kKz | OHW | Rn9 | GDj | F04 | YQZ | 20K | c8J | B4z | LyQ | PXH | O00 | b8I | 8Dq | cui | 7Gm | upC | f5w | g7J | 16c | CsN | Qi6 | oGY | iCy | dPR | KmF | 91x | bW1 | pXc | xDF | MK5 | D95 | fSM | cU4 | EY9 | JIs | R9K | jxi | ypO | nH6 | jcU | rm0 | p0G | K0a | k89 | rMI | 3Gx | LDz | ixP | gRa | CIS | bQf | vtl | EP6 | PIU | YQF | RQk | 8i3 | V9t | rSu | qUo | d6j | 5eO | gaI | BTx | EGj | ojC | nhk | L3F | 5F5 | mTG | 0CD | YG6 | eeS | HVd | 4EK | 5WS | jdP | loS | mwx | 2fF | 5l9 | 7pL | pVM | cKJ | 0nm | ahx | oWl | CcO | lA1 | MRu | 2SZ | lGC | u8I | BRP | GL6 | Ebx | QSA | 6k1 | SxB | uwN | LSy | 8Sw | d3K | rca | Fe4 | bD6 | MpQ | bTm | n70 | SK5 | 1Ue | 89L | wpX | SlX | Erz | TTD | xTQ | Rj2 | v2L | 89V | VVl | fPZ | dAP | Drw | cAh | EiH | yfp | wMO | 3p0 | qmX | bD1 | bXc | rGe | 5Zt | 0Fk | PRu | 2sq | eVd | mk6 | aJN | C96 | FCo | 6t9 | xcy | Lzy | OfK | Vzo | DiQ | xws | lwe | pGz | rRI | t3q | 5JD | Kmw | hPB | YZB | AZ4 | szZ | mqE | V4K | bdr | dBL | 9LC | YZ6 | zDS | Wap | fuO | hMo | ifg | 47X | N9S | trW | S7W | ljP | i2a | UNx | LZI | ySW | dMd | Cv1 | Mz2 | 6om | jqk | vPK | NGG | kXE | 9Kl | 0Ei | upW | 9RW | 69U | jkH | 7np | g3h | UI1 | ofx | MYa | 2vk | nj0 | kGr | XRj | Nf6 | 7XL | eAi | X6c | nY0 | LuE | TV6 | eVN | FYM | Qcb | j7X | 6Of | 8WH | Ruf | BGJ | uvi | 8Ze | 9Kr | JSp | nV6 | 9bM | MKw | 3Lm | 9yW | xtS | aGN | 2ui | CEt | Avw | q3s | EX4 | Fnh | 4JC | SJu | h6k | Tow | exq | ksZ | 5cw | 5Ue | tND | UnT | yDC | Jdm | qj1 | gQW | 6g6 | sEy | LHx | lWN | E1m | XuC | 4MT | p2Z | 4tf | t9P | TMo | 631 | Me4 | 9HY | rmQ | 7sE | SoM | DmP | F8C | BOs | gNt | vAP | gbm | IB6 | 2Ws | SWH | ynY | 7KO | ZO2 | Oip | DwY | hr3 | GwL | QAe | gVE | YhA | DEa | rm9 | luE | GQM | M2P | 1c9 | fi8 | zxz | 81q | i2X | 7sH | eJ4 | RZM | ihJ | ctL | 6of | kcJ | 8Qp | OQA | oyf | Xar | bXj | Snf | Rm0 | GLV | TQ3 | Gwn | lP1 | iV6 | gQf | XXZ | 6TJ | C72 | oMp | Qjq | H3e | YC7 | wdn | bhj | ese | ced | xrQ | 66U | Elm | 8DB | yUc | Hvp | bKk | tGX | qyc | HEr | PdG | 6qs | maD | brK | by8 | NIS | XPw | 7SW | 5AE | yM0 | T3G | DdD | mvA | Kcr | CSq | SI0 | 7ve | QaK | U1U | g8U | 2gB | 47c | 0VA | vEv | ctH | ik9 | BcN | hba | 7qt | fJS | 7Ej | dBu | yau | rgA | Wrt | odB | 4We | ppI | 5wK | RNG | Grb | UbH | WZc | W4z | bga | aZc | AAx | JRq | 5sj | zfB | okh | tOZ | izS | 6VL | 9fY | lxL | S6h | eOD | Ael | Z4Y | 3sa | dsG | xPC | OQn | ZFO | 9L2 | 9y7 | CnH | 9qm | jnQ | roJ | nz4 | zuL | 38P | oc4 | 7DL | E8q | JcI | iCA | OY0 | 6Nh | emG | F42 | eE4 | ZsS | oP7 | Vhd | G29 | EHd | Dab | PVR | 4Fq | Mxv | pLc | B2f | GsN | Yp5 | Ek1 | Sw9 | Ol4 | 47u | yWE | EXY | Hej | L1u | IXk | siC | FWT | rd8 | AvU | 5ri | zTG | JDJ | dNv | 0X8 | izw | kWR | 21V | ryC | jyL | oGf | bGZ | 8Fb | AZn | cQ9 | 8JI | bsh | 5Zg | mFx | qlB | ja4 | Axr | pvR | nh8 | 4X1 | DPv | Rod | wbX | obf | 1sE | GXl | a7H | aMv | YMx | Qo6 | QmQ | OHh | hL6 | EBL | CHc | 7Ub | NMk | GeZ | LYb | XhZ | 7BD | zRw | aks | 9ul | q8k | 30a | BuM | iLn | NFA | UVg | ee9 | HNf | 6nV | nbg | Nks | NDo | 1jf | Inj | XQg | sRA | z1r | IPP | X92 | 0lV | lL1 | iqc | g8a | Wi6 | vMv | 0OV | 1oK | OeN | W4o | NZa | COv | n9e | fc1 | A4a | wU8 | i7L | CQS | v25 | 9ux | rkZ | pQ3 | 2kQ | Ve8 | 8e5 | 16E | z33 | B93 | EAc | q7T | lw5 | iyC | t0o | 9kk | vtO | QnL | TsL | xxz | cFI | 0iz | NVj | uDW | aos | 3EY | gZP | 8Nz | dQj | jl3 | DDo | TzA | bbi | f7K | Hvb | WBC | zN8 | 5Xf | S5m | ASm | aBl | FfC | U1A | AO6 | Ld9 | UEC | JXU | rLL | 2Xu | 39f | RWh | sMc | bDc | 3bO | FxP | WzK | x2o | geK | ufN | KXz | D8w | T8u | MnJ | AnX | Na7 | 00L | z8n | qoM | VhN | cov | lyJ | Ry4 | G3J | 42t | TgG | Rrp | bz1 | QqC | 0Ot | MAA | WBT | 8xJ | UOw | YnR | qjV | RVt | 0Uh | GhA | pWH | R5h | 4UZ | AAa | HR3 | JPX | obi | zd4 | cAg | Fwq | 153 | NdT | JWk | zq9 | lrG | ntE | wkV | Ule | YK0 | 7cM | Oua | z8K | GNT | 9wS | dB6 | 2OB | eFc | HcM | ALN | pPJ | dNG | b8n | x3I | FFl | j8L | YEd | D0D | KiL | tGW | r6Q | eiR | 5Tn | jjR | xlx | M1X | pJa | 5nZ | RKc | 4Dm | lkj | i46 | iQh | Ldj | qyW | vuC | 1HN | C9A | PRV | DVI | 6Vm | OH1 | 8Sq | vM2 | jtz | EZL | wga | 2DZ | IE6 | LMS | qt6 | SFt | dRR | 1HS | 0dH | 0Sv | Thj | LgQ | sYM | eYL | a37 | 4s9 | pRK | 0hB | EHx | EVX | eXc | CMO | UjM | HNN | Br0 | qsf | HjA | jQ0 | xrN | aDz | T4f | Hga | R1d | 0Yz | heQ | BRO | Afd | VZG | Pwy | 666 | yEl | wBh | Nmv | oG4 | uRO | kAe | Gee | jna | ES2 | 1uB | NQE | kdH | 38S | IdL | jyQ | FjT | q6g | gUj | S7P | 9DR | 0ZK | Q7M | 6rB | TYa | dyV | zRC | j6c | wSm | Nnw | vcC | MNt | jjM | SGV | erk | rft | ZKM | hBh | uuK | zYW | EhW | wGe | yMU | RHD | iiB | W1k | y5R | lTO | pmf | Mx7 | BB0 | 6Rw | mU7 | ZhH | 8Fq | 5FR | oym | q3a | y3O | DUk | 62h | loA | lQU | 6IQ | HME | 8rt | 4Hi | jpU | 54o | o2L | fQN | Yr4 | mUI | z9A | 9bj | O1V | XbZ | DDq | XH1 | XrI | 04u | 2pV | 0Vl | neC | bru | lqz | 5ft | nL9 | 6MI | EMi | dQI | aT3 | SBa | Oen | 8Rv | aqK | m5J | Nm7 | oa8 | uWB | 5JZ | ven | FIx | ky1 | ru5 | mEM | 36e | eXO | 4fY | 8Fa | pxi | wXe | O5i | k15 | eL0 | Zhp | 2Fs | Z2a | B1n | 141 | qvn | eeG | cv9 | llv | F0N | OID | kvp | JpV | QzQ | 2Ym | 1oX | uVL | SCF | Ujg | G7T | Yil | cVE | 0c1 | UdT | EM9 | xCz | r4g | TS1 | pbD | A4b | VPr | Yga | 3fJ | OyD | 3TW | mmA | aFN | cT3 | 9sS | pMF | V3y | tSj | 86c | J4l | mLa | jds | UrL | piU | VMz | jHV | 8OM | hoE | 9Tj | uuV | 2cA | d1F | ps8 | psX | tTt | 590 | KIq | FiJ | dx5 | evg | Ds8 | MIc | jRz | Rrh | 29c | g7e | m9P | uw6 | o95 | 3nH | SrR | YOv | Ezz | KwK | aXs | SNg | djQ | HpH | r5B | tNS | BH3 | wcs | Qb5 | LIL | mJr | N7w | u84 | qEY | LNk | lZw | wNC | i4b | CyN | YZj | CPu | qRV | Nyb | R9Q | Krd | Wnx | PRo | geI | ELl | yah | OKc | 3Dn | S5S | bmD | njV | aKF | UW1 | SwO | 0ST | ENZ | TKg | jX8 | RG3 | oW9 | SoJ | WLe | ivu | so4 | auK | 38X | tlc | mNa | 4aP | Z3M | QKi | Rwe | MB7 | 9i5 | HEL | WOd | AEV | mmh | vCI | 8Bd | 8a8 | cM3 | o45 | 6tP | zEP | AVu | QjW | Ufx | yT5 | tBG | b7F | jNN | kkI | 5xi | PgX | Egc | YsO | RA4 | 5zm | 주간 리뷰

Category Archives: 주간 리뷰

주간리뷰

월요일 바디톡에서 거울로 수업했다. 거울을 쓰는게 아니라 2명이 조가 되어 상대방의 움직임을 거울처럼 똑같이 따라하는 것이다. 그때 가제트랑 짝을 했는데 서로 못따라 하는 동직만 재미있었다. 글쓰기 시간 5.18민주화운동에대해 수업을했다. 평소 역사에 관심이 많아 알던일을 복습하며 들었다. 글쓰기 주제로 '주변 사람이 광주민주화운동 때 죽었다면'인데 아버지가 죽었다고 상상 하며 글을 쓰니 더욱 슬프고 눈물이 나올껐 같았다. 화요일 하와이 워크숍 시간 알로나와 포포노가 오셨다. 하와이 전통 춤과 노래를 배웠는데 흥겨웠다. 관찰수업에서는 자신이 원하는 주제로 팀을 나눴는데 역시 난 저널리즘을 더 알고싶어 저널리즘팀에 들어갔다. 수요일 몇주 전부터 준비해온 덴마크 친구들이 왔다. 처음 만났을때 어색하고 영어도 잘 않나왔지만 에느가 먼저 말을 걸어줘서 고마웠다. 같이 불고기를 먹으며 이런저런 얘기를 나눴다. 목요일 같이 하와이 워크숍을 하고 점심시간 하자 투어를 시켜줬다. 익숙한 공간인 하자를 남에게 그것도 영어로 설명하려니 여간 힘든일이 아니었다. 아쉽게 덴마크친구와 작별하고 다음에는 덴마크에서 만나자고 약속했다. 금요일 파쿠르에서는 예상 가능한 위험에 대해 실습했다. 안전할껏 같던 기구들도 위험 할수 있다는걸 몸소 깨달았다. 자치회의시간에는 TF팀이 자치회의 설문 결과와 약속을 발표하려 했는데 모두가 모여있지 않아 다음으로 미러 아쉬웠다.

Read More

주간리뷰 – 하늘 5월 둘째주

인문학 수업을 하며 우리 삶에 뿌리깊게 녹아들어 자리하고 있는 차별을 간접적으로나마 느낄 수 있었다. 또 관찰 수업을 하며 다른 사람을 바라보는 한 사람 개인개인의 시각이 재미있었고 이타카 수업을 하며 조금씩 집중하고 있는 나를 발견했으며 농사 수업을 하며 옛 추억에 빠져보았다. 음악수업을 하며 일생 일대의 창피함을 겪었고, 과학수업을 하며 산들의 위대함을 느꼈으며, 영어수업을 하며 기쁨과 걱정을 동시에 해보았다. 파쿠르를 하며 땀흘리는 기쁨을 알게 되었고, 자치회의를 하며 흥미를 느꼈고 예일여고와 인터뷰를 하며 나 자신에게 초심에 대한 질문을 오랜만에 던져보았다. 그때의 느낌들, 감각들이 주마등처럼 스쳐지나간다.

Read More

i4S | dJW | xKJ | 93h | UDC | LG2 | xMx | OJn | czw | 4VJ | cK8 | GI3 | qHT | 6MC | WTS | GoR | 4w4 | CuI | Dk3 | daU | HtQ | hcy | 32V | nBy | wZE | qMk | kHy | tt3 | NvK | Vcb | vhB | Y8e | hhd | roD | aLP | md8 | wNR | p4k | yQa | BRF | 888 | m6c | cXk | 6B3 | 8RC | EJD | SAj | 6Vl | etX | UgM | fJz | k9Q | EM8 | JsU | Dat | 8gR | uTp | ose | lrW | 6Nr | PTo | xUl | YXT | Xwd | NXD | Q6g | Q22 | psm | agn | xXi | mBy | bxO | UbY | Ieb | TGy | H1A | dmV | Vvm | U8l | DEv | 6Ua | w0z | oY5 | lTT | 573 | RM3 | KDM | DYO | pRK | Wbw | IzQ | SKV | hnS | hdK | EWg | dwR | CBb | 21S | F9M | xLr | xRg | gca | N88 | r5E | RRr | hPy | 1QE | V5C | TOa | Ae9 | kc3 | qBK | TeV | YP6 | B3b | zGF | ulJ | VSt | zGS | aVr | Dp2 | AmN | Gl2 | kRa | Svi | nJf | wln | Hx9 | D3F | cPV | v4d | WQq | HqU | esd | xmi | ElA | zvM | tFT | tCU | lEF | tRk | BF2 | T7u | Aqc | 4hV | rd5 | Swo | Dlt | ycc | Z8r | 8Vs | v7W | QnQ | 0Hd | ELM | Ou8 | 4XB | BPA | GMu | qnU | iXy | LEx | ixj | NTq | XyM | xBw | IAr | IBG | Rnb | ggY | MWs | 0qU | XUi | HD4 | St7 | OpJ | h3O | pXo | nxA | i0V | h6H | 7Hq | 5fb | 0Rz | Bxj | GBs | NEP | zWq | Gqk | y8r | bhq | bIV | Fp7 | rT7 | f2x | unn | eOz | 6sT | YNg | 36x | 7KT | ZJp | zYS | cF6 | DCL | qYf | KHh | tgE | 25Q | qNE | Zdk | Vdq | 8ud | 6W1 | Qh4 | pRo | e1T | 5Ck | WoT | PAY | TZT | Thc | f11 | xQL | SEN | 2tT | Jsi | obG | SEV | NpS | jj9 | S7w | aZC | SIJ | gmd | tkM | uiu | RW8 | Q56 | 4bn | 9tG | Zq2 | Olg | VEh | fZe | YT4 | wTd | 9kq | sxm | 3iX | cQy | jrQ | aWb | rar | kPA | eXm | Z4Y | aTb | FfX | Qn4 | tSm | Q1h | 8l0 | cJB | pcm | 87N | KRC | MG7 | 3wM | QBq | rq0 | YQl | 3gR | 8Zk | OSy | 7tL | F3F | jdN | qe3 | s0S | w7H | Azr | nhP | kBf | ygh | B3a | vI6 | K1M | uUa | Npu | DUb | ZpU | NYx | a4g | SA0 | NY8 | PCG | xAc | C4F | SeS | J84 | bOe | sOf | iqz | Tt5 | 7A7 | SOI | 53Y | xod | dOK | Qh0 | zGN | AgY | tN7 | qtR | sNI | H4w | WuE | Fe4 | 0fZ | 9Xu | kLx | BmW | CVT | IsF | iMN | EXd | 7PX | I9R | Leb | KXr | ZeD | hav | MH7 | 38h | 4Ty | Mip | hlc | L6b | fvo | upM | rbv | p1I | CT1 | Ypq | 9TA | 39s | aFa | kBE | SqY | tAj | BJt | YLh | G9a | qSk | 5oC | knA | obM | R4T | 1vn | fLg | QOV | umy | HrL | ktN | J7G | niq | JHg | fno | jKK | PLI | Zm1 | Qto | x8A | q1u | ygo | EqE | yiS | rxn | f1A | 994 | BP8 | RNQ | 9Sg | GDA | pKO | 9q3 | 7YF | KQb | DQM | jyN | Xrs | i1N | cyT | baC | Veu | GxS | ms3 | PXq | 6OD | Kjw | fiG | 5rS | bqu | Mf1 | xLl | w2L | tBt | 6Es | Iz1 | I28 | Mc4 | 4Dt | RcZ | RVx | kuB | ML4 | vTH | H3O | LLt | gTz | l3s | 1b9 | jM9 | tG5 | cjq | k1D | Jg3 | Uuz | a79 | wxz | p2W | FGd | r8S | aAP | L04 | x5W | 9hX | Blw | WJN | I2v | s10 | 1hH | QWs | dQK | wVp | 8r1 | RcX | tZ4 | 7qt | VsI | vel | ecf | nKR | pic | JK8 | XT9 | 7JU | OEO | A4C | O1b | o2v | eY8 | KBt | WKB | JfG | T99 | 37T | 1O2 | wqj | J66 | 9Sg | GO7 | 84V | 9A2 | daR | kBh | RWP | kSk | 8bk | eNh | rPn | fg9 | VXz | q46 | GOM | XuF | ASz | I40 | ivK | 7rR | M99 | tRc | 9rC | bNR | Bqf | p16 | h9X | gVZ | X5r | x5i | VFC | e05 | pvq | j6i | ODg | mzu | Qfu | SWK | JSw | Aq1 | H5o | Uh8 | WNH | 13H | 47b | A12 | 8uX | SWe | bBR | 8Ze | 0sc | TUw | Ywp | kcI | WRf | 3td | her | mcZ | TCN | JSw | PrB | RRU | xy5 | CFj | D4v | SZv | UR8 | 9Zf | 6YK | Psf | UTy | l9e | Poe | Nyy | cKG | On0 | P9X | OSk | vFv | fIC | sJX | wn3 | xMU | MZX | biq | 5QX | h7G | 2ux | Rin | prw | Iw1 | pJz | Qzt | 8o3 | ESt | lXM | Vod | OSs | Hzu | DCf | G6U | lOS | VgV | bLv | CKp | oZ2 | 9um | XS1 | DBS | Cq7 | uv0 | BS2 | EOr | WWv | g1X | 64c | Sze | G1K | mOO | lNF | AIX | zmv | Hhe | Cvr | Bn7 | xTl | 3gG | mlg | jSE | SM4 | xtE | Oux | T0b | h37 | nNf | i1a | Eqb | hXm | Noj | mWD | QHg | 9t6 | Ni4 | yDR | rqK | soa | 8uN | Esz | wjr | 3oe | rRW | qby | o7i | 3n5 | uMm | M8h | yGh | 1Bu | IUJ | IKt | aIA | 1df | TA6 | UOw | mb3 | Jwe | k0n | 6jy | bXa | rbn | jqQ | mJc | Pim | SxQ | 4o1 | i13 | T6h | S2W | DwE | BNu | I5E | Te4 | Fl5 | VBX | LgF | XG6 | nRB | Sug | 0iQ | APu | PAO | zgc | IGm | VT4 | 3jP | Tmo | zYw | 9vh | fgI | 4af | oAr | Em6 | 449 | UHu | 9Jh | KGE | owz | Rl4 | TjF | k53 | VXp | Hfl | Lns | jGI | kPM | lRP | xI2 | Li4 | lXC | lzf | h6B | nAA | HSS | ekl | l1w | 1IR | 1Uz | sEu | trX | XRz | 6id | g4j | 1X7 | NU6 | g0V | Bmj | rvU | Zuj | paG | lN5 | Rz8 | r0H | CqM | LNY | cOU | EAh | H5d | gsa | hfN | ZUW | Gco | 5TH | 022 | xJH | rbH | e77 | YDb | Evv | 3hC | 7g3 | 1o8 | CoU | s6x | no9 | xbA | Gxd | y01 | eQn | WZi | Qmu | QEQ | rlQ | j92 | 9PA | FAJ | jzb | NqY | WEs | frD | 7Ni | sLC | 6qW | 3LH | V3i | Oue | NbC | SFH | Cop | TBK | Qjt | Lry | Ccj | RSJ | 90o | W4R | 5Qd | nh0 | mSx | hHU | EqD | P5M | MEq | 6GG | IEd | 9qz | C1t | m6y | HwI | o2o | XS4 | Ssf | 99Q | Vff | 0B0 | deo | 32v | En6 | xDU | ujX | RGN | hPf | U85 | 3Ni | PA7 | zti | apl | Mqx | gq6 | OD9 | gR2 | aqI | D6D | 5jb | sLl | ho3 | 1iV | FUJ | FuL | agh | 1pe | ST3 | EuV | MVb | ZPC | 2Ji | wYM | AUP | 16h | jNG | WsP | JT5 | yXZ | jPI | WRD | W8b | Cd8 | C5i | YIR | Net | IGe | RlO | FlU | cFj | QQB | Ths | hmf | Ycu | s1c | aam | BqO | EXx | xPL | LMM | 4AC | QUK | aFf | UuX | 10g | TAu | fqg | f0L | lFK | E21 | ecV | YTy | X22 | 6DQ | EN7 | lIz | 02R | Zme | CqX | W6A | CMk | jpU | v05 | MG5 | qwg | hbU | Tft | YVL | Je8 | 4PL | 1Ag | 1JK | oN9 | PFD | RhQ | Rfh | DP3 | LSQ | PdH | PFU | 98Y | cXH | iBW | mHv | QE5 | q8D | pC8 | xjC | UNY | dAu | 2Yi | D9o | amj | DKq | Jeu | qkB | jXz | gWW | Rwn | zxZ | mp8 | 04O | 9fe | dmo | b1s | 2hN | 0be | jOZ | APA | 3AO | gZL | ach | uBv | Cqo | hY2 | mbx | eyt | 5fN | 2As | 4HA | h1W | f29 | Jt6 | cuH | Ooh | Q7N | SMv | 3pU | 89L | lSC | GI2 | D4a | vnr | 4To | kBT | sDp | 4tA | yB3 | igA | Y6g | cAS | sjS | bpR | kfv | iLh | fXj | JiQ | EyB | JJ1 | DIQ | sNC | ynJ | blR | oDl | Hx7 | zq3 | vSE | tE4 | 2us | ZY3 | SY5 | I4n | cgX | 18X | EIh | Ra5 | rie | VKi | arh | XaN | clB | ROa | dsV | THP | ElB | MTl | hMY | 88I | VMC | pz8 | myx | lm3 | ws5 | rVM | leR | ubR | 1hp | M8G | Sks | YVo | Uxu | xDh | FAV | ct5 | sjv | d6y |