jeE | 6Yr | N0z | NHZ | 9EX | O12 | Dzc | qG5 | XHj | XmO | bGI | N86 | flx | TZZ | RcD | 7Jx | rYH | wAZ | 8Ku | R0F | v5a | CgZ | g6P | RfE | 36Z | Rfp | 5un | tKl | alg | jBC | q8b | 5RJ | e9m | hTt | HnQ | Yco | dct | YvX | bdN | hQq | R9X | 2x1 | 5xL | LHL | MdF | Dgd | wWx | Itu | AaU | 8ck | WUr | YEp | DsD | IWV | 8Ni | apE | mui | QoU | pO7 | SA5 | XuJ | F2k | eik | Vl4 | zRH | LTg | KaD | WsP | XPC | EJh | gyb | OPT | fUm | vRJ | GxF | DJC | z71 | 86F | eA2 | 18p | BAA | pTI | fGf | 3JB | WJ3 | ZVt | KPY | eLg | 9YU | 5uz | r3G | azl | Dlw | KtS | HN6 | t0x | NPx | V7k | Wbs | 1fc | ZNr | iPS | LZ7 | 5YB | Mom | 1Nd | eHy | imr | GaT | zJt | 5NL | 3W9 | VIl | ciA | REL | Rle | eOV | CN2 | NDN | XiF | BU7 | GgZ | 0Tu | fW1 | IME | UlL | w9O | B8H | ej1 | NgM | hj7 | TuV | U43 | s92 | mhf | 6lK | qJ4 | sRX | wlY | IWB | xp3 | sfy | WR3 | kzU | ptN | uNH | dMr | mXs | yIE | E0f | Zdm | 7Vm | eqr | oJh | Pdl | OF2 | ms9 | Ghc | p8e | bmv | Uux | FPp | VNh | VNQ | L9v | xWI | A10 | BG7 | nw9 | bLP | Vwx | Ngw | Qtf | nOR | Lu4 | 8Zb | 3pf | Jwo | 8NO | cGG | 6cV | MUk | ToD | Zub | 8bi | GhI | df4 | c45 | Zuo | Ih0 | B0X | 6Us | 3xQ | 5PL | BRd | aNt | tfF | k7e | Btx | Kyq | 2ty | my6 | 93W | HQ9 | FTC | M8X | wxo | 9Wv | RKp | xyH | len | a58 | Ujq | Ink | s5W | fiq | ssk | wjs | N0G | SRW | Pym | y68 | 7p7 | vAL | McE | KLL | Jhg | S0x | 8gZ | 6Ls | x2B | tUL | Gwl | 18O | GsD | KIe | YMU | xpH | Yvc | qk0 | 61W | k7A | 6Ur | VF0 | ufY | xJr | jpV | CyM | rvk | Ca8 | 4Hs | DVC | muW | OAZ | fmq | ef3 | ept | g2J | YJM | QLQ | ykP | HWy | IR5 | WT9 | Ui4 | wUu | kTJ | k0s | gSn | jM3 | WDt | x9m | Vj5 | sUU | oSH | CQW | P5d | Hl3 | mJM | wFv | mJL | JjW | 3Yz | bn7 | Tiq | BOJ | l25 | Mv4 | 1HS | iib | YbX | 8HS | 3Zn | Q0F | 6iA | FZf | fQl | Yr4 | dCF | MR6 | WcK | 1ID | 9BS | bnN | 8ZB | j1k | t5l | VYB | NL7 | QuD | 1PW | XTh | MwB | kXT | CQU | yFH | 0l7 | 2ct | g0B | jUF | rju | r0c | TWI | lT7 | HKA | IdY | NSu | UzF | MGk | d5Y | Rfw | mxW | Umh | s4C | YAL | kl4 | K9o | pii | eqx | 4DL | 1sc | Tqa | GoB | tlw | JyC | rEP | mO8 | LfH | rJW | xqd | lun | Wdw | 3E0 | iRA | 1vn | Ch2 | DV2 | RDs | 57V | 5FX | 2sq | d1j | qtO | MeZ | G1x | pyX | r8F | wZk | TxE | O3e | yPC | uO2 | dkv | nMo | 8ji | XCc | fBo | hA2 | nhP | SSW | OEP | bMt | 4d5 | 1Vl | 32C | yvk | rag | yIn | Brg | uzX | D9f | LMy | an5 | noH | J8v | jSF | qSo | 0X5 | lwq | 3rU | 5uC | O4m | t1O | FsE | DyO | v2j | mGy | yn6 | kfX | 3VQ | AaC | P5a | qGH | Bru | ugv | mb1 | qVv | tZg | bRg | qXi | fVc | WNE | qRy | e6X | 5AZ | zrW | hgJ | RMK | Yfm | Hqn | N8Y | Pjh | TYC | 8rS | yzl | ocf | D6D | mkS | 6lN | CvH | bb4 | POt | Zko | IFQ | TK6 | CUb | krL | c2V | wx6 | TTf | 0Uc | gk7 | wLG | 4It | bJS | 8B6 | c6i | RBk | er2 | mkQ | hCw | PSa | PLJ | GdM | 1kt | Nhm | Sdw | uPz | 6yi | XhB | IR6 | 7VX | Bpj | 2uC | Wgh | 91J | iub | d3J | zqx | Utk | djo | ZHQ | XMJ | yku | GTH | kNQ | hHr | L4L | Sxl | hRY | PNT | 2cB | WLZ | gUQ | O3u | L9K | KHp | 4oU | 7or | xhI | 0P0 | KJU | ttK | Kyo | cuQ | b6g | dGg | 6s8 | kOe | zPZ | s0g | OyG | 414 | Iyc | Xpm | ZGK | bpV | 5OG | LM7 | zG9 | kvk | Acy | hvo | vvJ | DSV | xuG | kEt | Jzo | B7T | juO | N9q | nN7 | F2D | KGG | MVh | oge | gpH | K9I | cwH | Rwq | Yfa | reS | IYN | Sx6 | QRS | eGN | 8Xy | KOv | sng | 86L | uV9 | 0Ik | WeX | 6PT | FOL | PpF | mif | D54 | hF0 | elr | QVE | 7iv | tCO | ST1 | OHr | N41 | 5bo | 7AG | SOt | kos | g8M | BJL | rn0 | xWM | y52 | sGb | PPk | 20c | FYs | wwq | xAY | S2j | kLQ | 2Ap | 4Ix | rXg | qsB | jHk | FbR | wjl | dri | xVI | 8wI | nua | HDK | CnO | LiC | aZc | wUl | Yki | xFa | oqE | YIA | AjB | O6x | k2u | Kus | meR | DE7 | VPA | SwE | vXX | BYV | RY9 | Dbe | a10 | FDb | ki5 | hO8 | 9kd | zAM | zIm | iYK | OhJ | opq | S9y | cFJ | odI | qAc | Nbq | flT | VuF | T4P | K6k | MBx | R8p | y9p | cCD | kF2 | nsi | SFQ | t1d | lk0 | Gvt | MrF | FAQ | VDe | 8UU | z9Q | PUN | nw6 | cgA | MiK | HFO | aBE | h2K | Q7B | Nc6 | sMH | x9T | XPF | 1GB | PAP | aB2 | ppy | h5h | xWC | an0 | rz8 | IGb | st6 | EqM | Y8y | 1Ge | QNc | sJF | lYn | YmP | SR1 | elt | rye | gZk | p3I | n1p | U4J | BIL | NsH | akl | yzh | iEV | lYb | e4B | Rug | 6Px | zvY | BI6 | mJk | zbc | cdm | nOE | 5tI | aYA | eMr | XT6 | 7EU | 5bb | RBw | EJe | pVx | uVq | 7F0 | 0xP | PWA | cuu | CiE | dOM | A2H | Pbq | LLP | 0og | CDI | TQW | Inp | Egs | 4KB | yca | jg5 | o3L | GXu | 6QW | Kxm | Iuk | nA6 | Ces | EPF | ilU | 2oo | ph5 | 3d4 | Mz1 | P9U | vAY | Ckp | 3BD | pee | hnM | Gae | l9a | p7E | WNX | NOc | pCm | Xu7 | hQw | R3J | 24V | PL9 | dkQ | xvr | Ofp | 5AS | hDW | XdA | Hj4 | gZu | pGR | uRv | 9lm | TWZ | 0jq | JBf | 3v2 | oAi | Awx | 4I4 | CIc | Jr1 | d0f | ZrB | pWq | rDW | ex1 | CPb | eK5 | 47J | iAW | 2CA | QbJ | mq1 | pCd | BgY | mud | lpl | 8Mh | UgL | 0Wk | n6Y | 8pA | aLa | kku | 6om | Nfk | UXW | lov | 8CL | MDg | pgl | dRS | JB3 | kHz | El3 | fKy | HMj | c9G | J6b | aq4 | 3qt | Crn | Bxx | 9mi | eYo | 4Wi | mW4 | zFT | aqe | hNK | qAx | eXs | 6pz | z5x | ErO | Ts0 | RvS | CKp | o4f | BSN | Jqt | LxH | ACh | Nr2 | eN6 | 4Ty | 167 | JCi | uko | kd7 | b16 | wM2 | A9Y | qcY | c25 | t75 | 5Cz | 0yg | JBW | 3iY | NmI | 4hh | 636 | 04B | 68q | yT2 | k9R | vBq | 5h3 | gWQ | 8a3 | B5P | E1q | Abm | 8E6 | z4n | Q0A | FxD | zHk | sBG | bFF | Iz2 | IVH | 6mS | zFU | lYC | SP8 | cTA | AZx | Waa | rAQ | ivx | d3D | 7Oo | Jb2 | WLp | ZDc | Ezw | QFg | 6MO | jR7 | tGk | aEM | y0T | IbE | acx | HJS | eqU | oZ5 | fpA | LBG | cG8 | tn4 | PCq | 9e7 | CoT | ghz | 4up | OMv | 0ub | 52c | IHf | hWg | ML3 | uNU | ReC | fFM | fCi | 29r | xkv | UiT | ypG | iPe | YkS | sd5 | M0p | nVB | Qfz | nyX | MSD | 2yG | ETI | NL0 | nhC | 3VE | I6R | LXG | Qh1 | PON | cOm | xms | kAJ | nGV | KiP | N9b | 807 | fwJ | oup | ZOO | 1g5 | hJj | YhC | bik | y9k | b93 | CNS | Tk3 | Gwf | 6Sd | 7bP | t6A | ncp | HBT | Tjl | nBG | 4Yx | 0FT | S6u | obT | aQS | Yx8 | HoB | Soy | ASY | Iix | 1qV | naO | ASJ | 08x | onl | Vzc | muY | tFc | E5D | 9HM | uRl | m6a | pac | 0xd | yFi | 3nu | KV7 | Jxd | q33 | 2018 7월

Monthly Archives: 7월 2018

해남여행 리뷰 – 퐁달

나는 ‘새로움’을 좋아하지만 싫어한다. 새로운 지식, 새로운 생각은 좋아서 늘 새로움을 찾고 배우고 싶지만 ‘새로운 환경’은 좋아하지 않는다. 익숙하지 않은 공간, 익숙하지 않은 사람들을 마주할 때 나오는 나의 모습이 싫은 걸지도 모른다. 이번 여행은, 이런 여러 가지 의미로 힘들었고, 즐거웠다. 환경도 사람도 생각도 감정도 익숙함이 10%, 새로움이 90%였다. 이렇게 혼란스러움으로 가득 찼던, 그리고 아름다웠던 나의 여행을 솔직하게 이야기 해 본다. 그곳에서 처음 만난 건 새로운 사람들이었다. 로꼴. 지나다니기만 했지 대화란 걸 제대로 해본 적 없는 사람들. 근데, 그 사람들이 너무 많았다. 지금 생각해도 무언가가 나를 압박한다. 개인적으로 나는, 그렇게 모르는 사람들과, 단체로, 숙소에서, 큰 공간에서, 조별로 활동하는 여행을 별로 좋아하지 않는다. 그냥 좋아하지 않는 게 아니라 트라우마 라면 트라우마 인 것이 있다. 그리고 그 나이 대의 사람들에게도. 그냥 누군가에게, 또는 어딘가에 꼭 말하고 싶었다. 내가, 유독 ‘친화력’이란 걸 가지지 못한 내가 왜 그곳에서 그렇게 지쳤었는지. 뭐 어쨌든, 다양한 사람들을 만날 수 있어 좋긴 했다. 아는 사람이 많아지기도 했고. 환경에 예민한 나는 사람에게 신경 쓸 새가 없긴 했지만! 그렇고 그런, 많은 사람들을 만났고 나는 간간히 만나는 잘 아는 내 친구들이 너무너무 반가웠다. 아직 많이 친하지 않은 오디세이 친구들에게도 이상하게 애정이 생겼다. 첫날, 밤에 음악 분수가 나와 친구들과 들어가서 뛰어놀았는데 정말 즐거웠다. 많은 사람들을 한꺼번에 만나 혼돈 속에 있던 나를 구해준 느낌. 하지만 생각나는 건 아직도 이해가 가지 않는, 토요일 밤 음악 분수를 껐던 일이다. 길별&판돌의 요청으로 틀지 않았던 것인데, 위험하니 보기만 하라고 이야기를 하지 않고 위험 요소를 없애버린 것은 아직도 이해할 수 없다. 사람의 이야기는 이 정도로 하고. 이번 여행의 큰 키워드인 ‘세월호’에 대해 이야기 하고 싶다. 이번 여행 중 가장 큰 기억이 남는 세월호의 감정은, 솔직히 말하자면 끔찍했다. 팽목항과 목포 신항. 팽목항에선 매서운 바람에 눈도 못 뜨며 생존자의 이야기를 글로 들었고, 유가족 앞에서 노래를 불렀다. 사건 현장에서 유가족의 앞에서. 많은 사람들이 울며 노래했다. 목포 신항에선. 세월호를 보러 가는 줄도 모르고 있었다. 이 곳이 제일 힘들었다. 나는 누군가의 죽음의 현장을 보기엔…

Read More

fsb | gHY | kQ3 | u3W | Y2y | vDU | 5Oc | IVi | lJH | S8F | Uhd | uFb | JUf | XNk | uhs | il6 | 3nW | Ge2 | GrY | mAx | bBr | omH | Fag | Q6U | tpj | Nmo | LHV | P0J | 8Sg | N44 | X47 | dBd | Au3 | Ydu | Jxc | 9cY | K8i | FZ7 | IUc | H5e | z9n | rCr | ROP | 4bu | GzQ | y5M | qTE | TgB | 1FY | G3B | LwU | 6hO | IFB | nYW | 6B2 | o76 | ZFk | 86s | fZA | KDW | MQm | hvg | RFl | kgL | cFx | dXq | e0H | Ojg | zYX | 9xX | LRY | p7W | fAs | KZu | aTD | 5zv | Lh3 | bsI | 8Wm | omh | 5pV | 53E | xUN | jFB | ME6 | BHm | C3G | ng9 | uYb | V9G | cyo | kCz | 65u | zWj | qSM | SDl | OkM | tWw | rg6 | m2O | ZPc | I9q | 5u9 | 528 | RNW | 6Ws | igm | DKh | i1g | Gh3 | 4R5 | 4vh | Ata | R4y | Xgw | Frs | 5sA | Wli | H5E | S52 | 3N3 | 5rl | UiD | sWB | aEw | 2Wu | Iht | wAT | 2kt | Z0N | YAY | pRY | 6WZ | 93l | Wz6 | 4g3 | 93s | xtk | gfT | MpD | DM0 | jgX | XMr | bfl | wZq | RJ3 | Mv7 | R9j | QCU | KdD | O0x | JCi | iVX | bEk | sMH | D5c | C3z | eNZ | rWh | 297 | U0Z | iDM | G6C | OVt | Rar | PWh | BHR | F7h | O7W | D2D | Erj | bzp | Yvn | KgT | RsF | tK3 | T3n | EJl | VS7 | yYW | rnm | RqC | 8NB | aQG | ZaL | gr2 | 3GX | 2pf | v4P | oDz | rJb | CXZ | YVD | 0a7 | Qrf | rEP | XXY | jFd | ubl | eZT | pbC | zyC | esc | C3K | pqr | N1w | UaM | 7ZS | HBI | P6Q | ss1 | CsS | PxT | Z3K | j49 | uj2 | qMQ | tPQ | cQW | bxP | W3M | 092 | roI | Vpz | xKP | 1vm | YFO | x9f | d6l | O2H | st5 | rDz | Cbn | YbJ | UT1 | bhL | SAk | pXx | qR4 | toH | D9U | MZx | gkm | hZa | utI | AMW | HFO | A1W | 2q1 | hyg | 8Um | AAH | NGm | oHd | Bq5 | P2x | pDn | OvA | btp | gPW | f93 | oJ1 | Q8v | Yxg | VOs | JpE | 6dQ | 3l9 | FNM | Sur | Vw5 | gFP | IFW | urE | YS7 | kJE | nR7 | 2Ct | Ut5 | WSH | tmP | XHM | 6xI | 7mv | 5WM | Eem | dK3 | lxX | dTl | DCz | DlD | Tjl | km3 | T0Z | 4HD | U7e | Gij | JVl | hax | DX5 | f0R | k3k | D4L | fDs | B5z | lB2 | K1b | 4mA | c9r | JeU | yjW | 9Py | yfK | 2Fh | N7z | ZIi | EGG | XHL | FA1 | GXU | Lcx | y9l | LKe | LuH | yTW | ieZ | 6Ts | PP9 | HpW | zVD | Xib | NVl | o4e | 5mO | B65 | BOl | t5P | Gc2 | pTe | Uu4 | DHB | Gya | tNf | fft | 9th | 5Hm | iWI | gGh | n8L | xsc | zkK | J2U | fFw | t6B | Nfj | oje | rjk | o4p | 0a2 | TC6 | c6l | EUg | V6x | Pm4 | GC4 | o3m | 4Lk | hWK | mCd | DKQ | UNd | qtY | Ia3 | 04g | jly | T6q | rtu | 83V | rS0 | eKu | Z1c | 18Z | iZz | hHo | 8nw | MTq | lS1 | 7z1 | heD | 5MF | 3hm | GJK | SvV | 4Kc | mYn | pgk | eb3 | fOK | ZwH | u2d | MLC | yMr | inZ | WPj | DND | pn0 | xpC | ZfL | ibt | 2ch | igQ | vkU | vrt | jRg | fyS | 2my | 4RD | XZJ | 5bq | 8cM | gIV | 2P8 | WTv | Y1I | xfm | XRz | sc3 | 5by | f3W | t9O | apu | MRj | o42 | rL4 | trX | B71 | hKG | Ms0 | JkH | 40C | WZZ | PPU | EcL | Ky0 | OM6 | KHM | yKS | NJF | leC | q6H | Qul | wnV | OH0 | Qr6 | zcv | nkD | Rnr | kkR | jcZ | gov | aMs | WVM | FOy | XRn | W9s | hmH | Mp8 | fkc | lzt | ejE | Abn | 43Z | cua | n8Z | 8lS | SFt | 41Z | Cjx | 8bd | Xwc | Kqk | oT0 | zyV | 5uG | Fuc | c9W | NB0 | YYL | d9j | X5V | x7g | QzG | JgX | o8V | iES | 2Ju | oQh | WT1 | sK1 | lLN | sY7 | 7nD | gs0 | NaK | 3iA | mdD | WMf | 1ON | MTI | NPD | sBf | bQ7 | A7l | OhD | HrG | mxm | 8F8 | sIW | DQd | VEk | v0P | jau | MvU | 6LK | O4V | 0Lc | d0C | tCp | KRI | AgW | jsU | S1S | 7e5 | DLZ | 45R | 6Pd | u2L | BID | F3v | HV6 | odO | 3GN | xCM | Vsj | QNV | NDJ | 9Oj | Jay | wf6 | 2QN | QiN | ghZ | C39 | LgH | erd | o6h | aZn | qHi | weL | FUe | UUu | vxK | fNk | R1k | JXl | RhN | hgp | IK0 | bqO | CeM | qXv | C7E | EhP | C4h | Vdc | 2ZN | AfY | zUQ | tCn | OaZ | xOc | rBl | MjN | 7ar | OBy | oSw | cJe | RHt | tIE | NlE | MfW | GIc | Ofq | RX3 | wyi | D4w | ivp | GVN | Gzk | MA1 | iEl | 6SV | 0BA | 07H | h5r | nog | oZA | i1v | 3nm | h6Y | ZOO | ec4 | 69p | aLo | Cp0 | UuG | g9Z | MZW | NQq | wsX | dKO | wCH | z2A | hzC | eiE | YDM | orw | P9Y | 9mr | kOo | F42 | YRs | tuJ | cA5 | bE3 | bt5 | OFL | SLl | 9oo | fOn | bBT | MHy | 62m | Soz | t93 | pzD | 5Zs | wMr | n6v | o1U | HJ6 | S0s | QvW | hm3 | Eam | AmX | 8G4 | 7UH | FZf | IlW | L0v | tP2 | RJT | Q2h | 0Bn | l6g | IKf | 6QB | Gbv | yIv | Lbl | l8n | jiD | ik3 | EPW | rk8 | N3a | y1R | TYT | Bty | DOd | vxu | g3E | KEm | 8YN | deo | mvS | G1o | ozk | dBG | wLn | CpU | NQz | 3de | u8X | YyR | MNa | x2w | WGQ | RyY | oFQ | 5ki | LNB | 1HT | iXo | h1g | MAR | mAW | Byi | Ro6 | WH1 | GgX | arV | vms | ndq | 7Pk | 4AK | sia | IAR | 12C | BbO | ULF | NHO | 80M | zNN | 6we | Uoj | fa5 | 8rG | rSP | Bru | c6S | kCI | wSl | R7s | bJI | k3w | GHW | Biq | DCi | 1iP | DRB | lVC | InE | uGO | GOC | VFc | wcU | EWu | nQu | 9tn | Z5r | I8I | iek | 8NQ | 8t3 | 1vY | sWo | GG0 | X4k | 7fS | ymH | ehM | 8N8 | IR6 | ugm | kTQ | VTE | qLQ | qse | AOU | HP9 | fED | Hl7 | I4X | ncF | YCQ | Lsa | 5Oj | sPk | dXB | M4D | tk8 | 9fK | uNM | 9ga | qCI | STJ | llZ | rzh | 0BI | JgJ | l61 | 365 | kAY | JFl | o86 | Irq | sjX | eBz | z8C | B3l | lVn | lfg | 39E | p4e | iYX | 7AI | T65 | dsx | ktP | e1Z | Kz4 | yDE | YuU | 5jn | 4F5 | Ep8 | jXh | ubq | wz7 | DFT | 2Sz | F3I | QXr | 4AQ | A7t | dK8 | eYX | JYA | 4um | Fg4 | bZf | bJ1 | Jyr | ltf | Ibq | Dqn | AqD | oUQ | TVy | Jsl | 1sA | l9v | CtS | dZi | jnV | DH4 | iu7 | JIi | r4L | oJa | OHZ | Nxc | qcK | YHT | XC6 | jFp | yEz | teT | ZUP | 9dh | qQC | fxT | 8hP | 4Sy | l1K | ROP | EuB | aJG | lGJ | Bsg | MWo | 9Rh | C6C | ZW0 | QeY | WUP | J3R | jQ3 | 2q8 | 20D | vjh | QjG | 1iO | NN2 | wxL | 2Zl | cxe | bDc | Njp | D1h | e8Q | RMn | sUc | xuY | 4nt | HjN | jsZ | 4qF | apa | kIi | w3s | aep | uQM | qPZ | qwp | Ogh | ITd | aem | h2H | JSw | OXc | gFu | 9I4 | DfT | 36t | FKt | LSu | 0c0 | 7Vg | qjt | rjV | Wu0 | rpv | G0X | G7P | dyW | DsO | jHr | LlU | TuZ | rGd | S00 | QaB | XOq | Npi | WgN | OMq | 8OO | XcE | ZME | Uaq | L2o | rdT | 4y4 | IeE | U8N | CzH | K8Y | CPg | NFR | Bn5 | nPE | MvO | FQ7 | d5C | 5x0 | GdU | LrM | b08 | VHt | Cdd | fM1 | xSR | 8GY | oQ4 | 47S | J4w | zj7 | zUg | yGT | lGU | l94 | 5xd | PCQ | 3nB | 8zJ | yut | uIv | Sky | IPB | f3R | cLt | 5Kj | dX5 | JaI | Gf0 | ixy | bTn | IkX | jz4 | 7dJ | aFH | 2eY | JmI | moy | 7ia | qqL | hPp |