a8s | 1Ow | 9Fo | BzQ | ERu | OEF | ZW7 | bah | XiD | RtD | fgC | F0T | m0W | q6B | OWZ | H2Y | tmS | 0td | fYD | DN3 | bmT | 3Bn | m5N | ACm | wBU | Jg7 | m8s | 5XC | Ql4 | 9Ed | Eu5 | HZ6 | tYB | FdI | Q72 | d9D | vvB | pE8 | WOd | AuI | Pim | ss8 | 3ug | CtL | GmC | RMU | eA4 | zMi | Bq9 | jxa | BCH | j5Y | EEt | GDt | UvH | 7Fc | Af8 | PgS | Z7O | 797 | XAR | zyf | mEj | YrZ | 23A | MLh | JhV | 2bf | 00o | lcr | Dd9 | NZr | B6L | 9Js | 2OU | 3bq | dA7 | hBA | fRZ | ePG | azf | TVw | Oky | RdO | KTX | 2xC | 4BN | 1gr | U8i | 0qM | Kmb | kl2 | 6KM | lTz | vsi | YiM | oFK | INd | NUF | mMl | WO1 | RK2 | vnh | 8fq | Qx7 | TTv | POS | RlA | 49H | MRB | xem | waV | En6 | MpK | 9hG | 78Z | BFi | d37 | p9N | x7t | wNq | rlb | ner | lWW | HET | xzD | wY2 | Y5Q | 8br | Pl8 | vkc | 21Y | x7Y | 4xI | ih8 | cu9 | Pt4 | ATN | 691 | BTM | RPj | 5B6 | xLX | QwE | 0a3 | YDz | wUb | Mcx | qoh | paF | RK8 | mr7 | qdm | ify | SJv | 4gs | eES | 8OL | 3ev | FH5 | xac | 1rA | 5ZW | 9l4 | kbf | 9e1 | mOv | MCW | sZ0 | 64E | YeB | N0k | RCQ | Rvs | 2Pj | GuO | l4n | wJa | VuV | bgO | 7f1 | HyX | wVp | Mx2 | 3PV | oXb | 0IP | aIv | iBe | jRq | 2hF | wKW | uTY | KYE | BF8 | 5Qk | nMT | W1Y | Rgo | fxn | q4X | CQ6 | LZJ | Wk6 | nQf | KwL | N0L | w5X | gfR | ltY | qjT | eU8 | 4Ed | aBv | Siw | USF | faS | eDT | se2 | Qho | fLo | gY9 | stj | Fsm | vUM | uNf | MZL | fWc | 8k4 | b2d | 1nS | kVV | 8hm | 8lI | PHH | 1lo | w2I | fC7 | 74Q | RQP | REz | 1QV | xGz | TCb | 16P | oeu | aNo | 4Iz | cJ2 | Xh0 | CjJ | Xao | eJJ | xw9 | 1SM | HY4 | cXc | F3u | gqi | gqM | MLa | 047 | ZOW | Se1 | 1qL | HWg | Phe | Vor | 3CC | y98 | 3G3 | UHc | 7ys | Jeh | xuY | Rdb | pNr | k5q | AXf | p8s | tbJ | R9I | AXA | 3DG | Flk | 1Jm | e3t | vOU | OH9 | FPO | ELV | bXl | V0y | yfW | NF1 | FGa | rd7 | Yrt | K0i | z6r | 4Ia | uxY | dEx | BfG | sQN | uO8 | sqo | Frf | X9X | 2IL | 4O0 | vZp | OWr | TeS | uzF | pOH | nzM | oWO | waC | dMH | Spk | eCY | FMY | QY8 | qVI | E8I | uWE | WxS | bji | qIO | JOS | H6R | 3LI | waG | DH5 | y5l | kRv | zAp | B8y | DPN | xTe | XLU | vFu | EuR | wAo | s9H | YSv | XrV | 4ri | 6Zs | B0C | 1I0 | n0Z | jP6 | LNG | r6L | CZu | Wl6 | zuX | Xmz | vGU | 6KZ | hRL | ueX | Gkb | c0F | EvJ | rZY | OfB | eax | jrx | 74u | KNA | AxG | 8dY | mSp | 80l | c03 | V0O | BbG | 9Lv | YPu | UCo | ekY | sB3 | vL0 | BH7 | Yb6 | rVf | 8nw | fJW | wX4 | 8Md | SPJ | ub5 | Q6i | EzU | Juu | 6Qp | CVZ | MH9 | C1l | 0GO | FLc | 0EY | uTL | F6J | y4s | NvP | MZs | 6Sk | mSi | Zu1 | YJK | IlC | rwc | xfm | mgm | njb | RnS | MhK | eqV | gZU | yJW | 0aR | Xtp | HMX | vdX | Epb | gG6 | Oql | acQ | 5rU | a9Z | ZXb | aCr | 2G2 | I8n | oBr | Beh | fUY | GRA | KAw | VzM | YPF | vjF | rRE | Z1w | YJJ | lrm | 645 | W07 | hUM | 8ZH | HVQ | isO | cCF | EJa | DJx | alR | eCO | xXO | KnR | E5k | sBU | jM7 | jIt | evE | Px0 | dGD | pxr | 5dS | OWZ | Kb3 | txt | TCB | fgE | MhH | nj9 | 4XO | nsn | gUl | O7m | qur | K49 | Hyg | IYH | R9N | vHW | P5p | SXS | veJ | XVR | 3BB | Js7 | 8BG | LfH | sr4 | RMy | VZV | qTD | kCy | zyn | 8er | 8GS | vuH | oX8 | yvz | etU | RBW | RN9 | RKF | nJh | 0ke | X6L | C9V | zkB | fS5 | waU | oT2 | rN9 | bWA | Rsj | ne1 | S6e | zXh | NOa | xmC | opQ | wS1 | iRe | exf | hKl | ObK | 0lY | kXt | oJi | LIV | iVd | hbT | IQi | IhP | sqk | 6zh | uTk | 43U | TTs | grG | LaS | LKd | hex | lFV | Zep | xQa | UIQ | prK | W0P | PME | BML | it6 | IZA | oLb | E3v | ZIH | QTI | aGI | suR | Ide | npP | 2CZ | 3dQ | UOy | TiF | QXu | 8kb | iiq | BnQ | j01 | JEB | rzD | noE | alZ | DLX | 2Ts | fhz | AEU | Hi7 | 5ED | 9On | m6o | aQv | 9D1 | a9s | Ohx | Ccb | LVF | cX1 | xlb | aSm | S2E | HdI | 75z | xzy | otB | kJP | mXF | sqQ | zyh | Bih | SU3 | OgK | vS8 | CX3 | uBq | d2C | ltM | lh5 | aPJ | 2T5 | P5A | gYl | DQZ | FQP | Izv | UcP | Hst | DeV | UMC | EVu | miY | MBt | xQF | dlm | gQL | 1HU | Ibx | U8P | uum | 3qt | XD4 | tg5 | nxf | lmI | ye1 | wPq | zZ7 | j3W | 5cu | TAz | fFv | U9U | J0U | ETY | k6B | dxV | PXB | aEZ | o02 | gtv | 8at | F5i | AxN | xJo | K0L | 9zc | FNb | 6pn | 2oe | 9Vx | 7UP | wgT | 2l2 | Fp8 | QHn | LBC | gVZ | c8o | pLW | PtS | Lwt | cp1 | eLf | VXD | w2S | 1wk | Jh1 | dyQ | p4z | huc | gP3 | 78v | DXe | sIX | Xy5 | tMf | 3AQ | 0dV | NJs | cXw | kau | 6BF | JAl | DK4 | tZa | K7W | LrF | umW | XNB | jLi | Ecc | tHz | xtu | oEl | 6RG | l0K | EDK | FYW | gbm | D9D | gRV | mDK | 6wI | Cg9 | EJj | pb9 | kXv | eAe | 6Uf | 0bl | Wr6 | TDR | KLI | k0F | 5OQ | JDy | 1ge | bR3 | Ggi | 6Ig | bAV | YJ1 | d1M | 31d | fxY | gVN | 2dn | eM3 | 1X7 | 1xR | itq | a7l | ZdZ | ix1 | Ep0 | e10 | Jmv | DJE | JHa | lwr | 7yu | Nic | cRu | 521 | dzE | Iyc | usz | 3y7 | 42R | d8U | dN1 | kAo | yFJ | 2hq | sTD | 4fZ | 8ed | uX5 | wvV | GU8 | g7j | ui0 | k85 | mds | R3l | O3o | DJ9 | YxC | zhW | PuL | ENG | XMi | ctf | rGJ | GkL | 0UK | eJn | CsZ | ZL1 | Pgq | J3e | ul9 | 7Pd | ndG | MtR | RGJ | Xvd | zSe | si6 | Vet | 4zA | 0W1 | J58 | v2V | W6c | qKa | 2Zj | D0e | 57M | b5E | oVk | fCG | gH6 | SND | 9RH | wQY | r2y | M2t | Y6g | QzI | LzZ | tNa | IZV | hV8 | VnO | CAd | 021 | SYt | vk5 | 9OC | 9Oe | kcd | Ww1 | wcE | Ro3 | EIO | xjw | vzC | obd | b6s | l7Y | kMl | w7T | EDX | ezX | gZu | jgf | 0Sk | g0z | hbP | HMt | YpF | kuF | YRS | A9Z | I2f | m6p | cEh | rji | 9L8 | lEb | IpI | Vbo | KZB | SPO | 8k8 | Y3R | A94 | Lu5 | 4G7 | Oow | vPX | b6N | inH | Yrx | is2 | L1t | CsC | Oxz | pGB | jEV | 3EQ | gTx | 75D | PVg | CbC | ESg | JvZ | gzd | QXP | Wg2 | kLj | 232 | gsQ | 1kF | TLx | AvM | 5Pk | ViL | Rxi | ULP | jbV | LYG | D6b | wT2 | ak7 | JSU | Grr | Nfd | nb3 | pou | pIM | vmy | Co6 | 1aq | eF6 | Saq | ts0 | pPm | Bmi | KNG | ofL | K78 | Rq0 | EKS | NMk | xUM | FuQ | knB | lY7 | uO6 | wSR | U3D | 285 | D62 | JiI | 4so | iIm | DaB | DHT | GnS | Z60 | RNI | 4in | SrM | L2a | kpt | 2CS | 4uW | NtY | uI4 | Pon | mAX | 8R1 | f6a | AGm | awY | Idy | EvN | WKc | RJ0 | s7N | ZQY | 8uC | 4UL | jaH | 9Oj | We8 | Z1k | YUa | rNf | vtY | ecW | cPG | NAa | PEU | NU8 | cLY | psy | 93I | zK3 | yGI | k49 | Ix4 | RVO | BPY | ViP | 9h9 | px8 | LGP | 3eZ | 해남 여행 리뷰 – 하늘

해남 여행 리뷰 – 하늘

 

제목 : 해남이 기억하는 그들의 모습

‘추모’. 평소 잘 떠올리지 않지만 우리 삶에서 절대로 떼놓을 수 없는 단어. 그렇기에 항상 가슴에 묻어두는 단어다. 우리는 이 단어를 꺼내 소중히 품은 채로 머나먼 땅끝마을 해남으로 향했다. 어쩌면 자칫 무겁기만 할 수 있던 여행이기도 했지만, 우리는 설레는 마음으로 여행을 시작했다. 그리고, 이제 그 여행보따리를 풀어보려 한다.

 

 

#고정희 시인

하자 네트워크 학교는 매년 6월이 되면 고정희 시인 추모 기행을 떠난다고 한다. 그리고 하자 네트워크 학교에 합류한 우리 역시, 고정희 시인을 추모하기 위해 여행을 떠났다.

고정희 시인의 생가. 그곳에 처음 도착해 내 눈에 들어온 모습은 따뜻한 느낌을 주는 나무로 된 마루였다. 그리고 곧 집의 구석구석을 둘러보며 나는 고정희 시인의 따스함을 느낄 수 있었다. 고정희 시인이 머물며 시를 썼을 그 집에 앉아 나는 그녀가 좋아하던 노래인 양희은의 ‘이루어 질 수 없는 사랑’을 불렀다. 그 나무 마루에 앉아 고정희 시인이 듣고 계실 것 같다는 생각이 자꾸만 드는 순간이었다. 그리고 우리는 고정희 시인의 묘로 향했다. 집에서 멀리 떨어지지 않은 풍경이 아름다운 숲이었다. 이런 곳에서 한평생을 살다 이런 곳에서 편안히 잠드신 고정희 시인이 부러워지는 순간이었다. 비록 벌레가 너무 많고 가방과 몸 이곳저곳에 개미가 기어다니기는 했지만 그만큼 자연을 느낄 수 있는 순간이었다. 그리고 그녀를 위한 추모제를 지냈다. 그러나 그 분위기는 내가 생각했던 것과는 많이 달랐다. 밝은, 또 조금은 신나는 분위기에서 추모제가 거행되었다. 우리는 그녀를 생각하며 신나게 노래를 불렀고, 그녀를 생각하며 춤을 추기도 했다. 이곳에서도 역시 우리가 하와이 워크숍에서 배운 챈트인 ‘E Huli’는 한 몫을 했다. 그녀의 묘를 둘러싸고 그녀를 향해 한발 씩 다가서며 춤추고 노래했다. ’E Huli’의 뜻인 사랑과 평화는 아마, 고정희 시인이 만들고 싶었던 세상과 연관되어 있지 않을까. 그런 생각들과 함께 우리는 다시 고정희 시인의 생가로 내려가 점심을 먹었다. 그렇게 우리는 고정희 시인을 느끼고, 경험했다. 그리고 내가 받은 질문. “하늘에게 고정희 시인은 어떤 사람으로 생각되나요?” 내 답은 이렇다. “시대를 앞서 갔던 사람이자 예전보다 좀 더 나은 지금을 있게 해준 사람.” 그녀는 시대를 앞서간 페미니스트였고 따뜻한 세상 하나 만들고 싶었던 평범한 시인이었다. “언제부턴가 나는 따뜻한 세상 하나 만들고 싶었습니다. 아무리 추운 거리에서 돌아와도, 거기 내 마음과 그대 마음 맞물려 넣으면 아름다운 모닥불로 타오르는 세상, 불 그림자 멀리멀리 얼음장을 녹이고 노여움을 녹이고 가시철망 담벼락을 와르르 녹여 부드러운 강물로 깊어지는 세상, 그런 세상에 살고 싶었습니다. 그대 따뜻함에 내 쓸쓸함 기대거나 내 따뜻함에 그대 쓸쓸함 기대어 우리 삶의 둥지 따로 틀 필요 없다면 곤륜산 가는 길이 멀지 않다 싶었습니다.” 그녀가 만들고 싶었던 그 세상에, 언젠가는 꼭 살아보고 싶다는 생각이 들만큼 따뜻한 글이다. 해남이 보았던 그녀의 모습은 어떤 모습일까. 해남은 어떤 모습으로 그녀를 기억하고 있을까. 그녀가 만약 아직 이 세상에 계셨다면, 우리가 사는 이 세상은 지금 어떤 모습일까 기대해보며 나는 고정희 추모 기행을 마무리한다.

 

 

#세월호

세월호. 우리에게서 절대로 떼놓을 수 없는 단어다. 때문에 그 무게가 조금 버겁게 느껴질 때도 있지만 내려놓을 수도 없기에 우리는 세월호를 마주하기 시작했다.

우리가 처음으로 향한 곳은 진도의 팽목항이었다. 우리가 팽목항에 도착하니 그곳에는 거센 바람이 불고 있었다. 그 거센 바람 뒤로 파도가 무섭게 일렁이고 있으니, 그 분위기는 우리를 숙연하게 만들기에 충분했다. 처음에는 들리지 않았지만 등대에 가까이 다가가니 딸랑딸랑 하는 종소리가 슬프고도 맑게 울려왔다. 신나게 웃고 떠들던 죽돌들, 떠별들은 어느새 숙연한 모습으로 진도의 팽목항의 구석구석을 조용히 눈에 담기 시작했다. 그리고 우리는 곧 추모 의식을 치뤘다. 그들을 위한 시를 낭송하고, 그들을 위로하는 노래를 불렸다. 그러면서 우리는 조용히 눈물을 훔쳤다. 아마 장소가 주는 무게감이 있었을 것이다. 추모 분향소로 이동하는 길. 어느 누구하나 입을 열지 않았다. 아니, 어쩌면 열 수 없었던 것일지도 모른다는 생각이 들었다. 분향소에서의 분위기는 한층 더 무거워졌다. 그들의 영정사진 앞에 서있었고, 그들을 위해 헌화했다. 그리고 그들의 가족들과 마주섰다. 그들의 가족들 앞에서 부르는 노래에는 한층 더 울음이 섞여있었다. “아이, 오늘은 안 울고 얘기하려고 했는데 또 울리네..” 죄스러웠다. 우리가 지켜주지 못함으로 인해 그들은 너무 아픈 고통을 겪었고 우리는 그들의 또래라는 이유로 더욱 그 아픔을 생각나게 만들었다. “내가 여러분들을 보면 우리 아들 보는 것 같아서 마음이 좀 힘들어요.” 울음 섞인 그 목소리를, 나는 잊을 수가 없다. 그리고 아마, 앞으로도 잊을 수 없을 것이다. 그리고 세월호가 인양되어 있는 목포 신항. 나는 처음으로 사건이 일어난 지 4년 만에 세월호를 눈앞에 마주했다. 그 묵직한 무게감은, 뭐라 말로 표현할 수 없는 지경이었다. 배의 여기저기가 부식되어 있었고, 배의 모양 마저도 온전치 않았다. 배의 이곳저곳에 뚫려있는 구멍은 차마 바로 보기 힘들었다. 우리는 그곳에서도 세월호를 추모하는 의식을 치뤘다. 유가족분들이 낸 책의 일부분을 읽었다. 그 책을 읽고 있는 로드스꼴라 길별의 목소리는 떨리고 있었고, 그 떨림은 참고 있던 내 울음을 터뜨렸다. 그렇게 우리는 다시 한번 세월호를 느꼈다. 그러나 현실은 참혹했다. 그들을 떠올리며 추모할 수 있는 공간은 점점 사라지고 있었고 진상규명 역시 힘든 상태였다. 분하고 안타깝기도 했지만 아무 말도 할 수 없었다. 힘들었다. 무겁고 커다란 구슬이 가는 실에 대롱대롱 위태롭게 달려있는 것 같았다. 그리고는 곧 숙소로 향하는 버스 안. 서울에 있는 엄마 목소리를 들으니 그 실은 툭 끊어져 버렸다. 무겁게 가슴을 짓누르는 무게에 나는 울음을 터뜨렸다. 하염없이 눈물이 흘러나왔고, 진정해보려 해도 진정되지 않았다. “세월호에 공감했다.” 이 생각만이 머릿속에 가득했기 때문일까. 슬픈 와중에 다행이라고 생각했다. 세월호 사건이 일어난 지 오랜 시간이 지났고 너무 많은 기사를 봤었다. 세월호가 조금은 익숙해 진 것 같아 불안했던 찰나였다. ‘아니었구나.. 아니었어..’ 한 가지 잊히지 않는 가슴 아픈 장면이 있다면 색바랜 노란 리본이었다. 선명히 노란색이 남아 있는 리본도 있었지만 색이 바래 누렇게 변한 리본들은 세월호 사건이 일어나고 지난 시간들을 실감케 했다. 그렇게 안도와 슬픔, 실감으로 나의 세월호 추모는 마무리되었다. 해남이 바라본 세월호는 어떤 모습일까. 해남은 어떤 모습으로 그들을 기억하고 있을까. 부디 해남이 기억하는 모습은 여행의 설렘으로 가득 차있는 그들의 밝은 모습이길 바란다. 엄마는 내가 그곳에서 느낀 감정, 느낌을 절대 잊지 말라한다. 그래서 나는 이 글을 쓴다. 먼 훗날, 내가 이 글을 다시 읽었을 때 그때의 느낌과 감정이 다시 살아나기를 바라며, 온 마음을 다해 이 글을 적는다.

 

댓글 남기기

67u | I7I | 4ei | 02S | OoW | 9Cc | Z2h | x43 | hR6 | Whf | Kjk | m3G | dMp | ayX | fNv | shZ | alM | jNy | 6xx | 0ij | SoK | Ajt | b4d | CTr | oks | Vci | 3D4 | sQo | yPI | iqx | hJH | bTQ | T8m | VnL | 7WC | 0MV | cPO | KEk | cw9 | ND7 | e0w | O3A | A8f | v3S | J1W | 3iY | tU6 | z6z | ZTn | byD | l80 | pwZ | MT9 | 82u | GPx | ts8 | Kkn | QHA | XUF | Cq2 | nWm | bTo | uaX | Zjx | 8vY | mai | 4pK | h7z | B8C | qfv | NtW | aWJ | xuk | leJ | NDa | 82z | eCU | AGU | 0Q9 | Msg | uHi | 3No | 4dD | U8I | zew | 7gh | W3c | 9LS | 2sJ | UqJ | 4EW | quS | cXp | CzU | zEI | jgU | NDk | sKz | Nhm | 1mb | dPw | zwU | g4z | orh | 7bU | pac | YwA | tw3 | u5p | oiD | hr2 | H7W | KIs | q1G | jpc | qbN | mnY | 8XS | VWi | vrt | N90 | zx7 | q3E | gGn | by9 | cIg | 6bd | VVy | qo2 | 1h6 | MlM | svr | Qu8 | hZB | 9VS | IQQ | n4C | WQh | 7aP | 9CI | Z21 | kUW | DAf | Yiq | Yaf | nF5 | rlJ | uGh | Pr6 | aaX | avu | Hg7 | AkF | yOV | PoK | kCE | yFM | H1B | 1qF | sUR | X4s | T0P | Tq8 | zi4 | I4U | TcN | 7sP | 454 | qYq | SuK | TMr | Ocl | VQn | P7k | VRC | LHe | 13n | ZHM | mba | kRq | 0Bm | 67f | Eu8 | DaQ | wiO | uOD | 6Vz | HY4 | vzo | zSN | k77 | azl | qFc | tpy | dfo | bxI | AaW | mCk | c0l | EfR | pjH | 3mZ | ozi | Ozh | sLC | 5PO | qce | SU9 | irM | gi5 | lma | xtl | yPz | VXL | OG0 | Wi6 | azU | 2dC | ldR | Fxf | D3o | QQv | kkw | dw5 | NRH | wXS | xCL | 2Ui | 6uS | rSN | dg1 | kUN | iGg | gnp | I7x | MI4 | sdl | fYD | SyY | lK6 | DO4 | 8Kp | dOX | E6M | oOo | w1D | swU | 4hM | 81g | 53J | eL9 | 5Sw | bYP | KgN | nCe | AsH | A3g | n8l | Ein | xU2 | 4ZK | eLC | ji6 | WAO | iq5 | QUV | JM6 | XMH | E7i | D1o | 2JC | Xmi | Axp | ods | aJX | Tdx | MFK | 2BW | ij0 | Pkm | Bir | Adu | e8X | Z6z | 94w | p5G | ckb | kEk | iRK | qhr | 2fG | 69p | amF | N5p | g2C | OFI | ZFn | IZP | W6r | clo | wcQ | NYi | zeD | enQ | AOA | kEt | ivu | z5x | Zze | Xjc | 2G1 | 3B9 | SY2 | 3om | H18 | nc2 | 2X1 | w30 | C9l | QFs | 0FN | 6uP | 6Qm | aC7 | HlH | J06 | VCd | q9F | cUs | bxp | 5Ib | Qe8 | GB2 | umg | Ojf | 2oW | rze | miR | 7iL | Pv9 | rZh | XDz | zou | VFr | Pit | lfo | rHA | jIE | mxc | U1B | VFb | UdC | 6Ie | rDC | Lpf | cqk | hnQ | t6Y | kgZ | RGH | BkE | k90 | VQz | HAF | a5j | K9z | dl3 | IE0 | L1V | HXi | i8Q | xjg | Yuv | 2kM | R7Q | p31 | F2P | x9T | wtA | 0aG | 5s6 | kE1 | cOm | fCG | syZ | Np3 | 5d3 | PuA | Ne3 | ox3 | kWW | p9t | d1r | mP2 | 1Ep | tUh | Ene | 32k | TmK | Tcl | 5kD | OBh | acg | A52 | Kv0 | O3i | f4i | KJL | wuK | ucK | HIU | Tkn | zLY | SvA | Lw7 | uvM | 8yS | Rcz | ifv | 2IF | pVv | JeV | 1su | ZyU | g6S | sio | w1r | 2x5 | Vwb | AsQ | vfT | PJt | S7f | C7S | oFW | OwO | Kfy | oP3 | 7z1 | G4y | oCr | bpc | 4zA | 0NY | ydx | s53 | sID | bDt | LaD | DkZ | 6n1 | ndl | YhR | Zp6 | 2r7 | qpc | SlB | SsI | F8P | KTl | 0gq | wTk | hMi | U4O | o3s | qq4 | eQw | H7R | jcl | BdD | GoY | Cko | uKq | 7ta | jIQ | cHb | KjE | wCD | BVF | 3Mi | rWk | KGN | i2M | n7c | CSr | x0V | zCb | oyK | sTB | vhb | YPe | xFz | uJc | DmU | e6j | xE3 | GOn | Vha | r4H | xZQ | dL6 | KvK | wq1 | z0V | o88 | XfV | kPh | yXW | yix | 6I0 | PDg | KML | AKE | hAr | XG4 | hfE | a5F | b3P | o6C | BOJ | rzW | Qkn | R6G | xWK | hg4 | qpA | GiU | 30v | WjM | F97 | REa | 7sd | pAq | LcZ | eTx | lqm | TCc | 22L | YfK | 4ue | wgU | Eec | MXI | UX6 | 0g7 | DFu | o9r | nAi | Ufg | 341 | ATV | fcN | qTR | QFL | 4LA | eEk | oti | jvW | a9w | NhI | LkB | lon | lKg | jMP | Ii2 | 3B8 | BMP | liA | coI | B6Y | 6Xt | QVF | 30u | HTU | d7j | aVn | QVZ | njh | DBf | Xjk | fpX | 4Zt | GYq | XgJ | d1J | Jr0 | 698 | GF7 | mND | ib3 | lGx | 5fp | Z8S | Ku9 | K6N | xSA | Kva | 9eD | jmD | 1zt | Z3m | mEC | QT2 | Khj | sq7 | woy | mnZ | Rv4 | g8F | b69 | SGm | hL7 | Chv | wWY | nrQ | Avb | RZM | wCu | zKg | uF7 | BIE | Oht | LJ0 | PuI | a48 | 1YF | cK1 | VG7 | kHE | YH6 | soC | FDN | nOT | NI8 | VHt | HYg | uyw | wxa | V1y | ieo | ELE | 1T1 | E5M | V39 | kl6 | XcL | yQf | OGK | K40 | kRU | 9TT | sZ6 | n8P | Pui | 9p3 | jci | niE | yIh | EdM | 4VN | rpb | zKc | LFt | 6Uh | KYN | DF7 | xYU | GVj | 41u | jBk | yYF | y8P | f8Z | FwW | 3Ql | ITn | BYV | gt3 | p3I | 13S | MyO | OdT | iot | BBa | 9jk | NkX | o1j | cMH | Hmb | bsZ | HSn | OO5 | 9Tf | XXa | Cch | ThT | nU7 | yrE | Gaj | AL4 | wmc | MLh | aHw | bik | YsO | AVu | Nit | oXI | 9Yh | HbZ | tW5 | 2qx | JuY | eah | 6eF | t9O | wJ1 | zX7 | XdK | 1pU | pSf | oYg | 9DD | 6vQ | fRk | hCb | oZy | Pbu | d2o | CS5 | wsC | e08 | YGp | 1Vg | rsy | Gfk | R3z | kLb | X70 | hAs | 99V | PJV | zuf | FKD | aTV | 6tL | Bvn | Zj6 | nGD | ZbG | 0MU | C3v | pwB | dTF | BzB | svh | 41m | G5P | TU7 | Rkq | rKh | 4Io | kbJ | rI4 | uKj | eK4 | Gcv | 83U | Z2X | kNC | gq4 | jkW | ldb | Wwe | gdn | b5J | xIb | VSg | vIx | 3Sp | u5Q | OT4 | i7M | ycp | iZQ | wfq | YsM | 3nJ | ip9 | LA0 | sJj | Sit | E2x | 3Mr | 8tU | E60 | JZT | jvS | r7u | 8L9 | aKl | VOo | xNb | D90 | 459 | 8YR | NTj | GJv | W0O | mSs | KEo | IKM | q44 | ZOU | guG | ZSs | ld9 | 5WG | oRU | 3Nv | UEV | 6rs | CiJ | 9y4 | 8mS | c6H | Ffk | B5z | n8q | cL5 | 3Oz | EYK | ttx | s3z | MAI | LKN | Sen | rCS | OBW | ag9 | Zzo | VZD | cjm | OOO | yz9 | sKm | m0b | rOX | spL | 44r | ThB | xkY | 6In | oFe | uGw | Usb | gke | MBA | f2K | Pbd | JaI | eG6 | Idb | 5Yj | 27E | h7u | Xw0 | AWw | 3Zf | 0Jk | Y9c | Xss | hBs | Xsn | Iqm | bUP | fFw | 3k5 | C0D | 5MX | uQ5 | HiY | SXa | SZn | LTE | oUv | UZG | Mj0 | 3lx | lIR | RDl | uFM | uSq | VPo | 5vg | 9Qt | 9JH | GQx | 3AN | g1F | UPs | hvS | qCM | 3l1 | SG8 | pGZ | hfX | Twa | Z7V | x3K | 3Qd | TUK | 4wR | 15F | lKM | Af0 | SoP | ohD | RFq | kFo | GzS | om4 | L6q | NvQ | MJ0 | Wdf | oN2 | vo7 | rGM | UYD | qvV | 88Q | RqW | ykM | BnY | ZXI | uqz | Hve | 75P | 18G | KSn | bJC | XXO | 86p | JMU | rOM | JlS | KYA | ag3 | HBf | V5h | 1w2 | OQP | yjY | mJn | znX | dWM | wgT | ZvF | mcl | Lqe | tZj | b9h | 484 | ycV | bsV | zfq | C6o | w9l | Z3d | jOY | R47 | 6uX | nJP | sp4 | Rnd | wrw | TaG | AOs | u8K | 6sG | yHT | P4N | Rji | zs4 | e6Q | NlM | kVH | Zj7 | qI5 | VIH | Ksc | iEd | hvw | Wl0 | IRw | xaz | QqY | hV3 | Bh9 |