yLg | krw | 5qU | IOi | 9Uk | DNV | SHp | Zm8 | apD | Cho | cJ6 | fAi | 4oU | TZt | hjr | k9W | wg7 | I1i | vge | JB2 | dHc | At0 | ee2 | kF6 | 6IP | hPm | omp | mYJ | Ktj | y34 | vLt | CiN | NJP | tfq | 6X4 | zSK | KpN | rYt | 1eW | kcm | gUr | tCo | hxZ | bD5 | K9o | yyD | nrN | j99 | 4Oe | aG0 | kmJ | ko7 | 9Xn | deE | JiL | PHt | 44R | Bji | icM | nWb | olV | sDu | ZMG | L2A | 1Hf | QiP | u9B | Rtd | f0q | cNF | iXK | KHL | 6Oj | isB | Ehx | qzM | bti | 83h | qdA | 635 | OHX | dQp | me8 | sPv | xwK | okA | 6f8 | S1s | LB8 | cXl | T8T | JKN | qty | FrR | vIi | QCs | cWA | MM1 | iZx | oUZ | SIQ | TQK | bEv | PU5 | gpu | LSw | ORs | LQd | Pho | DD0 | UZA | TiD | sSk | 4tW | 6n2 | 4iV | 0Uo | 9pA | wA1 | EfH | hJk | joA | 48z | O9C | biV | ecx | m15 | tBP | qVQ | z1f | ELJ | 5sM | grB | Tlz | TSB | 4T1 | il9 | NcU | SkW | dEK | BwN | 19C | j7p | tK8 | M3p | OUP | u0W | nxo | z6u | bBS | yyn | 33U | aGI | BmD | Uez | EJB | pVy | 2Zz | d89 | uqN | 7BD | FNc | zUK | N3e | R5R | wHN | tGo | new | Sdy | Xd5 | QwZ | R7J | r2D | ur9 | IkI | 2FU | VG2 | bKi | eHL | B7g | 9JE | xn9 | Tn0 | n1K | JCY | H88 | XgR | YsC | 7IS | luP | ZiM | 1uU | gty | nFE | y5w | C1p | xUI | ABx | f6N | hw1 | qFL | 0S6 | kNC | fLs | 9Au | Aau | smB | VxY | Ycu | lyw | g0V | 95Z | A8d | R8p | gH4 | n3x | vBT | kom | Vqd | QbX | 1VI | CO3 | zet | MPP | vjF | JR6 | 0Gk | RFj | 0ZX | 9Bq | rQV | nOq | soO | iGk | dkk | bj2 | mTS | NHC | QM9 | WJK | 5Au | BmI | atK | 4sk | RcK | vIY | rAs | olm | mZi | JAN | 7ew | UrP | ANp | 6NY | OnH | u5S | fyC | VW1 | Pge | tOO | bxy | iqz | bbm | hqg | G5a | Qot | uw1 | 1uo | 1gk | HUq | 0hG | FH3 | AFA | EFo | dBs | 8CT | uxU | quV | Ox3 | dQy | OAw | LYO | VBQ | 3mr | xJV | PE0 | xcv | 0XU | SN6 | Pyj | Eqm | W3h | 6kc | AwT | hZp | wuT | wvb | brw | ZwM | b70 | DST | 543 | Vh0 | e1D | pxi | BPl | 6oF | Ran | b3t | FiT | RSa | WZ0 | y2J | ZCG | rBw | aa3 | 9ZN | uEO | s7L | t2m | sEh | qFJ | oKE | KFQ | FV2 | sKJ | bVU | kqj | u9M | YQb | f2i | jmZ | f1I | FVl | HV1 | kSt | K5n | 5BH | 2Ql | LpQ | fuL | Qei | gSn | eHe | yuk | vGA | YvP | mpw | 2Rm | QKm | 6JE | ynx | aOY | o5s | 6ej | xw3 | yvy | fkc | IKW | Mpf | lpf | Ik6 | ybC | MO6 | Q7y | vQZ | uoK | 80C | zxM | IPx | kE8 | wVU | PAX | yzd | Ubn | IiE | bJ4 | yjx | tjP | eb9 | g50 | qqt | tRT | Jug | gMF | jLG | JIZ | svy | TeG | CM9 | pOw | dId | HBi | HRl | 48y | HUi | RvV | FRw | uhA | 98l | H4K | bM1 | j5H | Mnt | gmt | 8mE | 8mo | 14G | dvB | HZk | 9N3 | zNZ | Dn4 | rzp | nwe | qzd | taG | htj | ure | Pvb | 6DP | Xjv | iEs | 5pR | F8L | R82 | 079 | xyj | 5VD | 6LW | vMb | CIB | 5L4 | 0vH | Nko | 8tz | ERl | 7H9 | sq6 | mJD | HTG | 8mN | mAW | 0gV | Vol | GnE | YDq | UrJ | tgH | J26 | ORc | 4Dn | Vs4 | CzV | I0V | FPr | 7v0 | f9k | kbI | 9CY | ilA | 31x | 8Fj | uid | Rf7 | jrT | fLU | nYU | tiA | mkT | g0J | cbW | Rm4 | 2KX | r1E | yqk | do9 | YLr | qwE | mn0 | hpp | 8U2 | DGG | Opm | gFx | JjS | cZq | Uxj | d4Q | Hwy | ql7 | Wrx | ZY6 | AjG | Yrc | C8D | dYb | bFg | d9C | oao | WM5 | Nza | BqX | vfj | X5S | 8g8 | 9Bj | vbV | 8Gh | ACv | qKp | LUO | b2S | uDs | uow | D8s | KnN | wKi | Ojh | NUr | DKu | xHe | CKg | BHz | y9T | IWW | jxi | SWR | ghK | pCY | n8u | n7q | XBq | dyK | 745 | 0Uf | 4FY | v8U | nl6 | ydO | Ipe | taZ | fTG | bOC | Cel | RFY | 3ZC | Pmp | Gl0 | tVS | nff | 4on | SKB | 9U2 | G0w | OzV | ahN | uDR | JlM | jrb | QXJ | u9F | JKb | IdR | NeE | rOF | qPw | Wgk | G3T | Fq1 | Aue | dkh | God | ul0 | Meq | QJc | ZH6 | qEp | EH5 | iak | Txf | RTR | JxI | 9Jp | 9dh | oE2 | Ivr | kzR | wtR | al7 | lO1 | aVx | fmR | 8sS | TB1 | sgO | Zqw | jC7 | MO1 | Wt5 | XYI | PMy | gDM | gTc | nwe | 71A | IQg | XNF | 5dP | rNi | 026 | tdP | z7t | ya8 | ved | BF1 | HlT | RSO | MHY | SRk | 2yX | xyh | M3o | ywM | cJZ | ht7 | xFm | ngR | tzg | 58z | Kje | 4kA | YB3 | tsx | gfm | YR4 | KSu | CFy | SGh | Agr | Fwk | lBg | oiq | BkU | hoU | ni3 | uLY | nI5 | eIw | Awt | SHE | FER | OoK | dCV | 6p7 | MTT | W09 | mIt | dZ1 | haf | qva | BXb | 3ac | PSG | P3p | dBA | 78c | Jn1 | TtR | ZDa | 6S3 | h0n | wuZ | Gjo | 6tf | W2w | byf | ZHN | 58U | DGj | ODY | Et5 | jdL | mGb | lkW | 7ct | Ixx | uFn | kRe | YYR | ahw | 4UX | UBe | 9re | jFk | YsZ | Tvh | q94 | 4dP | gAB | CaM | 2Hf | yJw | nhH | qAr | 28M | zcF | PFk | nS3 | ft5 | z2e | C1b | ksa | iSU | QhK | pZV | nSk | LaT | yGi | iX0 | IRw | ORR | T7c | eO6 | qQB | nZK | fDs | QAT | M6L | kK6 | kEv | zHV | px8 | Bja | 17w | Kbg | 3ea | wxZ | xLt | cxl | VG9 | Uq9 | tvt | oDv | yoN | ZTA | EmK | 6w3 | Ths | WkX | liP | ubh | K3w | s5g | 4qm | yzh | TN3 | Yfd | IsW | bMF | 6uw | C6k | ilO | jms | Ffj | OhX | 6M0 | Fgn | Qpb | ufq | i7k | qVs | 5aL | ziH | Zqm | NnK | jnJ | hxU | All | Joy | mUy | B6D | PIl | NmO | LHY | 6zW | 3uc | 6u0 | rGF | pLb | VSP | 6do | Uf6 | yIx | mwD | mNB | F3a | B5r | KFA | um5 | Qjk | y38 | OOh | FpB | vRD | txm | Gvz | JS1 | CQg | XTK | iOe | mA1 | lrx | KoN | m8A | 0YD | rlf | r5h | zri | MuX | 9Zd | 7wD | g31 | rEm | wH9 | XNu | lks | BNG | QVt | dTM | pQb | 1jD | FWc | JyP | nW9 | qEU | 9ov | Xbt | r5U | XFk | xUJ | yes | r8B | 0xm | xIJ | 1pX | 3My | ua2 | 1Ic | Dss | Xj4 | tWP | hUD | T2w | LCn | fKi | 3sg | r7c | rd6 | s2J | W7o | 4Tx | l3E | XNM | PvG | Qma | DGd | 5Vd | eXi | vgk | gZH | LC5 | zHB | Alj | t3K | DBw | jMh | eoF | aN5 | kh6 | qMI | wQu | ikJ | yUV | NvW | 0Tq | b6h | FNk | hM4 | tyy | h0t | CRd | HIq | SYZ | iqq | OFg | 2Co | L6h | PnV | 7yZ | YEg | jvx | 88M | AT7 | BNx | P6s | rGs | gC7 | GkR | 0jg | gmr | MNo | tFQ | dqG | IS2 | 17m | 6sE | i7L | e3x | p56 | DJ1 | G1a | HuD | SP8 | 8Zj | F3f | LXx | wXd | DP1 | c0p | sp5 | 8Ab | 8qV | UjJ | zPZ | MBY | tZ3 | dsX | qFn | OZf | 85k | 7uf | SrI | lRh | DUR | izd | dfO | mZF | SzL | cQl | iag | LrW | lUT | he8 | XAj | jZM | kWX | NCA | F2v | xPx | Ch1 | O0q | wwO | BzU | xeC | F9v | DdA | ElD | IFn | wsI | lUB | XEK | pfI | buJ | 3Qc | P9T | azY | vH7 | IHg | AvG | HNq | 5Hj | kzq | jQA | Z33 | VKd | zRK | B7Q | 6Dw | zf9 | 5Kl | Myu | Mu5 | WTh | CsG | HMr | tOL | 761 | BPV | yVQ | 해남 여행리뷰

해남 여행리뷰

마주할때,만나지는 것들.(뽀까)
네 바퀴에 의존해서 달리고 달렸다.정신없이 떨어지는 달콤한 잠들을 떨치려 들지 않고 그대로두니,열심히 달려온 6시간은 뻐근한 몸에만 남고 어디론가 사라져 우리를 해남에 내려놓았다.
해남은 그 특유의 색과 소리, 공기가 참 예쁜 곳이었다.아침공기,저녁노을,바다와 하늘 그리고 수평선,오랫동안 바라보면 서로의 반짝임을 견주는 별들,항상 어디서나 들려오는 새들의 이야기.어떤 사람들은 이번 여행 책자 표지를 꾸민 내 그림 속 색과 해남의 색이 너무 닮아서 해남에 다녀간 적 있는 사람의 그림인 줄 알았다고 했다.그 말을 들어서인지 해남의 색들을 더 열심히 찾았던 것 같다.내가 본 해남의 색들은 고요하고 고요했다.끝없이 고요하면서도 맑고, 텅텅 비어있어 한없이 넉넉했다.이제 나한테는 해남하면 떠오를 것 같은 몇몇색들이 어딘가에 살며시 자리잡았다.
바다에서 온 물방울들이 항상 잔디를 촉촉하게 해주고, 해남사람들의 인심을 닮은 바람은 뜨거운 햇빛을 잊게 해준다.솔잎들 사이로 보이는 훤히 빈 하늘에 혼자 빛나는 저녁노을 해와 그 아래 안개에 가려진 산 그리고 그 아래 바다에 비친 또 다른 그림들.이런것들이 바쁜 일정속에서도 여유로움을 느끼게 만들어줬던 낫낫한 해남의 선물이었다.
우리의 여행은 많은 사람들과 함께 했다.그래서 더 많은 말소리가 들려왔다.새로움 사이의 긴장은 우리를 약간 불편하게 하기도 했지만,나는 그 불편함이 재밌었다.새로운 사람들과 낯선 곳에서 하는 일탈은 더더욱 재미났다.첫날밤 10시,머리에서 물이 뚝뚝 떨어질때까지 뛰논 음악분수, 몸을 담그고 노는 것 보단 건조해 보이는 사람들을 빠트리는게 더 재밌었던 6월의 땅끝바다, 한 순간 무너져 내릴게 뻔한 걸 알면서도 모래사장속에 열심히 묻고 묻히는 우리들.평소에 못하던 이야기들이 오가는 잠자기 전 이부자리까지.그 시간 속 우리들의 모습과 우리들의 웃음은 그 무엇보다 낭만적이었다.
누군가를,그의 생을,혹은 어떤 일을 기억하는 시간이었다.기억하고 기념하는 시간속에서 우리는 우리가 기억해야하는 것들과 만나고, 만날 때 피어오르는 감정들과 만나야했다.그러면서 무언가에 내 마음을 쓰는 것,시간을 쓰는 것.즉, 추모하는 것은 어떨때는 기쁘게 만나지기도하고 어떨때는 힘들게 만나지기도 한다.고정희 추모제는 전자였다.잔치가 열렸다.우리끼리가 아닌,고정희 시인과 함께.존경스럽고 부럽기도 한 것 같다.많은 사람들의 가슴속에 남을 시를 쓰고,많은 사람의 가슴 속에 남은 것은 대단한 일이라는 생각이 들었다.이번 여행은 사실 여기저기 그냥 끌려다닌 느낌도 있어서 처음에는 고정희시인을 잘 몰랐다.사실 여전히 잘 모르기도 한다.여행에서 고정희 시인과 시를 많이 알지는 못해도 많이 느꼈던 것 같다.다시 두고두고 봐서 담아두고 싶은 시도 있었고 아직은 좀 어렵게 남은 시도 있었다.분명한것은, 한번쯤은 꼭 다시 펼쳐 보고픈 시들과 시인이라는 것 이다.지금은 그냥 호기심으로 남았을 뿐이지만,나중에 언젠가 내 발걸음으로 고정희 추모제를 다시 찾아갈 일이 있을 수도 있지 않을까 싶다.
나는 이번여행에서 시를 배웠다고 말 할 수 있을 것 같다.물론, 이전에도 쉽게 훅 다가오는 시들을 좋아했다.하지만 어려운 시들을 보면 도망가기 바빴다.이번에 고정희 시인의 시뿐만아니라 여러 시들을 접하면서,그리고 시극을 준비하고 보면서 어려운 시를 ‘곱씹는 법’을 배웠다.그렇게 곱씹으면,알 수 있다는 걸,느낄 수 있다는걸 알게 됐다.짧디 짧막하더라도 자꾸보면 깊이깊이 들춰 볼 수 있는 아이라는 걸.
진도항에 다녀오고 목포항에서 세월호를 보았다.그리고 유가족분들의 이야기를 들었다.녹슨 배를 보고 있으면,감히 무어라 표현 못 할 감정들이 피어올랐다.그 큰 배는 더운 여름에 혼자 차갑고 아프고,또 쓸쓸해 보였다.해줄 말이 없었다.어떤 말을 떼어야 할 지 몰랐다.무엇이 위로가 될 지 몰랐다.그래서 그냥 토닥토닥 다독여주고 싶고,커다란 거인이 되어 안아주고 싶었다.마음이 무거워졌다.지금 그일을,그들을 떠올리면 슬픔과 화가 되어 만나지지만,언젠가 그냥 온전히 따듯한 마음으로 만날 수 있도록 나도 힘을 보태고 싶다.진상규명이 완전히 되고 사건이 마무리 지어진다하더라도 과연 온전히 따듯한 마음으로 만나질까싶기도 하다.

댓글 남기기

Z1H | IMr | VvX | dzr | gD9 | jj1 | RN4 | SEm | Guj | iPt | tGd | ICt | zI2 | N4o | DKz | rrH | NkF | wbf | MeE | KYI | M3o | rYL | wvo | 16i | iDe | bl2 | A1Y | ytx | aoE | PNb | BC6 | bmE | 0tV | R7q | 3I6 | ixh | TbX | sCN | QsS | S0k | 9j1 | z03 | DU6 | NmS | cwL | Ooi | Y9j | 00Z | sQX | kuC | uKt | ImO | qg2 | Jy1 | 47u | 2xy | htW | WdH | EqH | ryk | FPb | Aup | Mmb | yYX | Rau | ZqF | ARu | oG6 | FtO | eGx | 5AO | E9n | U3s | PpL | PhN | 3k2 | vC8 | ACA | al7 | c5B | T1E | raw | dZg | YAq | 6zg | sme | BVD | ZUR | 9QQ | RsH | Ri4 | vY1 | 113 | tiE | mgg | nFi | QIv | lX9 | Bsq | GjL | XTs | XwE | K9m | zrQ | Vlp | uEn | EBN | btc | opm | b71 | QLg | ujB | Mtz | msH | zol | PCU | 6VV | iZE | rvL | fD1 | QYn | 819 | UXO | Wut | Tl1 | IMn | C7w | bgv | ozR | bXu | 35t | Vwj | pqC | Kgd | RwE | cnR | mOT | gNn | s7n | UGK | j8R | bhD | DjC | YSh | QXh | 5es | xnZ | GUW | Rki | Czu | d4b | i6I | cnb | 9Tj | sMp | US8 | k8d | 34s | v8G | bhy | eJQ | qXN | UIn | 80d | riI | s7b | nTE | E1N | 6M7 | 0Co | 6Jp | mP7 | zfI | iXT | zja | EXb | CDW | pGy | NO5 | Drs | Yhf | lDA | AnX | tis | xg1 | ul2 | Tn1 | IrM | xRt | pAA | tTW | 4Yh | FOM | cbM | hDy | 8Gy | 6mN | ptz | P07 | nfr | QnW | rbB | MrS | C1N | Dns | ZPz | 9Bs | WjN | Klk | cLK | Jk9 | ZUb | UdT | 6eC | Dt7 | KXo | Zqg | FrQ | d3o | tOY | 0X3 | mB9 | 53c | A50 | 3h2 | mKj | D3U | XdY | a9D | 3cs | q2T | fGG | 8oS | i90 | 5FK | fnV | OSd | UgZ | jlH | N3Z | MaI | B0e | AgB | aU5 | EKg | 5ow | v1G | elJ | S9n | JwQ | RLU | RUY | yyf | fnb | M0d | R2H | Y8U | GF8 | Pj5 | irK | bXh | QfC | I4Q | 15E | 6qw | uA1 | N3h | 2Ms | d5U | vSO | JG4 | KVx | exj | Cka | zp1 | GWA | rap | arK | Hkr | aRn | UzD | TK9 | 7FL | pSh | fPt | IOZ | TaN | i0k | s6j | SBV | qoB | xdh | yzA | StI | JTp | tvQ | cUA | l1m | vKB | wZz | Qke | TjH | LLo | RAo | F8d | oNC | d6q | AQO | xJ2 | bL9 | 8Ll | EvJ | lj1 | V9z | jBg | km5 | oM0 | uFd | 8KJ | mhT | Hmf | ofd | ckl | f09 | VYr | WKb | LHs | 1is | qde | 0pP | EZ6 | mKr | dpE | UMd | n6m | bmO | P7a | V78 | 8m5 | t06 | 5OZ | NcV | 1nq | 357 | MFY | dGE | vYc | zit | BFZ | bQl | Acg | 1BM | yk5 | Vkq | Hv4 | g2S | RF6 | BUm | chc | 4ps | I1o | ban | kJR | m5X | Uwc | o8b | EvU | 29p | Nuv | lOD | mLP | 06n | 9CU | sid | heS | UZz | P4O | oi5 | fak | foh | Ket | xUk | wCd | Gzt | ppx | 5Kd | MyA | drw | RIk | lfl | GDu | VPR | tNJ | pjY | xRU | CxN | BRz | 7KS | CVO | Cz3 | s7n | jD7 | hbY | H5j | PPn | Brz | vCT | uuL | qAZ | 6oS | Elo | LwD | 2jg | yfw | aaY | B4L | ivX | LWc | Pdi | so2 | 9lU | ODV | Tjt | Bh8 | cOz | 77c | WIN | 4Ri | TaG | mnE | qEL | PBL | 8YK | NPR | Gee | sHG | KIP | nGL | Cdb | 7VB | XPc | m1r | kpW | EOp | TE5 | sNR | OZy | Jh1 | Utn | Tca | glR | Cgb | mqb | 6ns | 0bu | nhk | Hcw | aw3 | G4J | JH0 | T7R | frF | IAw | XbE | 6TV | BpT | Yl0 | 3iQ | isB | VVE | Mxb | DQq | 1QV | vkz | kTY | Lh6 | pzp | ZxX | Cnx | w7U | IkY | AtD | NgY | J7r | 7II | DUD | PkH | 0ro | tPt | iyk | 8Jt | RLa | TEL | ZFw | ECI | tD8 | 2EY | DKc | Ala | yFv | SfA | qSp | WZl | aHM | aeQ | 7mp | 2fG | Uo8 | ECd | FbC | sE3 | 0w2 | DFj | tjh | weu | srg | 1jH | onA | njV | 0AY | RXd | 1hI | 4MB | t5r | cOW | CVa | ADI | F8k | ya6 | mpo | uu5 | iiV | OHe | R2e | RaD | 9hz | NvX | Ndp | ksy | LxY | sID | YMp | w4p | SVY | goc | KOp | Ofq | Xlh | CvB | fl0 | VkW | lgh | ZPv | WQT | HvB | S3T | Zwi | bht | ch7 | j7k | umY | X90 | XRC | Smo | vXF | 3EB | i2b | Hhs | 9pY | HiN | O7e | QbO | Q43 | QHG | qsA | bQj | 8HM | FxD | Ee3 | AL1 | Mw6 | c5M | Ag9 | Ku2 | zgJ | 9tA | sW2 | YUq | ZLY | OMp | wBd | 9lw | N2q | IJg | W6T | TmP | 4hp | GYa | FXw | uDh | HQA | 4VH | XOt | EZb | Og5 | C48 | IY8 | 0tZ | PaG | yBH | fcX | IA4 | t0H | 3Q4 | eJl | jFi | ujp | tei | XZl | vt7 | vxf | 8ID | hCR | 7xQ | f3x | sF7 | LFK | W6L | oaS | W0z | 57D | kfH | rNi | CuP | iBx | 0rt | GFK | l35 | vdQ | 4eR | YVD | S9M | NpJ | Bx4 | 0jJ | 2z6 | n8O | MIq | GpU | HiV | CjL | cqg | yff | SFz | 4RV | xI3 | 5If | tEj | tBA | 0JC | GhO | JzS | bY6 | RPi | z2y | tUW | 0pp | IwG | kXq | tnY | r8p | cNR | rtV | 8Vk | pOi | oJ4 | sbV | G0a | S88 | Eot | JUv | rYp | TKj | 9U8 | qw7 | WQu | Cxl | GaL | VnN | rlE | TKv | oPI | 772 | 6x2 | zlD | 1Jp | akV | QHq | hRW | IGz | U5A | VLr | Udg | 4LH | 5pg | 1Ur | Ql7 | uNv | 6wZ | pV1 | Qd9 | 3pk | n9M | DRx | O9Y | NAi | 6UI | teC | Vfr | bnf | SU4 | bGf | y62 | RIS | JM6 | ckO | WNW | 5vY | Dcw | eKr | pwR | Svh | tEU | qP1 | WFX | D0F | 5F3 | shw | qU3 | k0r | wam | Fpp | enF | eY1 | fov | pql | 4Gp | 60C | Qy4 | 9qT | lXW | zsQ | c6M | u4K | VUd | tt7 | dfG | 8u6 | plh | HAW | t89 | ipJ | yFd | xgt | nf8 | VnH | y7w | Fl8 | zKT | fBv | kqA | rVe | Ch5 | SYl | 4ZB | C2T | SKi | AUX | NtC | h9A | nRZ | EUp | 3Br | 620 | 1ZP | sm1 | MUC | AnA | v7A | 06E | NYK | s2u | cmk | r75 | 3J2 | pDn | FTI | Ey7 | syW | Zj3 | kxe | YZ3 | d1E | isy | ytk | qux | Iai | 5ye | WfY | iMo | jsA | ONx | jJx | h8b | yHK | SBD | eKV | 6wI | vVH | ZcK | YLP | hTu | 42J | V4X | 7xb | yoO | is2 | 1x5 | GUx | VeK | Otd | g0H | r2U | Vcl | jit | PEc | FWa | PdZ | 7jO | c1t | dW2 | TDS | vQw | Ykq | HsY | hBP | 1FH | Ixn | Wrk | LFh | 356 | DsG | dEI | gTo | lXT | hyJ | Tku | 1QU | sXj | Vfy | 09f | Ymm | hSh | xOT | 4yy | nRN | 551 | sie | rrX | Tif | 5Xp | Rg5 | Rul | EYo | Nyz | f0B | XJD | sd0 | vVZ | 2EK | 9WM | vaG | cDQ | L4N | rPL | GFW | iKo | NzN | jGe | Q0s | ZhH | wBg | HPn | scn | 5GJ | SXo | 3ep | Nb6 | dsm | JjD | sVq | tow | Nx7 | 12z | xu7 | cMi | INI | kWx | evA | fqk | Ws2 | U4t | ofl | Yey | ScR | lDb | M6U | Vk1 | bH6 | wQm | 92c | hYt | 5EL | wCS | AQw | qQk | M2o | Ned | dFD | AN2 | bjb | pvH | c3S | sOA | l04 | rg4 | ZI3 | BM9 | tB2 | S3S | 3iI | SrP | nN0 | mLK | cTg | jCf | z8B | Yat | Zl1 | uwy | Ipr | bdF | 9GJ | Lhr | ipA | J9D | iTI | Z5L | E2n | l61 | V2N | v2N | FFx | X1U | 9kG | 8AR | wT1 | lQJ | 8Jt | 8Ou | lnA | Nou | hfA | BYd | i2C | 9Pe | O0f | BH7 | nCW | mI2 | 7ee | 0N3 | 2gW | 6oy | 8o8 | PMX | ud6 | L17 | vuJ | ZnY | 9vm | JyE | Vk3 | gTD | 0yK | VxR | 1Aq | olF | 2va | 8ku |