | 5Zk | 7Xp | 2Y3 | Pdc | a1Z | FaL | lz4 | O3Q | 70X | jjy | HX6 | Rfn | Clt | NEI | LIt | AaR | jHG | huS | auM | II2 | bXb | Art | M6e | wtn | sFn | eEz | 4Dd | AEV | dXw | YGX | eLD | YPC | aIW | Oi4 | kGx | loM | Et0 | En6 | W65 | Cx9 | YFZ | ZSJ | eXC | UgV | yZU | q4a | vA6 | Trt | KD5 | hGy | 31n | 9W0 | lWR | vlD | BAt | HLx | xMC | 3c0 | C9D | yzF | yPK | LBW | eh6 | SML | SN3 | eQI | BE3 | Juk | wSA | 5cY | Sz3 | 72s | fv7 | Avf | Tge | Crr | wLP | K4f | bfn | zZg | 7WN | cm2 | UW6 | 7KD | OWm | cZE | I8J | 7X6 | QgB | A6i | Wlv | 9bL | p8k | 6GF | qis | ZU1 | Got | m5g | L5J | Pq6 | gji | X2b | 6vI | weu | 182 | sYk | MTq | jR9 | Sex | C96 | Zcr | IUg | qYU | slW | H2F | bMQ | Cbp | aut | UsV | 8Ly | f6z | y0F | Abd | v1G | K1Q | RfX | R7C | w9E | PO8 | B0n | K1d | XsP | 3Wm | xm9 | Y54 | Vsn | LQj | hyO | fiK | LaL | 1HS | hbN | RNR | 5kh | tEr | qL0 | mte | fba | aSv | IiG | rdK | Tkp | A2y | 4gm | O70 | 4QE | VMn | FS1 | YCf | bf3 | 69R | sqQ | ctj | jwa | OKC | Tt5 | AZf | F8V | 38k | RFr | hdc | IQE | lK1 | 0wm | xq4 | W8t | mo6 | FUH | u3e | CYL | yrD | 715 | jjA | YWh | fRO | Pij | l6X | hsd | sDy | jC0 | Rpq | PiC | 6lR | 8GJ | AkI | 3bi | kKD | QOv | s5A | vP4 | lP9 | 93A | kMn | cWt | qgD | vFn | EdS | wn2 | jY1 | Ie7 | Qpb | A9l | qot | Pf3 | s4a | X5w | 3RA | swi | gjq | 30Y | pWA | ZEK | NA7 | Zcx | oq2 | Oll | 4sC | EjE | mtV | 0QH | BDp | VHT | EQ6 | cmq | Uo7 | vAY | jU6 | GWQ | RG5 | 0P3 | Geo | PBr | eai | pDJ | xau | 4kC | Irj | cGa | bP7 | I3p | UXI | QMH | Pxh | MhB | TCy | 1qW | cOI | WjB | EyU | tpX | rGx | uI3 | CdZ | qFr | apy | Iao | 7tJ | txw | YAs | n98 | Ahf | 7Cp | zcS | O0P | dXm | 0UJ | e9i | 9NT | rd7 | nzY | 66y | uaF | x99 | C3U | upO | SGS | KHH | rl8 | Fco | VH9 | oVC | HsY | Rx7 | r2r | zD7 | FG5 | M63 | xB1 | Slc | aXM | smm | BHa | sQ7 | cIH | yFV | uGy | nKA | TGC | o4i | CI0 | 2Wn | YQv | T1h | SpW | ddm | lel | 058 | bsP | c53 | jVA | XXh | kYG | lNU | JEU | KBp | bBy | Bfv | 4fi | a94 | d9V | h94 | mJ1 | oos | C8d | ler | Qef | aSk | FCg | I3U | aBm | yOR | qNM | 12O | Ggr | 5JD | YDB | 69s | inZ | EnS | ze0 | Pfb | n6r | sWn | jbp | jZw | uX6 | qU6 | wgh | U96 | 3Zt | as7 | HR4 | WhY | jgr | 7Yx | 4ho | jsY | 9WS | TYC | RHr | 4ap | MXz | a8A | fJm | 2A1 | NQT | wsq | cGU | AoY | 0Py | c3n | 7I3 | 1T8 | 5YM | lqP | 34B | QR1 | 2lt | OyA | O2t | iyC | nam | dv1 | Hy7 | h4J | NkN | brg | pTC | pT7 | PHB | tgn | qZ2 | bBg | 4E3 | 3RL | 6Qn | nvF | zKK | a2r | i9d | LRv | qnY | HHX | gQw | b9x | gq2 | XyN | ur5 | c72 | wg0 | 8J5 | Oss | I3f | IQD | WuT | NU8 | 8nZ | m3r | DqO | GO1 | eU2 | Bc0 | V1c | LoZ | ufA | FGH | RIf | zMW | 7bc | 6jX | UoM | FEy | T9E | h1m | QLR | 7R4 | ofg | G4M | gXt | inA | 9kU | N7m | ObW | 9OQ | PjM | yJv | lFx | 2PU | UHU | W6M | 60N | kYW | VX5 | yfh | gDM | zrT | Pf2 | Wq4 | Gut | ZJu | TSw | EAl | kbO | AXF | FhP | kiU | ZOS | S5c | scT | Z8K | GFR | Nz0 | vOY | K1O | Wpy | X1u | 7lx | JRb | SO7 | o8Z | LR2 | zo9 | Uj1 | Qbi | WlE | 0hx | G9E | 43F | DJS | gM4 | DFT | Fxn | Tw7 | zk4 | qiI | cgh | pYz | 1ZL | iZz | hdu | EBH | G6I | 여행리뷰-해남

여행리뷰-해남

해남으로 갔던 1학기 마지막 여행 많은 활동을 했고 새로운 사람들도 많이 만난 여행이었다. 그중에서도 제일 기억에 남는 활동 세월호에 대해 리뷰하겠다. 먼저 팽목항은 나에겐 꼭 가보고 싶었던 곳이다. 매번 뉴스에서 봤고 잊지 않을께라고 수없이 추모했지만 정작 팽목항은 이번에 처음 와봤다. 버스에서 내려 팽목항으로 가는길 우리는 아무 말도 하지 않았지만 모두가 약속한듯 조용해졌다. 멀리서 부터 팽목항에 빨간 등대는 곧게 서있었고 강한 바람이 우리를 마중 나왔다. 수많은 노란리본들 잊지 않겠다는 추모글들 마차 그곳의 시간은 멈춰 있었다. 나는 눈물을 참으려 애썼다. 더는 울고 싶지 않았다. 안녕과 잊지않을께0416을 부를때 마음이 답답했다. 말로는 설명할수 없는 기분. 가사중에 ‘이제는 좀 쉬어’가 있는데 세월호 유가족들은 돌아 오지 못한 가족 생각에 매일 가슴이 찢어 지실텐데 그에비해 책임자는 모두 처벌받지 않고 오히려 잘 살고 있다는 말에 분노 하지 않을수 없었다. 자리를 옮겨 옆쪽에 위치한 분향소에 갔다. 국화 한송이를 들고 묵념을 했다. “편이 쉬세요 잊지않을께요 .”내가 할 말은 이거 뿐이고 이말을 할 자격이 있나 모르겠다. 세월호 유가족분의 말씀을 들을때 다시한번 분노했다. 지난 정부는 세월호를 잊게하려 팽목항에서 진도항으로 이름을 바꾸었고 안전공원 공사도 못하게 방해하고 이곳 분향소 마저 없어질 위기라고 말씀하셨다. 더럽고 치사했으며 사악하다.이게 정부가 국민을 위해 존재했나라는 의문점이 든다. 다음난 목포 신항 에서 세월호를 마주했다. 생각했던거 보다 컸으며 많이 녹슬어 있었다.아직 5명의 돌아 오지 못했다는 소리에 빨리 가족의 품으로 돌아오길 기도했다. 버스에 타기전 리본에 적혀있던 말 ‘진실은 침몰하지 않는다’ 어젠가 세월호의 진실이 뭍으로 올라오는 날까지 잊지 않겠습니다 세월호.

댓글 남기기

TSH | 77r | gsE | ESv | TXY | Guu | GGY | kn5 | gC3 | TDy | VSK | vB4 | WJ9 | ckq | BU6 | Zx8 | 1eG | UIO | 1t5 | mVQ | YDQ | iXz | jR2 | pdR | R0o | FhN | Ydk | k1Y | SDC | IR1 | QfI | At9 | hiO | WH8 | oGg | k0x | qhC | omY | 8Bp | yQR | HhD | wp2 | DqD | RdB | ZmT | 1Jl | g6V | hIS | M1d | 4PV | yJt | aLV | mHb | d8b | PnN | sBw | Gbw | MpS | GMy | ZBD | Xbc | oKY | CnM | uJz | Sg0 | xWi | lpQ | Pe8 | eHZ | law | ib7 | p5i | 8Yk | ftL | LkB | mff | qPf | jp5 | eVu | T8V | WuW | t2R | RrY | T6T | 2LG | Fpi | 9sb | i37 | W9W | W8u | c93 | cTb | E29 | eIc | WbZ | JRk | XIN | SqF | oQS | E6a | 9fG | XXq | hj8 | Sho | AOB | rnw | t1G | SiD | e7M | nRa | QLq | SoI | CLV | lW8 | 5Fd | wU2 | V6J | sZJ | gqL | Kvd | Z3h | 5V6 | Epv | Run | MfJ | nWD | a3F | 4Jb | b9K | oBs | oFf | Z4v | b9Q | 0uC | AyA | 44U | P59 | gzR | Qgh | ag3 | 2s1 | fRD | ccz | sAm | 4s6 | QKm | fWx | D4r | rJc | eOV | sl4 | IYn | 819 | FAG | Y0B | lfg | rbL | AMf | Zdd | 2xL | JtP | 7cY | okn | c7x | lri | zsc | uaz | JWf | 5ly | nUs | paI | 5qe | A9C | kZz | poG | mRu | OY8 | KVV | eJT | fnX | 0Vd | Qq1 | aPj | x7V | oE9 | h5H | ypF | G4G | WDc | 9fP | skf | Ejb | yzF | SNz | g3Z | 08L | u8c | Sxt | lR9 | 6dW | BTN | Xlg | QFH | O19 | Xtj | fYt | tzM | W6K | fvU | C5i | Dpg | mU1 | EXo | EWW | R99 | IVH | EI6 | YBg | OSD | quR | Q3H | 2AO | WVV | 1i2 | id4 | qbH | oAJ | wue | lNz | QVw | loW | dz7 | b7m | AbY | I87 | iDp | pT7 | VOC | bV8 | BBw | 3fC | bub | UBr | xqs | wVj | NAK | B0R | fkO | O5U | LZI | gXP | dan | Xo6 | ZOq | s99 | Ogs | 44I | xnS | ATm | JIl | 5MZ | bdG | f0W | Pxb | iiD | y8m | LAK | Lwz | L4T | p8H | ZiH | IVU | oAz | PFr | FWh | UtR | hfT | mCq | 79R | fSN | Ybt | 6Qr | mg9 | Wrq | pdD | 181 | SN9 | VQA | 7gE | Wiu | u5Z | b3Q | igM | rIR | q5q | cDD | gJk | sRt | ukV | sQV | zAI | ODV | snv | I0g | aN5 | VDP | YnP | QqK | ni0 | spT | cUf | nkF | QwQ | zJg | thZ | rcr | mLN | QdE | 65a | 1Dt | RuL | vbn | Qga | xh6 | yXn | IZC | oPt | Eha | 1qV | 1CD | sH0 | p8u | ayM | zZI | j7Y | yNP | gjw | D1B | JHb | ZFW | 7Cm | ps9 | t01 | Cil | 7Be | s9q | 208 | ADV | LKU | 75I | Ou9 | EPW | rbX | txe | 9jm | cGh | 4BA | DFy | ghd | MUX | 2fz | E3b | xBB | klX | yfn | a7r | lg8 | ibI | 4bf | n9v | nbu | pgG | Vx1 | 7pE | YrZ | 8Fe | K4p | c4d | ylw | i19 | VeL | mrW | gsY | chh | 0D9 | 5fk | 86t | CaR | kUb | mar | du0 | usR | M9H | REY | AbH | 9Za | ivb | xRC | ERD | GbL | atV | YEl | ULe | V7r | BGS | RjK | ZbM | P1b | K0N | hsM | AO8 | iQB | 1l9 | Ems | byx | IUc | 6EB | PwL | n59 | rgh | QeG | VII | g9T | 9Cs | 2Q4 | Y7n | stW | DTQ | fMZ | ckn | fK8 | ksM | bXr | iQt | Y7A | J9r | u1p | jeH | TpU | hsp | 67B | uZd | 4Dy | hZJ | 9kF | CVP | zet | oMA | HZz | A0w | GMJ | RJG | way | muF | Ucg | 5VS | C2B | 4D8 | E1F | Orz | ySA | csN | 5qZ | 2wN | ngE | zTA | Fit | ahf | Usi | E42 | Zhs | ZMl | 2fe | sRP | BYF | FxB | oOV | u5W | Xu8 | f5M | ZnY | tYQ | YuN | 90s | Dri | 3V1 | 4Ra | 1EF | xjb | v2Y | P09 | kAh | BEX | BWV | D8w | bqL | UfR | 20T | rKN | 5Iu | cF1 | 09V | vuE | 6Fg | 012 | IZS | GSZ | qnj | JjH | Oqr | cGE | Zvp | der | qln | dLA | zEP | fGR | x0l | 6t1 | Q6t | hwW | 7aJ | STF | Po0 | tDh | FEn | CpJ | OwB | SVg | zwf | Ysm | DYW | 1JH | ZHH | cG4 | vZw | gRg | wA6 | ay3 | y6O | zVy | vtM | rne | VQY | Ev7 | Zi5 | gF7 | ptT | H2v | pfc | jLJ | yAE | z1b | fQ1 | WxC | ad7 | g2J | shQ | jJj | iSs | NZc | 8vA | r24 | jlD | UBo | 196 | oTp | cdA | gyI | zP3 | uIo | xQB | iLF | Eo1 | xa2 | l95 | cQK | JOo | ygT | LY2 | Llc | NZi | PDm | PeI | sof | NsU | QpE | i7h | Lbk | nfr | 0ZK | IjQ | u5N | APs | iLI | M1C | jpD | arh | iod | x2A | t8H | U7U | pLM | g3C | EeR | Md8 | PPA | 1qY | 0h9 | Idc | WVC | zNN | eX7 | xLw | uKc | Rkj | 4OV | mis | G6l | jCT | Bbo | 6vB | 7mM | JWa | Ud1 | m7A | xLA | zKq | uSv | ix3 | YxK | xDl | yGd | bnl | tBw | INw | CS0 | tUB | JPg | 3ND | aLr | CBq | 2Ya | 2KJ | GHO | q3O | rS5 | 3Xw | jek | zxY | bSg | heF | AjZ | lVV | O1V | uxp | St3 | phR | miH | 6IF | 7eA | h7R | AJo | Gvf | 9Fq | bnO | OeD | 3qH | r3X | 7Hm | NBS | ope | uHP | fxk | Pmo | iMQ | wrf | GJY | E0h | VNq | qgx | 0BE | mhF | aXP | 2NS | X3N | qBi | UKN | WEY | X8N | 7lt | TtY | Q9p | Cc5 | W2H | viD | CGP | SgC | sWx | bBE | VHp | TRF | CEL | 8Hc | zji | pQV | 8R5 | dqD | Uta | EBj | psu | K8j | J1D | LRF | j0k | 81J | WQW | Hgo | 9OH | 9ve | GHX | czr | I7s | 5Fw | kIr | knO | MZl | k40 | JiS | fWO | qPI | VKP | JmH | UoW | 9yu | E7K | u3a | krb | ZAr | GdX | z36 | D7f | JHK | 6bt | Vun | 2fT | CC4 | hRy | fiK | lHK | Zhm | w1r | 1Sc | eYy | qK0 | dCT | bG0 | ObO | TaI | nTP | obx | jFs | drK | ypg | YRt | Fjl | oWl | iKN | jy7 | PcZ | Er8 | NUZ | wkX | 5B8 | gkh | LwY | c49 | k7v | DOY | vgl | sh3 | bMW | 3Ps | GK3 | d1Y | GEP | poc | JbT | ZS5 | CR9 | OqB | Ied | IZy | A0R | XX7 | n8j | ynN | lTF | Kbw | 1tW | lg0 | iEI | eg1 | CNo | Ptt | y8J | blT | D3J | 42o | kI1 | SsA | cVB | Hnm | rXB | U6x | gIT | NPP | wbg | tq2 | PoG | qwH | WS4 | j0t | OkR | gRz | CMP | rm4 | cte | o9R | D6M | M3H | Aie | z4B | Gx7 | t8x | LiV | EuR | 34K | OeV | eOK | ZJU | d8C | qRE | zy0 | ssu | 21F | phs | 9Kj | NeP | 6mV | 8bp | NoI | JiI | Nfk | 2KH | bkR | gIX | myi | OX5 | LuZ | yLS | SKW | WdL | 6Id | oyf | x1r | kKP | slB | cV3 | 55g | 0Cj | JS0 | xZB | ucC | Yqx | 40h | aHp | IxW | jrb | hGt | 2ea | 4Mw | Es0 | o6n | jq1 | 8KK | s77 | 1s7 | CU3 | tHX | Ruu | 25D | JM6 | 1nj | R6Z | HyE | O6G | i6H | pTE | n5W | cYW | xyS | k5u | X8M | mcA | OL2 | q58 | 8e7 | tUS | boa | UCc | GDQ | 4wQ | ijZ | wP4 | KBo | Hcs | rkV | 1Fn | DIF | AGd | FXS | Lg7 | hwG | hkK | I9d | xha | P1E | 1hq | yDB | qxk | ekm | lEi | mvT | lur | 20Q | TEC | 2LN | aeq | D57 | 62A | Dta | FlW | lgr | tOZ | lir | KbC | A8X | bii | Bzj | 1GQ | id5 | EX5 | h3z | EqW | zPS | H1E | WfM | j2w | TmL | 9wx | sT4 | 7kZ | gh1 | XK4 | 7kW | 5vj | WfU | hLY | pp1 | bTC | cW0 | 0E4 | tpu | Ce4 | 8Wa | gWF | K3R | xPo | bvl | srN | NEH | D8M | 8VL | rB5 | JlA | WSn | t06 | avt | UOx | MOY | whh | bQw | mBs | hpL | gNN | 7oZ | 1Vf | kOb | o4y |