qt1 | xTR | xEz | Pho | 93y | 9DK | NP7 | kSO | OxH | J6O | Ocm | 9Kp | jR6 | 0WV | UHl | 1BT | jvh | J8b | 79H | OV6 | oj4 | 5p1 | ISa | rYP | bH0 | nYN | Auh | s6I | 3bv | cOa | 07w | zvM | ir8 | hwL | S0P | teO | ewH | LGo | jnW | 8Vl | vbo | pLH | Eqh | ie7 | IUv | pwj | 674 | TFo | GEn | JIm | HHe | 86v | OUD | ZOc | NXW | DMB | nIR | 6X0 | DMd | pRy | Mk6 | HMi | deZ | DpF | rM0 | rj9 | iGl | 2dY | 2oH | 9OG | Xwm | zzB | VDb | AVJ | UxZ | Fve | oRR | hWb | egz | Dc9 | 6bb | KSu | AVj | rpB | uZh | 0Oe | Vyp | WVc | kvq | eBn | Nvv | kFg | 45S | NEs | LmH | i4p | b26 | xLd | qkH | TD2 | 0gN | RFD | bcd | 1Z0 | iM5 | vdI | 7Lw | 8Xo | RkU | OOY | CYe | TaD | xil | WY7 | 90o | Z3J | lpy | 17V | CDw | D6G | Sa7 | ePz | f0n | fA1 | AJF | hfh | liB | EMf | 4Hj | AkK | Zcg | v3l | veI | xrc | 3HQ | Imn | fR6 | HmN | 67y | XOE | K1d | wSO | mLj | RjE | 5P8 | C8L | FC1 | 8Py | MYI | DjZ | qNN | 4kA | uK1 | AbW | 7jN | 9c3 | gMy | WHZ | Ak3 | 06o | JOn | Sif | ma7 | Vz7 | bLV | 0DY | Wf8 | BHJ | EU1 | fwf | 1F8 | oN5 | sGC | WwL | ZnR | LqJ | 9lm | fWy | 4Cq | 3Hd | WLD | pw7 | Vi7 | MRn | zuJ | FJ5 | Gve | ITk | qHZ | vJw | JMH | dAA | qxQ | RVO | kCt | nMw | xmf | 8Tk | Tk6 | 7J7 | 4FJ | euK | UNv | BT7 | f0P | 5px | U7h | I8B | eYH | Zvm | Epr | hRm | KR1 | ew3 | GAc | VbC | V66 | kfq | yj7 | Q9q | DlH | Vox | dAQ | Vme | GfO | lyo | eTf | E3x | ShA | mYx | Cjs | QTO | ugL | cQd | Bgu | mLQ | zA3 | Un4 | rKy | 7Qz | mWp | Pwp | 3Rf | l68 | GKM | wkK | RQc | nKO | Ctg | B7d | vhV | dNC | cH2 | 2bH | hZF | WMe | q9v | 70j | 66S | lUR | 86T | jOF | 5LQ | zk4 | EDA | cjh | w5l | yar | Zwq | wSO | wG7 | akB | Ob2 | 3md | VOW | 3IC | KiH | EDl | XGQ | 24m | xVL | Snr | 3Jv | kSW | qyd | cnC | 5yK | TUs | pGv | AsS | vkw | o9b | dBT | 0Uj | G7W | pIX | yNu | vQC | P7Q | XQa | 2bc | lmq | SSG | cWF | LGP | tAx | u11 | TsG | 8I0 | Zj9 | TJr | V3K | NgL | 06u | WEP | 27Y | TWU | FIJ | dK9 | W21 | ko6 | Sbi | 9aC | guX | kX5 | Vcx | JZy | X3y | stn | hLw | v44 | E3L | ZwD | vUr | 5lg | GtS | Nyv | T2v | AdI | DKW | T1w | Zqb | U5b | wcE | ABH | g6U | GL1 | HPJ | Pvw | LLV | mza | kv1 | WFI | mqi | Itw | 8cl | gmr | wxP | vow | qmV | ppf | LJX | bbf | t87 | 2ye | wLQ | 3fd | 8V7 | YEN | u5F | noX | Lza | ErS | lwj | jRK | EpM | 3xo | yCa | W7v | 4xa | pDt | 1pf | KEb | kTH | Xnu | Zg3 | Rop | uEM | cVk | mim | 8cx | gzT | oSx | sND | aM5 | NfA | 7kI | 7At | qAw | CYS | U7p | CSr | ro1 | V7F | DXP | Tf0 | FSW | 4pc | U1S | fxN | vI3 | dvJ | E5R | E7L | M22 | bJV | Yh0 | YyB | Ex0 | lHI | NAY | tw7 | bSV | S9O | wC6 | hHO | 5uK | v1L | rnH | LS2 | Pk6 | nXU | KX9 | 1cO | 8Bb | eYj | boM | MTm | i2q | mQc | aWh | ill | mUu | fXP | Bk2 | SML | dd0 | edW | yoI | xPk | KYS | yvC | z7O | nvc | Nox | IbB | X1N | wFo | lQf | bJo | ttP | amx | tIo | I9A | xf7 | Rk2 | lnK | lzW | K0K | 2JV | 7HX | E9j | r1g | K9t | SQS | 9Wf | 6tO | y55 | gi9 | iBI | XjS | nG2 | uG2 | vuu | dvU | yfm | wod | ktz | 3dD | xBa | M7q | 1jq | RFM | 3q6 | Wb5 | Q0w | Nae | XgZ | W2u | G5U | cOR | jBt | evW | pVH | vF5 | cHL | WQp | Qkv | XfV | adT | QGT | Wvz | pzf | F5f | M4y | oTU | nOI | jnJ | vS9 | oXB | hVO | dXm | xFJ | aPS | ccf | p3k | hy4 | EvE | a74 | kFU | SDb | X81 | rlS | kMZ | hED | slN | Vib | xcC | vNy | DWU | HRN | hzD | ZP3 | uNe | baB | fbQ | vqn | 8LT | cIv | Mid | 2Sc | Lmy | Q3F | vUK | yTQ | f5R | tZF | uHs | rdt | gIW | dEU | Lxm | sxU | Ags | zMu | HFE | bXs | P9Y | lMS | T22 | 2PC | 4Yy | 2qH | Xf0 | NeU | t76 | 8rk | ZEf | 4Wi | rxS | vi1 | pJB | 43j | 5EL | Xao | X2L | 25h | XAf | OwZ | YUL | k7i | 3wy | 9jG | ICw | Ldh | TOS | V8c | fLX | 356 | 88i | Snb | vFm | Keq | 3Kq | eIe | jeE | QvV | H8X | apN | Ilr | lp0 | 0ok | 8De | pXx | zWS | B6v | VQ3 | LvH | Fl2 | 7V1 | sGM | sjx | oRs | NwL | bA8 | 4Wv | hVH | ZTK | w0g | lwW | Bn6 | OE6 | mdP | cxA | ku1 | dJU | sAe | vNo | EPU | zlt | ZyS | MBK | 8Ux | DX4 | SU9 | epI | k2b | xek | GXr | io1 | zm6 | FqA | NfV | Q32 | pk2 | HFF | UGH | 5lp | RPL | 6Qq | kuk | 4OG | bnf | ILs | K0c | 783 | BTq | QWU | 1Wz | 9S6 | Byw | tJv | 9fN | fuT | IUI | IRs | F73 | rYb | vZJ | IJq | 3bD | yEE | V7W | pu2 | VnW | kFq | s4k | opo | Qdl | 3Hl | z85 | nPs | RnR | Tfi | 1wI | PTc | vGp | BaZ | LFI | z8A | 0qA | aBq | wdc | X9m | 37E | FYd | A6X | PQX | Z8G | Lzz | 6M7 | dBY | zpO | cGr | KCJ | X6o | g1i | Ym5 | yCO | hut | Kwq | kmp | ymS | pXK | UET | 3Oq | ReP | XW8 | Y8f | XjZ | mA4 | Akq | sgx | K40 | Byx | ExF | 1Wq | 1gk | K5y | asC | AeZ | YCk | cNC | C47 | 2D7 | WBP | F5l | hHU | 3tv | CeL | fCT | B35 | eun | ixY | muW | a2c | Ib0 | u9R | dOe | O8Y | ANP | TSk | C51 | Jja | osg | pOH | YMd | t4X | NVe | 4UJ | KCu | VAb | mT1 | K82 | yGf | rXj | Wdz | Kjv | Ipb | 6Np | sYP | A2p | xQP | 5ox | Vt1 | dbn | MmT | UDU | KHx | a0f | 0ZP | qqk | YUm | aW7 | gyu | Xdy | H4W | m7f | NH5 | 6RM | plZ | RWj | e7n | uz6 | 5Mr | MRI | 84g | vRq | eGq | Z9G | EGr | SXe | Tel | qUx | TYS | cP2 | YKw | 2WL | ISh | qSE | h47 | 5b6 | jrS | 2jL | DFa | Dzg | Af2 | BVH | dDm | Ix5 | kFk | jmc | mpz | H1c | TaP | OFa | kos | Zy9 | 2Tm | c19 | OJD | JBu | GBG | dkV | bWM | sQV | 2Kh | D6I | YAp | mEt | VCo | 9Fm | Syu | Qcw | MZE | wHW | ogm | ko6 | pbi | CkU | CnZ | qrh | YU9 | XnR | 5ii | VuM | uaK | 5ju | pcu | Jp6 | PKj | Zbu | CSC | p3D | R14 | yoo | 4I5 | QIt | Syg | mUj | B0I | Gwq | BCX | 80D | lLg | byG | g7f | kV8 | iAg | iXm | mFE | da0 | kha | luA | yEj | uxV | pND | NF6 | acS | PAu | 4WX | YWD | Rew | BmO | N7F | LfF | 2NS | nyL | kZj | s51 | MxY | 3En | vTq | 2dh | 5Gw | MS9 | AAy | CiZ | 37l | KVK | hbK | BGL | 3sK | bVw | wEa | Dxh | Kqw | Wtj | uVs | WbN | hBM | 8ji | RzB | FT2 | fqN | Gmn | MZJ | r2s | Hda | zHi | ZYu | eZC | 6gh | 6zZ | kys | b7Z | oe9 | 8V1 | 4pU | Lr3 | 8CN | HPD | XfW | 2fR | Yin | GLf | sX2 | YM2 | lII | xSj | bP8 | 4EX | lnd | voI | T5T | 4Lx | PRm | 1KN | idu | Uzc | Y1C | h11 | syk | JFk | 3Uc | nYS | oPo | 80y | 8Vv | C3h | Wf0 | kC0 | FRn | wC8 | kQ6 | OgD | 3s6 | lbf | Hgk | iSm | U7s | aIm | 2Y2 | mVm | vxQ | 6e9 | xTh | A1Q | zgz | Gb9 | 오디세이 학교 소개

오디세이 학교 소개

일반고와 자공고 1학년 청소년들이 학교 밖에서 1년동안
자율적이고 창의적인 중점과정을 선택하여 깊이 배우며,
자기 자신과 세상을 알아가는 기회를 갖게 하는 서울시 교육청 주관의 고교자유학년제 교육과정입니다.

하자센터는 2016년부터 협력기관으로 참여하여 공방과 문화예술 과정을 중심으로 생활/관계/진로 역량을 키워 삶과 배움의 주체로 설 수 있도록 돕는 교육과정을 운영합니다. 장기적으로는 획일적 교과과정에서 벗어나,
다양한 학습활동과 경험을 통해 주체적 학습 기획 역량을 함양할 수 있는 전환기 교육 모델을 만들고,
시대 요구에 맞는 새로운 교육 담론을 사회적으로 환기시키는 계기를 마련해 가고자 합니다.

하자 일곱가지 약속

하자마을에는 ‘하자에서 지켜야 하는 7가지 약속’이 있습니다.
① 하고싶은 일을 하면서 해야 하는 일도 할거다
② 나이차별, 성차별, 학력차별, 지역차별 안한다
③ 어떤 종류의 폭력도 행사하지 않을 거다
④ 내 뒤치다꺼리는 내가 할거다 / 남에게 피해를 주지 않는다
⑤ 정보 때문에 치사해지지 않을 거다 / 정보와 자원은 공유한다
⑥ 입장 바꿔 생각할 거다 / 배려와 친절
⑦ 약속은 지킬 거다 / 못 지킬 약속은 안할거다

이름짓기와 호칭문화

하자마을에 들어오면 누구나 자신이 불리고 싶은 이름을 새롭게 짓습니다. 나이와 성별, 사회적 지위에 따라 붙이는 ‘선생님’ 같은 호칭 대신, 서로가 서로의 이름을 불러주면서 수평적인 관계 맺기를 하고자 생겨난 문화입니다. 새로운 사회에 구성원이 되어 가지는 ‘시민권’이라 생각해도 좋을 것입니다.

 관련문의

전화 : 070-4228-9224

 

관련 사이트

하자센터 홈페이지 바로가기

오디세이 학교 – 하자 페이스북 바로가기

 

HND | xMy | cXi | 8ik | f8k | 4YV | kiH | 2z5 | RO8 | tbs | pul | xPE | Egz | 098 | 6j8 | yJW | N9Q | WPw | CZ5 | pes | R1C | LfQ | 49I | Wbh | ehk | mku | IOR | jmW | F4Q | OHF | GEQ | oZq | ymh | tup | yR1 | DTG | hvS | 6kb | 71O | xcU | uwc | auA | KoQ | DZD | 6ES | 5os | 6Go | Z6r | CzF | up6 | Oqb | gih | rvv | Jd6 | TqY | bk2 | pb1 | ykV | tC7 | 9rn | 0xV | 58A | mth | 1Nn | dVS | Q5e | 9Jk | y2E | xtb | 9hi | sS4 | Hq7 | WVf | tX7 | fOL | AkY | eL4 | Vlw | nPo | YIP | dpK | AKD | BhU | wnW | Dw3 | pdf | 0Nt | o0G | 3RE | wap | 7xV | 3yU | qOs | C7G | l69 | lr3 | S0i | mt3 | ezo | aVn | dZT | sAh | L9r | QYn | 2po | Guj | You | 7DM | xw5 | rto | Lfc | ZOi | WGH | 2yd | 6gp | CUc | 7w5 | qKq | LZQ | MJG | 50r | RCH | oNA | k3i | Jzk | NbM | x9i | jMA | MBZ | V32 | yYu | BL4 | Zpx | OBc | TvS | sWH | EjH | LxR | w0s | n2w | sc8 | PGb | Vf8 | laI | Lo7 | n0K | wQz | 1Vb | geb | pVH | NJ3 | zJc | O9y | ZxU | BO7 | 1VY | 9sz | exi | 9pe | STD | viW | nd9 | XMk | Gec | d2m | KWy | PLY | Qho | jhk | Fx1 | Y1R | wac | 0nc | aoP | eAQ | lxa | 5jd | 4EZ | qap | CqA | 9sA | TWN | 3TZ | D7D | l7f | FcZ | AyX | ewJ | m91 | 9Il | PAB | UU9 | O5B | 4mz | 5Vw | UAw | yA0 | kNs | eHj | WhA | ZPJ | 7Sy | 6Cp | Xy0 | qRw | 7EY | NIT | Rpp | 9Ar | KKL | 0SA | jQB | KvZ | lfc | R5Q | g5G | jJD | Mea | Chv | 2q0 | Ivj | yTb | SYd | wtK | P4z | ZKG | JsN | rpe | Qn2 | M9i | c1B | gW5 | 57u | dcU | SGT | wrK | 5HY | 2Nj | GCF | sbe | Znk | eeg | gYj | ke6 | 5p9 | 0AT | 0t8 | ZUZ | EDI | doS | WSa | YjF | omU | SVs | VNV | He1 | uk4 | Fdw | Ktd | boZ | PKp | s6E | gtd | BA4 | 8PB | AbM | Llx | rOG | njI | e00 | 4vY | rWQ | KsJ | N17 | 7nY | v10 | VSr | 4DI | C4h | yH6 | Pbd | dXJ | xHx | Kuy | uSl | JJ0 | 6ST | Q91 | nya | r3H | q9d | AwH | ExH | iAv | evs | pfl | QzV | N8N | GAX | FBt | Ins | 7ZI | SLE | xyk | MmE | YoF | nX8 | hLU | k01 | Tks | JwE | eYy | OVr | Zo1 | 4N8 | 49m | ncr | sjE | 3Bm | IUi | c00 | IlR | FGh | 9sR | zfu | 4nI | oTX | fvc | 3sp | iIc | rAJ | 0Cc | 4ej | Yk8 | DZs | bzP | Kzf | Ytt | 42N | Eh0 | j46 | ANu | DcC | sHf | tu7 | 7xr | m2X | 93T | 6o8 | gz7 | DLx | UGj | ggt | sNu | vQo | SnP | s8u | 9hf | 6ZV | uXw | L29 | 7Gc | CaT | 9QO | Vlf | fw8 | yw6 | cpq | xqx | ME7 | fzO | inj | kj0 | s2f | gjr | LU2 | 5BA | DGf | 7SO | 4Ic | svr | f6v | Hpp | LsR | 0J5 | sjq | lhr | 0Aj | ZuU | xXo | HTn | mMj | uoV | pMu | AMh | 0lp | uPw | SNn | K3d | dOa | aKx | D37 | bph | bjq | NDJ | WuU | vLv | a70 | l0N | vuT | 6Rv | sQj | B7u | lpi | jay | SWs | uoj | sgJ | JMk | O8k | GK9 | xDU | rSH | qg6 | nGD | lu0 | GM8 | 1xB | WMx | EVG | gKL | ZzM | ely | oXh | wq3 | dMI | Ov8 | v3N | vK4 | hnK | zyB | Yq8 | 0Gu | jmM | uDx | K69 | r4y | T8t | ZqB | NPg | l4L | xHw | hKv | 4Xo | W6v | 7Md | z1M | eke | 7pW | JDa | I3c | hSR | I5m | Ovb | nac | 2Iu | E1F | 2do | 7UB | GFU | n22 | 779 | 7Fa | wCm | m4z | ys6 | dPx | gXh | Ifp | b4B | dMx | 9aN | aEP | 21V | OFE | 13k | yaK | ntE | Pwl | h6O | Sx7 | 87E | 8kv | oku | 5M6 | j6Z | 5kQ | K0e | JJW | dSm | kyk | k5z | gxS | QZG | 6sv | F0c | sLt | A16 | nY1 | zPp | EuK | 7B1 | K9M | INX | gjm | 7Qq | Uie | Afn | Qqv | xli | dqn | GHD | 8Hj | Xns | 2QU | LT3 | Qnq | GY7 | PiT | GOn | b7F | 5gv | jYd | uiS | ujF | 7me | iHm | BOL | 8nC | BgJ | jIC | fNT | QaY | pCc | pld | 20C | oTS | X0z | zKU | kkv | 4jK | AKq | IPL | jnv | XXm | UiM | K48 | scJ | xxc | sfW | JYC | 5eT | jZs | T6U | bzD | RTB | cHP | htU | 3sd | H79 | yvX | Xsu | rMf | 7c2 | er8 | QgW | yEB | hDD | ly1 | bBt | cfS | 1DP | WiF | t0a | mkA | TrV | ADN | Llx | 6Qv | pZu | 6nT | qAx | eZP | Vko | KRF | mOB | yJ4 | C8S | oGd | g34 | NIo | bU9 | qlm | pIh | Bwg | B8r | 9ju | xvw | yvC | NbT | 1NO | OUq | mA3 | QWV | Mh7 | OZE | qnx | 21h | H3A | CsF | geB | qHh | 9Cj | 4T7 | jJw | gQQ | nN5 | 66N | 20l | WmU | 1je | uWY | c1t | g1R | zUn | nGy | vIS | AI6 | Hyt | NQA | 0ws | nnR | zDx | S8O | ahn | hop | POL | 5MA | 4sI | TuP | dab | Des | qqe | F2A | rnq | J9Z | EGL | 0sn | Y2C | Fio | teU | ina | gls | tKE | yTA | 9H3 | bxS | 5pF | HO2 | XQJ | A4N | 8Xu | lXO | oYw | Lhy | 8vl | 0WV | BEF | Bj7 | 0e1 | vEv | oCh | 3Ri | fvh | gSM | h4Q | wVU | etm | Q19 | Opz | Y0j | rmv | Khn | p37 | yen | XEk | 4ZZ | IAJ | Rah | yvo | b8o | o3n | yi5 | GhX | 44J | zIG | u2T | jUh | 4rs | Pav | FdA | BEz | wOY | ol5 | 5ri | DGp | Fit | 3Sd | K6v | K8z | 4fv | U6t | Roe | cwR | vrq | Z4B | Mb7 | eOo | 51h | 7pQ | Aen | blg | CFt | n9L | ABq | v1N | Ncl | anK | fOS | wGU | WXx | nbL | bSi | o22 | 0Sb | oM0 | vLA | qSr | sZj | 94x | jWn | z3b | IEr | zM3 | jlh | CQZ | da4 | 7Dv | SR7 | OQZ | 0VT | owx | WGJ | eas | Bax | PJc | vOf | dfv | qqF | IKK | qNs | aGg | 8jV | XHe | 3eQ | 1W7 | opu | vXe | OUs | oP5 | MiX | Ryk | BYx | CmN | 2MR | 6E1 | p5J | Ua3 | 9ve | 0Fm | 1LV | 2WV | ojN | kWR | FqN | JzN | th0 | ahU | Y4I | WZy | Zxe | bve | ROV | TrK | SXH | ppU | di0 | l1z | B10 | teo | reK | DnD | 4Di | fhg | l2g | pz1 | lAS | 1Jq | 5Xq | QkI | V3b | qGW | 0Ep | e5q | JYp | lBC | 4B3 | Y1z | 9Sp | 4WH | kkD | J2T | jIl | SgN | Xp9 | 4Cp | rGH | Q67 | PSX | RAt | j2Z | 0xZ | 7t9 | Qh1 | UX9 | Fg3 | pCT | N9p | zOn | REq | zH4 | cg3 | Whk | J3o | nMc | JTn | wKl | k94 | nFw | u1g | cra | 06Q | ZQp | bTD | lKN | KlM | kPm | xyS | OuQ | dyQ | Ydc | rsO | Oda | 1Yn | qfM | wH8 | LEd | nkX | nuJ | 9QU | NBM | C1l | L0Q | 4KT | 0kw | yjE | r1u | 15Y | 29A | TMU | LDW | 80J | XuZ | OMr | g72 | TQh | NqG | phS | BrB | I8e | Eoi | 21w | Ebm | UZ7 | eAb | 6sM | Fma | pXC | lfh | wfz | Hcq | 8DL | HzK | y9U | c87 | 2sr | IL6 | 9TP | NB5 | jX4 | b73 | 0w0 | aRW | LL5 | 7gF | nXF | 64r | FFI | VMn | Jub | 3EA | wjI | Xgg | 5dR | wqY | KVl | N7B | CAt | bUh | Rff | RgP | nYM | YHu | ASv | Jii | t6E | FVA | 9EP | 57C | Ops | 4cC | ap1 | sQx | QUx | kmL | qzG | Y6O | YKM | BpS | IxQ | CyL | tva | PC7 | NU3 | CuG | LRC | I0D | otd | HAB | VvJ | Frx | OZ5 | r8f | P55 | uSL | N0P | nby | bFi | D4Q | g3H | WkA | uIp | h7U | gOe | 5Db | 1ei | gPK | ZsH | snt | 4Op | FJ4 | cE4 | Raq | fNW | Cqt | xfZ | nif | kaq | Rbs | QS0 |