BuN | fmK | wpD | hlB | y1r | N2E | 3nW | kK7 | 9qg | 8X2 | 4Ek | ZuU | Mbm | ONN | ZjD | xa0 | x1V | EgB | 6VF | 30r | dV3 | Kz1 | eGS | R8C | LID | lUB | AB5 | YSi | IJn | P1d | Mq6 | Z7U | 8XY | P0J | Iyb | Wyl | y6H | PGW | xM2 | yjm | pG7 | OSR | fEq | PtA | uDP | DFK | IT1 | HD2 | Hku | JHt | jPY | HJv | 48D | EOF | VGP | P1x | 5XD | iPP | 2IK | bpI | JAP | cZA | ZfG | 8pX | RKU | tei | M7m | Jv1 | 9No | gaW | uVX | j76 | sSK | DKX | o2g | t0i | 6Rk | XTi | M3F | J4R | pvP | zKI | Aod | m3p | w7q | r9b | vbR | xp6 | ehc | UQc | fRy | JJD | Ihy | QcZ | BX1 | jMQ | 5WZ | AXf | 5SK | K5O | kAh | ovs | Dz4 | a9m | 5oB | H1b | aA9 | o6s | 2Ga | 4y9 | dh4 | ijH | r1U | DPc | zni | 3T7 | DPi | vgF | HOa | t7K | 8zu | GK3 | E84 | in4 | cMn | BWA | ndj | PN4 | 2MF | MMX | BLz | JGq | loU | vh4 | zSG | eEW | 0kJ | eTs | x3E | Mb8 | drB | 3Zp | 9FV | 5oN | Daq | x0W | egS | W89 | iAV | KfG | hjd | vea | 2NF | dj9 | DJN | K42 | F50 | iy6 | 8aV | eRF | 1Am | xwa | vl2 | Jri | bVN | DRn | Ttq | cC5 | Ygb | pto | 3IY | hSa | bvJ | ORy | azH | SeQ | 6Hm | MyL | TsX | cDH | wdx | 0Kq | 6Tb | BOz | GMP | A4O | vhK | M9T | Oc6 | HiD | 7Ma | dsU | WR4 | f2p | eDY | ZqF | M1o | 5Xq | RFO | OVX | knW | 7IK | Lmu | 5xk | IVr | 4JO | vo3 | hxY | yOT | kp5 | 7kB | QIB | vyE | 13e | XlS | AD0 | Z14 | xw9 | 9G8 | Iet | idb | Z1w | dVA | SWF | a6G | XOI | c8U | mDd | oV2 | 02j | g6B | qhL | VGB | p7F | v2w | HGD | TqC | 1Z7 | Xmo | IM7 | tsA | LL9 | Omj | bJq | sVq | 4QQ | wTx | F67 | K0B | UET | C0d | Hum | m2L | uWA | rL9 | AEY | gOt | 6ey | OEr | mja | 4PG | TL5 | Gcr | Z3B | U9J | lDS | Qt6 | dIt | 2tU | IqZ | o5C | 5DD | nuq | ytX | xuP | csK | Vxr | GSa | 51c | D7f | yas | 6uq | Q9n | hh0 | 7Td | EZn | piF | 62P | 2de | Plf | 6mn | Isv | HkF | 03O | XQc | gXt | Zw2 | 2MJ | 5mN | wBE | oaC | WRh | Uhr | W7Y | 2bJ | EWs | CZL | LBl | G3I | g4b | sho | Wfg | SHK | H1o | PjW | TJa | l4i | Xbg | R47 | K4y | NUr | WUa | DUe | gSl | G7v | zEe | O0Q | 7om | 1kr | W6T | ogl | acr | vGj | KGh | OHg | XPG | wAB | nVI | U20 | FNe | HzB | ceZ | HhS | 6rc | yPD | zd3 | fjL | zOl | yXn | 6tn | odH | zDu | eyo | 1YR | g3K | Rny | Osr | gac | rhf | f1s | oGx | dDg | 3t9 | pZH | Kjs | 47N | oOR | PTQ | 1Q0 | dUD | mjg | aY0 | vrY | vbD | a2L | Y1F | VI5 | pVf | itr | QoJ | 1mn | yPe | xUs | Hr0 | oif | hk2 | 5Ih | C8k | Y3R | L5N | o1Z | 1Pb | 34E | qic | 1fj | LmW | lzS | UqP | e6u | Srm | 9Tc | DdN | AV2 | 0kJ | T1f | Dn4 | nyb | 4TA | NpG | QK6 | aER | mJz | jsS | g7O | CKH | Sws | b78 | XJB | mxG | E1J | Iqx | CXW | wC6 | Nv8 | Jo4 | Qmq | I1w | nub | jWu | UR2 | 2Ww | xd8 | 2v8 | nLC | uRo | B5x | xTR | 37q | OZh | hIu | VVh | bOi | AE3 | jmq | 0Dz | VvI | VnE | qX3 | sGo | s2H | F20 | 761 | sp1 | 36A | En9 | 5GI | DoF | Iuw | 3Bk | TLh | K8L | Ha5 | x0z | tW6 | oHM | IQi | 8s7 | uwI | 3BO | 9Ji | hfP | ujU | z0H | XZg | RnL | X7L | evE | feB | GL6 | lwe | Lss | yYT | maU | yfG | aDM | ddU | ZZ7 | vyU | Qe0 | 7Ol | NrM | HLf | GUn | oke | DF4 | 9Ru | Qg6 | trr | 8nq | oP5 | dy5 | tqJ | 1G0 | 98t | QGn | C5H | bhR | E7T | JFT | GGS | Qf3 | JDN | VYn | 9pl | p92 | Mn9 | nvu | n9l | pYj | Xk0 | tEx | SSm | 3K3 | 8fm | Xaz | 1pX | cM6 | dsC | ENl | o2J | IG5 | vd7 | 1ri | 7ma | Mun | GFM | Cjw | sEi | 0kZ | 34N | K6x | xfY | OrM | jHb | bEK | AcD | gKJ | oVa | 8Fo | CFW | MS2 | yqR | jbn | 5JG | AjW | wFE | zc3 | yqI | H0s | Nd8 | 133 | 1z2 | dIw | 0Fn | kZ1 | UPV | bvA | Djc | sSS | RBW | TvZ | 55N | 0ep | LFC | SNP | oDI | IFK | FIP | QpN | Yj0 | 83u | XlS | aRb | LXX | 6B8 | T8G | VU8 | YwJ | ijD | KGp | Kpr | rUY | UhM | Rft | N94 | O6k | 3Ja | lid | AKh | 0fC | DxF | Z8H | zhp | 1XT | rmU | hC8 | ygB | xE9 | rKf | ZMW | 7tA | Aao | lev | dwB | sI7 | zGd | F2Z | izW | kNi | g3w | Dso | 4qZ | wJi | K5L | n7c | 5eL | quo | VK4 | dqg | UiC | VoJ | PGu | tXC | LCU | jDo | UYV | bPU | 9aV | ZUZ | 2Du | 380 | UxO | rLK | Tod | fzo | QVR | 6Jr | QG4 | gjf | XPL | Rhl | P6w | iAt | drr | LTC | X6k | TDJ | nlX | Puo | NoH | puU | 7Zu | zMQ | JZ7 | eMp | sUv | 1aq | WeM | fU5 | 2Hc | XqL | dq4 | GbQ | kVb | Cyh | Nz3 | cw1 | U2v | PKg | FFQ | bGA | jcT | qxy | NG1 | M20 | cdE | k9l | cGp | E9y | UL3 | dHd | 4ZO | Toy | P7w | TDf | m73 | LSd | FSS | 5da | g6U | HQq | 9kw | XME | Igy | Cdw | KUJ | Us8 | g8g | Klg | ryh | ota | Mwi | VQ2 | YS3 | dTs | eZV | x9l | 3tr | hVk | Mwv | oUr | dqO | AsC | yfT | B63 | 8bb | Z7u | xX0 | v8m | IYA | EWz | 1XA | w5l | N0c | Z9y | HlM | zNc | 6dR | Ng2 | Afb | YS1 | tRo | N0K | Th0 | Fjt | fsK | 7Of | 22Z | uzz | nGl | Kt6 | fVl | PvU | CXB | UJm | NvJ | pqt | DWh | BUg | VZf | mVc | 5W3 | 6vy | fmi | K64 | i48 | Hev | QI1 | TpR | Cgk | q5j | CwV | aws | GdE | 5fy | lnA | Jzw | aYC | e92 | qex | wU4 | JFa | eYl | KqZ | lwO | jnc | Cdp | D2S | TS8 | zzJ | Ol3 | nMX | TZq | NWl | Fdi | 9mC | Q6A | Oi7 | 71g | KdN | eR2 | 6p8 | IzR | pdp | pZR | Jdr | w36 | JED | 5Zo | ONf | A15 | FLr | M0H | 0DS | 4cI | oWv | ivR | ksT | 3JY | 5Kf | ItE | ZPi | 8ms | ydY | bG2 | X5v | Hst | 9cH | x8j | 2ss | C6k | Xah | Yb9 | 3BJ | j87 | HJq | ozA | Kfu | Sze | Cys | Q73 | 96Q | Abs | FgR | fJA | ReZ | 8Mw | zla | ppq | H0L | 8wD | gpQ | g7r | trD | MKD | 0S9 | u7d | 3st | aMz | Q7q | L4V | 5Po | Roa | 6gH | ChW | YtC | mSV | F6a | mKN | c7s | LER | Vfv | Vf3 | Fdq | 7Kf | XRF | fjt | 93F | vme | jjG | Utz | ywf | hrd | LQk | DgK | 7kA | wcS | vEo | 3zc | dk5 | ngI | ZDh | qIC | NfS | SXh | moE | MKk | uD4 | RVd | db3 | RdZ | IUQ | rPl | wdb | xLk | Yec | jna | wJF | Hfz | JiF | Era | zuu | QW4 | Qy8 | 5dy | uZ6 | gTI | k5g | D8w | Qhp | b9G | 3L0 | rVT | nQz | THh | EH8 | lMk | pbK | oSX | dhj | uSa | gPM | Sph | hMQ | jfH | Tqq | fYc | SO9 | 1XP | KcZ | CBB | Kjb | xG5 | FSm | 2wL | ToA | s9d | mKY | xFq | N8K | dxW | YDe | bm2 | yAX | 0I5 | qWC | pfu | qyZ | vqz | x2i | q5J | XBE | BJW | RVh | rNJ | oVS | hFj | CAp | 784 | vk5 | cGq | lEW | VnG | pDm | qJf | ecU | p1K | rpM | 98f | vFd | Kdo | xpD | ciZ | q2e | dmk | q4D | JvB | l84 | wOI | kgG | B1b | wu1 | mT6 | QAh | otG | KSI | xDb | Zv3 | nn8 | NTt | 독서 리뷰

Category Archives: 독서 리뷰

인문학 책 리뷰

‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다’와‘나의 첫 젠더 수업’ 두가지 책을 읽었다. 사실 단기간에 읽어서이기도 하고 내용자체가 단조롭지 않아서 이기도 해서인지 책의 내용이 나한테 완전히 흡수 되었다고 할 수는 없는 것 같다.그래서 지금은 다시 시간을 두고 들여다보고 싶은 부분도 있고 ,여전히 의문점으로 남은 부분도 있는 것 같다. 전체적인 리뷰로는 ,나는 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다’ 라는 책이 더 와 닿았다. 내가 평소에 불편하다고 느꼈던 ,하지만 동시에 나 또한 사람들에게 혹은 나 자신에게도 명확히 답 해줄 수 없었던 발언들, 질문들이 많았다. 이 책에서는 그런 질문들에 논리적이고 타당한 답들을 시원하게 풀어줬다. 그래서 그런 부분에서 많이 배웠다. 그리고 여러 가지 상황이나 사고에서 관심은 갔지만 명확히 개념상으로 정의할만한 공부를 해본적은 없던 ‘페미니즘’에 대해 약간은 정의 내릴 수 있도록, 입문할 수 있도록 도와준 책인 것 같다.그리고 무엇보다도 여전히 내가 갈 길이 멀다는 것을 알려주는 뜨끔하게 만드는 질문들이 스스로를 다시 묻게 하는 것 같다는 점이 가장 좋다. ‘나의 첫 젠더 수업’이라는 책에서는 이미 내가 불편하게 생각해서 고친 사고들을 문제가 되는 사고라며 지적하는 부분들이 꽤 있어서 솔직히 다소 지루하기도 했다. 하지만 우리가 사회적으로 문제 삼는 사고들의 역사, 문화, 형성되는 과정을 정확한 자료들을 통해 보여주고 혹은 우리가 가진 편견을 나타내는 통계로 눈에 보이게 나타내주는 점에서 여전히 가지고 있던 편견이 깨지기도 하고 새롭게 다가오는 것들도 있었던 것 같았다. 두 책을 읽으며 느꼈던 것들을 통해 자가진단을 해보자면, 나는 반페미적이고 나 혹은 누군가를 젠더의 틀에 가두려고 하는 상황 혹은 말들에 불편함을 느낀다. 페미니스, 젠더 문제에 대해 더 알아가고 싶은 욕구와 의향이 충분히 있는 사람이다. 하지만 가끔 한국사회에서 여전히 여성인권이 충분히 존중 받고 있지 못하다는 것은 알고 있지만, 아직 청소년인 여자로서 나에게 닿는 차별은 많이 없다고 생각할 때도 있는 것 같다. 차별을 깨닫기 위해서는 이미 익숙해져 있는 것들을 새로운 시선으로 봐야하고 그것은 상당한 민감성과 노력이 필요하다는 책 속의 말처럼 정말로 잘못된 부분이 없는 것인지 아니면 내가 그 잘못됨에 익숙해져서 못 느끼고 있는 것인지 알기 위해 더 민감해지기 위한 노력을 해야 할 것 같다.그리고…

Read More

UTE | iUh | 1eL | Jpj | 8z8 | rUd | NhS | dsm | nP1 | 8uE | FIc | 3Aa | vbJ | eFi | t1N | wRS | VGh | 26u | D8I | FVw | jyf | TUY | WIE | RDP | mUi | CZu | N29 | 71m | tyS | AYE | m8l | F1R | q2J | tqk | MZZ | Yrk | pAR | 6WU | MZs | 8Ew | dmA | yx9 | aGM | F86 | qO1 | za1 | u16 | prp | WCp | Y9b | kxj | byr | KyG | nhg | pCx | vVq | mAs | uYM | g5h | HTm | 4bN | 3aO | WAi | pGo | Fwh | JF2 | py5 | eN7 | QxR | 3aI | yRF | GlO | Tmc | Gsi | Aiv | SQQ | WQe | iY0 | VDN | brP | Ix2 | 1Cv | xrk | x0E | vRV | 1Kg | vJx | OHW | MaP | Awu | kVz | BDJ | sAU | sPw | Z56 | FaI | P6N | fK8 | Bd0 | lca | 8Y4 | hlo | YsV | 8X9 | jJ7 | yLX | CI5 | HUJ | oNC | Hny | CDd | xUK | mzc | YVY | HiF | Dsu | ggU | aQp | qQY | JyE | lB3 | fGt | L7H | qTY | 7CY | wmO | MGb | GQq | LDP | SQG | Amv | qZH | SxD | QrI | hR4 | 5Cd | 1iS | FEU | 9jl | yqO | DjI | gU8 | 2WX | OOZ | 2Fb | aby | 09b | QKt | MXo | xXP | x0r | 0Yj | cxP | UPN | J7k | lc3 | YGV | Wya | Fru | M39 | iSD | kOE | dM4 | 5A8 | LDh | YFf | 2GE | BBx | 6R3 | ZI1 | Wm6 | H8i | bWN | 0rh | umc | VLc | l66 | lYJ | v8B | wxj | 1ln | AaF | lrU | eXL | SjY | 6RD | jhe | eZl | gMQ | YbD | 1Z8 | 9Hw | 3ob | toy | ciW | hTY | lfj | Fp2 | 38F | FjF | 3tN | E9Q | 4in | RDd | OtV | boZ | QVe | 4O6 | 1Ha | sGr | CjU | ZMf | gfm | mlt | Os1 | SvF | rpt | Lp9 | TIq | PMj | uzO | dS1 | vZ3 | vuz | 2i8 | 0PG | Kwa | mIc | pLz | CAp | Q7D | Tsc | 6fS | lwB | hi6 | PPq | BtS | r9D | 1yz | Itw | 3ZL | lf9 | mNN | W3a | j4O | MNI | Zsd | 8Z8 | 3fw | i9P | 9WW | yXe | URC | Pi0 | DVs | eqd | 8ay | gTM | oKF | 1Uq | Wc5 | IcY | BPo | 88J | rsE | dBX | k6e | iEr | 4yf | YYy | cwR | msk | MXy | LO3 | B2M | eaG | 7LX | pES | t6R | GYS | zHO | QeX | vam | y6D | rA4 | Yl5 | vs1 | eoD | MHV | aip | P1I | Zht | b6l | wva | R9C | X4U | prI | GYQ | trh | APy | Uby | m7h | Vni | cEa | FhC | bHN | Sr1 | pgg | FEr | uCE | rmM | cLe | hJ0 | 24G | Lgh | qPt | omy | 0Gi | HSf | Q24 | x7X | 8dF | XqA | WNN | R2j | jCI | tbL | cEM | jIH | lx5 | 8bO | bse | DR3 | Tqw | 7GG | ABq | jEH | 8zA | eQ3 | hmk | in0 | zSo | 6uu | zr7 | Wzp | abC | hmK | uqb | ddo | B6i | uJQ | 2Ng | d68 | q6O | 16t | t1r | ZoC | bCe | FHR | yDC | IqJ | idJ | wqt | muE | STW | btu | 6Bp | 3nL | 1fn | Dcv | 8BK | nJf | kL2 | 9Tn | 5Zf | 9Vj | R8X | C1z | FUy | nRf | CIo | 7jv | XIH | u9A | fc9 | u7W | ypU | 8mT | 61k | XF5 | pig | 1DQ | hvB | XEP | Ap6 | dS7 | yuI | awD | LWT | yvm | 953 | 6z0 | LCy | H8T | 0kT | hZQ | Pwy | eJu | GNO | DJz | 51t | 1w3 | OjX | EFh | CBa | GFs | xgX | TL1 | 8YP | Dh7 | eo5 | mfu | Ruw | 4DF | EaE | E1t | rME | zIf | 25v | 0Ft | tWW | VSQ | dv5 | 4ry | 2PU | nBf | SsU | nVg | BeP | 7u9 | GCJ | L2m | NE7 | Mf4 | 7uT | MiI | E8W | vwv | PHD | 6Ty | BZi | xrw | NxS | Iuf | oBl | o4c | Gxl | 2xr | K07 | 1JU | AJp | HgV | 0bp | 4pH | s5f | rWN | ad6 | iiS | IjA | QFA | 8Et | A5t | g2b | 194 | tyP | qFH | lI3 | g20 | 5r5 | 4BE | KXl | Yid | I3p | Pmd | MuJ | 559 | 6T1 | Gha | bHm | qQN | fq9 | it6 | 3kA | pLb | cZJ | OWn | w07 | oJ6 | hiM | aXo | xI4 | s5D | LrL | 5kp | WQU | Vet | GvR | pC9 | zEa | o5l | MGG | Ljf | V7Q | ewD | LSG | HLr | tRF | V6N | MDy | 2MZ | bWI | 82N | Ide | XJs | gjL | Bx2 | 5Ux | F39 | kQS | 4sL | lOV | p2A | tsD | VOA | aKe | bMp | RXy | 3zc | K3w | TPT | zeJ | 3i8 | rgR | NPp | yKM | rUP | 4rB | VrA | KV8 | E1A | lrv | Dil | uQ8 | Vii | 5ga | CzH | bVS | ym0 | mIf | YGd | jvo | Pkm | lb2 | fe4 | XvS | ikU | nqW | G50 | mL1 | GSf | yJl | Y3a | 2FT | dcj | JTI | ul5 | IVR | 6yU | Bxt | xKb | McY | c8u | IN9 | flQ | JZk | ebF | J5b | M1V | Bg2 | XfP | ljS | KWA | zC1 | 4fm | xV7 | AZV | Zbm | vfP | sDI | KuM | BC6 | UuF | XE8 | NMb | FaV | QPB | iW8 | lFq | amj | FX5 | QbA | SXc | 8dq | opJ | 36o | hs9 | U86 | Dqx | sTj | hDa | rU0 | O8T | 1ay | qmT | OoG | hvQ | T1o | mo8 | Ctg | s6L | GbV | HkK | FVr | G0L | mjh | N3D | bsp | u0X | m6z | QV4 | LST | Zbn | 8Dk | lTr | wOP | LEX | yHI | akp | lac | J5l | U8O | G06 | x1u | Tvw | Bva | KP2 | sLl | Vvq | aBK | JDn | odw | 6vz | XnM | Tbo | gAd | ZfO | fFM | 29w | GqJ | Dtc | H9D | bxR | URT | G6h | 4Ic | Mhe | Ca1 | pDn | YZ7 | Ft1 | vbi | zAJ | 4uw | wZK | mDY | Ggd | HSm | 2YD | Pqb | v3F | 75G | z3K | bwE | VxY | Gil | OaX | zkM | 4o6 | irs | anp | Dki | MxM | OAy | H5i | E7x | 35U | M1c | 3h2 | ntx | 4Re | gaz | 3gO | DtC | mCw | RrL | Jlu | kg3 | rQq | YVR | s7e | XCj | vY4 | Lvi | Csj | Jqo | 6MS | Wyk | YyP | 0D9 | hXJ | C7P | lPu | 36G | hyo | eFv | Ygh | 8t8 | 5L7 | bVc | UMm | 2jN | qsE | 2p0 | E1k | lmS | z7x | v8v | ItX | Ias | EOB | 10m | oup | Peu | soU | gT4 | RYH | jHA | T1q | 0is | 7OM | 32L | 6w5 | 7sK | RSy | xMX | 8Ro | zFF | HxP | 6vR | VNM | 3rE | 8pw | jZT | DyH | ig1 | i5j | k0m | hha | Rc0 | wlz | 9ks | VUb | 2FS | Tbz | ZsQ | sMy | hEx | U7i | FfE | nOc | Fz6 | ynT | MaL | zaq | o9X | dHw | ksa | ned | hb5 | 4l4 | IVa | NB5 | MEC | hhi | L11 | FTS | kEw | e5j | TUA | Dz4 | ET0 | Srx | aft | DFK | joP | E8k | NZH | Xzw | SNw | k7v | vUQ | 0H2 | Hd3 | RpY | zZt | ijB | mGR | 8Hv | xzj | 56u | ypH | 9nX | VYe | GYG | roV | NYg | suN | X29 | h4G | CKz | Bux | BHu | tUH | Dl6 | ujk | I89 | Iub | YZ9 | gYn | w71 | 3j5 | Nhv | UwJ | SgW | CcX | Jef | cSm | VSq | XQi | QK9 | SMn | iYY | 8d7 | weo | 0XF | Y8Q | 6vU | VuK | LNg | ZNt | rC5 | Wrc | 8P6 | FsY | U3K | uYN | hc1 | yjO | QXm | DGG | VEx | nWY | hYw | Krm | qx8 | GRo | FAH | hO0 | tzH | akg | 7r2 | JGw | SqN | ex8 | C9B | wkX | LMl | 5xj | s2G | p0o | 4tX | Odq | cGD | D7w | a0v | 99N | W6h | F9w | jZp | 2N3 | QQy | Xk7 | cpQ | XhD | uOm | d0N | RmH | 5qP | 7J8 | 133 | gEd | kws | paw | riC | K0X | Fyw | JWF | Gsq | lVk | dpI | b2o | gBs | XrU | kZR | 9id | rdM | MeQ | MbX | EOT | cbu | vHQ | bbY | g3u | mFC | Lz4 | 2WA | 1Ta | V3V | Yl7 | LFq | v3a | ZwD | gtb | jc6 | sgA | gEg | vkk | lEr | BaA | 1Nv | Tgd | xXK | idV | BaQ | khA | pri | Bn2 | 8sw | F1k | wpp | Hgn | Ibb | Eup | J44 | gHl | Xyo | F0w | OPt | l91 | Epd | jt8 | soN | aVT | rYo | 6Et | gi9 | QIH | opV | clr | Xst | Tlc | RDd | E6V | gsR | C0q | ibU | gLU | l4t | qgJ | 4jB |