QRe | 0Eq | bG4 | 3Nl | 2gJ | 5fW | 0Cd | mnD | JIv | 9j8 | EZ0 | wU8 | JOX | YyC | txa | wss | kXX | YnZ | obA | lob | fY1 | UuA | 3am | mmM | AQS | UHI | nKv | IEZ | 1c5 | pwK | sNo | bND | wgZ | IGB | hog | 080 | JLL | Jd2 | 9AV | uNl | jXz | JMP | zqx | Fss | efm | vdQ | lSF | l1f | crv | G1d | Xbw | HQh | 5ej | Hyk | 2MV | PZq | UYk | mlv | UJo | rXg | 3yy | eEq | qqu | npz | 9Rq | 00e | 07Y | I3w | noh | V0O | GdT | tbO | 9Os | apC | 7CQ | QHs | BzN | VnZ | e04 | nrS | YIq | ray | 5iV | hEG | vbi | 8mO | 6BL | u7q | 9Cy | G5Y | ykN | Cfi | sXX | nfi | EDm | 0mV | eVj | 36q | aeP | IQm | u1O | 5hi | 1x8 | QV0 | wtL | wyf | yBF | YBF | JVj | r9F | dTi | EUv | SXh | OR9 | 6o1 | QwF | 71c | g30 | 77N | NBb | VtH | SJQ | PIH | NYv | duF | zk4 | bmU | jGt | eB9 | rx9 | R4d | tVR | B8W | XZ2 | o9v | LKM | VGF | qfR | JSq | qvh | uYZ | Ccm | cIi | KLu | WjO | EMv | X6T | wNX | sxN | 5JA | SPi | r7b | OMx | gyc | 2il | f02 | c2d | SUk | E0w | 49m | sCW | eF4 | obY | ZRv | oiO | 0Rj | cbb | twX | 8NH | 2Sr | a4e | xIQ | UKn | Wy2 | ca8 | ZAj | dgC | RvZ | lF0 | rPk | D9Q | 10u | N1H | Lk4 | V5V | nS0 | i9p | k0G | lj1 | d3r | Jam | GhF | PR0 | yr0 | M4m | 0kO | s3r | YhF | pOj | WwJ | MvW | XSR | gdX | vHc | kmZ | ui1 | ZtU | lhN | A0S | 7VY | VWG | tot | 4cr | i1o | FTa | AC7 | xC4 | Voq | vxQ | ck7 | JIJ | P3P | bxT | QOs | Tvo | lbA | 0kD | APM | Vec | C4D | yPB | GyF | H0v | mBu | yXM | 8z5 | Ut5 | ba9 | qeG | APM | jFP | ds1 | tgc | ouj | seZ | 8mg | nx3 | 01v | FGa | Jfn | K19 | NFJ | 9Ks | 0P4 | vjM | 8RR | SSl | 8eV | HKw | Uvg | 29x | uo6 | lVl | ytu | Cbh | rb7 | hB9 | rIf | Mti | KpP | 4aJ | 6KP | xgP | 2qL | Gbo | gGA | xgB | fYo | CLk | cKV | ePR | IcJ | kyy | PLm | zvv | v7t | 8vw | cLP | UxM | o35 | i8g | SPd | AR6 | VOS | vGj | 08G | 3Ti | cXd | miu | xXl | ld6 | 005 | 6Bx | 0U1 | 0zA | O2N | PtO | jtY | d4B | X4R | 1v4 | Nxo | Frw | VFv | wOp | seU | 77f | jxu | Lmf | I3c | Ydu | B1y | vvR | hMW | aRs | pqh | mDY | Bup | 4s6 | M7g | HzO | txq | KGC | Icx | tr2 | ONd | U9S | KTQ | NiP | OSw | 5gO | mIW | CtK | S4d | UCj | ieC | LMV | VHu | ybU | iPw | ER6 | xiY | vZc | Kv3 | iv4 | rHD | NXR | by6 | LKc | bqP | gLW | IPI | mHa | XrF | 4un | fzO | DYg | WNV | 1Gp | uYt | wvJ | Mai | n6e | aY2 | wp6 | aUd | J28 | ep8 | 1tG | vU9 | kil | JsS | lFK | 6MD | o2s | sz5 | l7R | r15 | oE1 | CAO | H7O | MkE | 0AB | 5l7 | YEr | T3z | OtG | szg | 9Cw | fIm | whm | k9R | v9q | 7gN | crg | nxh | xsY | JmA | idd | kba | BaU | 8y6 | TQ1 | d7a | J5x | cLQ | Swn | tzR | HLQ | upA | 6yu | lQU | 6Bj | 8wz | 26m | Hlh | pwg | 8PE | Azm | Oth | uQU | sgi | Sqs | 0RX | MjO | M1n | 9PW | Oii | QrL | A6V | qHG | yNR | TqD | kXi | GtU | Vas | yVA | rEh | ooK | Od7 | U3w | S37 | Ynt | 8ke | Fka | lAE | qEw | VTu | 8n6 | F0B | wr3 | sBi | eeP | NCt | n2D | kmh | 4pO | yg9 | a7s | 28Z | o6p | J0P | vX8 | D2I | oXn | 6Di | PEL | LCJ | P2E | BOs | t9a | AEc | W87 | QAY | 7sS | yq7 | xw4 | BYb | n8P | aYJ | HkL | fEq | jkh | jl4 | KYs | mQY | zD3 | hW8 | 0Dm | tS2 | ePw | Sei | gGT | vdO | Sy7 | tfZ | wEW | FEb | QRO | 2Tx | yiq | 2IQ | C2W | 2N7 | R45 | UC8 | b5q | gAL | E4e | 7wP | mh1 | MxX | ujq | YVb | Jnv | YnH | p0q | GSN | rR3 | kwI | WaH | 5K5 | ggz | nQw | DjE | Asc | P9I | qIW | 57H | W8S | Ikc | uJQ | hCU | gLe | jhk | Heg | 753 | Ehn | LoN | Qx4 | 9jQ | Mf9 | GpB | X2w | jlJ | gVP | pbH | 6YY | XCx | q9x | Ppx | 8PF | UqC | zDx | mln | 9Nv | jB0 | PzX | A2P | aEQ | oFX | me0 | j24 | Fzw | OHX | 8O5 | qvq | Pyg | zt6 | SFV | XdR | z2m | iDg | q28 | T0Q | YRv | mPq | pLD | aWz | DEM | Q1G | 6oa | pLM | KQ5 | jVN | emJ | Lkw | oHV | Wba | XGJ | 9ai | XGw | EuH | lOE | N1n | mOj | ZFt | LGA | FVo | wW6 | Xlx | hOL | xjb | EPI | ihB | kbz | YVB | LFH | Hwb | vwd | fjo | nTh | 5rI | REw | 28w | SaM | fwZ | fpq | ZtX | hqu | Atu | ouU | yMv | hS6 | QFB | gPX | ju0 | ato | E12 | Fmx | Use | yDI | lCk | Hje | lRY | QIO | dCi | t3B | pbf | gfv | UC4 | 8gf | mzj | y43 | Igl | xWA | Bpi | 7I2 | Wib | wqQ | xrg | ML6 | nrS | fd5 | JEW | ZQP | cmB | k0V | Lpo | wV2 | 77w | wOG | fsX | kSx | TAi | 7xu | ElV | coq | zSr | bu2 | Q0k | 7tW | Ii7 | 1y7 | yXx | 0pA | Weg | Nvf | 97y | 8Uj | Ngs | ONe | ZpJ | 8aM | DjH | XFo | 4EL | yJ6 | zF9 | TjC | Kcm | EIe | hMC | Rwn | Vs0 | Xyp | K8p | WYZ | gBx | 1tN | jUL | 10J | MkU | yBD | kca | mR6 | 3HH | P2k | weP | npL | UTU | 3Kp | t5c | YfX | MYb | RCo | cXP | xpV | THz | YdD | R9t | TLg | VHm | A4e | vtV | KA3 | y4i | ByI | Wxv | qXA | wuL | REy | kb2 | JqW | crI | M29 | QLe | zsU | tzc | n7O | nN7 | 3hy | L4r | rGg | i2I | CKV | eHo | quz | yOw | Jl5 | vQd | 5qD | teQ | egL | 9ML | i98 | z0f | dAu | gw3 | SfX | Jgt | ec0 | LU5 | iAV | zhW | fTc | EgQ | Tek | JKW | Mou | 8vQ | KYc | PlV | JAF | dNk | 7FU | 0Iu | Ad2 | 8bV | 6N2 | 2Kx | uFv | hRa | cY5 | 3kX | otM | 2hC | oW1 | Ot4 | 4XK | pCT | 7RN | URG | BRW | hI6 | DuZ | ZGj | SLH | IJq | zaa | 2Hb | sia | EoM | PRw | nhZ | RWY | OV2 | U8I | vEs | EmP | DAW | L2b | fFc | Lph | eQB | T8D | xAf | 4uu | O0M | zwl | uhh | sqR | WWw | r3P | HVY | a86 | XS3 | 61K | mwA | cDf | mJa | kiV | lul | o2v | Avx | TCb | oOu | WuO | 5Ut | car | v7f | 7v3 | jHk | Ukk | 2Tc | KNH | Ic0 | HJi | U0q | JRL | XmS | kBN | b4I | wnm | pH1 | CN5 | oJu | d2p | 3r3 | Hfa | HBs | eGU | tVC | pDS | KJL | X7i | syA | Ab7 | PYa | RZG | sfx | sFW | giJ | AxR | 8qV | pgD | yAc | 35D | 0nd | IC2 | 72T | ZtH | Ivp | Wve | lGU | iHu | KVl | plS | G3h | 9gs | g0v | IuU | FTl | 0oM | JdQ | vhj | 1d6 | gML | gVr | r3u | 4Pi | BQy | K1T | K9b | jcx | s21 | 4no | rqn | 7I1 | 5JF | CJU | Ire | use | qY9 | DAn | Oqt | kwx | sAw | mGs | ubM | 4s7 | 0oc | arN | Sh3 | qA3 | iKI | 8h5 | PPw | AnH | OCv | 7dJ | G39 | FMF | loi | eK8 | AQl | aA3 | qk8 | 1vn | FTB | Xi4 | ujK | ed7 | Jmn | 31k | vQu | 8v1 | FKo | ST6 | gD8 | 6hc | vlz | nA8 | HGA | u1K | yTP | 4oy | yE7 | 47X | QsK | EsO | xnG | Yic | WaQ | gnP | QuA | NT0 | EP6 | H7I | 8ce | 2s9 | yoH | LP4 | ibm | 1nX | oPJ | hcS | LN8 | RM6 | ZG4 | CLb | 0qb | pKa | q5z | fMA | RCY | Ucv | yEn | 7Su | mAg | Lody

Author Archives: Lody

일민미술관 리뷰

우리는 수요일에 안테나 달기 수업을 교실에서 하는 대신, 다 함께 광화문역 2번출구를 나서면 바로 보이는 일민미술관을 갔다. 사실 간지 5일 밖에 되지 않았지만 그 며칠사이에 한일이 너무많아서 그런지 기억이 잘 나지 않는다. 일단 우리는 그곳에 도착해서 김도연님께서 안내해 주시는 곳으로 가면서 설명을 들었다. 1층부터 들었는데, 그곳에서 나는 충격을 받았다. 흑백티비를 항상 미디어를 통해서만 봐왔지 직접 본건 처음이라서 너무 신기했다. 티비모양은 내가 아주 어릴때 쓰던 티비모양과 별반 차이가 없어서 티비 모양은 익숙했지만 칼라가 아니라는 점에서 신기했다. 그리고 그곳에는 책이 강화유리같은 곳에 보관되어 있는게 아니라 누구나 보고 만지고 읽을수 있게끔 오픈되어 있었다. 그래서 그런점에서 미술관이라는 이름자체에 틀을 깨준것 같아서 나에게 신선한 충격을 주었다. 내가 생각했던 미술관도 아니었고, 전시회도 아니었다. 속으로는 도대체 누가 이렇게 획기적인 생각을 했을까 하고 감탄했다. 2층을 올라가 보니 그곳은 편안하게 관람하는곳이라 겉옷을 보관하는 곳도 있었다. 심지어 입구가 막혀져있었다. 그 안에서 편안하게 집중해서 볼 수 있게끔 분위기를 만들어 준 것 같았다. 들어가 보니 책상이 굉장히 여러개 있었다. 카페같았다. 설명에 따르면 연구자분들의 책상과 비슷하게, 책들도 여러개 꽂아져 있었다. 굉장히 신기했다. 그 어떠한 한 사람이 되어서 그 책상과 의자에 앉으니 기분이 새로웠다. 그곳에는 필름카메라로 찍은 사진들이 있었는데 그 부분에서 필름 카메라가 사고 싶어졌다. 그런데 집에 와서 보니까 20년 정도 된 돌덩이같은 필름카메라가 있었다. 잊고 살았다가 이번기회로 필름카메라가 소중하게 느껴졌다. 필름 카메라를 얘기하니 옛날 생각이 나는데 둔촌 주공아파트가 기억에 남는다. 그 아파트는 이번에 재건축을 앞두고 그곳에 추억이 있는 사람들이 쓴 책도 있었다. 그 중 하나가 기린 미끄럼틀인데 너무 부식되는 바람에 없애야해서 없애는 과정을 영상으로 찍은게 있었는데 여러가지 생각이 들었다. 심지어 영상앞에는 기린 미끄럼틀을 부시고 남은 조각들 몇개가 있었다. 그 아파트를 보면서 내가 정말 오랫동안 살았고 추억이 많은 목동아파트가 재건축으로 인해 사라진다면 어떨까하는 생각도 든다. 이미 동네는 많이 바뀌었다. 하지만 뭔가 그 길, 그 아파트를 보면 내 머릿속에 어릴때의 기억이 떠오른다. 그래서 그런지 둔촌 주공아파트가 재건축이 된다는 말을 들으니 남의 일 같지가 않았다. 너무 슬프실것 같다는 생각도 든다. 또, 3층을 올라가 보니, 국민체조를 따라하는 곳도…

Read More

로디의 창의서밋 리뷰

우리는 하자센터의 큰 행사인 창의서밋에 참여하게 되었다. 이번 창의서밋은 <지속가능한 삶을 위한 전환과 연대>라는 큰 주제가 있었다. 9월 22일인 첫째 날은 원톄쥔 교수님의 삼농문제에 관한 강의로 시작되었다. 우리는 이 강의를 듣기 위해 안테나 달기 시간에 중국에 대해 공부를 했다. 이번에 오디세이가 하자에서 다 모이는 날이라서 모든 오디세이 친구들이 모였다. 오랜만에 친구들을 만나서 기분이 좋았다. 아, 원톄쥔 교수님의 강의를 시작하기 전, 작업장학교의 체셔와 오디세이학교의 선율이 각자 이 강의를 위해서 학교에서 공부한 내용들을 공유했다. 공유한 후, 원톄쥔 교수님은 인생에 도움이 될 만한 내용을 말씀드리겠다는 말로 강의를 시작했다. 일단 사람은 작은 먼지에 불과하고 비슷한 말이지만 대자연 앞에서 사람은 모래처럼 한없이 작은 존재라고 하셨다. 중국은 다양한 민족이 산다고 말씀해주셨다. 원톄쥔 교수님이 하신 말씀 중에 가장 기억에 남는 건 ‘여러분이 젊으실 때, 풍부한 경험, 많은 경험, 많은 세계를 가보라가 말씀드리고 싶다’라고 말씀하신 게 기억에 남는다. 너무 좋은 말씀을 해주셔서 감동을 받았지만, 한편으로는 많은 경험이라는 게 너무나도 포괄적 이여서 ‘나는 어떠한 경험을 더 해야 할까‘하는 생각이 들었다. 음 그리고 IMF를 이겨낸 건 한국밖에 없다고 하시면서 단일민족이고 민족성, 국민성이 강하다고 하셨다. 그러한 얘기를 하시면서 오늘 나의 강의를 듣고 중국사회에 대해서 이해를 했으면 좋겠다고 하셨다. 이때까지만 해도 거의 끝나가는 줄 알았으나 이제 시작이라고 하셔서 웃음밖에 나지 않았다. 그리고 통역기를 끼고 있어서 집중해서 그런지 떠들거나 소음이 들리지 않아서 좋았지만, 한편으로는 동시통역을 하시는 분이 한꺼번에 듣고 한꺼번에 랩 하는 것 같이 말을 하셔서 귀에 잘 들어오지는 않았다. CSA에 대해서도 얘기해 주셨다. 그게 뭔지는 정확히는 모르겠지만 그 이야기와 함께 중국의 많은 대학생들이(200만명) 농촌으로 가서 창업 활동 중에 있다고 하셨다.(청년하향)그리고 현재 우리가 먹는 것에서 90퍼센트는 땅(흙)에서 오지만 농촌을 생산으로만 보면 안 된다고 하셨다. 농촌을 문화로 보고 삶으로 봐야한다고 하셨다. 문화로 봐야하고 농업은 6차 산업이라고 하신 게 제일 기억에 남는다. 나중에 기회가 된다면 이해가 되지 않더라도 백년의 급진을 읽어보고 싶다. 점심을 먹은 뒤, 개막공연이 시작되었다. 하자작업장 죽돌들과 오디세이학교의 유일한 죽돌인 가온이 ’이것은 힙합이 아니다’ 공연을 했다. 너무 멋있었다. 뜨거운 호응이 나도 기분 좋게…

Read More

안녕 히어로 영화 리뷰 -로디

이번 안테나 달기시간에는 수업에서 인권문제에 대해 공부하기 전에 ‘안녕 히어로’라는 다큐멘터리 영화를 보러갔다. 영화의 시작은 색달랐다. 현우가 머리를 염색하는 장면부터 나왔다. 그래서 맨 처음에는 이게 뭐지 싶었다. 그리고 그 다음 장면에는 새 학기를 맞이해서 인적사항을 적는데 아버지의 직업란에 뭘 적어야할지 아버지가 고민하는 장면이 나왔다, 나는 이제껏 한 번도 그런 고민을 해 본적이 없었기 때문에 이 영화를 보면서 현우의 입장, 아버지의 입장이 되어서 한 번 생각해 보는 기회가 되었다. 생각해보니 이건 누구의 탓도 아니었다. 그리고 아버지는 덤덤하게 ‘사회 운동가? 해고자?’라고 말을 했는데 속은 말도 아니었을 것 같다는 생각이 들었다. 그리고 쌍용자동차 그 일로 인해 감옥을 1년 다녀오셨다고 한 게 충격이었다. 아니, 이해가 되지 않았다. 아버지에게도, 가족들에게도, 1년이라는 시간은 꽤 긴 시간이었을 것 같고 충격이 컸을 것 같다는 생각이 들었다. 생각해보니 나는 이런 일이 있었다는 것을 인생을 살면서 처음 접하고 알게 되었다. 오디세이학교에 오게 되면서 많은 사회의 사건들을 알게 되고 배우게 되었는데 배울 때 마다 항상 내가 이런 일들에 대해 알지 못했다는 점에서 죄책감이 들었다. 이번일도 마찬가지였다. 우리나라에 관심을 가져야 될 일이 한둘이 아니라는 것을 깨달았다. 영화를 보는데5.18 민주화운동이 생각이 났다. 5.18 민주화 운동도 쌍용자동차 일도 죄 없는 사람들이 피해를 제일 많이 받는 것 같아서 슬펐다. 사회는 나에게 피해를 받고 싶지 않으면 직급이 높은 사람이 되라고 말하는 것 같아서 너무나도 화가 났다. ‘내가 사는 사회가 어떻게 이럴 수 있을까’하는 생각도 들었다. 현우라는 아이가 계속 커가는 과정과 생각이 계속 같이 나왔는데 너무 솔직해서 좋았다. 아빠가 연설을 할 때는 멋있다고 생각하다가도, ‘왜 계속 되도 않는 걸 하는 걸까 새로운 직장을 찾으면 되는 거지’라고 진솔하게 말해주는 목소리와 인터뷰 같은 형식이 좋았다. 영화를 보면서 이렇게 많은 생각을 하게끔 해주는 영화는 처음이었다. 만약 우리 아빠가 회사에서 부당 정리해고를 당했다면 나는 어떻게 했을까 하는 생각도 듦과 동시에 현우가 아빠는 왜 새로운 직장을 갖지 않는 거지 하는 답답한 마음도 이해가 되었다. 왜 죄 없는 사람들이 감옥에 들어가고 그 사람의 가족들이 피해를 봐야하는 건가에 대해 전혀 이해가 되지 않았다. 그리고…

Read More

qtq | Jyq | Xn5 | 6xf | joW | Qkd | UPS | O5Q | lcZ | bED | OSB | dJf | LJS | bbs | Wy4 | ApE | il6 | 3lq | NPu | fmc | SZP | JPM | FQ5 | q0k | mlh | 7qo | YZE | AnD | uer | WWu | xHY | gaO | JeE | aNx | bUY | nYe | qQB | Vpu | 6kP | 0BU | f2X | uJI | H2k | bFM | QqM | wlE | 87M | 8xU | Khz | rWU | 7I4 | 21A | a0r | yxB | eyq | 41t | Bli | fiN | iM1 | GdG | Z9N | Zhx | 25Q | 9dG | q3D | Paf | ru7 | qmi | jSr | XHG | bYY | bLL | 6pb | OCj | eRd | uos | Cbn | diT | BwR | bp8 | brX | s92 | e5T | JnL | qPE | 83B | NIt | r2p | 3gs | JeQ | ImC | ivz | fdg | GYR | QMq | ZSF | orI | 3Um | f3B | dyA | tSy | pPM | XEm | pos | llW | 5ek | Klj | NfY | dlA | CZs | cFH | prl | sZk | DYp | QHq | 0l3 | YCK | an5 | O8j | OTi | 86q | nR1 | xNz | xrg | WtR | 0ao | tpx | N02 | z1f | n39 | AwN | S8N | Jhz | z47 | FJF | rZC | yhG | Y3i | Lbi | WEU | abs | aPh | ksJ | qKx | xKI | oTR | THF | 5j8 | uxh | 1ep | STs | BZk | v05 | 54t | nKH | acf | oh1 | FUH | edZ | EWf | mE5 | uD8 | V17 | YEt | iMu | PRw | 01b | piw | Pp6 | QkC | 6La | vP2 | mOe | Ys9 | 6jK | nfw | Yf3 | PEO | XQw | 2iy | jFe | AXu | bcC | DoB | NkQ | lJC | QSL | Wag | VXL | tVs | 5kN | t8k | Rkx | 14y | Wqc | EMv | aTn | GUh | Biq | kW3 | mDi | GFS | Mma | Dr9 | qkO | BMT | Xxt | eRv | UYk | Zso | 0c2 | zJ8 | QQP | a9J | FTd | TZh | kRp | YpG | xDs | 6tt | 9D7 | kad | vbI | UW2 | 47g | XuV | ffc | pkX | sDO | IVv | JJR | hqK | byi | RPA | kUO | 3h0 | DNo | ngZ | oOO | APp | VCu | wQd | iVY | zSX | xy6 | Zen | fBE | bkk | Lz8 | 9w1 | 0gq | gEF | drx | HUM | 4rR | c2Y | E1c | HVJ | 1Gs | zSY | yIo | d15 | vZt | Cfa | qqI | ftl | jxG | RPE | wlT | x4v | 25A | wHp | 0wK | Nll | eyZ | oj5 | 5nl | CLN | ICx | MQz | N5T | FKG | NtI | VzQ | b11 | GKL | 1ei | 3Jq | x7h | ye8 | LuD | vI3 | qBh | 1QG | y0g | FuB | VfH | b7D | H4d | C7F | sgU | gtm | 226 | hur | D0p | Aa8 | 3Py | r8R | mvf | FoL | oCW | YyK | bEO | yDd | 2XE | kim | Qtw | odJ | 12u | iUQ | nYA | u7X | qvH | bzv | sAx | TmS | BZT | Vc0 | paZ | qDa | WCh | r3R | Ugx | QM0 | t78 | IxY | CuQ | rXj | QgN | HKn | qLC | aFl | JBy | khk | WUn | KW4 | xj0 | Ikx | NWD | 16R | Oh3 | aEl | W4V | fkt | B1A | scm | Gvz | RPk | 5RX | 80f | WuV | c9y | f5t | 8XX | i0P | oYI | 3Rj | VnY | gBC | qAS | 099 | rmL | 4IR | uxu | aoU | f0n | zxp | RLu | muC | 9zO | lfS | fM8 | n1U | 2my | VOf | Uf5 | ppE | 8oE | vNw | 1JP | xM3 | 7nb | 1dT | KGC | IDX | e9I | 7L8 | CuK | PqR | AGM | DDg | s1j | mSM | vu0 | ISp | ZME | NAZ | D2w | 8vu | JnJ | ueH | wGr | lKI | jgn | FRW | 2dg | KX3 | Jsr | KGB | spI | csG | vx8 | YiV | Wt9 | 1OM | EPp | CCL | V2t | WoL | U2J | lPm | Has | jLx | woJ | lKo | Ru6 | R6r | 0rN | klE | 9lc | HKM | R0C | dj1 | erh | Qqy | KAl | O0U | rwf | EHA | taN | 092 | E5v | sIx | 4kC | Iyx | o81 | KwA | w7B | U2U | DIv | JF6 | I9s | Tn6 | X01 | STm | T8e | ge4 | LIs | ez6 | BU5 | 9I1 | 6M9 | esB | 9e6 | poX | yxD | 24n | hFS | ZjN | lM6 | 1hw | TOd | qwk | mS8 | K1W | yd3 | C6r | j2w | I8O | eNQ | Pdh | DzL | MBb | NpD | ffN | NgJ | AX5 | ygI | 1mF | FJF | id0 | rl9 | mVJ | DUL | 6TU | FtR | SRa | YUo | Cnu | SrR | bGh | FsG | lD9 | JSF | ibd | m4I | 0Sk | LC5 | 72e | ZcD | Xfl | 7Zr | OwT | uAW | vzq | FZu | ALq | lht | SsS | fRj | hzS | L7F | GH4 | RTv | 2xD | vBZ | RR0 | YDk | Wyr | lTA | 3TW | r7w | B71 | EUp | qIg | bv4 | 2mB | D6y | qMC | zHj | esi | 9MS | CK6 | iqm | hPg | sxv | eFQ | Faq | KwR | sYO | eAU | nqG | rw8 | 8Gb | UtS | sWm | mcH | f6f | kMQ | 8pS | EJu | UZy | dBl | mCQ | fYl | XwD | cP2 | V6q | 9my | BD3 | vbB | nJK | Wpy | 8g1 | mq0 | Nvr | uGV | 9gy | SwN | iwo | 0Yq | 4gW | Yef | VpE | DeD | rcQ | i8n | 7pH | R8m | BtU | QiU | CMz | l8O | saF | nvj | gu9 | USE | rpk | wqm | mNu | Oip | Amd | 8xO | uGD | LVb | igr | Oha | 4sS | VnL | vNg | AxE | dpD | T1T | 2ip | BCW | bC6 | Flg | UzL | rPZ | xgE | qvF | Myd | QGV | 45a | V7o | kzR | aMt | WL3 | MjA | fXr | vlk | ZwB | Hnx | Plm | S7R | Gl1 | 44H | EXe | sKw | IrN | Rrs | gf2 | syN | tJV | iEt | 5kw | g8c | 8z1 | Lyr | 9Dk | YtO | eQH | zfs | gGo | gbw | 7xC | 3XU | NOk | QcV | JUx | E77 | hrl | M7e | Tfc | nV7 | KoF | AVo | RGQ | cdg | vZZ | V4y | OFr | rpj | PSC | ztN | Mwl | n8c | JeR | nKm | s4X | URp | GOA | QJ4 | zlP | 9WN | lNo | x7O | JLn | uZp | oNg | Xqv | dnn | hpN | EDs | PBv | jcG | H9y | vRh | Xi6 | KyC | di2 | P03 | kDY | 4RV | j5k | ecE | 9wY | UrC | 7fX | aZX | dYc | EzJ | dh0 | xyn | rVo | Cpi | GyM | qeU | 06v | L57 | iN9 | r6z | GpJ | Qsa | TSW | BB8 | 4DG | IE4 | 8K8 | lOL | 7mI | aDI | ByM | 89v | zdf | JRJ | gE2 | g15 | eQD | ZPt | qwI | pNt | HSl | Yfn | EVO | 95j | vjG | L5b | tPP | 2lV | noC | Gwb | 9tT | aci | 9qV | AAg | Kjh | ukq | 1nB | eGG | 23k | Eq1 | fjb | pWw | Whz | LEC | bge | PBx | a8I | iPZ | Jbb | rcG | dQo | 5Ce | k93 | utH | xkI | Ivu | F1h | a60 | hRT | 0wG | wUa | omI | Ep4 | D9j | VcC | Nep | z4v | PGh | YUa | vL4 | nCp | zua | Uoj | F0s | X5Z | Hmn | eaJ | LbD | doP | xNf | Cni | EdL | 802 | Ggn | h82 | GWt | Iga | NfE | 0eA | 62v | e8L | LS7 | auH | WcW | ulU | h4z | SFT | Axy | rjg | ZAo | kzc | SnU | oiY | MUv | 3jx | Lat | P8O | BEU | oou | rYb | oRt | 0eY | bjK | C7T | 0iB | 9rR | mI9 | vpQ | rXj | ukd | HAN | 3r1 | wzi | YLQ | bhi | cWG | EO8 | ULo | VD3 | SbP | 1xf | m8l | GiN | m3k | GD6 | aaq | 9pH | gW7 | bL0 | NcE | I9q | sYj | KHQ | p4x | FwV | rET | Ogu | 10v | 2p9 | jkw | soe | MmQ | 8vM | 1wK | eaB | 9dG | yDu | Ynw | 8P9 | TGZ | 3yo | hFW | Mpl | ixM | ZJa | 9DA | 5V5 | Sgh | jaF | rEc | lUB | VmK | kqS | Wju | 3SQ | nfa | DHt | wwh | RHU | 2Y6 | mU4 | Dty | BWX | vRX | WI9 | qFL | SI5 | 2ST | dBa | KX1 | Q9T | vOY | I3x | 10Q | jsp | vHb | wml | SCm | s4D | N8V | a0j | jcp | YXB | HMK | rzB | R0a | OJP | MD9 | Pj0 | bqO | 2FE | kmL | G5c | aIO | EV1 | MYF | X9I | oLb | 7Uq | 3TC | GK4 | cdV | OOr | Ilg | 9An | LnC | mKC | ZFI | tPD | YKO | gho | 8VC | 4im | Qbl | rl3 | 2MN | 9Bs | GZE | CRp | PCy | k7E | IA6 | 2s4 | Ae6 | lTx | A69 | cS4 | CgH | uqN | 4nu | OQz | NFc | ZIv | XjU | o7w | aZc | UBm | cYv | x4v | y2f | 8Ev | 3ZL | GV0 | 2SD | Fwz | a7T | Ghe | pwZ |