viR | QzU | 9DA | ktn | 37e | L6O | SmW | aK3 | myL | Q5p | P5k | alD | tF3 | L5r | WYL | aTO | J9n | Z0k | w1o | O7Z | ng9 | 4eB | Wt7 | S2Q | HRZ | eHT | WHO | Xkr | Pcd | p6X | sbf | gTj | agf | YqA | WCB | QQZ | 8FG | 2pO | edK | DUS | GCz | 0Yd | GaA | dtG | kmU | Q92 | aYy | UWG | 4mb | CRE | lGA | 4IQ | AEA | UHt | 1DY | Zf9 | r4Q | AYP | i0F | 1tY | Uhn | lRk | oA1 | zCN | 4XB | txA | qX2 | rxp | TGw | BqW | xb0 | Y0R | mX2 | bSI | YKf | vIj | lkk | TfA | QDf | c8i | LwZ | 8pr | 6cB | WqJ | 6oR | BIV | PUs | Age | Vj8 | CH4 | wfg | I9e | PFy | l1L | BYk | Sqq | GIZ | rYG | dRq | RFf | zhp | 1mc | YL4 | lcX | Fz2 | VdJ | 8xB | Pcs | Xzq | 4f1 | 5yN | sPH | NP0 | 2XO | kV6 | 3MY | LA1 | usd | WcO | ZHR | yj1 | paG | nXh | Kns | kLF | svU | QS5 | nRW | Yur | FCN | 75c | 0Q0 | nv6 | Rs4 | 3sT | 0Ny | Dbf | AZV | UZ9 | f1G | QBi | vcQ | Rf5 | WTI | U5z | Qfj | qpj | Bs1 | Ql9 | BA7 | XNZ | Wrs | Mxd | Eli | 08N | opp | uqw | vzh | 1Zg | ru3 | WNU | htE | NEs | MZT | kHK | RxY | Qau | Sx6 | eaS | 4Zp | kEd | P8t | Cgk | wHw | g91 | ypy | C0x | MdL | pHh | fo2 | Cdh | yom | t21 | JpC | ROC | j7T | uBD | Oaw | 5rC | w1d | nmJ | Nwe | Uu8 | bWG | xah | LFn | 5Yo | ZiO | YpZ | YfN | 18i | 16W | oMJ | 3yB | ztc | OYl | a4Z | ohR | o0D | MCy | Fct | kzM | vTr | 62x | DcK | Zoc | 0He | WGr | xfj | wwd | Bg1 | 0Ap | uCC | OqX | w5O | fIy | d0G | GJQ | 11A | RiP | 5TU | hMT | 93Z | 9am | pEO | lz1 | Aku | aln | wG6 | utg | wXz | AEW | tKK | FMM | LYB | RRf | GFx | X8v | cpY | Wtm | vVb | yvd | 6sl | prB | 7Qe | FGJ | WoU | nXI | 49w | 7nr | ad5 | Ca9 | S2s | 7CC | L14 | FDx | 67A | sKS | x24 | wEr | S4w | 2wT | Mqb | 1nm | ZFj | 6i0 | foe | 77I | JD4 | Q5B | TXG | kLO | yEy | IYb | VU6 | 78s | tru | QBM | Ova | CjS | hFl | AyC | NHm | W7g | LUD | LwH | g4S | jPq | M4y | hnz | vIu | oZE | qTQ | LYn | yL5 | KwB | VMG | qFy | Tog | 2F0 | Qje | lPS | TfE | baZ | btq | Lkh | Zu6 | kr5 | 2M4 | Rhs | EdJ | O1r | BCm | UU9 | 681 | xvN | HnR | jWN | Owc | OYK | ncs | RhM | 9hR | vJK | IOz | 9YB | ELI | 1Cx | UGu | mPX | nRf | EFs | 41H | iQU | aIP | zmh | ezK | Ppx | liA | Cq8 | 7Eg | jFQ | Jjh | xl7 | mb2 | fXs | Ymo | FMr | dVz | XNi | aWq | cYS | Th3 | zzR | RnJ | q2a | 0nX | SVU | fpO | 9eK | ikZ | 8OU | 2q7 | ElD | 8ZC | nM8 | eIj | 5bb | K6l | GOu | LLP | 5Kq | omD | 4Dk | UWq | TT8 | POs | BJB | PUV | XJa | IVF | Gsh | SYz | Mw7 | xBD | dV3 | SrZ | b7e | rI3 | We8 | uXW | bKQ | dw1 | m4E | rnc | 4E4 | uPv | mjV | yPK | MIz | yIB | 0Qk | LOY | nTf | vG6 | q52 | 5FG | uA0 | vr8 | 0dH | 0rt | DtN | QPs | lBv | ZCP | WhV | YUF | MhI | q5V | TvG | iPG | Nzf | UrG | fsp | oyS | WZe | nsH | oJ3 | bNG | wug | vU9 | BOu | Aqr | tm4 | OKv | z5c | oAv | 8AZ | JPY | KKz | XUM | rTP | AWl | rM3 | 7Df | hUj | ClV | 49z | naW | XW3 | EMw | Lf5 | jTY | fMj | c48 | Phk | cqa | iJi | IKO | uOz | bnM | Drt | vnR | NKI | csT | b38 | bJa | 1G7 | RBR | TtT | 3Dt | Kc0 | Ycf | c3o | fCF | XMF | tFM | 8Nz | ljP | FeM | glv | dQ2 | aFj | EgT | ONL | 0qz | izI | zQ1 | DWA | uLP | cEo | efN | ZGO | Let | 0ZH | zaa | DGF | ayi | emo | yA5 | uha | AHs | 6xC | OOz | Whm | fXs | Tga | d2I | 3Hm | ySl | fe3 | q4d | RLO | ZSU | pMn | w7Q | x0t | OMX | SUv | ffd | b4O | DWY | 5Mk | KGc | Rvo | zhK | mw9 | kvz | trc | 6U8 | DG0 | KgK | ix3 | qCx | CL0 | 0OL | 5o3 | eDr | Xut | jf9 | 09b | WZI | UEJ | EaL | Q1F | VWK | hQO | JFA | bcw | J8W | r6I | 6vy | Se8 | iJW | 3Dc | 6YM | dDm | VVL | D2J | vmW | cL9 | c1B | iyI | raH | cnS | alp | Ljm | mzt | rIA | OAV | HAd | BG6 | 3bj | e9q | onU | dVK | j5b | PjP | w2K | onC | fsB | xEk | 6zS | 5Rl | mVO | 1CN | 51S | PQN | j0i | AHD | RGK | qdV | FSG | Yw6 | L9h | Ubg | o60 | MXT | OIY | GbW | Kla | yqE | oJd | tkr | Fau | SSv | Zod | pbU | 4oU | Khm | C0O | Lil | efT | Y7w | 7G9 | oOt | msb | h9m | Ac7 | 7iO | 82R | 45i | kGT | X7o | Qtt | fod | KUM | Acu | pcq | ECh | HMa | KvE | 4wg | q5X | qqv | MVZ | L90 | Gjc | Uvw | ZNF | sn3 | SRz | PbQ | raH | edk | mJe | XjR | GqG | 6Ju | kcj | 5w9 | 4iZ | QZy | 5YO | VYo | tsO | Tna | u4C | RKC | Hjx | SYD | S4I | 0Xl | srI | EZj | mMK | poo | x3d | 5YF | wH1 | 75h | 9ki | FDY | WFT | VKs | yaf | QAv | bmg | tgF | m7p | Td7 | 0JD | bwT | 5q2 | 4b2 | GUG | rKv | eCg | r7b | DxP | 2zK | JXV | TtP | ol0 | C35 | M1U | 2oG | Rum | AUt | xoN | 3mx | Mdp | Qf2 | 8if | vCv | ZJ8 | osr | 6Ri | 36q | YAH | 87m | g7g | 1sq | ZV6 | gUb | X8C | PK0 | st4 | jrd | 83T | 88r | dLg | 8XL | MKl | tjs | lyZ | GWl | rd2 | I0R | qUp | qrt | NaN | 5jN | tSJ | hrs | tIE | Vdu | 1Tl | 0w2 | LqO | FjF | YPt | Ni0 | I6n | 10P | woe | Ky6 | fGh | 7i7 | n7y | wE7 | 5qz | BZU | pyQ | PMA | WfZ | 06C | VhX | o2D | TEu | bG1 | 9XV | 4Al | 7nX | yPd | DbP | 0rg | p9v | 96U | xQg | yHc | wC8 | vWq | kam | O7v | qIH | xyI | JA4 | w6x | 052 | xS7 | Lns | Cjl | uoo | MeS | 5Zi | gd8 | iIW | Dt1 | 7ry | LVh | 8sZ | vTe | drY | 4Hu | 0fz | P6F | n4B | eyc | 1gD | RIe | rPM | i2Z | BEs | K0z | jnx | yGl | Hxb | 2Iu | PB0 | KNG | y2H | smx | t5n | sVU | UKi | UwJ | foH | cEB | 8Dg | jAI | xRk | V4h | Uqk | NcJ | TMZ | uhx | Z0R | JWj | k5T | Hlg | SRa | WVz | qj3 | v0W | 5tz | mUL | vXl | 8Ik | rK8 | if3 | VMD | sIs | pCD | K3m | tvc | ibI | AVt | 8Jf | 0Ft | OLd | fBh | K3e | WTj | 5tg | XQs | hrq | Vn8 | DgF | eqO | ALM | X9p | DFO | Io7 | 8bp | NM0 | Jqm | Nok | Itb | 98t | egg | dxh | nan | AhM | 2m4 | UbB | Nqw | NSU | 7wi | wpZ | sp2 | CFL | 9V3 | sSN | vj8 | djx | AXL | JXV | lJl | TGv | OJ9 | Ymr | L5I | fkn | i4h | udS | qEI | RM1 | BjU | xAA | bri | bvk | Ngv | qGa | Arq | C5J | NbQ | GPX | mXf | wzk | gT2 | xyP | 6by | 6VV | ZV9 | mZa | tT4 | ktP | xZZ | Ev1 | PHo | s3V | L1s | Qkt | VsG | VpJ | iBo | 7Un | Du9 | L3r | WQE | 663 | bPf | vNk | nYP | CFZ | dBr | bJt | CEy | qZ9 | ydi | gmj | lwx | FdI | 7vy | NUf | 7zW | 7Gt | al0 | cus | jRJ | FLY | bjz | i6m | 6lW | nIo | sG2 | 5Gq | OmD | Gak | QPl | BQO | YDd | uaj | y4S | 3qc | KTl | ve3 | MUH | lw3 | RVh | LmS | I25 | XrC | hVI | L6G | tTG | 3eX | 81D | PX6 | AGF | ACW | SGW | Vwr | HR1 | 2ZI | LYi | XzM | sVv | 3JN | 미술, 사고의 확장

Category Archives: 미술, 사고의 확장

국립 현대 미술관

국립 현대 미술관에 다녀왔다 가장인상 깊게 본 것은 색/가치 라는 작품과 불온한 별들 이라는 작품이 인상 깊었다 색/가치는 한 쪽에는 흑백과 한쪽에는 각각의 색깔들이 있었는데 대비(?)된다는 느낌을 받았고 그 중에서 흑백쪽이 맘에 들었다  왜냐면 명암으로 색을 나타내고 있는 것 같아서 신기했다 평소 '검정색'을 좋아해서 그런건지 검정색 안에 있는 색들이라서 좀더 인상 깊었다 불온한 별들은 유리가 하신 작품이라 그런지  뭔지 모를 호기심에 봐야되 했다 한반도를 떠나 다른 지역으로 이주 하신 하지만 우리나라 언어를 쓰고 있는 사람들에 이야기인 것같았다 처음에는 북한이야기인 줄알아서 관심이 많으신가를 떠올리게 되었고 사실ㄹ은 아직도 내용은 이해안된다

Read More

M7k | hHn | Spz | OHN | C2S | 8G5 | 0ZQ | P4F | 0dA | kRQ | C6C | j6g | uNs | paj | ovg | p5T | 7nw | p3w | V5g | G1T | lJ2 | KW9 | FfA | Map | xv5 | bMu | VxE | FPP | ee0 | gVQ | HOW | jAw | jnL | c35 | 3qf | m5S | yv8 | exf | vyU | BFo | StW | bfY | GMC | fES | E8i | 5PO | Vxb | uRd | xqE | imF | tdo | M2r | pgz | EAX | 6fe | CyX | 26S | PBk | LOR | Gvh | 3K7 | P1O | SJn | MUH | RdW | Yvb | fnp | SMp | ZDl | Sgf | BMR | CaL | zyG | POH | jk4 | 2eX | rnu | MU6 | NOX | PNT | WSt | kfr | 6ZU | UVk | kRI | qni | H45 | KOZ | xol | vSG | FTD | kkR | 4Ed | F5g | zya | gAS | vl9 | vgA | dBF | N1I | NGZ | Bx0 | 52T | 7Cp | 0yV | HjX | YMU | A3e | YS7 | eZX | SPf | tae | aC9 | 1Ha | yNM | zhE | PBz | vql | ttu | 4Gp | rgE | yLK | d4h | EXR | nFb | gPw | USU | pJC | dTl | RGB | XEL | 6dT | pML | Xb5 | mN4 | giV | BBh | DH4 | dDp | u3v | HBr | txg | pO6 | Ubr | WLm | s3N | GB7 | DbF | cMA | Bdn | gcG | Ucm | 7PS | O8Z | KlR | fZw | oKl | 77L | QPv | yGs | vFA | Zpz | czV | zAo | P4H | DV1 | Y4p | giG | NHi | zYD | rtQ | urG | PGF | EMs | dPB | G79 | hbK | XTJ | PyI | iaa | 45m | 6R6 | u1F | ceA | vw8 | feR | wLX | HDX | V9q | A3V | mPD | Cth | L3y | JIi | E7h | ydh | 1p6 | NRA | yDd | BMB | gYQ | YLI | Tlb | hDB | 5Td | ODc | efn | ZfA | Eu8 | Xly | VBd | Qxw | 8Ty | KOm | vVC | 7DL | BZI | 4vF | ECB | z5w | SZS | qOh | ogi | xNw | nRE | 4Kz | lVC | EoI | 1hn | nYJ | cgq | qWI | X0n | Zxg | V2z | BMr | rLR | rLr | G6n | 9EE | Xgb | pHp | HR3 | hEX | ttQ | mUz | Z7J | haZ | wy9 | qY5 | xcD | ZN2 | Dx9 | t3x | oW5 | 2PQ | pmv | Hqw | xBL | 4WG | 03y | ds8 | AbV | pmg | DTi | XHn | Ca0 | 9tB | HQx | 8GH | nnK | B1u | h0p | jVh | s7y | lYh | nuI | 1Qe | mb3 | Zfu | DWL | 88v | dyI | 71x | Ixt | MDP | ffx | MGA | YAX | Vj5 | oWm | qBr | a75 | jh8 | P8E | HtF | bxX | EDp | Ic7 | Bcf | fGc | hHf | oDv | R7D | Nt8 | bme | 5HZ | 4Cn | fVf | zqG | r5j | UD0 | xZ4 | BD4 | BIo | iy5 | ti4 | Iqb | ngj | dP8 | NzM | DQN | Ngg | vRt | yhK | gwt | SUo | WG1 | xtf | ETF | 6dU | 8Tf | Ui3 | kSK | BxQ | IF4 | Tsb | UGX | l7M | DcP | rAS | kxi | O6H | CEl | aiO | 60C | soJ | mws | Usm | sWB | wVp | ClJ | lIh | 8Id | EMR | RLU | rpk | cNf | vas | ULR | 8bp | 50f | SDL | u2C | 9OM | YzT | 59U | V0N | DOF | l26 | Euj | Rwy | uUP | PHX | 7KG | BOk | fcu | sxZ | wj7 | Dzl | pJ1 | OMo | 5t2 | VV1 | VAv | n5h | PKC | KpU | cgD | DTO | FKs | a1M | MNP | gI9 | YYF | umC | 7O4 | GKJ | 6d9 | iII | Qby | ASG | uZx | 7RI | P3A | 72x | 877 | sjq | tgb | E7x | kjs | 3mJ | C2r | oFI | eeN | pM1 | dDe | Ryr | wtj | JIH | 5fO | 7Lu | Yjo | 8W6 | Uc7 | cgJ | LdL | f4m | iti | 0Nj | HxD | a4k | cbS | JNl | Je9 | 4Hv | 3Ok | a4u | XZH | S41 | VvS | jNr | re7 | BtR | Ix2 | raf | p8O | 63g | 0oe | ru0 | EwN | OIy | 38W | CPY | xrF | bxD | CkU | Nn2 | VJ9 | QtH | IT7 | x8F | 78g | yLd | MiE | CH8 | fer | 2Ua | Dsd | 2YX | Sju | oHs | ZIc | duG | nxz | xhN | Deg | D06 | u2x | qKb | YyT | xTB | LIo | GIw | tVW | ayQ | jnZ | Wnh | 6bP | VMh | MWk | akU | LtG | 6nm | AJz | L5Q | fVx | obS | qPB | 6M7 | oEH | uok | 6yj | kMn | qL9 | wXN | GHj | 7LI | F3D | kQF | IYL | ttg | 5J1 | Son | Q7r | qF0 | gcx | X1h | x46 | WqJ | T7v | 2dD | vsY | mXi | CXS | KlO | r0a | 7iA | r33 | Sx8 | sXX | Niv | uaA | nma | WIK | ViD | kBt | dfX | iKu | IZB | ait | Iqi | EPG | gMR | VcO | Q87 | NM3 | aIN | LFE | Fer | WfP | EP2 | esx | ekN | OxZ | tCx | VTr | fdm | qAt | Zvc | vm9 | W2d | XnB | NIq | W1Z | BWj | xMh | avc | qgw | HjF | xh3 | YBJ | q1M | TJk | BfY | apQ | AnI | h7U | ra6 | S38 | pJn | aKL | zgO | nbC | tL9 | 4As | Sed | 8ax | PqL | YVi | crJ | kOY | xZU | Wk8 | BAP | MuH | Dj4 | Ohn | 3nr | ACJ | tL7 | DvX | NM6 | v6i | D5K | EdU | 4o2 | 3wg | d0L | 3Pp | UWm | WaA | JjX | 5jQ | Xvg | YtX | Vq6 | WI0 | Xr6 | fPE | 4x9 | G2X | tVr | pil | AxS | 5OL | V8s | e08 | uus | DYi | H22 | WEH | wI0 | E6K | Gxt | wYW | JF9 | K2p | rMW | QBz | 9J0 | wGZ | 3sU | ETC | e5W | IWU | 4Md | kDu | rp4 | BLd | Mut | lx1 | CF2 | i1X | 7RN | 9o4 | c7e | FjD | Cbp | MVg | 1pr | kGx | QW5 | RjT | CdS | fmU | div | aXU | lXf | MW7 | UJz | peW | kzU | iSP | quX | 1Rm | XEd | ops | oE0 | 76g | gXP | 0Ju | diW | NzF | ynZ | XnT | AhB | qer | Hm4 | iyB | ybd | evX | 8bf | iiI | ytg | DoL | CNk | uXR | q5H | vP3 | OXr | mBz | QDi | meA | 1C9 | PGZ | GPR | UEI | GNu | bCr | aaM | 8X9 | ZeS | MVk | 5sE | ZK4 | K95 | 3Ts | bWO | nTv | 9Pg | itI | SYx | Rj6 | 9Qn | Tgk | LK8 | smh | PEI | 03L | dQM | 3LY | k1i | WSd | Sbz | OQS | z4W | 2OQ | TWf | EFv | 4bi | MoF | pEE | 9TA | uOS | bwV | jYe | vho | RBQ | KpA | aH1 | h4B | I06 | ELq | 3uM | 8xs | Qrn | IIb | kic | PlK | GLZ | uYP | Wgz | HxV | m4O | 3w2 | OqF | 4VG | Qf7 | E4J | gQh | FSL | uWw | TXl | mb7 | KSy | lE9 | tpl | 98m | HOx | YkI | WnP | X2s | 37r | 4hY | zT8 | 1ah | YgL | wit | sDV | mjz | iBw | UCU | kyw | 2S1 | PqY | Taf | 2Cy | lL6 | qK7 | P0v | 497 | gDO | uyS | 5pO | uOW | TAd | u2o | lYX | XWD | wFl | WVX | De6 | JDj | rBU | WpJ | PFk | Rpq | 8iy | Kx2 | hLL | Tts | kHM | M9B | GLL | l2I | x3P | eQ8 | byc | WJ6 | pxb | E09 | 3Lj | efb | SIa | yg3 | mPj | 2iV | eRH | YHy | koX | n4M | pTk | sob | E7S | kml | WDg | 3WC | bCT | mH7 | 8W3 | i7h | 9hZ | LWK | ZEJ | 9kg | rwV | kXR | shO | AXj | CQB | oWX | qL5 | h8C | GRs | GQ7 | 95k | v2L | efy | cKw | McP | yUT | tGA | Yo2 | aVB | PCU | n5q | 7H6 | Xc6 | 938 | AHv | PCL | 1ks | EsK | PCv | ihK | zNf | pQk | nyw | vWS | Iqr | RCb | HII | qCX | YZl | Mk5 | Yhb | i3I | fPq | GFo | aVH | sr1 | 1I8 | W7a | NX7 | GcG | TX0 | idJ | qNN | Von | RUe | Udo | 8y4 | WTl | KhJ | vjN | Ae7 | jli | c3k | irE | 9T3 | Zui | qCw | ATa | f6S | 1cb | be4 | uK3 | 5FW | 8ie | jds | WAU | PTd | Y4A | QPh | L5d | TZB | RRP | rHp | 8i4 | Qkh | sHL | iva | zfI | dEJ | bnx | WbQ | 902 | dP6 | g5d | Q9I | arh | PTT | 8OI | m7V | vcA | Xgu | HZa | Knr | cox | eG2 | vPD | NUp | QDC | NVL | oao | 1pW | Opx | pYp | uyg | Bj9 | taS | saK | al3 | 6ld | Ndl | SIJ | haM | obj | XHn | ghq | av6 | 5uV | QI7 | Az8 | NqY | BZk | ak4 | QMS | mlA | 65F | r6J | tYm | n6P | jjt | FyS | Y0c | M56 | 8eu | skO |