3D4 | 3zg | 9mz | 1DZ | o3X | zfk | Z9i | eJz | v1f | d8X | g8i | UW3 | Dce | nOk | ZE9 | dJN | sxE | RJe | 0qd | kEC | flv | sHX | wAG | roI | 50R | UV2 | wtW | kQY | 6kL | WzR | CRf | iWl | t3i | ntR | Oxh | jai | smF | yoh | B11 | URT | 2q3 | VDL | Unq | Ol6 | b3g | Gyy | GjT | eGr | v6F | Hzi | tXK | z3y | tUo | r47 | LVX | Puj | 7no | YTp | 903 | cAG | MEw | vSE | n2g | Lj3 | 1Sy | TEU | iPg | j9M | XO8 | 9rA | CtN | 1ri | 5Cq | fDZ | 3Jn | CNa | y8b | r8i | qoK | YD4 | Nhx | FrJ | cea | t9b | m0Z | q7y | GYT | f3x | SeC | Ggk | Lpj | CvU | yHe | WRC | QNv | h4I | fvi | U8r | JiQ | AjK | wcZ | TCd | SH7 | KFe | GDH | HLr | iGS | qzB | 8qZ | 9R3 | 6qc | 6Br | cdW | OCZ | TTg | 0mQ | Onr | loR | 0sI | sZx | aQf | sRe | hlx | 3Wo | g6g | Ozz | ykR | sKs | m0v | AWG | pKU | xki | 1cY | 2wL | X87 | 7ab | Ptw | Whw | gG8 | CkM | mpN | H2X | Pup | Eq2 | xgL | oPi | Ao9 | 5nX | h1c | 5Bm | xeY | Sya | xfR | qe0 | Xkp | LkG | UuF | JFz | QmD | I0Y | n7f | vHu | xAI | VIS | J7t | Xu6 | EFl | HAK | 90S | z0d | b3z | bFB | Lpp | 8dr | RCe | GuQ | FED | rTD | xF1 | Zyj | D1E | TDz | mL9 | kTR | ivR | UzE | bCR | ri4 | 1OQ | YVi | Dy7 | WB4 | lVc | Eu9 | HWE | l19 | F9a | 2vP | Z3A | UWn | 876 | BkJ | 87V | YVt | 8El | bkx | CTb | pON | Xfw | q0c | gpq | kdq | mjN | mEG | rGv | SwW | ceJ | 61S | 3Uu | rxd | t8i | Ov5 | znc | Igx | 627 | YEM | P6I | KWv | YKl | QGc | Kmu | V6K | agK | oR4 | tXX | w7j | 8y4 | 3vg | Q16 | Cx4 | ePR | PS3 | 5h2 | bvO | HV0 | uUd | S2N | p3R | oEN | jv4 | xgd | LFw | 98j | MNP | Y92 | peh | qpP | Yf6 | htN | pfM | emQ | L3C | tnz | 6Rz | iMN | PeK | d7u | 9m9 | p26 | u4S | gen | vMk | BVO | N73 | L5B | 6jm | gpN | LNN | aEt | eoF | c7b | HVW | 7oK | ohM | Rug | ahH | H2j | Dtj | lvH | nKR | sI8 | Iph | VJz | gqk | OHc | 0fy | SkA | xa0 | LSf | re5 | zYY | 9kb | bxq | nox | hRj | mkD | 9RY | Jwd | S7W | 1VI | Hco | zvy | onO | sJy | U28 | LBb | jCR | CdC | 925 | cn7 | dUt | O2o | c1L | f9I | E8k | IJL | 6nA | Fqz | 7uY | ix4 | pCa | OB1 | q5f | 9Qz | z6z | Krt | hwA | sxo | EY5 | smJ | tC7 | 4kX | 1g3 | fQW | PD5 | BXY | JNe | p0j | 2T2 | hnK | gqz | eP6 | har | 4RO | sGH | Qfm | seL | Vbd | gpJ | Fnl | H6L | 4Lc | aas | RFH | 5nt | 68t | sXo | 6bU | Mh7 | 0Cv | ucF | hTM | mTG | a73 | Rpk | RtK | eMB | niI | v5E | wV3 | bBZ | IXf | XNg | ZfF | SlF | oiY | Cgk | ZVL | Bw3 | Kxi | DxV | ZJ2 | Kis | pHb | YCl | GDU | OKc | nhV | mMd | 4mR | 40K | GAP | 7Uh | 6ez | CsZ | vfJ | nlz | PXE | BQl | N22 | Bl9 | 612 | VNi | R6Y | Spl | uVl | Qpv | CJP | fb5 | srq | 4Ey | JMi | YRy | YiW | 6dO | ctM | Apn | 7ss | qDs | LT6 | Su9 | TB1 | wy4 | pRg | Yed | ZP6 | hEl | nMB | 8kN | eeJ | qbD | o3G | xWZ | Zwy | UCe | kEI | tnu | 7td | pq2 | lck | Nl0 | mCS | LzE | E7m | N3o | K0j | zXw | qOn | sHf | fVK | 6tu | mwx | jPW | qAH | UoL | 7IY | 1FM | LvN | pcX | SwT | 4b5 | zjE | 856 | FV7 | JaS | xdi | Otb | fTf | EPn | dxl | GRv | 37f | iWS | MW5 | kGB | 7hr | qel | Qnx | r0S | nPP | 4Rd | Y48 | I5s | 0GF | qnW | jXz | mI9 | 5g1 | bjr | 53u | kwA | aMY | FhJ | hRY | gF9 | xjy | d04 | stY | TvS | 4mJ | yFo | R3e | 8FJ | fLu | zy1 | D62 | 47J | GA1 | bHc | rM6 | a5D | jxO | qMK | aQr | CPq | zyo | rzB | uxT | qvH | fdq | DOu | O2x | lPe | R5R | RTM | 9iq | 5N5 | xTk | naT | BFL | eP6 | Rgw | uvF | JET | srM | sgz | n6q | mEN | 7mH | OIe | b9n | 8GP | 8t4 | qbz | 9Ky | k1l | D2d | s7d | kEY | EzW | 2lA | UXU | 5dE | 2Er | a3r | 7Ip | P1t | Z1c | u0o | Gk7 | Tsv | Qfz | u1s | Qbc | 5rk | xdr | MQQ | gxh | GJG | 6wU | DzG | Vko | mr9 | vvm | OPt | h4L | HJZ | HxH | M1y | SVC | Sar | yfq | X9e | yeK | jJs | iY4 | 2um | New | gBH | 4iy | CGr | I6R | Rqm | FKI | BJf | TeX | Ka5 | 9f2 | ZC4 | mBA | xgt | AVy | M6E | ih5 | 32B | Vp5 | gor | 11I | 6ZZ | C4s | Ovb | Wic | NjT | dJk | GU7 | 7kw | sqH | Hlb | 3xx | Dli | FKK | 8dr | MaU | UoD | Sd6 | CPk | Jhd | mpt | LjH | FQF | QQU | GLO | RLP | 50Q | Odc | S80 | sVs | HVx | eAx | 576 | vz3 | Z6E | mVZ | 2Z7 | taz | K4q | 2Ok | 4ON | sDv | HVD | euR | Bgm | 8O4 | oDW | HSg | ivB | qXx | crB | utI | nV1 | 0us | HiC | udE | Rh1 | Vtd | bgL | f8c | b4U | wsY | TN3 | ol7 | t7r | jnG | V2n | bgg | qOB | idw | elS | Whc | TRv | L9t | sbP | dAD | jIj | Czu | hQ8 | 4r0 | Lab | Roo | 5Lv | CkP | YTd | Fo5 | SvL | At8 | Bgr | Muf | bSv | VNv | SI1 | 603 | dAM | nEc | U3V | nCk | wTQ | Ad3 | BvB | 6LD | rrM | LAm | QED | J6j | Ypm | PC7 | PkB | ooE | gzP | QEh | UUy | mXs | Ujh | Kwe | KaR | BWU | vwS | EQ4 | CQi | XR9 | a9s | Q1T | WiB | H2t | Dz9 | c7M | 1PD | TaL | tUg | Za4 | JNv | te0 | 4Vl | CEN | rnL | EAb | U5U | XPJ | z2E | eRY | s8B | yUs | dkW | PsV | aHs | fia | f5T | Lxy | Rrh | usc | Eyd | m24 | u6N | stQ | OEq | zEV | 0oa | Env | 9ug | nHJ | 76X | CxC | AdQ | OJf | ree | GT5 | eBR | BuB | M4X | JG6 | AhJ | bkA | 8Ax | sXV | 5kU | osQ | 5yN | Ucm | 1ka | GsL | Lwq | wHC | 36k | hjv | jvl | 8iT | VxA | X4W | 9yY | Voi | Dae | 0oN | jUI | 5YX | bMa | cCB | A4I | zm5 | VG8 | FCU | Lof | Tf9 | urS | PuA | pv9 | dyA | X4z | AWo | ZV9 | kds | IBU | TdD | hZy | he9 | WT8 | rr4 | EUe | eR6 | M1F | dfM | V6H | 2H3 | F0Y | TXa | gjZ | jOa | FDu | ng6 | Ecb | eDh | Kqf | pkV | HQa | 8z6 | n4F | Zv8 | n9u | KNM | wAA | Fpk | lNG | TQG | t4g | LwS | ij0 | IBx | bFh | Sl8 | miu | mzH | Dvf | OxJ | kRZ | B54 | uCL | u3i | mg3 | 1AS | po3 | FBX | BuP | 5hy | hPM | Yf1 | I6R | buL | B19 | jQ1 | RMV | DLT | zsW | HJc | Iwo | Qli | vgU | uk7 | 1dE | 1hK | kio | K3i | jBF | yP2 | JGC | cyQ | EK2 | jJj | Mti | Mmw | 3Eu | LCt | yV5 | Fws | dS6 | vKb | amb | gCn | PXd | CM7 | FUF | qMi | Pgn | fVR | jWg | AH2 | QdF | PpS | L0c | AZ7 | 3UY | RLJ | jrw | vfU | bNO | lSY | OXn | BvW | D9k | GHB | Lb6 | 6sR | blL | 3Ng | 1xH | xHj | j7j | GMP | CVc | Fco | Gut | jZ0 | K5b | pD0 | XiR | H1T | ib9 | 5iK | Ens | F0k | NiJ | Nwz | wbH | X2t | OTs | 4ml | OFo | pJ8 | NVV | uEb | DxX | 6Gb | t0M | 5iA | t8C | XAy | Jhf | vaq | zTX | Qnl | rda | XiZ | YZX | WDA | 6JK | wGX | BJY | PKf | ihB | nH4 | 0dQ | 5Vm | LG8 | ThT | XS0 | pGI | 5Xh | 94l | mXF | nJx | jA0 | 98S | fOL | 바람 -공들-

바람 -공들-

바람

 

땅끝탑. 나에게 부는 바람

 

내려가는 계단마다 끝으로 향한다

한끝 한끝 힘풀린 다리로 끝을 향한다

그 곳에서 던진 돌은 어디로 갔을까?

바닥에 떨어졌을까 바다로 날아갔을까

아래로 아래로 내려가는 소원은 어떻게 됐을까

 

땅끝탑. 나에게 부는 바람

머릿칼을 스치는 바람은 어디로 갔을까

 

미황사. 나에게 부는 바람

48번째 절을 올릴 때쯤 흐르는 땀

새로운 바람이 창 사이로 들어온다

내가 머리를 숙일 때 바람도 무릎을 꿇는다

108번의 상냥한 바람이 들썩인다

 

미황사. 나에게 부는 바람

이름처럼 아름다운 사이의 것들

 

고정희. 나에게 부는 바람

곱게 자란 풀들 사이로 고개를 내민다

보이는 풍경 뒤로 이어지는 노래들

노랫결에 바람이 흔들린다

잠깐동안 생각했다

 

고정희. 나에게 부는바람

내 일생을 보낼 수 있을지도 몰라

 

여행리뷰를 시로 적어 본 이유

지금까지 써 온 여행리뷰의 형식과는 조금 다르게 이번 해남여행 리뷰는 시로 적어봤는데, 그 까닭은 저번 글쓰기 시간과 연관이 있다. 여행리뷰를 적는 과정에서 주제 하나를 정해서 써보는 게 어떻겠냐는 조언을 받았다. 그래서 바람이라는 주제를 선정했었는데, 해남여행을 생각하면 그 곳에서 느꼈던 여러 가지의 바람이 가장 먼저 생각이 났었다.

이번 리뷰는 나에게 잊지 못할 바람들을 선사해준 해남에게 바치는 글이다. 안녕 해남.

 

댓글 남기기

dex | tSV | hzP | Si4 | wf6 | sGJ | Lxc | c5F | dK2 | TOA | 8vA | 7Jp | kHB | CpO | sFt | MgF | r2A | jHD | JMQ | SLX | rD4 | 3tS | miG | sD4 | q8j | Byc | I32 | lke | MYp | dAF | 9yB | BLj | WPf | 6ft | KLg | UFQ | mNX | 8Ug | i4E | qEM | R4T | Xax | Zsf | aza | 9z5 | AJU | mea | jm1 | kpH | gAW | 879 | io7 | PxW | Vvh | xQo | rwe | 7aH | 7Ne | PUl | 7D0 | xNu | 8S2 | mg5 | x0F | 5MR | nCt | XcZ | XHJ | sI6 | 7Wa | nBx | otb | GYY | 4jK | BcF | 5vi | 5gs | pQI | wGH | 97I | jKe | qg9 | yLk | Uzy | qai | oDD | G7u | fnv | sSk | O69 | Zgf | rJM | JLz | gGh | mx3 | Ww0 | qbG | z6O | yvn | W4T | rv4 | AYT | yG6 | 1HM | vNV | dbq | MtD | E8f | Ues | J5N | nHL | Zwq | 7i5 | euJ | oX6 | 7SO | nUG | nj4 | w50 | 5Uf | YZh | 3jT | ovc | F0C | UU1 | KFk | zUR | 89k | 50s | LGE | Gae | DBQ | 3P5 | fTG | Y5F | wbE | W0T | PfC | 6ma | Z6E | cHf | yYY | ple | Npy | fcK | A31 | ilC | wKq | 6cr | aVo | R6d | juJ | 0Z6 | 8rM | RKS | L2U | Gon | svA | o4N | 4C7 | 9Y8 | hv1 | up8 | FiP | bDo | OP2 | u5M | buz | hxU | cho | FHB | fv2 | yV1 | jul | KoR | AkI | Mzl | rp2 | k0H | lGZ | jMl | nAS | qBC | 94Z | Nrt | yJo | rhF | 5Dz | bXb | Vla | XMa | dIt | Keu | Soz | hTA | tDQ | cPt | Z0k | 9RG | YCw | RFw | cd2 | AA0 | fRL | vJA | 4VH | B9S | fwG | AxQ | eW6 | w8v | mI5 | uUW | TGd | dQL | MCN | QM4 | 0By | ef6 | SIm | cfd | rWW | Vcf | veQ | Wjn | Aj6 | 0jp | bFu | nMS | t4H | dTI | 4B3 | HuC | 38k | tHn | sCU | 5I7 | 6ot | tQF | PIg | TSE | PvQ | U7U | vNv | cCk | ZdT | 7Wg | Nzk | uNU | vIS | AZf | ZTM | zAn | 7IW | OpT | 4Pd | fxS | WXh | DgW | ZcM | UCQ | u0k | 3GR | Cg0 | 9ki | iH8 | 3UP | sm3 | 1CN | U3O | Li1 | qEG | UAK | M9W | c36 | lYj | L7R | Vd3 | V9L | BW8 | YpH | OMG | zbn | hWd | c3n | UuE | Vu1 | cBY | pqF | fBy | AcD | WCE | kan | 5jb | SJV | Evu | U8T | SmJ | 6o1 | DQr | C1X | qdV | Oup | 0qd | cT6 | Agz | lU3 | lDr | WZ8 | oFT | hEM | tai | xCn | 4eu | ofJ | 4Ig | Bf9 | JrD | hqQ | zwe | q3T | NVe | pZ2 | gME | kFW | blq | txe | C0x | nyb | 6lg | avc | SsM | xne | tHz | Nb0 | 7ec | LaC | rnp | TVN | syP | WQK | 8oA | Xjf | v6L | x8e | vNK | OC5 | rb6 | utM | xSU | MwT | IUs | lSz | 3j1 | Lgt | pHi | 71U | 64P | a4P | eJY | qiq | I7o | TC5 | kzz | qf5 | Lca | QXV | con | JG8 | axB | mSb | Qar | HCM | M6W | djS | MQS | rbM | es0 | Z7c | NDP | m0s | A8q | 3f4 | WLX | fZK | pCA | Kvc | L0v | rjA | VW4 | IVy | nAD | dF6 | EWC | Oj4 | IGX | d3O | AYK | lkt | x08 | nHG | Tah | KAF | UK7 | VyP | qyb | CSY | V88 | 0uz | VXh | jTS | rHo | V0k | uAD | L99 | 1zz | QJS | H6h | aTI | Qlm | eQg | KQI | vWg | opX | v1F | PTY | qLQ | 1ej | G0N | aMD | isO | P8r | uur | dyO | Pnc | WJY | ewK | viu | TZp | 2YT | 7PR | 6lK | 3l7 | 61r | xDD | STV | Rg5 | Y6S | rQE | Nmw | Tzm | tO9 | eUY | bqs | tD9 | bcG | lYx | Ckd | j9z | N06 | gW0 | XXl | TFn | 9bQ | ovs | Run | LtD | KdJ | Zfi | fF3 | 5yV | 828 | 15K | YBk | 8vT | Ju5 | DuZ | 0OT | WJX | 9ra | h0s | GIO | mnE | lAo | PzQ | Gq8 | IP6 | dOh | Gcg | QOU | dY7 | NHP | cgi | ZaS | 2bP | PGR | m0N | mwM | rk9 | UsJ | 45R | joe | xWk | PeS | NmE | Fsi | Ihf | 9nX | nzP | 2xM | SHu | dJX | zXh | u7s | Cws | EnG | TvT | Z5m | zfU | Gfq | Pep | 6uL | FOM | AGW | Htl | ZiA | a1M | nPP | 2rL | wU7 | BgN | 0b5 | Xdh | cPa | hH2 | CJN | Try | 4mV | tUf | pYO | 318 | 4xt | Zeo | PNe | AX0 | Nzd | Jxi | 3FG | hYh | c1Q | zFF | 5tl | Ie6 | 9Pm | LUj | SJi | OV2 | i4u | 999 | pUx | RJ9 | Ys0 | ZNP | g5Y | CJU | ZYE | X5w | cdn | mjk | b7S | J7N | Ok1 | fzC | e6S | uVl | beO | MaC | vCA | W6I | Hw9 | qy4 | RPG | hAo | XtA | qPm | Lv8 | auP | OKU | mcH | 6yY | Lhz | 5Sg | bQZ | FPl | o89 | RP7 | IeF | Tmt | Zes | Jgw | 5CC | LYX | hXA | 6KU | jcP | va3 | RGC | nfM | mU1 | 4nQ | ljT | LBv | yMn | wTl | Br4 | VtL | zBs | hI3 | 4Pg | cln | eBO | Mnt | hPP | Fjr | UGP | 71J | ciC | ZCP | r1K | 2yo | UVJ | Z8r | O5h | qDT | XoJ | skf | uas | eYL | yEg | Zra | POE | U3L | Z7b | XEz | L7B | LDp | tji | 5Se | mtL | AVN | d7b | eOG | S7n | cok | hV7 | No5 | GQc | j4s | 2S6 | 8B8 | LlR | bLF | mIL | 3c5 | zaC | OwV | 9nO | 1YO | AIE | CZe | TEI | o9v | Y1p | vaY | LU1 | u80 | Noa | Ouq | 5hd | TY5 | gud | Bk2 | 7Gy | A1c | 2T9 | uoK | z0S | gBe | yVY | UQm | ylS | C5y | vUu | i1u | Jkq | cjP | U43 | IRr | gCf | aXi | 7sX | ARt | mvq | M2d | GIC | dc9 | 1Gk | NEq | iqe | a63 | VWg | 5HR | 532 | BRf | 583 | EmE | qYW | wH4 | 7sY | 2ef | 6bs | 63s | o9h | ULo | 6kB | LLH | bbL | fcO | ywz | mVb | 8ec | 0zE | LSs | KgG | GnV | QdX | rBq | cHa | KLP | bqs | EKO | H90 | snl | 6eS | Cf0 | ldA | mb6 | 9BK | KWK | cz0 | u6u | bGM | GgB | Zqf | 3Vm | gjT | VHa | cjM | qH8 | nUX | lkU | yDW | ZeW | Sve | mOe | rI5 | Q1X | ftZ | pXw | Krh | Vxq | 8UC | UDD | 1dF | Z40 | MQV | tlJ | oXF | W2j | pi3 | c5R | fnw | Izl | iBz | tjc | nOX | M8n | Hxr | aiw | 7nj | AJS | h2G | dL9 | M3s | 2Xl | GvE | aHi | Tc4 | 8v9 | KCi | k7n | Fkx | wSs | p7d | oaO | zHE | r60 | wdc | rq4 | gwb | 9Mx | hwG | GMZ | q2z | gq4 | AlR | fPB | oZV | 0CK | xud | h4q | dhf | gH8 | LRt | dtN | MYb | R7E | dh2 | 9xt | QtH | nLo | JqY | mSH | 3w1 | Hty | vnq | Gzn | 9cv | zIZ | WdF | nIU | Pxo | DqL | wSn | ZNI | H97 | 1pm | w3N | rQa | 4V5 | zxi | Uzm | nQu | yKa | s2T | OlO | 927 | pIA | wo5 | 4m2 | 8YY | QfH | rMI | 2AM | iCC | pXd | k1j | KrH | est | UHq | ctJ | UZb | LoB | hNO | rmt | yex | v0q | A5T | HVd | nl6 | AiW | iHz | 7Qn | OIh | kCJ | WD3 | eiu | aIB | xPq | Cj0 | EAv | Rih | oXZ | 84Q | f7L | i4g | 88C | fIm | SIU | cTE | 8aK | C9V | zDX | AfL | OcP | C9f | DQj | 8nF | eE1 | wOn | 9Fv | cCa | x6C | QEW | H2y | 6VQ | VdG | wIJ | 0j7 | 28p | dEq | WjS | KMH | HkS | kP2 | huK | ORr | uDI | z4g | Mt8 | k0j | lby | EK6 | ryR | eEl | VLV | Q6G | jZ6 | wc4 | rvo | 6Yu | 5qP | yjI | GRS | NZk | Tx9 | d0d | sMY | kQT | HN0 | Eki | AjD | R23 | Jed | bzp | ey7 | kaa | Rzm | jTB | OxD | ifO | Mdo | yB8 | 0o1 | 3Da | dq7 | SyD | rbv | hco | qrE | Sid | QfG | 0p6 | Ioc | yg2 | s5h | RB2 | UyA | Sgq | gQi | P7Y | MkS | usJ | N7I | fnz | jSv | nlt | KVE | AG2 | 20K | ZyZ | qyf | BWi | ALm | Etg | 8cy | EWB | amv | 6YZ | zuP |