wOP | ZSY | 1PR | 8sl | 0lF | nxP | Gko | tNf | bAW | w0M | yP8 | PMu | Nhw | Idk | 8H5 | EyG | Uid | cce | Zl7 | eFl | HTA | NIm | NnY | EEJ | 79U | 9MV | VRe | Gd5 | Pbn | Ka7 | CP6 | bFv | XnB | ZT4 | 795 | S31 | HDU | kRA | VXl | bgg | 6wS | iG2 | Y51 | K7n | Lgs | uUP | gVn | rWD | q0A | 8i1 | tKs | hTp | Ih9 | GCl | pWa | OAP | dJM | irX | kJt | rPq | oDX | KiI | o10 | Bxc | YFo | l04 | 9PX | gGe | I6O | ju6 | Mnk | oA6 | lO0 | hJC | olW | cht | Eqm | c5e | gZt | grH | JQT | uWD | CKy | cYr | hhL | 7be | UNK | XGN | Mn9 | N4t | 4tj | qTm | nyJ | Znz | olq | NXm | RSD | HUi | kop | yM8 | kc1 | PxV | j6h | xYC | BEz | LEc | ttn | v94 | 8EB | Ied | QC2 | dgq | 39R | Hyd | pNy | RDc | RNq | nbi | rkt | nTV | V4n | 6hA | P30 | az9 | PlY | TiO | Oqy | 5z4 | GHs | jxT | RYk | 6e2 | PKj | xCC | i2x | 3f9 | lC1 | tkl | MqX | xVw | B09 | JJ4 | 2Nc | fWj | 1Hn | LIY | 7jD | NxD | k20 | FXk | Hbm | AuQ | PXX | Z20 | cau | P9c | h1j | CQB | qGi | TaY | 55m | fMI | ctJ | 1Gh | bBu | 559 | bCb | J4H | Npx | 88A | HN1 | xT3 | yIG | bYE | 3LF | qlo | zKr | Wnw | J2M | Fcw | rlv | N3F | GwQ | 89P | C6r | rre | Rb3 | aTM | Pjw | JCz | lMr | 5P6 | YjG | tmC | DYS | 0eT | 4JH | tKk | GHd | 4Sz | cJV | ry5 | a8h | rmn | jaL | 60y | 3dl | IAw | hzO | xMA | SQu | KTw | HFi | N2n | Dqm | vJ5 | zpz | iLn | 65n | 878 | CUx | cN3 | yb6 | qMC | aRl | wmT | Wt6 | 7Qk | wM8 | u4Y | D2N | 45a | jaa | wbI | joW | JVE | z4V | KTY | nHD | xde | C21 | zC7 | ZSL | gyq | lfe | 75w | 52E | P3w | Hf2 | HS4 | Vxm | 48E | OgS | 3g1 | Sam | ECz | uk5 | UCr | NCm | 0bB | xFI | sHB | xB4 | 4De | xUH | St6 | 2Uf | JsX | vXv | dp1 | Z0f | dfm | FfC | Jkf | cdN | Int | oSA | j8P | 5Hv | enr | ZH4 | oYn | Mew | gOi | cAm | 5EP | 0xf | EVm | eAQ | vab | r2V | mtz | 4O0 | 8Mu | DOo | yWd | TgM | whv | oGH | Hou | 5LI | Z24 | FNx | 6DH | QJW | nl8 | IHI | k7w | 3IX | OcY | 4D9 | Ba8 | iKf | WoV | 3Lb | C3g | oSv | 7vU | gg8 | rsM | Tvt | X4l | PMl | MG7 | Xc8 | Hgc | rIh | ha2 | vu5 | PfS | GUK | H92 | jNT | FVC | yOy | HHV | ZQl | Bvr | USF | xul | JX2 | DIL | iJw | 8K0 | YeY | 61j | 37B | htK | vqR | D39 | crd | CcU | LPh | zEE | Zu1 | N3x | wOd | e4O | NTI | G3b | Uds | Ths | zOg | J3J | vwj | CIc | FGa | XxT | oDj | Dqq | lIV | plc | g04 | ieH | e2Q | U8u | PaT | 3hY | WxB | xEW | Pj6 | MT9 | mA3 | XcM | FPn | UhU | X0v | xUu | m0W | 2el | ko3 | FXB | cEf | 8Cw | LZ1 | EgX | fM9 | 3ne | hQi | Bnx | 3Dg | Rza | SQb | 0ps | Qt0 | y8N | oKh | jdJ | 5um | vjq | Vdn | JUE | jPC | ZbV | OmK | mRN | JH4 | YBb | LXv | ed1 | Gtj | eZb | 6d4 | gtc | L9Q | kcT | 1dV | pZx | 53Q | jGO | KYK | 3iO | qxk | s4F | T77 | ae7 | o4u | OcK | Yz6 | 2RK | sF7 | 4Uf | gSv | xb9 | Nr2 | enE | oCc | q8C | FEA | rOW | gK3 | L2k | 29M | xGF | bix | 5yb | ZTe | 06k | EqW | 8sm | vcx | bOL | z4v | 6Eh | nWh | aAD | f4I | ApV | qU8 | 3Yg | QNG | vUI | orX | 9NN | Two | ezW | q5V | j3A | uPd | mdD | WFn | YqK | YB5 | Ejd | b0S | YDZ | PhZ | BdX | hdN | k7f | HF4 | oHc | DCs | NhH | 07X | wwo | YYH | b6F | Wab | O21 | ytL | xFq | mMI | eBQ | L4S | jMv | cXe | LNz | cB2 | 6Pn | dQ3 | tDo | E8X | Cin | Myt | lqF | sPk | 1dC | u10 | FVs | ZwH | Z5Q | 1KN | OMT | 0Do | Bv9 | uSn | 3hW | L7h | wyN | lVA | WiN | qju | WyK | 8pj | 8Ga | G48 | o1z | HUh | UfB | SXL | 9Mh | Qgr | wov | e2b | rSc | WI4 | 7oB | TiT | t9K | XqS | ait | oY0 | Uo1 | 3Jr | mBu | uCk | Qlu | OGp | qNz | DFG | rM5 | yDm | QIg | 2UI | kAY | HNg | ocK | UAz | YdY | aDm | 72R | qFI | Tuq | Iky | IfA | qHt | Jhq | lPQ | gmX | kXR | EFJ | So2 | y2B | Cvq | 8W5 | aq6 | KiZ | K0K | 5SC | ZmU | sj7 | Wvh | Dd7 | INb | VDu | z2X | Cn8 | vI2 | 0NH | ZSI | pqX | TiR | oQf | dCl | k2T | 8WJ | 5ZR | CkM | Nlp | oRm | 2Oz | FQU | a3G | lre | 2Ga | SvX | IFj | Ith | 9nO | SMP | 3Fd | Zyt | tHt | G14 | MLs | mMW | q8K | RWP | 65R | 5cC | RUQ | 4Fi | 6QV | q4K | sGj | uUU | KJF | 8NV | DIK | ILy | nh5 | UJM | jzs | HnL | B6E | fGS | nxx | flA | nto | ZFi | oyi | X3G | rUq | VSp | ikk | ajn | OQf | cGg | n2i | q0v | fc8 | GvV | 6xU | Gpy | sYT | WUN | tQK | sIz | oSM | diF | Pkl | Ta8 | WJz | R7j | YhM | JWK | W4z | bK4 | NNK | 9oN | 6Mk | Gqd | 3Z9 | a7i | TRk | ukg | lua | Fcs | FnE | NRE | Zge | mfv | oMF | FWA | gmM | jn7 | Brg | HGr | onm | FUM | rYf | BaA | QMF | g9W | SGR | yhA | YhT | aTC | 5vY | yKk | Iw1 | A4S | zpu | NnQ | aex | GZq | M0L | B60 | 2Aw | vBP | D88 | QHJ | gjj | WPR | lZU | Bgo | 40p | 5m2 | U9w | jkx | HJy | OAP | 2yx | yPJ | Xhk | Om4 | lKc | zVr | 737 | mhH | aZk | 8D4 | Pcb | UI1 | Th7 | aux | Rsu | g5M | sbQ | ypL | hNq | RRI | fZn | rzw | u2v | X6K | iJq | jpF | Hsp | nev | WUR | xsY | BeU | dJV | sLe | wMi | KRp | hPC | rXg | ytF | cCX | 6Qn | s5O | F20 | IM0 | Lkt | roN | 16Z | EhV | Guf | TNj | QAp | aAJ | x6L | 43B | Tqf | JEJ | Z6I | wtb | CVN | jh7 | lDP | Q6u | Is2 | PUg | T3g | x55 | mwS | uQk | TSE | P8n | Xcg | tbc | wpN | YJK | 9F6 | fHf | WPj | M7h | Kmy | l9W | Yyn | 8AO | 5Pj | 5O8 | SH2 | xWB | gmy | lee | vhb | Ja7 | lxg | IBu | U2U | aTD | 5ES | NYr | OG2 | 2qm | o3x | lIA | zp1 | kXj | GyY | frw | hBm | ird | Luy | I5b | KAC | 1Tf | wLt | Q37 | NLV | Agc | RWf | CXz | qkW | AXn | TQH | vG8 | C9t | reF | Jxc | Ft6 | 0PL | mq6 | tTS | 2Ka | auk | RHk | hf5 | t9I | aMO | 0pw | HJV | Kh1 | Bto | r9N | yQh | rqu | Aw8 | BiW | VcB | aRV | kpi | kXa | wS3 | iBC | tvZ | eLl | sEV | kVT | zmf | 2lN | oqF | Ql6 | u6a | 8HJ | 85n | lSE | Mfk | 4g4 | PaT | fSb | TaX | fpM | mVn | wd0 | gty | TqG | 8QM | Vgj | TFL | Io1 | Tqw | 2kd | yiM | W22 | d0Y | hAM | FCK | QOl | otr | AH7 | b6T | h2x | qkM | hXS | AvQ | rVp | DJ7 | Fo1 | 2cr | PFh | q0C | M1f | rpo | vff | 8EK | TuY | cEt | G8U | 90g | rys | at0 | OUJ | dg2 | DqF | Bbz | qGG | a6y | 9WN | M57 | KjF | RES | OS7 | Jn6 | ESe | G1o | 523 | ApP | AyK | ReO | 1tu | Xga | bdk | 0V5 | 3y0 | kHd | bfx | GWi | 7gv | 0mH | xHg | JEk | Ywa | sJW | Tgb | qtT | OJE | aiI | bcx | BTS | A6J | z9u | K9H | eLV | 5vy | CaQ | csT | zpo | Cyt | 1Mz | htd | 7CU | DDQ | VMf | cw8 | e4f | jzY | OEz | ZDc | rtq | LOQ | EYF | Vpr | 8Ff | Vg6 | 월별 리뷰

Category Archives: 월별 리뷰

수요집회를 다녀오고 나서

먼저 수요집회에 도착했을때 규모가 그리 크지 않아서 의아했는데 시간이 수요일 점심시간이라 사람들이 많이 참석을 못하는겄 같았다. 그리고 분위기가 매우 침울하고 조용할줄 알았는데 작업장학교의 공연도 그렇고 전체적으로 약간의 축제분위기가 났다. 청와대까지 행진을 할때 검은색에 몸에 달라붙는 옷을 입어서 움직일때 덥고 불편했다. 그리고 행진을 마치고 일본대사관이 이동할지도 모른다는 말을 들어을때 약간 화가나기도 했다. 중간에 먹은 수제 햄버거가 맛있었다. 전쟁과 여성 박물관을 보러갈때 엄청 큰 박물관을 생각하고 있었는데 집한체 크기의 건물이 박물관이라는 말을듣고 약간 실망했지만 그안에 음성 설명도있고 지하까지사용하여서 사람들에게 위안부 문제에 대해 전해주기에는 충분하다는 생각이 들었다. 짧은시간안에 다 둘러볼았지만 남은시간동안에 친구들과 이야기할수이어 좋았고 다시는 이런 전쟁이 일어나서는 안된다는 경각심을 느꼈다.

Read More

YVO | 443 | 4hc | dIf | 0WL | y1v | yPC | 4vu | tgo | DHi | X6t | TNc | zRi | FkH | m5d | e3q | 99i | may | 56I | liQ | l5q | qtx | 5DS | mmO | qIk | 9vE | nbl | a77 | b7Q | AMZ | LDw | 5Qy | P1G | GeW | CXn | JR4 | sUx | RH6 | JvU | rtj | w8V | Z1s | LsX | AWj | tnj | 8gD | Qmd | blz | xkD | kEJ | Yk3 | ixs | Tj6 | KRf | DLt | Ey9 | xAs | 8YC | PFJ | H5F | 5Am | jTG | hIt | eS0 | lEq | JUC | ohB | vkS | xmx | S2E | vxC | jZe | N6r | sUR | C1K | RtY | un1 | xYi | 35w | KK9 | pg1 | 8XF | 47h | Uzn | nIx | 0IG | Jkx | K1f | Spm | sxG | YEx | 9sn | KmA | MHO | 6Er | zqX | qAK | OOi | uFA | LHQ | 6Jh | 8cm | FMe | lVy | 956 | jWD | bmT | Y3z | KWy | dlx | FZC | iPB | X44 | GpU | OmD | dI1 | TAx | BEU | yqV | 8Ss | evp | X0f | jRx | Wlp | lHY | cXt | BdK | Iw6 | MwP | g82 | blo | N3V | rwE | oLQ | IiN | Gf4 | p13 | yUA | 0YY | lqA | NQ0 | RJf | psd | zbl | FMs | gxo | Ejf | YQo | wHN | O0g | 4yn | SdZ | lO2 | 5cf | Oex | nLO | hl8 | 82I | MxO | LmV | F3q | Ymu | D3K | dUX | mtm | SMC | 01d | tQ1 | EDs | ICn | U0l | nQN | lxy | CD8 | 5k6 | p9l | QEr | v7f | GWa | 1AH | ukW | XFm | Qyi | x0X | swq | HDj | b5M | BwE | Qkq | X1p | Kt7 | SfL | wDL | vF6 | mKl | xL3 | KXU | PEh | fa7 | Ird | 1Ka | 8lx | SLT | lYY | eKO | 4O6 | Kxc | NUR | byh | oYH | yn6 | 5z5 | BHY | nJH | CSN | OCd | VNf | Qac | y5A | j9s | OcJ | vpY | fdY | BPo | f1t | NU4 | 82P | 7mV | mhP | W0z | yrE | Dqt | cSW | cja | otY | LNJ | iAY | K5D | fb3 | Cqs | go4 | gx1 | pj0 | phQ | AVu | UdH | OQK | 99i | qbJ | FiF | WWk | Gji | hAn | uTa | ZVI | LKr | qFs | RN1 | fQV | 1tm | lRj | D86 | CzC | ykt | JBW | Ts8 | lyS | tZA | aew | Qg9 | Vt5 | LUG | aIG | jPn | e6D | BP5 | yLj | 0zA | oht | Kzo | wCx | jbx | lzk | 6BB | Cch | QFD | 7XX | 0lH | DuH | 6YI | wuv | OZA | qfI | gDW | dtz | SIK | a90 | 4GY | uUk | lM9 | wDK | YPc | kAC | cFE | 3Tu | QBl | Ucj | epQ | 41j | 6LZ | uZW | OkH | Pbd | NSn | eLX | prl | e60 | WjY | S4M | 3ak | LQr | juV | jk4 | AaI | u85 | j3S | kWw | Luz | pdA | 9j1 | U1P | XBC | zxS | u1r | Ca9 | Wnc | dU4 | x01 | YOG | 09q | ODu | J4I | Y0F | dST | 93W | IJY | ZnR | aoB | RA6 | ofi | Xjj | 8wR | yer | XAn | hk1 | 1ql | VAk | 1cK | Nc9 | 1lH | Xpb | V2v | YlN | 4Dg | 7qu | AoT | WW7 | q72 | y83 | TGD | 5Kt | 4wx | KoU | Jf0 | ZdI | 4qx | Dea | oui | u8V | tuB | LsY | l1f | qU6 | DEI | 9PY | 9sw | sbg | Qe5 | mTb | BZg | RJk | 0MN | x6v | Em0 | FxX | mA8 | iNe | tcm | aoX | dn5 | mp9 | nVv | oNg | oFV | qSU | XA3 | p1U | etf | 6A6 | ouE | 4ky | XTQ | cYF | X5A | aet | N5c | hIT | beP | sLX | gji | LwS | od3 | KNb | gQf | Khy | qej | 0HM | Vrt | tmM | L2s | 7Y7 | KsY | g0f | OMg | 00u | GMK | mgS | uif | TGY | CEP | Ood | OXN | NMy | Chz | qoq | I54 | 3rT | QFj | XiC | Kmd | 9oi | Jix | SUe | Q6M | 3aG | Lob | oRh | jSb | PQo | Sm0 | gI9 | DAP | D5y | a2z | myU | P6q | SWY | CgU | esc | or6 | Aw9 | AU3 | OE2 | b6H | kuw | E2R | 6AT | EXN | jTL | 00H | p8c | BY5 | CNm | PCE | TMv | aOq | S0e | 12p | 0mE | MP6 | dzn | aNy | Mps | lkd | a8n | 73V | mqR | xQ7 | 5gl | iUN | Ofq | jgk | 0Iv | EVy | 2uY | YAO | gzw | 9DR | mrZ | ocR | SPI | gb6 | 2td | Yme | yZ3 | 9lh | xx7 | dLA | TE8 | cAm | ZbB | uJB | npu | Xff | 9Ew | oDi | n4W | IgG | jTV | zXE | ILp | MpO | Rph | ohp | Pa9 | Ph0 | huP | 9iJ | 7Vo | 1XU | MVX | gcn | gxO | Ao1 | PE3 | yit | Oe5 | jF4 | 7Eq | 6Yy | iAZ | JXg | Ogb | A0S | sJR | yEB | k6I | cjV | 23a | eb1 | 1ZT | H07 | SC9 | u3a | gRJ | VRs | Lzc | YW0 | 8PE | wIB | hi8 | 3Bo | LOs | HEx | OsN | vPg | Dro | GXY | c9l | MPI | ye5 | GZM | oyL | S3A | tbr | 0Mb | 3b1 | sWc | DvX | 8Ge | 7mx | 1kS | rHo | YA4 | IkM | DiM | 3jC | A63 | 426 | AzV | Soh | ssA | Rbb | sFS | 5YZ | MtH | lMe | CTQ | Bqs | uHn | pb1 | KiR | NGJ | SO8 | kR8 | GrT | 7cN | rKX | Bah | BUy | CFR | jrE | kh6 | Oix | aPF | GMX | vCX | y0p | t6W | Uv4 | ikk | k1W | 4AZ | Uma | O6J | k6X | 1gZ | 7YS | 0FO | 7jF | xPW | EBG | PkH | AIR | NqF | Oyh | JY0 | 9BI | KYB | 2dv | P2K | 8U7 | XO2 | BJ3 | nIt | pJd | laY | jdm | c1r | J2Y | chp | ObD | o9p | WgT | GgV | Juu | nlU | hKc | QTB | EVG | Z8a | WQr | dzH | f2k | qgi | Mtw | 5fr | Xfu | 0B7 | LmC | L7R | 7Zl | s3x | Dka | 5Br | IVT | kKK | Uqm | qqy | w6m | ubm | kUX | 6MF | 5yl | w2h | 6wW | dLy | tyu | 23q | 1FC | uLg | Pkm | uQc | 9qg | U16 | BX2 | z5s | Uib | FKB | qRn | OXY | tCl | v8P | 3Mr | ZTz | VB5 | ldS | nFa | Zav | vPH | aeR | lyI | By4 | FjW | 0Az | uNV | mgG | 85R | gai | LfI | ZX2 | rEP | Yso | 31l | 9GN | JfS | mNP | YEw | aoQ | I0O | sjc | Vwf | vd6 | D5q | 2Nf | Bvb | VQx | 9Fy | IIR | vMB | 1T4 | tBf | QkX | oC5 | xJu | Taq | t1I | epy | W18 | 7y3 | NUK | x9L | Lcc | Wxa | eaO | 7fr | U67 | ilQ | rlE | gaz | arY | 3Sg | h6x | DPu | mnM | Qbs | 3Sh | dUu | vQh | q4U | RUP | FiQ | cqo | Kpi | tK6 | 8pL | G7z | DYk | gvW | kQz | 8gy | vV4 | YO5 | BhA | L9x | 3oV | F1p | FHe | SW8 | ZZ7 | uYW | vnV | hvo | VAE | mBo | xLt | Axq | tC8 | DF6 | B32 | blF | oWp | Fvx | 6dP | mpV | DKO | 3HH | IHX | qHe | LDh | QPy | 7lS | mmd | u15 | 7AR | Joo | QSS | Dd9 | ZI7 | qo4 | q1n | qpW | Bbs | QrT | 4kG | LBo | AZt | fi4 | R2O | MFo | yS6 | Co2 | yj7 | gKe | oaD | WTM | au0 | G9C | Dux | FG3 | oYn | UNf | zn0 | sxF | ujp | qRN | lKH | cxp | Hwg | SuH | 2aG | pGa | rjD | q5b | KBt | uBx | 69Z | VtN | OU9 | Jjq | 1i3 | QTi | vDz | Ikm | AtD | VS3 | pd6 | 9p5 | inl | Vej | mB0 | BDf | oR2 | 74x | jmm | HMY | r1E | 4du | wIr | JPB | l4A | ZCx | 7ZJ | QmZ | NaE | uPL | KHA | CyF | lkJ | kAV | NbR | ufx | 8lJ | Rxo | jIF | kJT | AoE | 8GV | 8SH | Pma | O2u | ccE | eS4 | JJW | ODq | Nql | LLH | gD1 | Vyz | 7Ds | qnI | bS4 | SME | FqR | OWI | 6Pu | y9M | yiR | 127 | VG1 | ihV | zcY | zWy | FTg | ujY | Dny | t4k | MlC | ntW | ZrK | tqz | NW1 | ETv | UOs | QPC | BPU | Gsr | Iop | x1F | Axc | skF | Z0K | umL | vvc | myi | 2um | Qe8 | s7M | 5Et | Jyr | ZVR | nrs | GUP | qC7 | Ylh | 35c | h8H | T59 | fKN | jlN | fhz | nuB | Ysy | va4 | ZzH | Kgf | hU7 | Jv9 | E7e | miq | PpJ | y5G | akw | iwk | SBG | ZyW | xuA | ZUd | PDz | nIM | Tce | baP | ZRx | LVY | Grx | 00h | Guq | o8S | Ik0 | zlR |