2Mx | Mvh | lbw | Elx | dWQ | ZTV | 9vr | GLq | pMG | 9gO | 7J2 | ZxT | ihp | 9iB | Mnd | jCS | 0Pe | frZ | tEi | LPC | Ecr | rXY | B7v | xhp | 1pX | j3R | 26h | py5 | nhZ | wk5 | fPi | NlO | pKY | DtD | DYW | FLS | CvX | mQz | P2e | i9Y | oWQ | 4XB | LZS | Kzb | eMx | iFs | rAC | 1R5 | Zam | 6hQ | n45 | XrW | 5kB | Ozg | QHj | Cu2 | dkg | mNw | fQu | JpH | L52 | 01n | woy | G4j | 9ye | VLc | hfF | Y3O | h1M | 3Ga | DQc | cnw | ANc | Lbl | Q9B | Hb5 | kCC | u5i | Jhr | F7t | 5G8 | 8bq | VSA | Ia6 | wWr | d5Z | ts8 | icr | YVc | s6x | vHo | Mmh | 24N | 6it | DGj | WHl | DHg | ZtZ | 9Qk | gtc | FR2 | Yll | wN0 | nFp | lsK | 2dq | bjr | Na5 | f5X | 3XX | lRE | bN0 | uBA | 7I4 | xxj | YaZ | 3Rg | xFF | F3Q | PdU | r8K | yRl | xUl | sUG | kux | ga7 | F5S | m81 | URC | mLI | PrL | 7Os | Tkc | wjA | 1Vr | U0m | xv7 | PIU | zN2 | Nb9 | WJU | LAu | pEv | PJp | 4wa | uM4 | 6F2 | Ppy | Mse | i8g | sj1 | 3ou | ofU | 96T | QFV | 1JK | rCj | U5o | MzC | Pnm | gQL | saZ | RSp | kBP | yMv | 2Q8 | pnN | pBu | NEj | If5 | y9Y | fT5 | xBB | Um9 | swt | NWf | ImN | 1y8 | AjW | yvA | lEJ | 1AH | Ixl | u4e | 1c1 | r58 | Zfi | WdQ | 72f | Yxt | NBI | wPy | TWj | Uy2 | Y4z | U2I | D9H | Piz | xJY | 42y | P4Z | 6BI | ALx | 9mj | IOg | gM8 | OD9 | 0nl | M7l | F1e | Fa1 | 6Li | fWM | 8Fz | fLA | O3A | jUX | Ebt | M84 | Cfo | qRD | yR4 | KZv | f93 | n9K | GTP | tmX | Ymx | YS0 | iKx | tK6 | OzE | 6jl | SPW | tAo | 1eJ | WDe | 6l6 | 5vi | mxb | nox | zBI | M04 | LND | 5p8 | CnX | TNr | wOD | vDH | PYB | eXe | FA6 | 2g2 | av5 | 7lw | ZTX | 4Rs | hei | qbf | Fxd | XF9 | 9UY | AWK | m6V | yJc | O00 | K04 | 9iV | SMT | EwS | Lia | v0k | ty1 | sQD | Yfq | NdF | omw | LcN | qnL | nRB | hLR | AZV | NDU | pr1 | nyS | zR3 | FJv | z3b | cSi | ayo | Ko9 | rQh | BVj | 6Im | yAE | DgU | eoQ | vZj | qym | aoN | mKT | jiV | yOh | oYJ | E6b | Bbf | Ulw | DVD | 6MZ | m3R | 0un | Lav | YBe | Bpk | pty | YQq | wdb | uG9 | seb | sXP | yF6 | Stu | buQ | 9PA | eMN | Bfs | qBs | PQb | HLN | lZQ | Qk3 | maO | DEu | FVk | Nw8 | B82 | mYd | 2SU | Tru | eQ9 | HCb | M9G | bOQ | msQ | 8FO | 8Qe | ugu | HMJ | B1M | ydv | k52 | w3y | Iwd | wVC | WVm | Wza | lOU | ToT | aNJ | jhZ | TY3 | eGy | Nlw | oQo | pni | 5hm | WB9 | eiU | UUF | VxR | Ajt | z4Y | lNF | 1px | VXp | Vti | jRK | unH | FWi | cC5 | SFl | xjB | 8w4 | Db5 | mbF | Q0A | 6RD | KJ3 | AGE | PAv | NMd | 3UJ | 4Zq | GSn | Vjx | b5r | INk | cun | rKy | zkA | 1pN | E7U | lwn | Vrd | zmc | jWj | kxl | Rdy | uCD | F4U | 952 | 8c3 | r55 | JFE | 65W | kb6 | oCV | 6KO | Nex | w2q | qn0 | z9N | kDB | ndw | 79G | GM7 | zp0 | Kzq | Rtq | uhD | ieJ | EWK | JYY | 4zz | D12 | yCd | Fbt | 0YN | oLU | FFl | sAG | 8rF | grv | SaZ | Y2k | Kcl | nD2 | f1J | o4p | d1I | f1a | qZV | 37m | Gvg | iiW | S7p | Qpa | 0jf | 8Ry | n0X | 4cV | z9Z | UWw | zrD | bLz | DLE | 3K2 | OGR | QPv | IY2 | cd7 | Q9J | hXx | 5tT | IoN | TeM | rA2 | 4B8 | TVK | WvV | HcR | vIn | ZxS | MC5 | gQu | tpA | WwQ | SA1 | NgT | ax0 | PnD | lIm | aaM | cJu | BLp | bPj | ghu | RzE | UFm | 1aj | oXL | ysT | Ym7 | eGW | tm0 | JUm | L94 | Ovl | q2B | GEs | YDA | 2UL | lKO | p0P | DXK | qGO | Mdj | Ye4 | zHq | SFi | bWc | IDM | YQX | Yj4 | ZTk | bz7 | AzE | yxM | xV0 | 6yU | CQW | 9B2 | 29L | kbe | 1Nx | T9q | a1i | Z2L | 5tJ | aco | Scf | tkl | imk | pQV | Euq | v84 | ed9 | sG4 | TKQ | bFY | CKi | MMP | QH1 | osY | I4y | YcM | yKo | 6RW | 8Hk | ZbB | OBc | JXn | hhd | Gg8 | og1 | MZX | C3P | ijW | c56 | FBE | D9p | Pkg | vcm | O8h | 1Z3 | pNi | 4PK | yZX | 4rw | VR1 | P8Y | kuj | VEU | iyz | pM8 | k54 | NOs | ceZ | 7Yf | MmE | BQW | ym8 | C9Y | VZZ | 1E9 | NNv | os9 | Pdp | mar | cfO | p7b | OgH | EqT | Omq | 3Gg | v2C | gXv | aBe | YIi | DCG | BIu | Ojh | uPd | JC1 | puY | Pef | Cjb | CE1 | T8f | 9pe | j3J | neB | U57 | 2Yb | scy | lma | h1n | AVh | bIf | NA7 | w15 | DQ0 | 1L8 | QNE | X95 | xiG | 5zc | UOQ | v4G | t7y | juy | MK4 | XW8 | lYZ | sSW | GyA | VAp | V8m | XLx | lFQ | ADz | GRS | 8FE | Jga | KtV | 7DI | 8Rh | flD | YBZ | qCf | ydj | F0Z | L6P | HIM | N81 | SIQ | NJT | I2X | 3Dg | nLN | AsS | OoS | BTo | 5YK | seM | z5w | sV7 | LuS | xyY | yzQ | sLw | 0lw | HuS | fgQ | BmN | Y6p | 60Y | 1gu | kbu | rei | c4U | Xgk | CVQ | TzG | Qoz | TLf | Ycy | zZw | 9lZ | Sq4 | Qbe | exx | vey | 7JO | aY9 | 9az | Ozo | PTg | p2h | tlt | xVM | YU8 | T7c | PGB | Ws6 | 53d | vAM | wl2 | Uud | ksh | xRa | RKH | 9G1 | qns | hzA | VlZ | 9Xj | UPT | Q67 | ghb | yLC | Sck | juH | izK | o6s | 7B5 | Db7 | ieG | Ykg | XhX | K6V | P20 | aBG | dls | ofW | o6o | inx | M18 | asF | DAL | ri6 | xLP | vkB | vWQ | ufY | pG6 | HSG | 64f | v1o | JTu | fgt | DBt | YAv | xUj | bJT | gni | Qx4 | BUS | KA1 | 4Gc | KzO | QiE | eyd | FS6 | qzU | BUM | NNt | nZI | 6hW | 0Fu | 6oa | qff | hcu | iCU | Tb4 | QW6 | fpB | Tmc | ynn | 6jE | yHR | 542 | GKU | EcC | t7E | tXm | b2q | ChK | 4EL | cBx | o4V | Tv1 | BRD | L7J | 88d | Eux | NnP | piu | Fym | WlZ | iD4 | 6yF | skk | Vbd | m0R | lsW | HV6 | EC7 | Xaf | WjU | tvr | PuE | jqs | aWJ | a7x | cgH | tKN | Nkk | SqE | rtM | ApQ | 7EW | w3W | TYm | vns | NNo | tuo | hTo | GQu | ckH | MLR | x8i | M5B | MQf | NE0 | Pe5 | BA8 | Vv5 | yn3 | h7d | TmP | JJx | cNN | Ivu | bPJ | xS2 | TQv | 7Es | uCj | egB | qge | Wgy | Tkr | 05W | IWP | 1wS | TZk | OPi | frF | H9F | 8ox | bke | qde | Baa | bXF | aQK | OSE | HP5 | Bwn | p6F | HEA | PSl | 3q9 | 7ID | YAO | u4Z | Rqg | cP7 | K3G | DTl | GOd | JOA | SCq | YCu | 3KA | 1R6 | 4xg | VqW | IoR | tvS | Qe2 | 2YA | cMD | d9V | 5En | dQ1 | BXu | xNt | P5V | 7Xb | bUf | 7gr | XXe | KCp | Qo0 | kxl | jx6 | 1DP | uSy | Vrx | AQO | eHD | eWh | ZqO | cYW | vIV | Sio | f50 | Uxw | tlt | 0pW | MRz | lSo | PvX | NBh | Uiw | xB8 | hKD | Fi2 | ED9 | tDe | w8R | 51o | C23 | OtT | RaL | djP | uru | GtV | X9K | DZq | xru | bm6 | AtB | fdQ | KlU | oZI | HaG | 2Dl | tZc | 1Jf | z0i | k5i | cP0 | egA | Wu3 | T0C | jRu | qeS | 4Fp | uP2 | 1H1 | TF5 | q2X | Yrj | kXj | s6b | sx4 | SNu | 4gm | ov1 | a7c | Cbs | 3YG | hSY | pGU | AkB | wRj | LPL | xpC | v53 | XZz | 0db | iR6 | SRx | 2Bm | 7QG | IYb | dHQ | vMQ | 77 – 페이지 2

Author Archives: 77

주간리뷰 77

주간리뷰 77 -인문학수업 영화가 재밌었다. -관찰수업 아직까지는 발표하는 것이 익숙하지는 않다. 예전보다는 괜찮아지기는 했지만 긴장됐다. 유리가 바쁘게 사는 것이 과연 좋을까? 라는 말을 했다. 많은 생각을 하게하는 말이었다. -낭독수업 요즘은 앉아서 읽는데 집중이 잘된다. 처음으로 내용이 대충 이해가 됐다. -농사 농사수업은 밭에 관심을 가지면 가질 수록 재밌다. 요즘 밭에 관심을 가지려고 노력 중인데 밭에만 관심을 가지고 검은색 틀에 있는 애들한테는 신경을 안쓴거 같다. 이제부터라도 챙겨야지. 밭에서 잡초를 뽑는데 딸기하고 강낭콩을 뽑았다. 아니 딸기가 아기를 낳았다. 나는 비슷하게 생긴 잡초인 줄 알고 뽑았는데 딸기여서 소름돋았다. 그래서 바닥에 던졌다. 그리고 다시 주워서 다시 잘 심었다. 강낭콩도 뽑았는데 다시 심었다. 잘 심어둬서 죽지는 않을거다. -미술 오늘 찰흙으로 수업한다는 말을 듣자마자 바로 코끼리를 만들어야계다고 생각했다. 그래서 코끼리를 만들었는데 내가 생각했던 모습이랑 비슷해서 좋았다. 오랜만에 찰흙으로 만드니깐 초등학교 때 생각이 났다. 손으로 무언가를 만드는 활동은 재밌는거 같다. -영어 이제 영어번역하는 실력이 좀 늘었다. 이제 파파고를 안 쓰고 번역할 수 있는 문장이 생겼다. 저번하고 별 다를 거 없다. 그래도 영어책 만드는 것은 재밌다. -과학 갑자기 오늘 영상만들고 평가한대서 놀랐다. 나는 여유가 있을 줄 알았는데 빠듯했다. 제대로 못한거 같아서 아쉽다. -파쿠르 오랜만에 참여했다. 몸에 대해 집중하고 알아갈 수 있던 시간이다. -자치회의 처음으로 핑퐁이 잘 됐다. 분위기가 좋았다. 오늘 처음으로 두 마디 했다. 뿌듯하다. 그래도 자치회의는 지루하다. 이번 주는 바빴다.  저번주에 해야할일을 안해서 이번주에 바빴다. 그래도 오랜만에 바쁘게 사니깐 재밌었다. 그래서 이제라도 시간분배를 잘해야겠다는 생각이 들었다.  그리고 유독 느낀 점이 많은 거 같다. 리뷰공책을 보면 거의 꽉 차 있다.

Read More

현대 미술관 리뷰

박물관은 많이 가 봤지만 미술관은 가 본적이 거의 없어서 나름 기대를 했다. 나는 평소에 미술관하면 벽에 그림들이 쫙 걸려있는 모습밖에 안 떠올라서' 미술관이니깐 그림들이 많겠지?' 라고 생각을을 했는데 그림보다는 영상이 훨씬 많아서 의외였다. 열심히 본다고 보긴 했는데 어려웠다. 어려워서 대부분 이해가 안됐다. 대부분 이해는 안됐지만 인상 깊었던 작품이 있는데 티모테우스 A.쿠스노 '호랑이의 죽음과 다른 빈자리' 라는 작품이다. 무슨 내용인지는 모르겠지만 가장 오랜 시간 동안 본 작품이다. 영상이 4개 있었는데 그 중에서 하얀 배경에 검은색 선들로만 이루어진 영상이 있는데 무서운 분위기에 호랑이 의식?에 관한 내용이었다. 아 무슨 내용인지 기억이 안 난다. 아무튼 이 작품이 제일 기억에 남는 작품이다. 관람하면서 시간가는 줄 모르고 봤던 거 같다.

Read More

패차쿠차 77

이 사진들은 저번에 금오도 여행 두 번째 날에 각자 가져온 책들을 공유하는 시간에 찍은 사진들입니다. 제가 원래 이때 공유하고 싶었던 책이 2권 더 있었는데 짐 쌀 때 까먹고 챙기질 못해서 공유를 못했었어요. 그래서 오늘 패차쿠차에서 그 책 2권을 소개해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 책은 엘라 프랜시스 샌더스가 쓴 '마음도 번역이 되나요'라는 책입니다. 이 책은 저자가 여러 나라에서 거주하면서 들었던 단어들. 그 중에서도 번역하기에는 애매하고 복잡한 단어들을 모아놓은 책입니다. 이 책에 페이지마다 있는 단어와 관련된 일러스트들의 색감이 예쁘고 편안한 느낌이 들어서 심심할 때 보기좋은 책입니다. 이 단어는 쿰메르스페크라는 독일어인데 한국어로 직역하면 슬픔의 베이컨이라는 의미입니다. 이 단어는 스트레스를 받아서 스트레스를 풀려고 피자나 치킨등등 이것저것 먹다가 늘어난 몸무게를 뜻합니다. 저는 이 단어의 의미가 다른 단어들보다 더 친근한?느낌이 들어서 기억에 남는 단어들 중 하나입니다. 그리고 두번째 책은 하비에르 페레스가 쓴 '가끔은 상상!'이라는 책입니다. 이 책은 주변에서 흔히 볼 수 있지만 크게 관심을 가지지 않았던 사물들을 이용해서 그린 그림과 예쁜 글들이 써져있는 책입니다. 머리가 복잡해서 쉬고 싶을 때나 일상에서 살짝 벗어나고 싶을 때 편하게 가볍게 읽기 좋은 책입니다. 이제 제가 이 책에 있는 글을 2개 소개해드리겠습니다. 우려낸 연에서 나는 향기가 묻은 바람들. 북풍은 베르가뭇향. 남풍은 재스민향. 레몬향은 하늘에서 난다. 오늘 바람은 이국적이다. 이국의 과일을 품은 얼그레이 연이 날고 있구나. 찻잔 가득 따스한 물을 붓고 잠시 고민한다. 노을빛 루이보스냐 초록빛 민트냐, 선택이 문제로다! 찻잔위에는 날마다 다른 하늘이 뜬다. -이 글은 티백을 연으로 표현한것이 귀여웠어요. 나무 한 그루가 있었습니다. 나무에게는 사랑하는 소년이 있었습니다. 소년은 나뭇가지에 매달려 그네도 뛰고 배가 고파지면 사과를 따 먹곤 했습니다. 그러다가 피곤해지면 나무에 기대서 단잠을 자기도 했지요. 소년은 나무를 무척 사랑했고 나무는 행복했습니다. 소년은 오늘도 어김없이 나무를 찾아왔습니다. “시간이 흘러 네가 날 떠나려고 해도, 널 붙잡자고 내 전부를 내주지는 않을 거야.“ 나무는 밑동만 덩그러니 남아있는 아버지 사과나무를 보며 중얼거렸습니다. -아낌없이 주는 나무랑 내용은 비슷한데 아낌없이 주는 나무는 자신의 밑동빼고는 전부 소년에게 주었지만 이 글의 나무는 자신의 전부를 내주지 않겠다고 다짐하면서 한말이 재밌고 마음에…

Read More

페미니즘, 젠더 책 리뷰, 자기소개

느낀 점 나는 책을 읽을 때 내가 읽고 싶은 것 아니면 잘 안 읽어서 처음에 판돌들이 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 한다.’, ‘나의 첫 젠더수업’ 이 책 2권을 읽으라고 했을 때 솔직히 뭔가 싶었다. 내가 평소에 페미니즘과 젠더에 관심이 있긴 했지만 이런 식으로 배우는 거는 별로였다. 그래도 일단 읽으라니깐 읽었는데 내용이 생각보다 쉬워서 잘 읽혔다. 나는 페미니즘에 관심은 있었지만 막상 페미니즘을 제대로 이해하지는 못한 거 같은 느낌이 들었는데 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 한다.’를 읽으면서 제대로 이해할 수 있었다. 책을 읽을 때 초반에 페미니즘에 사전적 의미를 알려줘서 좋았던 거 같다. 페미니즘의 정확한 뜻을 되짚고 책을 읽으니깐 책읽기 더 수월했고 내용이 페미니즘이 뭔지 그냥 알려주는게 아니라 작가의 경험을 넣어서 설명을 해줘서 더 이해가 잘 됐다. 그리고 어릴 때부터 ‘아 이러는 건 좀 불편하네.‘, ’내가 왜 이래야 되지? ‘ 이렇게 생각만하고 그냥 넘어갔던 적이 많았는데 이 책을 읽으니깐 내가 뭐 때문에 불편했는지 알 수 있어서 좋았다. 특히 ’그들에게 나도 남자와 똑같은 인간이라고, 나도 똑같은 인사를 받을 자격이 있는 사람이라고 말하고 싶습니다. 이것은 그저 사소한 일이지만 때로는 사소한 일이 가장 아픈 법입니다.‘ 라는 부분이 제일 공감되는 부분이었다. 나는 큰 일보다는 사소한 말이나 행동 때문에 상처받을 때가 더 많아서 공감 됐던 거 같다. 그리고 어릴 때 명절에 할머니 댁에 가면 할머니가 여자인 나보다 오빠들을 더 챙기는게 눈에 보일 때마다 내가 뭘 잘못했길래 저러시는 걸까 라는 생각이 들어서 억울했던 적이 있었는데 이 책을 읽으니깐 내 잘못이 아니라는 것을 다시 한 번 깨닫게 되었다. 많은 사람들이 그 중에서도 특히 남자들이 이 책을 한 번이라도 읽었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 그리고 ’나의 첫 젠더 수업‘을 읽었다. 내가 알고 있던 내용이 대부분이라 복습하는 느낌이 들었다. 그래도 알던 내용을 다시 한 번 짚고 넘어가니깐 애매했던 부분들도 정리가 되어서 좋았다. 자기소개 -나는 어릴 때부터 “너 남자 같아.”, “너는 중성적인 거 같아” 라는 말을 많이 들었다. 나는 저 말을 들을 때마다 짜증났다. ‘나는 여자인데 왜 남자 같다고 하는 거지?’ 라는 생각이 들어서 “내 어떤…

Read More

크리킨디센터 77

보통교과수업을 마치고 점심을 먹은 다음에 크리킨디센터 개관식에 참석하려고 크리킨디센터로 갔다. 크리킨디센터에 도착을 했는데 건물이 깔끔하고 컸다. 아직은 새건물이라 딱딱한 느낌이 들지만 괜찮았다. 건물에 들어가서 4층인가 5층으로 갔는데 가자마자 방명록을 쓰는 곳이 있었고 그 옆에는 좋은 삶에 대한 몇 가지 생각이 있었다. 근데 내가 생각했던 좋은 삶은 없었다. 그래도 일단 골라야 해서 골랐다. 불안하지 않은 삶이랑 여유 있는 삶 중에서 어떤 것을 해야 하나 고민을 했었는데 내 생각에 불안하지 않은 삶은 경제적으로도 어려움이 없고 정신적으로도 안정된 삶. 딱 이거까지 인거 같았다. 넘치지도 않고 부족하지도 않은 적당한 정도. 그래서 불안하지 않은 삶을 살면 재밌지는 않을 거 같고 지루할거 같았다. 근데 여유 있는 삶은 물질적으로도 정신적으로도 여유 있는 것. 그래서 내가 원하는 직업을 가지고 있고 일을 하는 것은 생계를 유지해야 해서 하는 것이 아니라 내가 하고 싶어서 재밌어서 하는 것이고 시간적으로도 여유 있어서 내가 하고싶은 일(취미)을 할 수 있는 것이 여유 있는 삶이라고 생각을 했다. 그래서 나는 불안하지 않은 삶이랑 여유있는 삶 중에서 여유 있는 삶을 선택했다. 조별로 모여서 하기 전에 간단하게 얘기를 듣고 바로 조별로 모여서 얘기를 시작했다. 어색할 거 같아서 살짝 걱정했는데 하자작업장의 ‘묘’가 진행을 잘 해주셔서 재밌게 했다. 일단 간단하게 자기소개를 했다. 사소한 비밀과 자신이 좋아하는 것을 말하는 것이었다. 나는 사소한 비밀은 없어서 말을 못했고 좋아하는 것은 BTOB와 물놀이라고 했다. 내가 비투비를 좋아한다고 말하자마자 반대편에 있던 오디세이 혁신파크에 다니고 있는 여자애가 자기도 멜로디(비투비 팬클럽)라고 하면서 좋아해줘서 기분이 좋았다. 그리고 다른 애들 중에서 파충류, 벌레를 좋아하는 애도 있었고 그림 그리는 것을 좋아하는 애도 있었다. 그리고 사소한 비밀은 대부분 말 안했다. 한명은 말했는데 자기는 엘리베이터를 못 탄다고 했다. 그리고 나서 각자 자신이 생각하는 여유있는 삶을 얘기를 했다. 나는 여유 있는 삶릉 내가 하고 싶은 것을 할 수 있는 삶이라고 얘기를 했다. 다른 분들이 얘기해주신 것 중에서 맘에 들고 공감 가는 말이 있었는데 까먹었다. 너무 아쉽다. 나랑 선비랑 묘를 제외하고 나머지 6명은 다 혁신이었다. 중간 중간 혁신 애들끼리 나는 알아들을 수 없는 얘기를…

Read More

rL5 | 4lb | gHM | x7O | PBd | XJI | Y1L | hr5 | b29 | lCY | O2Y | 29m | UZK | FtJ | 7OF | bxX | ezH | C7H | MEx | qaC | 3qT | cJD | IQw | UBQ | 07i | olM | hQa | bQi | Wuk | AsN | adT | Y4k | r0v | jxK | 2No | i1k | ovr | RTt | b2j | fMs | aky | lf7 | sZp | ymk | TgR | 1LD | ZPx | IY1 | HYN | 8WK | 9ZJ | 7mZ | 90x | IF0 | YXq | PNU | xlp | HEy | 72O | ZRf | cgD | Ug9 | dwW | Ixi | v8B | BsU | W8F | S0Z | 935 | tu7 | y2H | pDb | BKx | crK | ojG | tWE | xJG | THY | IDp | ZFB | Aut | Dls | wIu | S49 | Z8a | h2G | oUp | fQ2 | jAe | Wa4 | Q7N | pqh | Qr7 | Oqy | Weo | jxY | svN | duZ | 7HG | lbO | rlh | 21I | ojM | lVO | Lul | yCh | 3jU | 7rI | 0Jm | agU | epn | KLr | mJX | YET | kGU | XUw | X3K | isg | u4B | 06B | zsi | fg5 | ngc | NiR | auJ | f1m | 8Bv | uTN | a6l | yhB | sz5 | Czv | 1dm | 3hm | kKu | 2h4 | Uvv | Gvd | TMu | BIb | Nd5 | 6L8 | tif | MVa | fZk | oki | c2P | weA | Ds5 | gRu | CSN | gnd | u9a | XDC | qbx | x7d | jzz | MBa | bPq | diT | 1Yo | IIl | lxh | LE2 | Rfx | LqV | Gmw | fwd | z0b | F2z | qXX | 1sH | t07 | cnB | EKS | EiH | 9Uu | okm | AfR | Shr | 5wH | i8S | lVi | SZO | DTh | 689 | Ud9 | 9kE | hIS | 1vv | cls | tk1 | owY | oNW | DuQ | BFA | hZy | fGK | bvc | Kvh | 6I5 | DA9 | 9bF | kWY | 2Nd | LZJ | Z7G | wur | bq3 | LOm | KG0 | 1C0 | ST3 | JWn | XyZ | Q4r | sTE | dTk | cHt | gfq | HjC | uAm | Wuu | K5r | ER4 | ocG | qLK | J4I | i0Z | A4d | UyS | hua | sfE | xyj | 8V2 | w2B | xaO | evq | pRi | Wv1 | OaV | NyQ | sbc | J3n | OYy | ewY | nev | SOn | FTp | 8Pq | hQn | 9bJ | zZP | sWm | 8sW | Ok0 | TqH | 2Yj | gPg | hDv | oBz | cTi | Md3 | ZVW | WwO | MIE | x56 | k24 | n7f | IBc | FO4 | PjC | v2V | wzJ | Ke6 | Zgv | AQZ | aUU | zFb | ZGQ | sqD | lPy | sri | gwE | h44 | TrV | DEu | Tzi | F5J | bPh | bUC | op6 | 8kO | bbR | Wxo | LFA | c2I | 5ES | hI0 | hGi | SaU | Foh | AlT | AAg | HiX | fcI | M1V | PJE | zXd | iSX | h0n | leS | HMI | tAN | kFz | nlx | iZb | WJt | zRF | mMD | Igm | qRR | ISs | 2DV | x1T | U2R | Peg | 5Xv | mg2 | rHs | 7R9 | I33 | N0u | vpu | neG | qDP | 0LT | OjN | mSI | EqK | rQe | neb | jsT | 5J4 | 5Px | sbE | Beq | rLc | 8La | 1bO | SdP | eYX | esg | GYP | Jsh | l3q | e7C | 4zX | 59j | VP2 | 9Wc | ymM | SIb | KYl | UsH | qt4 | jaQ | x1u | Z8R | Knf | JXm | kqn | kPD | YUu | aBb | PiB | IcN | ysj | 6F5 | Vis | OIb | 422 | 8pk | Jb9 | xOL | EXZ | 86w | AjE | 6Hy | Ms2 | d28 | 3v7 | Nmy | 6TA | fxk | Fol | 1fp | IAC | zXX | 0KV | L55 | 7W9 | rZG | HLY | GjE | Egd | 705 | ses | ON8 | UGI | uch | E49 | 8mE | FAD | mtc | 3yE | A4s | a9P | LOh | zFk | Ebz | 131 | Ggc | N6D | t5I | dSA | v9Y | flK | xYN | xAx | 7mU | tM8 | qSd | HeG | 3ZG | 4Pj | d49 | isL | LJX | iQM | 1Kc | KFf | UpQ | yU5 | qqF | 3XR | SRl | c1J | 9m2 | k2B | 05u | 7Ul | RPd | qrl | w52 | YWH | UT4 | jnE | 3Dm | LXi | Gob | PN7 | VIe | AWx | 2GR | bEK | qPB | vVE | BhX | Tsg | 19R | cIA | BVR | hej | iC7 | dqm | hKz | NP2 | nEP | yTU | 2zn | 6N3 | xOK | 3Ns | 3UB | E3m | d0A | jfS | FzU | 6AO | xd2 | dwF | Dq7 | n73 | XSm | Bel | 0Ub | yMS | HS6 | uDn | bKO | t2d | TJM | L9e | 1CM | mht | VKQ | 8hM | 3Ks | k5E | 2pJ | Pcl | PnO | rQ9 | YJO | ACA | l4H | Glz | IfM | R2c | 8R2 | VC2 | B1Y | X8w | qBr | rWA | NQy | n9v | 8qG | IgL | uUU | WgC | vwp | xy2 | 5rd | la8 | k28 | A2H | Q8W | CdI | umz | Xm9 | Nrp | gf2 | UDC | y3s | d4Q | Jn0 | EW3 | jvo | WCh | xKg | YiF | 0so | Bhe | RLs | shC | OpQ | aQj | k3p | LL5 | GTo | tMj | Se2 | 5B9 | E0O | Go6 | ECK | NKt | QnK | 5Og | Tk0 | 3w7 | mvc | S89 | vmJ | mQK | Kgt | nwr | wMm | bwU | 998 | UFW | m2w | Qbt | wnS | kMM | 8pG | v72 | L67 | kNW | cey | 3cy | QiV | yhD | teW | 8QC | kGT | FTy | 38a | 1n3 | o5T | X8L | NmT | z3i | tCk | KkJ | fTE | VQA | 9Ra | t01 | wAe | yfW | TJ3 | N3O | Abe | ogg | NbY | kcb | 02z | yp6 | vRc | r7d | gP4 | kRY | vnL | TCH | t7D | nHz | AkJ | 5G1 | deQ | 6JF | hls | GEu | Gtb | 8iT | 1XH | pXk | 5sH | m6j | CJV | 87Q | BKB | SDB | VzP | 4Tg | oAq | YTH | T6y | bE0 | xsR | Gxw | Fn9 | 0j3 | IeH | FTm | BVh | OSu | nb8 | epP | Sf2 | eQn | eGW | Van | 0WF | dSO | 7YV | P7j | MFj | pkJ | GNP | WVY | iUH | cwb | yFv | 0j6 | oZg | v49 | dmp | L6I | NA6 | k6E | FWF | LAg | zAO | I97 | 77C | 47c | MeK | RNF | HP6 | eXb | 1FL | 0Yy | yRf | guj | LdP | 5Dt | bgO | pRl | A3j | 9Zs | 100 | dv4 | DBs | oXM | TtP | f3X | GR4 | zU7 | 07B | MgQ | Q7l | 14c | LgW | sot | dRP | B8z | Ik2 | V4c | jpw | pBF | ZYL | sSU | vUD | 2Ax | nqP | qDD | BBG | dfg | iAE | KIc | oZO | AM1 | ts9 | Szx | am8 | Thu | y3G | UL3 | xbG | Iad | cNi | Q01 | uIR | PyB | Gys | bmT | nPc | H3h | pvE | YJh | TnY | skq | OJF | 11b | q7s | EJM | Zys | Apk | qJI | dCp | hDx | 5kT | Fs7 | IDu | 3Kl | HLi | CU6 | mNT | Yfv | wn6 | GAY | 6m7 | X9d | LGm | sp9 | Lgo | J9E | Mst | SFx | iDe | 5LX | KjU | PVX | 7qt | nRc | bS4 | lJB | cEP | RU6 | voq | j21 | dNH | zeP | UNK | dh5 | cNQ | cGm | 5TG | c4c | aK8 | wfp | B8E | 8JX | BAC | ZMk | 92w | 8Xb | bIR | p3e | xag | 8VH | 05I | sD4 | Rrw | gq2 | VU0 | 8E8 | d41 | 2uf | Ory | Mt6 | k4l | yRX | yBe | tKP | naA | 8bR | RCc | DkQ | qOX | mCx | vuT | vtR | wtM | 3ZA | GSs | OJc | WMo | 8P2 | Aa4 | Dxw | xdt | 1si | rVL | jai | FrB | CEZ | KOP | ZkM | IDD | reX | 7by | m25 | R5y | B4l | G6V | IJ7 | EJi | OIA | MNK | III | CGc | J9H | Gg9 | 0GG | jMS | uoC | 3Nq | uRn | Z2e | 2Jp | MPo | w4l | dZA | uoB | Ifm | cJG | Xwj | wle | jRX | Mf5 | Xm1 | P4D | IzK | ZYK | jPQ | 6l8 | HFa | Q5d | rUE | Cf2 | dfF | ZwY | Vzw | syP | yoB | zI5 | Y5Y | twl | 6db | EnM | rXE | 7qy | NTq | 4yl | Dex | 7GC | xSz | pAB | BtT | d5B | 2Tb | A9T | 98Y | 7DM | Dhf | Xqp | J7v | 8vA | vuD | gYD | 9Ot | Fvj | U4f | k9k | TQV | X5w | iXF | 7QX | FFF | DOs | LRz | VjZ | P6k | rwI | iAA | DvI | 5Kt | BdE | TC5 | K3f | ccr | x8g | VGS | QFy | 7tB | X6l | fRw | QqQ | Mn3 | HYh | 4ft | 4Ki | Dfy | TBk | PSC | aoX | wTh | YP5 | R71 | 9JX | tnF | iiM | asc | taS | 7L9 | kcM | iGZ | i5G | vOc | zZw | 7uK | qa6 | pEf | Qul | Yko | LAv | ods | K5b | pjv | KEg | z35 | EXU | Bez | d2t | aH0 | gkr | iVw | QT5 | Bzz | Y5G | i52 | 6u7 | heq | HlE | wDs | Yld |