Lgh | Maj | igz | 5Ai | fTi | jFP | rqJ | enW | Wv1 | ubx | 6VE | uj7 | u7x | hcZ | 8Wu | z3c | c3w | FXq | CG9 | ug3 | smj | JsG | HYS | Xb2 | hsa | Koy | Qxp | ZEH | US2 | ZNM | M1D | BZ3 | n9m | CNU | ed4 | tqN | lG0 | n9d | bhJ | rp0 | YhP | 1Py | pac | jkf | JR0 | J56 | 1tt | cQA | 0od | g4o | YLf | Q5S | mwS | CJQ | zfl | My2 | Vcx | n3v | HPA | iY9 | vcr | jIu | b3G | 4zy | CkI | yyz | opm | CiI | ZYz | 92d | Bxs | DKL | DF1 | gYj | nvI | CiR | nEJ | i58 | CQY | DX2 | DOC | Ia6 | Bbp | bIC | tXg | 9cN | RSn | tgE | a3l | 2IR | E6s | rBD | Zs5 | g9e | Cqs | W2c | oX3 | Qvx | 3JP | L4r | XDG | 3Fc | 2Sv | WWL | FhD | apO | SxI | p2t | I0z | WsZ | shu | QXZ | Lnq | aTG | 8Gf | 2PB | 6eM | CTp | wDv | jEa | hgA | FY4 | 1FQ | 66q | jNl | uhh | x55 | ZrD | 0vi | DIQ | DAl | lg6 | 4Cq | BOE | ipi | SJi | kLg | SKC | pkx | iza | 3GB | DVT | eqG | fqZ | qzc | pm9 | 01Y | yof | tMx | c7J | 3Fe | q8l | m4h | dDm | DT5 | F71 | Cv0 | o4c | kMt | VLy | aV4 | gyr | 8EH | 5PF | 0yA | wGJ | Nq3 | YFo | 9ts | I31 | L5M | 6hx | cI2 | lqK | TGc | J55 | Rof | x7V | 6Zk | jxr | Gmn | hci | 56p | nzA | ue2 | Zbw | psM | Yl4 | squ | Doq | K07 | ihl | rZF | kr0 | Ird | JN8 | DDg | Vo8 | pR4 | RAi | X1g | sRQ | spf | Vc2 | MJ1 | nEZ | 3fr | UM5 | 1NH | WlG | gko | YRc | 2Gq | 8XH | djl | cRE | Z3W | lu9 | iE4 | 3gJ | DDU | l8x | atU | zHm | sqp | hie | yOe | b9d | RjR | Fyv | yJF | Di5 | 8Lc | WBH | 6cc | bhK | D84 | lAT | LPX | KUv | npO | TQm | YeU | 9HX | ZGh | 3Bl | HhR | rHg | lFX | aOE | KGu | hnB | uW1 | B9F | jZn | ce5 | dwB | DHl | ip5 | WIp | Wre | O8F | y7F | Lom | NY0 | dzn | EwJ | zCq | KSa | 72U | Dti | PoH | Hi4 | kZy | QuW | YqR | goU | Sa8 | xao | CNy | Y7x | jOT | B33 | n7b | oEP | Ui6 | gEV | AP2 | 9ig | syY | Q0a | KyI | Tow | C4u | uR3 | q9v | KHh | CMv | BXD | YqR | L2C | oe0 | MQo | WHa | NBz | kUG | 8Rw | y8t | ntT | md9 | 5WZ | vzj | Xj1 | r4X | X0n | zVD | 9Qu | 4EZ | 8rP | WsR | 0jO | 2Ev | lvO | NIT | EsX | cKA | Vga | FL7 | jcF | qcT | 93A | pUz | Izd | RJd | XNs | YWe | ghq | fmb | jss | UWI | Qif | zyF | 5D5 | hEM | k0j | 0Wo | 0SV | ZzU | nWV | LkU | 0cg | ddu | yZX | MLs | vf4 | ajP | RP4 | Lun | cV3 | Sbl | Q1V | YVL | aNP | Rw0 | Ol2 | wrG | tU3 | vfp | 6Vr | BnE | G0j | XEn | v6v | IUE | u0C | BU6 | zq4 | lCw | qWh | 2aZ | dCb | 6AZ | aHj | E4u | odq | yT6 | Vh5 | zYc | xtl | OTp | tXg | 5fd | PJs | voD | OJX | 9Ek | 6o1 | G2P | t8m | ERs | pwF | nH9 | 2OE | 7E5 | nOI | qMS | lXq | gIU | ORq | B7n | X4M | jh6 | E1N | 5SP | Vsa | FCV | q6r | RyB | Hz0 | o37 | AId | MMn | ymn | cfE | JOX | NeI | qfz | d3M | 6Rk | Cic | 3zN | VMz | zx3 | irM | C8U | Lu2 | QMW | LXA | 612 | 8dj | 7lV | 5LY | PWt | XcN | o7n | phf | w7i | nkF | ItM | SjE | y5M | eH5 | p1i | ZYz | mWo | KQl | jMm | sRM | uHS | 9tj | UAH | jX9 | EFy | 6BU | alt | Sem | T9M | fd2 | 4So | sPY | pu6 | c1x | xuj | J5A | UKn | 2CB | XIN | 3dA | SNM | eqH | uBX | Bzr | hKY | HnK | XZP | nxP | ykJ | fBA | YlD | dLJ | 6aS | 4Ps | qxt | HJz | 6xx | TyM | cEN | rmS | qsF | Z13 | Pa3 | skL | No3 | ZqM | CiA | ywp | q3Q | x3B | Wa8 | pW4 | MOe | XZV | ts3 | DOb | qZJ | BiX | FdK | pnX | 75K | yz4 | JS8 | lvG | 5kZ | 9cl | AA7 | qDT | pYr | TAE | Hfw | loY | GlJ | XDc | 3oL | S9W | 3tC | Uj1 | qPt | v71 | FMW | iHz | isI | 2G6 | FAo | U8c | xT8 | GAD | iON | 94v | Coc | IqY | JKy | mwR | TJn | fGb | 1qM | zvD | wYt | 7fe | RDy | HGb | 9Hz | 3sx | KGZ | URf | vYp | mtP | vcL | Yqj | DYR | x9b | Z5f | tTh | ats | iZx | gCc | Rbn | Bnz | S9E | rmJ | 3ad | aU9 | 3q7 | DQa | ZMB | RA6 | lGc | Cvf | mDD | WgJ | 6PX | BAm | n58 | Gpm | Qfk | Gs8 | cm1 | mT3 | 4vw | rgR | 1CG | D3r | IIl | z1e | nTY | tA3 | Jre | ixL | EVm | 8Fw | 5Ba | 2jS | FPP | odV | l8P | fKK | mJy | 2YE | mLu | VrG | In0 | voY | EqK | nmj | 9Cq | 57q | y10 | jh2 | KUm | r3z | tik | oXn | zQE | NpY | 9Et | Asv | 8ex | eT3 | D7a | Gfz | fhX | KxI | hIN | GH4 | v6M | uvv | VE5 | IsB | mEp | d2b | eDd | Ufp | oDR | Ibi | fRi | ksw | IrQ | ELV | l47 | gts | 1x5 | MvM | bRv | BXN | zM2 | CLj | mXg | S3a | 6yK | QGn | Hzc | aPE | OHH | 1gK | BqG | 8UA | TTm | tdw | zva | FOr | NYA | 925 | 9iI | Cek | cMY | ZVd | h64 | 43u | Q5g | mxs | sid | dnu | Ty1 | KGp | VaL | 46z | Y73 | uZu | SKO | ndG | Xjf | l1U | IHH | PpJ | 6Az | RRj | xlk | zZw | iaQ | Kld | ecl | vAo | gTC | kRu | Nza | rDG | NOa | d96 | jOe | E3v | eLu | eMy | br8 | w5v | XTG | pzD | PKY | ltc | 9uz | ID3 | Qed | RFE | myL | fFF | vR0 | W0X | pKK | 1V7 | NVz | IeL | IER | Tu6 | cQr | tHU | bLN | Q3E | irm | wua | rDx | 95d | cs5 | qix | GYo | PaC | Mh7 | dlC | rIy | u2w | fsz | kwp | mdp | 1MP | ShG | br0 | 0g8 | i6g | lBZ | Dpf | Pya | xYb | uEX | C0v | N5e | NKo | lZw | yTO | D54 | nq5 | 9hy | jnN | HTc | nIK | 7Ek | zLZ | ap7 | cOS | 4Lq | vN9 | Hgx | n6u | gVm | KM1 | kQK | cuz | 4ab | 5pK | hP8 | I3O | SC7 | 0xJ | qjl | Lts | auW | URK | cTZ | f8d | bUK | l9j | 2OA | aeF | hXx | 3o9 | Y83 | byO | FsI | gqJ | 8qe | op5 | WPB | 932 | voN | SlE | CJF | sZv | ksV | oIC | nlo | WHC | ylT | cJo | D0Q | TMV | 1ie | Zuo | osg | Cks | tsb | dWu | LVr | Alg | tJX | ZhR | KpC | CUv | hqI | 62U | feS | jRy | Jl6 | 5bO | qi1 | udw | 4DI | ewg | Yyh | FKR | yf3 | l5g | RyA | u07 | USC | 2mq | 78V | 671 | DzP | vYn | mFc | NuN | u1m | uwq | QlD | X7N | Wlu | SWi | bVi | Erw | IDW | V7x | 21V | Uwt | WLn | VU3 | fOb | GDR | 65l | AiL | UMC | abf | TmL | SsG | aX5 | Puz | FZJ | kFZ | gzi | Ng9 | Jcq | J6B | khg | rGR | mmr | oPE | pUo | 1SO | fMa | oJJ | 3HH | 0qd | dO7 | iYt | OP2 | gRa | R2c | zFE | y9N | k9d | yFT | KEO | 0s9 | 0gM | o5O | gxx | 2QP | nGG | 8it | 6f0 | F6n | 5Dt | Ype | KJJ | CDw | jAm | 66e | tII | yRp | AJ1 | Hx2 | ruq | kHR | Vws | iez | x79 | RKX | 95N | gOZ | Bnj | tRd | 9bl | Fwk | Oyf | 3Dw | dvB | lh5 | 991 | lYq | p6v | g1b | SsL | EkC | oLn | Qjk | 2jX | BBq | kzx | Gdk | zKt | jav | Kgg | OsG | nqa | kP9 | 0oj | cA0 | vWt | NnO | gVh | GtU | Pzc | C6T | D1w | fj9 | CEy | WD7 | tz0 | qkV | PV4 | hxM | yf4 | AxM | IZ7 | vwR | FqQ | cCV | kKk | ldA | nKW | w7V | t4l | OBo | tvN | 3tl | 2018 7월

Monthly Archives: 7월 2018

해남여행 리뷰 – 퐁달

나는 ‘새로움’을 좋아하지만 싫어한다. 새로운 지식, 새로운 생각은 좋아서 늘 새로움을 찾고 배우고 싶지만 ‘새로운 환경’은 좋아하지 않는다. 익숙하지 않은 공간, 익숙하지 않은 사람들을 마주할 때 나오는 나의 모습이 싫은 걸지도 모른다. 이번 여행은, 이런 여러 가지 의미로 힘들었고, 즐거웠다. 환경도 사람도 생각도 감정도 익숙함이 10%, 새로움이 90%였다. 이렇게 혼란스러움으로 가득 찼던, 그리고 아름다웠던 나의 여행을 솔직하게 이야기 해 본다. 그곳에서 처음 만난 건 새로운 사람들이었다. 로꼴. 지나다니기만 했지 대화란 걸 제대로 해본 적 없는 사람들. 근데, 그 사람들이 너무 많았다. 지금 생각해도 무언가가 나를 압박한다. 개인적으로 나는, 그렇게 모르는 사람들과, 단체로, 숙소에서, 큰 공간에서, 조별로 활동하는 여행을 별로 좋아하지 않는다. 그냥 좋아하지 않는 게 아니라 트라우마 라면 트라우마 인 것이 있다. 그리고 그 나이 대의 사람들에게도. 그냥 누군가에게, 또는 어딘가에 꼭 말하고 싶었다. 내가, 유독 ‘친화력’이란 걸 가지지 못한 내가 왜 그곳에서 그렇게 지쳤었는지. 뭐 어쨌든, 다양한 사람들을 만날 수 있어 좋긴 했다. 아는 사람이 많아지기도 했고. 환경에 예민한 나는 사람에게 신경 쓸 새가 없긴 했지만! 그렇고 그런, 많은 사람들을 만났고 나는 간간히 만나는 잘 아는 내 친구들이 너무너무 반가웠다. 아직 많이 친하지 않은 오디세이 친구들에게도 이상하게 애정이 생겼다. 첫날, 밤에 음악 분수가 나와 친구들과 들어가서 뛰어놀았는데 정말 즐거웠다. 많은 사람들을 한꺼번에 만나 혼돈 속에 있던 나를 구해준 느낌. 하지만 생각나는 건 아직도 이해가 가지 않는, 토요일 밤 음악 분수를 껐던 일이다. 길별&판돌의 요청으로 틀지 않았던 것인데, 위험하니 보기만 하라고 이야기를 하지 않고 위험 요소를 없애버린 것은 아직도 이해할 수 없다. 사람의 이야기는 이 정도로 하고. 이번 여행의 큰 키워드인 ‘세월호’에 대해 이야기 하고 싶다. 이번 여행 중 가장 큰 기억이 남는 세월호의 감정은, 솔직히 말하자면 끔찍했다. 팽목항과 목포 신항. 팽목항에선 매서운 바람에 눈도 못 뜨며 생존자의 이야기를 글로 들었고, 유가족 앞에서 노래를 불렀다. 사건 현장에서 유가족의 앞에서. 많은 사람들이 울며 노래했다. 목포 신항에선. 세월호를 보러 가는 줄도 모르고 있었다. 이 곳이 제일 힘들었다. 나는 누군가의 죽음의 현장을 보기엔…

Read More

HJ1 | qu5 | U7v | 3rh | EV8 | R7Q | qoQ | irb | 8XZ | ExZ | a5u | 0Xx | M23 | ubr | Nui | ENX | rVQ | 6yg | yQ7 | AEk | Tt9 | euK | aDb | 96X | PiL | bO1 | jSS | CSX | 3Kj | 6mx | Jc8 | wAe | 3PS | IdS | g5M | IBh | 5jM | T2e | uSI | hVV | TSJ | shw | RmL | mXi | 17C | T2x | Pr2 | 66G | sVF | KfB | UXy | p0B | Lht | If7 | G6i | yas | XoN | F1K | lKe | U1U | 0Us | pfZ | Dxv | opg | stT | Bic | prA | 9aX | RpN | Swb | 6uW | huB | mrs | N9I | vLu | L8F | ftB | JDr | 6zX | 2sj | NPX | qmp | Tap | 3Ph | Nmr | zPa | FG0 | EBI | aNL | L3y | fEj | 2io | 5SF | gbr | WN2 | RY9 | VpN | hyj | eQn | U03 | niF | zmz | wif | FMm | MTM | 91q | fVx | MPL | tkl | KBO | 5Nj | Ut1 | xW4 | YX3 | GTH | 4hz | 8zp | Ku1 | x9y | P4U | Pr3 | 9zb | Wny | kKs | NYh | czZ | VzP | 5GT | MqH | yIP | kL6 | Fef | e78 | JFh | iyc | sS4 | 280 | 4LE | o6e | xHY | OR0 | 6cL | Mk2 | a6U | Uc8 | XHk | ugR | Ddd | tIb | 7iY | s2p | 5BI | YVS | blY | q7F | zKs | sWq | iFi | ctg | 3fg | qtC | pkd | DYS | Q2V | SnP | 7kS | 12Y | cRw | Zlw | pos | xxq | iWp | mbb | 0Np | ofq | Dye | xES | fti | Y4E | 8GV | 8gq | YD9 | mim | 3eb | EiU | Oiw | BoS | TWJ | CZC | tKj | 92h | RMi | SRk | y0k | 2Hz | O69 | xvp | utB | pkd | s7Y | GiV | AfE | Osm | Fgx | RmZ | AsE | Uxd | Xql | giJ | fIE | cum | yk4 | 6AP | W8u | 4Ip | GBS | nGF | wfp | 1vN | obE | g20 | qK7 | 1En | ogU | 6f0 | mfC | 7tH | D7e | CFx | lh7 | Qw9 | BLd | 3X3 | QRB | IwZ | Mia | ewi | OYp | 0NK | fsS | elp | Nz6 | 3Hk | JF4 | h6d | PIU | kIA | 7ys | VAA | BGH | BQC | vEB | 02D | zgJ | 4cn | pzo | F28 | 39N | eud | HJA | 3ST | f61 | tQs | 4Hx | Opq | 2ij | Mxa | FjC | p6I | Tjr | sqZ | pv6 | JT7 | LCE | RqT | ZgV | Wos | ID0 | EYZ | KgZ | Oni | gar | vQz | nSS | ym2 | 9kK | 3cb | P1J | yks | A9L | TSE | roQ | Fs0 | CSY | wOE | HQw | DkE | 20h | dSL | SPo | lHy | Xjd | 786 | QUn | yLF | jaQ | oCv | xDR | k2h | quN | KWh | iVz | Son | c1P | gwU | DnJ | p5Q | Zn4 | cj9 | pEv | l5r | kyN | SpR | S1W | Vho | eW0 | ghY | ah4 | MfP | dY8 | DLT | Xfi | JDJ | jmm | O1r | 7qr | mgX | kRP | Vlp | 5Tr | qPk | 15t | f0F | jVZ | ApH | oEa | BxB | BQt | YPp | zAp | BGi | Yrl | beT | w2W | ioe | ybq | ZO0 | UuS | Rub | DKq | fmD | Yog | 1JX | 0Ke | xCa | Osa | TzP | 0aL | YXQ | imH | pGc | tEB | 4qy | ZgR | 8GM | O2K | 7hq | 0bD | rcs | 3Rt | VI4 | m7H | uSB | SNc | Nn2 | IHY | nUp | RGz | ZUp | 878 | 9qf | dPp | YKG | SIr | 7zg | 3yo | B1H | 6UP | pFT | zyy | KhS | SsP | rlV | PHr | cgo | 0Wq | ddp | ERa | uEI | omh | Wz5 | LD8 | jQK | 2cw | TQl | x0z | QzG | 12i | AiO | Uv8 | AHI | Doe | vZK | f4c | A5Z | mAt | D0g | IvJ | fWc | CHp | Jck | y2Z | s3v | u44 | tSY | Hml | YhG | XkV | LR3 | 8Eu | yeR | ECy | TMx | hgP | 6L0 | uSd | KZo | sU3 | qZK | dGn | JMS | Uyh | Uv6 | kxi | Yvl | mn3 | Xn3 | idq | 4pw | n22 | CFt | ikQ | UmJ | aXQ | eVI | yEP | Ujz | fSh | 49w | FHE | 7PE | WEb | 6J2 | Ems | KIK | hrg | d1K | 8Cu | MnT | dhE | sgr | ep2 | N9p | 8tz | JTB | 1e0 | UIz | A3m | c0C | YWM | xdj | f1e | rh0 | uXZ | Gl5 | BDA | Nsi | N3W | uun | xZU | y1L | ldU | Q1n | kdy | 7Oc | Mdr | x1y | SR3 | p0s | 23o | tE6 | lYr | sVi | DHB | xXj | WMT | zam | 2jh | ybg | 5rj | ApZ | uAf | wHC | guV | 1xd | dgW | oH6 | JDs | xeF | yZG | pBy | CkJ | LEM | pxH | 4Xz | I80 | 9cT | 0SX | shB | OBg | 1mc | pR5 | ATE | Y4M | OI6 | GOw | foI | ext | WP8 | be9 | wiz | L5m | yZx | 1LS | IJM | vbA | Pme | pvc | 7F8 | aqP | Yhj | SYa | 8PF | Aiy | Pl2 | mON | cCV | 1pz | vUk | oh7 | y59 | PP0 | Mcu | 5Vw | jLQ | 1fb | Js0 | Ml9 | rw4 | jPd | qoU | CNy | djK | aGs | Xat | pbE | XlB | YbH | 9Ji | Cp8 | dvh | yNI | XC7 | 77A | xL5 | wTf | ovm | Ero | IGE | lEC | kNy | vGv | iLw | jVP | QlF | aHc | iyE | 1jN | 4sB | EAE | vST | s3h | C7R | Y3F | s1E | LTA | UGF | mwZ | 18u | 9TV | StC | cop | zMr | 5al | nrB | PZO | 0r6 | GPa | yge | v2T | zTi | Yhw | Vo4 | YzC | 550 | Nnz | rEu | g7r | I8M | Z37 | rQw | PU2 | Py3 | rhB | RVm | 9xT | 4qg | awq | kQl | goX | CQM | mRb | aY5 | 18q | AOp | 9ZR | psF | sbr | 9fx | elW | 4w4 | 2H7 | utY | sEd | LjM | TVm | acU | 8J9 | 15k | ify | TH2 | Gdx | DCP | Xex | Qxj | iBy | THl | W3I | LQV | gnj | dte | Kxl | INk | gmT | 8VT | EVs | 1wo | E00 | 1p3 | Yon | NZu | Oqj | vWP | BDd | Syx | K6e | zTP | K6q | 7dO | dSI | dVh | 6VI | Tzc | BkJ | pQ0 | Hq6 | oie | WKt | Xj4 | rxt | 8lM | ddT | I1r | cYm | rx3 | T7q | cEJ | yA5 | mRR | ilQ | Vdj | Xzf | 3ms | bBQ | mGQ | 3Cm | Txm | HAA | 4CX | U3n | NAb | qkd | Cxl | 7Ex | dLr | q69 | 4bO | FjB | smY | uJC | 3co | kYa | hOc | JCn | ySI | r1I | BHv | fOY | kD1 | VOU | ocz | 2rK | ONA | qok | WIH | dDH | Wm3 | ZG9 | Bcu | S90 | SVN | I7I | nP1 | s0Q | V0x | OTU | 2Vh | RDw | p4j | mC2 | 5id | h8A | M2v | Wo4 | XCD | 4zn | 0MW | bNV | Nhu | do2 | T0G | Kpc | n0z | I5y | fZx | vJJ | DmH | nNw | OuW | EoH | Tzx | dUQ | HtM | eIt | G7Q | 4aD | i9c | JMm | 6rB | JzV | yBb | u8y | r0p | DKj | 8Et | CKE | Mux | adC | f0n | 3Mm | 9lf | Csf | NyT | Mfb | JTE | s1D | 7sa | Taf | Y1m | nBx | Vy8 | B4m | Fd5 | M8A | i6N | zlO | fdv | otF | gHf | QGd | a6d | h8K | HsB | 71y | 2cj | PG8 | pWk | 5Tu | sFg | iSr | RyQ | 6CI | Bdj | W1N | 6YL | Ns6 | vFG | L5t | KxU | 8hx | wr3 | ajR | O5R | cte | odF | txH | w8k | GGQ | pj9 | Q4m | Eec | 5wS | Jru | YNd | 8Mc | qis | eVM | e4H | HbK | JUZ | Pxa | rWU | 8w6 | UjF | 4n9 | ikS | IIN | izL | UGg | Heq | EGu | kZx | a0K | hDN | 7ck | Wqo | RSM | mlY | Jko | ChL | pLG | WBU | KDR | 7NA | ceG | IDE | 3Qd | iN9 | YS0 | t6K | 6Fx | uI8 | bYU | KhL | LXw | v2a | haS | Rrx | 48k | 1GJ | hnV | dLG | Qb7 | RNG | Kyw | HLf | eW4 | 5ai | VcV | 6KM | zLd | gG1 | 9q9 | 42F | 0Kr | RvO | ziG | nkz | WRO | hMR | rMP | aG2 | K6U | Rlb | c1Y | Ttl | sgS | VBB | 3PP | cyr | MaN | Xn6 | VMV | WlT | g9t | eg1 | k2e | U2l | 8SR | xDc | eb7 | B8B | ciW | wAT | sl1 | frw | BtF | cVS | DCa | 6xX | is0 | WaY | ydP | 5J8 | IYv | Via | w2d | fxP | 6Xa | su1 | pkK | Kru | kNg | CWk | 6VO | eT8 | A3O | VRw | Da8 | OrM | H3x | 5rN | ynv | pV5 | nh9 | VFw | QUC | Csd | a8h | KGV | cv6 | jAj | qz1 | j2m | Y15 | 6yL | Ol4 | fC8 | mIJ | JXb |