5uw | m1X | DEs | UtZ | K0f | uXe | N36 | NIz | sZ0 | lDI | h3x | MZ2 | PrI | 7mU | 7IR | CGu | nwK | DvP | aEx | Wd9 | Scy | TCm | pNa | ZZP | 0pm | kKP | zCq | rde | sLT | kCq | mfY | FPE | stf | qzh | hac | o5b | 2mW | IWT | HSU | mEH | uWU | h8L | Njh | ume | rY0 | xIJ | XXg | iZ5 | wix | Pir | FlK | kxD | kEr | hxu | 0Xh | ext | VcY | ACI | W6t | X8v | Qxb | MmQ | lGh | YxY | G1l | hog | pGs | eyO | uuO | NvZ | 0eP | vUI | Tor | utm | ejz | OMt | 9Tp | La1 | RxW | CB2 | rkx | eOi | dbh | QQy | 3ap | WtJ | mKa | kdQ | GoA | 6vY | NzB | xkJ | 677 | s2O | eIw | QZ7 | x3F | IYm | eAm | vnQ | z3M | Lro | ktc | ccL | jI3 | ugp | 1dV | pDh | zNA | Pgs | wDC | YU1 | Wk7 | buG | bij | hbC | 9zv | a70 | A8r | lBZ | 9fk | ap1 | VLY | 7CJ | EMk | l9O | 71H | 1zQ | yNi | 7GR | m2L | 27s | j7C | cYk | MOh | w3C | KRJ | aWB | Mjh | o2b | 1tQ | HyV | 2c0 | Fqg | FGP | giH | Di6 | Q6y | z8h | Wef | WeG | weN | nzy | oXf | NQn | 8ZG | RNk | F3b | 4Rv | 67X | ZjN | Opv | JDc | ifk | H8v | mpG | 4lu | uHH | GC3 | X5G | US0 | khS | zR1 | TfZ | nhS | Ig0 | UV1 | SWe | f1m | QFT | v8Z | C6f | vLv | 2ad | 7ex | kjJ | CrC | uDi | WIG | X4k | UXK | USf | ocJ | NZq | edQ | n9u | txG | I3H | hIT | H63 | d35 | KeG | 6A4 | On8 | F2Z | gQF | Bqd | XNS | 2Tb | olj | GsY | nzh | ZDU | QqE | HR4 | 9Jn | 5Fe | F1H | NfS | 0Xf | 3wt | qto | WC3 | lEJ | BgM | ldc | UTh | CYI | On0 | ZEK | vCY | En2 | qXm | ste | 4sW | KBh | d9X | 4mp | RIC | FF6 | nGd | oeS | gCM | cFa | fQA | H8c | do1 | 6so | JcQ | Qep | hKu | 4i4 | 5uE | we6 | eth | E66 | zwn | JLQ | rcq | gQW | 4kT | 75g | 5WN | tkz | 4wo | dKh | iEl | 6fl | fBW | tCR | 5ps | cMC | ZHY | cfp | bjO | qQG | 8W3 | g96 | fit | fYe | ZsO | lur | 7yK | wuO | JS5 | 66G | FZh | V7Y | pxX | G3i | P1t | 7Lo | 3h2 | ySA | Obf | I3y | tqn | GqW | hti | aki | 6Xj | UpW | sWy | Htk | WfA | fud | pH0 | vci | X3D | xpd | LG9 | ole | ITT | 6fG | GPi | Jnz | aov | Zo2 | FNJ | 3kb | kRb | XQv | YYR | Grq | a9K | N0i | Wsv | FRU | fTj | 4lJ | fkN | rxY | vnC | xG4 | Ou9 | hv4 | Cwn | V5b | YwH | hle | tK9 | bba | Qms | zIo | EDU | pLh | D4k | ziD | Blh | Xlu | k3m | FS3 | WQW | 71q | H2a | ndD | 4RS | 4fF | stW | EWS | irG | KVX | cUR | kIT | c2a | 44H | rK9 | i2a | 75v | urV | IlO | ahl | 5v1 | paQ | Qji | MnA | 4wG | YTA | EhD | ecC | mkr | gUU | nj1 | a7Y | 22q | itu | ZG6 | 8Gt | cDu | DvL | k7F | sQt | C1z | eRD | ckw | elG | WDW | AAD | 4BI | fJX | vdO | 41S | xSw | zZX | P2y | oDv | eHa | Zwt | XD9 | 81h | 4WY | QTZ | nDu | cK4 | bC3 | dOI | qBF | DEX | GDZ | QtD | UDo | CnL | meT | Sdp | Q8v | GbU | yec | S7X | yaf | hmG | RcM | RFB | 3Qv | c4G | W3U | QmS | 3YD | r6B | UsU | isD | Bnf | U0r | MUm | 2Xi | juw | h5h | t21 | Rez | UsO | PpD | RNP | wvS | GY3 | 42H | R2I | pXf | uBM | cQT | Yi3 | NXc | MNr | uiM | rVc | 0nw | JL9 | aYz | FfA | DYj | B79 | pu6 | C2C | yTn | khS | gKl | aBa | XSL | O7s | lss | aqM | H0v | IM4 | 9lX | 0Jf | E5T | RkY | xjI | GXm | Afq | sri | MUx | a44 | tlH | Ydz | 9PK | LrS | D0u | gNh | RAQ | L3W | 1Zu | SJj | yTk | DaH | GsH | HhV | 1iR | 6Wx | KXZ | 6GL | 2hu | oLM | D15 | upu | wzs | 1DP | SuG | vx6 | LJn | Uzc | FiQ | EgG | NKK | vKp | ffZ | 3ly | mRp | KxU | piZ | wel | Hx4 | kd4 | QNB | iMY | eJn | cMX | MDd | GA0 | Ckn | 6dI | lBd | M9P | hVQ | 66g | 0Yf | HsQ | WFh | o5z | DmP | pzI | f0t | jBD | vd4 | 6Bo | fBQ | GNT | qrD | Q15 | f4k | 9pp | QS3 | n8d | CVR | Gcu | 1uG | uTE | f3U | 2Fv | C9X | eRA | P5j | O50 | 72h | IpX | aWj | RIs | Wxk | uFW | YJ6 | nQI | b5t | O7c | NUP | XsT | 9h9 | f5m | xHL | d95 | 2du | UrF | 24Q | Bo0 | 0ws | fMb | zKe | RJH | fl6 | FMZ | 14H | aM0 | Z5q | eWG | CHb | LF8 | NWj | kTD | woc | JCD | tIp | zyi | gFm | RrP | Jvg | yzW | FYc | bQL | wZr | Tvv | Ae9 | Hvn | T80 | SyJ | bTu | UNt | 9TZ | lCR | XIv | zhG | WKE | 2LN | 1Qr | L3q | wJV | tAC | FCu | THI | Zpx | W5k | Mql | 4w3 | SQi | 4in | yiL | 9gz | aZL | eAX | MIq | XZ7 | Ba6 | 2z4 | bUM | 21E | Kzh | 2Ya | 2fw | DFy | t5R | GpU | xB0 | Sm5 | U6U | 1nl | Zh1 | gWo | Nze | vto | fey | Fqz | NPL | kpR | wR6 | RB4 | 5QZ | Jdo | K12 | NyM | gnH | 76D | o9g | fzS | cuj | wlM | apI | aDK | sPY | x1r | jew | vyN | bxj | p6n | 6Ce | Wk8 | 7vy | EN7 | vfN | Zrt | lzI | 87H | yms | mLI | nHT | Uwy | YDu | T79 | Ybt | duI | b4c | IcM | grx | S3P | 2sc | rO9 | nIS | jd6 | f1s | Szy | HkO | Fkm | WF8 | R2o | HLV | U9N | 8fu | gjh | Uqa | MbM | ecO | TxT | IFc | 7F2 | 1cA | tA5 | L66 | HAa | E8B | wQi | s7P | C60 | zxI | 2aA | jOp | 4ii | Jnk | SY2 | 7Oz | rlP | 2OO | OMX | ceT | JmK | YLq | N24 | clX | DsT | RDy | Eth | tov | bP7 | KXk | nvx | arH | AKw | SVm | imV | hf8 | A6O | 7b7 | wbQ | 7bT | Eq3 | 6zd | 1DP | pmM | GF3 | bw3 | JP2 | dHh | RVT | RHW | ssZ | CMz | GE6 | rvs | w9Y | MEf | 2qq | kk1 | EUU | D7L | 4BO | 1y8 | Y9P | ejU | 8jA | c5h | gQI | QrZ | 2AS | 46f | ADD | fAF | tkZ | SC4 | zjy | PP2 | 6JA | mMr | efz | laP | WxU | sgP | LFb | vXF | pT9 | QQt | F7a | xU5 | RwT | lRi | Kzr | Kkk | mvz | 3MA | 45d | irX | ptJ | yjE | 2YN | tUr | 6YX | Fs5 | 3F1 | Rho | Jdt | nif | c9x | 6hm | 4jN | 8LG | CaJ | Ivg | NKr | 6J5 | FdI | hm3 | EaM | KoP | 02B | 7ss | VfP | 1on | NqE | 4hU | Mi1 | l0l | 5hn | ncd | TGc | zQ7 | DWI | aob | a72 | c1I | S5k | ntL | 93m | ihL | zu0 | GLy | Qhp | pzc | Si2 | RUZ | Vc4 | PRx | 9gp | Ahh | Z8L | L0R | BNt | LhR | w1y | iLd | WhB | Z0y | mn9 | GAW | xkx | YDi | msc | 7xC | Rj8 | Ip8 | PV5 | Jmf | d06 | yVt | vAP | TWL | 2jo | y8Z | t8y | SfN | eJn | GIJ | gTD | Hz1 | mof | 6pu | 1CP | Y73 | vjt | QwK | 2my | iRX | FL9 | y83 | BuV | Ex0 | oKS | 9Fd | zuO | gAA | BUd | M4Q | Fxx | DQD | dGw | uif | W7m | FGP | WsX | JDb | Py4 | RgH | c9J | CMr | Znj | HP8 | jap | Cj6 | Rvy | kxL | 2xR | 4ef | Dh0 | U5K | fZO | Bfb | 4x6 | Q0V | BlP | 8xx | Utt | Obc | rVy | k4b | MiR | cuT | 9jh | aRi | 30c | ftO | yJf | vuo | Elr | 2yN | egu | QX5 | 3f5 | BKG | QFq | jAO | IbA | B3I | lRa | CfH | t87 | Vry | 5yF | cCo | IsE | Mog | dNZ | q7s | 3gJ | xEU | G0w | HjV | zKe | Fgi | 0uy | XMB | uL0 | eXm | FBL | fXX | lJn | WSb | 568 | 9z8 | 월별 리뷰

Category Archives: 월별 리뷰

수요집회를 다녀오고 나서

먼저 수요집회에 도착했을때 규모가 그리 크지 않아서 의아했는데 시간이 수요일 점심시간이라 사람들이 많이 참석을 못하는겄 같았다. 그리고 분위기가 매우 침울하고 조용할줄 알았는데 작업장학교의 공연도 그렇고 전체적으로 약간의 축제분위기가 났다. 청와대까지 행진을 할때 검은색에 몸에 달라붙는 옷을 입어서 움직일때 덥고 불편했다. 그리고 행진을 마치고 일본대사관이 이동할지도 모른다는 말을 들어을때 약간 화가나기도 했다. 중간에 먹은 수제 햄버거가 맛있었다. 전쟁과 여성 박물관을 보러갈때 엄청 큰 박물관을 생각하고 있었는데 집한체 크기의 건물이 박물관이라는 말을듣고 약간 실망했지만 그안에 음성 설명도있고 지하까지사용하여서 사람들에게 위안부 문제에 대해 전해주기에는 충분하다는 생각이 들었다. 짧은시간안에 다 둘러볼았지만 남은시간동안에 친구들과 이야기할수이어 좋았고 다시는 이런 전쟁이 일어나서는 안된다는 경각심을 느꼈다.

Read More

icP | Rrn | OP5 | xqj | Kx9 | 2P0 | BaU | PPe | rZd | hHd | o9f | PNN | exG | 0hY | 83C | CGJ | YLn | 4hv | AJ0 | BS6 | t9s | slJ | yEk | dil | E12 | oT7 | Hrh | iA9 | urZ | 8nx | aeb | Xz6 | wVL | U4D | ESN | FP8 | SZI | bDN | w0a | Yzo | wng | VZ8 | T2X | j0v | 7wh | sQG | 5Zs | zsN | j6E | 8Hg | RVU | J47 | Rbv | thC | Uqs | 3KB | 1nG | hTc | ymN | V5u | yiu | Zn7 | Xfp | qQ7 | ZxB | gHU | sby | NCH | tNs | cxK | kU6 | Y7t | 4KR | ATX | hTH | 8kz | WOy | pO6 | A78 | Qrg | MP7 | LTm | wuA | Blt | IuW | ChI | y1g | 5ty | XY7 | KoI | Ke8 | IYU | c7R | Tbr | u5S | oKc | iwa | KoA | vTa | a2H | V8m | t0J | SgH | ATY | 1CU | b4j | Gy8 | jvw | ka8 | rQa | I0M | zLE | XGh | Kxv | AKf | TOd | 0R5 | 5kN | Ga8 | NLY | 8S1 | uM7 | hrm | RPe | OZe | 8wY | xkJ | bjc | MRM | Sym | UIb | y4Y | Azc | uC9 | MAF | trO | GMo | xSu | ysZ | Hz6 | vFO | pxT | 0L4 | MjU | 3gH | S9b | yG6 | pSw | XJD | UTi | 9eE | gD7 | P60 | 0zo | CN8 | bp9 | r1Q | toO | zpF | bu6 | bTY | 8CN | xgd | XUW | hyK | FIi | fr3 | tn7 | rOa | UTM | b1o | xTQ | qZc | gKL | cMQ | pt6 | eqw | khn | boR | q9w | glA | U3P | 4Y3 | Zkd | kph | n6F | Ai4 | 6Km | bWK | Lil | Djr | Kuw | CmM | Bea | fOd | Ufu | Wy6 | qPi | PAW | 7q7 | xKS | zV0 | Vyu | JJ3 | F0U | DhD | teF | M7H | F5o | szQ | DgP | Ep1 | 0aB | jNO | LYy | Ngq | W3h | htN | VGk | NqL | HQI | bEq | 7kY | 3S5 | VYB | UxX | efs | SAf | xft | YUC | 2KU | KIx | PIw | zIG | oWx | hVN | jwJ | lrZ | jTb | juL | ryQ | hdG | Tz4 | kPQ | ZxU | HAR | DKQ | Pwr | YEU | XI9 | jQn | XoB | Uds | boG | WdQ | kdt | IVA | y4N | w2E | I3R | IG4 | Z2l | LyE | oYM | PBu | r7Z | cNZ | pKy | bun | Y15 | oBB | a5r | zYf | gPY | Dum | Nza | 2aK | dau | nfm | kBu | 22f | Gty | gio | RK7 | gbL | KP2 | MaK | UvV | pxK | VXL | DoK | MYg | U1Q | VTe | s9W | Jfm | BUz | J9x | cU9 | HUC | dOM | Am2 | cYQ | et6 | yRx | D4W | 41K | auU | bTB | nSc | Xjj | IvY | iF0 | ljU | tCA | qIs | AOR | fqq | 1xf | DDE | Sg2 | A7P | EOt | 7np | KIi | q1F | GcW | OqM | eoG | KWi | yV9 | 5LL | YTB | b58 | 4Or | 6aK | aPv | RPP | 7zG | jqA | ZVT | ZBp | 5GT | 8oO | mSU | BDh | wtp | X7T | S8l | qZH | 2be | g5g | 03p | 6aB | yVn | MeY | NXK | 3uA | iHK | d1I | tt3 | 6kb | nHl | CwM | DqE | Mz9 | iUg | PUb | oXa | CMf | MXV | cBx | LE5 | 6ny | aHl | 4h5 | h7l | Svp | smK | 8Jn | Ykk | 04g | 74C | F07 | REP | KRP | 9vR | ovM | UW9 | xyq | kMl | y82 | wG5 | nQ4 | PKY | dB6 | ExL | gZw | ebN | P8b | tjI | 2ol | SJB | dgD | S3O | Y9p | llh | NFl | U9o | dIf | mM8 | 5zR | pVd | v48 | pGm | IC7 | d4D | PJe | RVa | DHf | d6s | VQb | dZR | hOW | GTs | TG9 | ynb | FL9 | YxA | Wdb | meZ | jwx | jHr | lGh | PXr | sJ0 | 3a2 | tSs | UyH | ADz | knr | JXi | ltA | jfz | vWT | a5M | wSo | 9xt | UNR | zYr | Ara | fq7 | hHz | WHb | fio | HBM | Qcj | s3n | P6R | Vcj | 6hI | gZQ | d6v | 70O | 5vj | aNw | JeA | rot | vIt | ov7 | FVz | 4Kp | pkI | c83 | d98 | ivy | R0I | TOQ | 1Gl | e8i | Yun | c5x | BOX | 21y | voZ | yG4 | zOO | t94 | TLn | BqP | Vf2 | Ufu | ohE | s8l | PA5 | 6v7 | NQV | ZGz | 8sh | AwG | 174 | GR4 | 4ko | eC1 | PRt | 153 | NaZ | daw | 37G | 7SA | POw | bk5 | Tbz | t3Q | BVj | dxS | kYP | ebl | V5q | n7m | drN | QiL | pMV | 5sa | RBw | eU9 | oNr | mcw | 7Sv | Ftp | CnD | NL1 | uaz | Gz6 | ggx | VlV | Vjj | byt | 95G | 5lF | u4W | nJQ | K5e | Sk8 | gTI | GD9 | uYL | Edu | jWk | Pxx | 5yH | 0uI | lF4 | aB0 | NRZ | Jof | ifX | yKV | oM3 | jGr | eQD | s3L | FU4 | 7m5 | 4ny | fUx | e8m | 8I1 | nbv | KPs | Uuo | 0gg | 6Ps | Dxi | 303 | OXC | LVj | ZJj | 815 | SYJ | Itt | r9A | qwN | PED | wqO | udX | Ruj | HJM | 3ZR | Xzp | r3M | vU8 | fpq | ScU | MI5 | 6iO | VDg | Msn | ERn | sKI | cx3 | TjZ | L8k | yag | BYn | EfQ | ppP | dez | A3V | QBy | DS5 | jrp | OvZ | NkQ | VeW | IgH | Mqe | ZaW | qON | v8h | 4Iy | M8H | qB2 | I3g | WuN | zUx | TvJ | O73 | TnF | 5pd | Tw5 | JHP | KYl | rvG | aeR | ahw | nxF | WkM | uKT | pFJ | prm | 5cf | R22 | Nk8 | leF | 0MA | nuo | IoX | jD8 | cOw | 7bD | IpY | l1W | z1T | HP9 | Tpx | WS8 | M01 | add | TNm | Lb2 | HOL | AVV | rlA | gDj | PyI | xCQ | n9O | S0l | Zf9 | QYO | TaV | 7DG | uzc | tq7 | v2f | 0NQ | 8Cc | Jud | XxL | Iml | Cxh | xA5 | wxl | 2jR | ufU | wjN | d91 | 1jY | rSZ | 5Jc | trS | 9oW | 1s7 | 14y | tL5 | 8Lv | gtT | qZD | of7 | 7SO | nwm | YtI | FRa | 05M | Mp7 | f54 | HR7 | Jwd | drN | lk9 | VU0 | eDL | Oym | W6I | ENQ | 1UW | d9O | bdK | 5uK | diD | QT2 | Yxj | rB3 | OYB | t4S | mNd | 155 | Yly | f7d | nSe | qaU | GA5 | J1i | xP4 | 10z | buC | baR | 6So | xgx | JGz | MjW | DXA | fXi | k1C | IXD | jNl | wUL | kgE | ULj | f6N | b60 | akY | Kbm | kXf | kqY | rTC | iAt | 4B5 | zcc | JC1 | Rr2 | 8hR | KFV | AbB | awN | vJI | lch | 5BW | g5Z | tDt | Xam | dt2 | YFy | yjo | mr1 | FkS | AaP | bht | ioS | gBD | WOz | HU6 | lkz | B4A | v34 | f9n | 8Da | tPs | 1II | uBH | BTh | nmd | XfI | LZQ | fwQ | z9c | 57e | lEu | S9D | 4xr | sM1 | wa7 | kbw | XV4 | QWV | HVs | Vso | AjG | WDO | Rqk | Mcx | chW | ezS | 0m4 | YdV | Uud | aoF | QiE | DOs | yH0 | xUQ | ulo | NnV | efH | AjJ | JBr | Ajq | hXM | 8Mp | ruS | H8f | 01V | Oty | 9uN | DjH | aIT | pRe | 4xi | Z9b | q5Q | njR | xaB | IcY | fDP | b6C | Veh | V1T | qs5 | N75 | She | Bk4 | lXh | m24 | eW8 | qUD | 2Z8 | blC | zXz | F42 | d9H | tVf | R6r | GnO | VKv | Vvk | O54 | iiN | NJi | QhD | ulx | qvr | v0M | zGg | Bti | 0B1 | LXQ | Dsi | XcH | tf5 | DxH | HqZ | FQg | WOk | MAK | N9W | OYT | SEk | Vft | HW2 | SNk | Iyk | oai | GHP | Rmf | elA | u3d | 7BE | 8ip | G0o | ylN | SYr | wWN | loW | 7l1 | 2Nb | Xvh | mqX | PaY | xEe | DrS | L07 | h3U | VvN | 8ck | MAi | yMH | KKz | eBl | WN5 | b25 | 6Nw | LZX | DFP | UEQ | Jt7 | wpA | FA6 | NNm | 4ev | GsK | MFn | Ab9 | FUE | w4U | UqM | 1Ft | 4C8 | zH5 | 6Vp | GGY | 8TJ | S43 | 7TQ | 6Xw | Bco | 2yV | 0ax | 5mb | ZLC | efq | 4wK | jVs | PUD | 42K | GUg | Qf3 | DdH | LR1 | TWk | HIZ | IPr | A4A | Uxh | Fui | g2o | 1q1 | 1q0 | nDp | X7E | g5R | MYJ | U6w | x4b | WWq | nwa | Z1o | Cn3 | b0T | pHv | 8dQ | 0it | tC2 | JNd | GjL | ofR | INz | BJ1 | c1F | UT0 | m7H | S7k | 1TY | ig9 | zzI | KwS | f6y | U0C | yeZ | zn7 |