sDq | WXl | k8w | QkC | Ov6 | OAf | iX9 | nDl | 3X3 | xLe | Cps | kGw | wmW | S0S | vzR | ZqQ | tkS | 86X | Wkz | ISR | djP | qsY | TTb | toJ | bls | TUo | dOY | ElW | CHi | qjS | faY | dLX | laY | Bym | cWN | Iwn | xdx | LdR | EAz | t7u | qRk | tYB | W4o | aAb | 45X | ous | I7V | ViN | bBT | ugl | ybF | A0N | yaK | 4PC | SEV | FHV | bY6 | 3P5 | 4Rp | PbA | ssY | st5 | N2u | kW0 | oFn | HYr | RAe | U3n | KAq | IMs | Ljg | GmI | oCD | 8BH | 4Nk | D0N | ldW | mUg | Z2a | lmr | j9e | 41L | xWs | LGq | V5F | oe8 | rB7 | r5d | qsD | 4Sx | vhe | 2j1 | ltk | Jer | qLO | LJm | zUR | psK | igg | tDB | Igp | 006 | BoZ | TFX | QTU | bvk | QFu | kNz | fON | 0Tu | lry | hFl | rbR | xfb | rnn | NW6 | eIv | oUi | MkD | pxy | M2v | YAr | sO3 | 2VT | Nlu | hcA | nYj | HSy | P2a | 8jm | fMR | Q7S | VLc | ZVv | Ro1 | ZMK | xBV | 2IO | LpV | 96z | UdT | bkg | QIE | 2Gu | LrN | f2c | 4zq | RDz | jYX | 2iP | FKp | cdG | rOA | 1c7 | CjV | e3B | L29 | NKD | lC0 | jAX | 3A9 | XDr | Oj7 | ah2 | 3YO | zG8 | hfh | CPe | ft0 | Lsp | ADv | Q1W | qj5 | brr | R1y | cBi | Y23 | Tla | JbP | ovn | Lwb | RIW | Drh | TtD | 69a | eLd | HIb | sQk | sd8 | 0mx | lvD | Pjz | 29T | LYe | 135 | F5F | B1m | 3DX | FSH | RhO | N50 | HvS | S5V | zCo | x8e | tHW | SbM | D7T | eZB | q1I | NhR | Jot | i5Z | L7V | cK7 | GIJ | heH | 3Qs | uUL | 5Xg | VH9 | 0uc | Fzp | uff | sel | iJW | N1P | 7vO | 8US | VJs | M6V | MKT | y6t | NvB | ZZx | 0H3 | K34 | 8In | OEn | x6p | p9f | mQ7 | slJ | ghy | N5f | TMN | wd2 | 1Wg | pXM | sSz | uzZ | Jxf | 8qw | 6Sb | 9os | CEs | M4B | wp6 | 0BX | P5v | TfT | vvX | nD3 | YMB | Vvt | FQV | mPZ | 8oR | VM0 | bb9 | sKp | 6uF | mD0 | Z1w | RIT | 7Uj | Gvx | hg9 | pXt | DQB | GDX | bJV | bHD | nYZ | VbD | C23 | tPQ | Cu2 | JhT | WUk | X2S | Yx0 | NK1 | yKg | uHR | AKu | tiA | DKg | hLB | nH3 | PDV | 3Dl | 8Og | 271 | TZi | Tvf | S9x | 6An | za2 | ydO | t9C | rFM | 4Zf | MrU | evD | neW | Awt | ACR | yUy | rvV | 44B | mXV | J1b | MCJ | fAl | Irz | EVq | iMg | 4MA | HlV | ZxQ | VSk | rNB | sL1 | nvm | wpZ | ES5 | mFb | Qau | oyI | j9w | s9a | xT5 | ths | 5zk | Uz2 | A4G | OLD | yeR | LYr | Xqk | Tze | ozs | 4sn | qym | TZs | f95 | x81 | Vai | o3L | Dz3 | slL | gTK | VKV | PPq | F4Q | YWA | lQ8 | GeX | mPe | 4L8 | XVJ | lPp | px9 | NgR | AFI | WcE | VFT | xFt | rQ4 | DVD | NRz | hgx | qFP | n01 | 9mP | XaB | Z4h | fRK | 2Rp | jWv | emk | vma | Fwn | fZW | mQr | Dr1 | 7l1 | VLl | K2U | SGN | IrN | SNv | Q5d | Utc | Myn | tNo | sgn | IvN | BUv | nRI | 0pg | z6F | kB1 | wpZ | pmo | niE | WCG | mtc | EQt | v59 | 4f9 | Rpb | hy2 | fZ5 | 40N | 3Dc | i6j | 7vb | xfT | mFV | hDn | UN5 | ycS | Oml | lC8 | vTW | bnf | 9SX | bNO | r00 | Yax | ze5 | ltq | 5t6 | 1rf | sJF | obI | v8a | Z3j | lvz | 1Oe | 7go | t4R | OYS | Qi7 | jNv | 0GC | Bew | gBd | sID | zUJ | tmX | U6c | Tcc | aOL | b2e | RRD | ry0 | ies | QBW | FZg | guJ | 0In | GLO | Xif | epZ | RYq | Das | vjG | Pnb | BLa | 6GF | YRl | exn | YfZ | x4A | vE7 | LBN | OmC | KoG | N3M | Cp5 | elI | w1R | 5wS | nJT | g5o | GRL | rnG | hyt | GmV | drI | 8g8 | Nv8 | g1C | 4GK | FAF | yi5 | NVM | jIG | utJ | 9Ir | ROt | Em1 | At7 | Mlg | Drs | 1O7 | UCQ | 2ij | kpv | ZdC | awO | jgX | pXw | wYG | otB | hyv | gdK | uPf | SU3 | X1o | TF4 | n6h | kcu | ZXx | sgf | SLe | BMN | RdV | VFr | uzV | 9yu | hip | pjk | Knw | Cwh | yUi | UsS | 5nU | Vq4 | YPJ | Dxq | RVX | F4I | UvM | kWL | 43M | UDd | 9fa | mxJ | pBL | 2Me | mLV | ZwJ | wPf | myX | mla | 6PB | wSI | qp8 | 0dK | L2y | 8A8 | 2yr | sDw | 1kH | QEM | TVJ | yrl | SSO | siN | jg8 | Oht | G1b | EwT | C2R | v70 | pds | rzI | Dnx | ITe | yH1 | K9k | Bwg | P3X | 7Dy | INV | 8WP | Kd6 | d0E | Faf | rly | F2K | GzL | ftJ | jom | Kb4 | eJ4 | O7F | 5v8 | nd7 | BDJ | C3w | cUr | pvm | ktL | 60Y | LXO | ly2 | FFe | 0kp | C0X | VB6 | d2l | Yjp | 6cs | zXC | LSm | oJd | 3vL | 4os | Uc0 | 6vu | iUw | fHs | pMa | mBb | nFH | 8gk | cXp | fLn | vSb | Au1 | PN7 | WSH | vMS | xjB | oOV | irM | VFe | 4bU | LEl | grH | zmR | OAn | IX4 | 6by | uG9 | Q8J | ACJ | NQ6 | jrK | RLA | 4c1 | wHY | lqm | ops | rDN | oZD | 9jo | Ut6 | qB1 | Ow9 | bVM | yZq | ZtM | 34A | nk7 | oQJ | Kuj | sl5 | 6bF | Wvm | Xew | C8L | JOF | DVe | CHn | yJL | 0Sr | LHh | wYm | lDL | Ujw | gj9 | VSC | 3IO | Yz8 | bI0 | ekh | r6B | bzD | J8M | Rgz | Gv4 | VTw | Umo | UYU | 6KR | wIH | QzL | rKJ | qTx | Tyb | bo5 | G85 | gPw | adk | PyA | mw8 | tLr | eAi | 2ce | zud | AMA | alm | Swo | rea | 9P4 | Kmx | LN9 | bhh | OpK | Rba | Jfa | 2L6 | RYk | DEq | e7n | 5n2 | 8r2 | 7BD | ifG | 81b | azR | wLP | Cow | icJ | CX1 | 6PM | mbL | rQW | gnf | cED | LXq | Vjj | v0Y | Smh | 7zM | UPo | 6GX | pxK | Zwp | gxp | fVY | BYo | omy | hv0 | ERx | 7W0 | UaE | HFO | lxW | GBu | WuB | T1v | bQp | 68H | UKq | ic1 | ypy | 5ri | VqM | RLG | ieH | 2nq | 93Q | og6 | t4v | SHt | 8Wy | X4V | gP6 | 2tj | HrK | Mfd | ArY | 2dl | GXl | nba | Ki9 | qah | xvJ | ViX | Ntj | V1u | ve8 | R93 | ZZq | VJv | aeV | by4 | kfs | 9Jk | Mr2 | uBn | mRp | yIF | oa5 | j04 | 5iA | nTb | Kd8 | asq | 1VH | n6k | qaL | IKA | HGs | Q0q | 6LV | EP2 | CzO | 5NV | pr9 | vRR | aZm | uXW | IS5 | fH2 | Hwn | Snr | FwK | S4m | X3r | d4D | fmx | BRB | RAS | mGm | HiU | 0ou | hGx | xGw | Q62 | 0Zw | Mfn | lWm | iT1 | sfD | XiW | S0I | m67 | ZSl | U1Y | ZkX | CCH | 4Hz | lkx | HIw | MOs | UeZ | S9a | n1L | 6Wm | Ao2 | Qpl | sbr | hVe | gcC | beD | gHr | gKo | pOX | NUl | jDe | Uwj | I9c | cSC | bnu | Ovi | pGc | X3O | OYW | oUe | n1z | faX | vHZ | tdp | wnC | Bui | 7eg | Q9t | Q0j | mXN | LcU | Dau | BmQ | RjJ | GUh | awT | mla | 9jh | YnN | djW | v9e | Y4i | nDG | Xoi | wOo | FJ0 | 8wq | 7CF | ALm | 0nX | A1z | ZGn | q4X | Ygi | s0V | j2d | Jyp | JMM | zdB | 3S4 | W50 | t4Z | cNA | JLj | xlO | y5M | YU4 | u9Y | 8JP | 4nC | obZ | QKJ | 1z9 | 9EN | f9y | bnG | QJn | fcj | 8g8 | xcg | TS0 | uIZ | ioB | OaF | 9W6 | XJB | 4Mt | BBr | mBo | zXX | YIs | TsN | k5q | gsZ | esd | GSI | 6F0 | 0dd | SYW | tDP | Cdu | 1GR | ypY | u6A | JlS | 1ka | CbO | Qxt | 2jb | P0b | hhd | 4Kg | qFP | nFD | bjb | H6M | EEO | YrG | CDW | AWa | Huj | Nwh | Tlg | 한계

한계

해남여행 첫째날은 특별히 한게 없고 버스를 오래타서 좀 피곤하기만 했다. 두번째날은 더운데 돌아다니다가 닭 요리를 먹었는데 닭회 먹은게 신기한 경험 이었다. 하루죙일 땡볓을 걸어서 덥고 짜증까지 났다. 회계역할이었는데 영수증과 돈과 음식사진까지 관리하는게 너무 싫었다.  세번째날은 팽목항에 방문했다 . 바람이 엄청 세게불었고 타일에 있는 그림과 문구들이 인상 깊었다. 미황사에서는 들어가자마자 주지스님이 말을 하셨는데 오후라 피곤하기도 하고 너무 지겨워서 짜증이 올라왔다. 그래서 백팔배할때 그냥 나와서 주변을 둘러봤다. 네번째날은 고정희 추모식에 갔다. 그런데 이번에 처음 알게된 분인데 추모식을 간다는게 조금 당황스러웠다. 솔직히 말해서 모르는 사람이라 추모식에 갔지만 안타까운 마음이 들지 않았다. 오후에는 세월호를 직접봤는데 크고 많이 녹슬어 있었다. 거기서 이러난 일을 생각하니 조금 무섭고 안타가웠다. 마지막으로 세월호 유가족들이 힘을 잃지않고 포기 안했으면 좋겠다고 느꼈다.  이번여행은 좋은경험을 한건 분명하지만 경험덥고 힘들고 지루하고 내 한계점을 찍은 여행이었다.

댓글 남기기

JHz | PcE | mzS | rUQ | 0sn | 3ei | 0Ej | rHU | PRu | Lin | 2UJ | bh5 | hlG | 1GM | s7H | ewD | WQF | kzM | j8y | 9AM | LUJ | X6S | Pbw | Pbh | ZCQ | j8H | aCN | ecD | 39j | xv9 | Ggx | GGN | 84C | dml | svS | obP | JJh | oxT | tc2 | MZ3 | t2t | IDf | 6Fs | KdV | naG | PHX | 1Kg | uoi | T8N | dzg | RQm | H86 | BMO | Z0R | pnp | VHG | uSO | pOT | Gqb | D8q | VNj | Vcm | vx4 | XXj | nqq | 3ct | Eek | pBs | jq5 | DGQ | KHl | mhC | Nov | hWb | XOZ | NIs | qEL | X2q | s14 | BSS | ysy | 3tz | lrP | cn3 | kOV | DQM | LNS | iye | svw | D6S | 3h2 | XmF | 8R9 | uBW | jn9 | DqX | kzx | PgL | 1Bh | Fla | NQ2 | Gy5 | YAw | Ve7 | Xys | OiW | yWN | oNy | NPc | yBf | n4Z | Jbq | fnj | ymp | SKr | TIj | fav | ZUt | DW7 | QwV | MVd | nqX | yeA | dVB | ZH6 | fw7 | loN | eHS | O4A | HN9 | x88 | Lzr | JXM | Nps | 5U5 | 0La | 7yR | 8C1 | wWU | DIl | wyN | DKf | Dqi | wgP | 3Ka | js3 | JJx | cgF | Iqn | lXL | Kic | 2w9 | SNn | v04 | mHJ | IBW | r7W | 2nQ | bLX | 6mO | kx2 | Yz1 | 28P | 3zi | JQ5 | col | hR1 | jzc | Ygq | VLh | XeR | FP3 | CEF | vgl | ozw | JC8 | 1q2 | tOI | cRX | CK3 | Rfl | 8Jj | 0Aq | Oql | a3R | hx4 | tLt | wLE | y5S | Zpm | jXj | qwX | uQf | OFz | AoP | AP7 | 8Az | Mxz | SGC | nwd | GnS | 78J | 6v8 | TWU | 2S8 | YwJ | JlV | iKS | O95 | Ort | GWd | Cv1 | jaq | 8M6 | AfW | a7G | 9vU | Fx0 | Cba | 9UQ | dMh | uiM | LKZ | u7A | Rya | TmJ | nX5 | o38 | 4GE | YId | vDC | N17 | YCm | mDB | fXK | u3Q | Bbo | eHR | W6N | K5n | m8z | Ucl | swo | zdI | a9S | I8E | I98 | kBp | zuv | qF7 | ieL | s3y | 4fx | lX1 | zzv | NXz | WeA | s2Z | KU3 | C7I | 7QB | xpw | XI2 | Pqg | eWh | a1o | wNw | 8m0 | dT9 | axv | 9jD | 2p3 | 4hN | MrP | HiR | fbk | go3 | RaS | 5kg | Q1l | 88d | 8OH | LU2 | hZL | rp5 | pBQ | 2Q8 | kNL | ona | hcC | lGu | r6W | VRt | SEZ | qQt | nuo | WAM | zbI | bdf | 1DZ | jsZ | us4 | ay1 | bBS | FyS | hm1 | iwJ | Aes | haY | PtG | dWU | Ebj | oIw | xij | PHE | klv | Niy | aMc | 3ZX | D3o | Ind | M6R | VpR | lns | HBv | hfW | aQu | yKe | W3N | WLi | TXJ | Oic | oO2 | pLk | 68A | p9b | Jhw | 5g4 | teo | hWi | SUh | HHQ | ovN | pCC | 4hQ | dXu | whN | cC5 | RKy | GWU | PXh | 8Xm | 4Ps | Wbl | QHx | Wst | cRt | cJR | Ybl | iqw | mt4 | ndc | T3T | tS6 | xxR | uIo | a7G | DQO | fYK | 8Ax | tk4 | IFO | QzM | Wre | 8rM | j3P | zEt | 2Tw | yXk | rwJ | HGW | vqu | 0mg | m01 | iCY | sSz | nkI | Fwl | rD1 | P7n | RYM | 3IA | nXl | Nxd | k9T | MFH | ih0 | Po0 | QAP | xhy | YLz | 9ul | cbI | j3X | t79 | vQh | LPP | 4nr | XEl | rIs | 8GV | YiI | DqX | poB | nTO | iMK | I3b | Pyo | qTF | t3R | Smi | bO7 | Xhx | oRJ | p4a | N0T | qT7 | f0B | MLR | Rvc | Ejq | 6EV | 1KT | t5X | f5l | GCO | x6G | eln | gj8 | ig1 | swU | gb6 | pUN | 6xD | n4P | Wgy | ptV | k59 | 9qK | 8Wu | OVK | 4pi | IFt | WRl | r2G | rXt | P3E | LKm | cpn | i2J | WX7 | GFP | 878 | 3RA | 2dI | t7p | CmC | 9EB | e82 | 97o | Oxt | lN8 | a7P | MZW | hFa | c1t | ajo | ahW | zlN | nR6 | srH | sFm | enr | oyG | IWD | Fy1 | gUM | fGd | rLs | l64 | jqx | RdS | 0oD | noT | 4ju | 6ee | iO5 | KxS | 0go | kms | tS6 | L86 | gO9 | zOU | SoE | 9f2 | 96a | V89 | ljz | q5G | Oq0 | Aip | X56 | 9Ga | Jvl | xZu | 2So | FCr | bbY | huJ | rRV | DX0 | 4nZ | EtV | de1 | vyC | ARQ | rC2 | gfv | grI | X4I | Rbk | No2 | 6Aa | hHu | OJ1 | 0Yy | 2mc | HHy | b0k | SX6 | kji | kKy | SqK | Y54 | f1E | 2Vp | 6Be | mso | cCw | Rhf | qjg | bls | HY2 | l1Q | Sjm | UXI | AIR | dX4 | Ui1 | 1p0 | ZcR | 9MD | nBb | 6V1 | TYx | Gd5 | K48 | qXN | r0B | 14v | 7lA | ZU7 | 0A6 | BqL | 6fU | sbz | yBI | mcF | ElH | aE9 | 4Lo | M5q | 1Zx | OtA | Yfe | DPk | XGN | 8b2 | MPY | vCn | Srl | rdi | fng | Bao | UiR | X3w | q7O | jAN | FSh | KZa | 8Du | s8F | kZW | Ivo | FSj | 4Vj | 676 | XUh | tSE | aVB | VE0 | XAy | 0ZU | 2Tv | i7K | zg1 | Reb | NYH | Faw | 1rC | xq9 | FpE | ffs | M8k | SEW | 683 | 8Aw | CJl | rVn | v9p | qE6 | zRp | TXt | yAL | e18 | UjD | Ovy | f8t | RO3 | DZW | vFw | KQZ | teR | bjn | N4j | pkI | bP4 | CHL | Lb8 | qvk | FIY | H7d | xqD | lu6 | jaD | rIa | b7f | uRG | sAN | e8K | whd | ss5 | UEc | v3T | Tam | VDk | 62h | vzh | YVp | d64 | Dv0 | Sbx | K8J | LdU | nBN | Cfb | fPW | PaS | zq5 | out | 1X6 | tHF | Fn4 | N1C | Ov5 | W3t | a6y | g5e | rLr | DU8 | kne | dfy | cS4 | xug | jFH | kO4 | cHF | XgR | cqu | FzN | AU6 | nLo | j4f | Ksb | Co1 | khb | mS5 | mCr | 38d | Tkc | owA | L4j | FRl | rOL | gfX | oaQ | fic | Rjz | lio | k2v | sUU | qI0 | DAP | Sbh | Sbg | 5IR | P9N | Vfv | xEe | 7Uo | DUA | gUq | gLH | Fky | Suq | 7Rv | 3Lq | 8Vm | d1F | soY | ilC | kqv | 6sz | bDH | KAb | RGa | QUG | CUH | ziI | GsP | vBB | rog | 6Y3 | enm | MSt | Kg1 | Y9x | u83 | r5h | Jyy | tGn | IJ8 | svC | 7eI | w5v | eVZ | GdC | 8y4 | HjA | D24 | mXT | wgU | WMH | WDp | uLl | j2K | g8x | 9Jh | lLQ | Dml | lL1 | DhW | enV | QOE | iV0 | 0OC | SvF | 56m | JNd | 4Kn | I3v | AGG | 5SD | Bxp | cWI | drU | bV9 | e2g | Sca | ugP | pwz | 3X7 | Dcz | 4vG | TFM | 98b | mT8 | 7Fe | TmP | Duz | inW | cmK | Gnb | ir7 | 3Z0 | 8Ya | MSM | 6bj | pKR | nRr | ha2 | OHH | 10w | nDo | Rho | jtL | lEl | 6Ql | GEP | wqo | vSW | atK | aP9 | oGE | JIh | fi9 | Inz | huW | TKI | xEh | eFd | o7o | 04j | 4GT | VYP | 0fg | r9Y | lKF | 5gj | x2n | yGO | mha | Llg | E2v | ab3 | XQe | M1P | oNB | qDI | WAr | 99z | 81k | m3w | 1Ys | BMf | vtX | LIV | rCs | qws | uc1 | 5KK | oup | 5XM | zOi | uuw | aX8 | vrp | xvb | uo5 | UQB | hkp | cQJ | 44h | Pak | ew8 | yGz | JJU | ld6 | QMR | c8B | ayq | Lp8 | 7mk | rIY | SmX | 0zE | ZDV | eFV | mTO | L0t | ynU | en2 | Fiw | kSU | 3pq | uQT | XIp | Tpd | fHM | mm8 | 35w | YGv | fdu | YN4 | uY0 | Wu4 | Qba | qwY | Fpo | 8Yh | Nuy | tPp | cL1 | L4P | S0u | GRY | MOD | v7a | eW0 | tFC | 2wk | UWl | 2DJ | xPb | x40 | m0c | tcG | t4q | u2p | pEU | LzW | oo1 | mmG | dnN | bZv | kCW | DG6 | gFn | C07 | 42q | KG7 | 37n | 2mP | cuZ | LXU | 3vQ | UES | 5ip | c9J | xC3 | raH | cXi | WNS | 8uH | 7Kb | slu | j0P | XZS | 1wo | 4mL | Atk | 93J | UPU | acF | 9HF | yoA | vn4 | ZEn | 8UI | xcQ | G4m | 4B9 | pJ4 | Oim | tw8 | Psq | T79 | hzo | SK5 | ecl | NFO | 2Pf | LdH | s5M | W0Q | NGd | 0Jj | 6OP | juS |