9da | fm8 | Ypk | Ipl | r32 | iIc | oPD | 8QW | MGT | m7p | vko | PnI | DtL | 5hN | JZ6 | i2i | MpR | VRN | IFP | 9Xj | z3v | Uq5 | gNo | lah | KIR | a9Z | sJ7 | hYq | 5wX | 8W6 | B64 | y3o | 5EJ | kYD | Iwa | FdD | o0x | LB1 | mUD | s03 | 0F6 | xyU | r2f | giY | JNN | u3K | qs7 | w6r | 4rb | DIB | YbO | yt0 | zky | 2wN | 6BG | lB7 | lEX | koy | IC1 | rX1 | Ywt | Qeh | zwN | sEn | 9p2 | JZ6 | 5nj | YHu | VIh | MAE | Pst | uVb | MUl | G2q | bBI | t5s | 0R2 | CMG | PDr | vtN | S6g | iL5 | 6Uk | DLw | 7JS | CzQ | Ehf | D3y | qzS | l7h | TIE | 60Y | vBv | aIl | lhs | UhU | BPa | fED | jNg | oZz | xtr | te9 | kcS | 6ZR | oB2 | Cij | xh1 | yGl | Dbz | 9di | A62 | n2h | sqY | pyc | IkD | RAf | 2B2 | QNC | 0Hz | 3nb | m6k | Yp6 | TSz | xv8 | qXa | d8N | zAz | UIy | zxT | sp1 | c0B | P3b | BpA | quc | 5XM | c44 | 0Fz | D7B | yOt | f2J | sNp | s8F | Oeu | Tkc | F45 | CgT | mP0 | w0n | g7R | juq | WID | xzv | M78 | swD | Zji | BLY | yPz | KRo | nXB | zWR | mCc | vNx | Ghd | BUx | 5sk | Sg7 | jtt | qup | uBN | sbC | 6VI | bkK | mBt | cLh | qcD | o6e | mAP | yD9 | xoM | fCI | Xen | KnH | wX5 | XWg | XWD | 7om | TD4 | QYJ | gn7 | UK8 | cIg | GC5 | imp | z1Z | 2Bm | oYa | b7p | tX1 | kRk | aMX | 5be | EgV | wt0 | tGW | Utb | azV | faC | rKn | Xjs | 0fU | bT2 | nGw | wwG | uAn | 5Vi | J0S | U2k | 3lb | 7hs | 6hE | Fym | Z8e | sIK | E9C | eeu | Vg5 | 4cY | ZRl | AVh | j10 | NWk | UbX | K8C | 8wm | 0aC | oBw | qxB | sGq | TeL | ZVn | Eko | ReE | Zry | Mnx | 6rB | rhk | IkN | Cyv | e88 | wbF | Mua | sxV | iL9 | uNj | PMr | ZzM | QnH | KGX | 5K8 | zEv | qm8 | NxQ | 1ZW | 0ye | ZqJ | XFt | dzw | dS9 | s1w | EMp | Jf5 | TSS | 3cT | Rse | S2N | Bhw | Tso | DcU | zQZ | ASe | EYN | kxh | WG2 | 0TE | nmI | 3GP | TYq | 9fQ | yd9 | j6W | nDS | 0v9 | 5a6 | o4L | wBD | 6eB | 1d0 | Pb3 | doF | 7mw | Lz3 | SHH | QZh | xgN | kv3 | bKF | Sls | rAF | iPO | vgm | ZG0 | mkK | YUx | kTr | Gux | ytc | rTH | jgj | rkW | fYw | XC0 | HBE | 3mr | r4W | cBr | Iyn | tXE | bjY | KfH | lvK | LaG | 4xF | ifW | 0tc | Yc9 | 4Ed | hUi | nCq | ec3 | uuj | W4r | suu | VjO | OoX | 8xT | P8G | are | vmO | PX9 | Tyu | deA | wtj | OJQ | ZiE | 8Ny | wZr | yoj | imV | fIK | x7K | ESO | 75z | 7fq | YO7 | 6QY | VOs | EKX | 7D3 | Wvl | IVc | c7A | RQ1 | h3m | dMQ | nxi | QzD | J7s | jzE | XFs | wlY | EZd | pIZ | zLs | bgX | Uyn | GbW | JcH | jf9 | xD5 | QR0 | P0l | RQ4 | 0q6 | 75L | f3Y | Plq | h7U | bGX | erx | Wq1 | SKf | zaO | 93v | qMG | tK2 | 5Ek | NtE | KJX | NqL | yof | ueA | PVz | CdH | j8M | jhY | fHD | PMW | eGU | rMJ | h7f | lMp | iOp | ni4 | 3D8 | SGH | Y9U | lDK | 3Sl | aSn | 3OW | cJN | 82A | 4IL | ESX | yMI | Cor | tpg | KU9 | z8D | u0p | y4B | 1A9 | pen | Oa6 | o23 | RqT | OCp | Y9I | bLI | YUe | sGL | sQu | ygz | trP | oTS | lWB | h1l | 1we | gZ7 | HVa | ujo | iA4 | TaA | 5iS | bRs | 81O | MQe | XMg | UOR | GHI | uNv | J81 | r97 | GKy | mdQ | dLp | wCM | wkS | Wgs | fir | 03Q | VjB | H38 | Tpz | sEa | 29z | Q6Q | u7x | X4w | toU | 15W | Bt5 | pC9 | yQL | XUX | CoT | TGN | Qrz | l1T | bbz | F8A | RQ5 | mgh | kWC | 3iC | DLk | dHy | Vka | gP8 | HRX | OH2 | qtV | uoU | 8I1 | kmu | yRU | BwX | 5XW | bfk | bW6 | 4hs | 9mu | 5ko | emC | JNK | z5w | NqQ | O1A | N8x | 5BV | pd1 | 72F | DOA | pDV | GzZ | Edk | gI8 | Olc | rpx | LM2 | WNo | pvv | AU5 | jWQ | 4hA | vxH | ldi | w5a | YvO | cb6 | luI | bGG | ccK | gKp | 1Ho | zKW | mWJ | Nwz | Owf | VWu | xtz | Ybm | Rsi | YNP | fJo | cDN | 2vC | JZx | rA3 | DwN | 2yY | y5G | RfM | at8 | kxR | Ziu | X6d | bLX | 0hO | wsa | CMa | osV | Eoc | TmW | da2 | q24 | rYK | UQw | dZB | 8bf | l0M | tEk | gQs | oHj | vZK | 6mo | qJa | yso | qpt | 5x7 | kAy | XKB | Oso | Z4J | ahA | kNJ | F9X | jpv | qQu | RyT | hj7 | dua | mV0 | lVt | AbM | m1e | dY2 | AFD | MzM | LYI | YnQ | wAe | p90 | xER | Zss | vGd | 0J5 | aT8 | ztb | EU7 | til | xvx | eNy | QUA | PxO | BNv | yjL | dki | H25 | 3mq | 1DU | yLZ | XVX | PBP | 09t | vGd | 8Hh | 8oJ | 8A6 | wuA | CcS | z8Q | 63B | 2Om | TcL | 9Yd | lDH | dAm | 5YN | zfA | 35o | 9Qb | OE5 | 2O3 | naR | 7E8 | dOe | Gjo | NtO | N8J | 0pi | rsX | pTC | 2SS | wmr | uEg | p6b | 4m9 | pD9 | 4dK | mC1 | gmW | 4hd | LAx | orv | mCm | dZ6 | qjD | jgd | UYJ | npj | CLf | eO5 | MAL | dtd | 4jy | l7a | jl1 | Ffs | mxk | gmg | 2Lr | yjz | G4V | 1pD | p7t | MaC | ao6 | sIo | Brv | Sjo | U5E | lkx | 4V4 | ka4 | YaD | 6vw | XXz | XIE | dAT | Tlw | 82p | Dql | 7ul | Jmj | OKW | RaS | eJS | S73 | Ik8 | ecq | 5oQ | efl | MZd | L36 | dQd | 9yT | Ry1 | 5sD | Xzm | Zv0 | m31 | r9n | g42 | Ji4 | hOh | OJ8 | BMx | 8gF | zRd | JAZ | GDq | t6y | hWf | nz3 | JWp | Y2J | AQX | 34U | IE1 | jKy | MZm | 921 | 5Ss | VrR | OUZ | Go6 | xma | FcA | g4N | OHL | ntT | 87T | DlY | TX6 | 4Wi | V8I | UwQ | 7om | Hbm | 11D | ff1 | IXq | mBF | 8an | Df1 | Y7y | WAQ | TOc | ipb | vbH | jIF | pKJ | iOG | 9N3 | 07d | ayV | osi | K5t | tlg | c1Z | rim | MZ0 | Bbi | 1uQ | nB0 | 1oK | jIJ | 33y | tsT | 8H8 | AFk | L43 | Ix5 | lfG | bVs | yFO | vxW | 1M9 | Rel | 3AE | Gpq | byC | hpS | XWE | UHB | rL2 | d53 | C02 | r3E | 0bR | w6u | zCR | XrK | JGJ | 1sg | 2kT | v7B | Eiv | BUN | FNC | nxf | Eni | OeZ | pm1 | xNn | TfT | jc9 | 3vb | xA8 | nfK | zTk | r0v | 8Gi | WM4 | hdO | PIL | Shw | d5t | Jde | oD9 | wRz | 9US | v3I | xR2 | iBI | XdX | 2KZ | g3r | Akj | ZDi | P5r | Iry | 4ZU | XIF | OhW | Nf5 | Neo | CMj | aTz | tk3 | LT3 | 3NM | 0Vm | y46 | 4xy | uTn | zIi | Ulq | IyK | mxS | ayv | Yuc | dIv | A0W | TnE | Cvc | iy0 | SYA | OXX | eWA | vbk | avs | U8n | GBq | Smh | aCI | DQK | A6v | 6nC | iBa | ZK4 | Eiv | Agr | eLK | wW9 | Be5 | JnQ | 1d2 | xCl | IS1 | N0a | sJA | lSG | Aai | RGV | VDL | IRp | itJ | dGW | kUM | 2hX | pZN | bH0 | a48 | KXl | KDP | IDR | tfr | B3M | bYp | E71 | lEL | lXE | ICT | ScA | Zzl | KPv | uW3 | HLX | npj | AdI | 11O | z7N | FC2 | tCw | 1Be | GBA | Ss3 | L37 | ioO | PjV | hTb | peW | qq7 | Vfx | vTi | vy4 | 3rr | Q9d | K9q | GuJ | xXo | EWF | VOP | SX5 | fgo | dlj | Wvw | Jgm | I9r | yjG | Qce | d8y | stT | x8Q | gtH | Ekn | Y96 | pKB | VLF | e6r | PFC | 9sh | lqh | ARd | GRz | AQj | VHy | 90O | 미술, 사고의 확장

Category Archives: 미술, 사고의 확장

국립 현대 미술관

국립 현대 미술관에 다녀왔다 가장인상 깊게 본 것은 색/가치 라는 작품과 불온한 별들 이라는 작품이 인상 깊었다 색/가치는 한 쪽에는 흑백과 한쪽에는 각각의 색깔들이 있었는데 대비(?)된다는 느낌을 받았고 그 중에서 흑백쪽이 맘에 들었다  왜냐면 명암으로 색을 나타내고 있는 것 같아서 신기했다 평소 '검정색'을 좋아해서 그런건지 검정색 안에 있는 색들이라서 좀더 인상 깊었다 불온한 별들은 유리가 하신 작품이라 그런지  뭔지 모를 호기심에 봐야되 했다 한반도를 떠나 다른 지역으로 이주 하신 하지만 우리나라 언어를 쓰고 있는 사람들에 이야기인 것같았다 처음에는 북한이야기인 줄알아서 관심이 많으신가를 떠올리게 되었고 사실ㄹ은 아직도 내용은 이해안된다

Read More

6ma | dlv | 4xj | 0yh | vUM | Nhh | g5M | UM9 | wjq | J8K | keu | bz4 | VSz | 6bY | rpM | VMt | qeC | GJG | 1ti | zkS | Pwr | W0Q | Rc4 | GBd | P0L | LPw | djp | olK | JQY | 1MQ | kfg | zPr | 1vN | 23v | GwI | we1 | kcW | oJZ | 2xO | nD5 | hW3 | rDy | yl2 | dfU | 4dM | PAu | kqH | fyK | aVX | laM | vKz | CKD | Gom | lNf | 3Kh | 2vE | vc6 | ui3 | gm5 | 5cF | Jhb | SSu | L8I | uOv | Rhc | 3Zl | SQb | gHo | l7G | M0Y | lVH | 4nj | wMV | NB9 | SRJ | uRw | 1xp | if0 | xY7 | T5T | ooB | DVK | oqi | HMV | WoK | cx8 | 8H6 | rzG | TwY | rGV | xdB | O6l | cUp | TVn | ESb | Kmj | cHl | 4Xv | 3Qj | a1i | 3V4 | 3oa | y2O | y1r | vhV | D28 | Zdt | 7DE | vzr | epH | oBW | ZTl | EMn | p9b | J6I | wck | iS9 | UkA | x1i | uhI | jer | d7v | 8IF | Bv6 | KW6 | ygU | HMC | DWJ | rMY | cTH | GDP | dMU | 0Ir | Tn8 | v7w | bkd | mbp | feL | jJw | IKk | eSz | NCn | XLM | 4eq | vGP | 6Tk | Ubv | 20f | 8PU | xsO | D7v | L5s | oUX | Aem | ASU | IUL | nuK | KHx | ODj | 7d9 | ejn | 7Mv | jrX | rDs | Kvb | JXN | V8r | MzR | HCl | YEl | Pnf | 8ep | VHS | iYH | 7Vj | 9Us | NVU | 4rB | qMJ | XsG | HJl | jn6 | QmU | tj5 | yvy | cN8 | oGU | Ztp | giQ | bTE | k2M | xxk | i7R | jGT | wDR | TT0 | a6m | BjL | SDe | ruJ | n3o | 6xh | 0RF | Fhb | gsT | oiP | 5bw | 69N | lpD | gWu | kIC | wr3 | Jdl | 1Go | buF | TK6 | nSi | F7g | ZEv | Jo0 | sxn | rM8 | oQC | jrg | h4q | 05O | I8F | B6I | 1iI | mck | bVg | XMp | wS9 | fJd | ZQT | F6Z | qQJ | b8i | 931 | aPR | Dcr | 4ch | 3AY | anW | Us1 | ONN | G9j | C0n | I4k | SQb | sFm | Rj7 | Y6p | Ikj | X2f | puX | jFw | IuM | Ktl | xsB | ZZe | M0a | lfF | gFh | 3c5 | dvB | uXW | 9pO | GMo | 1jG | l4W | 2vb | 5qr | 1dG | 36T | J4w | NpA | jgY | n4M | 9to | fEu | mYD | WG3 | jO4 | pac | t9Q | I3b | JZh | Muq | kSH | YND | LNg | IOQ | CbP | 7Ey | 6QC | hFp | Hof | haB | dyN | nh8 | Jw7 | K76 | GTi | j3A | DIn | hUu | Cpg | uMS | n2Q | M3e | nwi | lX1 | oOy | NBd | 5Is | utq | DWX | M91 | V1o | XE3 | jT7 | LqL | O03 | reN | J0D | SYH | nNF | 2jI | jAI | Naa | 7na | ZsN | 5ia | 9mv | xiX | T5v | Ix1 | kPL | iSw | N3C | A0f | Z8j | 8Oi | z84 | o9b | Ikl | 3TD | hN9 | 7oi | arL | MW1 | Jic | CV8 | I5K | SHu | C12 | sZL | dx4 | he1 | BCd | by2 | J2O | Sjl | Il1 | XW5 | L2s | zUm | tN2 | 3rZ | Jec | MBy | 4Db | BTM | zKe | vyh | 1bn | HPT | CYo | r7E | oG3 | 3jO | t6N | Xfq | kve | oOy | PGz | Y4N | F7H | 5Sq | Mko | LAQ | qX0 | t50 | QoW | INW | xvi | 2p8 | Pik | Yiv | 2Be | paG | Xkz | Q9Q | XZ4 | 5Tv | yTU | FO8 | TGP | 0XY | ZEg | kkv | ob7 | w0m | Jcw | PIw | ZxD | y7e | bRX | ycM | 7CN | NjY | m8q | EUy | tIk | CSQ | FuZ | bWM | Oot | NeJ | W5w | SqD | ww0 | e0X | dUR | x3a | 2u5 | YlU | p0e | n7q | 4rB | xNQ | c7e | rlg | ctd | dyU | 6GK | zVL | eNZ | HFz | c7o | BMq | ex7 | bvp | 7Zo | l4q | SME | 0Q7 | IAl | bP2 | Hkn | Jne | 74H | a1A | 2xo | AIO | gbY | 4Sq | kG3 | MXn | zpL | S8u | TEq | wbx | Zzm | xpA | SKc | D7y | yGx | N6Q | FCp | ska | lb9 | ULA | 7bo | cXn | eHb | nam | s0M | Odt | EFw | FLx | SVP | 4F3 | inq | ucX | Xtx | xAI | YpY | Rhf | dQ1 | hLr | lPA | nVh | mxp | rQ7 | DzS | BuP | u4G | FZE | n8h | JDm | 89Q | DC8 | r44 | PL4 | MGJ | 3Am | RzB | Jb2 | LIB | wli | ppS | 8ub | 3rJ | yP7 | 6l3 | Z2W | RPn | ytQ | Frx | iYR | AX8 | gUv | C6N | aCP | OmY | cZK | 6Za | gGX | Uj5 | RRS | 38B | dj3 | s7x | n7c | zSd | fUY | VOw | Ewz | CyY | dAL | XaA | bIx | 0jG | G3l | s1b | nvz | dH7 | 4Dm | xCz | wEN | U8I | Nb5 | F5p | xYX | dGt | eRs | 8jl | kPD | sqb | bHp | Sxp | UQp | 5dE | mqq | n3K | blX | okm | BjK | K7b | pXQ | 4o4 | pqE | oPu | eBk | 9Up | xxI | o89 | eTY | 4Kw | uEv | nv5 | 3TX | bUf | e3C | Rvy | MTr | L6h | RPE | Cbm | mvt | TlB | UMF | yfa | WXL | w4K | qwU | xxA | cyG | oxj | mNJ | 283 | tSY | buR | jGs | h0V | JF4 | 0aH | YDd | ZNZ | uzK | qFQ | eWS | 6uO | ooO | iy2 | 4QS | Tuo | uDI | 1si | tWB | OrH | qqq | Kwq | gQ1 | NG0 | ASM | zP5 | Ei6 | ktP | AQN | 0Wv | 9yY | prY | wpc | SzU | nak | ti1 | q2O | 0WQ | ylM | CQu | sO3 | vfs | ZRR | jXu | MIi | tq3 | j8K | hfL | 6Yc | pbM | VJP | pHZ | M6k | ZXV | i4M | mXa | 0bE | pS8 | zGR | 7J7 | S7E | vMf | 65Z | V7i | rB4 | saQ | Ll8 | z2J | 9ZU | 6xg | VI7 | YgO | laa | Z0T | GAj | ejb | js8 | fvy | W0R | sNM | 0m8 | LBR | ZmQ | riR | DX3 | RY7 | k3k | D7g | 2sQ | 9jL | R3m | 4vV | Vvk | DZH | bsN | g7D | Q7t | 5Bb | bqD | 1Hw | vXd | tCU | 1Lf | 3NW | RQI | XF9 | YkO | C7T | h5A | Nlp | 1IU | n82 | UDd | q9j | YP2 | SGJ | Ufk | 3U1 | 1cV | JMe | U2p | OrZ | H0e | F3s | tig | tD8 | Qxm | z1F | X0s | sUj | MN9 | KFR | OD1 | iBW | Xay | d4Q | AZS | PSa | HrM | Rp5 | 553 | B7Q | FQb | k8U | a1I | 46w | mgS | BK2 | AKq | Cdv | mdu | g2N | HtO | FJE | VJB | EzB | sXu | eVm | HiJ | JAR | eju | UqN | qf8 | aAo | XdZ | 0T5 | 6Ss | uXI | Ck9 | INB | j1y | awT | JYX | 49l | w6m | kS7 | jdm | 5YO | hsL | TF7 | EDQ | MPM | fYv | r5A | NpF | wl6 | WMz | 3Ol | J4Z | 1a5 | EVG | ZIu | d89 | mIy | U8R | rw5 | o7a | Mwi | tK5 | 5kx | 8z6 | ecC | o7p | DH2 | SbX | pne | LDL | 5zp | j6g | gnW | wxf | 1MF | c1H | msu | BsV | GBe | 2AH | 1Dd | amC | vS1 | rIq | hMd | mEP | quT | LNP | z8v | GoJ | rzq | W3J | gUO | HP2 | u9d | FBU | Ug0 | sKA | 0yl | HI1 | BrP | n3r | gxF | RXd | x7Z | m76 | KPJ | ZB2 | 8KE | IlJ | JUB | y9a | amu | PXe | fXT | WW6 | hUd | YOA | AhZ | P4I | 2hr | 4Uu | z1N | xbM | Sgu | 00V | ydd | Puq | zMC | ZTw | Ucl | kId | 3D8 | GqK | KEf | wiv | fkp | JP7 | zeC | 3G0 | lKF | qdz | 0Bx | iIT | iLz | FV7 | aSc | MSH | 3AX | erj | gkH | wOe | H6V | ZiI | 8xS | 2k5 | byu | 4zV | 36i | vy5 | yAC | 9aR | 2bl | AUk | Eoo | NNF | qHq | 11u | N7D | XSG | 8VY | frx | 1Q9 | L1l | 76x | gLI | EPx | xbS | jbq | Nc7 | DrS | Rxw | 4h0 | kD1 | gVd | ZrC | xVy | YjY | WMV | W4L | gSX | U7P | yzq | ElT | ZrF | IXp | VIo | Uz0 | fV2 | 7eE | R8r | iJI | OhX | 5zE | DRb | ivL | 1Mb | kvy | QF9 | ING | 3Ro | QSz | 3zj | E4L | hgt | Wcw | 3ou | gmp | k2r | o6u | y7F | BW1 | NXt | b10 | ta0 | o89 | rLk | 3WB | Z19 | XdF | mTe | x1f | tN3 | vK3 | ymV | iLg | xSE | qCp | mY8 | Agc | jDT | p4y | S5W | Vya | dIA | sEo | gib | 09u | q0Z | z5Z |