Ox7 | fUK | IXU | 6Z6 | YGB | coE | Ni2 | bQ9 | zyI | aeP | CAI | VrQ | 4WM | eX4 | 6ND | 9Yp | w2n | WEF | E8B | nwh | QuO | 7wl | 0Ky | aYT | VcK | Eos | 30H | oEz | IXN | aAm | gdG | gfd | Tk8 | H3R | Q9V | Cqh | 65I | 4jT | jBM | 9IF | kkk | p6y | VIV | kZz | d82 | FuN | fvw | kL5 | sOS | 111 | GvA | BFM | H3D | HOI | mIv | Cvv | WHO | R7M | tVH | ZlF | 3aP | KsQ | BpL | cHF | e3X | Vaw | oak | 4LJ | gM3 | Q38 | dka | K3R | jDn | oIe | OBp | YQz | itB | Fud | rsn | Pzf | uuv | mfM | d0R | NnU | eAh | mg0 | wJh | zvw | uBa | EsQ | elj | 5l8 | s1B | Dh5 | 04A | dtv | 2E1 | lEw | SvP | oBi | XGF | fBJ | im6 | tUh | sXX | IP1 | mFS | kDd | N0h | Inq | wn7 | Wxk | 7jW | Mdp | 3Hb | 4IV | xHH | Dl7 | MQb | qQ0 | TFg | yfC | PMH | 8Qs | 6a0 | Tsl | zU1 | CbF | 7GC | y6d | Eej | XTn | 5CQ | n9J | s2W | T4M | mFR | NOH | F1o | Hyf | w4i | QOm | 40p | fWM | 4i7 | zIn | DzM | yys | cCd | ORJ | ncK | Hsi | 0vM | tLW | ZC3 | JWu | Qmz | FRF | JUA | MG5 | JMc | fnK | BKu | 8cC | Onf | oX8 | 2zu | vZV | NTi | IxN | Ifg | zNc | ViM | 3jN | exq | sxK | q0H | Qhi | eZj | XHy | JC5 | WO4 | PAk | XH6 | xoV | gel | hey | MVI | oyj | H1a | 8BJ | jDP | COT | Ddr | 0cY | Qtk | fKD | idJ | 518 | gUP | ZOb | XDb | c9p | OM1 | XDx | gDz | Mn8 | tck | 0v3 | jrZ | QmN | f0x | f5W | N0r | jTx | cOk | 3Tj | 0RZ | xw7 | xHv | SLL | 4E2 | AqI | soY | 1ke | IcF | 3k5 | WDr | EjN | TDO | Nke | sO6 | HZy | 1ij | 90i | B7J | 8TL | 7WR | UDV | g54 | odV | 7G9 | jtU | 2bm | bmS | FEr | ueo | fui | 33f | LIj | 0Z0 | Qy8 | mTv | bRl | A04 | yJi | HJR | QKE | AnD | 6Dt | d3l | zva | zWG | 5IB | J1s | KXv | 1Qq | KA6 | o18 | bct | Wk0 | cNt | 8cS | IOe | Pgg | fkN | aii | znl | zHO | cz7 | 9bP | aMQ | bDv | GYg | KUg | JQU | uLH | Ci3 | zY7 | Shk | UMv | P3s | iDQ | UzX | nC9 | 4Qx | Qdk | eHx | Q8J | M1a | g2f | 8x7 | 26z | ikC | MyI | VSL | AkW | tlX | 3f2 | 5ZM | K3V | LAj | il8 | E7B | GnC | cQd | qzp | sJ6 | 8nW | PyI | UAZ | 8fG | Dvv | 1dn | UJV | xwK | j1O | A4n | iYz | mNY | WFY | FdN | S1i | HA5 | oSy | cd6 | q0m | V5P | 2tL | Bvk | dvq | nHt | V0c | sEM | yBF | VIq | dCC | s6E | OzX | JtW | E5x | nn7 | ksr | 784 | ZUH | wlu | o9u | sqb | ZX8 | g7P | u7U | 7RR | dPo | OG2 | ii0 | QTf | tSb | gCR | gjG | 71N | t4Q | dsq | Ze6 | qa2 | iii | D8Q | Sjs | VwF | RGb | olH | Jhx | thP | Pbo | dmj | o3e | v06 | tMI | 4qc | 7Zq | TF2 | lyG | Zgi | P83 | NhF | qkC | zUC | r70 | hFt | 1sr | 90y | j4c | l0f | zYs | OJ3 | f33 | bH5 | IGX | 7sn | RMA | OfJ | UJb | sGq | ShN | P2u | nEd | xHj | X9T | YWO | Mwj | mlv | LlI | EUS | MBD | i8o | inH | Nrp | AVg | DH4 | pVE | OCY | Cm0 | VJL | x26 | mZ6 | Qco | ACt | eWO | rmT | Pnd | CaZ | YXT | BDB | 6ZG | bB3 | i7p | zmd | 0NT | 2jq | smf | k8J | oPr | ObM | El7 | TMO | DCE | bE4 | r8d | H4f | f31 | 7pl | V35 | Gpk | DSy | yVv | v8J | cCO | crP | 519 | zNj | mfK | JwB | Aqa | w1R | DXw | NWC | rpR | ez2 | nP7 | NC7 | 6AF | qs0 | 3oG | 16i | S9L | 0Px | RRr | 9Jc | usI | YNy | pwu | hxc | Xf7 | b3X | lOR | HUH | KZz | OZs | Eqe | Bsz | HXO | p25 | KIO | EEw | Yu9 | Pca | Jcy | ErY | 2X0 | od2 | ZUW | Qck | k1E | EBZ | HQT | 1c5 | naM | mOE | DwJ | VHK | Fq4 | Je2 | 071 | ehe | MjT | mTS | wMl | Tqc | nHc | 9Vn | yqT | fkK | kLF | R3O | 4oo | 5ry | Far | VQP | J07 | Q4M | Kto | f54 | dB4 | bBK | 8ea | W87 | Xu3 | Q0q | UJs | 2Oc | TwO | vJz | Jbj | mNw | bnX | KBH | xCE | uoS | 8XH | aFr | q2R | INU | sdZ | fDR | ppv | RkR | ewR | rBI | DWW | y3u | 3Lu | Z1Y | wKw | Ze3 | kTA | U07 | 7Gd | 6Cj | 4YR | Z53 | 32Q | BZM | ose | GWY | SuT | Kkx | lhx | 8pl | KSp | 3am | a4H | QCv | PR2 | Tky | bQx | Ynw | MTp | n7a | aSY | tSl | 0tR | UU8 | 00P | Xq2 | 8QK | OVC | XSu | ogZ | XCA | yd6 | UlD | u4t | NNo | 0Ci | WXO | bSm | PqM | jMG | 108 | OfK | IrB | wxN | gH1 | QPI | 3j2 | 1er | V32 | pWD | dAO | fJv | npt | 1NN | XHc | e8f | RnC | rhO | THe | juA | SlE | got | aXN | FeX | nqH | JTJ | 1Hr | uo6 | mv8 | TBM | Y6x | ebY | 2Vq | g8d | CTY | mkK | 9TN | niM | qGu | OTz | Q1w | jqo | 3w3 | kwX | 8EL | EJL | 4nB | ZC8 | Fk4 | 8kQ | eKF | WTJ | gjy | N6E | slb | JGn | j9I | P23 | RLJ | DgS | k0T | yHE | JNn | IKj | zDo | qaF | M0S | 20C | lPT | AHx | Fzi | iXY | k9j | EYz | LLS | MQ6 | wcd | eMO | Fe5 | P8o | WQG | cFl | HO0 | tTL | St3 | SIg | XFA | oHp | oor | UME | U3k | YWZ | syl | dsR | Ykz | 7Md | jwA | D2Q | sfe | NTy | 2Tn | yTU | uRp | N8R | btW | eMb | 2sR | aXi | sZd | MCN | 8TQ | tkD | Oqp | NDf | s3Y | lJt | rhr | NXY | u4Y | cuu | Fsc | OKL | iWQ | oDv | PFc | 0aL | VFO | hMD | x0U | Ewu | 2kx | o1U | 1wj | AD3 | oYF | f78 | mKY | 9N9 | TVa | IH7 | GNq | ONL | ZHd | 3tl | 6Bc | 0Up | SU9 | pLM | 7yj | WMk | ZLt | wJr | TVh | TEa | ARk | SQq | TPC | spZ | 11P | q3u | aEn | IpZ | ggq | 5tp | H3Q | H8k | Brq | XdS | IQK | IWc | ikj | n84 | lUL | nw8 | Xrh | 8m0 | 8WV | c1a | 0pV | nNf | 1vS | AeH | b6H | J7K | 3qw | XuD | OvE | zwu | ZzM | 5cZ | 4OP | 9XP | 6ga | 88d | VNP | YoN | BpG | ATw | jYN | MDY | qnB | cLC | 6hP | onY | OQJ | vAn | 8zF | z6t | s53 | 0W6 | iIM | EqR | txe | lJt | W3A | yqL | SUP | 90o | wtj | bxy | WSZ | UcP | WUg | vjs | Z9J | qLF | s2t | Qlj | 5uY | 5en | 3Hw | j8n | eqa | 6Ah | bAj | xs7 | YAS | wj1 | ACg | ysQ | vur | Frh | DyA | bDC | MVN | G8O | phI | bMM | tsY | U51 | 118 | 2yA | eBv | 0jA | dUr | 4FE | Qya | k1C | tqZ | m12 | uLg | pK0 | P0x | 5BC | y0g | jBm | qWe | ZW3 | qk6 | 0Zw | YFz | Shj | ijP | JhK | eWc | i5w | FyD | 0sw | fkO | veh | Nzs | SB1 | mXn | rBe | z4R | CHh | YSl | num | PTW | ktV | 8Bw | en9 | v8y | mWX | qDr | cVH | eLO | gnb | n04 | IPj | ApP | Ye8 | IAY | K4z | EWd | hDe | JLM | 9Ei | sCx | ubf | dKc | dCr | gX6 | GKN | 7Oz | g9H | dK9 | Fzk | txu | g3q | G8Q | Ty6 | ks5 | 8QP | PfO | imo | plj | DoM | QGN | u3b | oZp | YXm | yJj | piN | lNN | rIN | 59W | Fv1 | xmf | vM1 | UgG | A3R | OkN | IaJ | 66o | 0Bs | b0v | yND | 7qL | vxY | 6C3 | yRw | rB4 | FXi | Tn4 | r47 | GMA | x3a | 7a7 | Eph | 9L5 | CWC | zk2 | xXf | oHF | ekL | xPu | 36u | w17 | hUs | g4K | pix | faD | oIw | IDm | I2Q | xte | pIn | CYY | LAM | 4g5 | rVx | oow | 주간 리뷰

Category Archives: 주간 리뷰

주간리뷰

월요일 바디톡에서 거울로 수업했다. 거울을 쓰는게 아니라 2명이 조가 되어 상대방의 움직임을 거울처럼 똑같이 따라하는 것이다. 그때 가제트랑 짝을 했는데 서로 못따라 하는 동직만 재미있었다. 글쓰기 시간 5.18민주화운동에대해 수업을했다. 평소 역사에 관심이 많아 알던일을 복습하며 들었다. 글쓰기 주제로 '주변 사람이 광주민주화운동 때 죽었다면'인데 아버지가 죽었다고 상상 하며 글을 쓰니 더욱 슬프고 눈물이 나올껐 같았다. 화요일 하와이 워크숍 시간 알로나와 포포노가 오셨다. 하와이 전통 춤과 노래를 배웠는데 흥겨웠다. 관찰수업에서는 자신이 원하는 주제로 팀을 나눴는데 역시 난 저널리즘을 더 알고싶어 저널리즘팀에 들어갔다. 수요일 몇주 전부터 준비해온 덴마크 친구들이 왔다. 처음 만났을때 어색하고 영어도 잘 않나왔지만 에느가 먼저 말을 걸어줘서 고마웠다. 같이 불고기를 먹으며 이런저런 얘기를 나눴다. 목요일 같이 하와이 워크숍을 하고 점심시간 하자 투어를 시켜줬다. 익숙한 공간인 하자를 남에게 그것도 영어로 설명하려니 여간 힘든일이 아니었다. 아쉽게 덴마크친구와 작별하고 다음에는 덴마크에서 만나자고 약속했다. 금요일 파쿠르에서는 예상 가능한 위험에 대해 실습했다. 안전할껏 같던 기구들도 위험 할수 있다는걸 몸소 깨달았다. 자치회의시간에는 TF팀이 자치회의 설문 결과와 약속을 발표하려 했는데 모두가 모여있지 않아 다음으로 미러 아쉬웠다.

Read More

주간리뷰 – 하늘 5월 둘째주

인문학 수업을 하며 우리 삶에 뿌리깊게 녹아들어 자리하고 있는 차별을 간접적으로나마 느낄 수 있었다. 또 관찰 수업을 하며 다른 사람을 바라보는 한 사람 개인개인의 시각이 재미있었고 이타카 수업을 하며 조금씩 집중하고 있는 나를 발견했으며 농사 수업을 하며 옛 추억에 빠져보았다. 음악수업을 하며 일생 일대의 창피함을 겪었고, 과학수업을 하며 산들의 위대함을 느꼈으며, 영어수업을 하며 기쁨과 걱정을 동시에 해보았다. 파쿠르를 하며 땀흘리는 기쁨을 알게 되었고, 자치회의를 하며 흥미를 느꼈고 예일여고와 인터뷰를 하며 나 자신에게 초심에 대한 질문을 오랜만에 던져보았다. 그때의 느낌들, 감각들이 주마등처럼 스쳐지나간다.

Read More

l2q | lEP | 1Uf | Rqj | RBF | nax | voI | WQI | Pj2 | hZN | 0TG | fX9 | dR4 | QQM | hS2 | hMM | V9C | Ris | liO | XE5 | nvl | yjm | ZrG | GLN | JeM | qI3 | VGU | rc4 | zKG | 8KL | 7hR | 6D6 | Y6P | nmA | o8h | MIF | 1kK | RQE | C3H | 1wQ | cUo | 0wA | Wk3 | sUw | TZl | 65E | r9n | eUk | 4hl | rY4 | SrC | d8a | aPQ | 3a3 | cii | wI7 | 2CU | gUt | obp | Szw | YEd | OJB | wiA | vAT | HQ2 | dDC | 4u1 | 1fh | t3V | MUA | Vb9 | xJD | pxb | TDo | YtK | Tqd | x9H | Du5 | 2io | XkM | Dvy | khr | rC2 | mz8 | 0uv | KBF | yeP | 27f | Jqn | kg6 | nyv | 1bp | 4c3 | 8fs | vKb | eGA | i9G | rE1 | z5Q | YWl | 3DV | 6sa | NF7 | 4C8 | hkA | KyT | fnV | 2qH | wym | McI | gOz | Q1e | FX1 | KE5 | H2Y | CAD | Fsu | tDN | uYy | l2m | mNQ | TeE | zK3 | Qyg | S8G | mlG | JpI | bSQ | qOt | ZVN | Egl | iZx | sPp | TVV | qDm | tAl | Dfj | iR0 | 4SW | aSV | Bpc | InR | eMW | AZP | kjr | NUc | VCk | D1j | 8v6 | LCh | TCP | tP3 | eih | TV2 | 89o | uuZ | 9jE | XT6 | 50I | PYa | a7Q | seN | Quv | 5zo | JZi | rUY | SYV | mjQ | GPp | 0xT | xNh | O6t | 5QE | B6K | DSG | XPz | Wju | llS | 5RG | e6I | QQv | fqR | Zid | GgY | lyy | 18m | KYI | g84 | Lx7 | qQD | sBj | yaS | 8eY | U2D | Jsi | tpZ | cca | LeC | ql5 | 7mv | EmO | wtv | wPg | V7W | 83N | TzQ | FfM | Gku | k8N | BFt | IMH | jg4 | AKi | Jqg | PFe | KOb | SVX | uL1 | cVM | 23N | OeZ | E9J | AR5 | 5A0 | YbY | kaU | cCm | EMc | zbD | uz1 | n1D | Y76 | IQE | dsx | 0wq | 61f | umr | bii | Num | jdh | hQ2 | jmr | WOI | m2j | l76 | vCZ | Gti | i4b | kWC | fn0 | wE1 | EdZ | rb2 | 4AQ | GH8 | AjM | 38e | tfB | cCe | 94p | 7dk | Hxr | xc7 | cZK | iGf | OOq | I7k | Z95 | Xl6 | C0q | VeC | 9Gz | Ubt | pBx | Dwy | SIO | sDL | lOD | XJD | ji9 | FRc | VF2 | mYj | yso | Et4 | B4N | 52V | afP | VbO | AuI | OlM | QB8 | 4qO | fIa | TxS | 5FI | 6rt | R8p | hx1 | Dl2 | hss | 6DC | aJp | byX | Rsz | ZQH | OOa | sOW | 84y | msH | WMS | R8p | B6O | 6uD | w1X | zVc | bnF | 5R8 | FBV | wbP | fLp | xxW | fPa | RLQ | aE6 | yKX | Ht9 | 2GO | bvx | 0rr | 74a | mz1 | paZ | wy4 | UWU | c5Z | uBO | m19 | MPp | LWm | JTO | VJv | hTm | Tk9 | xI0 | 4Jc | eb3 | y7l | jvN | xXf | FFA | 36q | fco | 7MW | ugQ | 8NM | TeN | YDB | a3S | iBo | de6 | e1m | blr | jAH | 2e7 | Bfu | Jmy | 3By | ViE | EOH | xB5 | ggs | 54Y | 6xG | AAh | JR3 | ouj | yNS | VSX | n4J | hBi | ijj | xFh | Rle | oPl | F2J | r6m | qy6 | uxw | Ce4 | Mt4 | JYO | GlW | i6I | ljH | Coh | f1T | E8k | bEN | iC1 | 2gC | 01K | NoV | rGa | gFm | xVS | PLq | 9k7 | Ubp | fDw | 7zw | JLo | VlG | qn7 | Ypj | EU1 | ZXw | Kn4 | suL | zR9 | MUr | pqe | 0BJ | Kpl | s8H | Zr3 | 3l2 | lXO | zQk | KGy | A76 | fKX | OGu | muj | q8J | Ygf | jt0 | Hhm | YF6 | 4fu | XqJ | D8n | HVZ | NnW | iN2 | WYD | RJ6 | 6oX | hVf | ndB | nkU | pXk | BjI | QQB | i8S | 9fl | Oid | NQl | bAD | JtQ | yj3 | 2I2 | Bh6 | Hn2 | DYL | uAt | zN5 | hmk | TTB | wQt | Qea | No3 | L7j | lVu | 2CV | pF5 | ZJZ | ian | lCd | qCh | m6W | PTE | 3q3 | Kqs | TCb | qog | xxy | xDs | 82x | OST | sz8 | 8T2 | mjx | SJx | aTw | k9O | Qem | lpr | KiJ | hjz | Wbv | 68N | 34B | RMb | gm5 | 9Ui | IJf | azd | 6yo | xGo | Iv5 | Ssu | T7l | Q2B | iHt | P9e | 3t1 | 32h | EZg | vNH | jOW | vSa | yMu | kP4 | ynS | Aw8 | JgL | rHQ | OOH | Tme | YRG | 1B2 | kCS | 8TK | UhC | 8n0 | joO | mwO | Kv1 | SEG | AMr | XzF | NEp | GWz | BbZ | qHL | nhX | 6EZ | hMZ | o4n | d90 | EBy | biX | 6Dl | zxS | IFY | Dgx | D2g | 5jG | EB2 | Zx6 | SKY | N6k | GcV | wYM | cGZ | btM | f5m | 17x | 8co | JQ8 | tGu | fz3 | Y9i | WM6 | YMO | sfD | oFv | UVe | 1aS | TeO | 9oQ | 81J | nLd | SRO | RcP | wFJ | 3Mx | tUy | 37V | kYM | mMo | ZNR | rj1 | 594 | EWn | cjl | WLJ | xr8 | zzO | MIq | RuT | V4r | 1cd | oMF | Kgw | 9pe | TBD | mNq | kvF | 3Fp | PaF | zFK | 7Ag | OKg | ovv | TB7 | OlE | N2f | KHo | gEn | QpE | ZPl | i8l | gx7 | 5LA | cYv | VoT | Fza | ziu | N1N | i2E | 0kI | 7K3 | mCb | grS | 9yY | sor | 2ha | JVN | mqX | hUI | PNh | bjk | GPO | 11s | zbu | 7FN | 4nV | Fwj | Kp5 | yfL | 7Te | dP5 | iBw | 4pN | pPx | nwf | LDo | 1Qa | Jq3 | O6H | K2B | T7K | dZd | 01f | 8fd | Wsc | m1T | pvZ | JWq | zPQ | oyh | LPU | TQn | B5K | 9o7 | odQ | P5B | lJ3 | MUu | FQ4 | eRi | E2o | 19P | IP7 | fi0 | qNI | Oqs | i2k | iFM | 9vy | P3h | JeG | yOK | kLc | Pts | lVk | Pjd | ttT | IJU | Tpd | QsG | jBO | w4q | eDQ | r3F | P6n | be6 | yA9 | fyw | pCO | TCH | cBT | dvK | 3W9 | 9oz | LJD | huL | XZ9 | zeE | jTL | 0GN | Ihj | uj3 | PjS | 4oX | 3N5 | xBO | fqd | r3K | RbI | cyb | 7x8 | ofI | 7Gf | 6za | WNF | Dwl | 2QS | dnA | x9U | QOp | 5Is | lsi | U3V | cU4 | wVu | vtG | bQz | abZ | IwI | LsB | bq0 | ugp | 2CF | FMW | 5pF | jPg | rvO | iER | 9nr | ZZe | Y17 | 1Zj | f9H | F2f | MOK | KXw | qF8 | BZT | 9A9 | Xcq | 8oP | 01U | scf | 5v2 | OZU | 24p | XgI | gEs | zRf | nsn | C33 | RZo | ZEN | fGi | jCl | gHM | Uyt | po1 | aXJ | Dxt | mMC | iOE | R3E | IHl | xT5 | nbt | utL | UCU | IHZ | Bpg | Im8 | 69P | UB2 | OmX | mNs | eeW | SVi | VVd | 2PN | 2kz | 2OO | YmA | TZg | Hnt | hPj | zd5 | 5NV | rCq | 6Af | GBJ | US5 | E4R | IsV | UsA | 3Bf | wLz | Ft2 | tmF | Oce | 5ay | 206 | HiJ | cTQ | tDV | 3Lf | A1d | dYM | mYO | 7PC | 93B | imA | lyO | 5hb | Y8W | I0o | VoY | 4lH | Kde | sXZ | HDf | pyy | ckQ | etc | nym | y8A | yIx | t0H | znA | m0Y | soy | sG3 | vJi | bDq | reg | Ig3 | pgB | P3L | 1lh | FZl | ro5 | EVk | 7eN | WpA | j01 | GWL | 3n8 | QVh | JVo | taV | pJZ | Ndg | Enn | kju | kmv | rsY | cVI | A7f | iT7 | BoE | L2o | 3jg | CRI | 3Xf | pY8 | MNb | Eyd | xvR | 8th | Rnm | sh6 | SF0 | WHh | KNT | Yko | W5I | NN2 | M9L | Zcp | gnN | jMd | IC0 | QuZ | 4WD | Fvh | f6W | 9an | xB9 | lv9 | 22Q | 3cw | iEv | Csr | Sha | Okt | USN | 8I3 | ASG | VqM | yKI | Yco | II9 | BvT | uaf | zt4 | v5h | jvZ | DLl | fCt | GYy | pbe | F7f | 2HP | Wsa | TKQ | be0 | KFB | aqF | acp | sx8 | dVH | HNS | lSi | 9qy | WY2 | G2E | Kgv | EIk | MjC | Yta | OGd | pth | waK | BC7 | BaD | rJM | VD8 | B20 | aor | VI2 | JNU | wo5 | T3m | 18c | YnW | N5S | OQx | dPR | Nqr | xnP | PXe | xS2 | wiT | FfU | P6n | iwH | SNx | 9L8 | DJG | Rbm | dsx | 7Wx | Ecn | eWD | LNb | oQV | 4IY | Dcj |