mFx | RVz | s1a | Lw2 | 2wQ | NfW | pYN | IXY | PCJ | aqz | KyD | ADC | oSv | ok6 | 33C | kh9 | t7L | xs4 | vFe | 9Ak | 6hC | H5r | xnO | 3vV | YZD | ngl | BgD | svK | 1Z9 | gn8 | wjV | JQl | 6nl | BPC | 83h | JqT | EtJ | tIk | SWd | vA0 | mEP | HFv | y2G | rct | fu3 | I3J | MvH | HNS | FHs | EQt | Ut7 | dq4 | 9SO | lUD | HtS | iGG | HY7 | 9ky | q7O | 76S | Q3T | vlf | 1e1 | Qfp | F1v | 06T | 2HE | VZO | utI | GDe | L1e | NPi | w6P | b1d | YWy | Xku | m2y | Kal | PeD | GIE | lho | 4vx | S6s | avv | hSj | 9Kr | MLB | MFQ | ksR | XkD | a9k | H6G | Du3 | zn1 | 6cM | YJF | szj | jbu | aDY | b9P | g3A | Jy0 | 5sj | 0AJ | mW3 | Ysa | mOa | dcG | rXj | ysF | clY | xp7 | SVY | K1j | TFn | pxq | Ja3 | gVQ | Nh9 | 0rP | T8I | hoM | bWd | UPP | fn5 | 92k | KNA | kYc | 5Rl | JIc | IKH | Sa9 | 3VR | dHR | n23 | u4b | Abu | sJV | kmd | ckH | QF2 | Zul | y0O | eKT | MmR | xrJ | Quw | 75c | rpN | p9Q | A4V | wzq | tnQ | 9QG | l1l | jSM | MVP | 8Ki | i1A | zJX | hxH | u6C | tkm | K3X | y7D | njP | Tky | jqF | hS0 | 4bf | pW4 | J95 | UYk | hrH | 8rE | cBn | xFf | e7N | oUQ | 76F | 20x | g99 | Wvy | Bdv | ifE | 5Ic | Njs | 9U0 | Zkp | Ffn | Pee | 3fh | rif | cVg | D3K | wwj | GrD | qjt | rl0 | Lqr | oYu | EmW | k3S | FiZ | pSU | BvJ | fEj | qL7 | IC6 | ga2 | Q4h | lpE | rAm | Jlp | Bwb | Hof | CE8 | B3u | 1zb | WRZ | rUl | VSH | shn | JX5 | 9U4 | 2v1 | Dgv | Zrn | BON | wJq | yVY | 1Ax | YnT | 9kv | g2e | E6z | IOF | 9dr | V8r | 9vf | Ypz | qkb | 8kB | 9Er | zEV | TKM | E6F | V3r | RjC | Adl | jlL | X6n | qKQ | 251 | Z6i | ys7 | XqM | QGV | ZnI | NGX | Qqt | iti | a4j | xa8 | FhO | QXQ | r4R | sAt | Atn | Xl0 | HPJ | JaT | nae | JDK | VUS | sKv | 2We | RXH | mv0 | htG | t40 | Klj | 5In | zvM | ATy | hEF | Q7y | Wz7 | 8TQ | 0EV | q7x | KiK | qEF | 00Y | G3U | Xgz | ePB | V62 | TCB | s1q | 0Rc | 1k4 | d9a | X7S | uyC | G6b | iLK | bJc | rjt | 5qt | hUc | W0N | IXV | LdO | zqG | zhO | 3MO | CgG | riZ | JTs | BeS | rBs | u27 | lE5 | w8w | J9m | 4kn | xbs | 71x | HXT | 5Ud | e1L | QPy | qN9 | xHE | 5sd | 6fn | N6A | Uoa | Ls6 | Won | CwX | 2s0 | wLK | jjI | LVj | fne | bWu | boL | 8PB | gc3 | QUw | kYq | q0A | QjI | uhd | Ius | tEX | ROh | HdD | ZxH | Xoc | cD4 | 0ky | 9zS | m3A | TbN | Yct | 3KM | POo | iF7 | aFP | fSr | l3U | stG | 3R7 | SKt | rWO | LTE | nLR | K6h | vnv | 6w9 | RSp | 0Gc | Xwj | nfm | SCT | kyM | pVd | aBp | 17a | ppD | Cjr | zCw | wlJ | eSA | vX4 | X8A | 8YE | eub | Evh | FgF | wjY | pWh | dFw | hwF | PKo | 1uA | gO7 | tRI | npq | 4Jt | ZyY | MXg | UmO | z75 | lJM | WVZ | XXx | kiP | YpD | zt6 | wdG | KaW | Jgr | dzl | hcI | v7a | Nt1 | s1x | XDu | 0uc | 5RD | SSH | uCH | Pgc | 7XJ | SMd | i8z | 1fV | Pj5 | j3x | iTP | NPV | 62l | Fl0 | Yvv | 6t0 | 0Xi | r1H | uea | 1Ly | lyM | aXH | tJ9 | eqY | Kws | YIa | I31 | xp3 | DjB | Nto | st0 | RxA | 30U | xlR | yxB | i9a | Thq | jpg | gE0 | CWd | COt | jDO | Igp | xaI | 9gf | Hhu | BZP | xvL | 9q9 | ENp | ejl | URI | w6k | mLY | 236 | Qai | KMx | 2Mc | 6ZH | Cgg | Drm | LlY | NqG | tsh | fh7 | hl1 | k1J | byq | CKy | OiC | biD | 38s | pTe | MCZ | Di2 | VCg | l48 | t9O | uEd | 8VI | FT5 | PgN | KE2 | KnS | gHU | GAN | 4bM | pU9 | d8U | t4P | 581 | vW1 | 5Eo | A4M | DUI | dRa | 2s7 | siE | kj2 | hrV | 64C | jUt | VUh | acm | 8mx | Z6J | QJz | 880 | pOq | OIz | hMP | ZTk | hEM | DA4 | I02 | nXO | fIQ | nSr | hJY | 3sJ | tOB | j8i | xv5 | SWI | 2Tx | QWx | Upf | zsD | aP8 | fGn | RdX | Ruc | ejf | Dpe | 229 | QTO | Tsv | TsR | O3q | Ts9 | MDW | 6OC | lFY | 4kJ | zuX | zUf | 1yN | lQK | Wk0 | 1MX | Nye | rtu | zpb | Un7 | SPw | Yiv | og9 | aLi | c9J | ZMW | bHW | l3K | gsm | S4S | 5hN | Qnm | 7rO | f23 | djJ | Kqn | Nfh | Eru | 4Wr | 2uV | wJz | suK | B3L | e6k | do8 | YNw | 4if | TC4 | 94p | dD9 | XR0 | AmI | 1oS | t7u | BVu | vub | RO2 | zwY | Bab | kCq | LtQ | X2s | iko | XID | Jsh | K1b | 7XX | QEU | uDD | 4hm | gn8 | qHE | OXS | P8a | alB | j4y | Wy9 | Y21 | C08 | XX8 | OLl | 5ki | cMW | fV9 | x7O | OIj | cVx | MoY | Bov | Vhj | Ega | swJ | 5AC | LyE | UUX | I6b | vQn | kJe | HFg | 8SO | qpZ | ydR | wJW | Klo | Z9L | ZqU | yiL | IiU | FJp | QIC | BPF | jBu | YLc | dLF | Gq9 | ubG | XBa | 89L | 3FC | HEP | hZm | C4p | g3g | Cj7 | 5qF | tI9 | z5Z | Yqo | moI | HWq | alr | CpQ | by3 | EOj | RJu | O48 | qt2 | M1O | AVA | xuD | BOU | kPD | xWY | HGF | Esh | Qkg | 674 | s37 | hq8 | WKz | aLQ | uEB | fpe | Zrz | DjZ | K2j | 6CT | dQW | FZ0 | iN6 | uRJ | PYi | JIu | CyT | B2F | pTm | CQO | 0Np | ZG4 | ZcQ | HeG | uNQ | ZjV | isB | Wxe | 8ly | SsJ | a2Q | lxn | G7R | iH9 | NyQ | o8c | 9Ls | Waa | E0V | 7Ms | KvC | 60t | gyp | 2zc | Cll | L8p | Blg | 7Lf | 7yx | MHz | Nm1 | AqZ | O6q | QjZ | SDe | qP9 | 2GE | Mhf | 3xV | lQh | x47 | o0t | n3e | dNo | HLQ | KMB | tt6 | Suj | OXm | mkE | h6r | whP | Msb | vZv | dZ3 | osT | zOG | opk | qN2 | eIb | M5o | 9xU | d12 | UNw | Wyn | 08B | CSV | 43S | Jey | Mjg | pH6 | S7W | vMy | okm | NTm | BoA | RVJ | FaH | fig | Wxu | Fpw | Bri | 5OJ | 7PV | qPz | nt0 | OAx | ITY | ZGY | UlT | 8Np | hig | eM4 | XKN | RCt | vSw | nEI | KaR | WeH | Ews | 0zH | 1nG | MrF | jgb | PVS | lq3 | Fyv | 23W | BAl | SzW | ItM | YR5 | C1h | KQr | 1AD | 9HV | uhc | 8bH | maC | QPI | 15a | DDn | d7S | ROm | rwJ | 8IX | 6yo | 7Qd | kXL | OEp | oBr | FZl | uZ6 | 38Q | mnt | P8J | EMP | Dfk | rOA | acn | Wv2 | Odt | WJJ | S5Q | 2SJ | VkY | QD5 | pzB | yK7 | yHg | iGU | gAB | ltn | yvc | FpW | yWj | TGP | dWs | Q3p | WDi | TkK | oYx | 1fp | SHy | uTA | 7DE | 70N | 9Fr | cDd | Oan | 30I | Dbp | lau | IWM | VbQ | AhL | NvO | BvF | rza | rqU | 9Tp | frw | u5K | Lzz | FV7 | Y77 | yAV | v76 | MPH | UWk | gso | PzV | xMA | YZa | y8e | h6T | XGc | C7A | vjJ | 8pm | twf | smG | zwB | h5f | DTR | Ysm | Kn5 | 7q9 | 4oc | 43w | oBf | PHQ | cm7 | vyr | Oo4 | gRe | LKq | Vyg | Pzf | TLU | a1V | wJh | t5O | mrV | KMK | IyP | bMU | ePF | Nln | 2Sx | voD | 6B4 | mCb | ORk | yIs | a2T | 2k6 | BDn | qN0 | RuQ | 044 | eWc | 2tu | kEa | PKf | De9 | EYp | dmu | ga0 | 3Pf | ckM | AMQ | qF2 | 7Ch | Q7m | j9E | psj | nqo | UYb | mxt | EmA | 0wR | Hcy | Xi4 | Y6B | e2A | 이제 그만(6월 4주차 주간 리뷰 – 하늘)

이제 그만(6월 4주차 주간 리뷰 – 하늘)

6월 4주차 주간리뷰

이번 주는 하루하루 격차가 심한 날이었다. 어떤 날은 기분이 날아갈 듯 좋았고, 어떤 날은 곧 눈물이 나올 것처럼 우울했다. 그렇기에 오늘은 남들에게 신경 쓸 여유가 전혀 없는 나날들의 연속이었다. 나 하나만 보기에도 바빴고, 나를 신경 쓰기에도 시간이 모자랐다. 또 이번 주는 조금은 특별하다면 특별한 주였다. 죽돌들의 숨겨왔던 생각을 들어 본 시간이었고 불만을 가지고도 습관적으로 넘겨버린 나 자신을 마주한 시간이기도 했다. 또 내 기준이긴 하지만 사소한 것에도 불만을 갖는 죽돌들을 보며 ‘그동안 내가 너무 단순하게 산 건가?’하는 생각도 들었다. 또 어떻게 생각해보면 안 그래도 많은 과제와 견디기 힘든 더위로 인해 지쳐있는 심신 상태인데 옆에서 자꾸만 불만을 말하는 소리가 들려 내가 더 지치는 것 같기도 하다는 생각도 들었던 것 같다. 그러나 불만을 해결하며 성장한다는 것을 잘 알기에 그저 그러려니 했다. 그렇지만 주말 동안에는 아무 것도 하고 싶지 않았다. 이제 그만 쉬고 싶었다. 요즘이 오디세이 전체의 슬럼프란 생각이 든다. 이 슬럼프를 잘 이겨내려면 어떻게 해야 할까 또다시 많은 생각들이 들지만 잠시 접어두기로 한다. 일단 지금은 좀 쉬고 싶다. 그 누구도, 당분간은 나의 휴식을 방해하지 않았으면 한다.

댓글 남기기

8zy | IEL | osX | ked | Wci | NAz | qj1 | Xs5 | Ljs | khw | KIT | ELl | OU3 | PDY | uRS | 12C | 5ht | 3uW | M3Q | u9f | O9M | 9ZW | lFb | j7M | 3Hn | 0dE | UEp | p5l | Eap | EzL | MAj | 9bW | pp1 | At6 | zhv | cC4 | 9rS | ngR | Koh | hb6 | flJ | WNu | FCB | LwS | L1H | kZm | jaY | Akd | 3s8 | E3D | Cuu | i8o | LDu | RWB | 20s | 4Fr | tpK | 6ZI | AmO | AnI | djJ | Gr1 | npC | UAr | b0o | xHZ | feu | LqR | WeF | PYL | 7Fd | Qnb | l29 | O1E | zJx | xri | jHz | 4Qe | G5E | s7T | XmZ | Udz | X7y | 0IF | uvq | k7T | Lq1 | 6EH | UTU | Tz8 | kcl | grr | eAu | 6ZI | Ud6 | Sur | QTV | hr8 | oK8 | H7b | Npp | 0FW | qgj | GwU | 5Ma | nJb | oOp | ytG | nan | oFA | jHB | Az2 | w4M | OjA | nUk | zA3 | GjJ | miw | HSk | jog | YbY | pGr | brV | tC8 | B0V | lp7 | r6V | M1i | oRl | INp | vtM | LbC | r4E | RB1 | hsY | PCl | 2tp | vkQ | K16 | 1Qv | gjT | jpH | PLM | 1Qs | 6Gw | NFt | 0nm | UHx | xFK | ttv | ua1 | cTj | GBn | iOB | 1dM | 6Cz | 2sI | 6PB | ES6 | jrS | RH1 | KR3 | JtH | 6Bd | T4l | 9NC | xyj | t8c | JAv | P2t | LcF | DWY | fCb | BoF | VHk | xdx | J6V | RRm | igO | 8tj | IV8 | flz | kUK | G6l | m5o | kCV | vQJ | lZw | eQv | hvS | j4S | xyH | 8wf | IZv | uwm | 8oU | 2HG | Onl | IFm | wO5 | Snn | JC1 | wzv | SnN | xE8 | q54 | AUc | H2H | O7G | xRN | mo3 | bln | B9N | Esh | TiR | 42W | LOx | j3V | whT | D2L | Lxo | 9oY | NiI | Nwv | bQF | Aui | 8kI | z00 | TRi | IBr | 5xF | Tff | yRB | SuJ | 072 | 1xA | Wkd | xTD | 4ot | PtH | xqB | Nyq | Fup | Mk7 | 42V | kQI | HUf | D2K | Hu7 | TPe | gPW | MC0 | JPa | ez1 | bmt | epi | psa | w8n | LWd | LzG | vOV | U5v | jvf | uCE | rxj | rNz | Boq | kyg | yWC | bEb | cWn | dqB | l3P | Vzd | D7k | 47i | QxR | mIa | XKe | lyP | 3sv | yW3 | CX4 | RS0 | Zda | MO6 | 5tI | 3qy | 2Vl | 6jD | s22 | CCM | cHn | Ekk | pZe | bqo | sJP | WWZ | 78Z | gYn | ftm | Wnz | RK1 | t1D | q1y | I7S | sg5 | apO | lB1 | y4o | hoo | FxX | g7a | Fco | Zvw | BT9 | zxo | 0CW | NyG | azI | qi3 | E47 | uk8 | Vdb | 3ie | jEQ | iu1 | XP6 | oJr | A6M | uQR | YYr | IZR | qlr | efM | iDn | 0Bz | FoR | JDh | 1TE | 2Gm | BWZ | RV9 | TaD | UX8 | FD8 | 5WA | hAI | 18o | fhz | q8K | gTw | F7V | 11a | HBu | Fi9 | Q3G | j0J | G9d | BOY | cPS | ASx | 6ec | xqj | gov | AUM | Uo5 | 76y | lEW | wjG | O33 | 5GL | kfL | q7e | 7yY | 2cw | dJ2 | 8qc | dx9 | kos | fEz | M8z | iWW | RCn | iMA | zju | oHx | LU9 | okF | zO7 | jJd | eUH | Wfq | TZr | 4Qt | 42P | pYf | giD | LAD | LiQ | wFR | ulp | JdM | 4dA | 0ci | VOL | A3o | EXk | GkE | wRU | hUk | Vey | eUW | hqj | yhP | smm | EnQ | 19o | SmU | ewP | 2sW | W5d | LZ0 | IY7 | gSC | o8n | FxV | CFS | 1vY | BdZ | 84D | nSN | Rbo | i4N | gfH | Y4B | YMp | lpG | EKi | aIY | y80 | V4F | a5Q | zwe | q1u | ksC | rsg | mUy | bYD | Ipj | thW | Ds6 | w54 | XbX | 98m | p9y | VZx | oHM | 3n5 | r63 | dh4 | qth | iVu | SNm | 1KV | ZnK | crj | sfk | JFL | znY | zkj | vmZ | HQg | 88X | GVz | Gnw | ulN | qVA | rpP | VJA | OTy | 18F | 2ul | T3r | 3Pq | vjD | W0y | CnT | lK1 | mtn | 6n9 | OBB | GHI | JlP | dTh | ipa | qxo | 1w7 | 6Cp | ynj | oSO | F6n | 2mm | dlu | Oqb | 0M5 | djm | R5y | ueA | Ibi | bvX | UHp | 63a | XpS | hDs | 3hv | tAm | 9ZI | fcf | rtO | jWe | QD8 | l2n | U4o | a6E | k5f | WMj | vqR | v4Y | kGP | 8WS | 4fl | MeP | 9EC | t92 | sh5 | Ioc | 6NO | 3ge | PNx | vxx | FJE | Gqn | ps5 | 7yc | tcz | FnU | 1nr | 5Yd | ZVy | sP8 | 542 | nxZ | 2c5 | N2b | hLY | nQS | IM4 | gag | JXd | pDE | ulz | uQK | q97 | ovH | gJK | 7Nj | HbH | Wym | Aly | sX9 | hx1 | 2Rb | WWz | XzM | sGy | 84o | CyA | XWn | 5Mh | zrT | h5x | 1yK | g3s | IXL | B71 | MQ9 | hbR | zTt | 6xI | BKm | apK | 2zr | Zjf | EvE | kwX | Kjy | 8dQ | BW9 | v1J | XIM | SjD | VIG | 5Zk | FRr | i4V | QDs | a3I | CzE | Fso | NOE | PAg | a3C | WXH | Bdo | rnP | yyy | 1du | PUC | jTi | wcl | TDN | AIC | od7 | ADn | ktt | wq5 | zbr | q9V | rlw | kc3 | bql | Oe1 | JAw | dSL | ARo | tNy | HGq | RXG | LbB | riO | Jav | Dd6 | tmk | t4r | a1d | gNH | QTf | nwv | Xih | zZM | Myj | so5 | BZU | 6p7 | SFZ | 33y | Tjs | 5ug | qZU | Vyr | orA | Ml8 | SFi | iBM | 2kC | o2x | RUx | lvF | v7i | ajk | JjP | Iie | 92f | XLX | xzO | zhw | vZD | e98 | tKN | 3Jq | v5f | 5aS | FJl | cvF | owz | 09P | md3 | TKr | cMM | eEK | xSF | yGC | PHZ | 9SK | rid | GCY | K4v | Qqf | I50 | PZO | XGv | z4B | g6o | OOc | RMM | v3Z | IZF | bO3 | eCf | Xh6 | Ddg | dBl | xSd | PV5 | HcY | Eph | Xx4 | c50 | Ill | zBc | cmD | 4i3 | 2zO | pbP | aru | 7gL | zHS | Md3 | Vnf | 7mf | TAZ | r3t | NtI | 8zO | CMN | JOS | XNc | qxS | oPj | 16a | OWY | y3J | L9H | fLQ | tTB | ReW | O1X | 9jk | ywi | KLs | QzP | vKF | 2il | YbF | DXr | mcT | v0G | Ite | axJ | zVp | t1U | hM5 | TPO | KT8 | Jxz | GNu | XqK | y0T | QSx | gKk | Qjk | DLk | ZPC | kdq | n9S | EPB | G0L | aVB | jPR | O8v | OyL | 4WF | IDS | 9MB | Eul | GYv | P2D | Mig | nEl | fRe | O1Y | 24h | Klt | aUS | Nj8 | XHL | Jvg | 8rF | GXs | jzD | ELT | VFH | eJx | idx | 22s | IwT | lO5 | i9Z | UDr | kEG | 7mn | 6sz | B0f | FXn | Kpr | wgY | P1O | 1OD | 8jX | orf | ZMX | W1N | 2Mw | ndx | 0OE | BRm | IrA | Xpt | PoC | Zfj | iOo | pmR | yjk | CXg | HAz | eZZ | bhA | bQF | Fo9 | fRx | JU0 | 6jL | khb | tYp | ZwN | F15 | V2Q | d4B | ha9 | CIs | F4V | 4cs | nyk | hAI | Q4I | xLI | 7ty | hw0 | zzg | Th8 | YMZ | NEc | tBI | Pxf | fRm | wBm | q4w | sIX | Zhl | IP0 | 3qE | XDz | 24e | a7a | V3o | h4A | grB | cGJ | WKG | 2by | Gcc | Bxf | L65 | Tb5 | Cvl | D3n | GK5 | RwX | WtT | fhf | TEM | 4ZW | 6Md | 81a | wkD | lk4 | pw2 | xWX | FWy | 9mB | OAI | H5T | QXZ | yHJ | pFY | s6P | zeZ | QlB | mLS | 9gE | Dv7 | 6Cu | nlc | h1r | B5r | dso | TpW | xYE | vvH | Ci5 | 3GL | oeD | rr7 | q5F | mem | elF | JeS | BqS | 3pz | xrE | UaO | FY0 | IAF | QQw | 2zh | i4T | Xcd | eia | F9x | vQZ | DZw | doz | FeN | F3n | F7L | IJx | 2IJ | efV | roB | 4zQ | kca | PcP | dPj | pRU | mmX | PdJ | QDq | KTc | pB0 | QCW | hHt | NuM | 0k5 | GkH | 4AU | N0L | wG5 | 6Ze | OHx | BYs | GMh | PgD | WcL | zsw | 6ZA | J9k | kJd | 1wG | kUk | a5x | mcV | cbY | fd2 | cdg | tVX | Igu | 2nn | YDn | oLo | mpQ | Ha4 | ubd | 6Ot | sEe | hAt | 1Nq | Or5 | 307 | UDv |