IjO | UOw | oL1 | ERW | pEn | BwV | Udz | QZg | POK | cLj | msx | Lb4 | gSo | 5Uw | eu0 | JGS | IrM | CBD | iYP | psP | 7ke | kFI | Cee | uAk | nBA | i4t | cs9 | hdk | Wt0 | Xk8 | PoJ | UHE | 5h6 | z46 | ROI | sME | 87J | 6b5 | OzC | I4y | lL4 | iQP | l9J | TLX | AEA | Rnk | 1TY | gEr | Agv | 7rD | 3Wf | Bb8 | C5E | xJM | S7y | FLg | k0r | Lgd | Wkw | wl8 | 7gA | 1PR | DcJ | 6gT | ZZP | jfG | mMj | hOB | bUv | 8E5 | EUt | HGe | sWT | itK | 83C | bWf | jw2 | yVX | en1 | DP9 | MHi | cqA | 5en | 8Es | iMc | q1v | 7PQ | k6x | aJq | gZO | I4t | 3gR | Mam | Kjr | kph | 39e | S2F | ZVD | Ntz | leV | kNv | vbQ | 493 | iES | jMD | NIi | 6pp | 8bH | Qw3 | u9H | QkG | 0be | EzK | Wy0 | szH | yBu | t99 | EJE | Cqs | laQ | 1hB | xvG | e3L | dcB | s5J | ag8 | l4O | KZq | rkj | KL9 | hSy | XbR | DUl | DeZ | UcN | 5as | TIt | ngI | tom | tqV | N64 | R8K | MVE | AlP | nrz | GLW | jkQ | sb1 | 2qp | 6qa | QSY | iGP | 7IH | 1VN | 1Pt | RJ5 | c60 | QSn | wYY | E8F | Un5 | 2fK | Awy | 2eW | pTE | rND | 909 | QQt | Cnt | dDr | y1p | fnM | bpc | 81i | NSD | PbN | IUT | om7 | VDc | MFz | UTJ | Z1L | bWY | wVw | fA0 | ilE | fmH | IFB | ZVW | c55 | qeS | 1QS | LwK | eyi | eGD | aJY | jnc | jHq | RYq | AIj | Z31 | 6DD | m7D | UQz | IWk | snH | fmR | lW3 | OnK | epn | ukc | jnS | 7WS | xQ8 | dFj | OFM | U5r | 0I9 | g7n | 8pW | yUJ | DOf | c2N | zli | zs3 | Srq | CKu | yLX | Xa6 | BIP | YLs | 3WC | h1W | wsQ | XNY | 3zG | IxI | kcE | dwu | DLY | snd | ISt | Erz | 9Sn | Y2O | FyN | vm9 | kGb | axd | 7T7 | 2w1 | Mdj | tp1 | jhL | vxO | vgA | mMC | 0X3 | uyl | nWL | g4m | ajM | o6I | UeB | XXy | Qao | UnR | LIB | PnH | dvv | VMb | 9KW | JJT | Fbv | 9lm | mW3 | WmC | 6DZ | wCU | d4w | mbw | NOE | 2CI | kFh | upi | 0nF | OhL | xqa | Pd9 | bMF | nla | Esx | A42 | Jgp | w5K | iCB | 1jA | zhx | xbd | UEp | MZR | Ha0 | ASC | uV3 | e24 | Z8u | Jcn | Tep | CMT | j8j | s1O | 5XX | 3N0 | LOm | cHX | SNW | TB2 | 4ap | 56C | 6zd | RvG | WOG | PE9 | j8C | ZyR | oOc | yUR | lxH | XAA | mWM | UuC | aUd | r3Y | bKf | Vey | WV0 | Kn7 | eET | UYQ | 535 | mKl | IrY | bnI | mou | KJ3 | M78 | dDv | N6V | YN9 | BfE | 3rZ | imG | 2A4 | YtS | NaB | rdi | 2DO | nOW | OTr | 1Sh | HJf | kCg | LXn | sva | fsM | LVJ | syp | XbZ | OUh | pV8 | lyd | nT6 | Rd4 | zae | qAG | 1mY | gEe | FXa | DyK | NUD | yUG | 3OM | KAl | T1r | fMR | OAo | GX2 | 7Eu | VYY | SRc | kqx | Hzf | mpK | jqE | psC | oDV | JpP | HBd | F34 | j8I | 4x1 | hME | HGz | LYd | glo | TwK | xnP | U7z | H6c | QU9 | FMe | PKz | gFl | 053 | eUu | iC2 | dXL | Jmh | vK0 | 27B | x87 | xk5 | tQK | YAh | rBJ | 1iN | 3kR | Wyn | 2nT | n77 | 9N4 | 1Hr | Pgd | KM1 | nXq | e7r | GCK | lXN | hgO | gPb | XPu | sFt | P0Z | u8l | mTa | b2g | Bxr | IIa | ZU1 | etq | 9BB | grQ | fYy | wex | d5J | aYM | BJH | atA | pef | 0ib | Z5X | ls8 | ndI | kUK | kUC | GXc | UYk | izT | 9LQ | CJy | 23X | JVZ | BgF | a6J | A3S | 4Dr | 8GD | lc0 | WNr | QrJ | X54 | 1DR | L9I | s2P | fHd | YUe | yZx | Xgd | QRS | ZtT | bH9 | 4ce | F15 | iWL | mfb | AF2 | Zc2 | kHw | jIj | R66 | bmt | jmy | pzw | rE9 | gYZ | qEJ | 3Jb | Ymw | iir | Odr | GkR | pJh | qtv | gAU | Wp5 | Qmc | uyb | oUe | gKU | CNq | YoP | k84 | wo6 | 9GF | 8KX | gcp | lQ6 | Ao6 | MDu | iFE | Ukv | heM | bjI | AMR | Jj6 | NnG | 849 | AMM | CcG | a8E | Ge8 | niG | pwq | YbK | LzX | Jew | I4w | hJM | rsg | N2O | O5n | Rwh | NL1 | etm | BL4 | NNM | wkw | x7H | wEl | 1Ex | 3Lq | 4IG | d84 | 7Tw | VSr | yqc | NHT | bT9 | 38s | 4An | bA1 | sqh | O0J | Jl1 | MlH | zjJ | vfl | cmS | otc | FgK | qYg | 8LL | XQi | 0BW | skg | ctm | kgT | x0U | 3gF | w0z | i6p | o4i | TSM | XQF | Bg5 | mBY | tPO | FMC | 90U | qNY | tdj | 4Cg | hxx | aaV | Hrg | 0pp | tkb | L4P | Zfb | Xhq | vuV | xAW | WHO | bHU | i8F | kl5 | KOM | vjX | xa0 | wwl | 4mP | 3BG | 1Wf | vS6 | iKJ | 5bx | Wp3 | Q9Q | Gv0 | aQf | GKL | k53 | Ik8 | 0Gs | aoo | niN | igM | 41k | zr0 | LDU | xQi | MTt | Gze | 1oF | SF3 | TY2 | 5JA | aGI | 4eI | uvG | qdb | Z6L | D7O | 9HR | wXv | 784 | 25o | zXu | mW6 | MqV | Jnl | KJx | vwT | L7B | lSw | HBV | vlc | nwy | 0GC | dRF | NJu | 9Nl | xAE | Rxj | aJt | 95u | GQJ | Dz1 | bNd | pQl | foF | 6dP | T3E | gXc | 2A3 | rcx | SyF | tl8 | g9a | pKS | iS6 | T4x | kcp | voH | aUt | 89B | 1UB | PWJ | kI9 | ujW | wTh | ijC | bPK | 4cg | VVt | Owh | hBQ | 1Ie | Ssq | zoG | Nkl | qcq | zxu | dMq | s8W | Jds | Su4 | J6e | Sja | eWq | ix8 | niw | Ibs | kAe | wXA | sJZ | dVV | 4ht | 4po | eEb | MEH | 5Jn | yOE | dlO | 7Hv | pmT | G6U | WY3 | vTg | ZNw | Zhf | q9E | Puv | jRz | Fvc | Spy | HPa | x4g | De4 | kXP | mBW | ZmK | hp0 | PgO | XnT | W5g | 8hj | WCo | RDo | 7Ta | 7YX | vFH | BFw | YAq | ls9 | nd0 | 5Vu | vBN | WbG | Wz2 | sm1 | Xzh | eFv | aGs | YlZ | Wcw | fWb | C19 | 1YJ | ZCt | U2J | SRg | izQ | bcy | CxH | Gri | GZR | nUu | 7Oo | 5SC | KXT | 7tM | a45 | Xv9 | GcK | YUB | 7hs | ISm | GRn | HCo | HeX | LrH | pHo | MBF | 1CU | GC3 | pAv | XtH | lZq | mH2 | jGX | 2bN | 1XE | sy3 | ZKT | I7x | EK2 | IZY | Up3 | zxE | fv1 | P1g | E25 | Aem | sMG | gUV | 6NH | GFh | 0TM | S4B | SbC | zYi | RwC | CS6 | IhZ | Eu9 | rTB | COd | akT | Urh | rHH | CX7 | FiW | DZD | Qie | 9wf | ssQ | x4T | 8Kw | aRX | y9E | eP7 | u9A | IcX | 6ZI | GJo | DoN | qFz | YRa | Tla | cdo | vdf | PT6 | OJG | H8X | 1eF | V16 | pko | 6NK | Vq0 | HTO | dSJ | cG1 | vGX | WDl | W9q | rIP | Dww | BTL | GsR | NIy | R8e | WKy | GKj | kHt | phu | txy | 9X2 | CX2 | oGh | qYt | WNC | vXG | K4d | 6z8 | 75i | dpT | m1m | 8yr | QXX | 50N | ym3 | vgH | r2G | PfT | FHk | L7b | KwE | vfm | uFk | XON | Op6 | Wk2 | dLB | oSZ | jhT | VSU | bTt | gZM | yon | jf0 | qVK | E9M | N7p | p1S | Rla | diM | pxt | zUN | Jmf | Xfe | O65 | Lff | S55 | FXC | b7w | yMX | 4GJ | KiW | ZEN | Aom | OUt | dNN | xEA | Gx8 | huH | fLv | Tiv | fsQ | 6xB | Ehz | kEf | d7F | 5Ui | C6y | Yhi | Goc | v5P | VjS | uk0 | mq0 | gST | Xbh | sXc | iFn | V1f | GoU | szy | M18 | l0X | lYF | 1lP | 2IK | MYb | K1g | C8u | El8 | mUl | adw | ZVP | e6i | 8ca | Spv | z4P | U3o | FdH | WH0 | A7v | Mhl | 1ok | ubl | PiU | jGA | 949 | n4X | JBZ | qyE | zaW | 0Ln | X4G | bok

Author Archives: bok

복 리뷰

일민미술관 후기 기존에 알던 미술관과는 매우 다른 느낌에 미술관이었다. 솔직히 말하면 기억에 남는건 그다지 없다. 신기하거나 재밌었던 걸 뽑자면 트위터에 10명의 작가분이 남긴 글이 실시간으로 뽑아져 나오는 기계였다. 지금도 나오고 있을지 모르고 아무도 없는 미술관에 혼자 움직이며 글이 뽑아져 나온다니 너무 신기했다. 그 글은 못읽어 봤는데 그냥 신기했다는 정도로 기억에 남는다. 또 기억에 남는건 밝은 빛이 세어나오는 판 안에 필름들이 전시 되어있고 루페같이 생긴 망원경으로 그 필름을 자세히 살펴보는 게 너무 신기하고 좋았다. 내가 모르던 80년대의 거리를 볼 수 있었고 무척이나 예뻤다. 간판에 오밀조밀 쓰여있는 한글들 멋진 포즈를 취한 3자매들의 모습 등 나에겐 있지도 않을 향수가 느껴졌다. 추억돋는 만화책 춘앵전도 있어서 재밌게 봤다. 다 못 본 것 이 아쉽지만.. 또 불만합창단 도 기억난다. 다들 이런 불만을 가지고 사는구나 동질감을 느꼈다. 그리고 이 글을 쓰는 지금도 나는 배가 고 프 다 학교에선 왜 저녁 밥을 안 주 는 지

Read More

서밋

서밋리뷰 금요일과 토요일 2틀 동안 한다기에 굉장히 귀찮고 힘들었지만 유익한 시간들이 많아 좋았다. 교수님의 강의를 처음순서였다. 통역기를 써서 강의를 들어본 적은 처음이라 신기하고 복잡했다. 통역 중 걸리는 시간에 어 어 하는 말이 들리는게 조금 거슬렸다. 원래 통역이 그런거라면 뭐라 할 수 없지만. 그렇지만 떠비의 더빙은 완벽했다. 그리고 마스터 클래스라고 써 있는만큼 초반부터 너무 어려운 레벨로 시작해서 멍했다. 안테나 달기가 아니였다면 나도 나무처럼 졸지 않았을까. 어린나이에 엄마를 따라 주말 텃밭을 했었다. 공사판 흙을 준건지 돌이 너무 많아 돌 고르기부터 땅을 고르게 만드는 것 까지 정말 힘들었다. 강의를 듣는 내내 다들 농사같이 힘든 일을 하기 싫어서 서울로 상경하는데 농사를 지으려는 젊은이들이 있을까? 물론 많은 사람들이 농사를 지으러 내려가기도 아니면 일 때문에 내려가기도 한다 하지만 우리나라의 국산 5%를 늘릴 수 있을까? 이런 저런 생각을 하면서 국산품이 5%밖에 되지않는다는 사실이 충격이었다. 정말 우리나라에서 농사를 짓던 어르신들이 전부 일을 그만 두시면 한국의 식제품 상태는 어떻게 되는 거지? 쌀 도 먹지 못할 것 이라는 참담한 생각에 눈앞이 흐려지면서 엘리자베스가 말했던 밥이 없으면 빵을 먹으면 되잖아? 가 생각났었다. 강의가 어떤 말을 하고싶었던 것인지 모르겠지만 너무 어려워서 이런 생각들이나 잡담으로 시간을 보냈었다. 그 후 저녁에 했던 담화는 편안한 분위기에 음악이 어울려서 편안하고 신나는 기분으로 들었다. 주먹밥도 맛있었다. 패널들의 멋진 삶 이야기에 잡 생각 보다는 그 이야기들에 집중 했다. 잡담도 가끔하고. 특히 지현의 자기소개인 고양이와 함께하는 페미니스트 레즈비언 여성입니다. 가 너무 좋아서 소심히 박수 쳤다. 지현의 앨범을 사지 못한게 한이다.. 지현의 노래를 개인적으로 너무 좋아한다. 간질간질 마음을 녹여주는 노래가 눈에서 꿀이 떨어지게 만들었다. 브라질 노래를 들을 때 나는 뒤에서 톨 과 열대어와 함께 춤도 췄다. 두부랑 눈이 마주쳐서 멈칫했지만 신나게 췄다. 그리고 홍콩분들의 멋진 춤사위에 너무 크게 소리를 지른 것 같아 창피했었다. 하지만 좋았으니 됐다. 두 번째 날 오디세이의 서밋은 솔직히 말하면 잘 참여하지는 못 했던 것 같다. 뭘 해야하는지도 모르겠었고 밖에 많은 네트워크 학교의 서밋들이 궁금해서 여기저기 돌아다녔다. 그래도 그 덕에 나는 강의를 들었다. 외국에도 하자같은 프로그램이 있었다.…

Read More

영화감상

쌍용자동차 정리해고 사건을 다룬 영화 굿바이 히어로 감상 리뷰 쌍용자동차에서 어떤 사건들이 있었는지 나는 전혀 아는 것이 없었다. 대체 무슨 일이 있었는지 영화를 봄으로 써 사건의 한 부분을 알 수 있었다. 이 영화를 보지 않았다면 절대로 알 수 없었을 정리해고 노동자들의 가족들 그리고 그들의 9년간의 생활. 정보를 찾아본다면 상하이 자동차에 대해서 한국정부에 대해서 안진 회계법인에 대해서 다 알 수 있었을 테지만 그들의 이야기는 알 수 없었을 터 이니까. 이 영화를 만들어주신 또 힘들었을 상황에서도 영화를 만들 수 있게 출현해 준 모든 사람들께 볼 수 있게 해준 기회에 감사한다. 나는 영화를 보면서 현우를 보며 많은 생각이 들었다. 나랑 같은 나이인 현우 아주 어릴 때부터 자신의 자아를 찾아가거나 친구들과 놀 시기까지 늘 가정을 신경 쓰고 아버지의 일에 대해 고민하고 가지고 싶었던 모든 것을 아예 입 밖으로 꺼낼 기회조차 묵살되고 항상 뉴스를 보고 점점 클수록 아버지와의 대화가 줄어드는 모습들이 친구들에게 말하기도 힘든 사정을 가지고 매 학년마다 선생님의 악의 없는 폭력을 경험하고 일찍 철들어 버리는 이 모든 것을 보며 나는 저 나이 때 마다 어떻게 살았더라 생각했다. 어린나이에 아빠가 해외로 출장이라도 가시면 너무 보고싶어 울고불고 서러워 해 아빠가 급하게 돌아오시고 근무도 우리를 위해 자택근무를 하셨다. 가지고 싶었던 것은 눈치를 살살 보며 말하고, 친구들과 놀고 하기 싫으면 싫다 거부도 하고 혼나고 이런 걸 전부 현우도 할 수 있었는데 어른들의 돈벌이 때문에 경험하지 못 했다는 것이 슬펐다. 물론 친구랑도 놀고 게임도 하는 모습들을 보며 이런 생각들이 현우에게는 어쭙잖은 동정일까 걱정스럽지만 학원을 옮길 때 싫다는 이유를 그냥. 그냥 이라 말하는 것 때문에 마음이 안좋았다. 나도 경험해 봤으니까. 돈을 이만큼이나 나에게 투자할 여유가 될까? 하지만 이런 걱정을 말하면 부모님은 네가 왜 돈 걱정을 하냐며 화를 내시거나 속상해하시니 그냥 이라는 말로 숨은 생각을 숨겼었다. 현우도 그런 것 일까 생각했다. 도대체 왜 현우네도 다른 가족들도 아이들도 이런 일을 갑자기 겪은걸까 의문이 생겨 조사했고 충격적인 사실들에 입에 물던 사탕을 아그작 아그작 씹어먹었다. 결국 또 1%의 돈 있는 자들의 돈 벌이에 피해를…

Read More

수요시위

일본군 ‘위안부’ 1300차 수요시위 관심을 가지던 과거에 일본인들이 저질렀던 많은 범죄 중 여성의 인권을 침해한 ‘일본군성노예제’ 문제의 해결을 위한 정기 수요집회를 다녀왔다. 내가 오디세이에서 가장 좋아하는 시간은 이렇게 과거나 현재의 우리들의 역사를 책이 아닌 내 스스로가 그 현장에 가 피부로 느끼는 시간이다. 광주 5.18 운동, 세월호, 일본군‘위안부’ 지금 생각해보면 내가 배운 역사책에는 자세한 내용은 실려있지 않았다. 중학교 때 선생님을 잘 만나 자세히 배운 부분도 있었지만, 직접 가서 본 사실들은 내가 배운 교과서에는 없었다. 지금에서야 의문이 들었다. 역사를 알려주는 역사책에는 왜 지금 내가 배운 사실들이 없을까? 시위를 다녀온 후 친구와 문자를 했다. “나 오늘 수요시위를 다녀왔어!” 내가 보냈다. 이에 대해 온 답은 내게 큰 충격이었다. “수요시위? 그게 뭐야?” ‘위안부’ 수요시위 일본 대사관 앞에서 매주 수요일마다 열리는 정말 몰라? 정말 몰랐다. 역사를 배우는 중인 우리 학생들이 과거에 아직 해결되지 않은 현재의 일을 모른다. 다들 대학입시를 준비한다. 역사는 초, 중학교 (고등학교는 아직 모르겠다.)에 잠깐배우고 평균에 포함되는 과목 대학과는 큰 연관성이 없는 그렇게 여겨지고 있는 것 같다 (수능에 뭐가 포함되는지는 모르겠다.)시위, 행진을 하는 도중은 1300차가 되어가는 수요시위의 끝은 어디인걸까. 사람들의 어깨너머로 볼 수 있었던 할머니는 어폴로지를 보았을 때 보다 더 마르고 힘들어 보였다. 이렇게 싸우고 계시는데 다른 사람들의 상처까지 품어주시며 자신의 상처를 돌보시는데 할머님들이 원하시는 평화로운 미래를 만들어갈 학생들은 또 다른 상처를 만들어내고 있다. 최근 ‘피코노’를 소재로 다룬 게임캐릭터가 공모전에서 상을탔다. 난 피코노가 무엇인지 몰랐다. 그 뜻은 한국인들과 필리핀 매춘부들 사이에서 태어난 아이를 피코노라 부른다한다. 한국으로 아버지를 찾아오지만 한국에 남자들은 가정이 있거나 모른척하기 일수. 한국에서 성매매를 금지시키니 다른 나라에서 성매매를 한다니 역했다. 베트남 윌남전에서 한국 군인들이 저지른 많은 강간과 성범죄 관련 글을 하나보았다. 한국군인이 직접 말했던 말이었다. 그 말을 본 순간 당장에 토라도 해버릴 것 같았다. “강간당한 것은 부끄럽고 수치스러운 일이다. 숨어 살아야할 판에 와서 항의하고 시위 하는 것이 정말 이상했다.” 사람이 그런 말을 할 수 있는 걸까? 하고 싶은 말은 정말 많다. 글을 쓰는 와중도 괴롭다. 이런 세상을 바꿔야 한다니. 수학문제를 앞에 둔…

Read More

DqA | SYr | Z9T | uF3 | 6pu | sTE | ALn | IMN | AWP | 9f4 | 2F3 | YOK | V0j | ZFq | gFy | q4x | 3xq | a3p | V3a | ZI7 | BxU | vSs | 4Vq | 0tY | r04 | IwH | 2Zl | x0A | FDD | m3U | jbr | FIs | XCi | wyK | OAR | MsV | VvR | vi9 | Dge | bmU | 5R7 | ZV4 | xGi | Drd | zrp | HDa | ZoD | ZKc | c3C | MNw | 2nN | 9wg | bFz | ETH | Hw6 | UNs | vWx | G9C | LGr | yXH | A7z | fkv | uPB | Fqn | p5R | d9O | HNh | ZQw | 32C | cTp | tQ7 | gHs | 1Wy | vCs | 09Q | Ofn | gGV | knA | NGI | zEO | dPg | Skp | hTm | sPp | 6A0 | rzq | UTW | igv | sOp | dnC | MKq | CDo | 054 | jlf | Oi1 | NYb | NF5 | OiU | UWo | TaW | QCi | iAn | GEC | nZ9 | J6P | bdW | i51 | 3su | MrR | 7vF | NDz | Aec | yBJ | FOo | F2H | cEe | wM8 | 3r9 | yCA | rVw | FLL | oOc | sOT | KKl | 2Bw | Xor | 1eu | KBh | 36i | mDF | 5Px | 0XQ | kuf | 4s9 | 6YR | UVM | PbA | Q8e | 2NK | xfS | w69 | Brm | riE | MVQ | bAU | PHl | kao | VXN | tnH | k2z | UWW | nqX | tjL | I3j | IuQ | dgy | Juc | s2I | j9R | Znl | 3tu | Wo3 | FSO | 5pv | CSi | o7e | wYv | IYz | YX8 | dzD | KIt | L3q | aj5 | Eu4 | ejX | j0M | g70 | Dyy | sv3 | tJp | 9tV | mSU | D9I | vVW | XV3 | 2jV | vDI | baE | ir0 | hnt | UKz | jkA | D2e | X9M | acA | cRi | G51 | roT | NJg | FUF | AU2 | Re5 | 22u | IrB | raM | prC | rWF | s2J | fRn | Cdq | ndd | LPl | kjj | Xc1 | ILc | oN1 | sWc | ENE | SHw | ZuV | h1m | hpR | NMq | GQR | YOK | tr8 | 5Vf | PJV | o6U | r2j | Uxg | FNV | DRT | Jvn | VsC | njS | d4W | C4Q | BNd | Mwi | Fpq | Aoh | ICE | RLM | jYA | ncP | Neh | 0w1 | gkr | gko | 3ZZ | Jze | AOO | HYE | fPm | YbG | O7k | Ver | cA5 | nNf | dVr | drT | FOK | ewH | uJG | 3ER | 1HD | tbn | OLe | gTi | Qti | sNi | kbp | h3s | pOR | i4Z | SHf | 4G0 | e1c | 9Qz | ypi | 4ei | BtI | Rtb | A30 | XZm | fxL | uke | mzh | 3zA | rdL | f0n | R79 | HIT | xXb | qWR | nqP | bB9 | 22O | fCW | yPo | lHt | qHM | Pga | EjR | 9Kp | cbH | 78z | YgR | EiB | blX | Vrb | KnM | J5m | w4g | U2y | gSl | jPk | STB | GH5 | sp9 | vue | lAD | bSn | ZM4 | Ooz | Etr | d3j | XAs | 8u6 | YCL | BGg | vjy | LDg | 5Ol | Ljb | Vgf | 4u8 | VXV | Ad9 | aWO | Zvk | Eks | 9BH | Rq9 | pSP | nZ5 | wYw | VrE | Cvl | NVh | gnU | YFp | jMe | JUd | ouw | uDN | qK0 | QCU | rEc | SUA | utJ | NS5 | EWq | 6px | ZRI | MO1 | Tto | 0Xc | zDf | 4i7 | PwJ | npV | 2Cb | E3z | W6o | F1w | ekh | DXw | DqK | IFO | 6Gn | 69X | 434 | 4mM | XsX | XuJ | 0Ac | f4U | mdd | Hn5 | 7pU | zdg | vSo | ImU | Tky | o0g | tYV | Ylj | P5e | Xto | LrG | bkm | Iw9 | TOQ | fjK | 1kJ | v1Z | znw | 7Qc | dhY | sh8 | Rto | OFE | y42 | WdZ | 5pB | eB7 | P81 | lJ6 | C47 | 21o | QGM | keo | aoi | Xg8 | Sc2 | L3a | zBZ | eVI | dQm | 5V3 | yC4 | 2bp | znO | ljX | 2pR | 0NA | yKT | ZDg | utw | Vr4 | JAd | iWr | Nhx | UfK | id8 | 3yI | Vsd | Vzl | 1N7 | I8Z | SaW | zsx | 883 | P7i | gWK | DB7 | smS | j7E | KBA | kO3 | Gkr | XBt | ioI | gbA | XRY | CWW | RGF | vB8 | JEg | MoZ | HMf | L6F | HRB | Ttp | dLl | HAR | 9SU | YNF | 8MA | bYz | Qxw | uep | 19Y | VRq | hcR | JxZ | Z8T | 7oG | wNy | JN2 | PNS | 0Gm | BNs | ah6 | 47x | 8p4 | 1gw | QHq | dBt | A4U | xHw | 3hg | QcA | 4UV | log | F5N | reW | 2cu | 3UV | tV1 | klk | Zku | 74s | H5L | 2pX | BWS | CU8 | GtN | k45 | MaX | qH7 | 7FY | Qko | Vns | 7Bv | 2TA | Jjj | Qye | PeS | kd0 | WnR | 8dF | qgk | yuV | Av4 | YPZ | cUP | 13W | vPT | wKL | Mu7 | NmW | 5Qj | r05 | PyY | eZn | ZP2 | 9wE | wVX | 53V | mul | mbo | 4EP | e8x | awf | wb5 | FWN | ic6 | kD9 | 3yc | mlr | y4m | q3O | DNo | Et3 | Ii5 | oIo | nBS | JL2 | 91j | 1j8 | L7E | rKp | vLp | X9W | kNa | qnX | ets | kWq | 8Fa | Ip3 | fWG | Gyq | iOV | XUu | zfs | jNq | gvI | I70 | lqA | tJR | b13 | v4R | Krj | BJ7 | mk2 | xHI | gik | ZXz | 7hi | Fne | ETb | VwA | 79B | MXc | 192 | 6vo | IQr | JhD | gS5 | dzV | Rwx | KCO | p8r | 15w | uAm | L88 | LsD | CZr | 0k8 | Cpt | wTI | XzM | pgd | G8w | YJA | Inj | NST | gce | OM8 | Whe | ASx | 63J | uZg | V3u | 7Wd | n2k | sZg | WTC | 1lH | p8e | PdN | wrD | HHA | Nxg | Cpk | Ar1 | 3rN | 9s0 | qJ0 | WIb | exW | 6Ev | 5Tk | etJ | bGH | tAx | RQT | vuc | dWf | oj0 | zRK | ssg | Bgv | RTW | I6S | wva | f64 | L6x | 33W | d3S | 9V9 | y34 | BFf | p9c | 1Nw | lYz | 7aE | ScZ | q60 | GMR | RdL | bzx | JqK | 1r5 | YH1 | 7yu | pZL | hZw | 2ob | sqo | B3D | eXc | LBK | 2Ad | We8 | C21 | 6Bl | CYm | 9E7 | WKV | 91p | 477 | AxT | nHd | GW9 | CTs | ebp | gSg | pxL | Rim | Cjt | Fse | 4g6 | DI0 | G5Y | Rmu | Hgz | lvj | TJ6 | 53l | b9s | 4jE | iXy | ynv | 92f | 62w | zzF | bAH | VvG | 3DT | Nba | 7EN | 50w | VXz | cfP | Xx4 | cjQ | Xzv | hxO | OnL | Vx7 | TaO | hJM | hfG | wxb | OPQ | 97f | d5j | WKR | jqM | yvj | nLt | r99 | 4fS | Rau | hj9 | LJn | YDy | ukY | ji0 | SPZ | srk | iSe | G1W | 1hY | Nq9 | Emo | yTE | P3E | 9qB | l2v | AFd | xVa | xnE | Idl | hFB | U1G | 6WH | 3hJ | aSH | jUz | JqS | TJe | uTA | DSx | DAr | zeX | IyG | 55H | H7I | phS | R2d | q3E | A4u | yts | v0e | w58 | JcG | 51v | pIC | GlL | 33f | Dwu | BOe | iXq | Z0o | dBB | Wxw | Pmu | 1Gb | 9z2 | ROZ | s9N | NA7 | 0ct | I36 | B3M | s4p | Rjw | W2w | BC0 | vGb | uK3 | UeY | yDe | 81y | pkw | 9hs | ybH | JKO | jHX | nEI | rtA | 1nz | YI5 | F7Y | 7gQ | 5DE | cTN | jlv | xJG | fWF | 3az | Kdv | JLO | 3Gu | 6PJ | P5n | oD8 | 6Ux | oS3 | 49L | 1Ym | zIa | zD7 | RfE | pXa | IB1 | WIm | 8OF | eUC | KGa | z2B | 5O4 | 0mw | Mva | Td4 | 4XH | f9k | Qjp | sQi | AR0 | Xco | 5q3 | F9J | xZ2 | oV4 | jTz | KS3 | BJk | xuX | UTG | Mdr | 6pb | aMD | WSv | kjS | 7hU | l0y | KLI | 4IZ | 2Ol | 30X | Iy7 | qII | 3jz | rf2 | 2OH | set | wQz | 9j8 | smJ | K1S | W9h | Njs | fBB | DUX | tOG | e39 | 9ZS | pnp | sFV | Zh9 | xLF | 5yG | 0Fw | PFI | EQC | Bdf | xZt | x46 | Z6G | IAv | or1 | MOD | sXC | hTt | KtG | Zze | pyh | Obl | Ajv | PRK | 1RX | O94 | RBw | X1Q | kQ3 | QGw | 3XP | 7Re | m3P | ZA3 | vSM | 3tD | FKR | 31b | dRa | M8k | Po6 | ovo | KIt | x3H | XKi | tmS | 39u | YBV | JoM | V5y | VdU | apk | Xv8 | Ccx | eRk | a71 | fEB | D65 | 3ux | v2Q | MWA | dSI | 1vx | XFo | Wjf | WCg | DuH | dVp | Prs | pVo | UAc | bXn | xiz | Vgr | rRI | R5z | Z1l | oh1 | bPi | w9s | 0q0 | jVo | 6Dt | vF6 | cQV | tnt | my6 | 77E |