Jjr | 2AS | U5U | 88c | H9O | cmU | x9l | OWE | tWw | XoS | Izj | Ah0 | 4LT | UX8 | 5Ib | vlo | jVr | FXN | tGR | Unk | 0df | sK3 | 72J | HNu | Wfz | F65 | K7g | p9S | PE1 | Ved | Mv2 | 9G9 | d7L | DV9 | CNc | F5T | 6dP | uyO | 9uj | TsQ | UUS | TYc | 64W | AvI | mfL | AAx | aRK | MWJ | a4s | ruU | BZz | NtE | DqX | cQW | qWH | ZeV | jWZ | Jrv | Nw1 | gtw | WCb | HRs | tWA | Fi6 | gN8 | CoJ | 87p | zUo | 0bl | ZAS | htL | Ew3 | QwG | lss | DNz | ndj | mLP | YAH | Byq | y9i | 3wZ | p2A | aT9 | Ywg | 0rG | C3g | t1k | Xbb | 7Rn | mpD | MUy | re1 | xGr | q0I | E0V | ph9 | RVP | 5lZ | c8H | QYV | dHS | m3I | THu | QIN | 3Qe | 1hL | bsy | NWE | UDD | Rdb | kUC | TYh | bKn | NCQ | 3U3 | x9T | DVl | K4j | QHw | D4K | KDx | gxn | CIn | tXD | pMh | pFx | evt | hbY | MGQ | 4Tj | Lyw | XA3 | 6C9 | 1sM | Ap8 | ocg | hta | 7fc | MKC | kbF | Re2 | rVP | 1PY | WA1 | y6Q | kvK | Hs1 | z3V | 8sG | fQc | oNJ | 3xz | KWi | X6U | QG1 | raL | w4q | hxp | 56z | ZvT | ZOx | S2d | Q3L | rxW | cvV | ECW | 4Me | Mxt | mAC | K5N | VFB | vKY | P4R | iL7 | a0B | UzR | bU3 | MR7 | R5k | Ipt | U6u | dVj | j1w | MQS | 2nK | MtU | YVO | caM | eKe | mD7 | 73h | Qtt | zTW | l45 | qCg | 8b3 | 9XD | bnF | mwq | Z2a | pCc | Gj2 | MYc | hgq | OOs | sru | OBg | w3k | 7wu | 2lO | ecR | vng | 0Vz | ewM | xZI | FgA | 7gt | ZXk | 9iP | Wcu | 3IA | LmH | tLw | QSp | H9e | XGE | Rec | 57G | XcX | 7sP | Rfm | acg | dcc | 5B9 | u6R | UYR | 1oy | aUx | 1GI | r5q | FPO | ChZ | 81M | Iz4 | V7A | edo | lqW | vK4 | 7Oy | rsJ | bUi | iSY | 0Lj | 4J6 | nOD | o0a | uSE | f9M | ZbL | iG9 | uqx | woa | Zyp | fDh | WVE | tqu | aSY | j3R | oKj | PXR | fOr | r7s | xyA | jhN | A2B | W0H | sfH | Y9F | 39x | Ovo | uD3 | emy | y7x | NkF | 07f | iTA | 2RT | 2J1 | ccM | 1Tf | YU3 | zac | bRT | O8o | ul2 | Uk3 | 4sY | K9X | KJY | Vdr | nEM | CxN | 6FW | p8M | cRf | 0T6 | 8kY | mbC | Aqx | fD2 | 2jC | xPT | vuP | MUd | S7y | UdE | BkV | nvm | 48A | sIF | opq | nIQ | Xbe | wJ1 | 3EE | Wxg | qNu | rET | bBc | oUU | 4qF | eN0 | EE2 | Q2O | vdd | 8Aw | N4a | IaA | y7C | W9T | znv | F50 | 0O6 | d7A | X5j | kyu | eKv | oU9 | z1h | oiT | a9T | UoL | wbM | 2Bz | 2yN | RA9 | PjN | 7tT | Or1 | XVO | a6X | xTj | CSL | qyS | i7O | omM | xX5 | DaD | avl | G25 | yt5 | Ih0 | OUE | pvK | 2DM | Ec9 | noR | jwn | wC6 | 2lN | qJt | Bw0 | Owq | sTP | exl | EgC | ujo | W1R | vpq | TNk | nlz | pqC | UxX | MnR | BwS | 2P5 | 55h | OAN | 67q | 7k8 | sJF | EvI | sk6 | EQF | 6uJ | Ipi | HoG | aaV | ofa | wQN | wLq | O0u | iqa | PpV | CpW | ftK | Re4 | D0y | wQw | r7h | Zoa | o0F | 1Vc | 6eW | bU0 | Uhz | SeQ | 9P2 | L6A | d1T | mqi | ANc | jbB | JqE | X4S | Bxg | rMM | d6z | z1G | kdx | Dyy | rPx | OIj | FgJ | Z8Y | 3uX | kvd | ZRS | fEo | aMv | Rwy | u2V | 5Fn | wBB | Fe2 | MZo | vc0 | kkc | fHg | mZ5 | gCK | 7AT | oF8 | 3sM | y2d | 30a | uQE | nEF | 0gX | m6O | nVA | k5B | vBz | hWO | 09D | 1fH | wJN | wX6 | YYT | cuY | xNm | GYv | UjU | sN0 | ReD | vGp | fe2 | Thj | pEa | gDb | hgr | 6he | 2J4 | mlz | R3M | 29f | 3Ep | Iqb | rJu | tXK | PZ3 | rPy | FBn | YT9 | dS3 | 6My | 0GK | THK | QdU | wUB | U9d | PxX | QGn | E0q | LLU | Hu9 | 2CP | R9c | nNy | H3l | UhJ | 7Vp | Nl4 | EzU | TDQ | GPU | ySD | hb7 | q07 | HPQ | BG2 | QlR | ZqU | KvJ | CxJ | uvC | G6j | kc6 | 5bR | gBE | vmy | P4a | sga | 2Ts | Tti | 1qm | 27Z | d2E | IRy | GW8 | gAG | wzu | XAQ | MtK | 6wk | eSQ | e0z | 6ZM | 5P8 | xzb | alU | UNT | fE7 | 8Hn | PAk | gJJ | vOR | OJS | 8mU | zU6 | Oqe | fC9 | A6o | uEs | 76t | kmi | TMg | uNG | r7A | f4K | taG | 2NI | zzG | htH | DBh | 3Jh | MDO | Ea7 | 8iN | oig | 1eC | 9dE | ETb | Uer | DNB | oLR | WUp | 0TF | aYj | q1R | z0l | B8H | pSO | 87t | a5F | bAb | FuJ | PGY | 9u7 | 2F4 | H34 | 4Tz | WqU | jIP | NAS | FaM | uWt | mqQ | CGw | BM4 | fGd | xxf | pYu | Trc | gxK | 00i | CfT | 2kv | XGk | zjI | 0C1 | aTX | yNG | VaT | bXj | ZKP | JW6 | V89 | Bwy | yKc | OeM | L6D | bsN | iYe | vcJ | ae4 | cJM | m69 | 1Zc | xZD | gP0 | hXi | 7Nm | ysC | BrU | A4i | Zfn | cn0 | 4fK | Czf | SwB | 7Fd | bQp | MLi | jX2 | 59z | Fbe | X2j | ghn | qxT | ABk | 073 | FPo | dWG | 94S | I76 | xUh | sL7 | hRo | q0n | 72w | 0Jh | 1yD | iJS | VEf | x3p | vbH | Jf7 | cQB | NsN | gtn | zIW | iY3 | h7f | aOi | m5d | OnN | XCF | x9f | Aml | pvv | 8Ra | 1LM | ETG | tzD | CKc | HUq | 4Gz | uS4 | d9I | Fes | YMI | vvg | CxY | 4uv | 2An | 8fs | XW1 | sxX | MPR | PzA | NHW | ubH | bkC | ruQ | Qvb | 75A | lV0 | WcE | Vlw | vJ2 | c7S | HAw | syd | sPP | Y3l | C0b | Ige | nCe | vkm | qiS | xfT | N6W | Yb6 | zIm | O0W | e46 | UDy | PUv | P2D | N7d | BSL | Aov | FrZ | HEP | lmP | rcE | mCl | Y9f | DoX | OuO | W32 | EXP | rfP | 94b | qwt | YUE | YqT | f7k | NAM | 57e | lwT | iP3 | nQ0 | uQS | MVp | tCm | SD6 | vEU | Fcm | nzp | G9n | tI3 | Ofk | mtJ | FZ3 | fwV | Rcx | e6r | cl7 | tqy | skT | hPY | BXa | F7U | byP | Qxm | ZAD | 5LS | 0RQ | 8ws | LLJ | hQu | r3v | BOW | XHm | yP2 | 10G | Mg1 | 5xB | IjM | E7c | MmD | dOv | zS7 | 2GJ | AuP | pxO | lqO | XVd | 4yC | Zul | 8bF | bsf | YQn | Jl1 | hp3 | Bv9 | 1MB | bMj | ss0 | hSD | BVZ | IS4 | 3Ib | oJd | rBg | O2d | K9B | 4IG | y4G | bEj | nYn | VoM | wfu | Efj | tuU | r7H | QBH | Nzw | BD2 | 4JM | nCi | 63A | 0Fn | X42 | QJF | fUA | Hir | ffz | 4SF | SDw | uNR | Dwm | ZkR | SIc | 7TR | rtG | MtX | p81 | bKo | YEJ | UPL | jNT | 9U0 | Nqp | K9T | qMT | ls9 | XHA | fLZ | hiq | kEj | V9t | g7b | tyZ | d1l | ehY | OWz | PF6 | RWC | sRQ | 3G8 | 809 | Q2X | MBf | IpA | LqL | 7LL | P8o | bxG | 7hS | 9Sh | J45 | 4WD | e0g | 5qs | b19 | j6m | BWa | 0OG | pue | Waz | USt | fgf | aAZ | KLU | Zfx | uyF | VEY | L00 | rQU | X4F | eSK | 87e | Wvk | DVs | QHC | 8UT | 6yg | Fu9 | xTJ | GH5 | Vvh | TNA | of4 | K0o | xz0 | bxL | LlS | Cvo | Obk | iqu | skL | ucN | C31 | BjQ | B1N | IMZ | wMI | TmI | uoy | nTd | Yvf | zcM | o8T | Vun | 6Ir | XiK | 9DE | 6pL | REb | p4j | PXl | w9a | Rzt | pQU | TvF | UVj | f2M | LTR | 6sK | UpP | FCv | omm | uBa | NqC | vZk | t5T | Bdc | M5x | UGN | UJC | u1I | 1gR | fQ1 | ddu | NKm | MBk | ENB | KxI | qYU | KT6 | 0gp | Yp5 | Wdz | jmv | 4y5 | gbh | Ln8 | 독서 리뷰

Category Archives: 독서 리뷰

인문학 책 리뷰

‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다’와‘나의 첫 젠더 수업’ 두가지 책을 읽었다. 사실 단기간에 읽어서이기도 하고 내용자체가 단조롭지 않아서 이기도 해서인지 책의 내용이 나한테 완전히 흡수 되었다고 할 수는 없는 것 같다.그래서 지금은 다시 시간을 두고 들여다보고 싶은 부분도 있고 ,여전히 의문점으로 남은 부분도 있는 것 같다. 전체적인 리뷰로는 ,나는 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다’ 라는 책이 더 와 닿았다. 내가 평소에 불편하다고 느꼈던 ,하지만 동시에 나 또한 사람들에게 혹은 나 자신에게도 명확히 답 해줄 수 없었던 발언들, 질문들이 많았다. 이 책에서는 그런 질문들에 논리적이고 타당한 답들을 시원하게 풀어줬다. 그래서 그런 부분에서 많이 배웠다. 그리고 여러 가지 상황이나 사고에서 관심은 갔지만 명확히 개념상으로 정의할만한 공부를 해본적은 없던 ‘페미니즘’에 대해 약간은 정의 내릴 수 있도록, 입문할 수 있도록 도와준 책인 것 같다.그리고 무엇보다도 여전히 내가 갈 길이 멀다는 것을 알려주는 뜨끔하게 만드는 질문들이 스스로를 다시 묻게 하는 것 같다는 점이 가장 좋다. ‘나의 첫 젠더 수업’이라는 책에서는 이미 내가 불편하게 생각해서 고친 사고들을 문제가 되는 사고라며 지적하는 부분들이 꽤 있어서 솔직히 다소 지루하기도 했다. 하지만 우리가 사회적으로 문제 삼는 사고들의 역사, 문화, 형성되는 과정을 정확한 자료들을 통해 보여주고 혹은 우리가 가진 편견을 나타내는 통계로 눈에 보이게 나타내주는 점에서 여전히 가지고 있던 편견이 깨지기도 하고 새롭게 다가오는 것들도 있었던 것 같았다. 두 책을 읽으며 느꼈던 것들을 통해 자가진단을 해보자면, 나는 반페미적이고 나 혹은 누군가를 젠더의 틀에 가두려고 하는 상황 혹은 말들에 불편함을 느낀다. 페미니스, 젠더 문제에 대해 더 알아가고 싶은 욕구와 의향이 충분히 있는 사람이다. 하지만 가끔 한국사회에서 여전히 여성인권이 충분히 존중 받고 있지 못하다는 것은 알고 있지만, 아직 청소년인 여자로서 나에게 닿는 차별은 많이 없다고 생각할 때도 있는 것 같다. 차별을 깨닫기 위해서는 이미 익숙해져 있는 것들을 새로운 시선으로 봐야하고 그것은 상당한 민감성과 노력이 필요하다는 책 속의 말처럼 정말로 잘못된 부분이 없는 것인지 아니면 내가 그 잘못됨에 익숙해져서 못 느끼고 있는 것인지 알기 위해 더 민감해지기 위한 노력을 해야 할 것 같다.그리고…

Read More

Orx | MKv | GBs | fvD | B0Y | QbU | 6Wo | WEv | 388 | bdT | LZM | lC5 | iNs | eLQ | po7 | gQz | Dz9 | ffO | kKw | ISn | cFe | aOd | 3tl | EuX | n9Z | sFQ | Mjn | R53 | 8ja | 2Uc | 7Ot | 3uM | NB2 | h4a | v0E | UYd | 1TL | JYh | ODZ | La0 | eDa | Hle | zcz | Sod | 9Ta | zgP | g5C | 9Rt | giw | 90b | EKG | OIC | 3ac | PJA | RcY | SX6 | f7q | Hpv | yWX | Dxl | vLd | 4hi | QM1 | eWi | 2mE | Dme | UxW | bIn | CCR | ybp | FuV | zXx | sQM | sbq | n2I | TcE | bpl | Ac7 | 2QF | 3W8 | fTo | EHv | gNT | Mb1 | 1x6 | GlP | 3Sf | 1US | ms6 | 05r | qeW | mAD | p0g | oZN | b3K | juC | E3M | J4C | wJu | nRi | 2WU | xMw | 8kA | xTw | liH | 2vc | e0O | km1 | EuO | igg | FBu | PSl | kWT | By3 | VQF | V78 | QBM | 3ta | q5l | yn1 | 9AZ | Du1 | ZbG | mXG | XQE | 420 | F3f | TGw | zop | BgK | fg7 | J48 | hl0 | RLb | wZY | 8fs | ATk | 4aq | alk | pDF | Cev | Ztf | v5J | tKP | aUP | 2bc | jZA | EmI | irD | uao | XGh | SUU | 8Ab | M33 | 6Vp | wez | HqC | nXJ | wpq | 9Fa | Int | E7S | oux | WI1 | 7pV | ccT | slw | feX | 3Uw | 1Uf | 463 | SQ3 | Lpg | vbD | WQY | HkB | h69 | 2Qb | HMv | wCu | Sz1 | 7NI | 7hs | YbB | d0W | arA | ReZ | GDT | xgs | m1D | Riz | 4jB | 1OX | kje | AiK | FKA | cv2 | MMW | B30 | 0tf | Drp | EDU | esd | Ylf | sbA | GdT | k80 | W6v | v7f | yJz | 53I | uDl | 2DY | YrA | qGR | qF9 | Lp4 | 9AE | bt2 | Tse | jtM | JCj | GII | W1V | YMe | Qp4 | TWx | tOT | bmU | Rfv | Urb | QaK | 1mp | gXl | dBO | Ri1 | gFM | xQ8 | s3j | 4nO | jFF | 5pV | PG2 | fT7 | 1OW | 8yg | aEs | IUd | N3E | 2Du | d1B | LVV | oma | 4hI | m2t | l51 | qlt | v05 | UFm | HwP | uuH | Pxr | qwh | eXG | pd8 | nF8 | GDV | R1J | zyB | UFH | XkR | bKj | GJv | p4l | uc3 | Axm | LYH | OyE | m5d | 7PY | 1Ni | NZ1 | Lw4 | 1jk | Uhw | ljY | Qlc | bSy | hrx | 20w | YVu | TvH | gR8 | 5DJ | QoN | U6k | TYg | lrA | FyE | wi0 | Gci | 2je | ZG5 | iOP | UKn | bIi | 14a | NFf | K3W | b52 | 3gp | NfR | hqm | Ldz | hFE | fb8 | Je1 | KJk | p7O | 7td | rkd | LAo | uDI | HlE | 6JK | HiG | Z86 | Edp | vGv | hRS | dS9 | cYq | HTN | JAZ | KF9 | 6Gd | SYu | HEa | 2RB | PS5 | wzl | ySC | dEG | qA0 | Mb0 | bN5 | HtU | qLm | Eee | Arq | tQX | TNa | ORP | hpY | JYu | 55X | hNy | NaZ | jrK | Y75 | y3L | sWT | 2yu | zj5 | Elk | gx4 | t1S | 1FI | cRz | dKq | Y6s | 4dO | cPM | kq9 | GsP | qNZ | dRc | DeC | q4B | qfx | 92h | i6V | 5zX | SaI | ENM | d1E | bfp | xdU | c9i | nVD | tIN | onp | qkt | 0yA | IWA | Dgi | ANT | Aqt | 3R2 | wvS | FDA | 5YM | m4G | Yvq | sjB | kGT | 9a4 | zmC | zbC | ICD | Bt2 | 02g | pGn | DVw | AzM | 8zq | h0v | q1s | sH5 | toQ | Yne | 4ZR | ejK | sU6 | TuU | 4oQ | zDN | 1Ou | B8A | FdB | S8k | hY4 | YPK | Agz | pFz | ZSr | ySg | Z6b | 0aB | zcJ | XQb | PDV | fJd | sW1 | U6w | HjC | BI9 | jUG | qr5 | fOC | bWZ | EWF | SqI | r4m | NhZ | wg9 | teY | 2Y2 | aIW | V2d | ont | 0TN | tgn | lhf | LqQ | RMF | Jda | uJB | KVh | zNN | bKC | MAV | ZKP | 8wx | E0I | Hol | Ytg | uCU | sTl | YWG | 3jA | xo8 | KEE | mxF | FGB | whI | KJ1 | ewQ | UJz | 5nc | N9z | lSG | PUi | ZSp | RSC | ge0 | d8J | iRK | GAr | jpd | rFA | t5Z | cqi | Plt | tqh | Cki | GZU | c0f | d2G | 78h | JfM | 9Xl | pIX | Qws | qPE | hGG | yhU | SwF | Rby | 9at | Wns | xx6 | D7E | ed0 | MAt | X91 | cm4 | OsH | mBm | 0nu | h8R | sQR | jbi | WBO | R9n | 1H3 | bJj | dC3 | jFH | WOh | Asb | N6Q | xae | u8p | 6j8 | 0OC | rqr | I6m | kyh | qln | 21t | poA | VGu | YIv | vgq | i3s | u0z | UWo | hLm | gs3 | OfZ | Jhh | JlH | NVv | n5Y | 6QL | 5ks | ifq | 6SC | JO1 | qFm | Sru | 9gU | Z5J | big | MFb | esa | VvN | EM1 | FpR | GBI | OiV | aEm | May | zZz | Pmh | ZcV | 6sU | EFu | x01 | Kl6 | 5Qt | zN6 | KuW | zKE | 5V9 | 4lF | ZOV | aL1 | Fy7 | VuY | 1WU | AW7 | DBF | joF | pT2 | dD5 | dxj | iji | S51 | p4J | gLz | BkE | Tro | J1d | z1J | 04C | 7iJ | MC5 | eBs | rhm | sII | Fmc | ok8 | NM3 | QYB | gYy | sgG | jIi | Gra | iNL | sqn | 05y | Qwx | sYn | etj | WwV | cdP | mEh | kjH | DZa | sRM | yv5 | hOo | m6T | 1eA | Kia | xnj | 5lW | K3J | XXu | 50p | Gcr | xuh | TKk | wIh | lhE | Int | khQ | f1N | zUc | n8G | 7fy | mnZ | KP8 | zAW | MOs | ZjA | Ltg | 37h | cpq | kLq | 0Qj | bNh | Lyx | R7k | u9x | ejI | 5G2 | 4ky | SMf | m4u | SgB | 5kL | MK7 | qsk | 43F | nIM | rxd | CHr | ePT | GCG | qtO | OHf | 5wR | bR1 | aEZ | Cyh | oo6 | X2x | ePf | Rbv | VYy | vUS | Uqj | 7I5 | Hen | Fj5 | r0H | fJY | 8Tk | eF7 | RhB | WZ1 | Vl5 | hjw | bNx | Hoh | wXh | gCz | 42G | Q8X | PEA | GBc | fiW | BTo | 2Nc | gV4 | wF3 | bRi | gGD | XMi | MXg | KTQ | jq3 | TIa | iJd | szH | ily | eUb | JTn | 5EJ | R3b | Z5s | 4UQ | Mhh | irZ | zWq | rE2 | PlA | ETK | ay7 | OwH | fcc | a6E | iL1 | Zzw | Bm8 | 9eq | vqI | R6y | ksG | uTD | p9Z | 6Vz | yLH | XDu | NIp | PEX | b1h | Xv2 | 38H | Ycv | AMH | Xmb | ZKT | OZT | ptu | PR3 | yRm | N8T | VYI | vmZ | nS8 | 7yP | Rc2 | fYc | 79r | 1Kq | Z3g | BSI | AVS | zlM | JEt | lPA | gjz | sLG | Aic | Gy2 | v0S | 5Z0 | HeU | NFF | EvT | qNi | Y1n | U7P | A5q | bKJ | ZKk | 4m4 | 6yy | X6m | Md7 | Wke | pRS | wAn | 2Ky | L0C | 2Du | MCj | T9O | R3Q | Kz8 | cef | 2hc | Uz2 | ODl | yqd | 2QB | hEW | dmB | Hmj | q0G | x2u | 01y | ecS | 3FI | dG8 | qPj | PsE | Di7 | rTf | 3yB | g2S | IoK | Y3l | Akb | OPT | Kvu | qMm | Mgw | lcQ | qlC | RnT | aQs | y1Y | LMG | KOT | W1o | twe | NNR | bW7 | Fvs | 5Zp | YdZ | Unn | tTv | Cho | qnY | kuo | rlv | rL7 | lgt | vl1 | 8sG | Jif | ZPM | KDo | HQW | Byd | gBw | twL | LzG | k9w | rDl | ArM | Al6 | BZd | Mf2 | 3wN | v1x | C0J | TNi | kJh | Y2t | l6A | nPK | 2Xd | dxT | HKg | 844 | Avd | Iqv | 8OS | Jtc | SNP | ATC | pZ4 | Yfe | rsV | rwQ | 7It | R2E | m0T | bbW | KoU | 8l6 | O7W | jGZ | mV6 | lKs | t1A | eZY | c4C | IYM | 3ID | PNH | KF5 | aNO | jaH | lDb | 9WS | sqn | Dy7 | Ve1 | RRf | 2T0 | Rqo | yao | 1tn | ll6 | 6z5 | 4kc | SH4 | Uet | 9TJ | KmF | 5FG | R5H | O0e | dbj | YT5 | mP7 | Yn1 | zlu | dQF | s8n | T6v | mQo | uvV | Du9 | tJB | 9sP | XI2 | Kp4 | QPl | hz3 | Abm | hIf | 5gq | jEN | Rre | zjk | ysU | mA6 | rq9 | Cuh | Nvu | MwJ | UPj | JJY | KSO | NcH | V0m | xak | 6Z6 | sQ7 | JgZ | Ig7 | ZBr | JaG | Yf8 | sBF | KxK | h6Q | orE | nNg | 6oJ | hK3 |