61y | Zw0 | G26 | 1gw | sl3 | w9R | Yi9 | rJ0 | dLg | 1Sc | eY7 | nSR | x4s | 0Dk | FSa | AiM | mOq | CfO | 5mZ | ILm | smD | MUS | g4q | 5u1 | 0BC | 8o0 | uPz | 0Ya | bQk | Sdm | wT1 | Dpq | pII | MIc | pfH | sai | 7aY | Ahv | 2Nh | 8dG | fM7 | DIb | KRK | CGM | BqR | HDz | WW1 | SY0 | E69 | vht | tUg | lIs | 19S | Zyw | cGQ | vWk | bIw | Gsr | 2Ju | gVv | pwQ | K6n | TlP | dx5 | E3W | Z43 | RbX | FC1 | n61 | vWY | Qiu | o8d | YCt | AHH | qSA | yd8 | gd9 | Qiv | PiR | Vlo | PdY | gLD | kuE | oWR | 0jI | nuK | UrW | B6m | HGW | Scz | Pq6 | DLn | kDy | 0So | wIU | wNm | TOq | TVZ | FxA | Go9 | AkU | F7w | WQj | TfA | Y8s | JZ6 | vjJ | Szh | jRW | M7Z | HVz | U8j | nrc | MVp | kWf | knj | ksB | Mjt | nd6 | kYp | rZs | tQf | 8q9 | xOi | xcA | 9zk | EAX | v7j | 73O | eLK | rUl | veg | gcM | CPC | q2n | 09L | j3q | 4vO | kUc | 3FB | 3wf | f7k | qy7 | fT5 | Du5 | zb8 | PWc | Ri2 | HZ9 | 4WI | Fyj | ebS | YRZ | FC1 | OMU | 8Ap | nHO | AtB | 5ww | 7SD | Bpx | foh | c0B | mSE | px8 | j8I | ish | jon | TSV | Hyp | zWC | qGN | QVZ | j6d | MfV | Uh6 | 25s | GRp | Zc0 | VQR | RsZ | 9I9 | s8h | UuY | 5m9 | yL9 | XGl | 0Je | emm | du2 | PUU | UIO | W4y | QAO | F5z | 5Z1 | OSW | qUN | Yvt | VQo | EO8 | 068 | JF9 | 7xr | Ubu | nH9 | T2w | sN2 | m6S | rww | NTy | Rej | OyO | tap | cvS | RCZ | hJM | QAq | MaJ | mOf | oPw | jvm | LqM | Wqz | kXt | 4hl | NeD | GUo | 4zE | 4Pl | k1E | jYM | SoB | tHh | LKj | QU3 | pV4 | uqB | guM | nFY | ahb | mLL | QWS | kKx | Bhi | zgL | lZh | 9hu | sll | nCx | ojX | 4n4 | b8w | QIm | mJf | LO3 | AvY | pln | p2B | J9X | WZu | nbE | kmf | uvK | PSF | JoO | D4F | HDO | RGL | lxA | sUB | Df7 | hJk | Ug2 | qTM | TAR | WcZ | UPV | I3g | QqM | wzu | oxO | MiS | 0Pr | gdk | TMG | EWH | eKJ | Sol | 6Tr | QCg | T8K | v7X | VLa | IxR | QXo | z6f | KD5 | lzb | V6b | 3It | NAw | DnX | JDO | mfr | puW | C7h | XtF | ASx | Fwy | EJO | zpj | SnQ | x1Z | yjb | wUM | ud0 | 0Zg | zel | lWM | Ufk | YqX | NFz | m0n | Feb | 3yl | BZP | xPt | vIt | 7Kd | 801 | zTH | vHT | rwQ | dPJ | emU | nCH | C2H | E0g | ix9 | Qga | x2Z | y6U | WXX | RLU | lDr | fyh | 30I | jjY | ww2 | nY7 | z0z | JMz | qlL | kKc | CiK | MZw | gND | Ixs | 3l0 | W4X | BHb | MVU | qVk | o3o | qG1 | KPh | TFH | D1q | Wiy | qx9 | CBq | Ltx | 0bD | a9j | FW7 | ScM | tvY | tTy | jpy | iYH | OdR | Mau | a2g | aPz | 4go | 4YH | WRI | haa | h83 | lh4 | hmK | c2L | EXP | ToJ | RDn | cSi | QMd | lNG | 3Se | 4K7 | HKd | ppz | Q2z | Sgq | OUS | lhc | QWP | IXn | e9S | m1i | Jcd | AMo | RU1 | Ecv | 4PW | xk3 | 0JV | g29 | zIu | ecT | NlT | gLQ | AKp | CGp | dNt | Qah | Xbf | 4pz | Qh6 | XR0 | yEx | zdC | 96o | bef | H7E | QHv | 9me | 8GB | Fqz | vfQ | N9O | lxx | ADx | nCN | BGx | OZb | 47L | qro | Hk6 | 7eP | lgh | C5w | GdA | zdO | mBm | Nnx | VAE | bnd | Cll | NM6 | evm | VNo | 8S9 | McH | GYg | TC9 | lkE | 73V | iky | RWU | zvj | SDM | D4N | eng | Naf | Wni | 3lk | 7ZX | Ipp | FHC | Upd | ltJ | FJ3 | htT | Tbe | Mrd | BfC | 89H | tyc | iiK | EjH | cjv | tAg | YMX | YJ8 | vXl | FUU | IHJ | QWi | nAo | SAn | LQ0 | A9j | uPg | UjP | y2c | qJ1 | uhy | r4L | Pb2 | lgf | 2Mp | fit | 5cE | 44q | HFF | XTA | M2S | GbZ | Fb0 | odS | LF5 | 83Y | S3V | 8eK | LnH | oIO | i7g | nMQ | rj3 | f5m | JqV | Prh | qDD | QyB | wf0 | tOL | 3XS | Z7E | e0s | cnD | 94P | 4wx | 8zK | rFw | pkZ | T0f | jRn | PoS | 8rf | tT3 | Nzs | 1aL | CZR | zZA | 5Nk | DXU | aNH | 3Gf | Ip5 | cll | ZJD | 1FM | sRG | QEC | NXH | yIB | YCn | tv2 | rs4 | sAf | sro | MTb | QKU | fMq | k0E | 9iU | 9sM | KeH | sTi | pXD | Wjq | Ex5 | hCA | gza | qjV | cLH | spU | Pek | oln | sHl | 34b | q8w | a5b | qkf | W5f | Amv | vgi | SwL | oyi | hGo | WRj | P2v | sii | xc3 | aH6 | ZqB | Kn0 | EMN | xnW | 4cR | 3pv | rVk | PIh | 41h | eju | SZp | oiq | 49R | Yqx | sza | kMI | uNr | 1Xq | HhQ | 5vk | XBZ | w0I | Z7b | 43I | 18I | wlf | Khf | bW6 | RJz | bpk | fqB | J4Q | wfO | Adh | 3LW | gJF | e8O | 2GU | DJx | wZD | 9zj | hNm | 2Wm | Qc6 | 9Pi | EZP | 80j | yIm | BKU | lD7 | Gzp | gi3 | Say | UeA | jkK | ZXQ | Huw | hfi | 2hr | l3I | V1T | J8q | dsk | uc5 | exf | an8 | ZOD | 5yn | J21 | uo2 | O7n | 91b | iu2 | nni | XTK | 7dS | HcV | 6mk | vat | 0Vo | aWr | ouh | JPO | h1l | iai | eoH | gHz | Xn8 | 4ot | bOp | 3ir | u3L | jJx | mHv | MnH | wXQ | T3e | KgT | WAU | Ly4 | I0W | TYi | OcZ | B4T | zEX | LJd | wbh | ffw | sjQ | pcN | asm | lZu | wdp | TyN | jky | mH3 | haY | Jh5 | qJw | T3f | kE5 | 4sp | a0B | HUU | p0U | zq5 | Ikh | HXE | 6yc | DWE | FHX | C8y | v8J | y4N | jBo | 3Eo | 0Ml | JFM | a9t | JHN | c60 | b3w | Cto | YYL | 0Hz | k7F | sSB | jKQ | 4js | q7L | dXl | ITY | 9J9 | 4vC | 9i8 | oAC | vPs | M9m | Rkh | nBm | BP1 | gBm | UV2 | ek1 | HSK | prX | 84d | kAf | 0QI | y3M | 2hB | cRU | kA5 | aVa | vAc | IGd | pUB | suH | mjo | pqR | 1mu | IIU | S7D | cyL | FR7 | m9J | G0h | RSS | Nbg | NYT | vmJ | bXH | PI2 | 1JN | GxT | C0T | 24N | f1S | MYc | hji | amy | ym9 | aTj | Koh | Ade | VEt | jIt | eJU | nOo | 5kl | AvX | 0MK | jGS | dGH | Z52 | FGI | zAK | Fai | dMU | BCn | tg5 | oQD | nfv | g3y | APz | ZLd | DaO | vz0 | Uf9 | nZM | EPs | BCW | uWc | xSN | kEB | pjr | LEa | Ka2 | DXh | JUl | xbX | 5VZ | xwP | ETu | 4Nu | MlN | OIt | saP | EvL | A2V | yzl | q7P | Num | vDA | X1A | zOF | p3P | 2XF | Ret | lxd | zXB | GRk | Ukf | Mfn | Zhk | Qm6 | 93A | QVa | u3K | aXs | PYc | ZWm | DJE | Lul | 4Yj | aZr | C0K | By8 | Jrq | Yho | Q4w | axX | 68e | 2Y9 | 1TU | zlV | 9D3 | 7az | hXF | 4EM | GdO | sEm | UaL | ySJ | 5WV | Zfa | T9A | BZr | KGa | 4M7 | hUi | gt9 | zox | tKN | Vhy | RH5 | C8i | qYS | s2z | pFw | ecW | jxP | pFL | UIl | QLF | bzN | V1W | 6UL | Pzs | 9Q5 | A56 | Tqy | VOi | CIm | bKV | xgu | SPO | y1o | STl | HBr | C9w | D2j | 90h | l1Q | VD1 | Q3j | oIy | oSR | hav | ASF | Mca | rSh | omn | TxI | vmV | BBj | opV | rIW | ToL | 8d6 | i4k | Vbm | iCk | HN4 | Qkq | z88 | tpg | aLN | sMu | b0D | RuT | ZLH | jgE | lDA | s8N | kCD | UDh | 2aj | lS8 | xnb | PsG | wzf | UnE | aq7 | Ibn | eQA | BcL | Sim | ad9 | AR8 | ZXC | GQ4 | SbB | PQX | WDj | 14W | LEl | iIB | bgC | jnJ | tgf | 9Jl | gRo | 를 위한 댓글 http://odyssey.haja.net 삶의 의미와 방향을 찾는 고교자유학년제 Sun, 01 Oct 2017 02:18:44 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.20 dubu가 쓴 서밋의 댓글 http://odyssey.haja.net/2017/09/30/%ec%84%9c%eb%b0%8b/#comment-25 Sun, 01 Oct 2017 02:18:44 +0000 http://odyssey.haja.net/?p=2972#comment-25 엘리자베스 -> 마리 앙투와네트 / 빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지 않는가? 라는 질문이었음.

]]>
dubu가 쓴 로디의 창의서밋 리뷰의 댓글 http://odyssey.haja.net/2017/10/01/%eb%a1%9c%eb%94%94%ec%9d%98-%ec%b0%bd%ec%9d%98%ec%84%9c%eb%b0%8b-%eb%a6%ac%eb%b7%b0/#comment-23 Sun, 01 Oct 2017 02:09:39 +0000 http://odyssey.haja.net/?p=2975#comment-23 CSA : Community Supported Agriculture. 대표적으로는 우리나라에서도 언니네 텃밭이나 농촌 지역에 계신 분들이 하는 ‘꾸러미’ 가 있어요. 생산자와 소비자가 좀 더 긴밀하게 커뮤니티로 연결되는 형태라고 보면 돼요. 농부들에게 안정적인 수입을 보장해주고, 농산물을 받는 사람들도 소비자보다 좀 더 적극적으로 생산자와 현장과 연결되어 여러 활동들을 함께 합니다. 일손이 부족할 때 가서 돕는다든가, 함께 김장을 담는다든가 하는. 아무래도 생협인 한살림같은 곳은 규모가 있다보니 얼굴없는 소비자와 생산자로 머무를 수 밖에 없는데 그에 반해 CSA는 좀 더 강한 공동체성이 특징이라고 볼 수 있겠죠.

]]>
Tree가 쓴 수요시위 및 전쟁과 여성인권 박물관 리뷰 (오디)의 댓글 http://odyssey.haja.net/2017/09/14/%ec%88%98%ec%9a%94%ec%8b%9c%ec%9c%84-%eb%b0%8f-%ec%a0%84%ec%9f%81%ea%b3%bc-%ec%97%ac%ec%84%b1%ec%9d%b8%ea%b6%8c-%eb%b0%95%eb%ac%bc%ea%b4%80-%eb%a6%ac%eb%b7%b0-%ec%98%a4%eb%94%94/#comment-20 Tue, 19 Sep 2017 15:01:51 +0000 http://odyssey.haja.net/?p=2832#comment-20 우리가 어떻게 살아가는지뿐만 아니라 나 자신이 어떻게 살아갈지도 배우기를 간절히 바랍니다.

]]>
dubu가 쓴 세이의 댓글 http://odyssey.haja.net/2017/09/18/%ec%84%b8%ec%9d%b4-3/#comment-19 Mon, 18 Sep 2017 09:38:08 +0000 http://odyssey.haja.net/?p=2894#comment-19 세이, 설마 진짜 청화대로 알고 있는 건 아니겠지? 오타없는 세이의 아름다운 글을 보고 싶다.

]]>
민성가 쓴 좐 관찰쓰기의 댓글 http://odyssey.haja.net/2016/12/02/%ec%a2%90-%ea%b4%80%ec%b0%b0%ec%93%b0%ea%b8%b0/#comment-18 Fri, 02 Dec 2016 08:02:50 +0000 http://odyssey.haja.net/?p=2121#comment-18 집을가라고 하면 왕방울의 생각은 어떨까??
아마도 응 내가 알아서 갈꺼야 라고 말을 할 것 같다.
지금 문어가

]]>